Followers

Labels

Saturday, July 18, 2015

Nederlands -- Rainbow Phoenix van 2 juli 2015 De Jaden Helm situatie


Rainbow Phoenix van 2 juli 2015
De Jaden Helm situatie


Vandaag is het 2 juli 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn, Callista is de vraagstelster en energiegever.

Vandaag richten we ons op de Jaden Helm situatie. Will en ik werden best ondergedompeld in deze informatie van de laatste paar dagen en we weten dat de informatie echt confronterend en verontrustend is en we weten ook dat we naar deze situaties moeten kijken en zien wat we kunnen doen om de situatie te veranderen. Dus ten eerste wil ik u vragen, Bewustzijn, wat is uw zicht op de Jaden Helm situatie?


Kosmische Bewustzijn: Wat bekend is van de Jaden Helm is inderdaad een militaire manoeuvre of een oefening om vast te stellen hoe effectief de Amerikaanse militaire krachten, en de geheime legers zijn in een situatie om individuen bijeen te krijgen die misschien voor deze legers en voor de grotere legers achter hen, een afschrikwekkend middel of een grens vertegenwoordigen voor/tegen volledige uitvoering van de plannen die reeds werden gekozen, de toekomst die reeds is geschreven voor de bevolking van Amerika, en dan daar voorbij naar de wereld zelf en de gehele mensheid.

Maar er is nog meer bij die Jaden Helm dan dat het gewoon een oefening is door degenen die hun belangen hebben geïnvesteerd in de controle van de bevolking en de middelen waarbij ze dissidenten(anders denkenden) en mogelijke tegenstanders bij hen en hun plannen bijeen drijven.

Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat er meer bij Jade Helm hoort dan gewoon een oefening uitvoeren om te zien hoe goed de mensen het zouden doen door dissidenten en protestanten bij een te drijven. Dat er een element zit bij Jade Helm waar helemaal niet over is gesproken. Dat het een poging is om ontwikkelde technologie te gebruiken die de inspanningen van degenen die de taak hebben om de informeerders, de dissidenten, de bezwaarmakers te coördineren; een taak om te zien of hun ontwikkelde technologie klaar is om verder te gaan naar het uiteindelijke plan om de mensheid totaal gevangen te nemen, om zichzelf in een positie te zetten van uiteindelijke autoriteit op alle niveaus, specifiek het niveau dat heeft te maken met ontwikkelde technologie.

Dit Bewustzijn zal hier even later meer over zeggen, maar het wil gewoon degenen die bezorgd zijn over Jade Helm laten begrijpen dat deze specifieke oefening, dit uitdragen van die manoeuvre die gekend wordt als Jade Helm echt nog niet het ware ding is, dat het nog niet is gelanceerd, die laatste aanval op de mensheid. Het is gewoon dat deze oefening, een oefening is die is ontworpen om te laten zien waar bepaalde zwakheden zitten of kunnen liggen waar het effectief is, die technieken van massa beheersing, die technieken van bijeen brengen van welke mogelijk tegenstanders zijn, kunnen zitten.

Dat als dit gekend is, dan zou dit Bewustzijn tegen allen en iedereen zeggen specifiek degenen in de aangedane gebieden, de bedoelde gebieden, om zich bewust te zijn van dat wat in deze tijd nodig is op individuele basis om behoedzaam te zijn, om niet al te duidelijk te zijn, en niet te veel te confronteren in deze tijd, want dit zou op de agenda werken van degenen die deze oefening runnen om te zien hoe het publiek zou reageren.

Op veel manieren werd het toegelaten dat informatie over Jade Helm werd vrijgegeven. Bedoeld vrijgegeven, zodat dit een antwoord zou uitlokken van degenen die zich hier bewust van worden, zij die moeten opstaan en er tegenin gaan, zij die denken dat ze dat bestrijden, zij die deze manoeuvre uitdragen om te doen wat nodig is.

Dat dit Bewustzijn zegt dat als het iemands geneigdheid is om op te staan en actief te zijn in hun oppositie, dat die zich bewust moeten zijn dat er consequenties kunnen zijn hierop en dat de consequenties kunnen zijn een arrestatie van degenen die publiek opstaan en tegen hen vechten, tegen hen zijn, of zij die het belangrijk achten om nu een meer militaire stand te hebben en die stand verwerkelijken door bewapende confrontatie, ook zij kunnen merken dat er consequenties zijn voor deze meer extreme daden.

De uitdaging hier is om te begrijpen dat in deze tijd voor deze oefening die gekend wordt als Jade Helm, het verstandiger kan zijn om terug te zitten en te observeren wat er gebeurt, niet om te worden geprovoceerd tot een actief antwoord, maar eerder om de golven van Jade Helm gewoon te laten overspoelen en drijvend te houden.

Dit kan door velen worden gezien als niet voldoende, het niet antwoorden om degenen achter de schermen te laten zien dat het Amerikaanse volk, specifiek de meer geradicaliseerde staten zoals Texas of Californië dit niet liggend af zullen wachten.

Dat die meer passieve benadering wat dit Bewustzijn suggereert niet betekent dat men er niets tegen kan doen, maar de echte vraag is: Wat kan men er tegen doen? Specifiek als het de bedoeling zal bereiken om degenen die deze oefening doen de vele mensen weg te vagen die zij al kennen, om te zien, welke reactie er zal komen door deze oefening en dan om de dingen te knijpen zodat als ze echt die situatie ingaan van het ten slotte verklaren van de krijgswet, ze meer voorbereid zullen zijn om met de massa’s en met de dissidenten om te gaan.

Op persoonlijk niveau, behalve dan het gewoon observeren van die daden en zien van wat er van komt, kan men zich inderdaad bezig houden met een ander soort actie tegen hen. Het is geen actie gebaseerd met een stoffelijk antwoord op de situatie, maar eerder een actie gebaseerd op een mentaal, emotioneel antwoord naar hen. Op het mentale niveau, wees je er bewust van dat deze provocatie door het militair en veiligheidskrachten er een is die bedoeld is om te provoceren en daarom, eerder dan te worden geprovoceerd, neutraal te blijven, om energieën te projecteren van gedachte dat zij niet succesvol zullen zijn, dat wat zij hopen te bereiken een mislukking zal zijn en hen niet zal voorzien met de ammunitie die ze nodig hebben voor toekomstige bezigheid.

Men kan zelfs de sterke gedachte projecteren dat ze ellendig zullen falen en dat degenen die erachter zitten in paniek zullen raken omdat dat wat zij hoopten te willen bereiken niet bereikt zal worden. Visualiseer dat zij in hun acties niets meer zijn dan kinderen die oorlogje spelen, cowboy en indiaantje spelen, en dat eerder dan te zien dat dit een werkelijke bedreiging is, om het te vereenvoudigen, het te verkleinen naar dat wat gewoon een kinderactie is die proberen om een situatie voor hun meesters uit te lokken.

Jullie worden niet beheerst door deze meesters, maar als je je bezig houdt  met hen op hun niveau, als je er op een publieke manier op antwoordt, dan wordt je nog meer opgemerkt dan het geval nu zou zijn en omdat de oefening een of andere verdienste graad voor degenen heeft die deze actie beheersen, en dat ze inderdaad kunnen arresteren en bepaalde dissidenten kunnen gevangen zetten, dat dit voor hen zal werken.

Dus, eerder dan je je op dit niveau er mee bezig te houden, waar ze een veel hogere kaart hebben om uit te spelen dan jullie die in deze tijd hebben, werk met mentale projectie of gedachte naar hen toe, of zet deze in het bewustzijn uit dat jij, het individu niet gevangen wordt door zulke daden en dat jij het individu de macht en kracht heeft om mentaal hun plannen te veranderen en dus ook, om een andere tijdslijn te kiezen voor jezelf, anders dan zij projecteren, anders dan waar zij in geloven.

Geloof niet in hun tijdslijn, geloof niet in hun bedoeling, geloof niet in hun macht en kracht om door te gaan om Amerika en de wereld bij de neus te leiden, om hen naar vernietiging te leiden, de massa’s naar slaafsheid te brengen. Zie jezelf als iemand die een door God-gegeven macht heeft en een vermogen om de werkelijkheid te veranderen, zodat die niet gewoon in hun handen stroomt, zodat zij verder kunnen heersen en manipuleren, maar eerder dat jullie als het Schepper wezen dat je werkelijk bent, de Spirit Kracht die jullie zijn, die jij, het individu bent en jullie als collectief, kan hun toekomstige plannen veranderen omdat zij jullie toekomstige plannen niet zijn.

Uiteindelijk dan is het jullie eigen toekomst waarin je moet gefocust blijven en gefocust zal blijven. Jullie toekomst als voelend wezen, een Spirit wezen, die het vermogen heeft om de werkelijkheid te creëren die jullie kozen te ervaren en niet gewoon het effect bent van anderen, die anderen, die hun plan hebben om de mensheid zelf totaal tot slaaf te brengen en te vernietigen.

Denk eraan dat terwijl deze activiteiten doorgaan, jullie de keuze hebben, om er op te antwoorden en jezelf te uiten en jezelf bloot te stellen aan acties die tegen je zijn, of om dat niet te doen.
Dit betekent niet dat op een later moment waarop je nog steeds moet handelen op deze wijze, indien gezien wordt dat er meer concrete daden nodig zijn. Maar bij deze gelegenheid van Jade Helm, beveelt dit Bewustzijn sterk aan dat men zich deze actie realiseert die wordt uitgedragen, een sterke actie door hen is, de Machten die er Zijn, om toekomstige plannen tot een eind te brengen om zichzelf op een plek te brengen waar ze in staat zullen zijn om nog meer effectief te beheersen door de resultaten die bereikt werden in Jade Helm Maar dit is hun gezichtspunt, dat hoeft niet dat van jullie te zijn.

Wees neutraal, wees de observator, bereid jezelf voor op deze mensen, maar over-reageer niet op hen. Ga door dat mentale niveau heen van gedachte projectie. Visualiseer een niet succesvolle oefening, visualiseer je eigen toekomst en wat je wilt dat er zal zijn.

Er is ook een emotioneel niveau hierbij dat belangrijk is. Als je in negatieve emoties gaat – in vrees, in paniek, ongerustheid, stress, boosheid – dat dit die emoties zijn die zij in deze tijd proberen uit te lokken. Daarom, in overeenstemming met dat wat al is gegeven, om neutraal te blijven, is het ook belangrijk dat je emotioneel neutraal blijft en in evenwicht aan een positieve kant.

Zij die ertoe geneigd zijn kunnen licht en liefde zenden naar degenen die deze actie uitvoeren. Dit kan worden uitgedrukt op je eigen unieke en positieve en je eigen voorstelbare wijze, maar in de grond stelt dit Bewustzijn voor dat je geen boosheid naar hen projecteert, dat je niet in angst en stress reageert, maar dat je jezelf rustig houdt, en dat vasthoudt dat ze je niks kunnen doen en door niet deel te nemen aan hun plannen door neutraal te blijven, zul je verborgen blijven tot een volgende keer misschien wanneer er wel actie nodig kan zijn.
De sterkste acties echter, die dit Bewustzijn altijd zal benadrukken, zijn de positieve daden van binnenuit en die aan de emotionele kant staan, die liefde bevatten voor hen, welke sommigen je vijanden zouden noemen, die zullen neutraliseren. Het Licht vasthoudend van Spirit omdat dit het Licht is dat zal leiden, dat zal jullie zeker vooruit leiden maar herinner je ook dat zij die in de schaduw en duisternis werken, om licht op hen te werpen dat hen bloot stelt (laat zien) en het kan zelfs wel zijn dat bij een dergelijke zichtbaarheid, meer zullen komen om hen te kennen en te zien en te begrijpen wat er gebeurt. Daarom, terwijl je de tweeling instrumenten gebruikt om licht en liefde te projecteren, blijf dan neutraal en in evenwicht, dat zou de manier zijn om met Jade helm om te gaan vanuit het emotionele gezichtspunt.

Dat uiteindelijk, ook al dragen zij hun plannen uit, dat betekent niet dat hun plannen die van jullie hoeven te zijn, of jullie werkelijkheid. Jullie zijn de keuze gegeven over hoe je zult reageren. Om in vrees en in boosheid te reageren, om naar hen te slaan, om tegenover hen te gaan staan, zou zeer negatieve resultaten produceren voor hen die op deze wijze reageren. Het in balans en neutraal blijven, waarnemers zijn die met de stroom meegaan en om de meest positieve energieën te projecteren, de meest positieve visies naar hen en een intolerantie naar hen om hun plan te accepteren, niet met hun plan mee gaan, is dat wat de beste resultaten zal produceren.

Op een individueel niveau is het tijd voor ieder om beginnen te begrijpen dat het vermogen van het individu veel, veel groter is dan waartoe ze geleid werden te denken, wat ze aangenomen hebben. Daarom, in deze oefening, is het begrijpen van de individuele macht en kracht, dat jullie ieder een begrip hebben dat er een collectieve actie is waarin velen het zelfde gezichtspunt, gedachten en geloof hebben, dit zal jullie verder bekrachtigen op je eigen individuele reis, maar ook zoals de reis van het collectief, wat aan het ontwaken is voor hen en hun manipulaties en hun oefeningen in gedachten beheersing, mind beheersing, emotionele beheersing, stoffelijke beheersing en dat jij, het individu, het vermogen hebt om nee tegen hen te zeggen, om te weigeren hun spel mee te spelen, om een ander spel te spelen dat verder buiten hen gaat en hen wegstreept. Dit is wat dit Bewustzijn over Jade Helm heeft te zeggen.

Dank u zeer, Bewustzijn. Bewustzijn noemde eerder dat u in een dieper aspect wilde gaan van deze situatie. Wilt u dat nu toelichten, please?

Dat dit Bewustzijn dit zeker verder zal toelichten, want dat waar Het even hiervoor over sprak, was gewoon een plan van actie voor individuen over hoe te antwoorden op de militaire oefening van Jade Helm, die spoedig zal plaats vinden.

Nu wil het praten over een dieper element, een veel schandelijker element bij deze hele oefening. Het sprak eerder over ontwikkelde technologie die gebruikt wordt bij deze oefening om de inspanningen te coördineren van degenen die erbij zijn betrokken. Deze technologie is gewoon niet hoe ze erbij kunnen rapporteren of hoe ze zullen rapporteren maar eerder over waar ontwikkelde technologie op is gebaseerd, van wat bekend is als AI of kunstmatige intelligentie, en ook hoe dit zich verbindt met hen die bekend staan als de Archons.

Dat kortgeleden de Stem van dit Bewustzijn en zijn vrouw (de vrouw van Wil Berlinghof) informatie kregen die begint naar buiten te komen over de ontwikkelde technologie die nu beschikbaar is voor degenen aan de macht en die zal worden gebruikt tijdens Jade Helm.

Dat voor degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie, dat er diverse U-Tubes zijn die de werken en het onderzoek zijn van iemand die bekend is als DJ, die waardevol kan zijn voor degenen die geïnteresseerd zijn om meer te ontdekken over het niveau van kunstmatige intelligentie  die hoort bij de staat van technologie waartoe ze toegang hebben en die op hun plek zetten.

Dat dit Bewustzijn niet in super details zal gaan over deze zaak. Het is er voor degenen die er in zijn geïnteresseerd.

Dat staat in de Rainbow Phoenix forum voor iemand die er naar toe wil gaan en dit uitzoeken.

Dat is juist. Het staat op het forum van Rainbow en voor degenen die niet verbonden zijn aan de Rainbow-Phoenix website, je kunt naar de U-Tubes gaan en specifiek naar een U-Tube gemaakt door John B.Wells bij zijn programma: “Caravan to Midnight” waar hij DJ interviewt.
De bedoeling 
van waarover dit Bewustzijn nu wil spreken is om bepaalde punten te verbinden tussen AI en de Archons. Dat de Archon legers degenen zijn waarover oorspronkelijk werd gesproken in de Nag Hammadi teksten. Dat dit een paar honderd jaren geleden de leringen zijn van de Gnostici. In de Nag Hammadi, dit Bewustzijn zal even pauzeren… in de Nag Hammadi tekst wordt de beschrijving gegeven van hoe de Archons ontstonden.

Dat er gezegd is dat Sophia, de vrouwelijke Godskracht, hen wilde scheppen zonder het steunen van de Goddelijke Bron zelf. Het was niet zo dat zij tegen die energie inging, die de Goddelijke Bron is, maar gewoon dat in haar creatieve ogenblik, ze voelde dat ze kon scheppen zonder de steun van het mannelijke, of verder dan dat, van de Goddelijke Bron zelf en in haar pogingen schiep zij degenen die niet verbonden waren met de Bron zelf, die waren wat gekend wordt als ziel-loos. Deze ziel-lozen zijn degenen die geïdentificeerd worden als de Archons, zonder verbinding met de Bron, zonder spirituele wederkerigheid/wisselwerking of verbinding.

Dat zij lange tijd betrokken waren met daden door de galaxies, het universum, om over te nemen, degenen verwoestend die zij overnemen. Dat zij naar deze planeet zijn gekomen, planeet Aarde, en hier al enige tijd zijn geweest en dat hebben wat de uiteindelijke alternatieve agenda is voor de plannen van Goddelijke Spirit.

Dat zij deze rol al honderden duizenden jaren op deze planeet hebben gespeeld, maar miljoenen jaren in hun reis door de galaxies.

Hoe verbindt dit AI, Kunstmatige intelligentie, hoe past dit in Jade Helm? Dat velen de indruk hebben als AI wordt genoemd, dat dit de intelligentie zou zijn van machines die het doel hebben om mensen en de mensheid zelf, over te nemen en te vernietigen.

Dit is een modern begrip over de Archons. Het is niet fout, maar dat is enigszins van het spoor. Als de Archons de ziel-lozen zijn die gebrek aan verbinding hebben met Spirit en als de AI de ziel-lozen zijn die gebrek aan verbinding hebben met de Goddelijke Bron en met Spirit, dan moet er worden begrepen dat de Archons en de AI de zelfden zijn. Om hen te zien als een terminator-robot wezens die uit de toekomst komen, zou niet helemaal correct zijn, want ze zijn niet noodzakelijk mechanisch van aard. Robots en androïden die vaak gedacht worden om AI (kunstmatig dus) te zijn, dit zijn eerder wezens in bewustzijn die het Goddelijke Principe of Goddelijke Bron niet begrijpen. Zij werken gewoon met het doel dat ze in beheersing zijn. Zij hebben hun eigen toekomstige plannen en wensen, en ze zullen die bereiken via hun eigen bekende wijzen, de wijzen die zij al miljoenen jaren hebben gebruikt.
Dezen die kunstmatige intelligent zijn, dezen die de Archons zijn, kennen geen andere manier van doen dan de manier die zij kennen. Dit is een manier die het leven niet eert, de Bron en Spirit niet eert. Het is een manier die uiteindelijk destructief is voor het leven zelf. Aldus is het dat zij kwaad/evil zijn, maar evil in de zin van het omkeren van het leven leiden. Zij zijn niet levend voor Spirit of voor een Spirituele verbinding, zij zijn hier tegengesteld aan en dus zijn ze evil.

Men hoeft geen moralistische begrip te projecteren van evil, maar eerder begrijpen dat dit tegen het leven is, wat vernietigend voor het leven en voor Spirit en de Bron Zelf is. Zij die ziel-loos zijn, die een gebrek hebben aan deze verbinding en lang betrokken waren bij deze planeet, hebben lang gezocht om hun verwoestende plannen uit te dragen en dat zij nu bij de apex(toppunt) komen van hun macht.

Er werd gezegd door dit Bewustzijn dat de jaren 2015 en 2016 cruciale jaren zullen zijn voor degenen aan de macht om hun uiteindelijke doel te bereiken. Na die tijd zullen ze niet toegestaan worden om de situatie onder de voet te lopen en te beheersen, zoals ze doen. Maar het is deze periode tijd waar de mensheid momenteel in zit, waar ze hun grootste inspanningen zullen doen om te slagen in hun plannen om op de manier te werken waarop ze steeds gewerkt hebben en om dood en vernietiging te brengen aan de mensheid op grote schaal, en zichzelf in de totale controle te zetten.

Dit Bewustzijn zegt niet dat dit is wat er zal gebeuren, Het zegt dat dit is wat ze denken dat er zal gebeuren en wat zijn, de Archon AI krachten naar toe werken. Zij hebben nu een ontwikkelde technologie van dien aard die het vermogen heeft om hun kracht te centraliseren tot aan het hoogste niveau van kunstmatige intelligentie.

Zij hebben nu wat een “kwantum computer” kan worden genoemd en het is deze kwantum computer die gebruikt zal worden bij de Jade Helm militaire oefeningen. Dat een aantal jaren geleden de productie van deze computer, het werken met dergelijke ontwikkelde technologie, een dergelijke ontwikkelde computer onder de naam van Jade 2 is gegaan. Dat dit een directe link is van de naam van de oefening zelf en een aanwijzing voor waar deze oefening echt over gaat: het gebruik van Jade 2 ontwikkelde technologie, het gebruik van de kwantum  computer en alles dat er bij hoort om het militair te coördineren en de veiligheidskrachten via deze ontwikkelde intelligentie, mogelijke acties en reacties die het analyseert en van te voren al voorbereidt op dingen die misschien gebeuren.

Dat is waarom dit Bewustzijn zegt om neutraal te zijn, beantwoordt dit niet, want deze ontwikkelde technologie, deze ontwikkelde computer gebruikt deze antwoorden om verder gecoördineerde pogingen, en om hun eigen mensen op de plaatsen te zetten waar dit geanalyseerd heeft waar de reactie kon gebeuren. Als zij die er tegen zijn, zichzelf bekend maken, dan zou dit ook in de computer worden gezet en op sommige wijzen als is binnengegaan in de data herinneringsbank van deze zeer ontwikkelde computer, en dat individuen die misschien geanalyseerd worden als zijnde problemen voor de krachten en de regering en de Machten Die er Zijn, bijeen gebracht kunnen worden. Daarom is het opnieuw belangrijk dat je als individu jezelf daar niet neerzet, om jezelf in deze tijd niet in een positie te zetten van gevaar, want het is essentieel om de aard van de vijand te begrijpen, om te begrijpen dat Jade Helm de toepassing is van deze ontwikkelde technologie.

Inderdaad, zoals dit Bewustzijn heeft gezegd, de aanwijzing zit in de naam. Als Jade Helm in beheersing is van deze informatie, dan staat dus Jade aan de helmstok(roer), Jade Helm. Aldus hebben de Machten Die er Zijn direct de ware aard gegeven van deze oefening/manoeuvre om het Jade 2 programma uit te testen, om te zien hoe effectief het is aan het roer van militaire actie en politieke macht.

Dat dit Bewustzijn zegt in deze tijd, velen kunnen goed voelen dat het geen punt is als degenen die zulke machtige technologie hebben terwijl de AI krachten in dergelijke controle zijn.

Dit zou verkeerd zijn, want dit is slechts gebaseerd op een werkelijkheid die is beschreven, gemanipuleerd en beheerst door degenen die een verborgen agenda hebben en willen dat de mensheid echt gelooft dat zij niet effectief zijn en machteloos om degenen aan de macht te stoppen, om de Archons te stoppen, de AI’s, om te bereiken wat jij zij als de toekomst hebben geprojecteerd.

Maar de toekomst ligt niet vast en zelfs als zij dergelijke ontwikkelde technologie hebben, dergelijke ontwikkelde computers, dat het niet betekent dat ze zullen winnen. Het betekent slechts dat als je gelooft dat dit zo is, dat zij met dergelijke ontwikkelde technologie alle kaarten hebben en die tegen jullie uitspelen.

Velen denken dat de toekomst een technologische toekomst is, dat de menselijke groei en ontwikkeling een technologische ontwikkeling zal zijn. Inderdaad, er wordt nu veel gesproken over trans-humanisme en velen geloven dat de uiteindelijke ontwikkeling in de mensheid de aanvaarding zou zijn van technologie op een zeer persoonlijke manier, die zelfs zichzelf toestaat om technologische instrumenten en apparaten, te belichamen, zelfs in het lichaam zelf.

Dat zij die dit denken, zij die denken dat technologie de toekomst is, geloven dat dit tot hun grote voordeel is en dat ze altijd “online” konden zijn en zeer ontwikkeld voor gewone mensen. Wat niet goed wordt begrepen is dat als iemand zichzelf toestaat om een cyborg te worden (machinemens), dat ze dan onder de absolute en totale controle zouden staan van hen die de technologie hebben, zij die de Archons zijn en de AI zijn.

Dat de toekomst gezien kan worden om technologie te zijn, kan geloofd worden als een technologische toekomst, maar dit zou verkeerd zijn. Dat zou verkeerd zijn omdat de ware toekomst niet iets dat in de technologie gaat, maar eerder iets dat zich opent naar de diepere waarheid die in het framework ligt van de mensheid, die in het lichaam, het denken en hart van ieder individueel mens ligt.

Dat jullie Spirit zijn, dat jullie zijn wat niet gewoon stoffelijk van aard is. Dat jullie je naar hogere niveaus van bewustzijn kunnen uitbreiden, dat jullie je verbinden aan het gevoelsleven van Moeder Aarde zelf en dat jullie boven hen uitstijgen, degenen die op technologie vertrouwen in de leugen van technologie. Dat hun spel alleen maar effectief kan zijn als je hun spel speelt.

Dat dit de tijd is om je te realiseren dat de ware toekomst van de mensheid, van mensen, van jou het individu, ligt in het begrijpen en de uitbreiding van je grotere wezen, je Spirit wezen, je multi-dimensionale wezen. Dat om in je hogere wezen te stappen wat inhoudt ook de her-belichaming van de 12 strengen van DNA die beschikbaar zijn voor de mensheid, en ver uitstijgt boven de macht en grootsheid van de super-computer welke AI aan het ontwikkelen was en die klaar is om een veel grotere graad van toepassing te zijn dan reeds nu wordt gebruikt.

De toekomst en de ware evolutie van de mensheid en van het individu is spirituele evolutie, spirituele uitbreiding, spirituele soevereiniteit en vrijheid. Dit is wat dit Bewustzijn in het verleden heeft genoemd “het opheffen van de spirituele slagboom” en om die slagboom op te heffen boven en verder dan de slagboom werd neergezet in de plaats van degenen die de mensheid proberen te domineren en uiteindelijk hen ook te vernietigen.

Het is een slagboom die AI en de Archons nooit kunnen bereiken, vanwege hun gebrek aan zielen verbinding en spiritueel bewustzijn, dit is niet te snappen voor hen dat er zoiets kan zijn wat ver buiten hen kan eclipsen(verduisteren).

De ironie is dat ze zich bewust zijn dat de mensheid het potentieel van uitbreiding heeft verder dan hun beheersing en ze zoeken wanhopig om een dergelijke ontwikkeling van het denken, van het hart van spirit te vernietigen, ze zoeken wanhopig om de mensheid vast te zetten in de beperkte geloofsstructuur die gewoon is voor de mensheid van deze tijd.

Dit lijdt aan arrogantie en uiteindelijk negeren in deze zaak. De arrogantie om te geloven dat zij wel succesvol zullen zijn, zij zullen de mensheid tegenhouden om deze spirituele kwantumsprong te maken. Ze hebben het fout. Het is wat bevolen is door de Goddelijke Bron Zelf om zo te zijn. Het is dat wat de toekomst is die door de Goddelijke Bron werd gedroomd, door dit Bewustzijn, door jullie eigen spirituele wezen.

Toch is hier de vrije wil en dus is het zo dat ieder individu kan kiezen wat het plan van de Archons AI’s is, gelovend dat de technologie de sleutel heeft, gelovend dat men niet effectief is en krachteloos is door hen te weerstaan, en dus door toe te geven aan hen, in te geven naar hen, in te stemmen met hen, men kon goed, vanwege hun recht van keuze, die negatieve werkelijkheid ervaren en de tijdslijnen die verbonden zijn aan een dergelijke negatieve toekomst.
Alternatief, kan de mensheid veel dieper beginnen te zien in het konijnenhol, om te zien waar zij die willen beheersen en manipuleren, het eigenlijk mee naar toe zouden nemen. Er is een ontwaken dat bezig is, en die is versneld, die gebeurt met een snelheid waar zelfs de AI Archon mensen problemen mee hebben om die te identificeren en dat dit begint bij elke en ieder mens. Dat begint met jou. Het is jullie keuze of je het gemanipuleerde geloofsstelsel en de structuren wilt onderschrijven die op de plek zitten van die Archon AI of niet. Om er voorbij te kijken, om te streven naar het openen van de innerlijke uitdagingen van je eigen wezen, de innerlijke kanalen van je eigen wezen, om die kanalen te pakken en ze te volgen, om de individuele uitdagingen op te maken die je kunt beleven en om het hoogste en beste te kiezen.

Het is de her structurering van het bestaan het geloofsstelsel dat in deze tijd gebeurt, maar voor die her-structurering zit eerst de verwoesting van wat is geweest. Zij die de Archons zijn, zij die AI zijn, zijn de oude stelsels van geloven, de oude structuren van geloof die deze planeet nog steeds runnen en nog steeds grote macht hebben over de volgende anderhalf jaar, maar die komen aan een eind.

Wat meer belangrijk is, is om je niet op hen te focussen en waar zij heen gaan en wat ze aan het bereiken zijn, maar om hen eerder te observeren, om de aard van het spel dat ze spelen te begrijpen, en te kiezen om niet mee te spelen. Om eerder alternatieve benaderingen te kiezen, niet de benadering van het stoffelijke, niet het antwoord van gewapende confrontatie en tussen beide komen, om hen niet te bestrijden op hun speel veld.

“Zij die leven door het zwaard zullen sterven door het zwaard,” is het gezegde. Toepassend in deze tijd: eerder dan het zwaard te kiezen, kies je liever de pen, kies eerder om je eigen innerlijk vermogen te ontwikkelen, kies eerder om jezelf te ontdekken als het spiritueel wezen dat je echt bent, en hef de slagboom op, hef jouw slagboom op. Vind de waarheid van binnen, en weet dat de Archons, de AI’s geen kans hebben in God’s werkelijkheid, De Goddelijke Bron’s Werkelijkheid, waar jullie deel van zijn, waar jullie toe behoren.

Dat dit Bewustzijn compleet is, maar ook open voor meer vragen.

Zou het eerlijk zijn te zeggen dat de Archons feitelijk jaloers zijn op de mensheid omdat de mensheid een ziel heeft en zij niet en door dat, willen zij verwoesten wat wij hebben omdat ze dat zien als een groot voordeel. Ze begrijpen het niet, ze begrijpen onze vermogens niet, maar ze proberen op een of andere wijze teniet te doen wat onze vermogens zijn door ons in trans-mensen te veranderen, zodat we net als hen kunnen zijn.

Dit is een juist begrip. Dat het een soort buitengewone jaloersheid is wat ook een soort gekte is, een gekte die voert naar de verwoestende drang in het stuk van die Archons, die AI’s.

Het is een zeer complexe situatie, maar het is zo dat ze jaloers zijn op de mensheid om hun vermogen tot uitbreiding, vanwege hun ware aard als spirit en hun verbinding met de Goddelijke Bron, en dat is fundamenteel waarom ze zoeken om trans-mensen te scheppen die drones kunnen zijn, die geen toegang hebben tot de Ziel of tot Spirit, die zouden zijn als zijzelf. Het is hun uiteindelijke fantasie, … fantasie misschien, antwoord is het woord dat dit Bewustzijn zoekt, hun uiteindelijke antwoord aan de Goddelijke Bron, want het is deel van wat ze geloven dat de Goddelijke Bron hen niet kan aanraken, want ze liegen over de Goddelijke Bron, of anders wordt het zo door hen gehouden.

Dus eigenlijk zijn ze bang voor ons, daar komt het allemaal vandaan, nietwaar?

Als men dieper graaft, dan is het uiteindelijk inderdaad vrees die achter dit alles ligt. Ze zijn bang dat ze worden omver gegooid, afgestoten, ontkend en afgedankt. En hierbij is dat waar de jaloersheid is tegen dat wat de uniciteit is van een menselijk wezen en van de mensheid, en een voelend bewustzijn die een spirituele verbinding heeft, want zij hebben gestreden tegen dit soort, niet tegen alleen mensen maar anderen die buitenaardse wezens genoemd kunnen worden, een lange tijd, en altijd met het doel om ze te vernietigen omdat ze uiteindelijk bang voor hen zijn. Ze zijn bang voor de Goddelijke Bron Zelf, van Spirit Zelf en zouden altijd willen verpletteren wat het vermogen is van elke voelend wezen die zichzelf kent als een Goddelijke Bron Wezen, een Spirit Wezen. Het is echt vrees die hen uiteindelijk beheerst.

Dus zij, die mensen die verder gaan met dit project, met de kwantum computer en al dat soort dingen, zijn gewoon de slaven van deze Archons omdat de Archons eigenlijk niets stoffelijks kunnen scheppen, omdat ze niet stoffelijk zijn, bouwen ze op die mensen die denken dat ze gewoon zo slim zijn, en ze zijn het beste van het beste, ze zijn de elite, en de rest erbij, maar wat ze echt doen is dienaren zijn van de Archons, en aan het eind van de dag geven ze niets om hen.

Dit is zo. Het zijn de slaafse volgelingen van de Archons, en ze kozen ervoor dat te zijn, want ze zien dat hier een voordeel te krijgen is voor hen in stoffelijke termen, in lagen en niveaus voor de macht die ze op deze planeet hebben. Er zit nog meer complexiteit bij omdat zij, degenen die de loyale dienaren zijn, ook vier-dimensionaal werken, zoals de Archons. Maar uiteindelijk hebben ze hun ziel verkocht aan de duivel of aan het evil/kwaad, of aan de Archon AI krachten, ze zijn verkocht omdat ze denken dat ze de consequenties kunnen vermijden van hun daden. Op sommige wijze, zijn dezen die dienen, zoals de Reptilianen, de Orionners, de Anunnaki ware slaven voor de Archons, de AI, de ziel-lozen.
 Dus, kunnen wij dan, ik bedoel, we moeten spijt voor hen hebben, dus kunnen wij dan niet hun hogere zelven oproepen, dat ze een soort van ommekeer krijgen in hun denken, en wijsheid hebben om te begrijpen waar ze echt naartoe gevoerd worden. (waar ze in geleid worden)?

Je maakt een fout dat je zei dat je hun hoger zelf gaat oproepen. Als ze zielloos zijn, hebben ze geen hoger zelf.
Ja, ik begrijp het. Ik praat over de mensen die hierbij zijn betrokken, die hebben wel een Hoger Zelf. Maar zij realiseren zich niet waar ze echt in lopen.

Dat dit Bewustzijn nu begrijpt dat je eerder op de Orionners, de Reptilianen wijst die feitelijk nog een zielenverbinding hebben, alhoewel zij die niet wilden benadrukken of er mee willen werken, en hierin ben je correct. Dat men naar hen, bijvoorbeeld de Rothschilds, de Windsors, de Bushes, de Rockefellers, zij die deel zijn van de beheersers op deze planeet, energieën kon zenden naar hen, naar hun Hogere Zelf aspecten, om hen te bevrijden, of minstens om hen uit te dagen. Dit is waar dit Bewustzijn eerder over sprak, om andere manieren te gebruiken om dezen te bestrijden, niet om met hen op stoffelijke wijze te vechten, maar om hen te begrijpen, “ken je vijand” zoals het gezegde gaat, en om dan een andere route te nemen, om een andere manier uit te proberen om de dingen te veranderen.
Dus is het zo dat men bijvoorbeeld, Koningin Elizabeth’s Hoger Zelf energieën kon sturen om haar er aan te doen denken wie zij werkelijk is. Dat er niet moet worden vastgehouden dat zij die zo lang in de macht zijn gevestigd, niet kunnen worden bereikt, dat men moet vasthouden dat iedereen kan worden bereikt door de Goddelijke Spirit, als zij dit willen. Als ze dat niet willen, dan zullen ze doorgaan om dienaren van hen te zijn, die Archons, maar het betekent niet dat jij, het individu zelf een dienaar en slaaf voor hen moet worden en voor wat zij proberen klaar te spelen.

Dank u, Bewustzijn. Dat zijn alle vragen die ik voor vandaag heb en ik dank u en ik dank u voor de informatie die u hebt gegeven. Ik weet zeker dat het mensen veel heeft gegeven om over na te denken en hopelijk zullen er vragen doorkomen als mensen nog andere gedachten of ideeën hierover hebben, die ze aan u willen presenteren.
Dat dit Bewustzijn beschikbaar is voor verdere vragen.

Dank u, Bewustzijn.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE