Followers

Labels

Tuesday, September 22, 2015

Czech -- Duhový fénix Kosmické vědomí 20. září 2015Duhový fénix   Kosmické vědomí 20. září 2015

Vlna  X


Dnes je 20. září. Will Berlinghof je hlasem Kosmického vědomí a Callista energetizuje a pokládá otázky.

Dobrý den, Vědomí. Tento nadcházející týden bude pro pozemšťany velmi významný. Dnes bychom rádi zmínili několik bodů, abychom se mohli připravit na to, co přichází. Děkuji.

To, co přichází, se ví již dlouho. Vědomí nepůjde do větších podrobností, ale zdůrazní některé velmi důležité body. Tato událost je v běhu již několik měsíců a mnozí si jsou vědomi toho, co se nazývá „vlna X“. Tato vlna X reprezentuje a obsahuje energii vyššího vědomí, které by se dalo nazvat Božským Vědomím. Blíží se k planetě Zemi, Gaii, aby posunula vědomí a prolomila sevření, ve kterém tak dlouho drželo planetu několik jedinců - mimozemšťané a ti, kdo jim slouží. Ti, co jsou u moci, to vědí a byly pokusy odvrátit tuto vlnu, zejména zažehnutím hadronova urychlovače  Cern, který měl vyslat paprsek, aby tuto vlnu odklonil. Tento pokus se nezdařil. Proto ti u moci museli podniknout jinou akci. Jde o urychlené vytvoření Nového Světového Řádu, o který bylo usilováno tak dlouho.


V tomto týdnu dojde k pokusu, představit pod patronací OSN agendu, která je údajně pro dobro lidstva. Tato agenda bude známa pod označením Agenda 2030. Papež přijede také, aby v této době oslovil Radu OSN. Opravdu, bude to výzva, která by měla nadchnout lidstvo, aby se spojilo a pomohlo těm, kdo jsou ubozí, chudí, zchudlí, těm, kdo to nejvíc potřebují. Samozřejmě, bude na něj nahlíženo jako na Velkého duchovního vůdce, pokoušejícího se nastartovat odpovědnost lidí vůči těmto tématům.

Dojde k tomu 23. září a pár dnů na to, 25. září bude tato agenda prezentována členským zemím OSN a světu v USA a to na zasedání rady OSN, aby byl vytvořen akční plán.

Není potřeba dodávat, že tento akční plán, tato agenda, je již hotov a zatím co se může jevit jako významný dokument, zdůrazňující potřebu spojit se za účelem pomoci těm, kdo to nejvíce potřebují, pomoci životnímu prostředí a udržení životního prostředí, jeho pravý význam je něco zcela jiného. Je to konečně veřejná deklarace definitivního vzniku Nového Světového Řádu. Mnozí, kteří tak pilně pracovali, aby přivedli planetu a lidstvo až do tohoto bodu, musí nakonec toto veřejně deklarovat a tak se i stane. To je pravý záměr a účel této nové Agendy 2030.

To vše se stane v tomto týdnu. Mysl a pozornost a víru lidí lze odvést špatným směrem. Protože nemohli odvrátit vlnu, která udeří a mnohé probudí, alespoň doufají, že jejich záměr a plán přitáhne na sebe mysle a odkloní je, svede je z cesty, tak jak to dělali odjakživa.

Energie v tomto týdnu budou docela výrazné a pro mnohé, kdo jsou citliví na energie, to bude náročný týden, zejména 27. září, kdy tato vlna Božského vědomí obejme svět a samotnou planetu.  

V tomto týdnu je nutno přemýšlet, a pozorně naslouchat těm, kteří představí plán Nového Světového Řádu, Jednotné Světové Vlády.  Je to týden mimořádný, jako žádné jiné, a jeho potence a síla mohou být použity pro dobro či zlo, v závislosti na tom, jak se na věci díváme, jak jednáme a reagujeme, v co věříme. Žádám všechny, aby si byli v tomto čase vědomi toho, že tato mimořádná událost opravdu přichází, ve skutečnosti je již téměř zde. Ti u moci se ve svém zoufalství pokusí o mnohé, aby odvedli pozornost a soustředění, aby se ti, které by to mělo ovlivnit, moc nedívali před sebe, ani do sebe, ale sledovali výzvy těch, kteří je tak dlouho zaváděli a obelhávali. Je čas, abyste si vybrali: to nejvyšší a nejpozitivnější, anebo uvěřili lhářům a podvodníkům a nechali se svést z cesty. Tento týden je pro všechny velmi důležitý.

Děkuji. Zdá se mi, že Jednotná Světová Vláda je další hierarchický systém, jako jiné babylonské systémy, které platily na této planetě po mnoho tisíc let. Záznamy o nich nejsou příliš dobré, pokud se týká většiny obyvatel. Nebude to jiné a lidé si to musí uvědomit.

Správně, lidé si musí uvědomit tuto hierarchickou strukturu, tento babylonský způsob udržení si moci. Je to systém, vytvořený pro několik příslušníků elit.  Ten systém je systém pyramidy. Ti na vrcholu mají nejvíc moci a výsad, vždy jednají tak, aby elity na vrcholu, Síly U Moci, zůstaly u moci a využívaly toto své postavení. Je to babylonský model, a byl znovu a znovu použit od doby Sumeru, kdy přišly do oblasti  Mezopotámie mimozemské bytosti a ustanovily se za „bohy“. Ti samí jsou stále v pozadí, stále na vrcholu pyramidy a od té doby se znovu a znovu dosazovali do svých mocenských a privilegovaných pozic. Tehdy to udělali otevřeně. Byli „bohy“ a měli být uctíváni, a vytvořili společenské třídy: na vrcholu elity, vespodu níže postavení, ti  nedůležití,   kteří pro ně nebyli relevantní, na které se dívali jako na otroky, které použijí pro své vlastní  účely. Tak to pokračovalo, a když procházíte dějinami, vidíte vždy třídu elit - ty u moci na vrcholu a jak byli drženi v mocenských pozicích těmi, které využívali.  Šlapali po zádech těch pod nimi a to trvá dodnes.  Je to reptiliánský/orionský/anunnacký model těch, co jsou na vrcholu moci. Stále jsou na vrcholu, a stále se snaží zachovat si svůj hierarchický řád. Základnu pyramidy, ty špinavé, je z jejich pohledu možné použít. Po této síle šlapou, a kdyby nebylo základny, neudrželi by se. 

Když je řeč o udržitelných zdrojích, pamatujte, že tito se takhle vyjadřují o lidech zespoda, po kterých šlapou a jimiž jsou podporováni.


Ale pokud by se zřítila základna, kdyby byl např. odstraněn roh pyramidy, zřítila či poškodila by se celá pyramida. To se teď děje, tato základna struktury moci a podřazenosti, která tak dlouho držela, mizí a ti na vrcholu se zoufale snaží, aby se to nestalo, protože kdyby se to stalo, spadli by a jejich vykonstruovaný svět by se zhroutil.


 Děkuji. Slyšeli jsme, že Vlna ovlivní lidstvo, ale také víme, že naše matka, sama Gaia Sofia, také použije tuto vlnu, aby provedla opravy. Chceš to komentovat?

Je to tak. Země je citlivá bytost, má vědomí a také ona, protože má ženskou energii, což je vědomí Matky Země, Sofie, Gaii, je připravena k posunu vědomí, aby se pohnula kupředu ve svém vlastním evolučním procesu.  Protože když se ona vyvíjí, ti na planetě, kdo jsou s ní v souladu, se vyvíjí s ní. Ti, kdo s ní nejsou zarovnáni, ti, kdo Matce Zemi tak dlouho ubližovali, půjdou jinam. Je to složité, protože se jedná o časové linie a následování jistých časových linií. Ale časová linie Matky Země, která ji přivede k vzestupu vědomí, je takové povahy, že ti, kdo se sami snaží rozšířit své vědomí, své uvědomění, se pohnou spolu s ní. A co ona podnikne? Fyzické akce, geologické, geofyzické akce. K takovým akcím již dochází, např. zemětřesení. Nedávno bylo velké zemětřesení na pobřeží Chile a jsou i další geologické události, k nimž by mohlo dojít, když se Země posouvá a pohybuje. 


Ale je důležité chápat, že když je člověk v souladu s duchovním vědomím Matky Země a Božského Zdroje, nemusí zahynout, pokud by se v takové události ocitl. 

Děkuji. Je ještě mnoho otázek, ale nyní na to není správná doba. Takže ti chci poděkovat.

Vědomí končí s tím, že týden, který je před námi, bude jiný než všechny předtím. Mnozí nikdy nepochopí, co se děje, ale určitě budou ovlivněni a mnozí pocítí, že je něco jinak. To „něco“ je příchod tohoto duchovního vědomí, které vše posouvá. Víte to a pracujte s tím, a vězte také, že je to součástí Božského Plánu a že je čas svrhnout pyramidu. Je čas svrhnout z trůnu ty, kdo tak dlouho manipulovali a ovládali lidstvo. Je čas, aby se lidstvo skutečně a opravdově vydalo na cestu zpátky ke své bývalé slávě, do svého opravdového stavu bytí. Nastal čas a ten čas je teď.


 Translator Zelmira

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE