Followers

Labels

Thursday, May 26, 2011

SVENSKA: Arcturus Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll

Meddelande från Arcturus angående rädslor
Kanaliserat av Dr. Suzan Caroll


RÄDSLA
Kära ni!
Vi är från Arcturus och är här för att hjälpa er. Vi vet att de svåraste känslorna att hantera är rädsla eller ångest. Därför, på en bön från Gaia, har vi kommit till er för att hjälpa till med att lära er hur man FRIGÖR SIG från rädslan.
Det är inte lätt, och ofta inte så klokt, att ignorera rädsla, därför att det kan ge dig ett budskap som är viktigt för din överlevnad. Vid den här tidpunkten i din process kan ditt ego/själv kanske vara mycket hotat och känner av en stor del av ”rädsla för överlevnad”. Din fysiska kropp svarar på den rädslan, precis på samma sätt som den har svarat på mycket i ditt liv. Du har nu en underbar möjlighet att se ”rädsla i handling”.
Kanske har du varit överväldigande trött – trött av arbete, trött av oro och trött av denna långsamma vibration, då ditt ego och din Själ manövrerar för position i ditt medvetande. Med nedladdning av de femte och sjätte dimensionernas vibrationer och fragment av ditt Högre SJÄLV/JAG, så kanske det känns som att det inte finns tillräckligt utrymme i din jordiska farkost. Du är som en överlastad resväska med ditt blixtlås på väg att brytas upp och befria dig från din fångenskap.
Du blir trött av den verklighet som ditt ego har skapat. När du kan tänka från din Själ så känner du ingen illvilja mot den, då den är ett barn. Hursomhelst, du inser att DU är den vuxne som går in i barnet och du känner spänningen av den här uppgraderingen. Ditt sinne känns som en dator som är ansträngd genom tilläggen av ny mjukvara. Allting verkar gå för långsamt och du har svårigheter med att operera inom detta nya system. Faktum är att du kanske periodvis ”står stilla” och behöver ”stänga av” och starta om.
Detta är alltsammans symtom på att du har svårigheter att integrera de högre frekvenserna av ljus i din fysiska kropp. När din fysiska form har svårigheter med integration får rädslan ett grepp om ditt medvetande. Det är en vanlig hanteringsmekanism för att sedan dra din uppmärksamhet till något yttre drama, men du vill inte följa det mönstret nu. Du känner din Själ/SJÄLV inom dig nu, men du känner också ditt Ego/JAG.
Du är två varelser i en nu. Din Själ ger dig komfort och stor uppmuntran, medan ditt ego fortfarande ”tar hand om verksamheten”. Tyvärr kan du kanske få svårigheter med att upprätthålla en konstant medvetenhet av ditt sanna JAG/SJÄLV medan du utför dina vardagliga uppgifter i livet. Ha tålamod med dig själv då du ännu inte är färdig med din integrationsprocess. I själva verket har du just börjat, men de första tre chakrana är de mest motståndskraftiga mot nedladdningen av SJÄLVET, då de alltid har varit inom egots domän.
Så återigen, ha tålamod, för du är i en transformationsprocess och du skapar ett nytt liv. Men det finns också ett ”DU” som ihärdigt håller fast vid ditt gamla liv. Denna kamp mellan det gamla och det nya aktiverar din ursprungliga ”rädsla för överlevnad”. Det är ditt ego som har denna rädsla, för din Själ gläder sig åt ditt utvidgade medvetande. Mitt i din kamp för Uppstigningen har Gaia nu hänvisat er till oss, Arcturianerna, vars galaktiska bidrag över eoner av tid har varit att hjälpa människor när de rör sig genom sin korridor – antingen in till eller ut ur den tredje/fjärde dimensionen.
Låt oss påminna er om att vi ALLTID är här inom ert medvetande. Känn din fysiska kropp nu. Känn varje värk och smärta. Känn din yrsel och din övergripande känsla av desorientering. Du är desorienterad därför att du är i färd med att skifta verkligheter. En högre frekvens av ljus har kommit in i din jordiska farkost liksom in i din tredimensionella verklighet. Du har släppt önskan om att leva i en illusion och har välkomnat ditt eget högfrekventa SJÄLV in i din jordiska farkost. På grund av detta skiftar din verklighet till en högre frekvens i vibrationen.
I din tredimensionella verklighet föregås födelsen av döden. Därför, när du börjar din övergång till en Ljuskropp, måste du först röra dig genom alla de många dödsfallen i din gamla verklighet – den verklighet som du lämnar. Uppmärksamma inte dessa dödsfall. Välsigna deras befrielse. De tjänade dig väl medan du levde i den vibrationen. Men nu kan du känna bördan av det lågfrekventa hölje som du har lindat runt ditt högfrekventa SJÄLV.
Du kan mycket väl fortsätta med att känna dig yr och desorienterad. Medan ångest och depression gnager på dig så håller ditt ego/själv ihärdigt fast vid dem av ren bekvämlighet. Ja, bekvämlighet! Ångest och depression tröstar och känns bekväma, då de erbjuder ett skäl för din missnöjdhet. De gav dig någonting att hålla fast vid, istället för många yttre dramer som tävlar om din uppmärksamhet.
Åtminstone är det så att med ångest och depression förblev du fokuserad på ditt Själv och din egen inre värld. Det är en viktig lärdom, då din inre värld är där din yttre värld börjar. Nu när din vibrationsfrekvens ökar så skapar ditt fokus på uppmärksamhet din verklighet snabbare och snabbare. Var alltid vaksam på vad du tänker och de känslor som följer dina tankar, för du kommer att manifestera dem nästan omedelbart.
Ditt ego/själv/jag emanerar mycken rädsla nu när det anar sin undergång. Omedelbart efter vidkännandet av den här rädslan, släpp den och välsigna dess befrielse från din aura.
Mantra:
JAG ÄR LJUSKROPP
JAG ÄR LJUSKROPP
JAG ÄR LJUSKROPP
Detta mantra kommer att påminna dig om att rädslan inte kommer från ett drama/illusion ”där ute”. Det känns som din djupaste, mest primära rädsla - rädslan för överlevnad. Och faktiskt, det är det! Ditt ego fruktar för sin överlevnad. Släpp den rädslan och håll ditt ego i ditt hjärta medan du sjunger eller mässar ditt mantra tre gånger. Din kärlek kommer att försäkra ditt ego/själv att du inte förkastar det. Istället förvandlar du det till den jordade ledningen för din Ljuskropp. Påminn ditt ego att du inte kommer att lämna det bakom dig och att du kommer att absorbera det in i Ljuskroppen som du alltid har varit.
I det förflutna har vi hjälpt dig genom att ta ditt tredimensionella medvetande till den sjätte dimensionen. Nu är vi här för att hjälpa dig att föra ditt sjättedimensionella medvetande in i din tredimensionella matris. Vi säger ”matris” istället för sinne, då ditt sinne inte längre är i den tredje dimensionen. Du har fortfarande den tredje dimensionens kanal så att du kan styra din 3D jordiska farkost. Emellertid, när du disciplinerar ditt sinne att arbeta mer från den femte och sjätte dimensionens kanal, som du just nu laddar ner, kommer rädslan från ditt ego/själv inte längre att vara en distraktion eller störning.
Håll ett ”öga på priset”, sedan kommer du att dra priset till dig och bespara dig ansträngningen med att jaga efter det. Sedan Venus nu är i Gaias aura tills år 2012 för att förstärka den feminina dragningskraften, är det lättare att dra liv till dig. Den maskulina kraften i jakten är nu i balans med den feminina dragningskraften. Allt du behöver göra är att finna ditt Centrum och stanna där. Från ditt Centrum har du tillgång till din feminina attraktionskraft för att magnetisera dina önskningar till dig, såväl som din maskulina kraft, så att du kan agera på dem.
Viktigast av allt – kom ihåg att du inte är ensam! Faktum är att du är en Planet. Precis som du är. VARJE livsform på Gaia står inför samma upplevelse av ”Död in till Födelse”. Ta ett ögonblick för att förnimma de många dödar som inträffar när de högre dimensionerna laddar in till Gaia för att degradera den tredje dimensionens matris. Låt oss nämna några få av dessa ”dödar”:
Orons död
 • Vad kommer ditt sinne att göra nu?
 • Kan du föreställa dig en verklighet utan ständig upphetsning av oro och/eller depression?
 • Kan du föreställa dig en verklighet fri från ALLA konflikter?
Pengarnas död
 • Vad blir ”svaret” på dina problem när ”skaffa mer pengar” inte längre är möjligt?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där ditt valutasystem inte är baserat på monetär förmögenhet? 
Längtans död
 • När du har allting – vad kommer du då att längta efter?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där Hemma inte längre är en avlägsen plats utan istället inom dig själv?
Separationens död
 • När du lever i Enhet med Allt som Är – hur kommer du då att relatera till det?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där du ”umgås” snarare än kommunicerar?
Det fysiska fodralets död
 • När du är Ljuskropp – hur blir verkligheten då?
 • Kan du föreställa dig hur du kommer att skapa din Ljuskropp?
 • Kommer den plötsligt att brista ut, eller gradvis avslöja sig själv?
Död av döden
 • Hur kan det finnas liv utan död?
 • Kan du föreställa dig en verklighet UTAN början och UTAN slut?
Rädslans död
 • Där det inte finns någon rädsla – hur kommer du då att känna kärlek?
 • Kan du föreställa dig en verklighet där det inte finns någon rädsla?
Oh, ja, rädsla är den svåraste döden. Rädsla har varit ett sådant ständigt tillstånd i din tredimensionella erfarenhet att det har invaderat varje tanke, varje känsla, varje handling och varje cell i din kropp. Men kom ihåg, rädsla var avsedd att skydda dig från en farlig värld där överlevnad var ditt mål och lycka en vagt möjlig sidoeffekt. Rädsla placerades i Gaias 3D frekvensnät och in i ditt medvetande vid början av 3D-spelet. Rädsla är eggen som gör att spelet är annorlunda än det Kosmiska Flödet från vilket du kom. Men rädsla är inte längre roligt, eller hur?
Vid den här tiden i er planetariska förvandling kan du redigera bort rädsla från er 3D-matris. När Gaias folk smälter samman sina medvetanden med Planetariskt medvetande kommer ni ALLA att ha förmågan att skriva om programmet i ert 3D-spel. Tyvärr finns det människor på er planet som fortfarande önskar spela 3D-spelet och de önskar INTE att redigera bort rädsla. I själva verket lägger de ihärdigt till så mycket rädsla till det kollektiva och planetariska medvetandet som de kan. De vet att tidpunkten för uppvaknande är här och de önskar sabotera det. Du kan ansluta dig själv till deras version av Spelet, ELLER du kan ”vägra att spela”. Hur vägrar du att spela? Du vägrar tillåta rädsla att ansluta sig till dig.
Observera rädslan och känn ”känslan av rädsla” utan kommentar. Släpp den sedan utan diskussion. Rädsla är avfallsmaterial från den tredje dimensionen. Rädsla helt enkelt ÄR, som sopor ÄR. Inget av det är dåligt, de är bara ”överblivna”, behövs inte längre. När du fokuserar på den femte och sjätte dimensionens kanaler kommer rädsla och oro som en gång gömde sig i ditt undermedvetna i förgrunden i ditt medvetna och släpps. Från 5D och 6D kanaler kan du uppfatta oron som var för hotande för dina lägre ”kanaler” att medvetet förstås. Konfrontera rädslan med lugnt erkännande och förlåt den från din känslokropp. Driv den igenom din mentalkropp – innan du har en chans att tänka på det. Tillåt din kausalkropp att se orsaken och verkan av den och din andliga kropp att lösa upp den med ovillkorlig kärlek
Lär dig att identifiera RÄDSLA helt enkelt genom dess ”känsla”. ”Fäst” den inte till något externt eller internt. Lär dig att låta Rädsla eller oro bara VARA, som en fluga, en orm, eller en solnedgång. RÄDSLA BARA ÄR! Om den inte fäster sig vid någonting så kommer den bara att FLÖDA igenom dig. När rädsla bara ÄR, och du inte uppmärksammar den, börjar energifältet av rädsla att försvinna.
Rädsla är en mycket laddad tankeform som önskar uppleva fysiskt liv genom att fästa sig vid människor. En tankeform är en 3D-tanke som har tagit liv i den fjärde dimensionen. Alla tankar som är ”laddade” med känsla tar över ett liv i den fjärde dimensionen som ”tankeformer”. Om du matar en tankeform med din medvetna, eller omedvetna, uppmärksamhet, kommer den att fästa sig själv till material och ta över ett 3D-liv. Detta är orsaken till att du inte får mata din rädsla. Denna tankeform av rädsla är som grannens katt som skriker vid din dörr. Du vet att du inte skall mata den för då kommer den att börja leva i DITT hus.
Tredjedimensionella tankeformer är polariserade i och med att motsatserna är separerade, till exempel gott/ont, ljus/mörker och kärlek/rädsla. I den femte dimensionen och bortom den är kärlek och rädsla ETT. Vi vet att detta koncept är svårt för ditt jordade själv att greppa. Därför, bara tillåt den idén att ta plats i föreställningen om ditt femtedimensionella tänkande och du kommer slutligen att förstå/minnas det.
Med polariteten av kärlek visavi rädsla så rusar rädslans polaritet mot NEDSTIGNING från en 4D tankeform in till 3D-materian. Polariteten av kärlek, å andra sidan, attraheras av UPPSTIGNING från en 4D, eller 3D, tankeform till en 5D Ljuskropp. Rädsla är kraften av ”destruktion” och kärlek är kraften av ”konstruktion”. Rädsla rör sig mot konstruktionen av form och begränsningarna av separation från anden, medan kärlek rör sig mot expansion och friheten i enhet med anden. Naturligtvis, med detta menar vi Gudomlig Kärlek, för alltför ofta är mänsklig kärlek så insnörd med rädsla att den har förlorat sin fina ”kraft av frihet”.
Emellertid är rädsla inte något ”dåligt”. Den gör bara sitt jobb, jobbet av DESTRUKTION. Destruktion är nödvändigt i den tredje dimensionen då döden alltid måste föregå födsel. Befruktning, graviditet, födelse, uppgång, höjdpunkt, tillbakagång och döden är den process som allt liv måste genomgå så snart det går in i den tredje dimensionens matris. Kärlek är kraften av KONSTRUKTION därför att energifältet av kärlek önskar expandera. Vatten/känsla/medvetande dras ihop till is/rädsla och den expanderar till ånga/kärlek. Vatten faller till marken och ånga reser sig upp mot skyn.
Med din nedladdning av JAGET så har rädslan blivit utomordentligt motbjudande. Den har velat fästa sig vid dig mer än någonsin, då den känner att polariteten av kärlek börjar expandera. Sedan 9/11 har det varit fler vandrande rädslomolekyler som söker materia än det har varit under ganska lång tid. Destruktionens krafter har varit mycket framgångsrika genom användandet av den rädslan. Men med nedladdningen av ditt JAG/SJÄLV förlorar illusionen sin kraft och därför har också rädslans makt försvunnit.
Tills helt nyligen har rädslan varit det primära inslaget i det Kollektiva Medvetandet. Där har varit så mycket Rädsla att den faktiskt har fått ett eget medvetande, medvetandet hos en slav. Om du någonsin har haft ett ögonblick av beroende – till vad som helst – då vet du hur det ”känns” att VARA rädslan. Om du var en ånga av fjärde dimensionens rädsla med begäret att fästa dig i materian, då skulle du känna det som en slav/missbrukare som drivs till ”användande”. Ett missbruk är någonting du ”gör” eller ”tar” så att du inte måste KÄNNA dina känslor. När du går in i ett missbruk eller beroende faller du nedåt i vibration, då du söker svar på utsidan av dig SJÄLV, och utsidan av din personliga instinkt/känsla/emotion.
Varje gång du söker på utsidan det som bara kan hittas på insidan så sänks ditt medvetande då du rör dig mot illusion, separation, begränsning och därmed rädsla. Självklart finns det också bra saker utanför dig. Det är bara det att när du tror att NÅGONTING är UTANFÖR dig, så har du valt den tredje dimensionens illusion av separation istället för 5D-Enhet med allt liv. Det bästa sättet att ”hålla dig utanför” fastsättning är att inse/minnas att verkligheten i 3D är ett experiment. När rädsla kommer över dig med sin bromsande kraft – EXPANDERA då ditt VARANDE och tillåt rädslan att FLÖDA igenom dig.
Tillåt ditt medvetande att EXPANDERA så mycket att du kan se utrymmet mellan dina partiklar av materia. Observera ångorna av rädsla när de närmar sig dig. Observera dem då de passerar igenom dina utrymmen. Fäst dem INTE vid rädslan. Tillåt dem helt enkelt att flöda igenom dig. Faktum är att när du känner rädslan så passerar den igenom dig och fäster sig INTE vid dig.
Gå genom dagen och identifiera ”känslan” av RÄDSLA.
     Identifiera den och LÅT DEN GÅ!
Lägg märke till om rädslan bubblade upp från ditt medvetandes själv för att släppas?
     Identifiera den och LÅT DEN GÅ!
Lägg märke till om du hade en tanke som skapar rädslan.
     Identifiera tanken och LÅT DEN GÅ!
Slutligen, rädsla kommer att tappa sin ”makt över” dig.
     Rädsla kommer att finnas, men den kommer INTE att vara DU!
Med den ständigt ökande frekvensen hos Gaia, och hos dig själv, förstärks din kraft i kreativiteten betydligt. Kom ihåg att rädsla är en skapare, precis som kärlek, men den är en skapare av sammandragning, separation och begränsning. Ta ett ögonblick och minns en del av dina skapelser som fick näring av rädsla.
Var de angenäma?
Vad var det för drama som åtföljde dessa skapelser?
Så snart du medvetet kan identifiera ”känslan” av rädsla som en vibration, istället för en verklighet, då kan du bättre känna dig oberörd av den. Detta lösgörande från rädslan upprätthålls bäst genom neutralt tänkande, vilket är ”tanke utan dömande”. Tanke utan dömande är accepterande, medkännande, intresserade, opartiska. Var noga uppmärksam på dina tankar. Försök att gå en hel dag utan en enda dömande tanke – positiv eller negativ. Dömande är känslomässigt och känsla är det som upprätthåller den tredimensionella matrisen.
Å andra sidan, du kan ha tankar med känslor om de inte är villkorliga, såsom ovillkorlig förlåtelse, ovillkorligt accepterande och ovillkorlig kärlek. Dessa tankar är icke-polariserade och icke-dömande, därför att de är av en femtedimensionell natur och kommer från ett objektivt medkännande. Därför är sådana tankar fyllda med Gudomlig Kärlek och kommer att kraftigt hjälpa dig med att ladda ner den femte dimensionen till den tredje dimensionen.
För att få förlåtelse, acceptans och kärlek – utan villkor – måste du totalt kapitulera till din själ/SJÄLV. Denna totala kapitulation kommer också att göra att du slutar med att spela spelet i den tredje dimensionen. Medan du lever i flödet av kapitulation vill du inte spela det spelet längre. Istället vill du skapa en verklighet där det inte finns några spel och inga illusioner – BARA Sanning!
SANNINGEN ÄR:
     Rädsla är ett faktum i 3D
     Du ÄR multidimensionell.
     Det ”DU” som spelar 3D-spelet är bara ett litet fragment av dig SJÄLV.
     Det finns MÅNGA andra fragment av ditt SJÄLV utspridda genom Multivers.
SANNINGEN ÄR:
     Då fler och fler illusioner klarnar kommer dina andra fragment att komma TILL och IN i dig.
     ETT EFTER ETT…
Vi Arcturianer berömmer dig för dina stora framsteg in i ljuset och din tillåtelse av att låta Ljuset komma in i dig. Din himmel är fylld med fantastiska varelser som observerar er planetära process. Dessa varelser sänder er kontinuerligt kärlek och uppmuntran. En av dessa fantastiska Varelser är ditt Framtida SJÄLV, som önskar dela ett budskap med dig vid denna tid. Då vi sänder er över till ert Framtida SJÄLV omger vi var och en av er med vår ovillkorliga acceptans, ovillkorliga förlåtelse och ovillkorliga kärlek.
Vi är Arkturianerna
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Hälsningar, JAG ÄR ditt Framtida SJÄLV!
Jag har rest bakåt genom tiden för att påminna er hur du/jag/vi skapade vår uppstigning i ER framtid – MITT nuvarande. Hemligheten är:
FOKUSERA PÅ VAD DU ÖNSKAR – INTE PÅ VAD DU FRUKTAR!
Fokus på din uppmärksamhet för in Ljuset i rätta vinklar för att skapa hologrammet som du lever i. Ditt fokus är din kameralins. Den väljer bilderna, myriaderna av hologram, som utgör ditt liv.
Ditt liv i den tredje dimensionen liknar mycket en film som är gjord av många enskilda bildrutor tillsammans och projicerade på filmduken. Men ditt projektorljus är inte bara dina ögon, det är dina val. Vad du låter vara kvar i din varseblivning, tankar och känslor skapar ditt livs hologram. Det finns många bilder som inkräktar på ditt medvetande, både när du är vaken och när du sover. Du har makten till val av vilka bilder, tankar, känslor, syner och ljud som du väljer att ha din uppmärksamhet på.
Uppmärksamhet är en slags fastsättning. Så snart du uppmärksammar en förnimmelse så gör du den till medvetande. Du tar in den i ditt liv. Du har dragit in den i din projektor för att projiceras på din ”filmduk”. Vissa stimuli är precis vid din tröskel av varseblivning och de skapar en gnagande känsla. Denna känsla är störande och kan skapa en sjukdom i ditt medvetande och en sjukdom i din kropp. Därför måste du uppmärksamma det tillräckligt länge för att sätta det i fokus. Du kanske till och med måste använda ett filter, en brandvägg, på din lins så att du kan skydda dig själv från det som orsakar dig obehag.
Väl i fokus då kommer du att välja om, eller inte, du önskar projicera den här bilden in till din yttre värld, integrera den in till din inre värld, eller avvisa den från din verklighet. Om du väljer att införliva den här scenen med ditt medvetna liv, ge den helt enkelt uppmärksamhet. Å andra sidan, om du INTE önskar att införliva den här scenen med din livsfilm, släpp den då omedelbart från ditt medvetande. Om den här scenen skapas, eller är skapad, av rädsla, då kommer du att vilja ge den ett motgift – kärlek – för att släppa den helt och hållet.
Rädsla är en ”klibbig” känsla och den manifesterar sig själv väldigt snabbt. Om rädsla invaderar ditt fokus måste du ”ta motgiftet” kvickt så att du lugnt kan granska den för att se om just denna rädsla är ett gift eller en varning. Om det är ett gift så hölj det i din kärlekskraft och säg: ”Jag väljer att redigera bort denna rädsla från mitt livs filmbild”.
Å andra sidan, om rädslan är en varning, hölj den i kärlek igen och säg: ”Tack för att du delar med dig. Jag har erkänt din varning och jag kommer att medvetet ta den i beaktande”. Sedan redigerar du denna rädsla också, för en varning blir säkerligen en verklighet om du väljer att sätta ditt fokus på det. Processen i ”skapandet” av din verklighet är faktiskt processen av att ”välja din verklighet”, då verkligheten redan är skapad. Faktum är att myriader verkligheter är skapade. När Gaia stiger upp, och du uppgraderar din jordiska farkost, återfår du din förmåga att medvetet varsebli mer och mer. Därför vet du att du inte bara måste välja vilken verklighet du riktar din uppmärksamhet till, utan också vilken dimension du uppmärksammar.
Det finns många historier om Uppstigning, liksom Uppstigning till många olika dimensioner. En del av er önskar vila i den fjärde dimensionen medan andra är ivriga att flytta in i de femte och sjätte dimensionerna och bortom dem. Vid stängningen av 3D-spelet så kommer det INTE att finnas några begränsningar i dina val. Du kanske undrar över dem som väljer att fortsätta 3D-spelet ännu längre. De kommer att tvingas hitta en annan ”filmduk” där de kan projicera sina livs dramer. Teater Jorden stängs. Åh, men INTE DU.
Du är en oändlig, multidimensionell varelse som valde att uppleva en ändlig verklighet. När du gjorde det valet var du tvungen att flytta ditt medvetande, ditt väsen, genom en prisma av ljus. Din strålning blev sedan splittrad till många komponenter. Du är inte den enda jordfarkost som ”DU” har. Emellertid är DU sannolikt den ENDA som kommer att vara tillräckligt medveten för att välja att stiga upp och återgå till helheten av ditt SJÄLV/JAG. De andra jordfarkosterna som DU bor i kommer att integreras in till det DU som stiger upp. Det är därför jag kommunicerar med DIG, för jag tror att du är den inkarnation som ”troligast är den som lyckas”, det vill säga lyckas med din Uppstigning.
Tiden är en annan illusion i hologrammet i 3D. Tiden är faktiskt som en cirkel, som ett hjul. Varje ”eker” i ditt hjul är en annan DU i en annan ”tid”. Faktum är att det faktiskt finns andra DU i din nuvarande ”tid”. För att lämna 3D-hjulet så måste du hitta navet i hjulet, vilket faktiskt är din portal till Uppstigning. Från det navet kan du titta in i alla dina 3D-liv som inkarnerat genom alla de olika tidscyklerna, och tillåta dem att laddas ned i DIG – medlemmen av det Planetära Uppstigningsteamet. Vart och ett av dessa ”själv” är som din ”spillda mjölk”. Det är ditt ansvar att ”torka upp den” så att ALLA dina inkarnationer kan delta i den Planetära Uppstigningen genom DIG!
Jag har kollat in dig sedan du var ett barn. JAG ÄR din Skyddsängel. Jag kommer ihåg när ”JAG” var ”DU”. Jag minns hur mycket jag saknade mitt Hem och de högre dimensionerna. När vi går igenom 3D-prisman glömmer vi många saker, inklusive vårt JAG/SJÄLV. Men du kan uppfatta mig nu därför att du har ”Vaknat upp”. Det är därför jag tro att du är mitt ”förflutna jag” som väljer att hjälpa Gaia i hennes Uppstigning.
Jag kommer att stanna i din aura och påminna dig om hur vi redan har gjort Uppstigningen. Jag vill påminna dig om att ”tid” är en illusion i det tredjeimensionella spelet. Spelet tar slut NU och du/jag/vi skapar en film av HEM – oavsett vart vi reser.
Ditt Framtida/Nuvarande SJÄLV/JAG.
Översättning: Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

ENGLISH: Metatron by James Tyberron, April 16 2011

Metatron
Channeler: Tyberron (Earth Keeper)
Saturday, 16 April, 2011


Greetings Beloved ! I am Metatron, Lord of Light, and I greet you, one and all, respectfully and knowingly. I greet each of you, individually within the exact moment in which you read these living words in the vibratory essence of the eternal NOW. I embrace you in love.As the heralded Ascension draws nigh, all around you is opening. The nature of your divine Star seed is expanded into Earth realms, indeed you are dancing with the Stars. The Stars of hope, love and impeccability.Dear Ones, we of the Angelic Realm are here to support you, to offer insights of guidance, but it is up to each of you in sojourns of polarity and duality, to master your challenges. These are your avenue of learning, and it is incumbent for each of you to face and solve your problems. We assist you by putting you in touch with your own power. Our purpose is not to solve them for you, or to come between you and your own freedom of discernment and choice by giving you "answers," even to the most complex of challenges.Our purpose is to reinforce your own strength, for ultimately the vast divinity of your Being is not only well equipped to help you find fulfillment, but totally desirous of doing so . And Dear Human, in this process you will discover your higher nature of wisdom, understanding, exuberance, and peace. No one, not even an Angel, can do this for you. In impeccability you will achieve every self designed task before you.Beloved, we offer in this moment the integral energy of our Light Beingness, of that crystalline essence of which we are. We offer you in pure love the guidance of our wisdom for your discernment. Masters, we ask of you simply to be fully present in your hearts and minds. Discern what we say, for you are a God in process. Take what resonates of that we offer for it is presented to you in deepest respect and love.Star Dancing: Expanding in LoveThe star dance of your life is to expand in love. But the love we speak of is not merely the emotion that you humans tend to think of as love, but rather the extraordinary magnificent energy and science of what may be termed expansive unconditional love. In this context love is indeed a science, a vast field that is composed of a very complex vibrational resonance.So let us further define a key component of love resonance as it relates to your growth...and that is the impeccability of actuated divine will. Will as translated into action is the driver of your search for spiritual growth. Impeccability then is the distillation of your present experiences and knowledge, into the wisdom of action.Accepting the ChallengeWhile it is true that your thoughts create the reality you experience in duality, you in higher aspect thoughtfully and carefully compose and create the challenges that you face. These have great purpose. Whether you truly believe it or not, you write your own tests. So while 'positive thinking' is a key frequency, positive thinking is meant to help you approach your life lessons and does not circumvent the learning process itself. You cannot just ignore or wish away the growth lessons you script for yourself in order to expand. That is because your chosen set ups are in most cases outside, beyond the ability of the duality aspect of ego-brain to remove or will away. You will face them, because you have in divine self, willed it from higher perspective.We assure you that there is nothing more stimulating, more worthy of actualization, than your manifested desire to evolve, to change for the better. That is indeed each of your lifetime missions. It is not enough to meditate, or to visualize the desired goal being accomplished if you do not to act upon the inner voice , the drive from which your meditations and visualizations arise.Intent, focus and meditation must absolutely be teamed with action.Becoming impeccable, and eventually achieving your enlightenment does not mean, as some religions indirectly imply, that you are suddenly in a blissful state of oblivion, or in some distant state of nirvana. Masters, we tell you that you are as much a part of a nirvana now as you ever will be, you simply need discover it within you.There will indeed be cycles within your emotional state, that is part of being human. There will be times in which you feel apathetic and depressed. Not only the problems you face, but even certain astronomical gravities can be the source of such despair, on their own. All of these must be faced, and can be surmounted.So be aware that 'Nirvana', in your vernacular, is achieved attitudinally, and not through avoidance, ignorance or escape, but through impeccable confrontation of the reality projection that surrounds you.Earth experience, duality mastery is difficult. This is a great truth, one of the greatest truths of duality, and one commonly misunderstood. The study and mastery of life requires work. You can't simply put the text book under your pillow and sleep on it, it must be read and understood a page at a time. Moment by moment.So then your full understanding and accepting that your life is a construction of 'set ups' that you planned in order to enable your spiritual growth is an even greater truth. You see when you accept this noble truth, you have the opportunity to transcend it. That you term 'destiny' is in truth the situations you preplanned for your life lesson. And Dears Ones, that very self scripted 'destiny', in your such terms, will assist you to both face your challenges and then manifest your desires, but not because you protest what you do not like. In order to experience the light of your desire, you must ignite the passion that will free it from the stronghold where it has been closely guarded. The greatest path is to accept the challenge of self purification by being a living example of your own light rather than protesting the darkness that still exists within the world in 3d, a choosing to insulate yourself from it.AcceptanceMasters, by accepting that you are here to face challenges, then you can more robustly create the energy needed to face them. Because once it is accepted, the fact that life can be difficult no longer scares you, rather it motivates the spiritual warrior into resolve.The greatest issue you have in accepting ultimate ownership and responsibility for your actions lies in the core desire to avoid the pain of the consequences of that behavior. But we tell you that it is the confrontational courage of impeccably solving problems that provides and indeed nurtures meaningful growth in your life.Facing your problems is the serendipitous cutting edge that distinguishes between success and failure, or better said between growth and stagnation. Problems call forth your best effort to rsolve and refine courage and wisdom within the impeccable seeker.It is categorically because of stressful predicaments and obstructions that you grow mentally and spiritually. It is through the pain of confronting and resolving life-puzzles and 'set-ups' that you learn the greater meaning of the science of love. Dear Hearts, the candid fact is that some of your most poignant accomplishments and indeed greatest growths are spawned when you are placed in the troubling crossroads of conundrum. Your greatest trials and revelations take place in times when you are outside of your 'comfort zone', feeing bewildered, unfulfilled, or even in a state of agonizing despair. For it is in such moments, propelled by your discomfort that you are compelled to burst out of the confining cages and seek a better more spiritually satisfying way of life.Impeccability - The State of GraceWhat then is impeccability? We are not understating the base premise, when we define impeccability simply as ' always trying your best'. But to remain impeccable requires more effort as the scope of your gained wisdom and consciousness expands. The greater your consciousness, the more you 'know' . The more you know, the greater the responsibility to live accordingly.You are in the process of expanding your vibratory awareness, of becoming a conscious participant with the soul. You are becoming what your soul is, discovering your greater identity.Dear Ones, when you grow spiritually, it is because you have opened to seek growth and are taking action, working to achieve it.Impeccability involves the deliberate extension of your Beingness into evolution.Impeccability puts you in the state of grace. Impeccability does not infer that you have achieved enlightenment or have learned all you need to learn. Rather it means you are on the only track, the right pathway to get there.So we will define Impeccability in two layers, two phase formats:
1) Conditional Impeccability: This is when the entity is not highly advanced, yet working toward mastery . Doing ones best. Utilizing knowledge to the best of ones ability to do the right thing, even when there may be ignorance and innocent misconceptions. By that we mean you truly believe what you are doing is the right course, even if it is not the full or expansive truth . All of you go through such phases. In this phase if you make a mistake, it is an honest mistake, in which you genuinely believed you were doing what you felt is right.
2) Mastery Impeccability: This is the phases of the soul in human existence that is on the cusp of Mastery. One highly advanced, and walking the talk. Having no inner conflict between what one believes to be the right path, and what one actuates.Both phases activate what you may term as an accelerated state of grace. Grace is assistance from the Divine Self to help the outcome of situations when one is trying their best. It may be thought of as the 'Guardian Angel', because in many cases that is exactly what a Guardian Angel is, your Divine Self serendipitously intervening in situations to assist you on your path.If we were to redefine what you religious texts consider as sin, it would not be in terms of the commandments, rather it would be: "knowledge not utilized". Taking actions you know to be incorrect, actions in conflict to your highest beliefs.Wisdom Is WithinAll of you desire wisdom greater than your own. Seek and you will find, and Masters you can find it 'hidden' inside you. And sadly that is oft the last place you look. It takes work.You see the divine interface between God and man is within what your academics term the as the subconscious.Even your religious texts tell you that God is within you, that you are a spark of the Divine. The subconscious mind, or 'back brain' in your terms, is the part of you that is God. The portion of your greater self that contains the knowledge of 'All That Is', the part of you that contains the Akashic Records, the soul memory of everything.Since the subconscious is the Divine Mind within you, the goal of spiritual growth is achieved by entering into that sacred 'Garden of Wisdom'. It is entered by quieting the ego mind. Meditation has ever been the gateway. It is the key to quieting the personality-ego narration and allowing the 'Voice of the Divine Soul' to be heard. We say again, effort is required. There are no short cuts.The re-attainment of God-ness is the purpose of your individual existence on the polarity plane. You are born that you might become, as a conscious individual, a physical expression of God. A divine expression in Being-ness.The challenge is your soul quest, your true purpose, and in physical sojourns, the clock is ever ticking. Obtaining Godhood in physicality is achieved on time-release, through immaculate desire that is actuated in the physical realm by merging with the wisdom of the non physical. Time matters.In polarity the current shifting of paradigms and energies can throw you off center rather easily in these quickening times. Your true purpose is often difficult to subjectively define and your understanding and ballast lies juxtaposed between illusion and perceived reality. You may feel you are living in a distortion and that nothing is exactly as it seems. In the process you can become confused and complacent. You can lose track of time.Dear Ones, your lives, each moment of your physical life is precious, far more so than some of you realize. Far more than most of you utilize. Time is a precious commodity, and it is finite within your duality. Each of you reading these words will at some point in the future transition out of the physical. In your vernacular, you will experience death, you will die. This is a condition of physicality as you know it. Yet so many of you act as though you will live forever. Indeed the soul is eternal, but you will not ever be the same person, the same personality or expression that you are now, in any lifetime or in any other aspect of your beingness.You are here to learn Dear Ones, you are here to learn the expressions of your own Godliness within duality and indeed duality is a gift. Life is a gift. You are here to learn how to co create for indeed you are co creators of the Universe, of the Cosmos. You are here to achieve Mastery, and so many of you are very close, very near that achievement.Seize the DayMasters, until you truly value yourself, you will not be in the grace of impeccability and thus not be motivated to truly value and optimize your time. Unless you place great value on your allotted time, you will not do your 'best' with it. "Carpe Diem", is translated as "Seize the Day", and this is so appropriate. You must seize each moment! So many of you, despite your good intentions, allow yourselves to be tranquilized into complacency at certain phases or within certain conditions of your chosen sojourns. Many of you waste time; misuse time and lifetime after lifetime can be squandered.What you do not face, what you do not resolve in any one moment orlifetime, will resurface. You will repeat the set up until you successful solve it, and that is indeed a great truth.Masters utilizing your time in duality is quintessential, and that is a complex undertaking for it necessitates that you seek impeccability. It requisites love of self, for until you genuinely value yourself, you truly do not value your life and time. And until you value your time, you will not be compelled to maximize how you spend it.It is natural Discipline is the basic set of tools to solve life problems. Without discipline it is difficult for you to have the driver required to focus on the work of solving your problems. Simply stated, you can become immobilized...apathetic, complacent or lazy. On the 'Ladder of Ascension', you are moving up, setting still or moving down.In third dimensional physics there is a law that states that energy that is highly organized will naturally degrade when not in dynamic state. It is easier by natural law to be in a state of complacency in the physical plane, than to be in an upwardly mobile condition. That is clearly logical. It is the Law of Love that motivates all souls into greater consciousness, and that requires dynamics...work! Laziness is in a real sense one of your biggest obstacles, because work means swimming against the tide. Seize the Day!Perfect OrderSome of you say and feel that "Everything works out as it should, all is in perfect order". But Masters, that concept is something of a is a paradox, and like a face card it is upside down either way you look at it. Do you understand?From the higher perspective all is in perfect order, but from the perspective of humankind within duality, it is not! If it were there would be no need for lesson, no need for what you term reincarnation.One need but take a look around and know that the plight of humankind on the planet Earth is far from being perfect. Indeed it will NOT work out as it should, until you make it so!This applies in micro and macro. There is much to manage, much to review. All in time, and Masters it will occur. We offer some of the linger issues for review and discernment.Hidden Ego - Spiritual One-Upmanship.Many of you are leaders and teachers and have worked long and hard to acquire an advanced level of knowledge and spiritual truths. This is admirable. But it leads to a crossroad of decision.A human on the path of Mastery must avoid the trappings of ego or it will fall in atrocity. A leader must ever honor its soul-voice and follow their internally directed path in order to ascend rather than fall. This is an essential compass for all on the advanced course of Mastery. Without inner 'soul review' and calibration one cannot see the true direction home.Understand then that with continued advancement comes the need for humility. How many of you have attended metaphysical gatherings only to be somewhat put-off by someone who make it a point to lets you know how far they travel in their dreams, how many great visions and celestial teachers they see in the higher realms; the implication being that they are advanced in mastery, and want to be sure everyone knows it.This is an understandable pitfall, but is not the true walk of integrity. Spiritual 'One-Upmanship' is rampant in New Age circles, yet most offenders would not even be aware they are coming across in such a pompous manner. There are many covert trappings of ego within spiritual circles. No one is exempt. Leaders and teachers who advance to a certain level are particularly susceptible to this trapping of ego, when they begin to achieve a following. Most that have it don't recognize it. Are you one of these? It happens to most at some point, Dear Ones. Humility is the way of the true spiritual leader, yet it is so easy to blindly fall into self aggrandizement.We tell you in love, Dear Ones, that it happens to all of you. It happens in all of your lifetimes, the move and shift day to day, in and out of integrity. Within duality, whether you are a teacher or a student (and all of you are both!), none of you are above it, and that is why it is necessary to recalibrate through the infinite mirror of truth, of self review within the detached observer within self. There is such a fine line between self love and ego. The paradox is that the former is a necessity of impeccability and the latter is a hindrance to it.On the path of Mastery you will be forced many times to choose between love and power, and power is very seductive and often well disguised. Pride comes before the fall. Many have risen to great heights in spiritual achievement only to lose it all by becoming blinded by ego.There are two forms of power, one is used for control, political power, the other is true power, the benevolent power of Love. But as you progress in your awareness, you will find the distinction of power less a case of good and evil and more of a case between love and deceptive concepts of power. It is about more subtle energies. There are energies that desire one movement or direction and there are energies that would necessitate a different and more refined understanding. The challenge remains in putting all the pieces together and this is not an easy task.Sexual IntegrityTrue love is a frequency. It is not emotional passion, it is not romance, and it is not sexual, in your terms. Above duality, in your true essence, you are androgynous, integral, whole and non gendered. Only in the polarity plane of the physical realm does gender orientation occur. In your present time and plane of existence the physical drive for sexual fertilization is within the current DNA model to preserve the survival of the species. This is neither needed or present in your higher self, above duality.Sexuality is another area that is very complex, very confusing for many of you. It is an area that requires impeccability.Throughout the eons of time there have been many systems of belief, many varied expressions, experiments and modalities within the various cultures across the planet on sexual expression within biology. Some were very inhibited others extremely liberal. The deeper bonds of biological and spiritual love lie at the basis of all personal and cultural relationships, but there is a higher love that transcends well above your cultural and religious programming of sexuality.Religion and culturally pressed morality standards in your present paradigm, influence a great deal of oppression in terms of sexual expression. The resulting overly specific sexual orientation, then, reflects a firm division in consciousness. It not only separates the male from the more nurturing emotional impulses, but also can separate the female from her own freedoms to project strength and intellect It effectively formulates a restrictive culture in which mind and heart, strength and nurturing are divorced into polarity via gender.Intimacy and sexual expression are vehicles for expressing non-physical energy in physical ways. Sexuality can be sacred, or it can be mere lust. When it is a spiritual expression of physicalized soul-union it is experienced as far more than a physical act and is done from higher chakra intent and manifestation. In this instance the vital life-energy expended is amplified, sanctified and returned to the energy field of the participants and increases their vitality and balance. Each records the soul imprint of the other.This is however, not the case when it is expressed on physical urge alone for the sole purpose of sexual gratification. When sexuality is enacted purely for physical hungers, the vital energy is simply expended, spent, and is not returned to the human energy field. Indeed it some cases, the act when based on selfishness and gratification alone, leaves the electro-magnetic field somewhat ruptured, and energy bleed can occur.Most humans in your present society have conflicted issues around their sexuality and sexual expression. Sexuality is a format that can merge two souls into blissful unity as one, but it can also express one as One. It is the qualitative aspect of the participants intent that determines the level of specific chakric flow, whether or not it is done in highest elucidation, you see.It is not ironic, that many of you will achieve the highest balance in your lives, only after your body ceases to produce sexual hormones.Yet the release of kundalini, of chi through the sexual act is among the most powerful energies available to mankind. It has been used for good and has fallen into wasteful misappropriation. The key is intent.When there is consensual attraction teamed with caring and mutual respect it can be exquisitely sensual, beautiful, and sacred. It is capable of transporting the spirit to higher realms, companioning the trinity of body, mind and soul. When this occurs, particularly among members of the same soul guild, there is an energy imprint imparted and a synergistic effect that is extremely beneficial on many levels.Sexuality is the natural expression of love that flowers between souls. It can be the highest natural expression of love between people, regardless of gender. Yet it can become a source of guilt, a source of control, and a source of bias and judgment. It can become a source of self aggrandizement, and addiction particularly among those of the male gender, because the male drive to reproduction is hardwired, so to speak, in the corporeal. As such it is often misunderstood, and even more often misused.Relationships should be based on agreement, and the freedom of this expression should be honored, yet optimally aligned with the higher chakras. Dominance of one over the other is not congruent with true love in relationships of any nature.High intent within sexuality is extremely beneficial on all levels, physical, mental and spiritual. It can be a source of rejuvenation and regeneration. Yet some choose sexual expressions that border on debauchery, manipulation, greed, self-aggrandizement, conquest and a sadly misaligned addiction to physical orgasm.Without judgment, we tell you that sexual energy is a gift of sublime exquisite energy, and when used in higher intent, offers a glimpse into the sacred orgasmic bliss of the celestial realms. It is life force and should be used wisely, encompassing the body, mind and spirit.When sexual expression is duly chosen, its responsible unfoldment with highest intent, through heart-sharing and love is an aspect of crystalline impeccability.Unresolved Energy BlockageMasters on the final walk of Mastery, most of your major issues have been dealt with, and we honor you for that. What remains may however be elusive to confront. And it is important to confront any and all unresolved issues and energies.We say this without judgement. We point this out in order to assist you. For in time all must be dealt with. The more advanced you become, the more difficult it can be to sweep up the last remaining bits of unresolved issues, because they are often well hidden. The unresolved energy, the final issues can become polarized and repelled outside your mental field, forgotten in the residues of many lifetimes. Dear Hearts, take time to self review in multidimensional, Mer-Ka-Na aspect. Please determine what is left to be worked on.Polarity PhysicsMasters, the closer you get to light, and the stronger you attract the dark. Light attracts bugs ! The more you advance, the more criticism you will draw, and that requires wisdom to deal with.The polarity aspect of the 'Law of Opposite Attraction' herewith comes into play. From a state of detachment what takes place is electromagnetics. Pure positive energy has the greatest 'magnetic' attraction to negative energy. So as your light shines brighter, the magnetic to polar opposite increases. It can be managed, but you must have the light, humility, the strength and discipline to deflect it.So dealing with affronts, the hard energy of jealousy, hatred and anger are an important piece of the puzzle in achieving the Master level of Impeccability.How do you deal with this? Don't take anything personally is perhaps easier said than done, but it is quite true. Your bible talks of turning the other cheek. But this doesn't mean you apologize when someone steps on your foot. Part of the paradox is indeed standing up for your truth. But it does mean you don't step on the feet of others, intentionally or otherwise. Do you understand?Standing in your truth is peaceful action. It is a benevolent expression of aggression that allows grace and dignity to be retained on both sides of any conflict or attack. It sends the attacking energy back to its source, but without malice and with love.Each of you has an opportunity to stand in impeccability within any conflict. You can deal with conflict, without engaging it. Do you understand? Deal with, face it from a stance of emotional detachment, as the observer, and that is not easy, yet it is the way of the Master. It is how you 'Don't take anything personally' you detach the emotional reaction.Each of you has an opportunity to be impeccable every day. The scenario in which you recognize your own failings, your own conflict with integrity, is the day you encompass Mastery level Impeccability, and indeed it is a journey. Likewise the day you stand in your truth with willingness to recognize another person's truth, you encompass integrity.The divine mind is only achieved, only accessed through crystalline Mer-Ka-Na resonance, within crystalline thought waves. Crystalline thought is above emotion, above petty feelings. It is achieved in detachment. It is the crystalline lake of Shamballa, of true Nirvana, as smooth as glass, no waves distorting its mirrored visage.Closing:In closing we offer our blessings and gratitude for your seeking.What is more precious than your life and its divine purpose?Your role now and tomorrow is ever to seek fulfillment, understanding and impeccable unfoldment. Your divine mission can and will create a beautiful merging of purposeful experiential reality....of dancing in joyous starlight and projecting the rays of that crystalline beauty to all around you.There is no ecstasy more supreme than achieving the Divine mind. It is why you are here. You are of the realm of Creatorship, of Mastery, and you are far closer to its physical manifestation than you know. Dear Ones, YOU created the Ascension, and it is dawning now. We honor you. The heralded time you have dreamed of awaits you Dear Ones.I am Metatron, and you are beloved.And so it is.This channel is copyrighted to www.Earth-Keeper.com  - Posting on websites is permitted as long as the information is not altered and credit of authorship and website is included. It may not be published in journals, magazines or print without expressed permission from Earth-Keeper. Permissions may be requested at Tyberonn@hotmail.com

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE