Followers

Labels

Wednesday, April 30, 2014

Οι Σείριοι Αδελφοί του Φωτός: "Η Νέα Γη γίνεται πραγματικότητα"Οι Σείριοι Αδελφοί του Φωτός: "Η Νέα Γη γίνεται πραγματικότητα"
18 Απριλίου 2014 διαμέσου Shogun Amona
Μετάφραση: Con Tanidis

 Πολυαγαπημένα αδέλφια - καλωσορίσατε - στο όνομα της αγάπης και του φωτός της ενιαίας ύπαρξης.

Είμαστε οι αδελφοί από το Σείριο - τα αδέλφια σας από τ' αστέρια και μπορούμε να είμαστε μαζί σας μέσω των λόγων μας - εδώ και τώρα. Παρατηρούμε τα άσχημα γεγονότα επάνω στη Γη - και ενώ τα πράγματα εξελίσσονται στο δικό σας χρόνο εσείς κρατείστε καλά στην πορεία σας ώστε ολοφάνερα να βιώσετε τους μετασχηματισμούς που θα σας οδηγήσουν σε μια γαλαξιακή κοινωνία.
  
Το να γίνετε γαλαξιακή κοινωνία αποτελεί τεράστια αλλαγή, αναλογιζόμενοι το επίπεδο συνειδητότητας το οποίο αποδεχόσασταν ως τώρα ως πραγματικότητά σας. Οι αλλαγές, από κάποιες πλευρές, είναι τόσο ριζοσπαστικές που εκπλησσόμαστε ακόμα και εμείς για το πώς μπορούν οι διαφορετικές αυτές συχνότητες αντίληψης να ενοποιούνται και να ανταμώνουν ξανά. Όλα αυτά, μα και περισσότερα, γίνονται τη στιγμή αυτή πραγματικότητα στη γη, και βρισκόσαστε εδώ για το λόγο αυτό ακριβώς ώστε να υποστηρίξετε τη μετάβαση αυτή μέσω της ύπαρξής σας με τη γνώση και τη συχνότητά σας.

Θρηνείστε και Θεραπευτείτε

Θρηνείστε και Θεραπευτείτε
28 Απριλίου 2014 διαμέσου Jennifer Farley
Μετάφραση: Con Tanidis

 Όταν οι προκλητικές σας καταστάσεις ολοκληρώνονται, επιτρέψτε στον εαυτό σας να θρηνήσει και να θεραπευτεί. Όταν κατορθώσετε και ηρεμήσετε, θυμηθείτε ότι είσαστε ένα υπέροχο άτομο που έχει πολλά να προσφέρει…. πιστέψτε το αυτό για τον εαυτό σας και το Σύμπαν θ’ ανταποκριθεί με χαρά σε κάθε σας επιθυμία. ~ Δημιουργός

Αποδοχή ή Ματαίωση

Αποδοχή ή Ματαίωση
27 Απριλίου 2014 διαμέσου Jennifer Farley
Μετάφραση: Con Tanidis
Πρωτότυπο: http://thecreatorwritings.wordpress.com/2014/04/27/accept-or-decline/

Θα υπάρξουν στην καθημερινή σας ζωή άτομα που θα προωθήσουν τις πεποιθήσεις τους απαιτώντας να  τις ασπαστείτε.  Έγκειται απόλυτα σε σας αν θα επιλέξετε να τις αποδεχθείτε ή όχι. Μια τέτοια συνειδητή επίγνωση του γεγονότος αυτού αποτελεί ορόσημο για τη φανταστική ανάπτυξη που επιτελέσατε και της επαυξανόμενης συνειδητότητας του αληθινού σας Εσώτερου Εαυτού.  Όπως πάντοτε, η ελεύθερη βούληση είναι δική σας. ~ Δημιουργός

Saturday, April 26, 2014

Os Irmãos Siriusianos da Luz por Shogun Amona


 


Os Irmãos Siriusianos da Luz


1.    Amados irmãos e irmãs – vocês são bem-vindos – em nome do amor e da luz na unidade do ser.

2.    Nós somos os irmãos de Sirius – seus irmãos e irmãs das estrelas e nos foi permitidos estar com vocês através de nossas palavras – aqui e agora. Estamos assistindo os eventos em Gaia – e como as coisas estão desenvolvendo-se em seu tempo, vocês estão no caminho para visivelmente experimentarem as transformações que irão torná-los uma sociedade galáctica.

3.    Tornar-se uma sociedade galáctica é uma grande mudança, relacionado ao nível de consciência que vocês têm aceitado, até agora, como realidade. Em alguns aspectos, as mudanças são tão radicais que mesmo nós estamos surpresos com como essa diferente freqüência de percepção une e forma-se. Tudo isso e muita mais está vindo na sua realidade terrestre, e por essa razão vocês estão aqui – para suportar essa transição através de seu ser, com seu conhecimento e freqüência.

Sunday, April 20, 2014

18:04:2014 -- 天狼星光之兄弟姐妹 20140418 新地球正在成形
天狼星光之兄弟姐妹 20140418 新地球正在成形

通灵Shogun Amona
Nick Chan

亲爱的兄弟姐妹---你被欢迎着---在合一的爱与光中

们是天狼星兄弟姐妹---你来自星星的兄弟姐妹们被允许通过话语与你同在。我们密切地关注着盖亚之上的事件---随着事物在你的时间质量中发展你很好地处于明显地体验到引领你到达银河社会的转变之中。

为银河社会是一个巨大的改变关系到意识层次---你目前为止所接受的现实。在某些方面改变非常激进甚至是我们也被惊讶到这个洞察力的频率团结如何再次聚集。所有这些甚至更多正进入你的地球现实这也是你在此的原因---来支持这个转变通过你知识与频率的存在。

即使你们许多人长期地处于怀疑之中---这真的是你的---你内在深处的意图---与新地球对齐---会在这样维度中带来并锚定改变。你来到这里---为新现实的建筑师---们都很感谢你。

Saturday, April 19, 2014
シリウスの光の兄弟、姉妹・・・2014年4月 18日 新しい地球がやってくる 
The Sirian Siblings of Light: „The New Earth is coming into existence“
Translated to English by Petra ST
Channeller: Shogun Amona
April the 18th, 2014

親愛なる兄弟、姉妹たちよ、あなた方はワンネスという存在のあり方の 中で愛と光の名において歓迎されます。

私たちは シリウスの兄弟、星から来たあなた方の兄弟、姉妹であり、今、ここにおいて、言葉を通じてあなた方とともにあることを許されていま す。私たちはガイア上のイベントを見守っていて、あなた方の時間という質の中において物事が進展しているので、あなた方は銀河社会へ と導く目に見える変態を経験する途上にあります。

銀河社会 に入ることは、現実としてあなた方が受け入れている限りでの意識レベルの巨大な変化を意味します。ある観点では、この変化は非常に劇 的なので私たちさえもが如何にこの異なる感覚周波数が統合し、再び一緒になるかに驚きます。この全てはそしてさらにより多くの事が今 地球の現実に起こりつつあり、正にこの理由のために、あなた方の知識と周波数で自分という存在を通じてこの遷移をサポートするために あなた方はここにいるのです。

Wednesday, April 16, 2014

A GRANDE CRUZ CARDINAL E O IMPULSO HARMÔNICO Arcanjo Metatron através de James Tyberonn, 11 abril de 2014

A GRANDE CRUZ CARDINAL E O IMPULSO HARMÔNICO
Arcanjo Metatron através de James Tyberonn, 11 abril de 2014Saudações, Mestres! Eu sou Metatron, Senhor da Luz!

Ao se iniciar a fase mais poderosa de 2014, pedimos a cada um de vocês que faça uma pausa para refletir sobre a intensa progressão de eventos que vivenciou individualmente e cumulativamente ao longo deste ano. O fato de vocês reconhecerem totalmente ou não que a Ascensão Planetária ocorreu é um ponto discutível, pois o tempo agora está se movendo mais rápido do que nunca.

Enquanto iniciamos esta conversa, envolvemos todos e cada um de vocês com uma energia nutridora e com o campo de autocapacitação, pois vocês realmente são Mestres no caminho para a Ascensão. É nosso propósito oferecer-lhes inspiração e clareza, entretanto, é sempre necessário que VOCÊS, como SERES sagrados e soberanos, usem o discernimento em relação a esta e outras mensagens “canalizadas”.

Tuesday, April 15, 2014

Italiano -- SaLuSa, 11 aprile 2014

SaLuSa, 11 aprile 2014

Eccoci nuovamente a dirvi che le cose  presto verranno ad un dunque, mentre l'Amore e Luce continua a stabilizzarsi fortemente sulla Terra. Ognuno di voi può assumere un po' di merito per questi cambiamenti, e accogliamo con favore la vostra determinazione, a raggiungere totale successo . Stiamo continuamente monitorando gli eventi sulla Terra, e ci assicuriamo che tutto proceda  bene. Lo facciamo, per così dire, tenendo tutto sotto silenzio, e anche così si fanno ottimi progressi. Per coloro che seguono il passo tramite i nostri rapporti che vengono trasmessi attraverso varie fonti, un quadro sta emergendo, che dovrebbe indicare quanti progressi abbiamo fatto.

Italiano - SaLuSa 4 Aprile 2014

SaLuSa 4 Aprile 2014 

Insieme a Michael Sono lieto che ancora una volta, siamo in grado di inviare i nostri messaggi. Anche nelle avversità ci sono lezioni da imparare, e sono una vera prova della vostra capacità di rimanere concentrati, indipendentemente da ciò che si affronta. I problemi che sembravano per Michael durare un'eternità, sono finalmente stati superati, e si può guardare avanti per un periodo di sviluppi interessanti. In realtà il ritardo non ha nessuna conseguenza reale. Come sempre avviene, le cose capitano senza la vostra conoscenza piena, e questo è per proteggere coloro che sono coinvolti nei cambiamenti. La Luce è in continua espansione, ed il risveglio di tante anime è immensamente utile, stabilizzandosi saldamente sulla Terra. Il processo di illuminazione sta procedendo ad un ritmo veloce, e gli Oscuri non possono ritardare la sua venuta. Il viaggio per molti di voi, è stato lungo e faticoso, ma tutta l'energia e lo sforzo messo e sperimentato, ne varrà la pena. Avete portato voi a questo punto, tramite il vostro sforzo puro e determinazione, e siete nell'ultimo giro e fatica, per raggiungere la vostra Ascensione.

Monday, April 14, 2014

Grande Croix Cardinale & Le Déclenchement Harmonique – 1ère Partie

Grande Croix Cardinale &  Le Déclenchement Harmonique – 1ère + 2ième Partie

Archange Métatron via James Tyberonn
Copyright © Earth-Keeper 2014 : Tous droits réservés                      tyberonn@hotmail.com


Salutations Maîtres ! Je suis Métatron, Seigneur de Lumière !

Alors que commence la phase énergétique la plus intense de 2014, nous demandons à chacun d’entre vous de faire une pause et de prendre en considération la puissante succession d’évènements dont vous avez fait l’expérience individuellement et de façon progressive durant ces dernières années. Que vous ayez ou non pleinement reconnu que l’Ascension Planétaire ait eu lieu est sujet  à discussions, car le temps s’accélère plus vite maintenant qu’auparavant.

Alors que nous commençons cette discussion, nous entourons chacun d’entre vous d’une énergie nourrissante d’un champ d’une force autonome, car vous êtes tous vraiment des Maîtres sur votre chemin de l’Ascension individuelle. Notre but, est de vous offrir l’inspiration et la clarté, mais il est vraiment nécessaire une fois pour toutes que VOUS, en tant qu’ETRE sacré et souverain, usiez de votre discernement avec ce, et tout autre, message « canalisé ».


Le Déclenchement Harmonique

2014 offre une grande occasion de réaliser l’intégrité cristalline. C’est une fréquence dite impeccable. C’est dit en toute simplicité, marcher dans votre parole – Vous en tenir à votre Vérité.

Sunday, April 13, 2014

Romanian -- Mare Eveniment – Inceputul – Luna Rosie 15 aprilie – Pleiade 31 martie, 2014 - Anna Merkaba

Groot Gebeuren - Het Begin - 15 april met de Bloed Maan Anna Merkaba

Groot Gebeuren  -  Het Begin  - 15 april met de Bloed Maan
Anna Merkaba
BY ANNAMERKABA on MARCH 31, 2014 • ( 142 )

Bron:  http://illuminations2012.wordpress.com/2014/04/11/grand-event-the-beginning-april-15th-blood-moon-pleiades/
(vertaling winny)

 bloodmoonsgrandevent
  
~ Op 15 april zal een magnanimous (grootmoedig) gebeuren zich ontvouwen voor de aardlingen. Een gebeuren met zulke proporties die de wereld in de voorbije eonen nog niet gezien heeft. Dit gebeuren zal  gekend worden in de opgeschreven geschiedenis als dat wat is gekomen en is gegaan en dat wat is teruggekomen en uit de as is verrezen van het verleden in de pas gevormde EENHEID van degenen die gaan komen. Want het wiskundige vergelijking Pi en E=MC2 zal een zeer belangrijke rol spelen in de dagen die gaan komen. Want dat wat niet bestaat voor het menselijke denken, zal werkelijk worden onthuld. ~
Dit is een ZEER lange channeling , dus diep dit met mij uit. Achteraan staat nog meer informatie  en uitleg van alles voor jullie. Geniet ervan!

(Dit is een moeilijke spreker.w)i
Op 15 april zal een magnanimous (grootmoedig) gebeuren zich ontvouwen voor de aardlingen. Een gebeuren met zulke proporties die de wereld in de voorbije eonen nog niet heeft gezien. Dit gebeuren zal  gekend worden in de opgeschreven geschiedenis als dat wat is gekomen en is gegaan en wat is teruggekomen en uit de as van het verleden is verrezen in de pas gevormde EENHEID van degenen die gaan komen. 

Friday, April 11, 2014

Méditations quotidiennes by Kathryn E. May

Méditations quotidiennes
QUATORZIÈME MANTRA
Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement
« Ici derrière le voile je n’ai pas la mémoire consciente de mes vies passées, mais dans mon cœur je m’en souviens. Je me souviens de Sananda et de notre profonde relation.
Je me rappelle de ma promesse envers  notre Mère Terre et toute l’humanité, mes bien-aimés frères et sœurs.

Nous nous sommes promis, il y a longtemps  de triompher de toute adversité, de  nous lever ensemble pour accomplir notre destinée d’amour.

Nous appelons cette destinée l’Ascension.

Maintenant je suis prêt à rejoindre ma famille bien-aimée dans les dimensions supérieures. »


Méditations quotidiennes
TREIZIÈME MANTRA
Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement


 
« Je suis maître et seul responsable de mes pensées.
Mes sujets de prédilection sont ceux qui m’enrichissent moi-même.
J’ai choisi de vivre libre, de me libérer des soucis et de la peur, et de créer mon propre bien-être.

Dans les énergies puissantes et enrichissantes à venir de la pleine lune,  l’éclipse lunaire et la Grande Croix Cardinale, je me relie à l’énergie de la conscience de Dieu.

Je respecte et prend soin des autres et étreints l’Amour.
C’est la science et la fréquence de Dieu.
C’est le chemin de l’Ascension. »


L’Archange Métatron
Méditations quotidiennes
DOUZIÈME MANTRA
Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement
 
Il est maintenant temps d’abandonner. Dans la 5ème dimension il n’y a pas de temps par conséquent pas de planification. Il y a seulement la manifestation de vos rêves avec l’énergie de votre cœur-esprit dans le glorieux courant de la vie.

De grands événements requièrent le travail commun de beaucoup de cœur-esprits .
C’est ce que nous faisons pour créer la Nouvelle Terre.

Maintenant je joins mon amour à celui des autres, j’élargis mon esprit et j’attends à être surpris  au fur et à mesure que le grand panorama se dévoile.

L’Amour, la Foi et l’Espoir que j’adresse maintenant à la collectivité revient en se démultipliant. Nous sommes le monde, nous sommes Un.Méditations quotidiennes
ONZIÈME MANTRA

Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement
Par Kathryn E. May      http://www.whoneedslight.net/page/484711582

L’amour est un état d’être intérieur exprimé vers l’extérieur. C’est la plus grande force dans l’univers. L’amour est un choix autant qu’un sentiment ou une décision. Je commande de vivre dans l’Amour à chaque instant. Lorsque j’agis dans l’affection, je crée avec un grand pouvoir. Utilisez le Langage de l’amour au début de chacune de vos pensées et de chaque phrase que vous exprimez.


Exprimez l’amour dans chacun des actes que vous effectuez.Méditations quotidiennes
DIXIÈME MANTRA
Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement


Le temps est écourté. Nos jours de séparation se réduisent…
A travers le temps et l’espace je vous appelle.
Venez remplir ce vide de vos douces caresses.
Vous êtes ma destinée.

Je suis impatient d’être dans vos bras, de sentir votre étreinte chaleureuse.
De sentir vos baisers sur mes lèvres, de passer mes doigts sur le contour de votre visage.
Abandonnez-vous doucement et complètement. Le vous de vous et le moi de moi.

Je vous connais depuis des milliers d’années et plus encore.
Nous avons vécu, aimé et affronté nos peurs, et connu à la fois le ciel et l’enfer.
Que dire de plus d’un tel amour si irrésistible, nous deux ne faisons plus qu’Un.

Nées de Dieu nous sommes des Flammes Jumelles, Conçues, allumées dans Son Cœur.
Un souffle, une âme, un amour, à jamais, pour l’Eternité.

Maitreya

 


Thursday, April 10, 2014

Méditations quotidiennes PREMIER MANTRA Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement

Méditations quotidiennes


PREMIER MANTRA
Pour élever les vibrations et accumuler de l’énergie en vue de l’Evènement

 
                                 
Je visualise notre magnifique Planète Bleue, Mère Terre, resplendissant dans la Lumière du Grand Soleil Central.

Nous adressons nos remerciements à notre Créateur et à toute la Compagnie du Ciel pour les bienfaits de la prospérité et de la paix qui nous ont été donnés pour s’épanouir dans ce Nouvel Âge d’Or.

Sunday, April 6, 2014

Spanish --Mensajes De La Luz – Guías Angelicales Vía Taryn Crimi – Primero Debes Dejar Ir Lo Viejo Antes De Hacer Espacio Para Lo Nuevo

Mensajes De La Luz – Guías Angelicales Vía Taryn Crimi – Primero Debes Dejar Ir Lo Viejo Antes De Hacer Espacio Para Lo Nuevo

abril 6, 2014

letting-go DOS
03-04-14

Hoy nos gustaría que enfocaran su atención en el proceso de dejar ir.

Cada uno de ustedes ha llegado a un momento masivo de liberación, limpieza y dejar ir.

Esto pudo haberse experimentado en muchas formas, algunos de ustedes manifestaron esto a través de una purga física, otros lo manifestaron a través de una perdida de posesiones, una carrera, un hogar o un ser querido.

El mes de marzo fue difícil para muchos de ustedes pero lo han completado mucho mejor de lo que aparenta ser y por eso queremos continuar con el tema hoy.

No todos ustedes han manifestado la liberación masiva a través de síntomas físicos pero diremos que una gran porción de ustedes lo ha hecho y déjennos explicar por qué es eso.

L’Ascension peut commencer maintenant – Gaïa est en place St. Germain par Marc Gamma, le 2 avril 2014

L’Ascension peut commencer maintenant – Gaïa est en place
St. Germain par Marc Gamma, le 2 avril 2014

Mis en ligne le 3 avril 2014 par ContraMary

Mes salutations à vous tous – c’est le Maître Ascensionné St. Germain qui vous parle. Aujourd’hui je reviens vers vous avec un autre message de joie, présentant un nouveau jalon essentiel dans l’histoire humaine et celle de Lady Gaïa.

Des choses parmi les plus importantes se sont passées le week-end dernier !

Gaïa a été libérée, Gaïa a été libérée de toutes les énergies négatives qui avaient été implantées en elle par les Forces des Ténèbres du passé !

Par une collaboration mutuelle le peuple des humains a réussi, par des activités diverses, des méditations et leur travail énergétique, à ce que Gaïa soit finalement libérée.

C’est par votre travail en commun annoncé à l’avance par de nombreux canaux sur tout le globe – certaines personnes étant très réputées et reconnues dans les milieux spirituels qui ont coordonné toutes ces diverses activités. Beaucoup d’humains ont été activement engagés dans de telles avancées et ils y ont mis leurs pensées, leurs sentiments d’amour et toute leur intention – car le sujet était d’une telle importance !

Je suis très reconnaissant envers vous tous pour ce que vous avez fait mais la plus reconnaissante est notre Mère Terre – Gaïa. Et c’est pourquoi – mes chers humains bien-aimés sur terre – ce message de ma part est aussi celui de votre Mère Terre – il vous est adressé à vous tous sous forme d’une sorte de canalisation commune et d’un message de nous deux … alors je passe ici la parole à Mère Gaïa :

Saturday, April 5, 2014

NOUS, LE PEUPLE DE LA TERRE, DEMANDONS PAIX ET ABONDANCE SUR LA PLANETE

NOUS, LE PEUPLE DE LA TERRE, 
DEMANDONS PAIX ET ABONDANCE SUR LA PLANÈTE


MAINTENANT!


Il est temps de se réveiller, temps d’agir, nous ne pouvons plus attendre !

Monsanto  brevète les semences  de légumes les plus consommés au  monde, empoisonnant la population avec des  aliments transgéniques considérés dangereux en Europe où les cultures sont interdites dans certains pays ;(Monsanto, aliments empoisonne nos aliments)
(Des vaccins destinés à tuer ou asservir la population)


Du fluor dans l’eau qui calcifie les artères et la glande pinéale,

Des microchips introduits dans  le corps  des adultes et des enfants qui n’en connaissent pas les dangers ( dejà appliqués aux USA et au Bresil) sans aucune information des populations et ceci pour avoir le controle total de chacun d’entre nous, (si c’est pour notre bien , pourquoi la population n’est t’elle pas informée) ???.(Microchips deja installés)

Des trainées chimiques (quemtrails) répandus par  avions, qui contiennent des agents chimiques comme du barium, de la fibre de verre d’aluminium (mieux connus sous le nom de Chaff), du thorium radioactif, du cadmium, du chrome, du nickel, du sand dessêché, des spores, des micotoxines, de l’éthylène dibromide et des fibres de polymères, qui  affaiblissent  lentement le système immunitaire de la population du monde et nous rendent dociles. Les multinationales pharmaceutiques s’enrichissent  avec l’argent produit par une humanité malade.


(photo de quemtrails, impression de « dejà vu n’est ce pas ?)

Des produits dangereux testés dans des pays pauvres comme l'Afrique , le Brésil ou l’Asie. Des virus comme le sida et Ebola conçus pour assassiner.(dejà 28 millions de morts du sida).(Photo Zoriah, sida en Asie)


Les banques  et gouvernements qui devraient être au service du peuple  sont aujourd’hui des entreprises multinationales utilisant la population comme du bétail pour produire de plus en plus, mais surtout pour produire plus de " bien-être " pour eux.
ALCOOL, la DROGUE LEGALE la plus meutrière de tout les temps, TUANTdes millions de gens dans le monde.
Le système monétaire détruisant peu à peu ce qui nous reste d’humains.
L’ argent nous divise rendant  le peuple esclave du travail et des biens matériels, et  l’élite s’en sert pour nous contrôler totalement. Si nous retirons l’argent de notre monde IL N’Y A PLUS DE RAISON POUR LA VIOLENCE ET LA GUERRE.

La liste est longue, mais nous allons nous arrêter là car il ne suffirait pas d’un livre de pages interminables pour parler de tout ce qui nous a été infligé depuis des siècles....... ET TOUT CELA POUR NOUS CONTROLER AVEC L’ENERGIE DE LA PEUR.

Et ils ont faillit reussir !!!

Vous avez des doutes sur ce qui est cité plus haut? C’est normal !!! INFORMEZ-VOUS, chercher la vérité car , " La vérité vous rendra libres " ( paroles de Jésus ).
En fin de texte, quelques liens vous aideront dans vos recherches.
 .

Ce scénario se répète depuis des siècles,  nous sommes contrôlés et manipulés par une poignée de personnes qui héritent de ce pouvoir à chaque génération, (environ 13 familles, les plus connues sont les Morgan, Rockefellers, Goldman Sachs, Rothschilds, Bush etc.), très puissantes jusqu’à maintenant parce que nous ne savions pas la vérité, si puissantes que personne n'a jamais remis en question la validité de ce qu’ils exigeaient de nous à travers les taxes , les impots , les lois, toujours plus de sacrifices , de travail acharné sans jamais de changements notables pour l’humanité. De promesses en promesses ils nous ont tout pris, notre joie de vivre, notre faculté de créer, notre amour,  sans parler des dommages causés à la Terre, et rien n’est devenu meilleur. Malgré tous les sacrifices, l’humanité est de plus en plus malade, de plus en plus triste, de plus en plus fatiguée.  Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas . Les gouvernements sont les marionnettes de ces familles et ils obéissent aux ordres . Les banques à l’origine étaient conçues pour aider les gens à se developper, aujourd'hui ce sont également des corporations qui utilisent le peuple comme  vache à lait.

Pour mieux nous contrôler, ils ont tout  divisé, les pays, les races, les religions ( Dieu n’est t’il pas le même pour tous ?).
Ils ont instaurés des lois qui nous avilissent, mettant dans les prisons ceux la même qui cherchent à aider notre monde. Les meilleurs exemples en sont Nelson Mandela, Gandhi, et bien d’autres, qui se sont battus pour la justice et la vérité. L’énergie libre inventée par Nicolas Tesla en 1947 et qui aurait pu permettre au petrole de ne jamais être utilisé, fut interdite. Mais aujourd’hui après bien des années, l’energie libre est en passe de devenir officielle car le 20 mars 2014, la Fondation Keshe a donné gratuitement au monde les plans pour fabriquer notre propre energie.(voir le site de la Fondation Keshe), où un traité de Paix mondiale peut être signé).

MAINTENANT QUE NOUS CONNAISONS LA VERITE ...
ALLONS-NOUS CONTINUER A REGARDER NOTRE PLANETE ETRE DETRUITE SANS BOUGER LE PETIT DOIGT?


Nous avons accepté d’être des esclaves depuis bien lontemps, mais aujourd’hui nous avons la capacité de reprendre NOTRE planète et notre liberté. NOUS AVONS LE POUVOIR DE DEMANDER AUX GOUVERNEMENTS et   AUX BANQUES, de se RETIRER PACIFI-QUEMENT, ET AINSI ELIRE UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE, QUI REPRESENTE LE PEUPLE POUR GERER  NOTRE PLANETE. TOUTES DETTES EFFACEES, SANS FRONTIERES, RACES OU RELIGIONS POUR NOUS DIVISER.


Nous sommes 7 milliards d’individus sur Terre. TROP NOMBREUX POUR QU’ILS PUISSENT CONTINUER A NOUS CONTROLER, aussi ils préfèrent éliminer une partie de la population, les plus faibles de préférence à travers vaccins, quemtrails et autres.De ces 7 milliards une majorité accepte le système de la " matrice " ,  que ce soit par peur, par ignorance ou parce qu'ils ne veulent pas savoir, mais la plupart d’entre nous est fatigué d'être « ponctionné, trompé, trahi, maltraité , ignoré par  les institutions qu’elles soit gouvernementales ou autres .  Nous sommes à  un moment crucial  de l'histoire de l'évolution humaine. Les énergies du changement sont sur ​​nous ,  nous avons en cela le potentiel d'unir nos forces , et sans crainte , fermement et pacifiquement, demander le retrait total de tous les gouvernements et banques du monde , ainsi que le retrait  de toutes les forces de guerre de tous les pays du monde parce que les guerres et la violence sont des choses du passé qui ont démontré leur incapacité à rendre les gens heureux.
Pardonnons à ceux qui nous ont maltraités, et naissons ensemble à un nouveau monde de liberté et de paix,  construisons  notre planète dans l’harmonie  à l’image de l’Amour qui grandit dans notre coeur.

NOUS N’ACCEPTERONS PLUS JAMAIS AUCUNE VIOLENCE !

NOTRE  TERRE EST UN PARADIS D’ ABONDANCE. ELLE ATTEND D’ETRE LIBEREE DE SA PRISON AFIN D’ EXPRIMER SA BEAUTE ET SON POTENTIEL POUR ASSURER LA VIE DE TOUTE VIE SUR SON CORPS.

PLUS JAMAIS AUCUN ETRE VIVANT NE SERA MALHEUREUX.
C’EST LA PROMESSE SACREE DE L’UN QUE NOUS SOMMES TOUS ENSEMBLE.


Le système a été créé pour que nous manquions de tout afin de mieux nous manipuler. Celui-ci a démontré son incapacité à soutenir et protéger la Vie. Nous n’en voulons plus car il ne sert ni la vie, ni l’humanité.

Un pays a réussi cela, l’ISLANDE, mais AUCUN MEDIA N’EN A PARLE. Ils ont demandé le retrait du gouvernement et des banques en 2009, ainsi que l’annulation de toutes les dettes, ET ILS ONT REUSSI... AUJOURD’HUI C’EST UN PAYS EN PLEINE EXPANSION OU LE TAUX DE CHOMAGE EST A 6% ET TOUJOURS EN BAISSE. ILS SONT L’EXEMPLE QUE NOUS DEVONS SUIVRE CAR ILS NOUS MONTRENT QUE C’EST POSSIBLE !!!!


Qu’est ce qu’on peut faire, direz-vous ???? eh bien pour commencer, nous allons nous réunir et  parler les uns avec les autres comme si nous étions tous de la même famille. Une journée par mois, organisons des pique-niques, des réunions, des groupes et retrouvons-nous dans la rue pour échanger nos idées sur comment nous voyons notre nouveau monde EN UTILISANT DES ENERGIES PROPRES COMME L’ENERGIE LIBRE, EN RESPECTANT LA PLANETE QUI NOUS ABRITE, EN ETANT DES EXEMPLES VIVANTS DE COMPASSION, PAIX ET HARMONIE . C’est cela que nous voulons n’est ce pas ? Alors faisons-le, avec toute la passion et la créativité dont nous sommes capables.

Aimons-nous en commençant par regarder l’autre comme notre meilleur ami ou quelqu’un de notre famille.

Ces rencontres pourraient s’organiser le deuxième dimanche de chaque mois. Qu'est-ce qu'on attend?  Le meilleur moment EST toujours maintenant ! Internet est notre meilleur outil, utilisons-le pour nous organiser.

Voici un mail où vous pouvez laisser vos commentaires : gaia11.11.13@gmail.com

Voici quelques liens pour vous aider dans vos recherches:


Le système monétaire : http://www.systememonetaire.be/

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE