Followers

Labels

Saturday, June 29, 2013

NORWEGIAN -- Erkeengelen Gabriel via Marlene Swetlishoff: Den kvaliteten ved Kjærligheten som er kjent som Humor.

Erkeengelen Gabriel via Marlene Swetlishoff: Den kvaliteten ved Kjærligheten som er kjent som Humor.

Posted by Janice Collins on June 25, 2013 

 clip_image001
Archangel Gabriel: The Quality of Love Known as Humor, channeled by Marlene Swetlishoff, June 20, 2013 at:Http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel
I dag ønsker jeg å snakke om et aspekt ved kjærligheten som dere vanligvis omtaler som humor. Denne egenskapen er helt uvurderlig når det gjelder å kjenne letthet i sin væren, enten det er i enkeltmenneskets eller en gruppes hjerter. Når denne egenskapen, dette aspektet av kjærligheten manifesterer inni dere og kommer åpent til uttrykk, vil alle de utfordringer man står overfor virke mye mindre og lettere å takle, fordi humor har en tendens til å lette byrden.

Det å ha denne egenskapen inni seg gir en person et vidunderlig verktøy som kan benyttes for å bringe balanse inn i hvilken som helst situasjon som ellers kunne dra dem ut av senter. Så lenge en person er i besittelse av denne kvaliteten av kjærligheten, kan livet leves med fryd, entusiasme og mot. Denne evnen til å holde det gående, selv når en står overfor hindringer av ulykkelig natur, gjør at man greier en dag til.

Den fremste årsaken til at mange mennesker kommer ut av balanse er at de fokuserer altfor mye av sin mentale og emosjonelle energi på utfordringene som står foran dem, slik at de mister de større perspektiver i livet av syne. Hver gang dette aspektet av kjærligheten manifesteres, og regelmessig brukes i alle situasjoner som er stressende eller vanskelige å finne løsning på, så vil det uvegerlig medføre nye perspektiver som kan endre situasjonen på det mest vidunderlige vis. Dette fasettet av kjærligheten bringer healing og frigjøring fra det alvorstyngede fokuset en person ofte har, og når latteren veller opp innenfra i dem, føles det som om situasjonen likevel ikke er så tyngende og på det viset vil dere føle dere svært mye lettere til sinns.

Når de har denne vidunderlige kvaliteten, som bærer med seg gledeselementet, kan folk gå gjennom sine daglige liv og se frem til bedre dager og en bedre situasjon når de neste dag våkner fra nattens søvn. På et eller annet vis har dette aspektet av kjærligheten et element av magi i seg og således blir man en slags alkymistisk magiker når man bruker dette aspektet i sitt daglige liv. Denne egenskapen som humor har, kan gjøre dagen mye lysere for et menneske, når de finner at livet er så mye mer meningsfylt og verdt å glede seg over, når de opplever latteren, som er det naturlige biproduktet når en anvender dette aspektet av kjærligheten. De som prøver å skape glede og latter ved hjelp at dette aspektet av kjærligheten, viser også medfølelse og empati mot andre i stunder når de aller mest trenger det. Det å uttrykke denne kvaliteten ved kjærligheten, er en kjærlighetshandling, en gave til dem den er ment for.

Når denne kvaliteten praktiseres regelmessig, er den en måte for en person å kommunisere stor kjærlighet og verdsettelse av den som mottar den. Så lenge denne kvaliteten ikke overdrives ved overforbruk, kan den bli en sann livredder for mange andre, fordi latter bringer glede, og glede medfører automatisk en høyning av vibrasjonene. Når en persons vibrasjoner blir løftet opp til et høyere nivå, blir de i stand til å takle hva det enn måtte være som bekymrer dem på en mer positiv og veloverveid måte. Denne kvaliteten kan altså virkelig få folk til å lysne opp og gi dem en mye bedre posisjon hvorfra de kan se med mye større klarhet at livene deres går i en riktig retning og at alt er vel.

Vi oppfordrer dere derfor til å bli magikere som benytter dette aspektet av kjærligheten hver gang muligheten byr seg, og dere vil bli svært begeistret over resultatet. Dere vil få se at deres kjære familiemedlemmer og venner, med glade ansikter og smil i fjeset, får tilbake troen på at de kan greie å finne en løsning på situasjonen og blir oppløftet slik at problemene deres nærmest synes å smelte bort av seg selv. Denne kvaliteten ved kjærligheten kan brukes i glede og fullstendig ubekymret, slik at dere deler raust av den og planter deres kjærlighetsfrø over alt. Vær en agent for humoren og lys opp verden, én person av gangen, eller hele grupper. Verden trenger mer av dette aspektet av kjærligheten i store doser for å utbalansere alle forandringene og hendelsene som skjer.

Jeg forlater dere nå slik at dere kan tenke gjennom hvordan dere kan være med å skape forandring i verden ved å plante deres kjærlighetsfrø.

Jeg ER Erkeengelen Gabriel

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace .  Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

Oversetter: Leif

Tuesday, June 18, 2013

Russian - Montague Keen - June 16, 2013

Montague Keen - June 16, 2013

С каждым днем для вас становится все более очевидным, почему многим так сложно проснуться. Все, во что верили, теперь оказалось ложным. Все структуры, которые поддерживали, в которые верили, и которым доверяли, теперь распознаны как отличные от тех, какими их знали. Кажется, что сама ткань их жизни разрывается в клочья, и они боятся. Они хотят закрыть глаза на все это. Они называют это "заговор", потому что это их пугает. Требуется мужество, чтобы смотреть ясными глазами на то, что держалось в секрете, до сих пор, и увидеть все таким, каким оно является: контроль и захват вашей планеты и человеческой расы. Вы должны быть уверенными и сильными в вашем убеждении, что вы должны стоять за правду и справедливость. Вся информация, которая вам нужна, чтобы раскрыть правду - общественное достояние, на каждый день. Вам нужно использовать любую возможность, чтобы изучить ее и переварить. Ваше существование зависит от того, сделаете ли вы это с открытой душой, и удалите ли всю дезинформацию, которой вас кормили в течение вашей жизни.

Клика всегда использовала страх, чтобы контролировать вас. Пора отказаться от этого заговора лжи, которая была навязана вам. Это большое преступление против человечества было результатом двух собранных вместе групп, которые запланировали захватить планету Земля, уничтожить религию любви, исказить историю, таким образом заставляя вас верить, что все началось на Востоке и перешло на Запад. Археология доказывает, что все началось на Западе. На Земле находится больше доказательств этого каждый день. Именно поэтому клика так отчаянно желает начать третью мировую войну. Они опасаются разоблачения, и пробуждения "простого человека", его отказа от всего, что предлагает клика, его отказа выполнять ее заказы. Те из вас, кто бодрствует, знают, что это игра заговорщиков. Те больше не могут смотреть на то, в таких надежных, тайных руках находится Ватикана. Как и было сказано, этот карточный домик, в настоящее время на очень зыбкой почве. Он не способен устоять при разоблачении. Он несет ответственность за смерть многих душ на протяжении всего своего ужасного существования.

Вы несомненно были рады найти фактические доказательства ирландских миссионеров в Западной Вирджинии [Огаму , древней ирландской письменности], 1000 лет до Колумба, как предполагалось, открывшему Америку. Еще видна одна ложь. Ватикан хочет, чтобы вы верили, что ирландцы были дикарями, когда их так называемый святой Патрик и его армия отправились в Ирландию, чтобы уничтожить все доказательства настоящей правды о том, кто мы есть, и нашей истинной истории. Напомню еще раз, что Ирландия является ключом, который откроет все. Все ответы там, в одном месте. Сейчас подходящий момент, чтобы все раскрыть.

Коррупция началась там, что сейчас известно как Ватикан. Все закончится, когда его коррупция полностью будет разоблачена и распознана теми, кто слепо верил в то, что было предписано Ватикану, и считалось правдой. Считается, что он контролирует вашу планету и все живое на ней. Через акт крещения, вы надаете его властью. Нет правды в том, чему учат. На самом же деле все так просто. Следуйте своему сердцу, ибо оно ждет, чтоб вы открылись ему. Любовь это то, что вам нужно, чтобы направлять вас, и она будет делать это. Оставьте адский огонь и проклятье, принадлежащие Ватикану - там, где он был создан злым умыслом, чтобы вы следовали его заповедям из чувства страха.

Это время обучения, для всех, кто желает, чтобы двигаться вперед в новую эру истины, света и любви. Делитесь всеми выводами и общайтесь друг с другом. Это даст вам силы, чтобы оказаться в 99%, и с таким светом затем удалить всю тьму из вашего мира. Научитесь видеть свет в окружающих вас людей. Поделитесь своим светом и помогайте другим найти их собственный. Когда вы встречаете людей, посмотрите внимательно, и спросите себя, "могу ли я подключиться к этим людям?" Если да, признаю, что это признак того, что этих людей вы знали в прошлых жизнях, и что они теперь являются частью вашего пути. Почувствуйте себя в безопасности с ними. Все это является частью великого воссоединения света. Не будьте уведены с вашего пути ложными обещаниями финансовой выгоды и общественного признания. Они используются с незапамятных времен, чтобы увести людей с пути истины. То, чего вы добьетесь, вернув вашей планете свет, будет намного выше всех богатств доступных сейчас в вашем мире. Вместе вы создаете мир таким, о котором до сих пор можно было только мечтать. Подумайте впервые о посещении других планет, и на самом деле воссоединитесь со всеми другими формами жизни во Вселенной. Я обещаю вам, что захватывающий времена ждут вас. Столько знаний было скрыто от вас о планете Земля, что, когда эти тюремные стены разрушатся, вы в первый раз увидите Землю во всем своем сиянии и всей своей красе, и вы будете очарованы. Мы делаем все возможное, чтобы прийти к этому без больших нарушений. Мы хотим, чтобы вы работали с нами, и встали на защиту правды и справедливости по мере возможности.

Вас много, их очень мало. Все их тайные общества в настоящее время обнажаются перед вами, с их разоблаченной системой управления, что позволяет вам видеть все знаки того вокруг вас, кто эти люди, и что они контролировали до настоящего времени. Все это было спрятано из виду. Вы просто были не в состоянии поверить этим признаками. Теперь, когда вы пробудились и знаете об этом, вы не можете быть опять обманутыми. У них есть все для проигрыша, а у вас наоборот - все в выигрыше. А именно, мира, справедливости и гармонии, с любовью указывающей путь вперед, объединяющей человечество вместе снова. Клика использует насмешку, чтобы напугать людей, провозглашающих истину. Никто не знает об этом лучше, чем Дэвид Айк. К счастью, у него есть сила характера, чтобы выдержать все, что свалилось на него. Посмотрите на него сейчас: идеальный пример человека, у которого хватило смелости встать на защиту справедливости и истины. Теперь, те самые люди, которые когда-то смеялись над Ним, приходят на его лекции и читают его книги. Темные не смогли победить его. Свет истины, и убеждение, что он был на правильном пути, дали ему силы стать тем, кем он является сегодня. Он почитается так сильно, и это правильно. Он является человеком полным мужества и убежденности.

Знаешь, моя дорогая, однажды я был Рыцарем Тамплиером, когда это была почетная организация. Она была такой до того как попала в руки того, что сейчас называется Ватикан. Это еще один пример того, что то, что было хорошим, после захвата изменилось до неузнаваемости в результате недобрых намерений. Ватикану даже удалось взять под свой контроль страны, таким образом, что люди и не знали об этом.

Вся эта информация до сих пор не была известна, поскольку действительно оставалась темной и зловещей. Даже тот человек, который правит Ватиканом прячется в тени от общества. Опять же это доказательство того, что все не такое, каким кажется. Да, моя дорогая, правда шокирует. Но надо решиться, для того, чтобы двигаться вперед. Вместе, как люди света, вы добьетесь успеха. Истина восторжествует над злом, будьте уверены в этом.

Моя дорогая, те, кто путешествует по этому пути с тобой, были выбраны для того, чтобы сделать это. Каждый приносит с собой то, что нужно для достижения успеха. Они будут поддерживать тебя, и они будут на твоей стороне, когда ты будешь нуждаться в них, чтобы работать вместе с ними, как и я сам с тобой во все времена. Поверь, что в нужное время будет принято правильное решение. Отдыхай, моя дорогая, и позволяй другим помогать тебе. Все встанет на свои места, как должно быть. Всегда любящий тебя Монти.


Website: The Montague Keen Foundation

Переводчик: Светлана 

Thursday, June 13, 2013

Hilarion 9.-17. Juni 2013 deutsch


Hilarions Wochenbotschaft

9. - 17. Juni 2013

Ihr Lieben,

In den kommenden Wochen werden die natürlichen und innewohnenden Talente und Begabungen in euch klarer werden. Eure intuitiven Fähigkeiten werden mehr Bedeutung gewinnen und eure Aufmerksamkeit in euch auf sich ziehen. Es wird ein stärkeres Gefühl des Einsseins und der Einheit mit den anderen geben, und all die Wunder der Erde werden euer Bewusstsein erfüllen. Gleichzeitig wird es aber auch häufiger Momente geben, in denen ihr etwas durcheinander sein werdet, wenn euer Gehirn und eure Körpersysteme neu kalibriert und auf euer höchstes Potential und an dem besten Wohl ausgerichtet werden. Alles, worauf ihr eure Energie ausgerichtet habt, das sich im Einklang mit eurem individuellen und kollektiven Wohl befindet, wird anfangen, sich für euch auf wundersame Weise zu manifestieren.

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE