Followers

Labels

Friday, June 26, 2015

Romîna -- Arcturienii - Cele sapte corpuri de Lumina ale Dvs. 28-04-15


Arcturienii - Cele sapte corpuri de Lumina ale Dvs.
28-04-15

Salutari, suntem Arcturienii.

Astazi dorim sa vorbim despre o conexiune majora cu aspectele fizice ale fintei voastre, o data ce dvs. sunteti constienti ca aveti corpurile dvs. de lumina. Multi dintre dvs. sunt constienti de aura dvs. Multi dintre dvs. sunteti constienti de intuitia dvs., acest aspect subtil de a sti pur si simplu ceva, sau de a primi imagini, gînduri care nasc în mintea dvs. ca un nível de cunoastere, sau simplu o simtiti; un sentiment de emotie, un sentiment de teama sau de avertisment. Trecînd prin viata dvs. zilnica, majoritatea dintre dvs. în problemele dvs. purtati atentia dvs. catre aceasta în regatul fizic, si la informatia care soseste la cele cinci simturi ale dvs. Atunci, auziti pe ici pe colo, ca trebuie sa percepeti informatia celui de-al ‘’sase-lea simt’’, unde persoanele încep sa vorbeasca despre abilitatile lor psihice.

Français -- TRANSFORMER LA NOUVELLE ÉNERGIE EN AMOUR ET LUMIÈRE

Beacons of Light [Phares de Lumière] Juin 2015


TRANSFORMER LA NOUVELLE ÉNERGIE EN AMOUR ET LUMIÈRE


Salutations, chers Êtres Humains.

Vous vivez des moments qui sont uniques sous de nombreux aspects. Vous venez d'entrer dans une ère nouvelle. C'est du "jamais vu" sur votre planète. Donc, nous allons tenter de vous expliquer une partie de ce processus. Au cours des prochains mois, vous allez probablement constater que vous avez une merveilleuse opportunité, grâce à une nouvelle énergie qui arrive sur votre Terre-Mère. Depuis quelques années, nous avons maintes fois mentionné que vous commencez à développer de nouveaux corps physiques.

Vous êtes en train de comprendre et apprendre comment intégrer, comment ancrer une plus grande partie intrinsèque de votre lumière divine. Vous devenez des Êtres Humains qui reconnaissent de plus en plus qu'ils sont Divins. Puisque, dans la création, la loterie n'existe pas, ces connaissances et cette sagesse doivent se mériter. Donc, vous allez vivre des expériences qui vont porter à confusion. Pourquoi ? Pour la simple raison que vous ne comprendrez pas toujours la manière d'intégrer et ancrer ces énergies nouvelles. Vous ne saurez pas si vous agissez "bien ou mal". Permettez-nous de vous dire que nous laissons tomber ces notions humaines "du bien et du mal", dans votre nouvelle énergie. Alors, faites une pause et détendez-vous. Prenez une respiration profonde ! Soyez et permettez ! Lâchez prise ! Si vous venez de le faire, que ressentez-vous, en votre for intérieur ?

Transformation et amélioration de l'énergie

Thursday, June 25, 2015

Romîna -- INGERII prin Ann Albers Predati-va cu credinta si încredere la harul lui Dumnezeu 20-06-2015


INGERII prin Ann Albers
Predati-va cu credinta si încredere la harul lui Dumnezeu
20-06-2015


Dragii nostrii prieteni va iubim mult.

Cu cît mai profund va predati cu credinta si încredere la harul lui Dumnezeu, cu atît mai magice vietile voastre vor deveni. Nu aveti nevoie sa rezolvati nici un singur obstacol, sau sa calculati cum sa transformati în realitate un singur vis fara asistenta. Noi, îngerii vostrii, suntem aici pentru dvs. ca emisari ai iubirii lui Dumnezeu si Divinul în voi însisi traieste si respira în interiorul dvs. ghidîndu-va mereu si murmurîndu-va în inima dvs.

Monday, June 22, 2015

Français -- La Fratrie de Lumière de Sirius : « L’Appel vous est adressé MAINTENANT – On vous l’implore MAINTENANT » (18.6.2015)
La Fratrie de Lumière de Sirius : 
« L’Appel vous est adressé MAINTENANT – On vous l’implore MAINTENANT » (18.6.2015)

Bien-aimés Sœurs et Frères de la Terre – nous vous souhaitons la bienvenue dans l’Amour et la Lumière de l’Etre-Tout en-Un. Nous sommes la fratrie de Sirius. Nous sommes avec vous maintenant dans la vibration de ces paroles et si vous respirez à présent en conscience – vous pouvez clairement ressentir notre présence – notre amour. Nous sommes heureux et pleinement comblés – d’être aptes à vous transmettre dès à présent – la vibration de l’amour pur et d’harmonie – à votre niveau d’existence. Nous voyons et ressentons en ces jours ci – où vous et la Terre êtes en plein dans les derniers préparatifs – que vous évacuez beaucoup de tension qui s’est accumulée et qui a progressé. Comme un arc – qui a été tendu – la pression s’est accumulée en vous et Gaïa – et sera évacuée au moment divin.

Romîna - Fratii Luminii de la Sirius: ‘’ Chemarea este ACUM deasupra ta – Fiinta ta este o cere ACUM’’ (18-6-2015)
Fratii Luminii de la Sirius:
‘’ Chemarea este ACUM deasupra ta – Fiinta ta o cere ACUM ’’
(18-6-2015)

Iubiti Surori si Frati de pe Pamînt – va salutam în Iubirea si Lumina a Tot-Unu-Fiinta. Suntem fratii de pe Sirius. Suntem cu voi în vibratia acestor cuvinte, si daca respirati acum cu constiinta – puteti simti în mod clar prezenta noastra – dragostea noastra. Suntem fericiti si pe deplin realizati sa putem fi capabili sa transmitem acum – vibratia celei mai pure iubiri si armonii – în nivelul vostru de a fi. Vom vedea si simti în aceste zile – în timpul în care voi si pamîntul sunteti în ultimele mari pregatiri – cînd voi eliberati o multime de presiune acumulata si construita. Asemanator unui arc – care este întins la maximum – presiunea sa acumulat în voi si în Gaia – care veti fi lansati într-un moment divin.

Hrvatski --Sirijanska braća i sestre svjetla: "Poziv je sada na vama - vaše bivstvovanje SADA se traži 18. lipnja 2015Sirijanska braća i sestre svjetla:
 "Poziv je sada na vama - vaše bivstvovanje SADA se traži
18. lipnja 2015

Ljubljena braćo i sestre Zemlje - želimo vam dobrodošlicu u ljubavi i svjetlu Sve-jednog-bića. Mi smo sirijanska braća i sestre. Mi smo s vama sada u vibraciji tih riječi i ako sada svjesno dišete - jasno možete osjetiti našu prisutnost - našu ljubav. Sretni smo i duboko ispunjeni - da smo u mogućnosti prenijeti sada - vibracije čiste ljubavi i sklada - u vašu razinu postojanja. Vidimo i osjećamo ovih dana - da ste vi i Zemlja u posljednjim pripremama - da otpustite puno nakupljenog i stvorenog pritiska. Slično luku - koji je napet prema gore - pritisak koji je akumuliran u vama i Gaji - biti će otpušten u božanskom trenutku. 

【天狼星光之兄弟姐妹】2015年六月十八日信息《呼叫已降臨於你身上》【天狼星光之兄弟姐妹】2015年六月十八日信息《呼叫已降臨於你身上》

親愛的地球之上的兄弟姐妹們,在萬物合一的愛與光中我們歡迎你們。我們是天狼星的兄弟姐妹。我們此刻以這些話語的振動與你們同在,如果你此刻正有意識的呼吸,就能夠清晰的感受到我們的存在,以及我們的愛。我們很快樂且深深的滿足,能夠此刻傳遞這份「純淨之愛」與「和諧的振動」進入你們的存在層面。在這些日子裡,我們看到也感受到「自你們的地球之上正處於最後大準備階段」:你們正釋放掉許多累積和已建立的壓力。就像一張處於拉力繃緊的彎弓:那些由你們和蓋亞母親所累積的壓力,即將在一個神聖的時刻獲得釋放。

因此,為了釋放許多的壓力並把它們轉化,蓋亞母親和她的地理構造已準備好。我們正與CETA成員一起小心翼翼地緊密監督這個發展與協調的活動進程。在同一時刻,你們當前的系統正處於淨化與清理的過程,一股揭示的浪潮變得清晰,已不存在返回陳舊結構的可能。

Mandarin-- The Sirius Siblings of Light 18 JUNE 6 2015亲爱的地球之上的兄弟姐妹们,在万物合一的爱与光中我们欢迎你们。我们是天狼星的兄弟姐妹。我们此刻以这些话语的振动与你们同在,如果你此刻在有意识的呼吸,就能够清晰的感受到我们的存在,以及我们的爱。我们很快乐且深深的满足,能够此刻传递这份纯净之爱与和谐的振动进入你们的存在层面。在这些天里我们看到也感受到,自你们的地球之上正处于的最后大准备阶段---你们正释放掉许多累积和已建立的压力。就像一张弯弓,处于紧力的绷紧,那些由你们和盖亚母亲所累积的压力,即将在一个神圣的时刻获得释放。

Nederlands -- Shogun Amona: Sirius Familieleden op 18 juni 2015Shogun Amona: Sirius Familieleden op 18 juni 2015De Sirius Familieleden van Licht: ‘De Oproep is NU bij Jullie – Jullie Wezen wordt NU gevraagd’.

Geliefde Zusters en Broeders van de Aarde – wij verwelkomen jullie in de Liefde en Licht van Het Al-Ene-Wezen. Wij zijn de Sirius Familieleden. We zijn nu met jullie in de vibratie van deze woorden en als je nu bewust adem haalt – kun je duidelijk onze aanwezigheid voelen – onze liefde. We zijn blij en diep vervuld – om nu – de vibratie van zuivere liefde en harmonie te kunnen doorzenden – in jullie niveau van zijn. Wij zien en voelen in deze dagen – waar jullie en de Aarde in de laatste grote voorbereidingen zitten – dat jullie veel van de verzamelde en opgebouwde druk loslaten. Net als een boog – die wordt aangespannen – is de druk opgevoerd in jullie en in Gaia – die op een goddelijk moment zal worden vrijgelaten.

Sunday, June 21, 2015

The Sirius Siblings of Light: ”The Call is NOW Upon You – Your Being is NOW demanded” (18-6-2015)

The Sirius Siblings of Light:
”The Call is NOW Upon You – Your Being is NOW demanded”
(18-6-2015)


Beloved Sisters and Brothers of Earth – we welcome you in the Love and Light of All-One-Being. We are the Sirius Siblings. We are with you now in the vibration of these words and if you now breathe with consciousness -  you can clearly feel our presence – our love. We are happy and deeply fulfilled – to be able to transmit now – the vibration of pure love and harmony – into your level of being. We see and feel in this days – where you and the earth are in the last big preparations – that you are releasing a lot of the accumulated and built up pressure. Similar to a bow – that is tensed up – the pressure has accumulated in you and Gaia - that will be released in a divine moment.     

So Gaia and her tectonic are ready – to release many of the pressure and to transform it. Together with the Ceta-family we are watching very mindful the development and the harmonizing  aktivities. At the same time your present systems is in a cleaning and clearing process and a wave of disclosure makes clear – there is no step back into the old structures.

More and more people recognize – that somehow something is missing - in the hitherto existing  system – where your attention was nearly unrestricted fixed on money and economic competition. And it is the quality – that gives distinction to your soul -  your soul being. It is pure Joy – a feeling – to enjoy life in fullness and with every moment in freedom and Love. Now have a look into your matrix – into your surrounding to you and to your fellow men. Can you feel what we are talking about? Can you feel the longing – the yearn of the souls – who wants nothing more – than living fully integrated and in oneness with the complete divine potential – just to be – in the Here and Now.

Exactly for this reason you are here – to create ease at exactly this point – for you – for Gaia and for your environment. And through your Being-Here this can all happen. Let go and bethink oneself – feel into you and listen to the voice of your soul – the call of your soul and with this the bigger picture will come back without effort and you will feel – what it is – your soul mission – your destination. This will create peace – deep peace in you. The call is NOW upon you – beloved sisters and brothers -  your being is NOW demanded. We love you and we thank you as your sisters and brothers in the Being. Be in Peace and in the Joy of your heart. WE ARE the Sirius Siblings.


In Love, Joy and Unity........  Shogun Amona 
Translated by PetraSt

Friday, June 19, 2015

Romîna -- Mesaj de la Nava-Mama Siriana 16 Iunie 2015
Sirian Mothership 

16 Iunie 2015.Zarurile au fost aruncate si Evenimentele sunt acum puse în miscare, si ele anunta sfîrsitul practicilor imperialiste. Afirmam ca, controlul necoraspunzator al altora va fi suprimat si în cele din urma se vor consuma de la sine. Acest mod de viata este steril si va mentinut pe voi leganati si dormind în visul limitarii. Noul sistem soseste într-un vîrtej în fiintele voastre, si voi sunteti departe de colapsul întunecatilor.

Sosirea Solstitiului de Vara aduce cu el energii si entuziasm, si status quo al separarii – din causa asta tot poate fiîmpartasit împreuna, aratînd o alta favoare si har, cu toate mergînd bine. Tot ceea ce este în calea voastra si fiecare situatie, sunt în mod special pentru voi, în ciuda tuturor calomniilor în contrariu.

Romîna -- Consiliul Superior de pe Orion – A zîmbi 25-03-2015

Consiliul Superior de pe Orion – A zîmbi 25-03-2015

Consiliul Superior de pe Orion – A zîmbi
25-03-2015

Salutari, dragilor.

Suntem Consiliul Superior de pe Orion.

Sa continuam conversatia despre tehnologia vibratorie, o data ce conversasem despre aceasta, în mesajele anterioare despre afirmatii. O vom înfoca în mod diferit, însa vorbind înca despre tehnologia vibratorie. Dorim sa vedeti si sa întelegeti impactul adînc pe care îl are în cîmpul vostru vibratoriu, faptul de a zîmbi - a surîde. A zîmbi este o foarte puternica forma de a schimba experienta voastra de viata.

Acum, clar, sunt multi pe planeta voastra, care vorbesc de zîmbete în multe forme diferite, si poate ca repetam asta, însa, este o informatie care are întinderea ei, si care este de necrezut de transformatoare, puternica si poate inclusiv ridicol de simpla, de mod a transforma viata voastra cînd veti fi gata.

Thursday, June 18, 2015

Brasileiro -- Sirian Mothership 16 de junho de 2015.Sirian Mothership 
16 de junho de 2015.
  
Os dados foram lançados e os Eventos estão agora postos em movimento, e eles anunciam o fim às práticas imperialistas. Afirmamos que o controle indevido de outros será suprimido e, eventualmente, se consumirão por si mesmos. Esse modo de vida é estéril e tem mantido vocês embalados e dormindo no sonho da limitação. O novo sistema chega em um turbilhão dentro de vossos seres, e vocês estão muito longe do colapso dos escuros.

As chegado do solstício de verão traz com ela energias de excitação e do status quo da separação - por isso tudo pode comungar junto, mostrando um outro favor e graça com tudo indo bem. Tudo o que está no seu caminho e cada situação são especificamente para você, apesar de todas as calúnias em contrário.

Turkish-- Uyanma Çağrısı : Hatonn, Haziran 08, 2015


Uyanma Çağrısı : Hatonn, Haziran 08, 2015

Bugün burada uzun zamandır kayıp olan bir mesajı size getirmek için bulunuyorum. Bu uzun zamandır saklanmış olandı ve şimdi hepinizin önüne geri çıkmaya hazırdır. Ben Hatonn,  ve bu kişi aracılığıyla sizinle paylaşmak üzere olduğum şeye büyük saygı ve dikkatle konuşuyorum.

Wednesday, June 17, 2015

Français -- Kryeon - LA DÉFINITION D'UNE ÂME EXPÉRIMENTÉE - mars 2015
 


Channelling présenté à Bali, Indonésie, le 29 mars 2015

Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente.

NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ].


LA DÉFINITION D'UNE ÂME EXPÉRIMENTÉE


Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.

Il y a toujours un système en place, et dans le cas particulier de cette nouvelle énergie, le système honore encore les âmes expérimentées.

Chers Êtres Humains, nous avons maintes fois répété que ce sont les âmes qui ont le plus d'expérience, qui font la différence sur cette planète, en ces temps nouveaux. Quand nous disons "le plus d'expérience", nous parlons des âmes qui ont vécu plusieurs vies au sein de l'énergie de cette Terre-Mère.

Au cas où vous ne le saviez pas déjà, les âmes expérimentées sont celles qui, depuis peu, s'éveillent avec de nouvelles perceptions et de nouvelles idées. Elles peuvent avoir moins de 20 ans ou plus de 80. Cela n'a pas d'importance, car l'âge physique se rapporte seulement au temps linéaire. Cependant, votre âge akashique se réfère au nombre de vies que vous avez vécues sur Terre et à la sagesse que vous avez accumulée.

Saturday, June 13, 2015

Romîna -- Mesaj al Lordului din Sirius si al Consiliului Sirian de Lumina, 06 Iunie 2015Mesaj al Lordului din Sirius si al Consiliului Sirian de Lumina, 06 Iunie 2015

Salutari tuturor acelora care se trezesc la radacinile lor stelare, la vibratiile voastre galáctice si frecventele energetice, care sunt actívate acum în 2015. Suntem Emisarii Sirieni ai Luminii, si ne gasim aici pentru a va ajuta atunci cînd veti fi gata sa acceptati pe deplin propriile daruri de clarviziune si telepatie. Aceste talente în mod notabil extind foarte mult capacitatea voastra de a primi comunicarile noastre, si ajuta sa faceti Pamîntul vostru mai locuibil si mai productiv. Motivul pentru care ne gasim aici, este pentru a va ajuta sa utilizati si sa întelegeti cum sa cooperati cu natura, aici pe planul terestru. Natura este cheiea reala a supravietuirii. Alimentarea voastra hídrica, trebuie sa fie mentinuta libera de poluantii industriali, în loc sa fie folosita ca un loc de descarcare pentru ei.

Sunday, June 7, 2015

Hvatski -- Nova Sveta PismaNova Sveta Pisma 


1. lipnja 2015

Uvod
Sanande/Isusa

Prepisala Kathryn E. May, doktor psihologije (PsyD)

Većina vas me zna po imenu koje sam dobio kad sam bio ovdje inkarniran - Isus, ili Yeshua Ben Joseph, mojem obiteljskom imenu. Sananda je moje antičko ime duše, koje mi je dano u trenutku rođenja moje duše, pa tako možete razmišljati o njemu kao o mom "pravom imenu". Dolazim u ovom trenutku da razgovaram s vama, jer želim ispraviti neke neistine koje se šire o mojim učenjima zajedno s činjenicama koje okružuju moju inkarnaciju na Zemlji kao Isusa.

Saturday, June 6, 2015

Français -- Conscience cosmique, le 29 mai 2015 Message crucial de la Conscience cosmiqueConscience cosmique, 
le 29 mai 2015


Message crucial de la Conscience cosmique


L’entité qu’est la Conscience cosmique est maintenant disponible. S’il vous plaît poursuivez.

Merci. Merci d’être avec nous aujourd’hui pour cette séance de Rainbow-Phoenix du 29 mai 2015. Will Berlinghof est la Voix de Conscience pour ces messages et Joan Mills est l’intervieweuse et l’animatrice. La Loi de la Lumière, de Loi de l’Amour, la Loi de Gratitude et la Loi d’Unité ont été invoquées. S’il vous plaît, avez-vous un message d’introduction ou un évènement que vous aimeriez aborder dès maintenant ? Merci.

Il y a un message d’introduction et aussi un évènement que cette Conscience aimerait aborder dès à présent. L’évènement auquel cette Conscience se réfère ne concerne pas un évènement d’actualité qu’on aurait pu voir à la TV ou entendre à la radio ou lire dans les journaux. Il s’agit plutôt d’un évènement d’ordre général qui se déroule en ce moment et qui est assez important pour que cette Conscience veuille l’aborder maintenant. L’évènement auquel se réfère cette Conscience est l’enveloppement de la planète par ceux qui ont accès à certaines technologies avancées, ceux qui contrôlent la planète en ce moment, ou au moins essaient de la contrôler et de la manipuler en ce moment. Ceci se réfère à ceux que cette Conscience a appelé par le passé les Archons ou les Reptiliens d’Orion, ou les élites, les Illuminati, etc. Il y a toujours beaucoup de noms qui sont attribués aux groupes et sous-groupes qui complotent en vue de la possession de la planète et qui disposent de l’humanité comme ils l’entendent.

Friday, June 5, 2015

Svenska -- Viktigt Meddelande från Kosmiskt MedvetandeViktigt Meddelande från Kosmiskt Medvetande
(Crucial Message from Cosmic Awareness)
29 maj 2015

Det som är Kosmiskt Medvetande finns nu tillgängligt. Var god fortsätt.

Tack. Tack för att du är med oss i dag under Rainbow-Phoenix session 29 maj 2015. Will Berlinghof är rösten som förmedlar dina meddelanden, Medvetande. Joan Mills är frågeställare och energigivare. Vi har åkallat Ljusets Lag, Kärlekens Lag, Tacksamhetens lag och Enhetens Lag. Finns det något inledande meddelande eller någon händelse som du vill diskutera just nu? Tack.

Det finns både ett öppningsbudskap och en händelse som detta Medvetande önskar diskutera här och nu. Den händelse som detta Medvetande hänvisar till är inte en faktisk händelse som man har sett på TV eller hört talas om på radio eller läst om i tidningarna. Det är snarare en händelse av global natur som sker vid den här tiden och är av tillräckligt stor betydelse för att detta Medvetande önskar diskutera den här händelsen vid den här tidpunkten. Att den händelse som detta Medvetande hänvisar till är övertäckandet av planeten av dem som har tillgång till viss avancerad teknik, de som för närvarande styr planeten, eller åtminstone försöker kontrollera och manipulera planeten vid denna tidpunkt. Detta gäller dem som Medvetandet tidigare kallat Arkonterna eller Orion/reptilerna, eller eliten, illuminati, etc. Som alltid finns det många namn på de grupper och undergrupper som konspirerar för att härska på planeten och forma mänskligheten efter egna önskemål.

Att det vid denna tid finns en samordnad insats av dessa för att skapa ett energimässigt/psykiskt täcke över och runt planeten. Att detta har pågått under en längre tid men har blivit ganska intensivt och extremt under de senaste månaderna. Detta Medvetande har tidigare talat om den tunga mängd förtryckande energi som för närvarande finns på den här planeten. Att denna förtryckande energi har skruvats upp tiofaldigt genom att använda vissa avancerade teknologier och att denna täckande eller undertryckande eller nertryckande kraft - att denna riktas mot dem av andlig natur, mot dem som försöker gå framåt, dem som ger något som ger hopp för framtiden, en känsla för och känsla av att det som ligger framför oss kommer att förinta det som har varit. Det som är framtiden är ljust och helt i linje med Anden och med den här planetens levande medvetande, med Moder Jord.

Thursday, June 4, 2015

ROMÎNA -- LANT DE INTERVENTIE al ALIANTEI GALACTICE si al CONFEDERATIEI


 CHAINLANT DE INTERVENTIE al ALIANTEI GALACTICE si al CONFEDERATIEI


Salutari, frati de pe Pamînt.


Cine va scrie aici, este ASHIRION de la Sirius, membru al inter-legaturii între Confederatie si Federatia de la Sirius, în serviciul Comandamentului de Salvare si trezire a omenirii. Recent evenimentele de pe scena política si militara, pun structura sociala si económica a lumii voastre de fiecare data într-o conditie si ruta de complicatii pe scenariul mundial pentru viitorii ani. Recent scena echilibrului militar între nord-americanii si rusii,  a fost superata în mod considerabil de catre rusi, lasînd într-o situatie delicata si de temut pe îngînfata si aroganta postura nord-americana. Ceea ce termina prin a introduce pe scena política si industriala, probleme delicate în managementul mundial si al intereselor care sunt înca contrólate între cele trei superputeri majore care sunt: SUA, China si Rusia, disputînd lideranta mondiala pentru 2020, cu suprematia în multe aspecto, care includ tehnologia electrónica si reversa, si derivatiile lor,  secrete înca publicului.

Wednesday, June 3, 2015

Nederlands -- RAINBOW PHOENIX: Cruciale Boodschap van Kosmische BewustzijnRAINBOW PHOENIX  
Omhoog gaand naar Ascentie, op 29 mei 2015
                                                
Cruciale Boodschap van Kosmische Bewustzijn


Waarvoor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u om bij ons te zijn vandaag voor de sessie van 29 mei 2015 van Rainbow-Phoenix. Will Berlinghof is de Stem van het Bewustzijn voor jullie boodschappen. Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Dankbaarheid en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u in deze tijd wilt spreken? Dank u.

Dat er een openingsboodschap is en een gebeuren waarover dit Bewustzijn wilt spreken. Het gebeuren waar dit Bewustzijn naar verwijst is geen feitelijk gebeuren dat men heeft gezien op hun tv of gehoord heeft over de radio of gelezen heeft in de kranten. Het is eerder een gebeuren van wereld aard dat in deze tijd plaats vindt en van grote betekenis is waarover dit Bewustzijn wilt spreken in deze tijd. Dat het gebeuren waarnaar dit Bewustzijn verwijst de over schaduwing is van de planeet door degenen die toegang hebben tot bepaalde ontwikkelde technologieën, zij die in deze tijd de planeet beheersen of minstens pogen om de planeet in deze tijd te controleren en te manipuleren. Dit met betrekking tot hen die dit Bewustzijn in het verleden heeft genoemd de Archons, of de Orion/Reptilianen, of de elites, de Illuminati, enz. Er zijn zoals altijd, veel namen voor de groepen en de onder-groepen die plannen om de planeet te bezitten en om met de planeet en de mensheid te doen wat zij willen.  

Dat in deze tijd er een samenwerking is van degenen om dat wat een energetisch/psychisch teken is te leggen over en rond de planeet. Dat dit al enige tijd onderweg is maar behoorlijk intens en extreem is geworden in de laatste paar maanden. Dit Bewustzijn heeft gesproken in het verleden van de zware drukkende energieën die heden gebeuren op deze planeet. Dat deze onderdrukkende energieën tienvoudig zijn opgevoerd door het gebruik van bepaalde ontwikkelde technologieën en dat deze kracht van bedekking of onderdrukking of oppressie – dat dit wordt gestuurd naar degenen van spirituele aard, zij die willen doorgaan, die aan zich iets vasthouden die hoop voor de toekomst hebben, een soort gevoel van dat zin en gevoel heeft voor wat verderop ligt en zal vernietigen wat er is geweest. Dat de toekomst iets is dat helder en verbonden is met Spirit en met het levende bewustzijn van deze planeet, van Moeder Aarde zelf.

Tuesday, June 2, 2015

Romîna -- INGERII, prin Ann Albers – 23-05-2015

                                     

INGERII, prin Ann Albers – Universul este desenat pentru a functiona într-un balet armonios de sincronizare divina.
23-05-2015


Dragii mei prieteni, va iubim mult.

Tot universul este desenat pentru a functiona într-un balet armonios de sincronizare divina. Daca acultati ghidul inimii voastre, va veti gasi cu usurinta transportati la acei care pot asista înaltarea, si de asemenea acele suflete care va pot ajuta si va pot înalta.

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE