Followers

Labels

Sunday, June 7, 2015

Hvatski -- Nova Sveta PismaNova Sveta Pisma 


1. lipnja 2015

Uvod
Sanande/Isusa

Prepisala Kathryn E. May, doktor psihologije (PsyD)

Većina vas me zna po imenu koje sam dobio kad sam bio ovdje inkarniran - Isus, ili Yeshua Ben Joseph, mojem obiteljskom imenu. Sananda je moje antičko ime duše, koje mi je dano u trenutku rođenja moje duše, pa tako možete razmišljati o njemu kao o mom "pravom imenu". Dolazim u ovom trenutku da razgovaram s vama, jer želim ispraviti neke neistine koje se šire o mojim učenjima zajedno s činjenicama koje okružuju moju inkarnaciju na Zemlji kao Isusa.


Želim naglasiti da ja nisam ovdje priča. Činjenice o mom životu su relevantne samo zato što oblikuju shvaćanje ljudi o onome za što sam se zauzimao i podučavao. Također sam uključio kratku autobiografiju, napisanu iza 24 poruke, kako bi dodatno objasnio neke od mojih osobnih informacija. Nadam se da će one biti korištene samo kao fusnota ili kao poziv da me se bolje upozna. Kako se veo zaborava stanjuje, vi ćete osjetiti moju prisutnost blizu sebe, kako vam šaljem svoju beskrajnu ljubav. Nadam se da ću ojačati taj odnos sa svakim od vas.

U svojoj knjizi Who Needs Light? (Tko treba svjetlo?), Kathryn je surađivala sa mnom da bi napisala poglavlje pod nazivom "Krist kakvog nikad nismo poznavali". Ja sada tražim od nje da počne predstavljati moja učenja vama izravno - u neobjavljenom, nepokvarenom obliku - za razliku od dokumenata koje ste imali na raspolaganju, do sada. Mi smo manje ograničeni ovih dana jezikom kojim se služimo, jer više ljudi govori engleski nego što je govorilo moj aramejski jezik prije 2000 godina. Također imamo više kontrole nad prijevodima nego onda.

Kathryn je dobila dopuštenje da bude pisar koji će predstaviti ova učenja svijetu, jer ona zna namjere mog srca i vjerno će napisati moje riječi baš kako ih ja želim kazati. Naš odnos je blizak. Našu priču je ispričala Majka Božja kako je prepisala Kathryn u dodatku koji će uvijek biti uključen s tim novim Svetim Pismima zajedno s mojom autobiografijom. Ja sam pažljivo odabrao mog pisara, i ona je bila testirana do krajnjih granica njezine izdržljivosti. Ona je sebi dokazala da je uporna u principima Jedinstva koje učim, bez obzira na izazove koje smo joj predstavili. 

Osjećam potpuno povjerenje u traženju od nje da radi ovaj važan posao za nas tijekom ovog povijesnog vremena, a ona je pristala preuzeti odgovornost. Ja joj se zahvaljujem na njezinom neumornom služenju punom ljubavi.

Ja sam zamolio da te lekcije budu distribuirane u cijelosti - neuređene i bez komentara. Svaki prijevod mora biti odobren posebno od Kathryn i mene. Poglavlja rade zajedno kao jedna knjiga učenja. Dokle god su zadovoljeni ti standardi, mi nudimo Nova Sveta Pisma slobodno svijetu.
Većinu onoga što ćete pročitati u ovim Novim Svetim Pismima će vas iznenaditi, jer za razliku slike o meni o kojoj ste bili poučeni da vjerujete i zbog toga što sam u tim porukama fokusiran na politička i ekonomska, kao i na duhovna pitanja. To sam učinio jer je bilo odlučeno - u dogovoru s Društvom Neba i s našim voljenim Stvoriteljem - da je vrijeme da ljudi na Zemlji shvate da nema razdvajanja između javnog i privatnog života. To je sve više istina kako vibracije rastu na planetu u pripremama za vaše uzašašće u više dimenzije.

Kosmosom upravlja specifični i nepromjenjivi program Univerzalnog zakona, koji uključuje kao jedno od svojih načela da su osjećaji i misli medij stvaranja. To ne može biti drugačije, ali ovo je nova ideja za većinu čovječanstva. Ono što vjerujete, to stvarate. Ono čega se bojite, to stvarate, a ono čemu se protivite, to jačate. Još snažnija je energija ljubavi, jer ljubav može pobijediti strah i bilo koji mračni sustav vjerovanja ili misaoni oblik. Vi sada, na početku 21. stoljeća, sudjelujete u kraju igre koja će vidjeti finale borbe između svjetla i iluzije tame.

Poglavlja koja sam dao ovdje su radi razjašnjenja razlike između tame i svjetla i za pomoć u čišćenju starih, destruktivnih obrazaca razmišljanja i ponašanja. Gledao sam kako su mnoga od najmračnijih učenja nažalost poduprta iskrivljenim "religioznim" učenjima koja se navodno temelje, ili su pod utjecajem mojih učenja. 

Žalim što su nove religije stvorene u moje ime. Ja nisam imao nikakvu namjeru da budem središte bilo kakvih organiziranih pokreta. Ja ne odobravam "kršćanstvo" niti bilo koju drugu religiju. Čovječanstvo je doseglo stupanj zrelosti koji će omogućiti slobodu mišljenja i oslobođenje od zagušujuće dogme koja ponekad prolazi za učenja o moralu. 

Došao sam ovdje poučavati bezuvjetnu ljubav, ljubav našeg stvoritelja. Došao sam koristiti moje razumijevanje Božje ljubavi i svjetlosti kako bi se ljudi liječili i ublažili patnje uzrokovane ugnjetavanjima svih vrsta. To isto radim danas, s publikom koja ima pristup daleko sofisticiranijem razumijevanju znanosti, politike i ekonomije nego oni kojima sam se obraćao prije više od 2000 godina. Sada također imamo pristup internetu kao načinu slanja poruke diljem svijeta.
Nadam se da ćete proširiti ovu poruku što je više moguće, kako bi pomogli u podizanju svijesti cijelog planeta u ovom trenutku priprema za Veliki Događaj, projekt na kojem smo ja i vi radili eonima: uzašašće cijelog čovječanstva zajedno s njegovom voljenom Majkom Zemljom.
To je veličanstveno vrijeme. To je vrijeme nade, zajedništva, sloge i ljubavi. Da, naravno da postoje znakovi kaosa i nemira, ali oni su završno grčenje zvijeri prije njezinog odlaska u arhivu sjećanja. Vi ste slobodni. Sada je stvar potraživanja te slobode i zajedničkog slavlja dok polažemo temelje za novo Zlatno Doba na planetu Zemlji.  

Ja ću biti s vama, blisko surađujući s Društvom Neba kako bi vam pomogao u vašoj tranziciji. Želim vas ohrabriti i podržati, i uz pomoć naših "čizama na terenu" - naše svjetske mreže inkarniranih svjetloradnika - da vam damo konkretnu pomoćda se podignete iz guste i teške tame koju ste stoljećima trpili. Pridružite nam se sada, jer vi ste također svjetloradnici. Naći ćete kolege koji traže i vodiče duž vašeg puta koji će prepoznati istinu mojih riječi i ljubav u svojim srcima. Zajedno ćemo ostvariti naš san.

U službi čovječanstva, ja sam Sananda/Isus


Prvo poglavlje

Lekcija o JEDNOM

Kao što mnogi od vas znaju, mi se marljivo pripremamo za distribuiranje fondova prosperiteta za dobrobit cijelog čovječanstva, da bi oslobodili sve iz stiska ekonomskog ropstva. Bilo je detalja tijekom procesa koje je trebalo izgladiti. Neki od tih detalja imali su veze sa skrivenom strukturom vlasti koja je tajno i sveobuhvatno kontrolirala financijske i političke sustave na Zemlji. Jedan takav primjer je Vatikanska banka. 

Vatikanske bankare treba prisiliti da se odreknu stiska nad fondovima koji su odavno određeni za najveće dobro, tako da mogu biti distribuirani. Papa Franjo im se predstavio ponudom koju ne mogu odbiti, i izdao je dekret koji dopušta njihova uhićenja.  Dobili su kratko vrijeme da se dobrovoljno predomisle. Papa je pokazao da se razlikuje od svojih prethodnika. Reforme se postupno odvijaju po mnogim standardima, ali izuzetno brzo u odnosu na tradiciju papinstva. 

Vatikanski dužnosnici su ogrezli u stoljetnoj tajnosti i apsolutnoj financijskoj moći nad cijelokupnim Zapadnim svijetom. Većina ljudi nema pojma o ogromnom bogatstvu i državnim ediktima koji su još na snazi, koji daju Crkvi vlasništvo nad svim zemljama koje su ikad bile u posjedu Engleske Krune, zajedno sa svim zemljama koje su bile u savezništvu sa silama Osovine, i sve zemlje Južne Amerike koje su usvojile vjerovanja Katoličke crkve. To uključuje gotovo cijelu Europu i Zapadnu hemisferu. Tako, kao što ste možda sumnjali, Katolička Crkva je najmoćnija konsolidirana politička sila na planetu.


Zaštitnici Vatikanske riznice vrlo su svjesni da gubitak njihovog stiska nad sredstvima banaka bio bi kraj njihove osobne moći, i kraj mita da je Katolička Crkva kao institucija uvijek bila dobronamjerni vjerski red. Naravno, bilo je mnogo pobožnih i dobronamjernih svećenika, biskupa, i štovatelja, uključujući sadašnjeg papu Franju I, ali instituciju u Rimu uvijek je prvenstveno zanimala politička i ekonomska moć da kontrolira svijet. To se bliži kraju.

Mnogi koji nisu religiozni u svom sadašnjem životu nisu svjesni svjetskih implikacija kako će raspad Katoličke Crkve utjecati na živote svih na planetu.To je krajnja neminovnost - potpuna razgradnja Crkve sa svim njezinim sjajem i bogatstvom. To će također značiti kraj psihološkog i religioznog stiska koji je imala nad ljudima. Jedva dovoljno mogu naglasiti ogroman utjecaj koji će to imati na oslobađanje umova i srca ljudi.

Može se činiti čudno nekima od vas da sam ja, onaj koji je došao na Zemlju kao Isus, na čelu ovog očitog napada na religiju koja je navodno osnovana u moje ime. Uvjeravam vas da nisam i nikad ne bi podržao osnivanje bilo koje velike organizacije koja sebe naziva "kršćanskom". Ja sam se protivio izgradnji velikih hramova; to je bio važan dio mojih učenja. Iznad svega, ja nikad ne bi podržao učenja koja su osmišljena da se porobi razmišljanje i ponašanje bilo kojeg od mojih učenika. 

Ja sam podučavao da odvraćanje od dogme i puko prakticiranje bilo kojih pravila je prvi korak u okretanju prema Bogu. Vidite, u smislu svakodnevne prakse kada sam živio, bio sam radikalni/liberalni/slobodnoumni agitator. To je razlog da su moćna hijerarhija židovske zajednice i Rimljani bili sumnjičavi prema meni.

Bilo koja i sve fundamentalističke sekte koje djeluju u onim područjima gdje sam ja putovao bilo bi suprotno onome što sam ja učio, jer ja sam se zalagao za slobodu svakog pojedinca da slobodno komunicira s Bogom, nesputano bilo kojim dogmatskim ili pristranim idejama. Učio sam da nema potrebe za svećenicima i posrednicima. Sva ljudska bića imaju urođenu sposobnost da komuniciraju telepatski sa svojim Bogom, svojim anđelima, pa čak i sa svojim precima.

Zvuči li vam to poput nekog prozračnog New Age ekstremizma? Pa, New Ageri su promovirali svoje vlastito nerazumijevanje. Naime, pretpostavljalo se da će ta duhovnost učiniti da se osjećate dobro, kao na koncu i u sebi. Ja ću razriješiti mnoge takve neistine u ovim Novim Svetim Pismima dok zajedno razgovaramo.

To je novi fenomen, zar ne, vaša sposobnost da čitate "Sveta Pisma" onako kako su napisana, mojim vlastitim riječima? Ja ću uskoro biti ovdje da potvrdim te riječi osobno, ali je odlučeno u našem vijeću da bi neke pripreme bile vrlo korisne za sve vas.

Sada kad su naše pozadinske informacije završene, počnimo s prvim i najvažnijim lekcijama koje ću vam predstaviti na ovim stranicama.

1. Bog je ljubav. Ja, Sananda, predstavnik Boga, sam ljubav.

2. Ja izgovaram riječi koje mi je naš Stvoritelj udahnuo u usta, jer ja ću to vjerno činiti sve dok moj život kao duša teće, vječno.

3. Bog ne kažnjava ili izriče presude. Slobodna volja zahtijeva da ljudi usmjere svoj vlastiti put u više obrazovanje. Nema drugog pakla osim onog kojeg sami vi stvarate u svojim umovima.

4. Nakon svakog života, vi ste se vratili u više dimenzije gdje je ljubav sve, gdje ste planirali elemente svakog života, ovisno o tome što ste osjećali da je potrebno ili poželjno da doživite i postignete.

5. Novo Sveto Pismo", kako smo nazvali ovu kolekciju učenja, su riječi Majke Oca Boga / Izvora izravno kroz mene. Mnoga stara "Sveta Pisma" su bila reintepretirana ili namjerno iskrivljena da služe željama onih na vlasti, kako bi ostali na vlasti. Moramo početi iznova. Ako me želite citirati, molim vas da koristite ova učenja umjesto drevne tekstove.

6. Ja ču govoriti riječima ohrabrenja koje će služiti da prosvjetle i podignu čovječanstvo iznad straha, podijeljenosti i mržnje koja je bila način života na planetu Zemlji tisućljećima.

7. Ja neću doći da uspostavim novu religiju, ni pod kojim imenom. Želim učiti pravi način - komunikaciju s Bogom i svim svjesnim bićima u ljubavi, suosjećanju, harmoniji, opraštanju i radosti.

8. Bilo koja učenja koja izazivaju osjećaje straha, krivnje, odvojenosti od drugih, superiornosti nad bilo kojim drugim živim bićem, ili bilo koji razdor između pojedinca i njegovog istinskog bića nije riječ Božja i neće se naći u mojim riječima.

9. Bilo je bića tame koja su nastanjivala i nadzirala planet Zemlju u prošlosti. Više duše koje su stvorile i upravljale "Matrixom" iz financijske, političke, i socijalne kontrole sada su otišla, dekretom naše Majke i Oca, onoga kojeg zovemo Stvoritelj, i njima neće biti dopušteno da se vrate.

10. Svi smo mi galaktička bića, s genetičkim porijeklom iz dalekih planeta. Nema nikakvih superiornih rasa, i ne postoje "stranci". Mi smo svi zvjezdana braća i sestre.

JA SAM jedno s Bogom, kao i vi. MI SMO JEDNO. Ovo je lekcija koju vam donosim u radosti i beskrajnoj ljubavi. Vi ste Bog, kao što SAM JA. Mi ne možemo biti odvojeni, jer nismo odvojeni. Nikakva fizička udaljenost, nikakva ideja i vjera nas ne mogu razdvojiti. Mi smo predodređeni da živimo u harmoniji i miru, u apsolutnoj ljubavi. Neka tako bude.

Ja sam Sananda, i ja odobravam ovu poruku, s radošću u svom srcu.

Ovo revidirano izdanje 2015 Novog Svetog Pisma je ono koje Sananda određuje da će se koristiti ako želite kopirati za osobnu uporabu ili prevesti u druge jezike. Molim vas, konzultirajte se s Kathryn i Sanandom ako želite prevoditi ove poruke.

© Kathryn E. May, PsyD. Dopušteno je kopiranje i dijeljenje ove poruke, pod uvjetom da je prikazana u cijelosti bez dodataka ili brisanja, a zasluga se daje kanalu i web stranici, www.whoneedslight.org.
Preveo: Alfred Muck - Fredi

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE