Followers

Labels

Thursday, December 26, 2013

Danish - Montague Keen – den 22. december 2013


Montague Keen – den 22. december 2013

VERDEN FORANDRES VED JERES EKSEMPEL, IKKE JERES HOLDNING.
Anonym

Som lysenergien højnes, gennemtrænger den alt, som har været skjult og tilsløret i mystik. Alt dette har været en del af planen. 2013 har været året med forberedelser. 2014 bliver året for afslutningen. I har fået så meget på plads, og I har nu et klart billede af, hvad der stadig skal gøres. I er vågnet op til den kendsgerning, at I ikke er hjælpeløse, og I ved, hvad der skal gøres.

Alt det, som har været sat i værk for at holde jer under kontrol, er I nødt til at få kigget på. I kan nu se helt klart, hvordan deres kontrolsystem fungerer. De er NØDT til at fastholde jer i FRYGT for selv at overleve. Så enkelt er det. Kabalen har i sinde at få jer alle til at føle jer som ofre: De såkaldte terrortrusler og den dårlige helbredstilstand, som er et resultat af det, de gør ved jeres fødevarer, vand og luft. Bevismaterialet for dette er overvældende. Heldigvis er I nu ved at vågne op overfor dette.

Spørgsmål må stilles. Hvorfor skulle I dog støtte dem, som ødelægger vores planet og NEDSLAGTER BEFOLKNINGEN? Er I deres medhjælpere? For de kan ikke gøre dette uden jeres hjælp. Jeg appellerer til, at I nøje overvejer dette spørgsmål. Er jeres samvittighed ren? Kan I se jeres medmennesker i øjnene og ærligt sige, at hvad I foretager jer, ikke har en skadelig effekt på menneskeheden og planeten? Chemtrails (flystriber) sker ikke bare. Hvem er involveret i denne onde praksis? Husk … det er jeres penge gennem jeres skat, som betaler for dette. Faktisk betaler I for jeres egen død. Tænk på de lidelser, denne praksis er ansvarlig for.

Ved at sprede jeres lys åbner I døre, så andre også kan se og tilslutte sig, hvad vi som Lysfamilie ser forme sig på Jorden. Alle lande er ved at vågne op og forene sig. I har nu beviset på, at race eller tro ikke holder jer udenfor. Menneskeheden er ved at fjerne alle menneskeskabte barrierer. Kabalen har med succes anvendt del og hersk-princippet, og det har fungeret perfekt for dem indtil nu. De opvågnede kan nu se igennem alle disse adskillende metoder, der tjener til at fastholde jer i frygt, under kontrol, og til at dræbe hinanden i krig efter krig, mens de bliver rige af plyndringerne. Det er altid de samme mennesker, som drager fordel. Det alene bør få jer til at spørge, hvad dette virkelig handler om.      

Den propaganda, som bliver anvendt til at fremkalde jeres samarbejde i krig, er altid den samme, gamle formel, og nogle falder tåbeligt for den hver eneste gang. Hvornår har I sidst hørt nogen udbrede fordelene ved fredelig sameksistens? Spørg jer selv, hvorfor nogle dele af jeres verden helt bevidst bliver holdt i fattigdom, når der er mere end nok til alle. Hvem har dekreteret, at nogle kan leve i overflod, mens andre nærmest sulter? Dette kan ikke være sket ved en tilfældighed, det hele er blevet planlagt. I er nu tilstrækkelig vågne til at forholde jer til sådanne emner og lægge planer, som sikrer, at disse onde praksisser ophører. For alle mennesker er født lige. 
    
I har intet at frygte. I er flertallet, så tro på jer selv. Sammen kan I genopbygge jeres planet. I vil sikre, at I aldrig nogensinde igen vil slå hinanden ihjel i overflødige krige. I vil dele jeres teknologi og ekspertise, således at ethvert land har lige muligheder for at skabe trygge omgivelser og tilbyde livsfornødenheder til dets folk. Dette vil skabe Paradis på Jorden i stedet for det helvede på Jorden, som I har oplevet indtil nu. Tænk på den følelse af at have nået målet, når I kigger jer omkring og ser fred og kærlighed alle vegne. Alt, hvad der var falsk og ondt, er forsvundet for altid. Dette bør være jeres tanke alle dagens vågne timer og det, som I bør stræbe henimod. Sammen kan I opnå dette hurtigt. Timingen er rigtig, og lyset fører jer sikkert ad den sti, som gør dette muligt. Sammen har I det, der kræves, for at skabe dette på fredelig vis.  
      
Det er godt at se, at mange af jer har truffet et valg om ikke at lade jer rive med af al jule-virakken. I tilbringer denne tid med familie og venner for at komme tæt på hinanden og skabe stærke bånd som aldrig før. Julegaver tjener kun til at gøre Kabalen rigere og jer selv fattigere. De undgår ikke et eneste trick for at gøre jer til slaver af dem, og de ynder, at I står i gæld til dem. Det holder jer på plads, en plads, de nøje har planlagt for jer. Udnyt enhver lejlighed til at være sammen med venner og familie, for dette er dyrebare stunder, og minderne derom vil tjene jer, mens I bevæger jer fremad for at skabe en bedre fremtid for alle.

Alt vil snart blive afsløret. Det vil ikke være muligt at holde sandheden skjult om, hvem I er, og hvad der er blevet gjort mod jer i et forsøg på at overtage jeres planet. En skønne dag vil I læne jer tilbage og undres over, at I overlevede dette, så I kunne fortælle historien, når så stærke kræfter var oppe imod at afsløre sandheden. Mange af anstifterne af denne situation vil forlade planeten og tage tilbage til, hvor de kom fra. Andre vil forsøge at snyde jer til at acceptere dem. Nogle vil reelt bede om tilgivelse, og dette bør overvejes nøje. Følelser kan ikke tillades at forstyrre, hvad der er bedst for menneskeheden. Mange af dem vil ikke kunne leve på planeten Jorden, når først den er fuldt ud oplyst. De vil blive afsløret, da de har brug for energien fra frygt og drab for at kunne leve på Jorden. Deres menneskelige udseende vil smuldre. De vil kæmpe for at holde fast på det, de har opnået på jeres bekostning. I bliver nødt til at bevare fornuften, når I kommer ud for disse eventualiteter, med ro i sindet, fri for vrede. Der kan ikke være tale om gengældelse, idet dette ville bringe jer ned på deres niveau. Opfør jer værdigt, og bevar overblikket over situationen.   

Husk, at dette er, hvad I har ventet på og stræbt efter. Begge sider af livet vil arbejde sammen om dette for at sikre, at alt kommer til at foregå fredeligt.

I vil igen være i stand til at se og nyde solen, da den ikke længere vil være blokeret af chemtrails. Dette vil medføre så mange fordele både for helbredet og energien, for det er selvfølgelig derfor, at de har blokeret den. Jeres himle vil igen blive blå og fyldt med stjerner. Alt vil være lyst. Hvor vidunderligt det vil være! Dette vil genopbygge Jorden og gøre den klar til at nære afgrøderne igen, lige som den gjorde det før. Jorden og jeres forbindelse til den kan ikke understreges nok. I er helt bevidst blevet forhindret i at have en ægte forbindelse til Moder Jord. Alt er blevet designet med henblik på at blokere jeres forbindelse: Gummisåler under jeres sko, tøjfibre, som er skadelige for jeres helbred og velbefindende. Bare husk på, at alt, som er NATURLIGT, er godt, hvorimod det, som er menneskeskabt, er det modsatte, da det forhindrer jeres forbindelse til Jorden. At gå barfodet på jorden er utrolig gavnligt. Det forbinder jer med energien i Alt Som Er. I kan få fat i hjælpemidler for at skabe jordforbindelse, og disse har vist sig at være nyttige ved behandling af sygdom. Alt, hvad der har adskilt jer fra Jordens energier, skal fjernes. Dette kan komme til at tage noget tid, men vær bevidst om dette.   

De af jer, som skal arbejde sammen, vil mødes. Jeres instinkt vil guide jer til at være på rette tid og sted. Frygt ikke, for den Guddommelige Plan fungerer, som den skal. Vi har taget alt i betragtning. Intet er overladt til tilfældigheder. Vi ved, at I vil svare, når I bliver kontaktet om at forsamle jer. I er alle kommet langt, siden jeg er gået over til den Åndelige verden. Jeg har sikret mig, at Veronica er bevidst om min tilstedeværelse på alle tidspunkter.

Vær elskværdige at sende helbredende tanker og kærlighed til én, som går igennem forfærdelige tider i hænderne på Kabalen i deres forsøg på at forhindre ham eller hende i at udføre sin mission. Husk at mindes vedkommende i denne tid. 
Mine kære, kære venner, jeg ønsker jer alle en fredfyldt og glædelig stund med jeres familie og venner i denne den gode viljes højtid.

Veronica, min elskede, tag dig tid til at nyde familiens og venners selskab. Du skal vide, at jeg er hos dig som altid.

Din hengivne Monty.


Oversættelse: Anna Grete Telesford 


Sunday, December 22, 2013

Swedish -- SauSa 20-December-2013 by Mike Quinsey

 


SaLuSa 20 december 2013

Årets turbulens sätts åt sidan när många människor förbereder sig för att fira det i enlighet med sin trosuppfattning. Det har blivit en tradition som också accepteras av dem som inte har någon särskild anknytning till en religiös övertygelse. Resultatet är att alla typer av människor tycker att de kan komma tillsammans och förbise sina olika trosuppfattningar och istället firma enheten för hela mänskligheten. Energierna höjs och en känsla av kärlek till alla människor tar fram det bästa inom dem. Helt plötsligt finns en speciell omtanke för alla de som är fattiga eller nödlidande, ofta i ett samhälle som annars är fullt kapabelt att stödja dem alla.

Dessa situationer uppstår gång på gång och sakta men säkert inser människor att de är ett med sina medmänniskor. De som kommit långt före andra i sin förståelse kan också se att allt liv är Ett och att det är oupplösligt förbundet med alla och att en handling av varje individ påverkar helheten. Det är då som människor tar ansvar för sina handlingar och hjälper till med att höja vibrationerna på Jorden. Om ni bara fortsätter att hålla uppe vibrationerna från den tid ni upplever nu, ju förr flyttar ni er från de lägre vibrationerna, som inte kan existera i ert högre tillstånd. Allteftersom förändringarna fortsätter så hjälper de till att höja upp de själar som just har kommit ut från mörkret. De behöver en hjälpande hand för att komma på rätt väg och lyckas lämna mörkret och det är så mycket lättare när någon redan skapat vägen.

Genom många liv har ni upplevt myriader av situationer som har hjälpt till med er utveckling. Situationerna har arrangerats i alla liven för att hjälpa er att övervinna de problem som ni kan tänkas ställas inför. Det finns absolut ingenting som sker utan goda skäl, även om den mänskliga hjärnan har svårt att se bortom vad som händer i er fysiska värld. Var och en av er har ett antal hjälpare och guider vars enda intresse är att försäkra er framgång genom era upplevelser. Det är därför de viktigaste händelserna i ert liv är iscensatta för att successivt föra er fram på vägen mot evolution. I många fall drivs ni in i kaotiska förhållanden som inte verkar ha något verkligt syfte. Tro oss, mina kära, ingenting händer av en tillfällighet och vad ni än blir involverade i har så har det ett visst mått av nytta eller vinst för er, inte bara för er egen själ utan för varje själ som är iblandad.

Oroa dig inte om du skulle fastna i det som uppenbart kommer från en negativ källa, för din närvaro kanske behövs för att hålla vibrationerna i schack. Ofta kan du ge tillräckligt med ljus för att mjuka upp eller ta bort några av de negativa energierna. Var säker på att du kommer att användas för dina erfarenheter och din hängivning till att sprida Ljuset, och det blir aldrig så att du uppmanas att hantera mer än du klarar av. Självklart kommer du också att få se dig själv ta emot i slutändan, men detta är ofta ett test för att försäkra att du vet hur man skall hantera sig själv. Vi upprepar: ”ingenting händer av en slump”, så leta alltid efter lektionen som åtföljer din upplevelse.

Försäkra dig om att du får avbrott eller pauser under hela din livstid, och du förväntas inte att tjäna Ljuset utan dem. Du kommer säkerligen att veta var du står när du går in i flödet och fullföljer din livsplan. Kom dock ihåg att ibland kommer du så att säga att fånga upp en enastående karma, och den kommer att visa sig när dina guider vet att du kan hantera den. Så bli inte oroad under sådana omständigheter och acceptera din upplevelse med gott hjärta, och viktigast av allt, se till att du lär dig av det!

Vid denna tid i din utveckling utvecklas du i en snabbare takt än någonsin, och varje själ är på sista varvet i sin livsplan för denna inkarnation. Detta kanske verkar vara osannolikt, eftersim ni alla är vid olika punkter i er utveckling, men kom ihåg att inte alla själar är redo att stiga upp – eller ens önskar att göra det. Slutet på en Solcykel är nära nu och det är speciellt på så sätt att slutfasen redan är beslutad, och oavsett varje försök av de Mörka tjänarna att omintetgöra planen så kommer de inte att lyckas med det. Uppstigningen är säker och väntas vid slutet av en Solcykel.

Under tiden, hjälp dina medresenärer när det behövs, men samtidigt skall du inte pressa dem genom att tvinga några råd på dem. Ibland kan lektioner läras genom en direkt erfarenhet, även om en grupperfarenhet inte är ovanlig. Försök att inte vara alltför rigid i ditt tänkande, var flexibel, även om många av er nu är tillräckligt intuitiva för att veta när man skall gå i en annan riktning. Ta saker steg för steg och försök att inte tvinga fram en situation, såvida du inte är säker på resultatet. Tänk på att när något flödar fram i harmoni så finns det lite du behöver göra.

Du har blivit förberedd för denna period under årtusenden och du har alltid vetat att den skulle komma och lyfta dig ut ur de lägre vibrationerna. Många av er har vaknat upp till detta faktum och går nu vägen framåt med stora förväntningar. Även om du inte till fullo förstår vilken storartad tid som öppnar sig för er alla, finns fortfarande en känsla av spänning i vetskapen om att en ny era är på väg att öppnas upp. Det gör att du funderar över vad livet skulle bli så snart de Mörka tjänarna togs bort. En sådan frihet från inblandning i ditt liv är något helt nytt, och mycket svårt att föreställa sig när du lyfter dig ut från de lägre vibrationerna.

Under årtusenden har du upplevt dualitet på så höga nivåer att det är svårt att föreställa sig de dramatiska och långtgående förändringarna som nu ligger framför dig. Emellertid är de nära att manifesteras och kommer att föra med sig de mest underbara överraskningar och långtgående förändringar till din stora förvåning och glädje.

Jag lämnar er nu i vad som förhoppningsvis är en känsla av glädje i vetskapen om att era resor i de lägre dimensionerna håller på att avslutas. Behåll ert lugn och fortsätt att sprida kärlek och frid var än ni går.

Tack SaLuSa!
Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

Tuesday, December 17, 2013

H Κοσμική Συνείδηση μέσω του Γουίλ Μπέρλινχοφ:Ο Κομήτης ISON πλησιάζει τη Γη
4 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε από τον Στέφεν Κουκ στις 13 Δεκεμβρίου 2013Στέφεν: Για εκείνους από εμάς (όπως εγώ), που έμειναν γοητευμένοι από τον Κομήτη ISON, αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον απόσπασμα από μια πρόσφατη συνεδρία του Γουίλ Μπέρλινχοφ, διάμεσου/διερμηνέα για την οντότητα που είναι γνωστή ως Κοσμική Συνείδηση, με τη Τζόαν Μιλς να συντονίζει, να θέτει τα ερωτήματα και να ενεργοποιεί την Κοσμική Συνείδηση. Υπό το φως των πρόσφατων σχολίων από την Ομοσπονδία του Φωτός μέσω της Μπλόσομ Γκούνττσαϊλντ – ότι ο Κομήτης ISON είναι ένας «κομήτης-διαστημόπλοο» – και της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας, μέσω του Σέλνταν Νάιντλ – ότι ο κομήτης είναι ένα γαλαξιακό «διαστημόπλοιο – το μήνυμα αυτό προσθέτει περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς την πιθανή «σύνθεση» και αποστολή του ISON.Συντονίστρια: Έσπασε πραγματικά ο ISON σε πολλά μικρά κομμάτια, όταν πλησίασε στον Ήλιο, όπως λένε πολλοί; Αν ναι, τι συνέβη στα σκάφη της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας που ήσαν μαζί του; Πώς επηρεάζει αυτό την αποστολή του, όσον αφορά στον πλανήτη Γη; Ήταν η θραύση γνωστή και προγραμματισμένη ή ήταν το αποτέλεσμα μιας επίθεσης από τις ερπετικές δυνάμεις του Ωρίωνα; Οι σκέψεις σου, παρακαλώ;

Κοσμική Συνείδηση: Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Επίσης, μην πιστεύετε πάντα τις εκθέσεις κάποιων, που δείχνουν να είναι εκεί για να σας πουν τι συνέβη, αλλά που έχουν στην πραγματικότητα μια κρυφή ατζέντα. Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν εκείνοι που θα ήθελαν, όσοι έχουν παρακολουθήσει τον ISON να πιστέψουν ότι έχει διαλυθεί και, ως εκ τούτου έχει καταστραφεί, ότι δεν είναι πλέον ένας κομήτης με κάποια σημασία, αλλά μάλλον μια διασπορά των σωματιδίων και κομματιών. Ωστόσο, όπως αυτή η Συνείδηση έχει πει, τα πράγματα δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.

Υπάρχουν ορισμένα οχήματα, που είναι ακόμα εκεί, που είναι ακόμα μέρος του κομήτη, που ήταν γνωστός ως ISON. Αυτή η Συνείδηση, κατά την εξέταση αυτής της κατάστασης, βλέπει την κατάσταση πριν από τη διάλυση αυτού που ήταν η κεντρική μάζα, αυτού που θεωρείτο να είναι ο κομήτης ISON. Αυτή η κεντρική μάζα περιβαλλόταν επίσης από αυτό, που ήταν γνωστό ως η κώμη του κομήτη και μια ηλιακή έκλαμψη χτύπησε την κώμη και φαινομενικά την σκόρπισε μακριά, εκθέτοντας τον κεντρικό πυρήνα, που ήταν τεράστιος στη φύση του. Αυτός ο κεντρικός πυρήνας συνέχισε να βουτάει προς τον Ήλιο και στο σημείο του περιηλίου ξαφνικά έσπασε και διαλύθηκε.

Ορισμένοι, ακόμη και κάποιοι πολύ σεβαστοί στους κύκλους των ΑΤΙΑ, παρουσιάστηκαν και ανακοίνωσαν, ότι ο ISON δεν υπήρχε πια, ότι ήταν μόνο μια συστάδα σωματιδίων και κομματιών, ότι είχε καταστραφεί από την ηλιακή δραστηριότητα και την εγγύτητα προς τον Ήλιο. Ήταν επίσης βολικό το γεγονός, ότι πολλοί από τους δορυφόρους που είχαν στραφεί προς το αντικείμενο, έπαψαν να είναι λειτουργικοί για το κοινό, ακριβώς κατά την ώρα του περιηλίου, και μάλιστα για αρκετές ώρες, ημέρες μετά.

Εκείνο που τελικά εμφανίστηκε μετά το στάδιο του περιηλίου και ο κομήτης άρχισε τη διαδρομή επανόδου του προς τη Γη και προς τα έξω πάλι, ήταν το σύμπλεγμα των κομματιών και των σωματιδίων, που είναι τώρα ορατά. Όμως ακόμη δεν γίνονται εμφανή με ακρίβεια. Αυτή η Συνείδηση έχει για πολλές εβδομάδες επιμείνει στο ότι υπήρχαν οχήματα στην κώμη και στον ίδιο τον κομήτη. Εκείνο που φαινόταν να είναι η σκληρή μάζα στο κέντρο, ο κομήτης/αστεροειδής, που είχε απομείνει μετά το σκόρπισμα της κώμης, πάλι δεν ήταν αυτό που έδειχνε να είναι.

Οι δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν τον κομήτη, έχουν την τεχνολογία να προσελκύσουν γύρω τους μια μάζα, η οποία μπορεί να παραλλάξει και να κρύψει ό,τι βρίσκεται μέσα. Υπήρχαν εντός του κοίλου πυρήνα του κομήτη, της μάζας στον πυρήνα, διάφορα σκάφη μέσα στον ίδιο τον πυρήνα. Υπήρχαν, επίσης, σκάφη έξω από τον πυρήνα, μερικά από τα οποία προσδιορίστηκαν σαφώς, όταν εφαρμόστηκαν φίλτρα στις φωτογραφίες του ISON σε προηγούμενες περιπτώσεις. Τα σκάφη αυτά είναι ακόμη εκεί, αν και βρίσκονται υπό συγκάλυψη. Τα πλοία που ήσαν μέσα στον πυρήνα του κομήτη είναι ακόμα εκεί, και είναι επίσης και αυτά υπό συγκάλυψη. Εκείνο που πραγματικά συνέβη, ήταν μια απελευθέρωση της μάζας, που εκλαμβάνεται ως ο πυρήνας του κομήτη με τη μορφή των συστάδων από θραύσματα, που τώρα φωτογραφίζονται και παρουσιάζονται ως ο καταστραμμένος πυρήνας του κομήτη.

Στην πραγματικότητα η μάζα των κομματιών εξακολουθεί να είναι φορέας ενέργειας, αλλά το πιο σημαντικό είναι, πως τα σκάφη, που ήσαν μέσα και γύρω από τον πυρήνα του κομήτη και κρυμμένα στην κώμη, εξακολουθούν επίσης να βρίσκονται εκεί και έχουν αναστρέψει την πορεία τους και κατευθύνονται προς αυτόν τον πλανήτη , αυτόν τον πλανήτη Γη, αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, το πεδίο συντριμμιών που ακολουθεί τον κομήτη είναι τεράστιο σε μέγεθος και έκταση και η Γη θα διασχίσει αυτό το ουραίο πεδίο των συντριμμιών περί την 26η, 27η και 28η Δεκεμβρίου, και υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που θα διαδραματιστούν. Αυτή η ιστορία απέχει πολύ από το να έχει ξεπεραστεί ή τελειώσει.

Ο κύριος σκοπός των παραπληροφορητών, όσον αφορά στην αναγγελία της καταστροφής του ISON ήταν να κατασιγάσουν τις εικασίες, ότι αυτός ο κομήτης είχε κάποια σημασία ή σπουδαιότητα. Ήταν τέχνασμα των παραγωγών της ψευδαίσθησης σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το να επιτρέπουν σε ορισμένα πράγματα να είναι ορατά και άλλα πράγματα να τα αποκρύπτουν. Αυτό το τέχνασμα της ψευδαίσθησης χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο πλευρές, τόσο από αυτήν της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας, η οποία, για δικούς της λόγους, επέλεξε να μην είναι εμφανής στη διάρκεια της προσέγγισης αυτών των σκαφών, όσο και από εκείνη των Υφισταμένων Εξουσιών, που δεν επιθυμούν να γνωρίζει η ανθρωπότητα, ότι υπάρχει ένας στολίσκος που πλησιάζει τη Γη και συνδέεται με τον κομήτη ISON, ότι αυτοί στέλνουν ακτινοβολία και δέσμες συχνοτήτων, ότι στέλνουν αυτές τις ακτινοβολίες τώρα προς τη Γη για να επηρεάσουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ότι θα περάσουν τη Γη μέσα από ένα πεδίο συντριμμιών, για να σπείρουν στον πλανήτη ορισμένα ορυκτά και κρυστάλλους και αντικείμενα.

Αυτό είναι ακόμα σε αναμονή, αυτό είναι ακόμα κάτι που πρόκειται να εξελιχθεί, αλλά αυτή η Συνείδηση θα πει κατηγορηματικά, ότι αυτό που ήταν ο ISON, μολονότι μπορεί να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, εκείνο που αποτελούσε έναν συμπαγή και ακέραιο πυρήνα, εξακολουθεί να είναι ένα αναγνωρίσιμο αντικείμενο, που κατευθύνεται προς αυτόν τον πλανήτη και ένα αντικείμενο που απαρτίζεται από διάφορα σκάφη, καθώς και από πολλά συντρίμμια, που θα έχουν επίδραση στον πλανήτη.

Αυτό είναι εκείνο που θα φαίνεται στις εβδομάδες και μήνες που θα ακολουθήσουν, αλλά κυρίως αμέσως μετά από εκείνη την περίσταση, που είναι γνωστή ως Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένα, η 28η Δεκεμβρίου θα είναι το διάστημα, που ο πλανήτης θα βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στην ουρά του κομήτη, στην ουρά από συντρίμμια αυτού που είναι ο κομήτης ISON, ακόμη και αν αυτός δεν είναι εκείνο που πολλοί πίστευαν ότι είναι. Έχει μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο γεγονός που έχει ποτέ αναφερθεί, γιατί αποτελεί απόδειξη, ότι υπάρχει πράγματι μια εξωγήινη δύναμη, που έρχεται προς τον πλανήτη.

Το αν αυτό θα τύχει ποτέ πλήρους και αληθινής αναγγελίας μένει να διαπιστωθεί και, αν οι Υφιστάμενες Εξουσίες μπορούν να έχουν τον τρόπο τους, δεν θα αναγγελθεί και θα προσπαθήσουν να αποκλείσουν την ανθρωπότητα από αυτήν την γνώση και αυτήν την πληροφόρηση.

Κοιτάξτε τους ουρανούς, μάθετε ότι υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα στους ουρανούς από ό,τι οι περισσότεροι έχουν ποτέ ονειρευτεί, αλλά αυτά είναι κοντά στο να γίνουν φανερά, φέρνοντας έτσι κάποια μεγάλη αλλαγή σε όσους είναι έτοιμοι να λάβουν αυτές τις πληροφορίες, αυτή τη γνώση, αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εδώ ολοκληρώνεται η απάντηση.

Συντονίστρια: Σ’ ευχαριστώ, Συνείδηση. Κάτι ακόμα για τον ISON, που επίσης σχετίζεται, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αποκαλούν τον ISON κομήτη και δηλώνουν ότι ο ISON έχει επισκεφθεί το ηλιακό μας σύστημα στο παρελθόν σε δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους, καθώς επίσης και ότι ο ISON είναι ένα «μεγάλο κομμάτι πάγου». Είναι σωστό αυτό;

Κοσμική Συνείδηση: Θυμηθείτε τι είπε αυτή η Συνείδηση πριν από ένα λεπτό, ότι εκείνοι που επιθυμούν να παραπλανήσουν θα πουν πράγματα, λένε πράγματα, που δεν είναι απαραιτήτως σωστά. Είναι σωστό, ότι αυτό που ήταν ο κομήτης ISON έχει επισκεφτεί αυτό το ηλιακό σύστημα στο παρελθόν, αλλά εκείνο που είναι ο «συμπαγής πάγος», ο πυρήνας, σε αυτήν την περίπτωση έχει χρησιμοποιηθεί ως ένα είδος μεταμφίεσης, και έχει καταστεί κοίλος εσωτερικά και συγκρατείται ως ενιαίο σώμα, αν θέλετε, τεχνητά, με σκοπό τη συγκάλυψη της προσέγγισης ενός στολίσκου σκαφών, που είναι συνδεδεμένα με την Γαλαξιακή Ομοσπονδία.

Παράλληλα, υπήρχαν και άλλα σκάφη που περιέβαλαν τη μάζα του πάγου, τον πυρήνα του κομήτη. Τα σκάφη αυτά εξέπεμπαν κύματα παλμών, αν θέλετε, προς τον ίδιο τον Ήλιο. Αυτά τα ίδια κύματα παλμών εστάλησαν επίσης στον Άρη, καθώς περνούσε από τον Άρη, ακόμη και στην Γη, μολονότι φαίνεται, ότι ορισμένα κύματα παλμών θα είναι πιο άμεσα κατευθυνόμενα προς τη Γη στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Υπάρχει ένας σκοπός γι’ αυτό. Δεν είναι για να καταστρέψουν ή να βλάψουν τον πλανήτη, αλλά είναι μέρος του σχεδιασμού ή προγραμματισμού, τον οποίον αυτή η Συνείδηση έχει αναφέρει ως σχέδιο του Θεού ή το Θείο Σχέδιο. Αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σε εντατική εξέλιξη και πρέπει να θυμόσαστε ότι αυτό είναι έτσι. Όσον αφορά σ’ εκείνους τους ισχυρισμούς κάποιων, που θα ήθελαν να εκμηδενίσουν τον κομήτη, που θα ήθελαν να πουν «Είναι μόνο ένα κομμάτι πάγου»: Αυτοί δεν θέλουν να γνωρίζει η ανθρωπότητα την αλήθεια, δεν θέλουν να ξέρει ότι είναι κοίλος και περιέχει σκάφη. Δεν θέλουν να γνωρίζει η ανθρωπότητα, ότι υπάρχει ένας εξωγήινος στολίσκος που πλησιάζει, και να είστε σίγουροι, ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να αποκλείσουν κάθε τέτοια πληροφόρηση, να αρνηθούν κάθε τέτοια πληροφόρηση, να αποτρέψουν και να παραποιήσουν αυτήν την πληροφόρηση.

Ως εκ τούτου, για πολλούς το γεγονός αυτό δεν έχει καμία σημασία, η πλειονότητα δεν έχει καν ακούσει ποτέ για κομήτη ISON, δεν έχει καν συνειδητοποιήσει ποτέ ότι ήταν στον ουρανό, κάνοντας αυτά τα εκπληκτικά πράγματα. Και αν έχει ακούσει γι' αυτόν, έχει ακούσει ψέματα και ψευδείς δηλώσεις ως προς το τι είναι.

Αυτό είναι κλασικό στον έλεγχο του ανθρώπινου μυαλού και της ανθρωπότητας, ώστε να την παραπλανούν, να την εξαπατούν, να της αποκρύπτουν και να ψεύδονται εντελώς για τα πράγματα, ώστε η ανθρωπότητα να μην αφυπνιστεί, ώστε η ανθρωπότητα να μην ορθώσει ανάστημα και πει «γιατί, τι συμβαίνει, ποιος προσπαθεί να με εξαπατήσει, κλπ». Τα ερωτήματα που θα εγείρονταν είναι ερωτήματα που οι Υφιστάμενες Εξουσίες δεν θέλουν να τεθούν, και είναι πρόθυμες να συνθλίψουν εκείνους που θα έφερναν στο προσκήνιο αυτές τις πληροφορίες. Όμως αυτή η Συνείδηση είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να ισχύει, υπάρχουν πολλοί που εκδίδουν εκθέσεις σχετικά με τον ISON και τις ιδιαιτερότητες του ISON. Εκείνοι που προσπαθούν να τους συνθλίψουν θα είναι ανίκανοι να το πράξουν εντελώς. Ωστόσο, είναι βέβαιο, ότι θα ασκήσουν παραπλάνηση και εκείνοι που δεν επιθυμούν να ψάξουν βαθύτερα, που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, που πιστεύουν τυφλά την κυβέρνηση, θα πιστέψουν αυτά τα ψέματα και αυτή την παραπληροφόρηση.

Αυτή η Συνείδηση ζητάει απλά από αυτούς που βρίσκονται πάνω από αυτό το είδος του αποπροσανατολισμού, αυτό το ψεύδος, να σταθούν πραγματικά πάνω στην υψηλότερη κορυφή της πίστης αυτή τη στιγμή και να διατηρήσουν την πεποίθηση προς αυτό που πολλοί ενστικτωδώς αισθάνονται, ότι ο ISON είναι κάτι άλλο, ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, που η κυβέρνηση και οι επίσημες υπηρεσίες, όπως η NASA, ισχυρίζονται ότι είναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια του θέματος: ο ISON δεν είναι αυτό που φαίνεται να είναι και κρατάει τη μεγάλη υπόσχεση, να εκθέσει ορισμένα από τα ψέματα των Υφισταμένων Εξουσιών, ώστε να φανεί τελικά, ότι αυτές είναι αυτό που είναι.

Συντονίστρια: Το επόμενο μέρος: Έχει προταθεί, ότι ο ISON προήλθε από μια διαφορετική τροχιά, από τον μακρινό Βορρά, και θα κάνει μια μόνο αναστροφή προς τα έξω, για να μην επιστρέψει ποτέ. Το ταξίδι του ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι περπάτησαν στη Γη. Είναι αυτό σωστό;

Κοσμική Συνείδηση: Αυτό μπορεί να είναι σωστό όσον αφορά σ’ αυτό που θα μπορούσε να είναι ο κομήτης, που κάποτε εισήλθε στο σύστημα. Αλλά αυτό που είναι ο κομήτης, που έχει προσαρμοστεί για την παρούσα διαδρομή και τον παρόντα σκοπό, δεν είναι ο κομήτης που ήταν κάποτε. Επομένως, μολονότι θα μπορούσε κανείς σωστά να πει, ότι ο κομήτης που είναι γνωστός ως ISON, εισήλθε παλαιότερα στο ηλιακό σύστημα, αυτό που είναι ο κομήτης ISON τώρα δεν είναι απλώς ένα αδρανές κομμάτι βράχου και πάγου. Είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ μεγαλύτερο, που έχει χρησιμοποιήσει το πέπλο της εμφάνισης ενός κομήτη προκειμένου να αποκρύψει τον εαυτό του σε μεγάλο βαθμό και να δημιουργήσει ένα τεχνητό περιβάλλον, ένα βαρυτικό πεδίο, αν θέλετε, στο εσωτερικό του κομήτη για να γίνει το ταξίδι ευχάριστο.

Αυτή η Συνείδηση δεν θα μπει σ’ αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά θα αρκεστεί να πει, ότι υπήρχε λόγος για τον οποίο ο πυρήνας του κομήτη κοιλώθηκε εσωτερικά και χρησιμοποιήθηκε και ότι υπάρχουν κι άλλα πλανητικά σώματα, που έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι στο παρελθόν, όπως ο Elenin, και θα χρησιμοποιηθούν και πάλι. Πράγματι, ένας άλλος κομήτης πλησιάζει, που θα έρθει κοντά στη Γη στα τελευταία στάδια του 2014, προς το 2015, που θα είναι επίσης πολύ σημαντικός. Όμως αυτή τη στιγμή είναι ο ISON που έχει σημασία και ενώ ήταν κάτι, που θα μπορούσε να ονομαστεί φυσικό σώμα του σύμπαντος, ένα φυσικό αντικείμενο, ακόμη και ένας πραγματικός κομήτης, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι αυτό που φαίνεται να είναι και έχει προσαρμοστεί για χρήση από εκείνους, που είχαν συγκεκριμένα σχέδια και είναι σε συνδυασμό μέσω των σχεδίων τους με το Θείο Σχέδιο. Είναι αυτό σαφές;

Συντονίστρια: Ναι, ναι, είναι, σ’ ευχαριστώ. Το τελευταίο μέρος: οι επιστήμονες λένε «όταν σχηματίστηκε ο ISON, υπήρχε παρουσία νερού, προσθέτοντας βάρος στο μυστήριο της προέλευσης του νερού, με το συμπέρασμα, ότι το νερό στη Γη προήλθε από τους διάφορους κομήτες, που είχαν απομείνει από τον σχηματισμό των πλανητών . Έτσι, η ανθρωπότητα οφείλει την ύπαρξή της στους κομήτες του ηλιακού μας συστήματος». Είναι αυτό αληθινό;

Κοσμική Συνείδηση: Κατά κάποιο τρόπο, αν κανείς βλέπει μόνο τη φυσική εξήγηση στην προέλευση των πλανητών ή αυτού του πλανήτη. Αυτό που είναι επίσης αλήθεια, είναι ότι ο πλανήτης προσθέτει όση χρειάζεται για την ύπαρξή του από την αστερόσκονη, η οποία βομβαρδίζει συνεχώς τον πλανήτη, που έρχεται στον πλανήτη και προστίθεται στην επιφάνεια του πλανήτη συνεχώς. Αυτός ο πλανήτης χρωστάει πολλά στους αστεροειδείς και μετεωρίτες που έχουν συντριβεί στον πλανήτη, που έδωσαν το έναυσμα για δραστηριότητες κατά το παρελθόν, που έχουν προστεθεί στη μάζα της ξηράς και στη δημιουργία του πλανήτη έτσι όπως είναι.

Όμως όλα αυτά τα γεγονότα είναι μέσα στο φυσικό πεδίο. Υπάρχουν άλλα γεγονότα, που έχουν στενή σχέση με τον σχηματισμό του πλανήτη, που δεν είναι αναγνωρισμένα ή αποδεκτά από την τρέχουσα αστροφυσική, όπως εκείνο του μυστηριώδους πλανήτη Τιαμάτ, που υπήρχε μια φορά κι έναν καιρό, ο οποίος μερικές φορές αναφέρεται και ως Μαρντούκ, που ήταν ο πλανήτης εκεί όπου είναι τώρα η ζώνη των αστεροειδών, και που κατά την καταστροφή αυτού του πλανήτη ένα μεγάλο κομμάτι εκσφενδονίστηκε και κατευθύνθηκε προς τον Ήλιο. Αυτό το μεγάλο κομμάτι συγχωνεύτηκε σε ένα σφαιρικό σχήμα, κοίλο εσωτερικά, που περιστρεφόταν, δημιουργώντας αυτήν την σφαίρα σαν κοίλο κέλυφος και που αυτή η σφαίρα ήταν αυτή που περιφερόταν σε τροχιά γύρω από τον ήλιο στην τωρινή θέση της Γης, γιατί αυτό ήταν η Γη.

Αυτή δεν είναι μια αποδεκτή θεωρία ή εικασία από εκείνους τους αστρονόμους, εκείνους τους αστροφυσικούς, όμως έχουν σημασία αυτή η ιστορία και οι παλαιοί μύθοι της Τιαμάτ/Μαρντούκ και άλλων πλανητών, που έχουν βιώσει τέτοιες εκρήξεις στο παρελθόν. Τελικά όλα αυτά εξακολουθούν να αφορούν μόνο μια φυσική ερμηνεία των απαρχών του πλανήτη και της προέλευσης των στοιχείων του σώματός του, από πού προέρχονται ο πάγος και η άμμος και η σκόνη και τα σωματίδια και οι μετεωρίτες, από πού προέρχεται ακόμα και το κέλυφος του πλανήτη. Αυτά έχουν μικρή σχέση με την πνευματική αιτία για τη δημιουργία της Γης, με την αμοιβαιότητα και την αλληλεπίδρασή της με άλλους φορείς συνείδησης, όπως οι ίδιοι οι άλλοι πλανήτες, όπως ο ίδιος ο Ήλιος, όπως οι μακρινοί γαλαξίες. Όλα αυτά έχουν πολύ περισσότερα να κάνουν απ’ όσο η φυσική μόνο εξήγηση θα μπορούσε ποτέ να δώσει μια αίσθηση ή ένα νόημα.

Επομένως, είναι σωστό ότι το νερό έχει φτάσει σε αυτόν τον πλανήτη από ορισμένα αστρικά σώματα, που συνετρίβησαν επάνω στον πλανήτη, αλλά δεν προέρχεται μόνο από τους κομήτες αυτό το νερό. Έχει έρθει επίσης μέσα από τις φυσικές οδούς του κατεστραμμένου πλανήτη Μαρντούκ, στον οποίον το νερό περιεχόταν ακόμη υπό μορφήν ατμού γύρω από τον πλανήτη, καθώς και μέσα στον πλανήτη. Το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο απ’ όσο φαίνεται.


Μετάφραση: Νίκος

Monday, December 16, 2013

Kris Won - Canalización de Melquisedek 15-12-2013


Domingo, 15 de Diciembre del 2013


Realizo esta breve incursión en su mundo objetivo tridimensional, para hacerles partícipes de una noticia que los alegrará mucho.


Buenos días a todos.  Mi nombre es Melquisedek, y soy llamado también por otros nombres, como el Anciano de los Días o el Maestro Sin Edad.

Realizo esta breve incursión en su mundo objetivo tridimensional, para hacerles partícipes de una noticia que los alegrará mucho.

Sé que muchos de ustedes están deseando que su mundo, la Tierra, dé un salto evolutivo y se convierta en lo que se ha venido a llamar la Nueva Tierra.  He venido a decirles que no sigan esperando, porque en este mes de Diciembre actual (del 2013) ha comenzado ya el proceso de traspaso de las antiguas energías involutivas hacia niveles de existencia de más baja densidad, mientras que los seres humanos vivos están siendo transformados a una vibración más elevada, y por el hecho de que sus electrones se muevan a una velocidad mayor a la acostumbrada, impulsados por nuestra Voluntad Mayor unida a su anhelo por pasar a una dimensión más elevada, la suma de ambos produciré el inicio de su tan esperada Ascensión, que como he dicho, está siendo activada a partir de este mes de Diciembre del año 2013.

Les digo esto por el simple hecho de que al ser conscientes de ello, lograrán que su tránsito hacia una dimensión inmediatamente superior sea un hecho de plasmación más efectiva y de un efecto más rápido, que si ocurriera sin el previo conocimiento de al menos un mínimo de masa crítica entre ustedes.

Cuando estén en soledad, en el silencio de su recogimiento interno, traten de sentir como sus electrones han incrementado su rata vibratoria y los están proyectando hacia un mundo nuevo, que irán descubriendo poco a poco; tráiganlo al plano de la realidad con conciencia y con conocimiento de causa.

¡El cambio se está manifestando ya!  Siéntanlo así y háganselo suyo en conciencia y con profunda alegría y agradecimiento hacia el Infinito y Eterno Ser que todo lo puede y que todo lo sabe.

Felicitaciones y sabiendo lo que ahora saben que sean felices, y que su dicha contagie a todos los seres humanos con los que tomen contacto; no, no hace falta decirles nada – pero su alegría será suficiente para ayudarlos a ellos también, aún sin decir nada.

Desde el Reino de Dios del cual procedo,

                        Melquisedek Fuente:     Melquisedek

Canal:       Kris Won

Sunday, December 15, 2013

Cosmic Awareness: COMETA ISON APROXIMA-SE DA TERRA; TECNOLOGIA ANTIGA DESTRUÍDA

Cosmic Awareness
Rainbow Phoenix

Esta Consciência está agora disponível para as perguntas neste dia.

Obrigado. Hoje é 04 de dezembro de 2013. Nossa primeira pergunta é de TH sobre a Cometa Ison. Ele enviou um site, e o endereço deste site está incluído na transcrição:


Ele escreve: "Hoje, a informação é relativa ao Ison, A manchete diz respeito a que o Cometa Ison silenciosamente eletrocutou uma Base da Guarda Militar Nacional do Exército dos USA durante duas a três horas. Isto ocorreu em 21 de maio de 2011, em Fort Worth, Texas. Isto foi para nossa própria proteção contra nossos chamados líderes e seus chefes. Como de costume, isto não foi notícia na mídia".

"Este relacionado comentário incluía que o governo dos EUA fora avisado sobre a possibilidade desta ocorrência, mas não o ouviram. Várias perguntas vêm à mente em busca de esclarecimento ou informações adicionais relevantes, se tal não for sensível ou inapropriado neste momento".

A primeira pergunta: "Será que o governo dos EUA tem tecnologia do Afeganistão que eles não deveriam ter usado? Apesar de terem sido avisados​​, eles não deram ouvidos, e eles foram "espancados" pelo longo tempo de duas a três horas, então o silêncio. Foi um massacre."

Há alguma verdade nesta declaração, por favor?

Antes de responder a pergunta, esta Consciência deve primeiro resolver um comentário anterior: um comentário em que perguntaram se este ataque veio do Cometa Ison. Não veio. Este ataque a esta base militar, Fort Worth, não tem nada a ver com o Ison. Agora, em relação a questão avançada se o ataque por estes extraterrestres foi uma resposta a determinadas armas e tecnologias que foram tiradas do Afeganistão.

Isto essa consciência pode confirmar que há algo nesta reivindicação. Que as tecnologias e as possíveis armas que foram removidas do Afeganistão fazem parte das tecnologias que foram retiradas não só do Afeganistão, mas do Iraque também.

Além disso, esta Consciência deve ser clara que não está falando de tecnologias que foram desenvolvidas por cientistas afegãos, cientistas ou engenheiros iraquianos, mas sim aquilo que poderia ser chamado de tecnologias antigas, de tempos imemoriais, quando esta região foi a casa daqueles mais conhecidos como os Anunnaki. Lá estavam as forças de Anu e Enlil. Quando Enki e suas forças também estiveram no planeta naquela época.

Pois lá haviam certas tecnologias que foram enterrados no solo ou nas cavernas que os militares e a inteligência dos EUA já conheciam há algum tempo, e isso também não está confinado somente à inteligência militar dos EUA ou ramo militar. É uma informação que muitas potências ocidentais tem, e tem havido uma corrida, para reivindicar estes tecnologias, dessas armas, com o objetivo de garantir que aqueles que reclamarem os direitos sobre elas, sejam capazes de equipar-se, entende-las e, assim, usá-las, dando-lhes poder superior sobre seus adversários.

Esta é a razão pela qual estas certas tecnologias e armas e naves que foram recuperadas foram levadas para os Estados Unidos e, em particular, para Fort Worth. Elas têm sido armazenadas lá, mas não foi simplesmente um armazenamento, foi uma busca ativa de adaptação das tecnologias daqueles tempos antigos, para que pudessem ser acessadas e usadas agora.

Eles foram avisados ​​por aqueles da Federação Galáctica, que isso não seria tolerado. Eles foram avisados ​​de que se fossem continuar, ações seriam tomadas. Eles escolheram não levar a sério estas alegações, pois eles tinham uma opinião prevalente nessa época que, como a Federação Galáctica pratica uma política de não-interferência, eles não tomariam nenhuma ação e que isto era apenas um blefe. Não foi um blefe nesta ocasião, pois foi visto e conhecido por aqueles da Federação Galáctica que se os militares dos Estados Unidos fossem autorizados a prosseguir com o seu programa de adaptação, que eles poderiam realmente tomar o controle destas tecnologias avançadas que não estavam providas ou projetadas para eles neste momento.

Portanto, a decisão de interferir foi tomada, pois as consequências da não-interferência teriam sido terríveis e desastrosas. Isto é o que foi capturado na cobertura deste ataque naquela ocasião, com a cobertura em vídeo deste ataque de duas horas. Foram destruídas certas tecnologias e naves e armas que estavam armazenadas no subsolo destas instalações de pesquisa, desta ação secreta dos militares dos Estados Unidos, e das agências de Inteligência dos Estados Unidos.

Infelizmente, houve perda de vidas, mas isso não foi pela falta de suficientes avisos. Eles de fato foram avisados, mas estes na terra decidiram que os avisos eram insignificantes e não dignos de se prestar atenção. Eles, portanto, não removeram seu próprio povo quando este ataque iniciou e, como resultado certas pessoas morreram durante esse ataque. Mas, novamente, isto não ocorreu sem que eles fossem previamente avisados.

Tal é a arrogância desses no poder que elas geralmente pensam em si mesmos como invencíveis e que a oposição a eles é sem sentido, fraca e patética. Nesta ocasião isto foi provado não ser assim, nem será assim, e que o Federações Galáctica têm muito a sua disposição que é igual ao e superior a qualquer coisa que as potências militares ocidentais tenham, que os serviços de inteligência ocidentais tenham, ou de qual facção Orion/reptiliano seja.

Não é a intenção deles, da Federação Galáctica, de se envolver em guerra com todos, mas eles também vão não permitir que esses arrogantes, esses tolos, tenham a liberdade de desenvolver armamento baseado em tecnologias antigas que seriam prejudiciais para a humanidade e para o planeta e para o grande projeto de eventos que estão programados para ocorrer, que fazem parte do Plano Divino para o final dessa experiência que tem sido, e assim, permitindo a experiência de uma nova realidade que está nascendo e em pleno curso neste momento.

Isto completa a resposta desta questão neste momento.

A primeira pergunta: "Teria o governo dos EUA tecnologias do Afeganistão que eles não deveriam ter usado? Apesar de terem sido avisados​​, eles não deram ouvidos, eles foram "espancados" por um longo período de duas a três horas, e em seguida, em silêncio. Foi um massacre".

Obrigado. Ele continua: "Uma outra coisa que me pareceu estranho sobre isso é a alegação de que os nossos militares foram advertidos por ETs a não tomarem algum tipo de tecnologia avançada que eles descobriram no Afeganistão e que este "ataque" mostrado no vídeo foi em retaliação por nossos militares não atenderem a advertência e pegarem esta tecnologia de volta a esta base na EUA. Acho que o que eu estou querendo saber é por que os ETs apenas não os impediram de pegarem isso no Afeganistão? CA contou sobre um incidente no passado, onde as forças americanas tinham descoberto um embarcação da Federação Galáctica em uma caverna no Afeganistão e que eles os impediram, pois quando quaisquer soldados que entrassem na caverna iam de volta a um momento no passado. Assim, parece que eles têm a capacidade de acabar com isso, então por que isto não foi feito neste caso? "Seus pensamentos por favor? "

Primeiro esta Consciência afirmaria que o ataque à base militar dos EUA não foi em retaliação pelo roubo de tecnologia antiga destas cavernas, no subsolo das cavernas do Afeganistão. Foi sim o encerramento das pesquisas que estavam curso para desbloquear as antigas tecnologias que eles tinham roubado/furtado destas cavernas de armazenamento subterrâneo. Eles infelizmente chegaram ao ponto, dentro deste complexo militar dos EUA, de estarem no limite de desbloquear muitos dos segredos das tecnologias antigas. No entanto, isto não foi permitido, e assim, houve o ataque para remover esta ameaça da humanidade, pois elas teriam sido usadas contra a humanidade, principalmente, e teriam sido usadas para combater as forças da Federação Galáctica. Isto não era simplesmente uma situação tolerável e, assim, isto foi encerrado por este ataque.

Quanto à questão do TH, sobre o por que eles primeiro não evitaram que esta tecnologia fosse tomada, que deveria estar em primeiro lugar, porque o nível de segurança nas câmaras não era da mesma magnitude ou da mesma grandeza como a que cercou a nave alienígena que foi descoberta, que essa Consciência anteriormente comentou. Em segundo lugar, você também deve entender que a inteligência militar dos EUA, não só a dos EUA, mas a inteligência das nações ocidentais, sendo os EUA o principal líder neste, tem à sua disposição certas tecnologias avançadas também. As tecnologias avançadas que foram derivadas tanto através da facção Orion/Reptiliana, bem como a engenharia de retrofit e tecnologias derivadas anteriormente de naves que caíram.

Havia certos níveis de proteção em torno dessas câmaras e nas entradas para essas câmaras. Mas, com a utilização de certas tecnologias disponíveis por aqueles que descobriram estas câmaras, eles foram capazes de quebra-las. Vê-se que eles usaram aparelhos nos túneis, os mesmos aparelho que foram utilizados para a construção destes túneis subterrâneos, e usaram eles para furar um nova entrada para a câmara, ignorando o velho caminho de entrada que conheciam, com um alarme contra ladrões ligado a este túnel e alguns dispositivos de defesa que foram conectados no caminho de entrada. Eles também tinham tecnologias que poderiam romper os campos menores que estavam ao redor da câmara e, assim, entraram e roubaram as tecnologias usando rotas de fuga subterrâneas, um sistema de túneis, para levar o aparelho, os dispositivos, e as tecnologias diretamente pelos subterrâneos do mundo para o Fort Worth, base onde existem faculdades secretas e instalações existentes que estavam prontas para receber essa tecnologia e esses dispositivos.

Também, certas tecnologias que aqueles que invadiram as câmaras detinham, permitiu-lhes mascarar um pouco seus movimentos, mas não na medida em que os poderes que eles usaram ​​não pudessem ser detectados e rastreados. Em outras palavras, os poderes ou as tecnologias foram o que desencadearam o acionamento do alarme, se quiserem, mas os ladrões fugiram rapidamente com os seus ganhos ilícitos deixando o ambiente, criando uma situação em que os Galácticos tinham que rastrear as assinaturas destes dispositivos. Pode-se entender disso que cada um dos dispositivos com as tecnologias roubadas tinham um tipo de assinatura e que, eventualmente, eles encontraram essas assinaturas, e encontrando os locais, deram os avisos e quando aqueles que haviam roubado estes não atenderam às advertências, não devolvendo o que haviam roubado, o ataque ocorreu.

É por isso que estes da Federação Galáctica parecem ter sido ineficazes, e não impediram o roubo, em primeiro lugar. Não que eles foram ineficazes, mas sim que aqueles que se lançaram contra eles tiveram as suas próprias tecnologias e recursos e é por isso que nesta ocasião, os dispositivos, a tecnologias e os aparelhos foram roubados e removidos dessas câmaras de armazenamento.

O material então foi devolvido à Federação Galáctica? É isto o correto antes da outras dificuldades?

Esta Consciência não acompanhou a pergunta do Energizador. O que quer dizer com retornou?

Eu tenho a impressão de que isto não estava lá, e que não foi explodido, ao mesmo tempo em que o ataque ocorreu.

Isto é impreciso. E é isso é o que esta Consciência está afirmando: que as demandas foram feitas para o retorno da propriedade roubada, se você quiser. Eles não iriam fazê-lo. Eles não consideravam Federação Galáctica como uma força perigosa, eles totalmente não esperavam ou anteciparam que ele lançariam tal ataque e, portanto, recusaram as exigências de devolução dessa tecnologia. Portanto, as tecnologias, os dispositivos, e as instalações de pesquisa do laboratório foram destruídas. Eles não foram devolvidos para a Federação Galáctica. Os galácticos não precisam destes equipamentos, eles tem estes equipamentos e outros muito mais avançados do que aqueles que foram armazenados durante milhares e milhares de anos. Mas eles entenderam que esta tecnologia ainda era avançada o suficiente para que se fosse descoberta, que poderia apresentar problemas ao serem dadas a eles, pois estes Poderes Constituídos ainda podem criar meios para destruir a humanidade, e para destruir o próprio planeta.

E isto foi considerado uma posição intolerável, e mesmo que o pedido feito para devolverem o que foi roubado, e embora a oportunidade tenha sido dada a eles para fazê-lo, os que tinham roubado essa tecnologia se recusaram a fazê-lo e, como resultado, aqueles que são conhecidos como as forças da Federação Galáctica, de fato, lançaram um ataque contra estes, uma ação sobre estes.

Esta consciência também vai afirmar neste momento que muitas das explosões contra os bunkers subterrâneos foram antes de tudo dirigido para as áreas onde não haveria perdas de vidas, áreas que não fossem principais, áreas não essenciais, mas isso então foi ignorado, e foi apenas nos últimos estágios onde seus tiros de advertência foram desconsiderados que os Galácticos focaram suas armas sobre os centros de pesquisa onde a tecnologia estava armazenada e estava sendo trabalhada, e destruiu as instalações, bem como tudo aquilo que tinham roubado.

Eu vejo. Eu entendo agora. Obrigado pelas informações adicionais.

Por favor, prossiga com a próxima pergunta se houver.

Sim, ele tem uma que diz respeito ao Ison. "Será que Ison realmente se quebrou em vários pedaços pequenos quando chegou perto do Sol como muitos estão dizendo? Se assim for, o que aconteceu com a nave da Federação Galáctica que estava com ele? Como isso afeta a sua missão em relação ao planeta Terra? Foi este rompimento conhecido e planejado ou este foi um resultado de um ataque das forças Orion/Reptilianas? " Seus pensamentos por favor?

As coisas nem sempre são o que parecem. Além disso, nem sempre acreditem nos relatos daqueles que parecem estar lá para dizer o que aconteceu, mas que têm na realidade uma agenda escondida. Neste caso, há aqueles que gostariam que todos acreditassem que o Ison se rompeu e, portanto, foi destruído, que ele não é um cometa com qualquer significado, mas sim, simplesmente uma dispersão de partículas e peças.

No entanto, como essa Consciência já disse, as coisas nem sempre são o que parecem. Existem algumas naves que ainda estão lá, que ainda fazem parte do cometa que foi conhecido como Ison. Que essa Consciência ao olhar para esta situação vê a situação antes da separação da massa central, daquilo que era considerado como o cometa Ison. Que essa massa central também foi cercada por aquilo que era conhecido como o coma do cometa, e que uma labareda solar atingiu este coma e, aparentemente, extinguiu o coma, expondo então o núcleo central, que era imenso em sua natureza. Que este núcleo central manteve-se em mergulho em direção ao Sol e que no ponto do periélio de repente rompeu-se e se desintegrou.

Certas pessoas, mesmo as mais bem respeitadas nos círculos ufológicos vieram para a frente e anunciaram que Ison não existia mais, que era apenas um agrupamento de partículas e fragmentos, que havia sido destruído pela atividade solar e proximidade com o Sol. Foi também conveniente que muitos dos satélites que estavam focados no cometa deixaram de estar operacional para o público exatamente no momento do periélio e que, na verdade, durante várias horas, e dias depois.

O que acabou por ser mostrado após o periélio ser alcançado e o cometa começar a sua volta-swing para a Terra e para fora do sistema solar novamente, foi um conjunto de peças e partículas que agora estão sendo mostradas. Mas elas ainda não estão sendo mostrados com precisão. Que essa Consciência tem por muitas semanas sustentado que haviam naves no coma e dentro do cometa. E o que era aparentemente uma massa dura no meio, do cometa/asteroide, foi abandonado após o coma desaparecer, uma vez não era o que parecia ser.

Que as forças que estavam usando o cometa tem a tecnologia para criar ao seu redor uma massa que pode disfarçar e esconder o que está dentro. Que havia dentro do núcleo oco do cometa, uma massa no centro, e várias naves dentro do próprio núcleo. Haviam também naves fora do núcleo, algumas das quais foram claramente identificadas quando as fotos de Ison foram filtrados em ocasiões anteriores. Estas naves ainda estão lá, mas elas estão revestidas. As naves que estavam dentro do núcleo do cometa ainda estão lá, e elas também estão revestidas. O que ocorre é uma liberação de massa que é interpretada como o núcleo do cometa para os aglomerados que estão sendo fotografados e sendo chamados de núcleo do cometa destruído.

Por efeito da massa das peças, ele ainda tem energia, mas o mais importante das naves que estavam em torno do núcleo do cometa e escondidos dentro do coma também ainda estão disponíveis e têm oscilado ao seu redor e estão vindo para o planeta, este planeta Terra, neste momento. Além disso, o campo de destroços que arrastou o cometa é imenso em seu tamanho e espaço e a Terra estará passando por esse campo da cauda de detritos em torno do dia 26, 27 e 28 de dezembro, e que ainda há muitas coisas a serem descartadas. Esta história está longe de se encerrar ou de terminar.

Que o principal objetivo das desinformações ao anunciar a destruição de Ison era para encerrar conjectura de que este cometa tinha qualquer significado ou importância. Foi um truque dos ilusionistas para permitir que certas coisas pudessem ser vistas e outras coisas para serem escondidas. Este truque ilusionista foi jogado em ambos os lados, tanto os da Federação Galáctica, que por suas próprias razões optaram por não ser óbvia na abordagem dessas naves, bem como da parte dos Poderes Constituídos que não desejam que a humanidade esteja ciente de que há uma flotilha que se aproxima da Terra, que tinha conexões com cometa Ison, que estavam enviando raios e raios de frequência, que ainda estão enviando esses raios agora em direção à Terra para afetar os campos eletromagnéticos que vai conduzir a Terra através de um campo de destroços, para plantar no planeta certos minerais e jóias e objetos. Isso ainda está por vir, isto ainda esta a se desdobrar, mas esta Consciência vai dizer categoricamente que era o Ison, embora talvez não seja mais o que era, o que era o seu núcleo já não reunido e intacto, ainda é um objeto reconhecível que está em direção a este planeta e que esse objeto é composto de várias naves, bem como muitos detritos que terão impacto sobre o planeta.

Que isso é o que será visto nas próximas semanas e meses, mas em particular, logo após essa ocasião conhecida como Natal, em 25 de dezembro. Em particular, em 28 de dezembro é quando o planeta estará totalmente na cauda do cometa, a cauda de escombros daquilo que é o cometa Ison, mesmo que não seja o que muitos pensavam que fosse. É de grande importância, maior do que qualquer outro evento que já foi relatado, pois será uma prova de que há de fato uma força extraterrestre que está vindo em direção ao planeta.

Se isto será plena e verdadeiramente informado, ainda precisará ser visto, e se os Poderes Constituídos podem ter a sua alternativa e isto não será relatado, e eles vão tentar proteger a humanidade deste conhecimento e desta informação.

Olhem para o céu, saibam que há coisas maiores no céu do que a maioria já sonhou, mas que elas estão prestes a serem mostradas, trazendo assim alguma grande mudança para aqueles que estão prontos para receber esta informação, este conhecimento, esta nova realidade. Isso completa esta resposta.

Obrigado a consciência. Também ainda com Ison, também relacionado, os cientistas ainda chamam Ison de um cometa e afirmam que Ison visitou nosso sistema solar anteriormente em duas ocasiões de acordo com seus dados gravados, e também que Ison é um "pedaço de gelo". É assim?

Lembre-se o que esta Consciência, disse um minuto atrás, que aqueles que desejam enganar falarão coisas, dirão coisas que não são necessariamente assim. E foi assim que o que era o cometa Ison, quando visitou este sistema solar anteriormente, mas o que foi este "bloco de gelo", o núcleo, nesta ocasião foi sido usado como um tipo de disfarce, e que foi escavado e criado juntamente, artificialmente com a finalidade de disfarçar a aproximação de uma flotilha de embarcações que estão ligadas à Federação Galáctica.

Ao mesmo tempo, haviam outras naves rodeando a massa de gelo, o núcleo do cometa. E que esses naves estavam enviando ondas de pulso, para o próprio sol. Estas ondas de pulso também foram enviadas a Marte, uma vez que passaram por Marte, e até mesmo para a Terra, embora sejam vistas que certas ondas de pulso estarão mais diretamente orientadas para a Terra nos dias, e semanas à frente.

Há um propósito para isso. Não é para destruir ou prejudicar o planeta, mas é parte do projeto ou plano que esta Consciência falou como o Plano de Deus ou o Plano Divino. Que ainda há muito em jogo e que é preciso lembrar que isso é assim. Quanto as alegações daqueles que queriam diminuir o cometa, que dizem "É só um pedaço de gelo", pois eles não querem que a humanidade conheça a verdade, e eles não querem saber que o cometa é oco e que contém naves. Eles não querem que a humanidade saiba que há uma frota alienígena que se aproxima, e tenham certeza que eles vão fazer todos os esforços para esconder essa informação, para negar tal informação, para enganar e desviar essas informações.

Portanto, para muitos este evento não é significativo, para a maioria que nunca ouviu falar do cometa Ison, e nunca sequer percebeu que éramos nós nos céus fazendo essas coisas surpreendentes. E que, se eles ouviram falar sobre isso, eles ouviram mentiras e deturpações, como sempre é.

Este é um clássico para o controle da mente humana e da humanidade para enganar, desencaminhar, negar e mentir sobre as coisas para que a humanidade não acorde, para que a humanidade não se levante e diga "por que, o que é isso, quem está tentando me enganar, etc?". Que as perguntas que surgem, são as perguntas que os Poderes Constituídos não desejam que sejam feitas, e eles estão dispostos a esmagar aqueles que trazem essas informações. Mas esta Consciência tem o prazer de anunciar que isto já não pode mais ser assim, e há muitos relatórios sobre o Ison e as peculiaridades do Ison. Que aqueles que eles tentam esmagar, eles não serão mais capazes de fazê-lo por completo. No entanto, eles certamente vão enganar e aqueles que não desejam pesquisar mais profundamente, que não têm interesse, que cegamente acreditam que o governo vai acreditar nessas mentiras e nesta desinformação.

Esta Consciência simplesmente pergunta para aqueles que estão acima deste tipo de desorientação, acima desta falsidade, para realmente estarem sobre o maior pináculo da fé neste momento e confiarem que o que muitos estão sentindo instintivamente que o Ison é outra coisa, é muito mais do que os governos e os órgãos oficiais, como a NASA estão reivindicando que seja. Porque esta é a verdade sobre o assunto: Ison não é o que parece ser e é uma grande promessa para expor algumas das mentiras dos Poderes Constituídos, para que eles finalmente sejam mostrados para ser o que são.

A próxima parte: Foi sugerido que Ison veio de uma órbita diferente, do Norte até aqui, e vai passar por apenas uma vez, para nunca mais voltar. Sua jornada começou quando os seres humanos caminhavam pela Terra. Isso está correto?

Isso pode ser correto para o que teria sido o cometa, que uma vez varreu todo o sistema. Mas o que é este cometa que foi adaptado para esta presente jornada, e este presente propósito, não é o cometa que foi uma vez. Portanto, embora se possa dizer que o cometa conhecido como Ison oscilou pelo sistema solar antes, é preciso, mas o que é o cometa Ison agora, não é simplesmente um pedaço inerte de rocha e gelo. É algo diferente, algo muito maior para ser usado como véu da aparência de um cometa para encobrir-se, em grande parte e de criar um ambiente artificial, um campo gravitacional, se quiserem, dentro do cometa para tornar a viagem a mais agradável possível. Que essa Consciência não vai entrar em detalhes, mas basta dizer que havia uma razão para que o núcleo deste cometa fosse escavado e usado, e que há outros corpos planetários que foram utilizados desta forma antes, como o Elenin e será utilizado novamente. Na verdade um outro cometa está se aproximando e que virá perto da Terra nos últimos estágios de 2014 em 2015, que também é de grande importância. Mas neste momento é o Ison que é importante e ao mesmo tempo era o que poderia ser chamado de um corpo natural do universo, um objeto natural, um cometa real mesmo, e nesta ocasião, ele não é o que parece ser, pois foi adaptado para o uso daqueles que tiveram determinados planos que estão em conjunção com o Plano Divino. Isto está claro?

Sim, sim, está, obrigado. A última parte: os cientistas estão dizendo "quando Ison foi formado, a água estava presente adicionando peso para o mistério de onde a água veio, com a conclusão de que a água na Terra veio de vários cometas que sobraram da formação de vários planetas. Assim, a humanidade deve sua existência devido aos cometas em nosso sistema solar. "Isto é verdadeiro?

De certa forma, se um só estiver olhando para explicação física para as origens dos planetas ou deste planeta. O que também é verdade é que os planetas acrescentam muito para sua existência da poeira estelar que constantemente bombardeia o planeta, que vem para o planeta e é adicionada à superfície do planeta constantemente. Que este planeta deve muito aos asteroides e meteoros que caíram no planeta, que estimularam as atividades no passado, que foram adicionados novamente para a massa de terra e para a criação do planeta que é.

Todos esses eventos ainda estão dentro do reino físico. Que existem outros eventos em que têm muito a ver com a formação do planeta que não são reconhecidos ou aceitos pela astrofísica atual, como o misterioso planeta Tiamat que existiu uma vez, aquilo que foi, por vezes, também conhecido como Marduk, que era o planeta onde o cinturão de asteroides agora existe, e sobre a destruição deste planeta e que um grande pedaço dele voou e se dirigiu em direção ao sol. Que este grande pedaço fundiu-se em uma esfera oca em forma de globo, no centro, girando, criando deste globo oco como uma casca e que este mundo foi o que acabou entrando em órbita em torno do Sol, na posição da Terra agora, pois era a Terra. Esta não é uma teoria aceita de conjecturas pelos astrônomos, astrofísicos e aqueles ainda não veem um significado para a história e para os antigos mitos de Tiamat/Marduk e de outros planetas que experimentaram tais explosões no passado. Que, finalmente, tudo isto ainda só diz respeito a uma interpretação física dos começos dos planetas e de onde elementos do seu corpo foram produzidos, a partir de onde o gelo e as areias e o pó e as partículas e os meteoritos vieram, onde até mesmo a superfície do planeta se originou. Tem pouco a ver com a razão espiritual para a criação da Terra, de sua interação e interação com outros órgãos de consciência, como os outros planetas em si, como o próprio Sol, como galáxias distantes. Que tudo isso tem assim muito mais a fazer do que apenas a explicação física jamais iria dar uma sensação de significado ou aproximadamente.

Portanto, é correto que a água chegou a este planeta a partir de certos corpos astrais que caiu sobre o planeta, mas não é só dos cometas que tem origem a água. Isso também veio através das avenidas físicas do destruído planeta Marduk, onde a água ainda estava contida na forma de vapor ao redor do planeta e dentro do planeta também. Que há mais nessa história do que aparenta.

Isso será uma questão para outro momento, Consciência. Muito obrigado por seus comentários, a informação foi muito útil e apreciada. A Lei da Gratidão é invocada. Obrigado.

Copyright © 2013, Callista and Will Summerfield-Berlinghof. All rights reserved. http://rainbow-phoenix.com/Blog/blog.html

Reblogado do website Rainbow Phoenix
Traduzido para o Português por Adriano Pereira 


ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE