Followers

Labels

Friday, June 5, 2015

Svenska -- Viktigt Meddelande från Kosmiskt MedvetandeViktigt Meddelande från Kosmiskt Medvetande
(Crucial Message from Cosmic Awareness)
29 maj 2015

Det som är Kosmiskt Medvetande finns nu tillgängligt. Var god fortsätt.

Tack. Tack för att du är med oss i dag under Rainbow-Phoenix session 29 maj 2015. Will Berlinghof är rösten som förmedlar dina meddelanden, Medvetande. Joan Mills är frågeställare och energigivare. Vi har åkallat Ljusets Lag, Kärlekens Lag, Tacksamhetens lag och Enhetens Lag. Finns det något inledande meddelande eller någon händelse som du vill diskutera just nu? Tack.

Det finns både ett öppningsbudskap och en händelse som detta Medvetande önskar diskutera här och nu. Den händelse som detta Medvetande hänvisar till är inte en faktisk händelse som man har sett på TV eller hört talas om på radio eller läst om i tidningarna. Det är snarare en händelse av global natur som sker vid den här tiden och är av tillräckligt stor betydelse för att detta Medvetande önskar diskutera den här händelsen vid den här tidpunkten. Att den händelse som detta Medvetande hänvisar till är övertäckandet av planeten av dem som har tillgång till viss avancerad teknik, de som för närvarande styr planeten, eller åtminstone försöker kontrollera och manipulera planeten vid denna tidpunkt. Detta gäller dem som Medvetandet tidigare kallat Arkonterna eller Orion/reptilerna, eller eliten, illuminati, etc. Som alltid finns det många namn på de grupper och undergrupper som konspirerar för att härska på planeten och forma mänskligheten efter egna önskemål.

Att det vid denna tid finns en samordnad insats av dessa för att skapa ett energimässigt/psykiskt täcke över och runt planeten. Att detta har pågått under en längre tid men har blivit ganska intensivt och extremt under de senaste månaderna. Detta Medvetande har tidigare talat om den tunga mängd förtryckande energi som för närvarande finns på den här planeten. Att denna förtryckande energi har skruvats upp tiofaldigt genom att använda vissa avancerade teknologier och att denna täckande eller undertryckande eller nertryckande kraft - att denna riktas mot dem av andlig natur, mot dem som försöker gå framåt, dem som ger något som ger hopp för framtiden, en känsla för och känsla av att det som ligger framför oss kommer att förinta det som har varit. Det som är framtiden är ljust och helt i linje med Anden och med den här planetens levande medvetande, med Moder Jord.


Det finns många som helt enkelt vet inom sig att det är dags för förändring, som känner lusten inom sig att göra förändringar, att vara en del av den förändring som pågår, en förändring som kommer att föra Moder Jord genom den kraftfulla övergång hon nu går igenom, såväl som att se mänskligheten lyckas på samma sätt: lyckas med att skifta medvetande, väcka det som finns inom varje människa och som väntar på att öppna upp inför framtiden, det som ligger framför oss, en framtid fri från förtryck, slaveri, dominans, död och förstörelse.

De som har kontroll, de dolda bakom kulisserna, vet också att den här typen av framtid, denna möjlighet till frihet och andlig utveckling, är tillgänglig för mänskligheten. Det är en av flera tidslinjer som finns. Det är en som leder mänskligheten längst vägen mot slutgiltig utveckling av det mänskliga medvetandet i så hög grad att mänskligheten kliver in i det som är dess sanna natur. Den kommer på vissa sätt att återgå till ett tillstånd som mänskligheten en gång tillhörde före syndafallet, före övertagandet, innan de som har varit ansvariga i flera hundra tusen år kom till den här planeten.

Att dessa Archon-styrkor, i synnerhet de som har kontrollen överst i pyramiden, på toppen av pyramiden, vet att denna framtid väntar mänskligheten. Men de vet också, eftersom de arbetar med tidslinjer från den fjärde dimensionen, att det finns andra tidslinjer som passar dem bättre, där de förblir på toppen, där de behåller kontrollen.

Detta Medvetande har tidigare talat om detta och förklarat det som planetens plan B scenario. De som inte är redo att gå vidare, de som inte är redo att delta i den ljusa framtiden och vill behålla det som redan är, dessa kommer att gå längs de tidslinjer som detta Medvetande har utsett som planetens plan B scenarier.

Men det lämnar utrymme för många som inte vill gå den mörka och desperata vägen. Att det finns många som vill fortsätta med det nu mänskliga, att ha tredje dimensionens upplevelser i det fysiska, alltmedan de vistas i det som är ett dualistiskt trosparadigm, ett paradigm som erbjuder både det ena och det andra.

Att man genom en sådan erfarenhet både kan växa och utvecklas, och det finns många aspekter hos den själ som är här för att uppleva detta val: ett val i balans och harmoni, inte en som låter sig domineras av dem med den dolda agendan, de som har tillgång till den sanning som inte majoriteten har tillgång till. Att de är begränsade i sitt psyke och medvetande, så starkt att de inte ens strävar efter upplysning och medvetande.

I dessa som är A/B-scenarier, för det finns många versioner, kommer målet i stort sett att vara att hitta balans och harmoni, att gå mittens väg, att inte vara överdriven, utan snarare leva sitt liv i balans och att fortskrida längs den andliga väg som själen valt som ens erfarenhet, den erfarenhet som upplevs på detta fysiska plan.

Sedan finns de som är planetens A-scenarier, även här flera, även här många versioner. I stort sett alla som arbetar på denna högre nivå kommer att vara de som har gjort det grundläggande kraftfulla inre arbete, för det är nödvändigt att arbeta med sig själv, att ständigt vara vaksam på de djupa programmeringar som kan ha planterats in i en, att vara vaksamma och medvetna om dem, att känna igen dem så att man kan göra andra val än att bara reagera på ett rent reflexmässig sätt, vilket är fallet för de flesta individer.

Det är med djup medvetenhet och insikt som man kan leva på denna tredimensionella erfarenhetsnivå och samtidigt innefatta och få tillgång till de högre medvetandenivåerna från den fjärde dimensionen, men ännu viktigare, från den femte dimensionen.

Att det nu pågår en korsning där fyrdimensionella energier blandas med tredimensionella energier, och de som har arbetat med sig själva, de som har dragit bort skygglapparna, som har haft modet att kliva in i det okända och hålla det för att vara sanningen, de kommer att uppleva en verklighet där magi och mirakel är normen och ordningen för dagen.

Att många börjar närma sig denna nivå, och det är dessa som är av särskilt intresse för Archonicerna, för dem som försöker få sina versioner av framtida tidslinjer att vinna, för att införa dessa och göra sig av med alla dem som inte vill delta i deras tidslinjer. Således är det de som är mest känsliga, mest medvetna, de djupt andliga, de som försöker leva det som är det höga andliga livet, som är de främsta målen för denna teknik som används vid denna tidpunkt för att energimässigt lägga ett täcke över planeten med en extremt förtryckande kraft som allvarligt fördummar och hindrar även de av den mest kraftfulla, känsliga och andliga naturen.

Således är det många som vid denna tid går igenom en extrem period i sina liv, en tid där hoppet är förlorat, där tron ​​att man är av en sådan art, att man är av en högre andlig make-up, allvarligt äventyras och utmanas av detta avsiktliga angrepp på alla de som helt säkert kan vara framtidens vägvisare, ledare, guider, mentorer, healers för dem som vistas här i denna tid, vid denna tidpunkt. Ja, nu är verkligen en tidsperiod som man måste ta sig igenom.

Detta Medvetande har berättat att åren 2015 och 2016 är kritiska och avgörande, för det är det tidsspann som de som manipulerat och styrt har på sig för att verkligen få det att gå deras väg. Men det går inte bra för dem, det fungerar inte exakt så som de vill att det ska göra. De har nu begränsad information om hur saker och ting kommer att lösa sig. Eftersom de kunde se fyrdimensionella alternativa tidslinjer kunde de förr i tiden understödja de tidslinjer som gav dem allt större makt, de tidslinjer som var klart fördelaktiga för dem. Men sedan den 21 december 2012 är de nekade tillgång till framtiden, vilken de brukade kunna se via den fyrdimensionella status de nådde till för att titta på tidslinjer.

Med andra ord så vet de inte riktigt om det som de vill ska ske kommer att ske över hela linjen, det vill säga upphäva planetens A/B scenario och primärt införa planetens B scenario, det scenario som de godkänt och stöder och strävar efter att nå.

Därför snubblar de nu runt i mörkret utan ljus, utan ledljus. Det är också Archonianernas natur att vara de som bryter ner, som förstör snarare än skapar. De förlitar sig på de kreativa energierna hos mänskligheten och andra främmande raser de har underkuvat och dominerat i det förflutna, och att dessa för in de nya inslag som de livnär sig på och använder till sin fördel. Men de är inte själva skaparna av nya saker, nya händelser, nya strukturer. De arbetar med de destruktiva krafterna, de förintande energierna, och när de har förstört tillräckligt på en planet och för dess folk flyttar de vidare, eller så använder de det som finns kvar för sitt ändamål. Det är deras avsikt att göra samma sak på den här planeten, att förinta en stor mängd människor, att förgöra mänskligheten på denna planet som de har dominerat så länge, att använda sina resurser och omdirigera de få som de tillåter att överleva för att tjäna sina syften när de flyttar ut igen, ut i den öppna galaxen och universum.

Men kommer det att bli så? Bara för att det är deras ständiga sätt att vara och att de har gjort detta i miljontals år betyder inte att det kommer att lyckas på den här planeten, för det finns andra planer för planeten och för mänskligheten. För närvarande, när dessa Archoniker som inte fullt ut kan se hur man ska komma framåt eller vad det fullständiga resultatet blir, kan nu bara arbeta under antagandet att genom att göra vad de alltid gjort och hålla fast vid sina planer, kommer de att uppnå samma resultat som de alltid har uppnått i det förflutna.

Men det har inte alltid varit så, det är helt enkelt deras tolkning att de alltid har varit i kontroll, men det är inte sant. Detta är felaktigt. Men de är låsta till ett visst sätt att tänka och vara och reagera. De har också skygglappar på som inte tillåter dem att se hela bilden utan bara det som är direkt framför dem, och även detta, som nu är fallet, i begränsad omfattning och förnekat dem.

Därför marscherar även dessa fram i mörkret utan ljus eller sätt att se vart de är på väg. De traskar på i blind tillit, de sitter fast i sitt beteendemönster. Här finns ingen flexibilitet, bara styvhet, och det är denna styvhet och brist på flexibilitet som är deras akilleshäl.

Det är anledningen till att de inte kommer att lyckas, och att mänskligheten och planeten och många, många fler nivåer av medvetenhet kommer att gå framåt, både i detta solsystem, i den här galaxen, och i galaxer som ligger utanför, och detta på grund av det som just nu händer här.

Detta för detta Medvetande tillbaka till den här tiden och vad som nu sker. Som detta Medvetande har sagt är en attack på gång på psyket och det mänskliga medvetandet, en attack speciellt riktad mot alla dem som har en känslig andlig natur, som är här av eget val efter en överenskommelse med den Gudomliga Källan och med allas kollektiva Själ, att göra arbetet, att i denna tid bistå i övergångsprocessen och transformationen, som är här för att gå igenom skiftet i det mänskliga medvetandet, i det planetariska medvetandet, i det universellt kosmiska medvetandet, att faktiskt vara en del av något mycket stort och storslaget.

Men det är nu nattens mörkaste tid, den mörka perioden före gryningen, och även om många av er har upplevt själens mörka natt i det förflutna, så är den nu exceptionellt stark, denna illusion att det nu är det värsta som det någonsin varit. Men denna illusion är verklig i den meningen att den attackerar på den nivå som varelsen nu existerar på, i dennes tredimensionella tillstånd, och som ännu inte har uppfattat eller sett bevis på större förändringar och bara uppfattar och ser det som förmedlas genom nätet av bedrägeri som läggs ut över den här planeten.

Detta rutnät av bedrägeri som isolerar en och placerar en på ett mörkt ställe där det verkar som, trots alla önskningar om att se ett skifte i det mänskliga medvetandet, att se övergången av Moder Jords medvetande och hennes omvandling, trots allt som man lagt största vikt vid och som man kommit hit för att vara en del av, verkar det som om ingenting händer.

Att detta är en direkt förstärkt effekt av detta galler, detta täcke av förtryck/nertryckning som för närvarande läggs ut av de desperata, för att de inte önskar att de som är här i miljoner ska vakna till den grad att de börjar samlas, börja komma tillsammans, börjar stödja denna grupp som är här vid den här tiden, denna betydande grupp av andligt medvetna, utvecklade och upplysta varelser som har valt att komma till den här planeten vid denna avgörande tidpunkt. Du är en av dem som valt att komma hit vid denna tid för att vara en del av den medvetande-sammankomst som kommer att resa sig och som en tsunami slå ner på dem som varit de nertryckande/förtryckare så länge, svepa bort dem när Moder Jord, när mänskligheten går in i sin ljusa framtid.

Men det är inte en omedelbar händelse, vilket var en av anledningarna till att så många avskräckts, varför så många blev avskräckta den 21 december 2012. Temat tydde på att förändringarna skulle ske ögonblickligen över hela världen och vara häpnadsväckande, att de skulle svepa bort den gamla världen och föra in Uppstigningen, den uppstigna planeten.

Detta Medvetande, liksom många andra har många gånger sedan dess berättat att något faktiskt hände. Porten till Anden, den Gudomliga Källan öppnades och den Gudomliga Källans energier och högre medvetande genomsyrar för närvarande den här planeten och är en del av anledningarna till att de som styrt och ställt så länge nu förlorar sina befogenheter, sin kontroll och sitt herravälde över mänskligheten.

Men fortfarande i dag finns det många som inte kan ta och ännu inte har tagit det stora språnget att tro, utan fortfarande tror att ingenting händer. Detta är en del av det nertryckande täckets energier som makthavarna har använt, men de har förstärkt dem tiofaldigt. Därför är det just i detta ögonblick många som förlorar sikten, många som kämpar desperat och som på viss nivå vet att de inte kan gå vidare på ett sätt som inte ger genklang inom dem, gå vidare i ett liv som inte stöder dem eller ser dem utvecklas. Detta är emellertid det stora bedrägeriet. Detta är det stora lurendrejeriet som begås av dessa med hjälp av avancerad teknik. Det är en del av resultatet från detta nät av instängdhet som omsveper planeten, denna spindelväv av negativa energier som förgiftar många som är här för att vägleda och hjälpa både mänskligheten och Moder Jord framåt i denna nya medvetandegryning som är på gång.

Det är en bräcklig tidsperiod, dessa två år 2015 och 2016. Den är en svag punkt skulle man kunna säga, som Archonianerna för närvarande försöker utnyttja. Således till alla er som känner sig nere och besegrade, som har känslan av att det inte finns något hopp, att det inte är någon idé, att det inte finns någon väg framåt – till er talar detta Medvetande direkt och ber er inse att det som sker just nu är avsiktligt med syftet och inriktningen att stänga just dem som kan hjälpa planeten, som kan hjälpa mänskligheten framåt, som kan bli drömmen, som på sina axlar kan ta ansvaret att leva sina liv som femdimensionella varelser som väljer att ha tredimensionella erfarenheter, fullt uppvaknade, fullt gryende sinnen, alla de större sinnena, med fullständig aktivering av de 12 DNA-strängar som mänskligheten en gång hade och som till stor del stals från dem när de tio strängarna dämpades ner.

Att detta är vad som väntar mänskligheten, men endast om mänskligheten kan hålla linjerna, kan motstå detta angrepp som pågår, och detta på den mest individorienterade nivån, på din nivå. För du, som individ, är den som upplever denna dolda attack, detta angrepp på psyket och själen inom varje känslig, andlig, kärleksfull, nåderik individuell själsaspekt som vistas på den här planeten vid denna tid för att hjälpa till i det evolutionära språng som pågår.

Kasta inte in handduken nu, ge inte upp nu. Nu är det dags att gräva ännu djupare, att hitta den föresats som finns inom var och en av er, att dra fram den, att bära den som en täckmantel och se det mörka i ögonen och säga: "Nej, här är linjen dragen, du kommer inte vidare bortom denna linje. Jag kommer inte att tillåta det ". Detta innebär att du också måste vara beredd att titta på det mörker som du befinner dig i just nu och uppfatta det som en illusion och villfarelse. Att förstå att det är ett desperat försök av dessa Archoniker att stoppa dig, stoppa varje individ som kan göra skillnad i dessa tider och de tider som kommer. Att med fullt engagemang göra helt klart att du inte kommer att lämna in till dem, du kommer inte att låta dig besegras av dem, du kommer inte att ge efter för dem, för du är större, du är Ande, du är Gudomlig Källa, Gudomlig Kärlek, Gudomligt Ljus, och du är här nu.

Att detta Medvetande har sänt energi till alla och envar som hjälp i denna extrema och svåra stund, för att påminna er alla om vem ni verkligen är, och uppmuntra var och en att resa er, att höja er över det gungfly som ni har fastnat i som individer och som mänsklighet, och inse att det verkligen är en stor illusion att tro att du är maktlös, utan mening och utan påverkan. Att du är Stor Anden som manifesterar dig i detta äventyr under en livstid som du nu är engagerad i, och i denna avgörande erfarenhet att göra ett språng framåt i medvetande på individuell nivå så väl som på det mänskliga medvetandets kollektiva nivå. Ni tar del i medvetandeskiftet hos en kännande varelse med hög status och omfattning, själva Moder Jord.

Att detta är en tid med häpnad, under och magi. Men att tro att det snarare är motsatsen till detta, att tro på lögnerna och den bedrägliga retoriken som makthavarna öser över er, är något som tömmer dig och besegrar dig och spelar i händerna på dem som befinner sig i desperation och försöker undertrycka det mänskliga medvetandet och den individuella viljan och medvetenheten.

Ni är en fara för dem, så mycket så att de måste vidta dessa desperata åtgärder i denna tid. Detta Medvetande vill framhålla att de som vidtar dessa desperata åtgärder inte ens vet om dessa åtgärder kommer att lyckas. De kan inte blicka framåt längre, de kan bara göra det de vet hur man gör, och det är att förstöra. Men betyder det att man måste acceptera detta, att man måste bli förgöras av deras avsikt att förstöra, eller kan man höja sig över dem, se detta för vad det är och ta steget till en ny nivå av personlig kraft och andlig uppkoppling och förflytta sig förbi nätet, rakt igenom nätet och undkomma det som är det sista desperata försöket av dessa att besegra dem som har kommit, som har erbjudit sig att vara en del av den Gudomliga Källans och Andens krafter vid denna tidpunkt. Du är en del av det som är Gudomlig Källa, Gudomlig Ande. Det som är sanningens Gud, inte bedrägeriets Gud.

Att denna kraft hos det Gudomliga, medvetandet, den känslomässiga kapaciteten, fantasin, har sett dig och känner dig, för du är en återspegling av Det, du är en manifestation av den Gudomlig Källan. När du inser detta och tonar in dig till detta och känner styrkan i ditt väsen i dess många multidimensionella uttryck, börjar du få en större känsla för din egen förmåga här och nu.

Det faktum att denna attack pågår är faktiskt en bekräftelse på att du, individen, är ett tillräckligt hot för dem, att de känner att de måste ge detta definitiva svar, vidta dessa desperata åtgärder som de inte ens vet om den ger verkan eller till och med slår tillbaka på dem själva. Detta Medvetande säger att det kommer att slå tillbaka på dem i det långa loppet, men just nu, med fokus på detta ögonblick, verkar det som om de har täten, har kontrollen, har makten. Men så är det bara om du tror att det är så, det är bara så om du låter det vara så, om du faller för detta nertryckande angrepp på det mänskliga medvetandet, på det mänskliga psyket, den mänskliga själen, på dig som är en återspegling av Det, som är en del av Det.

Du är svaret, individen är nyckeln, och du kan låsa upp dörren till din egen fängelsecell, ditt eget fängelse, och du kan gå ut genom dörren och ut i det som är större än det som ligger just utanför fängelsedörren. Att detta är vad det kan leda till nu, även om du genomgår detta extrema angrepp på dig som individ, detta extrema angrepp på mänskligheten som kollektiv.

Men du måste ha viljan att öppna dörren, viljan att passerar över tröskeln och beslutsam att vilja leva sanningen som ligger bortom. Du får nyckeln nu genom detta Medvetande, genom Anden, men det är upp till dig att använda denna nyckel, att komma ihåg vid denna mörka tid då allt verkar så hopplöst och avlägset och långt borta, när du är under extrem attack och det påverkar dig mentalt, känslomässigt, fysiskt och andligt, att detta är rätta ögonblicket att stå upp och säga: ”Nej, jag säger bara nej, jag kommer inte att besegras, jag kommer inte att låta mig tryckas ner, kommer jag inte att låta mig förstöras, för jag är Ande, jag är ett Gudomligt Uttryck för den Gudomlig Källan och jag kommer att resa mig, jag kommer att stå framför er och förneka er, och jag kommer att lyckas, jag kommer att segra, för jag är Ande, för jag är uttrycket för den Gudomliga Källan, som har denna livserfarenhet och jag kommer inte att tolerera förtryck och oärligheter från dem som inte har någon koppling till sin egen gudomliga källa. Jag Är den Jag Är som Jag Är.”

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE