Followers

Labels

Sunday, December 5, 2010

St. Germain: En Ny Tidslinje - SWEDISH
Saint. Germain: En Ny Tidslinje


Telepatisk kommunikation via Susan Leland, 6 juli, 2010.


JAG ÄR St. Germain, och jag tackar er för att ni har bjudit in mig till denna sammankomst. Det har varit en tradition för denna familj att jag talar om firandet av vad ni kallar den Fjärde juli. Och så, åter igen, då det är en tradition, uppmanar jag er att komma med till den tiden, inte alltför länge sedan, då USA’s historia började, som ett fritt land, men mer än ett fritt land, som en symbol till världen, ljuset av Frihet, som en plats där Fru Frihet var inbjuden att vara, för att inspirera alla medborgare.


Nu vet vi att inte allt har varit soligt och ljust i denna historia i landet America. Men vi berättar sanningen, de ideal på vilka det var grundat är verkliga och fler dimensionella, om ni så önskar. Så slappna av och gör er bekväma. Vi skall göra en kort resa och sedan skall vi fortsätta. Så detta är en historia jag har berättat tidigare och som jag återigen lägger fram till er nu. Om ni har hört den så njut att leva om det återigen. Om ni inte har hört den så njut och njut utav den för den första gången i ert medvetande, men ni alla känner till den. Lemurierna återförenas and anden av Lemuria var lika mycket där som den är här nu.


Så, Jag, St. Germain, har haft många identiteter på planet Jorden, och de har alla haft en målsättning, en del kända, många inte kända. Jag har varit framgångsrik i Alkemi. Jag har varit framgångsrik inom många områden av vad ni kanske kallar magiska krafter. Jag är nu känd via mitt namn St. Germain, som en bankman, och jag kan försäkra er att jag såg behovet för världen att vara fri från de begränsningar som bankmännen började lägga på världen. Kan ni tänka er – jag, St. Germain, gav världen vad ni kallar ”Ränta på ränta”, så att folk kunde spara litet här och där och se hur det växte. Nå, ni alla vet hur detta använts i moderna tider, eller hur? En hel del missanvändning, men det håller nu på att korrigeras.


Så, vi går tillbaka till den tiden då detta land var påtänkt och tanken presenterades för denna grupp av kolonier, med olika människor från olika platser, oh ja, de hade sina olika uppfattningar. De ville förena sig under en flagga och bli ett land istället för kolonier för att bli fritt och oberoende från den engelska Kronan. Det var inspirationen. Det var konceptet som presenterades och oberoende av vad ni kanske har hört så är konceptet fullt levande och starkt och det är därför att Ljusvarelserna, som ni själva, har hållit det vid liv. Och det är så att vi hedrar principerna på vilka detta land och andra länder var grundade. Och det är därför som vi har begärt musiken som vi har bett för denna dag av firande. Vad är det vi firar?


Låt oss nu resa tillbaka. Det var ganska varmt den sommaren. Och det blev ett möte av representanter från överallt bland kolonierna som kom samman för att avgöra vad de bästa alternativen var. Lagarna som Kung George insisterade på kunde inte tolereras, taxeringen bara ökade mer och mer. En del av medborgarna kidnappades helt enkelt för att tjänstgöra i armén och flottan hos Kung George, trots att deras hem var i kolonierna. Så det fanns en del oroligheter, incidenter där det protesterades. Det fanns ingen riktig enhet. Det fanns ingen större plan, om ni så vill, för vad man borde göra. Så denna grupp möttes. Och jag, och de andra som var där andligen skapade ett dokument gemensamt med dem, ett mycket värdefullt dokument. Det kallades Frihetsdeklarationen.


Efter att det hade skissats upp så avtog modet i takt med utmattningen, och de började komma tillbaka till verkligheten och de började se vad konsekvenserna skulle bli om de signerade dokumentet. Det hade lovat sina liv, sin förmögenhet och deras heliga ära. De ville inte ge upp allt detta. De blev några mycket mänskliga ögonblick i den stora salen. Så, jag gjorde naturligtvis ett inträde. Jag stred in i salen. Jag smällde igen dörren och jag talade. Vad jag sa var det följande:


”Ni har ett uppdrag här. Ert uppdrag är att föda ett nytt land där principerna är Frihet och ära och respekt för varandra, att komma samman i Enhet med det andliga, och där möjligheterna är öppna för alla. Detta är landet och dessa är principerna på vilka de skall grundas. Ni skall signera detta dokument innan ni ger er av från här. Det är ert uppdrag, det är heligt, det är okränkbart, och detta är ert ögonblick att ge detta till världen”


”Nå, de kände sig upprymda, medvetandet höjdes, hjärtan öppnades upp och kärleken och engagemanget för detta ändamål kom fram i det rummet. Ni kanske känner till honom som först kom fram och sa, ”Om jag nu skall signera detta för hela världen så gör inget misstag att det är jag, och detta är min signatur.” Och det var John Hancock som steg fram.


”Och de andra stod upp, en efter en, och kom fram. Och efter att de hade signerat och kommit förbi bordet, på vilket dokumentet låg, så var jag och Fru Frihet där för att gratulera dem. Och det kunde känna det. De kände sig än mer upprymda. Och detta var i sanningen ett heligt ögonblick. Utan detta ögonblick så skulle allt som följde inte ha blivit som det blev. Så kom ihåg detta ögonblick; ta er själva tillbaka till denna stora sal denna sommar dag. Var där. Och om ni så vill så stig fram och signera detta dokument. NI var alla där i anden. Och det finns mer än en av er i denna familj av åhörare som var där kroppsligt.


”Ni har gjort det. Vi gratulerar, Mina Kära! Var i glädje. Det är mycket viktigt att ni är. Nu ta och titta på aspekten av Kristet Medvetande för denna händelse, och vet att även om det kanske har funnits några mörka ögonblick, några skuggor av förtryck, en del lögner som har uttalats, så badar allt nu i ljus. Och att alla deltagare genom all den tid som de har tillbringat i detta land, eller i andra, som tog upp fanan av Frihet för alla, som gav någon sorts erkännande och ärade alla principerna och grunderna, vet att vi alla är med er in detta firande av detta tillfälle. Och att ni alla är hyllade för era bidrag, då, innan dess, och nu, så som ni mäter tiden. Så låt modet fylla er varelse.


”Och vi ber att ni uttalar ett erkännande och åtagande till denna Frihet, vilken ni hjälper att förankra, i sanning, inte bara i detta land USA utan för hela planeten. Och låt detta land skina framåt. Ödet har bestämt att detta land skulle leda vägen in i den Gyllene Åldern, fram till hemkomsten till Lemuria. Låt principerna på vilket det vilar, låt skönheten av det, låt glädjen, gnistan av det skina framåt nu i era hjärtan. Jag står här med Fru Frihet och hela sällskapet av guider och handledare och representanter för er, era guider och ni, Mina Kära, och ni. Och låt oss säga tillsammans, jag kommer att säga några ord och jag ber att ni säger efter mig om ni så vill, för att återigen åta er att bli ljus av frihet i detta land och i världen. Låt oss börja:


”JAG ÄR Ljuset

Och Jag säger till världen

Se på mig

Och låt era hjärtan jubla med glädje

Känn Friheten

Hör hur klockorna ringer

Hör musiken från himlavalven

Hälsningar till er

Såsom En med oss alla

Släng bort era tvivel

Ni säger till världen

Bli budbärare, JAG ÄR

Säg till andra att de har ett uppdrag och ändamål, Jag gör

För jag accepterar allt detta

Som mitt uppdrag och ändamål

Och jag sprider ordet

Om den Frihet Vi Är

Som min förnyelse

av mitt kärleksfulla uppdrag och ändamål

På denna planet

I detta ögonblick och alla kommande

Och Jag avslutar mina ord

Med energierna av Kärlek

För att möjliggöra

För att omfamna

Allt som vi Är

I Enhet med

Glädjen

Friheten

Vi uttrycker och vi lever.

Kom nu, den Gyllene Åldern

Kom nu, Fru Nesara upp på denna scen

Vi förenar oss med dig

I ett hjärtligt välkomnande

Och så är det, vi bemyndigar

Dessa uttalanden om Frihet

Eftersom Vi Är Uttalandena

Och allt kommer att flöda

I den ordningen av

Enhet enligt tidslinjen

Vi nu skapar,

Och så är det.

Det är gjort.”


Och så är det, Mina Älskade, att vi har nu skapat en ny tidslinje för införandet, manifestationen, skapandet av allt, för vi är Dem som vi har väntat på. Och vi har hälsat varandra och hela planeten och hela universum från denna Enhet, från denna glädje. Vi har öppnat nya dörrar av Frihet. Frihetsklockorna slår i högsta grad genom hela himlen, och de slår för oss. Och så är det att vi kommer samman i Enhet av ändamål, i solidaritet av uppdrag och i absolut och full glädje till världen.


Tack, mina högst Älskade, för att ni tog denna resa, denna återkomst hem, detta erkännande av vårt uppdrag och ändamål och den glädjen vi är. Och så är det. Jag, St. Germain, tackar er och hälsar er. Namaste”


Mottaget av Susan Leland, 6 juli 2010 – www.AshtarontheRoad.comSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE