Followers

Labels

Monday, July 15, 2013

Hungarian -- A tökéletesség odabenn lakozik Csatornázta: Wes AnnacMegjegyzés

Kérem minden olvasótól, használja józan ítélőképességét…
Az olvasóknak minden bejegyzést egy bizonyos fokú tisztánlátással kellene kezelni.
Tehát mindenki maga döntsön az üzenetek hitelessége felől…
Mindenki vizsgálja meg az üzeneteket, és kérje ki Szíve véleményét, hiszen az sosem téved!
2013. július 15., hétfő
Indriel Arkangyal

Indriel Arkangyal:

A tökéletesség odabenn lakozik

Csatornázta: Wes Annac


Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Archangel Indriel: Perfection Lives Within –  July 4, 2013


Érezzétek a túláradó Szeretetet, melyet felajánlani bírok mindnyájatok számára, drága gyermekeim.

Érezzétek a túláradó Szeretetét a felemelkedettebb dimenzióknak, ahonnan a Földre jöttetek, hiszen erősebbek, mint amit jelenleg kipuhatolnátok. Kiterjesztitek e Szeretet érzékelését, és meg fogjátok érteni a kellő időben, miért fejezi ki oly sok felemelkedettebb dimenziós lélek ezt túláradó módon, amit mi választunk meg.

Ma drága gyermekeim szeretnénk létezésetek Szeretetét megosztani veletek. Szeretnénk benneteket a jelenlegi észleléseteken túl tudatára ébreszteni a roppant nagy metafizikai síkoknak, és szeretnénk, ha meglátnátok, hogy a Szeretet áthullámzik az összes ilyen birodalmon.

Így vagyunk képesek a lelkiség birodalmaiban veletek beszélni, drága gyermekek: a puszta tény miatt, hogy a mi birodalmainkat és a tiéteket egymásba fonták. Valóban, birodalmaink keresztezik a tiéteket, és azok a kapcsolatok, melyeket képesek vagyunk veletek fenntartani oly nagyon erősek és tiszták.

Szerettük volna, ha tudnátok, hogy a tudatos megértéseteken túli birodalmakban nincs küzdelem, fájdalom, vagy félelem.

A felölelt szeretet

Nem lehet nehézség, szívet tépő fájdalom, vagy megpróbáltatás ezekben a felemelkedettebb dimenziókban, mert a Szeretetet megértik és felölelik, ahogy átterjed a végtelen, korlátlan tudat / tudatosság hatalmas síkjain át végig mindenhol, amelyek e felemelkedettebb dimenziók.

Oly nagyon szeretnénk, ha átéreznétek a túlcsorduló Szeretetet, melyek a mi valóságunk és a ti valóságotok szövetét alkotják, még ha csupán egy pillanatra is, vágyatok miatt, hogy érezzétek ezt a Szeretetet annak tisztaságának minden darabkájában.

Megérdemlitek a megértést, melyből Teremtett benneteket, és Örökkévalón Szeret a minden létezés lelki és fizikai Forrása, és megérdemlitek, hogy tudjátok, miszerint az emberiség képét [elképzelését] erről a Forrásról hatványozottan besározták.

Az Isten Szeretetét feloldozták értetek, drága lelkek, és magától értetődik, hogy nem tévedhettek Teremtőtök szemében.

Ó, milyen nehéz idő, hogy néhányan nem fognak ítélkezni azok fölött, kikről úgy érzékelik, mások, vagy rosszabbak náluk. Milyen nehéz lehet egész közösségetek számára meglátni, hogy a Forrás Szereti még azokat is, kiknek a társadalom hátat fordított.

A Forrás nem törődik azokkal a hibákkal, melyekről magatok úgy észlelitek, hogy önmagatok újra felfedezésének útja mentén elkövettetek, mert a Forrás tudja, hogy végül mindenki visszatér Királyságába.

Mindenki rátalál majd a Forrás túlcsorduló rezgéseire a saját módján, és ez okból van az, hogy az ítélkezés nem tényező létezésünkben.

Nincs ítélkezés

Egyikőtök felett sem ítélkezünk, és valójában jobban Szeretünk, mint ahogyan azt esetleg kipuhatolnátok, amiatt, melyet hibáitoknak, vagy botlásaitoknak érzékeltek. Érezzük a legerősebb beleélést [empátiát] és részvétet küzdelmeitek miatt, mely alá megtestesültetek, és szeretnénk, ha kinyitnátok lehetőségeteket, szabad, minden kötöttségtől mentes és lelki lényekként.

Valóban szabad lények vagytok, és létezéseteket mindig is arra szánták, hogy visszatükrözze a veletek született / istenadta szabadságotokat lelki lényekként, kik emberi élményen mennek keresztül.

Mindig is arra szántak, hogy ismét felfedezzétek azt a Szeretetet, melyről oly nagyon sokat beszélünk, és melynek tudását mindig szándékozták számotokra, mely formálja a hidat a ti birodalmaitok és a mi birodalmaink között.

Az alacsonyabb rezgések, ahogy ti látjátok őket, a tapasztalás magasabb birodalmaiból származtatott, és ezekben a birodalmakban semmi sem mehet látatlanul, vagy ismeretlenül. Azoknak a cselekedetei, kik egymást megsértették, mely felett ismételten nem ítélkezünk sem mi, sem Teremtőnk, mindazonáltal megfigyelt [monitorozott] és megértett a felemelkedettebb dimenziókban.

Amit oly sok lélek fogalmazott „felelősségre vonhatóságnak” azokat illetően, akik igazságtalanságot követtek el általános közösségetekkel szemben, valóban bekövetkezik. Jóllehet, ez nem oly módon következik be, melyet oly sok földi lélek elvárná.

Kívánjuk az emberiségnek a felfedések előidézését a titkos szövetkezésekről [cabals], ahogy ti nevezitek őket, az ellenetek elkövetett tetteik miatti megbélyegzés, vagy ítélkezés nélkül.

Szeretnénk rátalálni az ébredő emberiségben a megbocsátásra, hiszen az általunk említett lelkek keservesen eltévedtek ösvényükön, és ugyanazt a lehetőséget érdemlik meg, mint bárki más, hogy ismét ráleljenek a Fényre, melytől készségesen / önkéntesen elfordították magukat.

Az összhang és együttműködés megtanulása

Mivel a Szeretet létezésetek szövete, lényeges, hogy a Szeretet kifejezésre kerüljön a tudat minden egyéni oldalán Földeteken. Sürgető a felemelkedési tervetek számára, hogy az emberiség megtanulja az összhang [harmónia] és együttműködés módjait inkább, mint a küzdelmet, igazságtalanságot és elkülönülést. Döntő számotokra megérteni / felfogni a béke és megbocsátás módjait inkább, mint az ellentétből és bosszúból valókat.

Amikor érzékelő Fényeteket ragyogtatni tudjátok mindenre, melyet az alsóbbrendű dimenziós élmény hajt oly nagyon régóta, képesek vagytok azon dolgozni, hogy átváltoztassatok bármit, melyről úgy érzitek, talán visszatart benneteket, ahogy felfogjátok magatokat már tökéletesként, annak ellenére, amit hibáitoknak érzékeltek.

Igen, sok földi lélek marad távol a „tökéletes” fogalmától, és értjük, közületek sokan, kik ezt a közlést magukba szívják, nem a tökéletességet kutatják, hanem inkább a lelki egyensúlyt és kiegyensúlyozottságot. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ennek ellenére, már tökéletesek vagytok, és mindig is azok voltatok Teremtőtök szemében.

Már tökéletesek vagytok

Nem szükséges számotokra azt kutatni, hogy tökéletesek legyetek, hiszen lényegetekben [magotokban] már azok vagytok.

Ezért van az, hogy közületek sokan választjátok azt, hogy nem törekedtek a tökéletességre: mert nem kézzelfogható dolog ezt elnyerni. Inkább, a tökéletesség olyan dolog, mely odabenn Él: szívetekben, és sosem vehető el tőletek.

Még ahogy önmagatokat úgy érzékelitek, hogy élményetek mentén vétkeztek / tévedésbe estek, amikor felismertek egy botlást, igyekeztek kijavítani, mert határtalan tökéletességetekhez igazodva cselekedtek.

Az Isteni Te, ki figyeli élményeitek lejátszását egy csendes nézőpontból, finoman kalauzolva, gyengéden oldalba lökve benneteket, amikor azt kutatjátok, hogy igazodjatok Isteni Önvalótokhoz, meg fogjátok érteni lényetek tiszta tökéletességét.

Meg fogjátok érteni azt a Szeretetet, melyet megválasztunk számotokra kifejezésre juttatni, és érezni fogjátok a veletek született tökéletességet ennek lényegében.

Oly nagyon sokat fognak kinyitni / felfedni és megérteni, és az érzékelésben a gyönyörű fellendüléseket „letöltitek” magatokba, ahogy folytatjátok kutatásotokat a tisztább tudatállapotok elérése érdekében, képesnek fogjátok találni magatokat arra, hogy növekvő megértésetek / felfogásotok minden oldalát élvezzétek.

Amit értünk ez alatt az, hogy élvezni fogjátok az új, felemelkedettebb megértéseket / felfogásokat, és felfedezitek majd önmagatokat és a körülöttetek lévő világot. Már nagy mértékben teljesítettétek ezt, bár egy kissé megjegyezzük, az utolsó [végső / döntő] szennyeződés darabkák még mindig kutatják azt, hogy kitisztításra kerüljenek néhány ébredő lélek elméjéből és szívéből.

Tovább haladtok folyamataitokban olyan derekasan / hősiesen, ahogy valaha is, és rátok tekintünk, és mosolygunk tökéletességeteken és életerőtökön, melynek kimutatását folytatjátok, megjegyezzük a látszólagos elkülönültség érzését a körülöttetek lévőktől, vagy a felemelkedettebb dimenzióktól, melynek átérzésére néhányan közületek hajlamosak vagytok.

A csalóka [illuzórikus] alsóbbrendű érzelmek

Néhányan közületek átmentek az elveszettség, levertség [depresszió], vagy a magányosság átérzésének élményein. A bánat, vagy szomorúság idején szeretnénk benneteket vigasztalni, hiszen segítünk nektek megérteni / felfogni az ilyen érzések csalóka [illuzórikus] természetét.

Amit értünk ez alatt: kutatjuk, hogy segítséget nyújtsunk nektek, és értesítsünk [informáljunk] benneteket, amikor úgy érzitek, nehéz, vontatott érzelmek hatnak az alsóbbrendű dimenziókra, melyek rátok is hatnak, noha kutatjuk, hogy informáljunk benneteket arról, hogy az okok, melyek miatt magatokat abban találjátok, hogy egyetértetek abban, hogy az ilyen érzelmek olyan csalókák [illuzórikusak], mint az a valóság, melyet magatok körül találtok.

A dolgok, melyek elmétekben és szívetekben felbukkannak és meggyőznek bennetek arról, hogy önmagatokkal, vagy jelenlegi élményetekkel kapcsolatosan rosszul érezzétek magatokat, nem csupán csalókák [illuzórikusak], hanem alsóbbrendű elmétek jellegei által vezéreltek olybéli erőfeszítésben, hogy sokkal jobban alkalmazzátok azt, melyet akkor tesztek, amikor rossz a közérzetetek, vagy lehangoltak [depressziósak] vagytok.

Noha a nyomás [stressz] valóban az embert arra készteti, hogy elveszítse összpontosítását [fókuszát] és koncentrációját, pontosan a megpróbáltatás [stressz], a tehetetlen kudarcérzet [frusztráció], vagy szomorúság érzése az ember agyában hasonló egy magas ópiumos állapothoz.

Ami gyönyörű az emberi porhüvellyel kapcsolatosan az, hogy a felemelkedettebb dimenziós energiák és érzékelések természetes fellendítését tapasztalhatjátok a pozitivitás alkalmazása által, azonban néhány lelket körülzártak olyan érzések, melyeket hajt az egyedüllét érzése, vagy máskülönben a körülöttük lévő valósággal való békétlenség érzete.

Itt vagyunk, hogy segítsünk mindnyájatoknak megküzdeni az ilyen problémákkal jelenleg, hogy felfogjátok létezésetek Isteniségét és tökéletességét, és tudjuk, hogy rátaláltok arra a megértésre, hogy valójában soha semmi sem volt, ami miatt aggódnotok kellett volna.

A Forrás a ti oldalatokon áll, és a felemelkedettebb dimenziók túlcsorduló energiái tisztaságukban csupán növekednek, ahogy leereszkednek valóságotokra, és a fejlődő elmék és szívek elnyelik őket.

Csakráitok megnyitása és a lecke megtanulása

Csakráitok hihetetlenül megnyílnak, és ilyen általános kijelentéseket tehetünk meg mindegyikőtöket illetően, mialatt tartsátok észben, hogy mindegyikőtök egy egyén, és egyéni élményeken mentek át.

Néhányan közületek küszködtök bizonyos csakrák megnyitásával, és leckéket adnak át nektek az ilyen csakrák megnyitását illetően, melyeket arra szántak, hogy képesek legyetek magatokat meglátni a nagyobb megértések egységesítésére [integrálására], melyek szükségesek számotokra a teljes megnyitásukhoz.

A lecketanulás volt a Föld élmény témája, a Teremtés minden más oldalából valókkal egyetemben.

Arra szántak benneteket, hogy a Föld élményt megtanuljátok és kinőjétek, ahogy kutatjátok annak sokkal jobb megértését, és most, hogy közületek sokan nyertek el nagyszerű bepillantásokat a Föld belső működésébe, magatokat és körülöttetek mindent készen álltok felemelni a létezés áldottabb állapotába.

Közületek sokan kutatják azt, hogy átváltoztassátok valóságotok csalóka [illuzórikus] természetét, ahogy jelenleg áll, és mialatt egyéni késztetésetek megkívánt és nagyra értékelt, egy egész közösséget vesz [igénybe] a széles körben elterjedt változások végrehajtása Földetek számára, mely teljesítésre kerül majd.

A felemelkedettebb dimenziós segítség

A csatornázott beszámolók követelik / állítják, hogy a Föld azon kevés bolygók egyike, melynek szüksége van széleskörű segítségre a Teremtés minden szegletéből, mely valóban igaz, azonban számos más alsóbbrendű dimenziós bolygó kap általános segítséget és támogatást a Galaktikus Szövetségtől, tőlünk angyaloktól, arkangyaloktól és felemelkedett mesterektől, és a Fény Erőinek más oldalainak özönétől.

Kutatjuk, hogy minden lelket segítsük önmagát megérteni a lehető legnagyszerűbb módokon, és ahogy végső benyomásainkat tesszük e közlés okán, kérünk benneteket, tápláljátok a gyarapodó észleléseiteket, melyeket kitártok / kioldotok.

Bizonyára nem mi vagyunk az első lelkek, akik ezen az írnokon keresztül ilyet kérnek, és garantálhatjuk, hogy nem mi leszünk az utolsók. Táplálva azt, amit magatokban gyarapodni találtok, valóban jól fog látni benneteket útjaitokon, és most Szeretetünkkel távozunk.

Köszönöm neked Indriel Arkangyal!


Wes Annac

Copyright © 2013 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com – AquariusParadigm.com


Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – Kirael mester tanításai – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE