Followers

Labels

Sunday, August 17, 2014

CONSCIOUS AWARENESS De Houding van Dankbaarheid - by Will BerlinghofCONSCIOUS  AWARENESS   
De Houding van Dankbaarheid
7 augustus 2014


Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u. Welkom Bewustzijn , dank u om bij ons te zijn vandaag voor de Rainbow Phoenix leden sessie van 7 aug. 2014. Wil Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.

Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.


Dat Kosmische Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft. Dat dit Bewustzijn in het verleden diverse keren heeft gesproken over de houding van dankbaarheid. Het wil graag hierover spreken. Dat dit Bewustzijn zegt dat een houding van dankbaarheid, alhoewel misschien op een mindere manier verstaan, een grillige manier is, want het is inderdaad een stokpaardje in deze tijd voor deze frase welke veel lichtwerkers gebruiken voor de houding van dankbaarheid.

Dat dit Bewustzijn hierover op een dieper niveau wil spreken. Dat het vaak heeft gesproken over dat wat de energie van creativiteit is, dat iedereen een creatief wezen is, en toch hebben velen nog grote problemen om dit te gebruiken of in het spel of om in actie te brengen.

Het is voor velen een intellectueel concept dat ze Schepper wezens zijn en toch, als er in hun eigen leven een mislukken is om iemands creatieve wensen te manifesteren, is er vaak teleurstelling, vaak is er bereidheid om iemand anders, zelfs dit Bewustzijn de schuld te geven  van een mislukking voor ieder mens zijn eigen unieke en individuele werkelijkheid.

Natuurlijk is dit een aanwijzing van het feit dat terwijl het intellectueel kan worden begrepen, het niet wordt gezien of begrepen op een meer basisch en fundamenteel niveau, een niveau van hart en ziel. Wat dit nu betekent overnieuw, is dat velen buiten zichzelf kijken om de resultaten te zien van hun bedoeling, en omdat het meest populair is geworden om de Wet van Aantrekking aan te halen, dat als men iets naar buiten brengt, ze dit naar zich toe zullen  trekken. Dit is geen concept dat goed is begrepen of goed wordt gebruikt. Vaak wordt er eenvoudig gedacht dat als men iets wenst, het zo zal zijn, zonder een vol begrip van waarom het belangrijk is om dit op diepere, innerlijke niveaus uit te zoeken, in de onbewuste en onder-bewuste niveaus, de gedachten, dat denken, die houdingen die de Wet van Aantrekking zou negeren, wat de manifestatie van dat wat men denkt dat ze willen, zou tegenhouden.

Hierin ligt het dilemma en velen worden ontmoedigd omdat ze naar buiten hebben gebracht  wat ze willen en toch gebeurt er niets.  Veel van de lichtwerkers die in de dichte energieën zitten van deze drie dimensionale werkelijkheid waar jullie je in bevinden, willen die dichtheid verlaten, die onderdrukkende werkelijkheid waarin zij zich bevinden en dus brengen ze naar buiten dat ze grote zaken willen laten gebeuren – levens veranderende veranderingen op de planeet, vernietiging van zelfs oude stelsels opdat Moeder Aarde het schadelijke ongedierte van de oppervlakte afschudt en zichzelf transmuteert, zichzelf transformeert.
Velen willen ontsnappen uit haar aardse ervaringen omdat het te veel is, omdat er geen schijnbare positieve resultaten voor hen gebeuren. Dit is natuurlijk een dilemma, want het wordt niet vaak gewaardeerd of begrepen dat ieder individu die zichzelf op de planeet heeft gezet in deze tijd, deze unieke, krachtige tijd, dat heeft gedaan met bedoeling en intentie.

Er zijn geen ongelukken, niemand is op de planeet per ongeluk, want het is natuurlijk een zeer complexe procedure voor Spirit om zichzelf te verdichten in dit focus van de persoonlijkheid die een levenservaring heeft.


Toch komen velen van de sensitieve zielen, de spirituele mensen, die hebben gewild om hier in deze tijd te helpen bij dit transformatie proces van Moeder Aarde en de mensheid, in een heksenketel terecht waarin zij zich zeer onprettig voelen, omdat het een van de eerste regels van verplichting om een stoffelijk leven te hebben, is dat men zichzelf vergeet, hun spirituele bron vergeet. Dat het een moeilijke passage is inderdaad, om op een drie-dimensionale planeet van dualiteit te zijn, onderworpen aan manipulaties en controles door degenen die een duistere kant dienen, een negatieve energie van schepping, en omdat zij vergeten hebben dat ze vrijwillig zijn gekomen, dat niemand hen hier naartoe heeft gedwongen, dat hun wens en wil is om deze  onderdrukkende planeet te verlaten om terug te keren naar huis, terug naar een hogere staat van bewustzijn en besef.

Aldus is het dat velen willen dat grote veranderingen gebeuren op de planeet, zelfs tot aan het punt van een planetair cataclysme(omwenteling) zodat het oude kan worden weggevaagd en dat ze kunnen worden bevrijd van dat gezwoeg en onderdrukking die ze hebben beleefd in deze drie-dimensionale werkelijkheid.

Over dit alles is eerder gesproken, maar waar dit Bewustzijn zich graag op wil richten nu, is hoe en wanneer iemand niet alleen het begrip heeft dat het een persoonlijke keuze is van de ziel die hem hier bracht maar ook de aanvaarding dat men hier is om een reden en bedoeling, en dat ze zichzelf weg kunnen te halen  van de slachtoffer mentaliteit die zo heersend is op deze planeet en in het menselijk bewustzijn, tot het begrijpen en waarderen van dat ieder individu uniek is en Goddelijk van aard is.

Dat ieder een scheppend wezen is en dat die innerlijk werk nodig heeft om door de geloof stelsels heen te breken die iemand beperken. Dat een manier om dit te doen is om een houding van dankbaarheid te adopteren, liever dan een litanie van klachten dat men in de miserie zit en dat men niet langer meer hier wil zijn.

Jullie zijn hier om je eigen unieke speciale redenen en die staan in verbinding met je spirituele en je ziel’s bedoeling. Als men dit echt begrijpt en verder gaat dan gewoon te klagen over hun niet te verdragen situatie, dan zal men niet langer gewoon zeggen: “Ik deed dit en dat, maar er gebeurt niks,” en die staat van ellende en wanhoop die velen voelen in deze drie dimensionale werkelijkheid wordt dan overweldigend.

Maar als men in plaats van te eisen dat veranderingen buiten de persoon zich laten zien, door te eisen dat de buitenste verandering het bewijs zal zijn dat ze nodig hebben om te geloven dat ze spirituele wezens zijn – dat als dit kan worden overstegen, als men voorbij dualistisch denken kan gaan naar eenheidsbewustzijn, dan opnieuw, zal alles veranderen.
Als men dankbaarheid vasthoudt en dank voor zijn leven en voor de veranderingen die gaan komen, zal dit het energiefocus veranderen weg bij welke een buitenste bewijst eist voordat iemand werkelijk zal geloven, tot iemand waar men al de gelover is en de benodigde veranderingen heeft nu de positieve energieën die resultaten zullen beïnvloeden.

Dat als men gewoon en voortdurend vraagt om en soms eist om verandering maar niet dankbaar is voor wat reeds zo is, dat is een veel moeilijker reis en is moeilijker om te bewerkstelligen dan als men dankbaar is voor wat men heeft en dankbaar is voor wat men schept.

Bijvoorbeeld, als men zegt: “Ik wil de loterij winnen” en de loterij wordt niet gewonnen en men blijft op die plek van veroordeling omdat Spirit dit zou hebben moeten doen, omdat men gevraagd heeft om een winst van de loterij en er is niets gebeurd, geen winst, geen loterij. Dat men vaak kan zeggen dat: “Ik geloof niet want spirit heeft dit niet gebracht.” Maar als men vasthoudt dat men in overvloed zit, dat Spirit altijd voorziet en men is dankbaar voor die overvloed van Spirit, schept dit een positieve omgeving die het onderbewuste, het lager zelf, vasthoudt dat dit waarheid is en het onderbewustzijn zal dan actief werken in de derde dimensie om deze overvloed te manifesteren en vast te houden dat het reeds zo is, liever dan een houding die zegt: “Ik zal echt deze keer dit geloven als ik eenmaal de loterij win en dan weet ik dat het waarheid is.”

Men moet reeds vasthouden dat dit de waarheid is. Men moet dankbaar zijn en zijn dank uitspreken bij elke gelegenheid die geschikt is voor het individu.

Een zo’n gelegenheid kan zijn bij het avondmaal of bij elk maal, waar een gebed wordt uitgesproken, die bedankt voor de overvloed in iemands leven, voor de voeding die werd voorzien, aan Spirit dat dit beschikbaar is.

Het kan zijn dat dingen zich niet onmiddellijk manifesteren als men probeert positief te zijn. Dit heeft daarom geduld en vertrouwen nodig. Dat dit is wat in de langere run resultaten zal geven, en opnieuw als gelegenheden twijfel en speculatie brengen van waarom er nooit iets gebeurt en een bereidheid tot schuld geven, dat dit feitelijk de aanwijzing is dat men als negatief wezen de meester is en niet het positieve. Dat men de gelegenheid moet aangrijpen om dieper te kijken om te vragen naar innerlijke kwesties van waarom dit zo is.

Daarom zegt dit Bewustzijn tot slot dat een positieve houding van dank, dankzeggen en gebed aan Spirit, en Spirit bedankt voor de positieve resultaten, van groot belang is in iemands leven, specifiek in deze tijd. 

Dat dit vandaag de openingsboodschap voltooit. Dit Bewustzijn is open voor enige vraag die de Energiegeefster heeft.


Dat was een buitengewone openingsboodschap, Bewustzijn, en zo, zo waar. De leden zullen er absoluut blij mee zijn. Dank u.

Dit is een  boodschap die eerder is gegeven, maar het is belangrijk om er constant aan te worden herinnerd, via dit Bewustzijn of door iemands eigen inspanning, want het is dat wat iemands leven kan omwenden als ze werkelijk dankbaar zijn voor alles dat gebeurt in hun leven, zelfs negatieve ervaringen, want er zitten veel grootse lessen in negatieve gebeurtenissen die in iemands leven plaats vinden.  Om negatieve gebeurtenissen te gebruiken als bewijs dat er niets aan het gebeuren is, is een fout van degenen die werkelijk willen begrijpen en hun leven willen activeren als Schepper wezen.

Men is een schepper wezen of men dit nu begrijpt of niet. Men schept de energieën van hun levenservaring automatisch en daar deze planeet nog steeds een van negativisme is, omdat degenen aan de macht en controle dit begrijpen en weten en die dit principe tot hun voordeel gebruiken, dat zij dit alles in vrees en negativiteit vasthouden. Dat men dit dan wil aangrijpen en in zijn leven manifesteren zonder zich te realiseren dat het dit negatieve geloof stelsel is dat ze vasthouden, wat inderdaad de werkelijkheid rond hen creëert.

Als men dit naar het volgende niveau kan meenemen en kan beginnen om dit energie te geven vanuit dat positieve niveau waar reeds werd vastgehouden dat men overvloed heeft en dat dit meer naar hen toe stroomt op elke dag, of dat men liefde heeft, men een relatie heeft, men vrede en harmonie heeft, wat het is dat men het meest in het leven zoekt.  Als men dit heeft en er voor dankt alsof het reeds een bewerkstelligd feit  is, dat dit positieve energie en atmosfeer creëert en rond het individu toestaat om deze veel meer verlichte en positieve werkelijkheid te creëren.

Dit komt neer op ieder individu en hangt niet af van degenen die de planeet controleren, want men begint te begrijpen dat behalve als men zijn eigen kracht weggeeft aan hen, dat niets kan worden weggehaald van het recht en de vrijheid van het individu om hun eigen werkelijkheid te scheppen, of het nu positief of negatief is.

Dus opnieuw is de verantwoordelijkheid van de creatie van iemands leven en wat er in iemands leven gebeurt een individuele verantwoordelijkheid, uniek en afgescheiden van het denken wat het grootste deel heeft, wat de massa’s beleven.

Het is soms een moeilijke reis om zichzelf af te scheiden van het massa denken specifiek degenen die zo diep begraven zijn in het niet bewuste niveau dat er niet eens een waarneming bestaat dat men zulke negatieve houdingen heeft.

Het bewijs van de pudding, als je wilt, is om naar iemands leven te kijken en te zeggen:  “Is dit echt de creatie van een positieve houding of, bij negatieve ervaringen die het individu heeft, is het niet de weerspiegeling van negatieve houdingen en denken die nog worden vastgehouden, die nog niet-bewust zijn, die nog moeten worden blootgesteld en waarmee moet worden omgegaan zodat men werkelijk in de hogere positieve staat van geest kan in trekken.”

De paradox is hier dat als men het positieve vasthoudt als reeds zijnde en er voor dankt alsof het reeds zo is, dat deze boodschap naar het onderbewustzijn gaat en die begint te handelen in die positieve energie en creëert het positieve. Men heeft nog steeds voordeel als men wil kijken naar negatief geloof en houdingen, maar het is belangrijk je te realiseren dat verandering zal beginnen als men werkelijk dankbaarheid heeft, als men echt dank geeft aan wat is en wat zich nog manifesteert en wat beschikbaar is voor ieder individu. 

Dat dit een nieuwe wijze is om zijn leven te leven. Het gaat niet over klagen, het gaat niet over het hebben van Spirit om af te persen dat het moet scheppen wat er wordt gewenst of iets anders. Het is die verbinding met Spirit die Spirit altijd heeft vastgehouden. Spirit is niet verarmd, Spirit is overvloed en welzijn en vreugde en geluk. Het is het individu zelf dat door zijn geloof stelsel, door zijn houding en energieoproep van het negatieve dat creëert wat lijkt dat onweerlegbaar bewijs is dat er niets aan het gebeuren is, of dat het ergste geval scenario gebeurt, of dat de persoon steeds weer geprobeerd heeft maar dat er alleen maar slechte dingen plaats vinden.

Dit is bewijs van negatieve houdingen die men op diepere niveaus vasthoudt, op die niet-bewuste niveaus. Dat men dat werkelijk kan zien dat dit waar is omdat het om hen heen wordt weerspiegeld in hun leven, in zichzelf. Het zien van “ja, echt, er zit nog een negatieve energie in me en ik zal die beginnen te veranderen door dankbaarheid te hebben, door dankbaar te zijn voor wat mijn leven is, wat in mijn leven is en om die overvloed, welzijn, vreugde, vrijheid, vrede enz. vast te houden die voor mij beschikbaar zijn als ik mijn focus wil veranderen en een houding van dankbaarheid wil adopteren als mijn manier van leven, als mijn manier om in verbinding te zijn met de Goddelijke Spirit en de bedoeling van mijn ziel.

Dit is aan ieder individu om hieraan te werken in hun leven en dit Bewustzijn zal het hier nu bij laten, maar het zegt tegen ieder een: Jullie zijn schitterend, jullie zijn overvloed, jullie zijn vrijheid, jullie zijn vreugde en harmonie en vrede, want jullie zijn spirit die een stoffelijke ervaring heeft. Zo is het.

Dat is een zeer goed advies, Bewustzijn, voor de leden en ieder ander feitelijk ook. Dank u voor het met ons delen ervan.

Dat dit Bewustzijn hiermee zijn openingsboodschap heeft voltooid.

Dank u.

Channeler: Will Berlinghof

Vertaling: Winny No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE