Followers

Labels

Saturday, August 2, 2014

Rainbow Phoenix: Opgaan naar Ascentie !Update voor huidige gebeurtenissen op do 30 juli 2014


Waarvoor Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is en vraagt om verder te gaan.

Dank u en welkom, Bewustzijn, we waarderen uw aanwezigheid bij ons vandaag voor de vragen van leden van de Rainbow-Phoenix op 30 juli 2014. Will Berlinghof is de Vertaler voor uw boodschappen; Joan Millis is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen.

Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u nu wilt spreken?

Kosm.Bew: Er zijn in deze tijd geen openingsboodschappen van dit Bewustzijn. Het wil graag verder gaan met de vragen.

Dank u. Kunt u een update geven van de situatie van de Oekraïne en Rusland, in deze tijd, alstublieft?

Die gebeurtenissen zijn steeds aan het escaleren. Dat de agenda van degenen aan de macht in het Westen wordt uitgespeeld, beschuldigingen worden gemaakt, een laster campagne is nog steeds onderweg om de Russische president en het Russische volk te bezoedelen, om ze af te schilderen in de donkerste schaduwen als iemand die weinig zorg heeft over het welzijn van anderen en die niet zullen stoppen met doen wat hij doet, dit hoofdzakelijk in termen van het voorzien van wapenen aan oproerlingen in het oosterse deel van het land van Oekraïne.

Maar er is hier geen evenwicht. Er is geen reflectie over daden van westerse naties. Niemand vraagt naar wie wapens geeft aan de Oekraïense legers. Niemand vraagt wie wapens verzorgt aan andere legers die in conflict zijn over de wereld, aan andere extreme rebellen groepen in landen zoals Syrië en Irak. Het lijkt alsof het hele focus van wie die laster campagne huisvest gericht is om die te laten lijken alsof Rusland en alleen maar Rusland die praktijk volgt, terwijl het goed bekend is dat de meeste wapens die bij wereld conflicten worden gebruikt uit de Verenigde Staten van Amerika komen, uit het Verenigd Koninkrijk (Engeland) komen en uit de westerse machten komen.


Zo wordt dit gespeeld, dit is waar het spin-dokteren over gaat. Daarom, voor degenen die het nieuws bekijken over dit gebeuren, het naar beneden halen van dat burger vliegtuig en de gebeurtenissen die in deze tijd onderweg zijn, wil dit Bewustzijn iedereen en allen er aan doen denken om die vragen te stellen, om naar discrepanties te kijken, om te vragen wie er werkelijk voordeel heeft bij dit proces, wie eerlijk is en wie oneerlijk is, wie het best gediend wordt door Poetin en Rusland af te schilderen in de rol van misdadige en duistere mensen, de rol van de vijand.

En verder, dit Bewustzijn zal ook vragen om te kijken naar de actuele situatie van de rampplek en hoe die nog steeds niet toegankelijk is voor buitenlandse onderzoekers en bepaalde buitenlandse veiligheidskrachten die er zijn om de plek te beveiligen. Veel wordt gedaan door de rol in zaken van de rebellen, de opstandelingen die vechten tegen de Oekraïense legers. Toch wil dit Bewustzijn er op wijzen dat de crash site door Oekraïense legers kon zijn beveiligd als de Oekraïense legers niet verder waren gegaan met hun aanval tegen door rebellen vastgehouden bases en steden en plaatsen. Dat zij ook de macht hebben om te stoppen met vijandelijkheden en de internationale onderzoekers en bemanning op de site te laten gaan en die te beveiligen en om onderzoek te doen. Toch zijn het de Oekraïense legers die actief zijn in hun strijd tegen de rebellen, die de strijd opnemen tegen de rebellen.

Dit Bewustzijn stelt dit eenvoudig, want dit punt is niet vaak duidelijk gemaakt als men kijkt naar berichtgeving van de gecontroleerde media. Het hele focus is gericht op de rebellen en wat zij doen om een vijandelijke situatie te veroorzaken, hoe gevaarlijk het is in dat gebied door de rebellen, de rebellen die zichzelf zien als vrijheidsstrijders en geen rebellen, helemaal geen terroristen.

Zo wordt het nieuws gefabriceerd en daarom brengt dit Bewustzijn de aandacht naar deze zaak zodat als men daarnaar kijkt, naar dit incident, men een meer evenwichtig perspectief heeft en de zaken anders kan zien. Inderdaad, als men echt dit evenwichtig perspectief heeft en die vragen stelt, is het veel gemakkelijker om te voorspellen wie wat zal doen om hun doelen te bereiken die hen het beste dienen.

Dat het duidelijk is dat er iets zit achter de daden van de westerse landen die voordeel zoeken, die proberen Rusland en zijn leider af te schilderen als “de door de duivel geïncarneerde natie, slecht en duister”  zodat er een rechtvaardiging is voor toekomstige daden, die al vele jaren eerder gepland waren. 

Dat dit Bewustzijn nu genoeg heeft gesproken over deze zaak en gewoon weer vraagt dat mensen die vraag oppakken en kijken naar het hele plaatje zodat zij niet in een cult-achtig iets getrokken worden en bepaalde mensen volgen die in deze tijd leiderschapsrollen hebben, en dat zijn de leiders van de westerse landen, de oligarchie die de wereld leidt in deze tijd. Velen breken hier van los. Rusland en China breken al los maar dit is voor een ander gesprek.

Dat dit Bewustzijn nu ook zal spreken over het conflict tussen Israël en Gaza, tegen het  Palestijnse volk. Dat ook dit een geforceerd gebeuren is met een heimelijk motief. Dat ook dit een gebeuren is dat veel spin-dokteren heeft in het nieuws. Dat de Israëlische legers, de Israëlische regering probeert om hun daden er rechtvaardig te laten uitzien. Dat zij claimen dat het Hamas is die hen uitlokt, die hen laten doen wat ze doen. Het lijkt op iemand die iets verkeerds heeft gedaan en dan zegt dat “de duivel me dat liet doen”.  Dat in dit geval Hamas krachten de duivel of de duivels zijn en dat die “duivels” onschuldige mensen als schild gebruiken en omdat zij dit doen en nog steeds raketten sturen op Israël, dat de Israëlische krachten moeten antwoorden, hen moeten aanvallen om ze af te breken, om de tunnels te sluiten die al tientallen jaren tegen Israël werden gebruikt.

Die tunnels zijn er alleen om Israël binnen te dringen en om legers in Israël te brengen, die tunnels zijn het meest gebruikt om voorzieningen en zelfs wapens te brengen in dit aan banden gelegde en gecontroleerde gebied en zelfs is er een argument dat het raadzaam zou zijn om die tunnels af te sluiten. Maar tegelijkertijd is dit meer een excuus voor het Israëlische leger om er binnen te gaan en om de velen die potentiële vijanden zijn, uit te roeien.

Dat het bekend is aan bepaalde mensen aan de macht in de door Zionisten geleide machtsstructuur van Israël en verwijzen naar hun eigen geschiedenis als Joods volk die lijden onder de handen van de Fascistische Nazi’s  en de Holocaust die het volk werd aangedaan. Dit werd lang gebruikt als een scherm tegen elke kritiek tegen Joodse nationalisten, Israëlische Zionisten, zij die hun eigen volk gebruiken als rechtvaardiging voor agressie en holocaust tegen hun vijanden.

Het wordt nu nogal duidelijk dat de claims van degenen aan de macht in Israël, dat de “duivel” die hen onschuldige kinderen laat vermoorden, onschuldige vrouwen, onschuldige mannen in de Gaza, hol zijn, van dien aard zijn die kant noch wal raken. Het is krankzinnig, en toch zijn velen dit voertuig(idee) binnen gegaan, dit proces van ontkenning tegen daden die zij uitvoeren omdat zij claimen dat ze rechtvaardig zijn, omdat de “duivel” hen erop laat antwoorden.

De Palestijnen, de Hamas, zijn de vijand, zij lokken dit antwoord uit, dit buitengewone antwoord van wreedheid en geweld tegen een volk. Wanneer zal de mensheid zich realiseren dat er krankzinnigen aan de leiding zijn, en dat hun uitleg en rechtvaardigingen bespottelijk en krankzinnig zijn, werkelijk idioterie zijn. Dat er geen rechtvaardiging zit in de massale uitroei van honderden, zelfs duizenden mensen, en alleen voor het doel opdat hun eigen staat veilig en zeker is.

Die zal nooit veilig en zeker zijn zo lang als zulke daden tegen dit volk worden genomen. Dat voor ieder gedood kind, ieder afgemaakte onschuldige er een nieuwe martelaar zal opstaan en zichzelf zal offeren voor hun doel, hun zaak. Hun doel is net zo krankzinnig in dat hun bereidheid om de staat van Israël uit te roeien een plan is dat op zichzelf idioot is, gekte is. En toch voelen zij zich gerechtvaardigd in hun daden, want zij, aan de andere kant, kunnen zeker wijzen op de massale uitroeiing van zoveel mensen als het ware kwaad, de ware duivel waar tegen zij vechten.

Zeker is het nu tijd voor de mensheid om hier de Waarheid te zien, in plaats van te vallen voor de propaganda, voor het spin-dokteren. Het gaat om ieder mens die vragen te stellen, grote vragen, diepe vragen. Het is aan het individu om niet gewoon een kant boven de andere te kiezen, maar om de daden te zien van beide zijden als idioterie, als gekte en om te zien dat dit deel is van een veel grotere manipulatie in het menselijk bewustzijn om de hele wereld naar de rand van een wereldoorlog te duwen, niet alleen vanuit een plek, maar van diverse locaties, zoals die locatie in Israël en de Gaza strip, zoals Syrië, zoals Irak, zoals Rusland en de Oekraïne.

Dat dit deel is van een georkestreerde poging aan de kant van degenen die zo lang aan de leiding en in  controle zijn geweest om de mensheid precies te duwen naar waar ze hen willen laten zijn, om geofferd te worden als voer voor oorlogsgoden, dood en verwoesting.   

Maar dit is ook anders in deze tijd, want de energieën van de Goddelijke Spirit zijn in deze tijd stevig aan het stromen naar de planeet, en velen beginnen zich af te vragen, velen beginnen er uitdrukking aan te geven. Er zijn velen op de wereld die de argumenten van Israël niet accepteren dat het gerechtvaardigd is in zijn extreme daden tegen het volk. zij willen dat dit eindigt, dat er vrede volgt.

Er zijn velen die kijken naar de huidige situatie in de Oekraïne en die ook in een ander licht zien. Dit is werkelijk een buitengewone tijd om zulke gebeurtenissen te observeren vanuit het punt van een groter perspectief, een eenheidsperspectief, die het hele plaatje proberen te zien en niet gewoon een kant van een dualistisch argument.

Dat dit Bewustzijn de energieën ziet als sterk en sterker wordend voor oppositie, voor gezonde stemmen die zich uitspreken, dat waarheid naar buiten komt en in deze tijd waarop velen geraakt worden door buitengewone ongerustheid vanwege die wereldzaken en gebeurtenissen. Zodat het nu een perfecte tijd is om te begrijpen dat die gebeurtenissen zichzelf uitspelen zoals ze moeten doen. Dat er misschien manipulatie zit achter de meeste van die gebeurtenissen, inderdaad in al die gebeurtenissen, maar dat er ook de Kracht van  het Goddelijke is die zichzelf uitspeelt, die nu wordt toegevoegd aan de formule op manieren die nooit eerder werden ervaren.

Daarom als afsluiting zou dit Bewustzijn gewoon weer stellen dat ondanks de negatieve ‘spin’ die op gebeurtenissen wordt gezet, ondanks de ongerustheid van een situatie die zo extreem schijnt te zijn, dat het in de mens’ zijn eigen  belang is, in ieders eigen belang, om niet het duistere pad te gaan, maar om er af te blijven, om wel naar het grotere plaatje te kijken, om zich vragen te stellen en te observeren wat er aan het gebeuren is, niet vanuit een positie van een paniekerig, angstig individu, maar vanuit een individueel gezichtspunt dat evenwicht geeft, dat inzicht geeft, dat bewustzijn geeft voor wat er werkelijk aan het gebeuren is bij die conflicten en conflicten over de hele wereld op het wereldniveau, op het nationale niveau en zeker ook op het persoonlijke niveau.

Dit Bewustzijn is compleet met antwoorden op de vraag in deze tijd van huidige gebeurtenissen en hun verwikkelingen.

Dank u, Bewustzijn. Kunt u nog aanraken wat de ‘beef’ is (de ‘klacht’ is) tussen Syrië en Irak? Is dit een oude situatie of zoiets?

Kosm.Bew: Het is geen ‘beef’ tussen Syrië en Irak. Het zijn twee gescheiden gebieden die in stevig conflict zijn. In deze tijd is de oorlog in Syrië een voortduring van de strijd die brandstof kreeg door ondersteuning van buiten, zelfs van ondersteuning van de Verenigde Staten van Amerika, voor veel van de rebel oorzaken en groepen en afdelingen. Inderdaad, als men deze zaak dieper wil begrijpen, is er bewijs dat het Amerikanen zijn, en dit Bewustzijn moet dit kwalificeren, het Amerikaanse volk is niet waarop wordt gewezen, het is een aanwijzing op degenen aan de macht, in de regering en in corporatie-machten die de rebellen fondsen geven, dezelfde rebellen  die illegaal in de Verenigde Staten zijn, dezelfde rebellen die, zoals beweerd wordt, de Verenigde Staten aanvielen. Dat veel van die groepen een afdeling van Al- Qaida zijn en verbindingen ermee hebben, en toch zijn er wapens geleverd aan hen, er zijn fondsen aan hen geleverd, er is manipulatie van gebeurtenissen die namens het regiem van de president van Syrië worden genomen en uitgevoerd. Dat dit gebeuren al lang gaande is.  

Het gebeuren in Irak van meer kortgeleden, dat ISIS, de groep, die extreme Moslim groep aan macht wint. Dat er ook bewijs is dat de ISIS groep, veel van de leden van de ISIS groep getraind werden door CIA mensen die werkzaam waren op locaties op de wereld, inclusief in de Soedan, maar wel geheime training natuurlijk. En nu bestrijden die mensen de bestaande regering, scheppen massaal geweld, dood en verwoesting.

Men kan naar die zaken kijken, die gevallen, die gebeurtenissen vanaf het niveau van
verslaggeving van die zaken uit gevestigde en gecontroleerd nieuws organisaties, maar men kan ook zien dat het meeste dat daarvan wordt gerapporteerd en waarover is gesproken, gemanipuleerd is, verdraaid is, om te voorzien in een bepaald onderscheiden zicht en om andere zaken in de doofpot te doen waarvan degenen achter de schermen liever niet willen dat de mensen zien.

In het algemeen zijn de energieën van dood en verwoesting, van oorlog en chaos en verminking en moord, energieën van het duister, terwijl die zijn bestemming vervult, de tijdloze bestemmingen die in de vierde dimensie worden gezien. Maar zijzelf zijn niet zeker van wat hieruit voortkomt, welke de uiteindelijke resultaten hiervan zijn.  Het zijn net ratten in een doolhof die in verbijstering lopen, niet zeker van hoe ze verder moeten gaan, maar enige van bepaalde paden die zij telkens weer gelopen hebben en dat pad wordt weer vervolgd: de manipulatie van menselijk bewustzijn, het voortdrijven van de mensheid naar bepaalde uitgedrukte doelen die degenen die de macht hebben, hebben uitgezet, waar ze inderdaad naar toewerken.

Maar tegelijkertijd is er een nieuwe Kracht, de Kracht van het Goddelijke Zelf. Die is misschien niet een nieuwe Kracht als zodanig want het Goddelijke is altijd aanwezig geweest, maar wat nieuw is, is de kracht van macht van de hogere energieën van spirit die nu de planeet binnenkomen, zij zijn begonnen om de planeet voorwaarts te versnellen.

Zelfs zij die lang geleden de waarheid hebben geweten over hoe de mensheid wordt gecontroleerd en gemanipuleerd zien deze nieuwe Spirituele Kracht die voorwaarts gaat en dat is een directe bedreiging voor degenen aan de macht, want die heeft de macht om hen bloot te leggen. Die heeft de macht om hen omver te werpen en daarom, op een manier van spreken, zij die zo lang hebben gemanipuleerd, zijn nu wanhopig om hun plannen te voltooien voor hun eigen voordeel en voor de best mogelijke toekomst voor hen die ze kunnen verkrijgen, en toch zijn zij onzeker of ze succesvol zullen zijn.

Dit is  het equivalent van diepe angst bij hen, gelijk aan de angst en ongerustheid die ze scheppen voor het collectieve bewustzijn van de mensheid. De angst voor hen is dat ze misschien gaan verliezen, dat ze misschien hun doelen niet bereiken, dat de mensen wakker zullen worden, dat het Goddelijke succes zal hebben.

Toch worden ze verder gedreven zoals ratten in het doolhof, voor zichzelf, als men dit in zijn diepte wil begrijpen, moeten ze doen wat ze doen. Ook zij zijn deel van het grote plan en grote ontwerp, en zelfs al zijn ze bang dat ze geen succes zullen hebben, dat de slapende massa’s zullen ontwaken, toch gaan ze door met zaken zoals ze dat altijd gedaan hebben. Dood en verwoesting van de mensheid, controle over de planeet wat hun agenda is, zoals het altijd is geweest.

Het is ook tijd voor hen in dat onheilige legioen van archonten, van degenen die niet verbonden zijn aan Spirit, dat het ook hun kans wordt om te beginnen met hun eigen persoonlijke reis terug naar Spirit, terug naar het Goddelijk, maar dit is een andere kwestie. De gelegenheid is er voor velen die zo lang gemanipuleerd hebben om andere keuzes te maken. Ongelukkig genoeg kunnen velen niet met de training en voortbrengen van hun eigen mensen breken en velen zijn toegewijd om de oude paden steeds maar weer over te doen, welke over dood en verwoesting gaan, over oorlog en chaos.

Maar dit is weer een diepere zaak, een diepere materie die kan worden onderzocht en begrepen door degenen die het totale plaatje willen zien. Het is dit keer voldoende om gewoon te  zeggen dat de wereld nu een andere plek is, dat de energieën van Spirit veel sterker zijn dan ze ooit eerder zijn geweest. Een nieuwe koers is neergezet en eerder dan omgeven te zijn en opgeslokt te worden door negatieve scenario’s die op het avond nieuws geschetst worden, moet men verder kijken en zien dat de gebeurtenissen zijn zoals ze moeten zijn en het is nu meer een zaak van persoonlijke keuze of men de invloed van de negatieve mensen wil toestaan in zijn leven of dat men de hogere spirituele energieën zal kiezen en begrijpen dat dit hen zal voeren naar wat het aanbreken van een nieuw bewustzijn is. Of men nu het negatieve of het positieve kiest in alle zaken, wereldwijd, natie-wijd of persoonlijk, dit is nu de keuze en deze keuze is het die steeds helderder wordt voor degenen die antwoorden zoeken versus degenen die gewoon aanvaarden en volgen wat de gemanipuleerde waarheid en werkelijkheid is van degenen met een heimelijk motief.

Het is een tijd van persoonlijke keuze en dus persoonlijke verantwoordelijkheid. Er is veel hoop, er is een helderheid in de toekomst die gezien wordt door dit Bewustzijn die veel schitterender is dan die welke enige tijd werd geobserveerd op jullie planeet. Maar het is nog steeds een persoonlijke reis, ondanks dat en steeds de keuze is van ieder en elk individu voor wat hun ervaring zal worden op deze stoffelijke planeet in dit dualistisch stelsel. Dat dit Bewustzijn alleen eraan herinnert dat dit nu zo is en laat iedereen achter om hun eigen keuze te maken.

Dit voltooit het beantwoorden van deze tweede vraag.

Dank u, Bewustzijn, dit wordt zeer gewaardeerd. Er zit heel veel voedsel voor gedachten in. Dank u, zeer, zeer…

Source: http://rainbow-phoenix.com/blog.html

Vertaling: Winny 


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE