Followers

Labels

Friday, August 8, 2014

MAAK JE STOELRIEMEN VAST,WERELD – WE KOMEN ERAAN!

De Sterren Ouderen met Aluna Joy  op 6 augustus  2014

(vertaling winny)
We weten dat jullie het kunnen voelen komen. Er staat iets groots op het punt te veranderen. Jullie harten fladderen op een nieuw ritme. Wat er komt is allesbehalve iets dat jullie tot nu toe hebben ervaren… maar het is iets dat jullie wel gewenst hebben. Dit is de grote waardering voor al het harde werk dat jullie al heel lange tijd gedaan hebben.
We zeggen dat jullie je misschien voelen alsof je uit een kanon wordt weggeschoten nadat je een lange incubatie tijd hebt gehad (sedert december 2012). Schepping gaat nu zeer snel beginnen. Dus, maak je stoelriemen vast, alsjeblieft! Dit kan misschien voelen als het op goed geluk af pulseren van kosmische adrenaline stromen die niet zijn verbonden aan de normale bronnen (zonnevlammen, aardbevingen, wereld gebeurtenissen, enz.. ) Dit komt omdat wat door je heen stroomt niet van de oude wereld is, maar het komt uit de nieuwe die jullie nu nog niet kunnen zien.

Er zullen vele rare en wilde schommelingen zijn zoals opgewaardeerde tijd en ruimte morfemen(zakken) om jullie heen. Diepte waarneming en visie zullen onbetrouwbaar zijn samen met een overvloed aan andere nieuwe en vreemde symptomen. De technologie zal ook regelmatig werken. Wees geduldig. Jullie kunnen misschien voelen dat alles waarvan jullie denken dat er is, ouderwets is; iets ervan is dat ook. Gooi nu snel weg wat jullie toekomst niet meer dient. Heal je relaties waarmee je vooruit wilt gaan. Het kan zijn dat je je geroepen voelt om je stoffelijke lichaam te reinigen en om meer tijd te besteden om je hart ook te zuiveren. Je kunt je best niet in harmonie voelen met de oude stoffelijke materiële wereld omdat die weg kwijnt samen met herinnering en geschiedenis. Wees opmerkzaam voor je omgeving en wees voorzichtig. Wees duidelijk voordat je handelt. Spring niet voordat je ervoor klaar bent.
Jullie zullen nu plotselinge opruimingen beginnen te zien en healings in jullie leven, samen met de terugkeer van lang gemiste, synchronistische gebeurtenissen. Alles wat jullie ooit gevraagd hebben zal zich beginnen te manifesteren in je energieveld (jullie emotionele gevoel). Bid voor iedereen die nog leeft en handelt vanuit zelf-absorberende, niet liefdevol en niet vergevende perspectieven. Er zullen voor hen extra uitdagingen komen. “Vergeef onze overtredingen, zoals ook wij degenen vergeven die tegen ons zondigen.”  Jullie leven moet in een staat van liefde en vergeving worden geleefd. Vergeving kan niet plaats vinden behalve als je het verleden loslaat. Dit is specifiek nu nodig omdat jullie verleden aan het oplossen is.
Het drama dat om je heen is en verbonden is aan een enorme hoeveelheid oude verwrongen en gewoon krankzinnige karmische koorden en programma’s, is aan het imploderen (in-een-storten). Dit zijn de disfunctionele koorden en de mis-gekwalificeerde creatieve krachten die eonen trauma, drama en oorlog hebben gecreëerd. We zien die door families, landen en werelden lopen. Jullie zullen of worden uitgedaagd of geheeld van deze karmische koorden, of jullie zullen er goddelijk van worden afgescheiden.
Maak je zelf klaar om in de onbekende ruimte te springen die jullie de toekomst noemen. Dit noodzaakt jullie om een dapper nieuw hart te hebben. Deze tijd heeft een dringende oproep  om dit nieuwe hart geboren te laten worden en om overnieuw te beginnen. Dit is wat wordt genoemd “tweemaal geboren”. Jullie moeten je hart in stellen om niet te zijn wat jullie zijn geweest, maar wat je wilt zijn. Wie jullie zullen zijn is je authentieke en goddelijke zelf. Die leeft in de goddelijke staat van aanwezigheid en holistisch meesterschap.
Precies als de antieke Godin Maät die harten woog van degenen die hun laatste reis binnengingen, worden jullie harten nu gemeten zonder het einde van jullie stoffelijke leven.  Dit is een volledige lichaam/ziel ‘reboot’ (opstarting). Hoe lichter het hart, hoe dichter jullie bij je doel zullen zijn. Het is tijd om lichter te worden, je lei te reinigen en toxische situaties los te laten.
Aan het einde van de zomer en in de vroege herfst zal de wereld er heel anders uitzien en voelen. Het kan zijn dat jullie onmiddellijke helderheid en inzichten verkrijgen. Jullie ziel zal zich vrijgelaten voelen uit de gevangenis waarvan jullie niet weten dat je erin zat.
Veel worstelingen zullen worden opgelost. Veel bedoelingen zullen worden gerealiseerd. De wereld problemen zullen beginnen zich te settelen terwijl de mensheid zijn wereld en collectieve lessen leert. Jullie zullen niet alleen weten maar VOELEN dat de hele mensheid EEN is. Wij weten dat jullie je nu bezorgd voelen over het resultaat, maar ondanks jullie huidig gebrek aan toekomst visie nu, is er een goddelijk plan aan het werk, en dat is precies op schema … en dat zijn JULLIE ook!
Heb liefde en vergeving in jullie hart en heb geloof in alle krachtige grondwerk dat jullie hebben neergelegd. Deze tijd is de verwezenlijking van levens. Die zal een nieuwe tuin manifesteren en die staat klaar om uit te bazuinen! 
 Vertaling: Winny 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE