Followers

Labels

Saturday, August 9, 2014

Neptunus - ‘Laten wij de Wateren helen met Liefde!

Neptunus -  ‘Laten wij de Wateren helen met Liefde!

Ashtar On The Road Teleconferentie op 22 juli 2014(vertaling winny)

“Ik ben Neptunus, zoals mijn broeder heeft gezegd, die bekend is met vele namen. Ik ben hier door de specifieke aanvraag van Moeder Gaia en als antwoord op degenen van jullie wier Harten liefdevol zijn, maar toch bezorgd over de oceanen van planeet Aarde, want ik ben de Beheerder van de oceanen en van alle leven in de oceanen. En met een beetje uitweiding, alle wateren die stromen in de oceanen, of ze nu uit een bron komen hoog in de bergen, of uit een stroom  of een meer of een rivier die in mijn wateren stroomt – alle wateren van de wereld zijn verbonden. 

En ik ben degene die overziet en verantwoordelijk is voor het weten wat er aan het gebeuren is met de wateren van de wereld. En net zoals de regendruppels vallen in de wateren van de Aarde, zo is het ook dat ik me bewust ben van wat de regendruppels bij zich dragen.


“En dus is het dat terwijl ik toezie op de wateren, dat jullie door mijn ogen kunnen zien, als je dat wilt en zien en voelen wat ik voel. En jullie weten dat op dit moment in de tijd de wateren gevuld zijn met giftige materialen in elke beschrijving. Sommigen ervan zoals het was in het begin op planeet Aarde, is gewoon onverschilligheid, het onvermogen om verder te kijken – bijvoorbeeld, de boer die zijn kudde liet grazen bij een stroom of rivier die uiteindelijk zijn weg vond in de oceanen, zonder te denken aan wat er misschien in de oceanen komt en dat uiteindelijk zijn weg ging rond de wereld. Omdat het de oceanen zijn en het water dat verdampt uit de oceanen op andere plaatsen valt als regen, die in hun stromen en rivieren en in de regenval giftige materialen brengen, over de hele wereld. En zelfs nu zijn er plekken op de wereld waar er geen manier is om òm te gaan met het specifieke aspect van het leven en dat is menselijk als wel ook dierlijk afval.

“Soms zijn het bij producten van de productie – chemicaliën en andere soort materialen – die worden vrijgelaten in de wateren, niet omdat iemand dat opzettelijk wil vervuilen, maar gewoon omdat dit de manier is waarop dat wordt gedaan, of er wordt niet gedacht aan andere manieren. Maar, dat wordt een excuus! Er is nu te veel kennis van de schade die gedaan werd door dit soort vervuiling.

“En nu hebben jullie de voortdurende – en ik benadruk dat, voortdurende gevallen van straling – besmetting door straling, of dat nu straling is die de lucht in lekt uit actieve nucleaire installaties, of dat het straling is die in de wateren lekt uit onstabiele opslag-containers. Het maakt niet uit!!! Straling is schadelijk voor alle leven, net zo als nitraten en chemicaliën!

“En jullie hebben nog andere vormen van besmetting – plastics ! De vissers buiten aan boord van hun boot – de wind komt en hun plastic boterhamzakjes waaien overboord of hun Styrofoam containers of misschien hun ijskist valt uit en dat is maar een klein beetje van wat er kan gebeuren.

“En wat gedacht over raketten die omhoog worden geschoten in de lucht en die terecht komen in de oceanen – nucleaire en andere? Dit zijn allemaal toxische materialen met daarin chemicaliën die vervuilen. Als er ongelukken van elke soort beschrijving zijn, of het nu een auto is die van de snelweg afgaat en onderin een meer plonst, of als er een groot oceaanschip is dat op een of andere wijze wordt vernietigd, of een vliegtuig dat verongelukt. Dat zijn allemaal toxische materialen die in de wateren gaan.

“En dan zijn er opzettelijke vernietigingen ! Orkaan Katrina bracht een geweldige hoeveelheid mee, door de bommen die geplaatst werden om de wateren van dat grote meer, delen van New Orleans te doen overstromen en langs haar pad veel, veel toxische materialen mee te nemen. En dan zijn er nog meer, rampzalige vergiftiging, zoals de olie lekkages.

“En wat met mijn populaties – de koraal riffen, de grote en kleine vissen? Er zijn plaatsen op planeet Aarde waar de populaties zijn verminderd of door wat jullie over–bevissing noemen maar ernstig meer door toxinen – vervuilingen, die zo overheersend zijn dat het leven daar niet meer kan overleven.

“En wie zijn de bewaarders?  Walvissen en Dolfijnen! Zij zijn Liefde, en zij zijn Kennis en die zijn hooglijk ontwikkeld, en zij delen hun Liefde met jullie – zullen we zeggen – de hele Mensheid. Je moet je er voor openen en naar hen luisteren. Dat is om wàt je maar kunt doen om hen te redden !!!

“Dit is om de Wereld uit te nodigen. Liefde is de meest helende en krachtige energie in het Universum. Liefde kan healen zoals niets anders dat kan. En dus gaat het erom alle schepselen in de zee lief te hebben. En het gaat om hen uit te nodigen om samen te komen met alle Koninkrijken van Moeder Gaia ! Ze kunnen misschien meer ver van jullie af staan dan degenen die op het land leven of in je lucht vliegen. Maar we zijn allen verwant, alle Koninkrijken. En als een Koninkrijk lijdt, lijdt iedereen.  En als een Koninkrijk Liefde ontvangt, ontvangen allen Liefde. Dit is de Universele Wet ! Dit is de Goddelijke Wet !!!

“En dus kom ik, Neptunus, naar jullie toe om mijn Hart naar jullie in Liefde te openen en om te vragen dat jullie je bij ons voegen bij de healings en de reinigingen omdat jullie liefdevolle Harten zoveel kunnen doen om alles te transmuteren dat gif is en toxisch en schadelijk is! Dit kan zo’n stroom van Liefde in jullie atmosfeer brengen, in de energie roosters van planeet Aarde, dat zelfs zij die zonder dit te weten vervuilen, dat zullen stoppen en zichzelf gaan observeren, en veranderingen maken !!!

“Nu weten jullie dat onze Broeders en Zusters die van de sterren zijn gekomen de technologieën hebben om in een klap alle vervuilde wateren overal te reinigen. Nou, jullie hebben die technologie ook in jullie liefdevolle energieën!  

Het is gewoon om daar toegang toe te krijgen en je bij hen beginnen te voegen, en met de Meesters en de Engelen, de Walvissen en de Dolfijnen en alle Koninkrijken van de Zee en de wateren overal, en om NU te beginnen, zelfs als jullie dat alreeds hebben gedaan. Dit is om een heel nieuw hoofdstuk te beginnen van deze healing, want als we samen komen, dan zijn we exponentieel krachtiger in onze Eenheid !

“En dus gaat het om samen te komen, om mij Neptunus op te roepen, om bij jullie te komen, ieder van jullie en wij allen samen als een groep en om alle Lichtwerkers uit te nodigen, alle Ashtar Commanders, iedereen op planeet Aarde om hun Hart voor Liefde te openen en samen te gaan om het healing proces te bekrachtigen – en dus de situatie om te keren die nu in de tegen gestelde richting werkt, wat natuurlijk is om de wateren te reinigen, om ze schoon te maken, omdat uiteindelijk deze planeet omhoog gaat en Lemurië de bestemming is die heel werkelijk is voor de Gouden Periode en daar voorbij.

“En het is heel gepast dat wij dit samen tot stand brengen als een begin en uitnodiging aan degenen uit de Hogere, Goddelijke niveaus, zullen we zeggen, waar planeet Aarde binnengaat, om mee te doen, samen met alle Koninkrijken van planeet Aarde en verder om deze healing naar het volgende niveau en verder, en verder te brengen. Omdat als eenmaal de stuwkracht hier is, die exponentieel in kracht zal winnen, zoals ik zei. Wij hoeven niet te wachten op de dag waarop het Ashtar Command ons de technologieën brengen !!!  wij kunnen hen uitnodigen om nu zelf meer te doen. Zij zijn al verzachting begonnen in de ergste situaties. Laten wij hen vragen om nog meer met ons samen te doen !!!

“En laten we deze stuwkracht verder gaan, omdat hoe sneller wij dit doen, Geliefde Mensen, hoe sneller het klaar is. En als het eenmaal is gedaan met NESARA op zijn plek, zullen de vervuilingen ophouden en zullen we allen in staat zijn om te genieten van de schone, zuivere en oorspronkelijke wateren overal op planeet Aarde, zoals ze waren in het begin der dagen van Lemurië, het Water Koninkrijk.

“En dus dank ik, Neptunus, jullie, namens alle Koninkrijken en de Bewoners van de Zeeën  en de stromen en de rivieren en de meren en de vijvers – en alle waterwegen van planeet Aarde. Dank jullie.  Dank voor jullie aanwezigheid en voor het openen van jullie Harten om ons in staat te stellen om samen te komen bij deze grote healing! Mag dit dus nog meer in grootte toenemen totdat het voltooid is. En zo zij het! Namasté !”

* Ashtar's Message:


Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 22, 2012. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2012. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE