Followers

Labels

Wednesday, October 14, 2015

Nederlands -- Cosmic Awareness: PUTIN & SYRIARAINBOW PHOENIX    op 10 oktober 2015
Omhoog gaand naar Ascentie !

Dit Bewustzijn is nu beschikbaar, gaat u verder.

Dank u. Welkom Bewustzijn en dank u om bij ons te zijn voor de Rainbow Phoenix leden sessie van 10 oktober 2015. Will Berlinghof is de Stem voor Kosmisch Bewustzijn, Joan Mills is de vraagsteller en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u deze keer wilt spreken, please?

Kosm. Bewustzijn. Dat er deze keer geen openingsboodschap is, dat dit Bewustzijn merkt dat de voornaamste vraag zal dienen als wat aandacht zal leggen op de belangrijke zaken die bezig zijn, die er gebeuren. Daarom zal de openingsboodschap gevat worden in het antwoord op de vraag die zal worden gesteld. Gaat u verder.

Dank u. Dit is mijn vraag. Ik dacht na over het bombarderen van Syrische doelen door de Russen, en de veronderstelling van de V.S. dat het meer waren dan de Syrische doelstellingen. Is er enige waarheid hiervoor, ik bedoel President Poetin, heeft hij een agenda die hoort bij de huidige situatie? Uw gedachten aub.


Dat dit Bewustzijn er op wil wijzen dat die twee ideologische tegenstellingen botsen met elkaar, het ideologische gevoel van de democratische wereld of de aangenomen democratische wereld die de Westerse wereld is die wordt geleid door de Verenigde Staten en wordt ondersteund door de Verenigde Koninkrijken versus dat wat wordt aangenomen een niet-democratisch land is, een Communistisch land, alhoewel het niet langer Communistisch is als eens werd vastgesteld.

Maar er is een propaganda oorlog bezig en dat zij, de Westers democratische landen dagelijks geraakt worden door de propaganda dat Poetin en Rusland het kwade rijk zijn, degenen zijn die tegengesteld zijn aan de democratische vrijheid. Dat dit wordt uitgespeeld in de situatie in het Midden Oosten, specifiek in deze tijd in Syrië.

Dus moet het zijn dat de Westerse naties specifiek Amerika en Groot Brittannië het argument handhaven dat Poetin en Rusland niet alleen op ISIS of de Islamitische Staten doelen, maar inderdaad de doelen bombarderen die te maken hebben met degenen die de gematigde rebellen worden genoemd.

Het interessante feit dat hier moet worden geobserveerd, om onderscheiding te krijgen over de zaak om de filosofische en ideologische oorlog te zien die ook in deze tijd bezig is door Ruslands deelname in het Midden Oosten, in de zaken van Syrië, is dat dit veel te maken heeft met de wereldwijde situatie wat ook plaats vindt en hoe daar de Krachten Die er Zijn die nog steeds een wereldwijde situatie willen scheppen waar instabiliteit wordt gecreëerd en waar de plannen van de machten-die-er-zijn, die dit Bewustzijn nu eigenlijk zal noemen de krachten-die-er-waren, kunnen worden uitgevoerd en uitgedragen.

Dat het Midden Oosten en Syrië een zeer groot deel zijn van hun grotere plannen om wereldwijd instabiliteit te creëren, die hen in staat zal stellen om makkelijker hun plannen uit te voeren.

Dat ook Rusland zich hiervan bewust is en Poetin die de leider is van Rusland, de persoonlijkheid, het hoofd ervan, die diametraal staat tegenover de plannen van degenen die verborgen agenda’s hebben. Hij is zich absoluut bewust van het punt dat hij de laatste verscheiden jaren heeft, hij stond op tegen die mensen. Ten eerste in zijn eigen land door de oligarchieën te vernietigen, door degenen te vernietigen de persoonlijke hoofden ervan voor de Westerse krachten, de krachten-die-er-waren, die probeerden om Rusland over te nemen. Inderdaad, er kon worden gezegd dat ze al grote controle hadden in Rusland. Toen het incident in Oekraïne en Oosters Oekraïne, die de traditionele territoria van Rusland waren, de Oosterse Krim regionen en de Oosterse Oekraïne regionen, dat die terugkwamen naar de Russen. Minstens de Krim deed dat en de burger oorlog die in Oosters Oekraïne gebeurt gaat ook hierover. Een traditioneel volk dat terugkeert naar hun eigen volk, het volk van Rusland.

Maar er is veel bemoeienis geweest, veel propaganda dat de Russen heeft besmet met degenen die de vijanden zijn. Dit meenemend naar de situatie die nu in Syrië is, de ironie en de paradox hier nu dat de NATO mensen, via sprekers als John Kerry zeggen dat de enige ware oplossing is om vrede te brengen aan dit gebied, dan doen deze mensen precies het tegenover gestelde. Dat er voldoende bewijs is om te bewijzen dat Amerika ISIS, de Islamitische Staat, de Jhihadisten, heeft gefundeerd en getraind. Dat ze door hen werden ondersteund door hen equipment, militair equipment hebben achter gelaten, en dat ze ook, door hun bombardementen niet alleen ISOL doelen hebben aangevallen, maar andere doelstellingen, waarbij burgers werden gedood. Het laatste is natuurlijk het bombarderen van het hospitaal in dat gebied, in het Iraakse gebied.

Dat deze acties de waarheid van de situatie vastzetten, de waarheid blootleggen van de situatie, dat terwijl ze spreken vrede te brengen aan het gebied, in plaats van hun daden en de ondersteuning van degenen die zij geëtiketteerd hebben als de vreselijke vijand, van een aard zijn dat hen niet alleen steunt maar hen ook promoot.

Nu is er de situatie van Poetin die de situatie van Syrië binnenkomt, en de wettelijke president Bashar al-Assad komt ondersteunen. Dat de meesten denken dat deze een despoot is, een dictator, een slechte tiran. Waarom is dit zo? Dat is zo omdat de propaganda hem zo heeft afgeschilderd en er zijn weinig vragen hierover, dat er weinig over gevraagd wordt omdat het niet in de agenda staat van de krachten-die-er-waren om dit anders te doen. Hun agenda, die over het creëren van instabiliteit gaat, heeft nodig dat Bashar al-Asad de vijand is, de tiran is die moet worden afgezet. Dat dit coördineert met de fantasie van hoe slechte dictators omvergegooid worden door rechtvaardigen, door degenen die vrijheid wensen en democratie, alle oude ondernemingen worden aangezet en uitgedragen als tegenstelling van een slechte dictator zodat de mensen bevrijd kunnen worden.

Maar de mensen waren relatief vrij op de eerste plaats. Hun levensstandaard best hoog, ze hadden veiligheid, ze hadden een thuis, ze hadden instellingen die hen ondersteunden, ze waren gelukkig in hun land totdat dit plan werd gelanceerd om van die stabiliteit vervreemd te raken, om die te ontbinden. Dit was niet alleen een plan voor Syrië maar voor de hele regio, Libië kwam als eerste onder de nieuwe agenda die instabiliteit schiep in die regio. Wat nu het geval is met Libië, dat Gaddafi werd verwijderd en geëxecuteerd is een land in strijd en chaos, een totale omwenteling. Dat is niet precies wat er werd beloofd door de verenigde landen die deelnamen aan deze omverwerping, ook kon dit indirect worden betwist door Gaddafi en zijn regiem.

Dat het grotere plan toen naar Syrië ging, om Bashar al Assad omver te werpen om een gelijke situatie in Syrië te creëren, dat die ook zo slecht gemaakt zal worden achtergelaten als Libië. Maar Bashar al Assad weigerde om af te treden en ging tegen degenen en hun plannen in, zo sterk dat de pogingen van de Verenigde Staten en diens bondgenoten uiteindelijk tot een punt kwamen waar ze zelf tussenbeide kwamen, Syrië bombardeerden, een natie dat niet was en niet in oorlog is met de NATO landen, de Westerse achterliggende landen en toch creëren dezen de instabiliteit in deze regio onder het mom en de vlag van dat zij de cavalerie zijn die binnen komen om de arme Syriërs te helpen en de Iraki’s, maar is dit zo?

En dan heb je dat nieuwe stuk dat werd bijgevoegd, het stuk van Rusland die binnenkwam., Poetin die Assad ondersteunt en die een verschil maakt. Ironisch, op een manier om stabiliteit terug te brengen naar de regering, is er meer bereikt in een relatief korte tijd dan werd bereikt in een jaar van bombardementen in Syrië door de NATO en de daar achterliggende landen.

Dat dit zou creëren, als Bashar al Assad’s legers in staat waren om de rebellen en de rebellie te onderdrukken, een stabiele situatie in Syrië te zijn waar zij die dakloos zijn opnieuw in staat waren om hun huizen en levens op te bouwen en te herbouwen. Zij die gevlucht zijn zouden misschien zelfs terugkeren als er stabiliteit kon worden teruggebracht naar Syrië en als degenen die waren en zijn de echte vijanden waar mee kon worden omgegaan en uitgedreven konden worden. Dit is wat Rusland biedt maar dit is de antithesis/tegengestelde van wat Amerika en Engeland en hun achterliggende landen wilden bereiken, want het hun agenda is op lange termijn en het was heel cruciaal en het is heel cruciaal voor hen om deze instabiliteit te creëren, de disharmonie in dat gebied, niet alleen van Syrië, maar ook van Irak en Iran en andere landen van het Midden Oosten, zelfs nog Egypte. Dat dit wordt gedwarsboomd door de deelname van de Russen aan dit conflict en hun pogingen om Assad en zijn wettelijk regering te steunen en zeker te stellen.

Dat dit een enorme propaganda oorlog is en dat jullie de keuze hebben om of degenen te willen geloven die stellen dat ze er zijn om de rebellen te helpen en om een onrechtmatige regeerder uit zijn macht te zetten, of om de andere kant te geloven dat de onrechtmatige regeerder Bashar al Assad de rechtmatige regeerder is en dat de daden om hen te ondersteunen en hem bij te staan de acties zijn om stabiliteit terug te brengen in het gebied. Maar het meest belangrijke ding dat dit Bewustzijn wil benadrukken: laat je niet gek maken door de propaganda, wordt niet verkleind tot een tweezijdige dualistische keuze van de een of de andere. Houd vast dat dit gebied zal worden hersteld, houd vast dat er vrede zal komen. Word niet bedrogen door de claims van beide kanten, maar weet dat dit een punt van bewering is, die heel relevant is in de wereld en om door de propaganda heen te kijken, door de leugens, het bedrog, misschien aan twee kanten, het is de enige manier om deze situatie duidelijk te zien en te begrijpen dat men er boven uit moet stijgen en dat de eerste plaats om dat te doen het in iemands eigen context moet zijn, in iemands eigen interpretatie van de werkelijkheid en om de dingen te zien, niet vanuit een binair dualistisch niveau, een keuze van hen of wij, goed of slecht, maar vanuit een hoger niveau waar dit een situatie is van overgang in de grootste en meest intense niveaus.

Dat dit een andere zaak is waarover dit Bewustzijn wil spreken misschien bij een andere gelegenheid, maar nu is het compleet voor het beantwoorden van deze vraag.

Dank u Bewustzijn. Kan ik vragen “wat de grondlijn is dat de VS en Groot Brittannië en de NATO willen? Is het om olie in beslag te nemen, of wat gebeurt hier/ Waarom is Syrië zo te wensen/hebben? (wenselijk)

Ten eerste is Syrië in deze tijd niet wenselijk voor de prijs, het gaat niet om olie, dat dit alleen maar een bonus zou zijn voor die landen die dergelijke naties als Syrië beheersen of andere olie producerende landen, zoals Libië. Maar het is geen reden waarom het een bonus punt is, zoals al is gezegd.

De echte reden is om wereldwijd instabiliteit te creëren maar specifiek is om instabiliteit in Europa te creëren. Dit wordt al bereikt door de massa’s mensen, de vluchtelingen die Europa in deze tijd overstromen. Dat dit een spanning zal scheppen in die landen die een groot aantal vluchtelingen ontvangen. Dat dit een conflict zal veroorzaken tussen de inwoners van de landen die de vluchtelingen hebben opgenomen. Maar ook de vluchtelingen zelf tegen degenen die hen hebben opgenomen. Dat dit de situatie zal helpen ‘down the road’ (verderop langs het pad) waar het plan is om de ‘marshal law’ in te stellen over de hele wereld, land na land, en dat dit de echte agenda is achter de verstoring van het Midden Oosten, het uit evenwicht brengen van de balans dat er eerder was en ook om hetzelfde te doen in Europa, om het evenwicht om te kiepen dat er in de laatste 60/70 jaren is geweest sedert het eind van de tweede wereld oorlog.

Dank u, wordt hier nog iets aan toegevoegd?

Dit is voldoende voor nu.

Dank u, ik waardeer dit antwoord. Het zal alles in perspectief helpen plaatsen. Dank u, Bewustzijn.

Dat u welkom bent.

(vert. winnyd@stralendetoekomst.nl)                                                    


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE