Followers

Labels

Wednesday, June 4, 2014

תקשור מאמא מארי האוניברסאלית מיום 4 ביוני 2014

TSUNAMI OF LOVE


תקשור מאמא מארי האוניברסאלית מיום 4 ביוני 2014
ילדיי האהובים, אני קוראת לכם להגיע ולפתוח את ליבכם לצונאמי של אהבה. שמעתי את בקשותיכם לשינוי, לפתיחה, להתעלות. אל תהססו או תפלו לתוך פחד שנס האהבה אינו אפשרי. אני אהבה, אני אחד.  ומלאכים מתוקים, אני אמא שלכם.
אני מפצירה בכם להצטרף אלי בגל הכחול שלי של אהבה, של שלמות, של אחדות, חיבור ואיזון. אני מפצירה בכם עבור רגע זה של עכשיו לצעוד קדימה לא רק באמון בעצמי המקודש שלכם אלא באמון בניסים. אנו מאוחדים בלב - אנו תמיד היינו. ההבדל הוא, השינוי שאתם  מודעים באופן הדרגתי לאיחודנו, אהבתנו.
האם תאפשרו לעצמכם לחדור לליבה של הווייתכם באמצעות אהבתי? האם תאפשרו לעצמכם לצעוד קדימה כפי שלא היה מעולם? האם תאפשרו לעצמכם להיסחף לתוך המחר שלכם, אתם החדשים שלכם, כדור הארץ הנובה שלכם? האם תאפשרו לי לעזור לכם - לאהוב אתכם באופן שאני עושה זאת? האם תאפשרו לי להראות לכם את האמת ואת התפארת של תוכניתי? האם תאפשרו לי להראות לכם את תפארת מהותכם? האם תאפשרו לי ללכת איתכם?
אני מפצירה בכם, אהובי - אנו התחלנו והצגתכם את הלב מחממת את כול החברה של השמיים. עכשיו, אני קוראת לכם - צעדו קדימה יותר באומץ. צעדו קדימה כשהלגיון של מחזיקי האור, נושאי האהבה, ומראי הדרך אלה אתם.  אני קוראת לא רק ל-1,000 או 12,000 רוכבי הגל אלא לכל האנושות לא רק להאזין אלא להגיב להפצרותיי. צעדו קדימה כאחד, מאוחדים בלב. אני אוהבת אתכם. להתראות.

  תוקשר על ידי Linda Dillon
Translator: Gili No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE