Followers

Labels

Thursday, December 25, 2014

Nederlands -- Suzanne Lie met de Arcturiërs : Het is begonnen - Galactische Transmissie van Thuis. 23 dec. 2015

Picture of lights and mist seen from Tunnel Overlook, Yosemite Valley, at night
Suzanne Lie met de Arcturiërs : Het is begonnen - Galactische Transmissie van Thuis.   23 dec. 2015  


Ik heb enkele van de grote boodschappen gepost in het Plejadisch Perspectief over Ascentie, Boek 4. Aan het eind van Boek 4, wat ik wat heb veranderd, schreef ik de volgende (hier onder staande, boodschappen.
Zij gezegend, Sue en de Arcturiërs


(vertaling winny)
Toen ik de woorden hoorde: “Transmissie van thuis,” zag ik een man aan een bureau zitten, als een newcaster/schrijver(?)Hij was blond en had een uniform aan, dat leek op het uniform van een Galactisch Wezen.
Zijn uniform was wit en goud met een onderscheiding over zijn hart. Er waren ook gouden versieringen op zijn schouders en zijn boord was rechtop, zoals bij een militair uniform. In feite leek het een Gekleed Militair Uniform, maar niet van onze krijgsmacht.

Ik stond op en ging naar mijn kantoor om zijn transmissie te ontvangen. Ik deed de computer aan en schreef: “Ik ben nu klaar voor uw transmissie. Wilt u mij uw boodschap sturen? “Het antwoord was:

“Geliefde Leden van de Aarde,

Wij zijn leden van de Galactische Federatie die vandaag tegen jullie spreken om je te vertellen dat onze landingen zijn begonnen. We komen eerst bij onze ontwaakte mensen in hun dromen en meditaties. We zijn hier om te spreken tot iedereen die onze boodschappen kunnen ontvangen zodat we jullie kunnen voorbereiden. En dan kunnen jullie anderen voorbereiden.”

Vanaf die eerste boodschap, raceten de Plejadiërs door mijn vingers. De meeste tijd voelde het alsof ik dacht dat ik dit voor de eerste keer las dat ik het schreef. Ik deel dit verhaal zoals ik het kreeg en hoop dat dit je hart raakt en je leven net zo veel verandert als het dat van mij deed.
Ik zie jullie in de hogere dimensies.

Suzanne Lie

Ik schreef de rest van de boodschap die ik kreeg op die morgen van 4/nov ’12 NIET op. Daar de boeken spoedig zullen uitkomen, wil ik dit met jullie delen, de lezers van mijn blog.


Het voelt alsof ik jullie allemaal “ken”. Ook, zijn jullie gewend aan enige van de bizarre informatie die ik gepost heb. Terwijl we ons voorbereiden op 2015, is het ’t NU om ons bewuste besef uit te breiden voor de myriaden mogelijkheden van onze multidimensionale werkelijkheid.

Hierna post ik de rest van die ochtend boodschap die ik niet in het boek zette. In feite is deze boodschap een samenstelling van nog een boodschap die ik dezelfde dag ontdekte waarvan ik me niet eens herinnerde dat ik die opschreef.

Ik heb die twee boodschappen gecombineerd:

Transmissies van Thuis (voortgezet)

Jullie hebben veel boodschappen gehoord uit je internet over de grote veranderingen die gaan komen over de verwijdering van degenen die schade en chaos hebben gecreëerd door hun egoïstische manieren.

Deze woorden zijn waar. In feite is dit waarom we heden naar jullie toe zijn gekomen. We zijn in dromen en meditaties gekomen van de gegronde en opstijgende mensen op Aarde om de boodschappen te bevestigen die jullie hebben ontvangen.

Wij komen in jullie bewustzijn op zo’n levendige wijze dat jullie onze boodschap niet kunnen ontkennen of die “alleen maar een droom” noemen of “wat je je voorstelt”. WIJ weten dat het formele begin van jullie Terugkeer naar Huis een lang verwachte droom is.

Maar, jullie durfden niet te bedenken dat de tijd er nu is. Jullie wilden niet opnieuw ontdekken dat het “slechts jullie voorstelling” is. We zeggen jullie NU dat je voorstelling je vijf-dimensionale bewustzijn is en dat jullie dromen correct zijn.

Op deze dag/nacht van 11 april 2012 zenden we deze boodschap uit naar jullie opstijgende mensen om je te vertellen je voor te bereiden op jullie terugkeer. We horen jullie zeggen: “Maar we hebben deze woorden al eerder gehoord en ons zo vaak voorbereid. Hoe kunnen we onze verwachting opbouwen en alleen maar weer door teleurstelling heen gaan.”

We hebben jullie gedachten gelezen en het komt door deze gedachten dat we in je bewustzijn zijn gekomen om tegen elk van jullie te spreken op individuele wijze. We willen elk dierbaar lid van ons Aarde team vertellen dat het proces van ascentie serieus is begonnen.

Vandaag, op 4 november 2012 zijn geheime arrestaties begonnen over de wereld, en degenen die eonen lang macht gezocht hebben over de mensheid hebben verloren! Ja, zij hebben hun macht verloren, ze hebben hun geld verloren en het meest belangrijke is, ze hebben hun vermogen verloren om angst in jullie harten en denken te slaan.

(Opmerking van Sue: Ik hoop dat dit waar is. Ik weet dat een gewond dier gevaarlijker is. Misschien is dat waarom ons nieuws spreekt over ramp na ramp).

Natuurlijk zijn er nog steeds veel aardlingen die liever in vrees willen treuzelen dan accepteren  wat ze altijd gewenst hebben wat nog niet nog niet het hunne is om te verkrijgen. Dit is waarom wij vandaag naar jullie zijn toegekomen om je zeggen je te prepareren om die veranderingen in LIEFDE te accepteren.

Laat GEEN vrees je wezen binnenkomen, want dat is het instrument van de duisteren. Van daar spreken wij persoonlijk tegen jullie allen, omdat twijfel de fundering is van vrees. We realiseren ons dat velen van jullie zich niet zullen realiseren dat jullie deze boodschap gekregen hebben, nog niet, maar heb geduld, en jullie zullen je herinneren dat je onze garantie persoonlijk hebben gekregen dat:

“het is begonnen.”


We weten dat er veel niveaus zijn in die eenvoudige stelling, dus zullen we jullie meer details geven. Wat begonnen is, is de verwijdering van degenen die in de weg hebben gestaan van jullie vreugde voor de ascentie sedert de tijd die voerde tot de val van Atlantis.

Atlantis diende als een open maker van Portalen zodat de volgende 13.000 jaren zouden leiden naar Planetaire Ascentie. Het was het Goddelijke Plan dat er myriaden persoonlijke ascenties zouden zijn als Gaia “aan de achterdeur” stond van het Galactische Centrum.

Ongelukkig genoeg, was dit niet het geval omdat Atlantis in grote duisternis viel. Velen van jullie stierven tijdens jullie dienst in die tijd en droegen die verwonding de volgende 13.000 jaren met je mee door de incarnaties heen.

Nog erger, de duisteren, de Broeders van Biel(Baäl?) schenen de strijd tussen licht en duister te hebben gewonnen en enorme planetaire verwoesting regeerde vele millennia. De duisteren hadden succesvol hun kudde uitgedund, door miljoenen mensen te doden. Dit “uitdunnen van de kudde” was de bedoeling van de duisteren.

Maar in jullie huidige era hebben JULLIE, de Krachten van het Licht, gewonnen!

Jullie, onze grond strijders, hebben je nacht na nacht gevoegd bij ons in jullie subtielere lichamen om ons te helpen met onze plannen en regelingen. Dan werden jullie in de ochtend wakker in jullie aardevoertuig en begonnen weer een dag in de derde dimensie.

Zien jullie nu waarom jullie zo erg vermoeid waren geweest? Jullie slaap is niet vol rust geweest omdat jullie ons wilden bijstaan in je subtiele lichamen, terwijl jullie derde dimensionale vorm regenereerde.

We willen dat jullie weten dat jullie je allemaal spoedig beginnen beter te voelen! Er hoeft alleen maar wat “opgedweild” te worden, waar jullie allemaal blij aan meedoen terwijl je aardevoertuig slaapt. Heel spoedig, zal jullie “slaap” niet meer worden doorgebracht terwijl je vecht met de krachten van de duisternis, maar de Nieuwe Aarde voorbereiden voor onmiddellijke in bezit neming.

Ja, we bedoelen onmiddellijk. JULLIE, onze Aarde Strijders die hardnekkig onze rangen gediend hebben om deze cyclus van verwoesting te completeren, zullen jullie “slaap” tijd gebruiken om de Nieuwe Aarde voor te bereiden.

Velen van jullie hebben gewild om je je dromen NIET te herinneren, omdat ze gingen over de grote dienst aan de Aarde waarbij jullie werkten om alles te verwijderen wat probeerde om Gaia’s transmutatie tegen te houden.

Daarom moesten jullie je “nacht (shift) dienst” vergeten omdat je de derde dimensie moest wekken om terug te gaan om weer te WERKEN. Velen van onze gegronde strijders hebben ziekten ervaren door hun constante dienst.
Aan de andere kant is jullie ziekte ook een symptoom geweest van transformatie. Jullie dienst aan de ENE heeft je terugkeer geïnitieerd naar het Lichtlichaam. Ziedaar, jullie stoffelijke vorm voelt als een huid die te klein is geworden voor je en deze is heel beperkend.

Jullie kunnen je zelfs voelen als een slang die wil rusten zodat je je “oude huid kunt afwerpen”. In feite moedigen wij jullie aan om zoveel mogelijk te rusten omdat jullie zullen worden opgeroepen om de angsten van degenen te kalmeren die niet-ontwaakt en onbewust zijn.

Wij hebben jullie nodig, de op de Aarde-gebaseerde leden van onze Galactische Federatie en Engel Rijken om het steeds toenemende Licht vast te houden. We hebben jullie nodig, welke  de op de Aarde-gebaseerde leden van onze Galactische en Engelen Rijken vertegenwoordigen, om het steeds toenemende licht te dragen zodat jullie beter jullie onvoorwaardelijke liefde naar andere geïncarneerde mensen kunnen channelen.

Zij die niet-geïnformeerd zijn kunnen aan vrees lijden, en het beste antidotum voor angst is multidimensionale waarheid en onvoorwaardelijke liefde. Aldus zenden we elk een van jullie de waarheid van planetaire ascentie en de onvoorwaardelijke liefde die stroomt uit het hart van ons Galactische Centrum.

We zenden jullie dit licht en liefde, onze dierbare gegronde uitdrukkingen van ‘t ZELF, en vragen dat jullie ons geschenk delen in jullie dagelijkse leven. De niet-geïnformeerde mensen kunnen jullie geschenk vrezen, maar het beste antidotum voor angst is WAARHEID en LIEFDE.

Daarom sturen we naar elk een van jullie de WAARHEID van planetaire ascentie en de onvoorwaardelijke liefde die uit onze harten en uit het Galactische Centrum stroomt.

Jullie Melk Weg Galaxy wordt schoongemaakt van polariteit en de Aarde, de klasruimte voor myriaden inter-galactische beschavingen, is een centrale planeet in dit “recht/gladmaken van het schip”. Met het vrijlaten van de polariteit kan het schommelende draaien van Gaia worden gecorrigeerd en Aarde kan “draaien” in de hogere frequenties van de Nieuwe Aarde.

Onze boodschap vandaag is om jullie te vertellen dat het getij is veranderd. Laat de angst los en de beperkingen van het oude en Omhels de vreugde van het scheppen van de Nieuwe Aarde. Jullie persoonlijke en planetaire ascentie is goed onderweg!

Afsluitend, doen wij jullie er aan denken dat ‘tijd’ een illusie is van de derde dimensie. Ziedaar, het NU waarover wij spreken kan slechts worden ervaren via jullie vijfde dimensionale bewustzijn.

Denk eraan, lief “Away Team” (“weg van huis team”) dat wij altijd met jullie zijn, want wij zijn EEN.

~Arcturische/Plejadische boodschap doorgegeven via Mytre de Plejadiër.
 Wat verwachten jullie voor de Nieuwe Aarde?  Voeg je bij de conversatie en zie wat anderen gezegd hebben!  Join the conversation.  


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE