Followers

Labels

Saturday, March 21, 2015

Croatian -- Lekcije duše Oca/Izvora: Istinita priča o Atlantidi i šire


Lekcije duše Oca/Izvora: Istinita priča o Atlantidi i šire

14. ožujka 2015

Kanal: Kathryn E. MayOtac:

Bio je to povijesni tjedan na planetu Zemlji. Ova poruka će kroz našu dragu Kathryn početi objašnjavati monumentalne promjene koje su nastale gore i dolje, dovodeći inter-dimenzionalne veze bliže nego ikad, još od prije potonuća Atlantide. Želim da imate točan uvid u povijest vašeg planeta, a dio vas je igrao u njezinom silasku u tamu i njezinom povratku u Svjetlo. To je također i priča o povijesti vaše duše.

Ovaj pregled će sadržavati pravu povijest onoga što se dogodilo u Atlantidi, ono što je plan Društva Neba osmislio za suprotstavljanje ubrzanju tame na Zemlji, koji su bili božanski igrači, i kako je ovaj tjedan bio kulminacija i trijumf nad snagama tame koje su držale Zemlju zatočenu tisućama godina.

Mnogi od vas ste upoznati da je Kathryn planirala radionicu/okupljanje blizu svoje kuće u Mid-Hudson Walleyu u državi New York. Grupa je odsjela u malom eko-obiteljskom utočištu na Crystal Mountain - mjestu velikog, nedavno ponovo aktiviranog kristala koji je blizanac velikih naslaga kristala u Arkanzasu. Kristali su ponovno povezani ovog ljeta tijekom prethodnog okupljanja, i sada služe kao energetski prijenosnici koji prenose energije uzašašća od naslaga diljem zemlje i diljem svijeta.

Sudionici su došli iz cijelog svijeta. Zastupljeni u skupinama gdje su inkarnirani blizanci Isusa/Sanande, AA Michaela, Sanat Kumare, Metatrona, AA Jophiela, zajedno s AA Gabrielom i Sanaj Kumarom. To su samo identiteti koji su do sada bili otkriveni članovima. Oni će također naći da AA Chamuel, Kwan Yin, AA Ezekid i drugi jednako moćni Majstori će biti identificirani kad bude pravo vrijeme.

Sastanak su štitili i potpomogli Athena i Ashtar Command. Obratite pažnju da sam uglavnom koristio muška imena, jer su oni ti koje su vam dobro poznati kao rezultat vašeg patrijarhalnog društva. Njihovi ženski blizanci su jednako snažni i aktivni u Društvu Neba, kao i uvijek.

Vidite, mi smo pažljivo pripremili ovo okupljanje, tako da se obitelj konačno može okupiti, da se još jednom zaljubi, i da rekonstruira Posljednju večeru, ali ovaj put s kulminacijom koja će biti uskrsnuće i uzašašće bez da se prođe kroz raspeće.

Vidjet ćete kako se niti tkaju zajedno, od početka planeta Zemlje, kroz Lemuriju i Atlantidu, do sadašnje civilizacije do današnjeg dana i šire. Početi ću s pričom o Atlantidi i početku invazije Arkon saveza.

Tijekom pojave Atlantidske civilizacije, Zemljina površina sasvim se razlikovala od one današnje. Lemurija je još uvijek cvala u području Pacifika (Tihog oceana) koja je sada zastupljena svojim malim ostacima, Havajskim otočjem. Kopno Atlantide protezalo se na jug duž obale Atlantika na tisuće četvornih kilometara, ogromni otočni kontinent veći od Australije i vrlo gostoljubiv. Bio je blagoslovljen s velikim prirodnim resursima i bio je dom velikog kristala koji je osiguravao energiju cijelom planetu.

Lemurija je bila vrlo razvijena civilizacija bića 5-te dimenzije i viših. Oni su bili miroljubivi, veseli ljudi, bliski Zemlji i nama u višim dimenzijama. Njihovi odnosi s drugim civilizacijama, posebno onim od njihovih rođaka i prijatelja na Maldeku, bili su usko povezani u ljubavi i povjerenju. Bilo je uobičajeno da se obitelji inkarniraju na oba mjesta, a topli osjećaj bratstva bio je dubok. 

Istovremeno, Atlantidska civilizacija se razvijala u drugom smjeru. Opseg onoga što je slobodna volja dopuštala protegnuo se iznad onoga što je Univerzalni zakon propisao. To je uključivalo eksperimente u genetskom inženjeringu koji su prkosili zakonima protiv stvaranja cjelovitih bića bez duše. Njihove kreacije su bile gadosti, osmišljene da se osigura robovska radna snaga, pa čak i za zabavu moćne elite.

Vrhunac tog mračnog razdoblja i priča koju ću vam ispričati dogodila se prije približno 26.000 godina po vašem zemaljskom vremenu.

Bila je nekolicina onih na vlasti u Atlantidi koji su napravili početni kontakt s Anunakijima i počeli su eksperimentirati sa svojim upitnim tehnologijama, s kojima su Anunaki trgovali za bogate prirodne resurse, uključujući zlato, platinu i titan. Brojni visoki svećenici koji su bili inkarnacije Atlantiđana iz Društva Neba postali su sve više uznemireni s bezobzirnim i bezbožnim eksperimentima, koje su oni vidjeli kao iznimno opasne za planet i ljude na Zemlji.

Kad je nastala oštra podjela u Vijeću zbog nerazumnog korištenja tih tehnologija, obje strane su se počele svrstavati uz moćne saveznike. Bijeli šeširi, kako ćemo ih nazvati, bili su duboko zabrinuti rastućom moći onih koji su favorizirali mračne eksperimente i ekonomskim utjecajem koje to donosi. Oni su učvrstili svoje prirodno savezništvo s Lemurcima i Maldekiancima, s ugovorima i neformalnim sporazumima, nadajući se da će obeshrabriti otpadnike od proširenja njihove baze moći. To je bilo razdoblje formaliziranja i jačanja organizacije koju znate kao Galaktička Federacija Svjetlosti u ovom području galaksije.

S mračnima povezani Atlantiđani, međutim, vidjeli su to kao prijetnju da budu izazvani. Oni su sve više padali pod opčinjenost propagande i zavođenja od strane Arkonskog saveza od kojih su Anunaki bili najmoćnija sila. To je bilo razdoblje sukoba i tuge za visoke svećenike koji su održavali Svjetlo, jer su vidjeli neke od svojih prijatelja i svojih voljenih kako se svrstavaju u tamu. Najmoćniji od njih je bio utjelovljenje Arkanđela Hope-a, plamena blizanca Arkanđela Gabrijela, koji je sve više fasciniran mamcem velike moći i slave koja mu se pružila. To je bilo, naravno, vrlo cijenjeno u očima mračnih sila. 

Mračna frakcija je tvrdila da savez Lemurija/Maldek prijeti njihovoj slobodnoj volji i ugrožava sigurnost naroda Atlantide, i da bi oni trebali iskoristiti energiju velikog kristala da osiguraju obrambenu vojnu silu. Da bi dali kredibilitet ovom argumentu, Arkoni su tajno uspostavili bazu na Maldeku i postavili temelje za napad. Shema je bila prvo lažno napasti Zemlju, projektirana bez znanja bilo kojeg izvornog Atlantidskog vijeća.

Korištenje kristala je ostvareno uz pomoć Atlantidskih insajdera koji su pali na paranoidne, Arkonske propagandiste koji su raspirivali strah, čak više nego što je kabala kooptirala stanovništvo posljednjih godina u SAD-u i Europi. Njihov "9/11" izvedeni napad iz tajne baze na Maldeku, ciljao je na mali grad u Atlantidi gdje su bogata mineralna ležišta kopali Arkonski robovi na prisilnom radu.

Užasnuto, Vijeće se suočilo s odlukom što učiniti. Mračni su zagovarali da uzvrate napadom, dok su se Bijeli šeširi držali filozofije da sveti kristal nikad ne može biti korišten za vojne svrhe. Hope je bio jedan od onih koji su glasovali za osvetu. Iako je manjina bila u korist akcije, mračni nisu imali nikakve namjere poštivati univerzalna načela. Neovlašteno, Arkonski infiltratori su dobili pristup kristalu kroz akcije male grupe koja je izdala Vijeće i potaknula sveopći napad na Maldek.

Oni nisu dovoljno poznavali moći kristala i njegovog potencijala. Kada je snop ispaljen na Maldek, on je spaljen kroz središte planeta, uzrokujući imploziju koja je uništila cijeli planet za nekoliko minuta. Iako su se ljudi s Maldeka pripremali za evakuaciju, napad je bio tako iznenadan da ih se spasilo samo nekoliko tisuća. Oružje, poput današnje skalarne tehnologije, ima sposobnost da rasprši duše kao i materijalna tijela.

Nakon što je zločin počinjen, a bilo je poznato koji su članovi Vijeća glasali u njegovu korist, mračni su imali oružje protiv njih. Oni su tada mogli prijetiti i manipulirati ratobornima iz Vijeća podsjećajući ih da su glasovali da se koristi oružje koje je uništilo duše, i stoga će biti teško kažnjeni ako se budu pokušali vratiti u Svjetlo. I tako je suvremena kabala bila rođena.

Nakon što je kocka bačena, Anunaki su onda radili na svojim mračnim programima, koristeći svaku laž i zamisliv trik da uvjeri krivce da im se pridruže u njihovom slavnom stavu vlasti i domoljublja. Oni bi, nakon svega, samo štitili svoju domovinu. Nadalje, paranoja se uzburkala protiv Maldek-Lemurija saveza, i sada ujedinjenje Atantidske kabale, koja se slavila kao heroj diljem Arkon saveza, odlučila je da nemaju drugog izbora nego da napadnu Lemuriju u preventivnom napadu. I tako, Lemurija je također bila meta, i cijeli kontinent je potonuo u more.

Neki od preživjelih otišli su u unutarnju Zemlju da uspostave tajnu civilizaciju koju danas znate kao Agarčane. Oni su se nastavili razvijati i održavati Svjetlo sve do vremena kad se konačno mogu ponovno ujediniti sa svojom površinskom braćom i sestrama.

Visoko Vijeće bilo je poraženo preokretom događaja, i počelo je evakuaciju iz Atlantide, bojeći se rezultata takvih bezobzirnih zlih akcija. Šačica Visokih svećenika otputovala je na Himalaje, gdje su ostali skriveni tisućama godina, a druga grupa je pobjegla u Srednju Ameriku. Oni su tada osnovali ranu Maya kulturu.

Opijeni vlašću, i sigurni da im priključenje mračnima nudi bolje šanse za život u luksuzu i sjaju, Hope i njegova grupa dezertera pristali su slijediti Arkone u tradiciji recikliranja kroz 4-tu dimenziju umjesto da se vraćaju Bogu kroz živote. Oni su osjetili moć prkošenja Bogu, i nisu imali nikakvu namjeru da se vrate, i tako je Zemlja došla pod kontrolu Anunakija, vodećih mračnih kontrolora, i njihovih sluga, Reptila. To su bile iste duše koje su onda postale 13 obitelji - današnji Iluminati.

Zemlja je bila tako destabilizirana potonućem Lemurije da je oslobodila zemljotrese i vulkanske erupcije, i za nekoliko tjedana kontinent Atlantida potonuo je ispod valova, takožer s velikim gubicima života. Mnogi od vas su čuli priču o svećenicima koji su ostali s ljudima, koji su pjevali da smire i podignu vibracije ljudi koji su bili u tranziciji, dok je Atlantida tonula u more.

Društvo Neba bilo je zapanjeno tim događajima, i sastali su se da osmisle plan da se suprotstave moći nove mračne elite, koja je bila uznemirena razaranjem, i odmah se reinkarnirala na površini u grupama da uspostave svoju vlast na Zemlji.

I tako je bilo odlučeno da bi se član Bijelih šešira dobrovoljno inkarnirao s njima, kao dvostruki agent, da pokuša ublažiti štetu i pružiti informacije Bijelim šeširima iznutra kabale. Gabriel, koji je želio uravnotežiti uništenje njegovog blizanca i koji se nadao da će naći načina da ga uvjeri da dođe u Svjetlo, volontirao je da preuzme zadatak, i tako je nastao Projekt Lucifer.

Gabriel je ispričao neke svoje priče u prošlotjednom pozivu (srijeda, 11. ožujka 2015) na BlogTalkRadio.com/ChannelPanel , tako da neću ni pokušati prepričati njegove perspektive ovdje. Ne želim vam govoriti o našoj zahvalnosti i velikoj ljubavi za našeg voljenog Gabriela, koji se inkarnirao kroz tisućljeća, iznova i iznova krot 4-tu dimenziju s kabalom prikriven kao Lucifer, kojeg su mračni vidjeli kao svog lidera. On je održao svoju duboku povezanost s nama, uvijek usklađen s našom ljubavi, i ona ga je podržavala unatoč njegove usamljenosti i čežnji da se vrati kući u naš zagrljaj.

On je također znao kako je život odmicao, a njegov dvojnik je padao dublje u mrežu tame, da je izgubio ljubav svog života i da nije bilo ničega što može učiniti da ga vrati. Vidio je ne samo da je to bio izbor njegove slobodne volje, nego mu nije mogao otkriti da on stvarno nije bio Lucifer kakvog je poznavao, nego da je ostao vjeran Svjetlu. Da jest, možda bi otkrio njegov identitet, ugrožavajući uspjeh cijelog projekta, jer je postao opijen moći i slijepo osvetoljubiv prema svakome tko mu se suprotstavio. Vidite, pali anđeo nije bio Lucifer. On je bio njegov blizanac, Hope.

Vi počinjete učiti, dragi moji, o opsegu službe vaših voljenih Majstora koju su obavljali tijekom cijelog tog spuštanja i povratka u Svjetlo. Vi ste uvijek bili dio te predanosti i službe, svaki na svoj način, držeći Svjetlo dok smo se pomicali korak po korak, kroz obrate drame koja je bila borba između svjetla i tame na planetu Zemlji. Svi ste vi odrasli i proširili se u svojoj sposobnosti da volite i da osjećate duboke obiteljske veze koje dijelite s drugim, a tu će se dogoditi još više otkrića.

Samo u posljednjih nekoliko tjedana, vidjeli smo našeg voljenog Jacquesa, kojega zovemo Trine, kako nosi ključeve u sebi koji su omogućili ozdravljenje i obnovu cjelovitosti Drveta Života. Gabriel je otpustio uzorke mračnih stanica koje je nosio, završavajući Projekt Lucifer i ugovore kojima je cijelo čovječanstvo bilo vezano.

Također u visokim vibracijskim postavkama planinske osame, Kathryn je vodila završno sučeljavanje između Svjetla i tame, jer ona i njezina grupa su izazvali dva člana koja su došla da predstave jasan izraz Matrix programa. U njihovom potpunom uranjanju u mračne programe, oni su rekonstruirali svaku fazu, očekivano izražavajući korak po korak cijeli niz pasivnih i agresivnih poteza koji karakteriziraju program.

Zamoliću Kathryn da opiše program drugom prilikom, tako da ćete svi vidjeti kako predvidiv i krut stvarno jest. Zbog njezinog dugogodišnjeg iskustva, ona je bila u stanju zacrtati dijagram toka koji predviđa svaki potez, i gdje će onaj koji je potpuno uronjen u program ići u svojim potezima da porazi i izbaci iz kolosjeka svakoga tko dovodi u pitanje moć tame. U tom procesu, ona je postala vrlo vješta u pronalaženju načina da "ubaci ključ" u program s pitanjima na koje program ne može odgovoriti, kao što je: "gdje ste naučili kontrolu uma?" Rezultat je uvijek bio da će postavljeno pitanje dovesti do potpunog zastoja, da ne može govoriti ili razmišljati. To je znak žrtva/počinitelj mračnog programa.

Kao što je naša draga Lady Venus primijetila, ovo okupljanje duša svjetla, sada u komandnoj poziciji, ponovila je izvorno istraživanje, u suprotnom smjeru. Svjetlo je sada glavno na planetu Zemlji. Tog dana, njihov odlučan stav protiv tame pratio je čitav svemir. Hram Svjetlosti okružio je i promatrao naše inkarnirane Majstore kako se čvrsto drže protiv iluzije Matrixa, svjesno vraćajući sebe i planet u novo stanje Svjetla i Ljubavi.

Kad je njihov rad bio završen, Kathryn/Nada došla je do nas s dokazima o tome što su svi tamo naučili: da organizirana tama kojoj je bilo dopušteno da ima utjecaj na planetu Zemlji bila je previše čak i za Majstore Svjetla da joj se odupru kad su se spustili u ljudskom obliku. Organizirani napad na ljudski um, tijelo i duh, dopušten da zagnoji i da se neprimjereno širi, stvorilo je nedopustiva oštećenja tijela i duša ljudi. To je bila igra koja se nije mogla dobiti jer su karte bile položene protiv čovječanstva. Eksperiment je pokazao da ovakva vrsta organizirane sistematske tame nikad neće biti opet dopuštena na planetu Zemlji ili bilo gdje u vašem svemiru.

Dokaz je bio očit i uvjerljiv. Čak i naš veliki Majstor, u tijelu jednog od sudionika, unatoč mnogih života zalaganja i pomoći od naših najboljih svjetloradnika, ne može se osloboditi od stiska odgoja kojeg je doživjela u rukama kabale. Brzo je provedena anketa u grupi, usprkos njihove samilosti za nju. Nikome ne smije biti dopušteno da pošalje mračne, hipotetične vibracije da zavedu ili unište druge.

Ovaj odlučan stav protiv tame na Zemlji omogućio nam je da donesemo konačnu odluku da potvrdimo, jednom zauvijek, da smo se složili sa zahtjevom vašeg zemaljskog Vijeća. Ubuduće, organizirana tama više neće biti dopuštena u bilo kojem obliku na Zemlji ili bilo kojem drugom dijelu vašeg svemira. Sustavno organiziranom Matrixu i njegovim zagovornicima neće biti dopušteno da djeluju nekontrolirano u ime slobodne volje. Mi proglašavamo kraj mračnog eksperimenta i početak Nove Zemlje u svom njezinom svjetlu i sjaju.

Počet će se vidjeti postupno nestajanje Matrixa u svim njegovim oblicima. Ovaj proces se počinje ubrzavati odlučnim naporima svih koji ovo čitaju da se uzdignu iz bezumnog uranjanja u trikove i varke mračnih programa. Kao što smo svi vidjeli, to zahtijeva u svakom trenutku svjesnost i odlučnost da ostanete usredotočeni na vaš mozak i tijelo, usidreno u svjetlu.

Ja sam zamolio Kathryn da napravi popis Terrinih nedavnih patnji i uspjeha, jer ona i Sanat Kumara su Majstori koji su se udružili da postanu duša vaše voljene Zemlje. Oni su napravili program za pomoć u njezinoj obnovi, a vaše sudjelovanje u njezinom ozdravljenju uvelike je potrebno u ovom trenutku.

Vaša uloga u ovom brzom pokretu prema potpunom uzašašću u Svjetlo predstavljena je ovdje vrlo detaljno tijekom proteklih mjeseci i godina. Ne upadajte u bilo kakav oblik negativnosti - depresiju, frustraciju, ostvarivanje prava, očaj, netrpeljivost, bijes, "skepticizam", nestrpljivost i gubitak vjere koje ste toliko koristili za hranidbu. To je bila zamka postavljena za vas od strane mračnih. To vas odvaja od mene i jedne od drugih. Mi smo vam dali alate, a mi vam i dalje pružamo pomoć svaki tjedan: Ovo nije jednokratni pomak. To je način života, izgradnja karaktera koji samo vi možete ostvariti za sebe.

Dođite u moj zagrljaj, voljeni. Čuvam sjećanje na vaše najviše Svjetlo uvijek u svom srcu. Kad uđete duboko u svoja srca da bi se uspeli čak i više nego što ste ikada doživjeli, znajte da smo mi ovdje da vas primimo, da vas podržimo i obaspemo našim suzama radosnicama kad uđete u najčišće Nebesko Svjetlo. Vi, čovječanstvo, doista ste naša velika i veličanstvena kreacija. Znajte da nikad niste sami.

Mi smo vaša Majka i Otac, stvoritelji svega što postoji, u vječnoj ljubavi.

Kathryn E. May, 11-14 ožujka 2015, New York

Preveo: Fredi

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE