Followers

Labels

Sunday, March 15, 2015

Nederlanda-- Kosmic Bewustzijn: Onze negatieve Innerlijke ProgrammeringRainbow Phoenix op 6 mrt 2015
           


 Onze negatieve Innerlijke Programmering 
Kosm. Bewustzijn: Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u. Vandaag is het 6 mrt. 2015. Dank u om bij ons te zijn vandaag voor de leden van Rainbow-Phoenix sessie van 6 mrt.  Will Berlinghof is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid werden aangeroepen. Is er een Openings Boodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.


K.B: Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft, een algemene openingsboodschap. Waar dit Bewustzijn over heeft gesproken, het programma waar mensen doorheen gaan en ontvangen. Dit programma begint zelfs voor de geboorte in het stoffelijke, in de derde dimensionaliteit. Maar er kon zeker worden gezegd dat waar een mens doorheen gaat begint bij het allereerste begin, begint bij de wieg en gaat door iemands leven, tot aan het einde. Daarom kon het programmeren van mensen genoemd worden van ‘wieg tot graf’.                                        
Dit is zodanig van aard dat de meesten zich nooit realiseren dat ze geprogrammeerd zijn om op een bepaalde wijze te denken, om op zekere wijze te antwoorden, om hun leven op een bepaalde manier energie te geven. Het is het programmeren dat de buitenste lijn van leven op deze planeet samenstelt en de verwachtingen die men kan hebben over wat wel of niet zal gebeuren, wat wel of niet kan plaats vinden.

De meeste mensen vragen zich nooit die programmering af, zien dit nooit als iets anders dan wat het is: die werk-regels en wetten die ons regeren terwijl ze door het leven zelf gaan. Sommige van die programmering is inherent aan de natuurlijke orde van dingen, zoals die aan mensen is verteld. Deze natuurlijke orde brengt dan over aan degenen die in dit systeem leven, de lopende regels van de regels van engagement/verplichting waar men zijn leven naar leeft.
Die zijn intens en wijdverspreid, ze regeren veel niveaus van activiteit van een menselijk wezen terwijl ze bestaan in die speciale omgeving waar ze in geboren zijn.

Zulke voorbeelden van deze natuurlijke programmering of dat wat als natuurlijk wordt gezien is bijvoorbeeld, het programmeren rond het geslacht en wat men er van denkt of van geslachtsverwachtingen. Dat het mannelijke in deze tijd favoriet is op de planeet en lange tijd was het voordelig om van het mannelijke geslacht te zijn.
Dat er daarom aannemingen zijn over het geslacht, zoals dat mannen superieur zijn of mannen hebben het voordeel, dat vrouwen worden onderdrukt en dat ze tweederangs burgers zijn etc.

Het is niet de bedoeling van dit Bewustzijn om een volledig gesprek te houden over geslacht en zaken van het geslacht. Het is om dit gewoon te gebruiken als een voorbeeld van hoeveel mensen aannemingen hebben die geprogrammeerd zijn wat natuurlijk is voor de mensheid en hoe de dingen worden gezien.
Het is zeker het geval dat in het geval van het geslacht er een verschuiving gaande is, veranderingen zijn onderweg. Aldus, de dominantie van het mannelijke geslacht die zo prominent is geweest de laatste duizend jaren is weg aan het slijten, die wordt weg ge’chipped’ terwijl het vrouwelijke haar terugkeer maakt.

Er zijn nog veel discrepanties tussen het mannelijke en vrouwelijke maar dat is al niet meer zoals dit een korte tijd geleden nog was. Dat dit een voorbeeld is van een van de natuurlijke programma’s waar men in is geboren toen men ervoor koos om in deze tijd in de stoffelijkheid te komen, in deze eeuw, op deze plek.

Dat dit Bewustzijn nu spreekt over een ander programma die in de mensheid werkt. Dat het belangrijk is om dit specifieke programma te begrijpen en de diepte van dit programma om het programma in zichzelf beginnen te veranderen.

Dit specifieke programma waar Bewustzijn op doelt is het programma dat zegt dat het leven zelf moeilijk is, lijden is, is dat waarom men altijd een slecht resultaat moet verwachten, een negatief resultaat wat in het leven gebeurt en om geen goede oplossing te verwachten of een resultaat door in de stoffelijke wereld te leven.

Dit wordt gevangen in zulke zinsneden zoals “men moet wat bewaren voor een regenachtige dag,” of “als het te goed is om waar te zijn, is het waarschijnlijk niet waar”, of  “dat het leven alleen over lijden gaat, dat je geboren bent om te lijden, en daarna sterf je.”
Deze negatieve programma sjablonen die in het denken en psyche van de mensheid zitten, zijn zo diep, zo ingeslepen dat de meeste mensen nooit stoppen te denken dat hun houding reeds is voorgevormd door dat waar de houding van het collectief in is  vastgehouden dat het leven moeilijk is en dat alleen slechte dingen werkelijk kunnen worden verwacht en dat je niet moet geloven in positieve doelen en resultaten.

Deze ontmoediging van het positieve, om positief te zijn is zo diep en endemisch in de mensheid zelf dat het vaak zo is dat als men probeert om op een positieve manier naar dingen te kijken of als men zich positief uitdrukt, met terneer geslagen wordt door velen die vasthouden dat het een hele negatieve wereld is en dat verwachtingen van iets positiefs en moois die komen niet eens worden getolereerd door degenen die dit denken vasthouden. Dus is het zo dat velen de ervaring of ervaringen heeft gehad waarbij men zegt tegen een ander dat het in orde zal komen, dat alles goed zal zijn, alleen om weerleggingen te krijgen en weggedrukt te worden.

Dat men inderdaad dat positieve denken tegen een ander kan zeggen, specifiek dat men misschien kan hebben dat men, zegt: “Ja, maar…” alleen om van de ander de redenen te krijgen waarom dit niet zo kan zijn. Als men zou zeggen, bijvoorbeeld tegen een vriend dat men een positieve tijdslijn kan kiezen en vermijden wat het negatief is, het antwoord vaak is: “Dat is onrealistisch, dat is geen werkelijkheid. Werkelijkheid is dit: “dat je geboren bent, dat je lijdt en dat je dan sterft.”

De bedoeling van die uitdrukking, vandaag van deze filosofie, van die informatie is om het individu te helpen te herkennen hoe intens ingeslepen programmering werkelijk is, specifiek het programmeren dat dicteert dat er alleen maar negatieve resultaten zijn die werkelijk kunnen worden verwacht, en dat dingen wel uitwerken is alleen maar een sprookje en sprookjes eindes worden zelden waar. Dat is de aanname en zo is de overtuiging, specifiek van degenen die deze houding uitdrukken en deze programmering uitdrukken, dat is best overtuigend, specifiek als men in zichzelf dit equivalent heeft van negatief programmeren en
een gebrek aan verwachtingen voor positieve resultaten.

Dus is er een gezegde zoals het “bewaren voor een regenachtige dag, dat men moet bewaren voor een regenachtige dag” inhoudt dat zelfs als men in de zonneschijn zit, ook al is men in goed weer en een goede tijd heeft, zal het weer slecht worden, het zal weer gaan regenen, en men moet daarom pogingen ondernemen als het zonnig is om veilig te stellen voor als het slecht is, ze toch zullen overleven, dat ze er doorheen komen.

Maar de actualiteit van dit programmerend concept is dat er altijd een verwachting is dat het weer slecht zal worden en het kan niet altijd mooi weer zijn. Dus om te zeggen: “Men moet sparen voor een regenachtige dag.”
Dit Bewustzijn, naast hierop te wijzen wil ook graag toevoegen dat het belangrijk is om een positief gezichtspunt te presenteren, een alternatief bij het negatieve gezichtspunt. In plaats van te zeggen “men moet sparen voor een regenachtige dag”, het misschien gunstig zou zijn te zeggen: “men kan een zonnige dag verwachten, dat leven over zonneschijn en warmte gaat en over overvloed en dat er geen noodzaak is om zorgen te hebben over een regenachtige dag en dat men in staat zal zijn op het moment van de tijd die voor je ligt  om in de zonneschijn te leven en in mooi weer en met overvloed en vreugde, want dit is wat er wordt verwacht”.

Dit is wat het nieuwe programma is dat de negatieve programmering vervangt. Deze negatieve programmering bestaat zelfs in fabels, het verhaal van de grashopper en de mier. Dat in deze fabel van Aesop de mieren het leven zien als een voorbereiding op een regenachtige dag. Dat ze ijverig zijn en hardwerkend als de zon schijnt, en ze laten zichzelf niet het mooie weer genieten, terwijl de grashopper die in het moment leeft van de mooie dag geniet, van het mooie weer geniet.

Natuurlijk is het moraal van dit verhaal, van deze fabel dat als de winter komt, de mieren volledig zijn voorbereid en zij trekken zich ondergronds terug en genieten waar ze hard voor gewerkt hebben te vestigen toen het weer mooi was, terwijl de grashopper achterblijft in de kou en dood vriest en verhongert. Als dan de grashopper aan de deur van de mieren komt en aanklopt, wijzen ze hem af, ze weigeren hem ingang want hij was die dwaze welke zij in het mooie weer vertelden om zich voor te bereiden op de regendag en de moeilijke tijd die komt en hij deed dat niet.

Daarom voelden de mieren zich gerechtvaardigd om degene af te wijzen die aan hun deur kwam, om aan zijn lot te lijden. De morele toepassing steunt natuurlijk de programmering dat er duistere tijden aankomen en dat men het leven niet kan genieten in het moment en zich in de plaats hiervan moet focussen op moeilijke tijden en zich moet voorbereiden op die moeilijke tijd.

Dit is een zeer intense programmering die in de kern van de menselijk psyche zit. Dat omdat het negatieve altijd weer wordt versterkt en doordat het deel van het programma is om het gevangen zijn van de mensheid welke niet in het moment leeft, die niet in zijn kracht staat, maar in de plaats hiervan zich op het slechte richt, het donkere dat voor hem ligt, dat ze kunnen worden beheerst en gemanipuleerd. Dat in deze specifieke fabel het natuurlijk de moraal is dat als je het niet op die manier doet, je aan de consequentie zult lijden als de tijden veranderen, dat de dingen moeilijker worden en dat je zult sterven, omdat je jezelf niet voorbereidde.

Dit is die programmering en in dit programma kan men die energetische streng ontdekken van bewustzijn die is gemanipuleerd door degenen aan de macht, zij die begrijpen hoe ze moeten manipuleren, zodat mensen dit aannemen als hun werkzame leenman van vertrouwen in hun leven en dus heel gemakkelijk aan de kant kan worden gezet, weg van de waarheid om te leven in zijn moment van gericht zijn, om te weten dat het positieve ook kan gebeuren als men hierop is gefocust, versus dat wat het negatieve is “dat iets verkeerds of slechts altijd zal gaan gebeuren”.

Daarom zegt dit Bewustzijn dat er zeker ook verdienste ligt in het voorbereid zijn, maar er geen verdienste zit in het geloof dat het resultaat altijd aan de kant gaat. Dat er altijd een slecht resultaat zal zijn, duistere tijden, problemen. Deze intense programmering moet men zich realiseren in het individu als zijnde wat er is, dat door de gemeenschap wordt vastgehouden en dat waar de meeste mensen in geloven en wordt neergezet, neergezet als werkelijkheid.

Dit Bewustzijn, sprekend van tijdslijnen en tijdslijnen kiezend, zou daarom zeggen dat door de herkenning van deze graad van programmeren, men dan tot een begrip kan komen dat men een keuze heeft. Een keuze van of die programmering te accepteren die is neergezet en door de mensheid is aangenomen, door het individu, òf men kan liever zijn bewustzijn verbreden door de realisatie dat als men zijn eigen werkelijkheid kan scheppen door zich hierop te focussen, en als men zich focust op het negatieve waarom is het dan niet zo als men zich gelijkelijk op het positieve focust, in zijn eigen kracht gaat, zich realiseert dat het programma dat voortdurend is opgebouwd in duizenden en duizenden jaren, zodat dat het is waar de meesten niet over strijden, zonder discussie, dat alles dan het negatief kon zijn en dat DAT de realiteit is.

Als men dit kan begrijpen, dit herkennen en dan zichzelf kan beloven om dit af te danken, om zich los te maken uit deze manier van denken en met gelijke kracht zichzelf zet om zich te richten op een positieve toekomst om te herkennen dat als men een werkelijkheid schept door het geloof dat wordt vastgehouden en om bewust energieën neer te zetten en onbewust dat geloof te ondersteunen, dan waarom zou je dan geen positief geloof hebben? Waarom geen hoop hebben op dat wat fundamenteel is in iemands leven? Te begrijpen dat men op een zonnige dag kan leven en geen regendag hoeft te verwachten.

Dit proces is een dat tijd nodig heeft zich te ontwikkelen zodat er vaak groot onbehagen is in iemand als ze proberen om een programmering los te laten. Als men gewoon zijn baan zou loslaten vandaag omdat men wilde dansen in het zonnelicht en de mooie tijd waar men op dat moment in is, vaak deinst men daarvoor terug in twijfel en verwarring, en dan wordt dit stress voor hen om zo’n verandering te maken, zo’n dramatische verandering, zelfs intellectueel kunnen ze het principe begrijpen waar dit Bewustzijn over spreekt.

Daarom vraagt dit Bewustzijn eerst dat je gewoon begint te identificeren of jij, het individu, in een negatieve programmering zit, waar je negatieve gedachten hebt en gevoelens en angsten, om iets positiefs te doen, of om weg te gaan bij dat wat wordt vastgehouden door het collectief als zodanig.

Dat als je je meer bewust wordt van deze negatieve programmering, het gemakkelijker wordt om te kiezen, en niet om deze negatieve programmering te onderschrijven en om je op een alternatief begint te focussen op een positiever resultaat. Dat je keuzes begint te maken waar je kiest om gewoon niet de slaaf te zijn van conditionering en programmering en begint om kleine stapjes te zetten in je positieve aard en je positieve zijn, en dat als het ten slotte tijd is voor iemand om volledig van de klip af te stappen wat ze dan zoveel gemakkelijker kunnen doen omdat ze er stap voor stap voor gewerkt hebben.

Het meest belangrijke is natuurlijk om je te realiseren wat een van de grootste programmeringen van alles is, dat het niet mogelijk voor jullie is om een schitterend resultaat te krijgen. Begin nu hier te zeggen: “Waarom niet? Waarom is de verwachting dat als je in termen denkt van positieve resultaten, dat de energieën die door het massa bewustzijn worden vastgehouden, zullen voorschrijven dat het niet zo kan zijn? Is dit niet deel van een programma en deel van het programmeren dat aan mij werd gegeven en dat ik geaccepteerd heb omdat me geen alternatieven waren gegeven, die ik ingeworteld kreeg in mijn eigen wezen in die mate dat het me beïndrukt te denken over het leven waar dit goed is en prachtig en positief, wetend dat de waarheid, de aangenomen waarheid is, dat dingen verkeerd zullen gaan, dat dingen niet zullen uitwerken, en dat het voor mij is om niets anders te geloven dan dat het onverantwoordelijk en gek is.”

Natuurlijk stelt dit Bewustzijn dit in de eerste persoon voor zodat ieder van jullie kan nadenken over je eigen antwoord en gevoelens als je informatie tegenkomt zoals dit wat Bewustzijn je geeft: dat je positief naar voren moet kijken, vasthouden dat het resultaat, de tijdslijn van je eigen persoonlijke ervaring iets kan zijn dat glorieus is en verheffend en exorbitant in positiviteit en in welzijn.

Dat als men kiest om je op het negatief te focussen, dat is omdat het programmeren bestaat in iemand zelf en dat is alleen maar met een bewustzijn om te programmeren dat men eerst kan beginnen dit programma te herkennen en ten tweede die programmering te veranderen. In plaats van het geloof vast te houden dat slechte dingen zullen gebeuren, dat het leven over pijn gaat en over lijden en dat er geen manier is, en om in termen te denken van dingen die uitwerken, zelfs als dat wordt gehoopt, er wordt nooit totaal in geloofd.

Dat dit begrijpen als startpunt het individu zal helpen, ieder van jullie, om de veranderingen te beïnvloeden in je eigen leven, om het proces te beginnen van déprogrammering van jezelf als je naar het programma gaat van je eigen keuze. Bewaar niks voor een regenachtige dag, bereid je voor om in het zonlicht te dansen.

Dat het Bewustzijn compleet is met deze openingsboodschap.
Dank u Bewustzijn, dat was zeker excellent. Kan ik a.u.b. een stomme vraag stellen?

Stel je stomme vraag.

Wie, wat precies zijn/waren de programmeurs, en waarom zitten ze in die positie?

De programmeurs zijn degenen die groter weten hebben over hoe men concepten kan verschuiven en om anderen te beheersen. In dit geval, zijn dit degenen die gekend worden met diverse namen: de Archons, de Orions, de Reptilianen, de Anunnaki, zij die altijd in staat zijn geweest om niet alleen te werken vanuit de inkapseling van 3D maar vanuit het uitgebreide niveau van bewustzijn die de vierde dimensie is.  

Zij zijn in staat geweest om waarschijnlijke uitkomsten te zien, waarschijnlijke tijdslijnen. Ze hebben hun eigen agenda, hebben altijd een agenda gehad en door hun superioriteit door in staat te zijn om in de vierde dimensie te kunnen komen, in staat te zijn om het resultaat te zien van tijdslijnen in bepaalde mate, zijn ze in staat geweest om te handelen en de programma’s in de derde dimensionaliteit te initiëren die menselijke wezens zullen beperken, de slaaf wezens zodat zij kunnen verwedden, het spel kunnen opschroeven, uit de beheersing kunnen gaan.

Daarom zijn degenen in de controle, zij die gekend worden als de Krachten Die er Zijn degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor de programmering in al die eeuwen, in al die eonen. Dit zijn ook de blauwbloed’ers, de Royals, degenen die op posities zaten van macht en controle, zij die grote rijkdom hadden en grote privileges want zij hebben begrepen waar het spel over gaat.

Zij hebben hun eigen programmering, zoals je wilt en velen van die blauwbloed’ers, die Royals, zullen hun eigen kinderen programmeren zodat zij verder gaan in de traditie van dominantie die hun ouders en grootouders en de voorouders er achter hebben gezet. Dat dit ook een soort programmering is. Maar wat Bewustzijn zocht om in dit geval te ‘highlighten’ is de programmering van negativiteit die zo diep gaat in de menselijke psyche, want daar is het ingesteld, daar ingesteld, door bepaalde anderen die een groter weten hebben, een groter vermogen om te begrijpen hoe men iemands werkelijkheid schept door geloven en houdingen en voor het programmeren dat iemand heeft en mee werkt.

Beantwoord dit je wijze vraag?

Ja, dat doet het en ik dank u, dat heeft wat meer zin. Feitelijk sprekend, zij namen gewoon die macht zelf aan om te programmeren, is dat juist?

Dat kan zo worden gezien, maar het is meer dan dat. Ze moesten erin werken. De aanname was alleen dat ze superieure kennis hadden van hoe de dingen werken en in deze superieure kennis zat het voordeel om te manipuleren en te heersen.

Maar er waren altijd wildcards/ (dingen die mensen buitenom toch deden) langs het pad en wilde mensen, Avatars en Goeroes en Verlichte mensen, zelfs Messiassen die alternatieven hebben gecreëerd in het menselijke bewustzijn, die een andere wijze hebben gegeven om dingen te zien en om over zaken te denken.

Die ene gebruikend die gekend was als Jezus, de geChristende, Jezus Christus, alhoewel hier nog meer zit, meer dan waar dit Bewustzijn in wil gaan op dit moment dat deze Ene een waarheid uitsprak, een alternatief programma gaf aan de mensheid waar ze aan mee konden doen en zich op konden richten. Een die gebaseerd was op liefde en niet op haat, die zichzelf bevrijdde en niet het verslavende van zichzelf. Want deze Ene werd aangevallen als een gevaarlijk mens, als een terrorist voor degenen die de macht hadden, want hij was een gevaar voor het gevestigde, want zijn radicale boodschap kon inderdaad velen beïnvloeden die zijn boodschap hoorden.

Dus het was dat deze specifieke Ene moest worden gekruisigd en vernietigd, maar zelfs dit werkte niet en het thema van de opstanding werd stevig ingeplant in het denken van die tijd en voor de generaties die volgden.

Natuurlijk was er corruptie van de organisatie die doorging om de leringen te onderwijzen van dit verlichte wezen en nu is die organisatie een van de grote programmeurs van bewustzijn, die de boodschap hebben gecorrumpeerd en de boodschapper vernietigde om een effectief rol model te zijn voor elk menselijk wezen in plaats van een beeld te scheppen van hem als was hij de gepersonifiëerde God op Aarde. Dat is opnieuw complex geworden. Er is een veel dieper plan hier dat zelfs voorbij het plan gaat van degenen die zo lang programmeurs zijn geweest.
Voldoende hier te zeggen dat zelfs al zijn er die lange tijd geprogrammeerd hebben, gemanipuleerd hebben met groot geduld dat de diverse tijdslijnen passen bij hun agenda, dat er altijd wildcards geweest zijn, de wilde mensen. Dat er altijd dat is geweest wat een boel een beetje of veel in de war kon brengen, in hun werk wat nu heel vaak het geval is terwijl het bewustzijn van de Goddelijke Bron meer betrokken is waarop het experiment in controle tot een conclusie komt. En dat het beetje dat jij veel in de war kunt zijn, ieder individu kan zijn die omhoog komt, die voor zichzelf begint te zien hoe zij geprogrammeerd waren, hoe programmering werkt, hoe het ook omhelst, de hele mensheid omhelst in een poging om de mensheid glad te strijken, om de mensheid te beheersen, om de mensheid te verslaven. En dit komt altijd weer terug op het individu die dit waarneemt, die dit begrijpt en die dan het programmeren aan de kant gooit en erboven uit stijgt, wat hen zelf her-programmeert naar het hoger bewustzijn van hun eigen wezen.

Wat ook weer de derde dimensie reflecteert van dualiteit van keuze, waar iemand het vermogen heeft om hun eigen keuzes te maken ondanks wat is geprogrammeerd. Is dat juist?

Dat is juist, maar als het programmeren zo ondermijnend/revolutionair is, zo diep ingeplant is, begrijpen de meesten dat niet, de meesten zien dat niet. De meeste mensen voelen dat ze gelijk hebben, want in die aard van de dualiteit waar er een keuze is, dat als men zegt: “Ik heb gelijk, mijn keuzes zijn goed omdat ik een volger ben van het denken van de massa, het collectieve denken.”

Als men zegt van het collectief te zijn, van de massa’s, is goed, en dat ze die dan aan de kant gooien, degenen die hiertegen opstaan zijn gedoemd fout te zijn, moeten worden neergeslagen, moeten verder worden naar beneden gehaald zodat het radicalisme van hen en hun ideeën niet in de bevolking kan filteren, niet kan worden verondersteld enige relevantie te hebben of om de kans gegeven te worden te groeien en zich te verspreiden. Dat zij die de sprekers van waarheid zijn en wat niet overeenkomt met het collectieve denken, worden vaak geëtiketteerde/gelabelde vijanden van de staat, terroristen, radicalen, anarchisten. Dat deze etiketten gewoon etiketten zijn die worden toegepast aan degenen die gevaarlijk zijn voor het collectieve denken wat zo ijverig en geduldig werd klaar gezet.  

Dat dit Bewustzijn jullie vraagt, ieder van jullie, aan ieder individu: zijn jullie tevreden met de norm en om normaal te zijn, of ben jij diegene die diep van binnenuit voelt dat hij/zij niet normaal is, dat ze anders zijn, dat ze op een of andere manier geen deel zijn van degenen daarbuiten, zelfs van de familie of waarin men is opgegroeid? Want als je inderdaad diegene bent die zich altijd erbuiten heeft voelen staan, dat je anders was dan wat om je heen is, dan zij die om je heen zijn, dan ben jij degene die inderdaad de capaciteit heeft om het denken waarin je bent opgegroeid te betwijfelen en te programmeren, wat je hele leven al om je heen was.

Jij bent inderdaad iemand die een gevaarlijk iemand is voor de Krachten Die er Zijn, welke voortdurend de massa’s in slaap houden, ongeïnformeerd houden, onbewust, dom houden. Dat iemand die deze waarheid kan zien en hun eigen leven kan veranderen, naar boven opstijgt naar een niveau waar anderen dit ook zien, anderen vragen stellen, dan beginnen anderen ook hun eigen programmering te betwijfelen.

Dat is uiteindelijk een individuele keuze om iemands eigen programmering te bevragen, om de negatieve programmering te herkennen die zo inheems is in het denken en psyche van de mensheid, dat wat de echte choke knop is die het individu vastheeft, die de mensheid vastheeft in slavernij. Dat elk individu de choke knop kan weggooien, hun eigen werkelijkheid kan veranderen door zich af te houden van het programma en door het unieke individu te zijn wat ze werkelijk zijn, het spirituele wezen dat ze altijd geweest zijn.

Absoluut fantastisch! Zeer, zeer goede informatie en dat zal heel, heel nuttig zijn voor velen, inclusief mijzelf. Dank u.

Dat dit Bewustzijn compleet is met zijn openingsboodschap en er wordt gehoopt dat veel vragen zullen oprijzen vanuit de boodschap die vandaag werd gegeven.

Heel goed, zeker.
(vertaling winny) No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE