Followers

Labels

Friday, March 27, 2015

Nederlands -- Arcturische Corridor Lanceer Party! by Suzanne Lie

Codebreakers3

s


Code Brekers


To listen to the full conversation below, you are also welcome to download the audio version (MP3, 26 MB.) (of klik op het boven staande)

“Wij breken de code van het hersenspoelen over wat we zouden moeten zijn en wat we zouden moeten doen.

Mijn beste vrienden ik heb niet meer direct met jullie gecommuniceerd sedert de afsluiting  van onze prachtige avonturen. Voornamelijk omdat mijn energieveld zo snel werd uitgezocht dat ik overweldigd werd. De energie in de klassen duwde mijn frequentie zo naar hogere staten dan ooit eerder gebeurde en ik moest een manier vinden om die te integreren.

Gelukkig heb ik veel liefde en veel creativiteit in mijn leven. Daarom zijn mijn emoties behoorlijk gecentreerd, wat een goede zaak is, omdat mijn denken, mijn waarnemingen en mijn gedachten van de kaart waren. Het is net alsof iemand het Licht aan deed daar en mijn cognitieve, waarnemende, begrips- en communicatie vermogens levend en wel naar hogere en hogere frequenties snelden.

Het is alsof ik mijn tempo nog moet vinden en klaar moet komen om het door de keel te krijgen maar niet omdat er iets slechts gaat gebeuren, maar omdat iets van hogere dimensies komt en het leven heel sterk zal veranderen.

Ik weet dat het de Galactische landing kan zijn, maar dat voelt niet helemaal juist. Het is meer dat onze werkelijkheden beginnen te veranderen en dat meer werkelijkheden rond ons bewustzijn schieten. Het is net alsof we aan een enorm buffet staan en dat er zo veel zaken staan om uit te kiezen, dat we niet weten wat we zullen pakken. Dus kunnen we misschien een beetje uit die schijf pakken of uit die of proberen om alles te eten, maar dat ligt niet helemaal goed in onze maag.

Er zijn zoveel verschillende werkelijkheden die het tweede jaar door ons bewustzijn gaan gewoon, een woordje, een klein geluidje in onze stem, een kort lichtje aan de kant van ons bewustzijn. Al dat gebeurt in het Ene van het Nu. En dat alles, denk ik, zijn mogelijke werkelijkheden. En, die mogelijke werkelijkheden flirten met ons denken omdat we in staten van bewustzijn komen waar we inter-dimensionaal kunnen reizen.

Eigenlijk flirten deze werkelijkheden met ons denken zodat we aandacht zullen leggen en luisteren naar onze eigen innerlijke stem. Mijn innerlijke stem heeft altijd meer gesproken dan mijn buitenste stem. Dus de innerlijke stem is wat ik meestal opvolg. Ik praat niet over de innerlijke stem in mijn menselijke zelf dat zegt: “oh, dat zou je moeten doen en waarom deed je dat niet?” Maar ik praat over de stem waarvan ik weet dat die mijn hoger zelf is.
Ik kan niet voor anderen spreken maar mijn innerlijke stem heeft me bevelen gegeven. Feitelijk is het meer een keuze dan een bevel, maar er zit een soort van dringendheid in dat bevel. Ik heb altijd een spirit in mij gehad of in mijn voorstelling, of in beide. Ik heb altijd die innerlijke stem gehad die altijd met me sprak. Toen ik jong was sprak ik gewoon in termen van mijn vorige levens, waar van ik me begon te realiseren dat die feitelijk parallelle werkelijkheden zijn. En ik dan kreeg ik verduidelijkende plaatjes en verhalen die ik mijn meeste boeken heb opgeschreven.

Natuurlijk groeide ik op in de vijftiger jaren onder leiding van Dr. Spock die heel Amerika in vorm sloeg. Natuurlijk wat dit schiep waren de Hippies. Ik was een Hippie en ik vond dat heerlijk. Maar ik was een Hippie die getrouwd was en een huis bezat en twee kinderen. Maar ons huis was een middelpunt en we hadden veel prachtige party’s.

Ik hield van de wijze waarop we toen dachten. Want de vrouw die ik was als Hippie was enorm veranderd vanaf de dame waarin ik was opgevoed. De sixties en de seventies waren ongelooflijk mooi en best gevaarlijk. Maar alle Hippies werden samen getrokken om een veilige plek te scheppen en om veel plezier te maken.

Maar terug naar het Nu. Ik begin nu hogere en hogere frequenties waar te nemen die frequenties van werkelijkheid zijn welke resoneren met de hogere vierde en vijfde dimensie. Dan schuiven ze weer terug naar beneden in de vierde dimensie, maar dit gebeurt allemaal zo snel dat het moeilijk is om die bewust waar te nemen. Daarom zie ik die terwijl ze door mijn gedachten gaan, langs mijn ogen flikkeren en mijn lichaam aanraken op een wijze dat ze mijn Aura aanraken in plaats van mijn stoffelijk lichaam.

Ik heb ook dit vreemde gevoel dat er iets is verschoven, zal verschuiven, aan het verschuiven is maar ik weet niet helemaal zeker wat dat is. Voor dat ik het ook maar kan beginnen te begrijpen wat die gedachte of waarneming is, schuift er al iets terug We zitten allemaal in dit proces van grote transmutatie en alles gaat zo snel dat we het niet echt in onze drie dimensionale hersenen kunnen waarnemen.

Normaal komt onze hogere waarneming ons bewustzijn binnen maar onze 3D hersenen kunnen gewoon niet geloven dat dit echt was en dat is waarom het zo belangrijk is dat we werken aan de uitbreiding van onze hogere staten van bewustzijn. We hebben allemaal veel levens gehad waarin we ons ware zelf onthullen waar we werden gestraft en/of gedood. Dus daarom hebben we die vier-dimensionale wachter die zegt – wees voorzichtig, wees voorzichtig. Denk terug aan toen dit gebeurde, herinner je toen dit gebeurde.

Daar moeten we doorheen breken. We moeten door die onbekende angst heen breken die ons stopt als we beginnen dit nieuwe ongerepte terrein in te gaan. Dit is ongerept voor ons maar die is levend en zit als eerste in het bestaan want de werkelijkheid begint in de hogere frequenties en gaat dan naar beneden naar de lagere frequenties. Maar we zijn in zoveel incarnaties van die lagere frequentie geweest dat we voelen alsof we naar een nieuwe plaats gaan in plaats van bewust te herkennen dat we feitelijk terugkeren naar de plaats waaruit we van oorsprong kwamen.

Gelukkig zijn er veel veranderingen die gebeuren in ons vier-dimensionaal bewustzijn, in ons Aura, in dat tussenstuk tussen ons driedimensionale leven en ons vijf-dimensionale leven. En die veranderingen werken onbewust met onze hersenen om ons langzaam aan te passen aan de hogere frequenties van waarneming. Toen we in de derde dimensie waren werden we letterlijk getraind om de waarnemingen te ontkennen van ons hogere zelf. Als we ons hoger zelf zagen of ermee spraken zouden we als gek gezien worden, of we zouden psychotisch zijn of er zou iets verkeerds met ons zijn.

Dat is oude programmering die ons beschermt vanwege onze andere levens waarin we als onszelf uitkwamen en de gevolgen echt ernstig waren. En die consequenties lieten een litteken achter in ons bewustzijn en we moesten naar binnen in dat litteken gaan en zeggen “het is nu in orde.” Maar we weten nog niet dat het in orde is, omdat er een bedreiging van oorlog hier is en een bedreiging van oorlog daar.

Maar de cabal begint te verminderen. Ze hebben verloren, en ze worden mee genomen naar een andere werkelijkheid, waarschijnlijk de lagere vierde dimensie, waar energie buiten direct energie terug wordt. Want ze waren op zo’n lage frequentie aan het resoneren dat ze een energieveld naar buiten brachten en in de tijd dat die terug keerde naar hen ze zich niet realiseerden dat dit een consequentie was van hun eigen gedrag. Dus leerden ze er niet van. Het is niet zo alsof ze gestraft werden want straf is geen component van de vijfde dimensionale werkelijkheid.

Maar de Aarde was bedoeld als een planeet van de vrije wil. Aarde was bedoeld als een planeet van oorzaak en gevolg zodat we konden leren te ascenderen door te leren dat als we energie naar buiten brachten, die terug keerde. Dus ook, als we ons bewustzijn uitbreiden, komt onze energie sneller naar ons terug en sneller, dus dan leren we sneller en sneller. En degenen van ons die ontwaakten voor ons hoger zelf, als we een gedachte uitzenden manifesteert die zich bijna onmiddellijk.

Als we een gedachte uitzenden en onze emoties erin zetten, dan scheppen we een gedachtevorm en die gedachtevorm komt zeer snel in manifestatie. Daarom moeten we heel zorgvuldig zijn over de gedachten die we aan emoties koppelen. Als we een angstige gedachte hebben moeten we Onvoorwaardelijke Liefde hebben en die laten laaien met het Violette Vuur. Dan wordt die negatieve gedachte vervangen met een positieve gedachte en verbindt die positieve gedachte aan Onvoorwaardelijke Liefde en met het Violette Vuur. Op deze wijze zal die positieve gedachte een gedachtevorm creëren van liefdevolle en veilige transmutatie.

Wat er gebeurt als we doorgaan met dit proces is dat we bewust beginnen de 3D matrix waar te nemen die om ons heen is. De reden dat we de 3D matrix beginnen waar te nemen is omdat we er doorheen beginnen te zien. We beginnen door de matrix te zien om glimpen van werkelijkheid te zien die niet belemmerd worden door de 3D matrix.

De 3D matrix is als een sierlijke energiefilter. Als we incarneren in Gaia’s drie dimensionale matrix worden we beperkt tot waarnemingen van de derde dimensie. Als we gaan slapen of als we mediteren breiden we ons bewustzijn uit verder dan de 3D matrix. Dan beginnen we ons onze andere werkelijkheden te herinneren in verschillende tijdszones op Aarde of in hogere dimensionale uitdrukkingen van het zelf op het schip en in de hogere dimensionale werelden.
Ongelukkig genoeg als we onze ogen openen en teruggaan naar onze normale zaken, neemt ons 3D brein het over en zegt ons dat we in een stoffelijk lichaam zitten en dat de stoffelijke wereld echt is. Alles dat geen deel van de stoffelijke wereld is, is niet echt.

Als wij geloven dat, als we denken dat ALLEEN de stoffelijke wereld echt is en alles buiten de stoffelijke wereld niet echt is, zijn we effectief geïndoctrineerd om in het vaste gedeelte van de 3D matrix te blijven.

Velen van ons beginnen uit deze matrix te loggen. Toen we jong waren namen we die pil in en geloofden we wat ons verteld werd. We deden wat ze ons vertelden te doen omdat we goede mensen wilden zijn. Maar toen was daar onze innerlijke stem. Nu, een hele lange tijd moesten we die innerlijke stem geheim houden omdat als we iemand dat vertelden dan was het te vreemd, het was zo gek, iets was verkeerd met ons en we zouden worden beoordeeld.

Dus deden we wat de gemeenschap van ons verwachtte. Toen werden we zo druk met onze baan en ons werk en onze families dat we onze innerlijke stem áf zetten. Toen we die af zetten begonnen we eenzaam te worden. We wisten niet waar we eenzaam voor waren. We wisten niet wat we af zetten, maar we wisten wel dat er iets miste. Maar wat was dat? Oh, nou, het was weer tijd om aan het werk te gaan. Tijd om voor de kinderen te zorgen – tijd om dit of om dat…

Uiteindelijk leerden we dat als we naar deze innerlijke stem luisterden, dingen zouden beginnen te veranderen in ons leven. De innerlijke stem bleef ons vertellen, ons lichaam bleef voelen, dat er iets speciaals aan het gebeuren was. Iets dat we echt wilden dat in onze werkelijkheid kwam. Maar als we niet luisteren naar onze innerlijke stem, en we alleen naar de buitenste stem luisterden, dat dit iets niet waarneembaar was. Het is niet waarneembaar omdat de buitenste stem zegt: “Dit is echt. Wat je hoort  in je is niet echt. Wat je hoort buiten je, wat je hoort op de televisie, wat je hoort van andere mensen, dat is echt.”

We moesten het risico nemen om te luisteren, niet wat ons bang maakte, maar luisteren naar wat goed voelde. We realiseerden ons dat wat ons bang maakte buiten ons was. Maar wat ons geliefd liet voelen en liefdevol, dat zat in ons. Nu, er waren ook emoties in ons, op angst gebaseerde emoties die de soep bemodderde, zogezegd.

Deze emoties lieten ons ook wat af vragen “Kan dit echt zijn? Kan dit wat ik in me voel, mogelijk echt zijn? Oh, ik hoop dat dit zo is. Ik hoop dat dit werkelijk is. Ik wil dat dit meer werkelijk is dan iets anders. Maar, misschien ben ik wel gek.” Tenslotte werden we getraind dat luisteren naar onze innerlijke stem niet werkelijk was. Dus moesten we tegen onze training ingaan, we moesten ons realiseren dat we moesten luisteren naar onze innerlijke stem. Ja, voornamelijk moesten we luisteren naar de innerlijke stem omdat die ons Multidimensionale ZELF was.

Degenen van ons die wakker zijn geworden, degenen van ons die gedurfd hebben om te luisteren naar onze innerlijke stem en de instructies volgen die we voelen van binnen, zijn de “code brekers” We breken de code van het hersenspoelen over wie we zouden moeten zijn en wat we zouden moeten doen. We breken de code van de derde dimensionale indoctrinatie.Terwijl we deze code breken, terwijl we onze moed vinden dan kunnen we de moed leven.

In die moed, beginnen we ons te herinneren wie we werkelijk zijn en waarom we dit lichaam aannamen.


Blessings,   Zegeningen.
Suzille / Arcturian


Bron: http://suzanneliephd.blogspot.nl/2015/03/code-breakers-1-suzanne-lie-and.html
 (vertaling winny)


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE