Followers

Labels

Thursday, October 30, 2014

Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid. -- TOM kENYON

Tom Kenyon


Een Hathor Planetaire Boodschap

Van www.tomkenyon.com  14 oktober 2014


Escalatie van Chaotische Knopen en de Ontmanteling van de 3 D Werkelijkheid.

Vanwege de versnelling van tijd en van kosmische krachten die ver voorbij jullie controle liggen, zitten jullie midden in een crescendo van in elkaar grijpende Chaotische Knopen.

In de vorige boodschappen hebben wij gewezen op de wisselwerking van chaotische gebeurtenissen zoals een Chaotische Knoop, apart, maar in dit ogenblik spreken we over een meer complex fenomeen – die wij noemen de Chaotische Knopen, meervoudig.

Afhankelijk van jullie trillingsresonantie zul je worden beïnvloed op unieke manieren door de escalatie van die chaotische gebeurtenissen. Zij die gevoelig zijn voor het ecostelsel van deze planeet kunnen extreme dwang ervaren terwijl jullie kijken naar de degradatie van het ecostelsel en het verlies van veel soorten van leven.

Nog een Chaotische Knoop, bij de Chaotische Knoop gevoegd van jullie ecostelsel, is de spanning van interpersoonlijke communicaties. Dit is een zeer complexe situatie, en dat komt deels door de verschuivingen van magnetische velden op jullie planeet, die een korte termijn herinnering en cognitieve volgorde moeilijk maken tijdens de energetische verschuivingen – en die energetische verschuivingen zijn aan het versnellen. Onredelijk gedrag, radeloosheid en gevoelens van uiterste hopeloosheid komen omhoog. Terwijl de verslechtering van het ecostelsel en de interpersoonlijke situaties toenemen verwachten we nog meer culturele en sociale instabiliteit.


Er is een groeiende zin bij velen dat er iets verschrikkelijk verkeerd is, samen met het gevoel dat er geen oplossing is. Op dit ogenblik stemmen we in met iets dat Albert Einstein ooit zei, wat is dat een oplossing voor een probleem niet kan worden gedaan op het niveau van het probleem.

Vanuit ons perspectief gezien schept de escalatie van de Chaotische Knopen vloedgolven met intense chaotische energieën die velen van jullie moeilijk vinden om mee te vechten. Verder, zijn jullie automatische reflectieve manieren om met verandering om te gaan, in-effectief  toegenomen.

Er is een vork in de weg, zogezegd, waar jullie individueel en collectief zijn ingegaan. Eén pad van deze vork zal je naar een soort gekte leiden en een niet in staat zijn om op praktische manieren te functioneren. Voor degenen die deze vorkkant neemt, zal escapisme omhoog komen (ontsnappen dus) Zelf vernietiging individueel en collectief zal ook in deze periode toenemen.

Velen van jullie die de gelegenheid hebben om uit de derde dimensionale werkelijkheid te gaan (transitie) naar andere dimensies, zullen deze nemen.

Zonder met woorden te vergoeilijken, om een van jullie zinnen te gebruiken, zouden we zeggen dat jullie een van de meer moeilijke passages binnengaan van de planetaire transformatie.

Bij deze vork in de weg, leidt een pad naar zelf-vernietiging, gekte en wanhoop en hopeloosheid terwijl de andere kant naar een diepere verbinding voert met je interdimensionale of spirituele aard. Het is deze vork die wij willen onderzoeken.

Dit is geen of/of onderneming. Velen van jullie die een transcendent en interdimensionaal of spirituele zin van jezelf bezitten, kunnen je zelf van tijd tot tijd op het pad van gekte vinden en van zelfvernietiging ondanks je zelf-kennis.

Dit komt omdat jullie 3-D werkelijkheid aan het oscilleren(schommelen) is. En de snelle veranderingen in jullie drie-dimensionale bestaan zijn zich aan het versnellen met een rappere snelheid dan waar jullie biologisch organisme misschien toe in staat is om mee om te gaan.  Met de buitengewone druk op jullie biologische natuur moet worden omgegaan als je het pad wilt vermijden naar gekte en zelf-vernietiging.

In zijn eenvoudigste termen is de benodigdheid om succesvol door de escalatie van de Chaotische Knopen te gaan, een diep authentiek contact met je interdimensionale of spirituele aard en de zelf-vernieuwing die uit een dergelijk contact tevoorschijn komt.

Daarom delen we voor dit doel hier een geluidsmeditatie. Er zijn geen complexe geometrieën bij betrokken. Er is niets dat moet worden gedaan als je meedoet met deze geluidsmeditatie, anders dan je bewustzijn in je gehele stoffelijke lichaam te zetten.  

De geluidspatronen zijn een directe overbrenging vanuit de licht rijken naar de taal van je biologie. Het is een tegenkracht voor de chaos en de verwarring die stress schept in je biologische natuur. Het is kort van lengte omdat velen van jullie time-stressed zijn,  (door de tijd onder druk of gespannen zijn) Jullie hebben  te veel te doen in te weinig tijd omdat jullie proberen om de oude wereld samen te houden omdat de tijd zich versnelt. Alles wat we tegen jullie kunnen zeggen vanuit ons perspectief is dat het vasthouden van de gehele oude wereld een “mission impossible” is. Het loslaten van de oude wereld en jullie hechting aan hoe je denkt dat je moet zijn, is deel van wat nodig is om het hogere pad te nemen.

Onze suggestie is dat je zo vaak als je wilt naar deze geluidsmeditatie luistert en als je luistert naar de geluidspatronen, focus dan je bewustzijn op de stoffelijke werkelijkheid van je wezen (je stoffelijke lichaam)
Alles dat nodig is om succesvol door deze geluidsmeditatie te gaan is om er naar te luisteren met een besef in je stoffelijke lichaam en de cellulaire structuur van je lichaam zal zich loswikkelen en stress en begoochelingsstaten van waarneming loslaten die jullie een grotere mogelijkheid geven om een hoger pad op te gaan.

Wij noemen deze geluidsmeditatie The Elevatron, of de Opheffer, omdat de wortel van het woord ‘zich opheffen’ betekent, en dat wijst ook op de elektronische aard van jullie biologische werkelijkheid. Deze geluidsmeditatie is een directe doorgeving van energie vanuit de lichtrijken in de bio-elektrische, bio-chemische en kwantum werkelijkheden van je lichaam met de bedoeling om je trillingssnelheid in bewustzijn te laten omhoog gaan.

In de laatste analyse zal jullie persoonlijke belevenis van de escalatie van het aan elkaar koppelen van de Chaotische Knopen alleen afhangen van de trillingssneldheid voor deze passage als een geïndividualiseerd wezen, dat is belichaamd in tijd en ruimte, en dat is alleen en totaal jullie verantwoordelijkheid.

Wij wensen jullie een goede reis op de hoge weg.

The Hathors
October 14, 2014
Toms Gedachten en Observaties.

In mijn opinie is dit een van de meer dringende boodschappen die de Hathors me ooit gaven vanwege de aard van de veranderingen die er zijn en die ze in onze naaste toekomst “zien”.

Toen ik hen vroeg naar de titel die zij voor deze boodschap kozen, was hun antwoord dat we een versnelde fase zijn ingegaan van planetaire chaos, en dat we getuige zijn van en leven door het ontwarren van de drie-dimensionale werkelijkheid zoals wij die gekend hebben.

Het gebeurde dus dat ik deze boodschap kreeg in de beginfase van de Ebola crisis in de Verenigde Staten, die afstamt van zijn oorsprong uit West Afrika maar die zijn oorsprong nu verspreidt verder dan de politieke grenzen. Ik vroeg de Hathors hiernaar en zij zeiden dat het Ebola virus maar net het topje is van wat er gaat gebeuren als resultaat van milieu veranderingen. Specifiek zeiden zij dat nieuwe virussen en bacteria, die tot nu toe onbekend waren voor de Westerse geneesmiddelen, geïntroduceerd worden in het milieu vanwege de ontbossing en de complexe veranderingen in het ecostelsel die onze wetenschappen nog moeten identificeren.
Verder zeiden de Hathors dat veel virussen en bacteria aan het muteren zijn en die zullen daar mee doorgaan op een versneld tempo. Sommige van die mutaties zullen de komende jaren medische behandeling problematisch en moeilijk maken.

Daar dit een angstige bewering is, lieten de Hathors me er aan denken dat de bedoeling van leven, minstens vanuit hun perspectief, niet per sé de stoffelijke overleving is maar eerder de evolutie en de opheffing van het interdimensionale bewustzijn – wat sommigen de ziel kunnen noemen, de Atman of de Onverwoestbare Druppel.

Daar ze dieper in de details hadden kunnen gaan van ons verlaagd ecostelsel en de problemen rond de interpersoonlijke communicaties (tussen individuen en tussen naties), wilden zij zich richten op de uitdagingen die wij als individuen onder ogen zien.

Ze zijn bezorgd dat de stress om door een radicale verandering van de 3-D werkelijkheid heen te leven een, wat zij noemen maladaptive madness zal scheppen en doorgaan te scheppen, wat een mentaal/emotionele instabiliteit betekent wat onze capaciteit zal verlagen om op een vindingrijke manier te antwoorden op veranderende werkelijkheden. In zijn meer intense vormen, zullen mensen gewoon hun denken uitschakelen en bezig gaan in allerlei soorten van bizar vernietigend gedrag. Toen ik meer hierover vroeg aan de Hathors, zeiden zij dat wij eigenlijk nog maar in de begin fase zaten van het koppelen van de Chaotische Knopen en dat het versperren van een   onvoorziene kracht  waar we in zitten voor een wereld vrije-val zou zorgen, en wat daar op lijkt kunnen we ons nog niet eens beginnen voor te stellen.

Met een wereld-vrije val bedoelen zij geen eind aan de wereld, maar trekken ze de conclusie een einde aan de wereld zoals we die gekend hebben. En dit in nieuwe werkelijkheden morphen gebeurt overal om ons heen op veelvoudige niveaus en met een verbijsterende snelheid.

Deze vrije val is waar zij op wezen toen ze zeiden dat we individueel en collectief aan een vork in de weg staan, bedoelend op een keuze-punt te zijn. Dit punt van keuze is of we bezwijken aan de chaotische krachten of gaan omhoog in een grotere samenhang ondanks wat er in en om ons heen schijnt te gebeuren.

The Elevatron

De Elevatron geluidsmeditatie is bedoeld om ons te helpen door de huidige passage heen te gaan, wat door de eigen schatting van de Hathors, een van de meer moeilijke fasen van planetaire transformatie is.

Toen zij de effecten bespraken van deze specifieke geluidsmeditatie zeiden zij: “de cellulaire structuur van jullie lichaam zal zich loswikkelen en stress en waanbedrog staten van waarneming loslaten.”

Wat zij bedoelden met deze raadselachtige verklaring is dat De Elevatron stress reacties vermindert in het lichaam en in hun ogen scheppen al te overdreven  stressvolle reacties begoochelende staten van geest. Met andere woorden, als we buitengewoon gestrest zijn, zijn onze mentale en emotionele perspectieven gedraaid en antwoorden we op situaties in onze levens vanuit een minder vindingrijke staat dan als we niet te zeer gestrest zijn.

Ik denk dat de beschrijving van de Hathors hoe te werken met deze geluidsmeditatie zelf uitlegt dus bespreek ik dit niet verder anders dan te zeggen dat ik denk dat het ’t best voor jullie is om naar deze geluidsmeditatie te luisteren met stereo koptelefoons op of met oortjes. Verder is horen geloven. En als de meditatie “tegen je spreekt”, zou ik dit in je dagelijkse stress management  programma stoppen. Maar als het niet met je resoneert, dan zou ik er niet mee werken. Maar als je er wel voor kiest om wel of niet ermee te werken, denk ik dat het voorzichtig is om een methode te gebruiken om je dagelijks opnieuw te centreren, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Doordat ik de sterke energetische gevoelens die van de Hathors komen heb gevoeld, toen ik deze boodschap ontving, word ik herinnerd aan mijn 9de graad Algebra leraar die graag zei tegen onze klas, als we een meer complexe arena binnen gingen van de wiskunde: “Het wordt erger voordat het beter wordt.”

Tenslotte, hoe jullie en ik op de problemen zullen antwoorden van het aan elkaar koppelen van de Chaotische Knopen en wat de radicale verandering van onze 3-D werkelijkheid is – het zal – alleen en totaal afhangen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Niemand zal ons redden van onszelf.

Terwijl de toon van deze boodschap inderdaad alarmerend is, denk ik dat we er goed aan doen om intact te blijven en door aan onze kant een goede zin van humor te houden. Zoals de Amerikaanse schrijver Mark Twain eens spitsvondig zei – sommige zaken in het leven zijn zo ernstig, alles wat je dan kan doen is lachen.

In mijn belevenis, komt dit soort humor omhoog vanuit een realisatie dat deze wereld op veel manieren illusoir is. En omdat het belichaamde menselijk aspect van ons met de realiteiten moet strijden, is het transcendente of spirituele deel van ons buiten het gekrakeel omdat het in een dimensie zit dat tijd/ruimte en de zwaartekracht bron van de Aarde overstijgt.

Ergens tussen deze twee polariteiten – menselijke belichaming en transcendente vrijheid – is er een amusante plek in het bewustzijn. Dit amusante stuk ontdekken is in mijn opinie een onmisbare bondgenoot voor degenen van ons in de zoektocht naar de Hoge weg.

Moge jullie en je geliefden maar ook alle wezens in alle rijken van bestaan, een vlugge weg vinden naar het hogere pad.

Tom Kenyon  
De Link naar de Elevatron Geluidsmeditatie 

 Als je klikt op de link beneden word je meegenomen naar de Luister Overeenkomst pagina. Nadat je instemt met de termen, zul je toegang hebben tot alle audiofiles in de Luister sectie., die je kunt beluisteren of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik. De Elevatron Geluidsmeditatie zal de eerste audio zijn in de rij.


Click here to listen to and/or download The Elevatron.


Our mailing address is:
Tom Kenyon
PO Box 98
Orcas, WA 98280


Copyright (C) 2014 Tom Kenyon All rights reserved.
 


 

 
 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE