Followers

Labels

Wednesday, October 15, 2014

RAINBOW PHOENIX Opstijgen naar Ascentie ! 11 oktober 2014RAINBOW PHOENIX  

Opstijgen naar Ascentie !

11 oktober 2014
Openingsboodschap – Tijden  van Grote Uitdaging

Dat het Kosmisch Bewustzijn nu beschikbaar is met de intentie om deze Rainbow-Sessie te doen. Dit Bewustzijn vraagt de Energiegever/en vraagstelster Joan om verder te gaan met de vragen.

Dank u, Bewustzijn en welkom. Wij waarderen uw aanwezigheid vandaag bij ons voor de Rainbow-Phoenix leden-sessie van 11 oktober 2014. Will Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een Openings Boodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft, een algemene openingsboodschap. Dat dit Bewustzijn zegt dat dit tijden van grote uitdaging zijn. Dat de energieën van dit tijdsframe, deze specifieke maand, specifiek de maand oktober van raadselachtige aard zijn, een krachtige aard, welke de dingen enorm in deze tijd kan opduwen. Dat er omwenteling kan zijn in deze maand bij de voortduring van de omwenteling die al werd gelanceerd, maar door de astrologische energieën van deze maand, er kan worden begrepen dat gebeurtenissen kunnen worden opgejaagd en dat er bepaalde gebeurtenissen kunnen zijn die hen intens uitdagen die ingewijd zijn voor de gebeurtenissen die er op de planeet in deze tijd gebeuren.

Terwijl alle menselijke wezens voor deze gebeurtenissen zijn ingewijd, dat het in deze tijd belangrijk is voor degenen die een hoger begrip of bewustzijn hebben van de gemanipuleerde aard van de gebeurtenissen die wereldwijd plaats vinden, dat zij met een hoger bewustzijn werkelijk waakzaam moeten zijn in deze tijd, wees actief in deze tijd in jullie tegenstand/oppositie. Actieve oppositie hier betekent, dat voor degenen die dit hoger begrip hebben, die de grove manipulatie kunnen zien achter wereld gebeurtenissen, die zij actief promoten voor zichzelf en in hun persoonlijke omgeving, een houding die niet gewoon gelooft in de massa gebeurtenissen die worden uitgespeeld in deze tijd.

Die actieve oppositie zou een actief proces meebrengen van het zich afvragen, van verandering van dat wat gezien wordt als de waarheid naar een dieper besef dat dit extreme acties zijn van bepaalde mensen die een verborgen agenda hebben. Dit is vaak veel besproken door dit Bewustzijn, hoe de Machten Die er Zijn in deze tijd het omhulsel opduwen omdat zij zelf onder een deadline zitten om te voltooien wat de vervulling is van hun eigen verborgen agenda’s en om voor zichzelf de werkelijkheid te creëren  van waaruit zij komen om op de top stil te staan, en om de wereld bevolking substantieel te hebben verminderd en voor zichzelf een planeet te hebben geschapen die werkelijk een idyllische planeet is voor hen om van te genieten, met het meeste uitschot dat is verwijderd met een paar honderd miljoen die misschien zijn overgebleven. Dit is opnieuw volgens hun plan, om in de positie te zitten van dienst aan zichzelf, aan degenen die gewend zijn om Goden te zijn, die gewend zijn om te worden vereerd, die gewend zijn om te hebben wat zij willen hebben.


Dit is natuurlijk waarover dit Bewustzijn eerder heeft gesproken en dit herhaalt zich nog in deze tijd, maar in de gebeurtenissen die komen, specifiek de gebeurtenissen tussen nu en 2016 tot in 2017, dat dit tijdsframe er een is waarin allen de werkelijkheid moeten vestigen van hun eigen ervaringen. De makkelijkste manier naar voren is natuurlijk om zich over te geven aan het massa geloof, om zich niets af te vragen, om niet te kijken naar waarom de dingen zijn zoals ze zijn en wat men kan doen met de dingen die in de wereld aan het gebeuren zijn.  

De waarheid van de zaak is dat de buitenste gebeurtenissen nog steeds een weerspiegeling zijn van innerlijke houdingen en geloof die iemand heeft, de dogma’s die men volgt waarvan men vindt dat die waar zijn. Dat actieve oppositie werkelijk en intens iemands eigen percepties van de werkelijkheid uitdaagt op alle niveaus, het zou iemand niet toestaan om gewoon gemanipuleerd te worden door de grove gebeurtenissen die plaats vinden als men werkelijk begint te verstaan/snappen. Dat de gebeurtenissen die men buiten zich ziet maar een weerspiegeling zijn van een staat van denken die men in zichzelf heeft – geloof, houding, dogma die iedere dag worden gevolgd en nageleefd.

Daarom zou het actieve oppositie zijn om iemands eigen persoonlijke geloof en houding uit te dagen om intens te peilen waarom men kan vallen voor dat wat massa vrees en terreur is, massa geloof en begrip. Dat velen begrijpen dat de manier om soms om te gaan met die zaken is om iemands bewustzijn te veranderen door echt, werkelijk misbruik en dit is een manier die velen die in pathetische/enotionele persoonlijke situaties zitten, uitdagende persoonlijke situaties, onherroepelijke persoonlijke situaties zitten bij wat ze beleven en wat zij zouden willen geloven, dan substanties gebruiken zoals alcohol en drugs en gokken en andere verslavende methodes om te vermijden met de buitenste wereld om te gaan. Maar dit Bewustzijn wil zeggen dat het niet gebeurt door zich te wenden tot substanties zodat iemand zich kan afschermen van gebeurtenissen die rondom hem gebeuren, waarop een ware bevrijding van die gebeurtenissen en om zulke werkelijkheden te scheppen, zal gebeuren.

Men moet zijn eigen persoonlijke bewustzijn veranderen en dit houdt een moeilijk proces in van het zich werkelijk afvragen wat alle persoonlijke geloof is dat men vasthoudt, alle dogma’s, alle aannemingen van dualiteit die men nog steeds naleeft. Velen hebben het mentale begrip dat het mogelijk is om een andere werkelijkheid te scheppen, maar als ze hun persoonlijke uitdagingen onder ogen zien, gaan velen terug naar het instinctieve angst niveau waarmee ze zijn groot gebracht en dat zwaar werd aangekweekt.

Aldus, als iemand bijvoorbeeld, in een situatie komt waar persoonlijke financiën bijvoorbeeld, worden uitgedaagd en dat er niet genoeg geld is en dat er niet genoeg veiligheid is, zullen velen terug racen naar banen die eens in de steek werden gelaten om financiële compensatie te hebben, zodat ze dan veiligheid hebben. 

Dat dit Bewustzijn niet in kwestie stelt dat dit voor sommigen wel nodig is, noch zegt Het zelfs dat dit verkeerd is. Het zegt echter dat als men aanneemt dat men voor zichzelf niet kan creëren waarvan zij weten dat mogelijk is en als men daarop antwoordt door terug te gaan naar de oude geloofspatronen en manieren van handelen en scheppen, gebaseerd op het gemanipuleerde en op het denken gecontroleerde geloven van de massa’s, dan verandert men niet zijn eigen bewustzijn.

Men loopt niet met zijn eigen praatje (is not walking one’s talk), want het is inderdaad heel makkelijk om mentaal begrip te hebben over mogelijkheden en toch tegelijkertijd, dat het moeilijk is om die uit te voeren en om in overtuiging en vertrouwen te leven en dat ondanks men misschien op het avondnieuws ziet, wat men misschien leest in de lokale en grote kranten, ondanks wat men misschien leest en uitzoekt op het internet en in internet bronnen, dat als het neerkomt op de actualiteit van het instellen van dergelijke stelsels in hun eigen leven voor zichzelf, dat als dingen er op aankomen velen zich zullen terugtrekken tot bekende patronen en handelingen die hen voortdurend werden verteld waar zij aan moesten voldoen, bijvoorbeeld, financiële bronnen.

Hoe veel mensen, als ze daar in die positie zitten en zien dat er niet genoeg geld is om te betalen voor dingen, zouden vasthouden dat het in orde is, dit is deel van dat wat ik in mijn leven moest brengen zodat ik ten slotte totaal kan weglopen uit de illusie van zekerheid, gebaseerd op gemanipuleerde controle en uit de controle van het denken door degenen aan de macht… ?

De meeste mensen zullen in vrees en paniek gaan en zullen doen wat hen verteld wordt te doen niet omdat zij niet weten dat ze andere opties hebben, maar dat het eerder een terugtrekken is naar dat niet geloven dat het Goddelijke focus van iemands innerlijke wezen iemand kan leiden, dat de Bron van de Goddelijke Godheid energieën ervoor zullen zorgen, dat Spirit erin zal voorzien.

Dit Bewustzijn begrijpt dat elk individu moet omgaan met die zaken op hun eigen manier en dus is het dat sommigen werk moeten nemen in gebieden waar ze niet totaal in geloven, gewoon om voor zichzelf te creëren wat zij voelen dat nodig is, financiële veiligheid bijvoorbeeld. Maar zelfs ook als dit zo is moet men nog naar de situatie kijken als iets dat nog de noodzaak heeft om aan te draaien/knijpen.

Dat men nog moet gaan begrijpen dat een veranderd bewustzijn op een bepaald moment  ook een veranderde levensstijl betekent, betekent dat men ‘zijn praatje wil lopen’ en de waarheid moet zijn en niet gewoon iemand die wel intellectuele weetgierigheid en begrip heeft, maar niet de sterkte van hart en de spirituele kracht om na te leven wat mentaal wordt geweten.

Daarom is het tijd om te begrijpen dat veranderd bewustzijn naar alternatief leven leidt. Leven met alternatieve werkelijkheden die misschien niet deel zijn van het grote denken, misschien zelfs eigenlijk in het gezicht zal vliegen van dat wat collectief wordt vastgehouden door een groot gedeelte van de mensheid. Dat men bereid moet zijn om zijn pad alleen te reizen, want het is vaak het geval dat velen zulke houdingen en denken zullen tegenzitten, zulke houdingen en denken aanvallen en om diegenen die dergelijke houdingen en denken hebben, te weigeren/af te stoten,

Deze periode tijd, dit jaar een stukje voor 2016 en dan verder dan dat in 2017 zal een tijd zijn voor intense personalisatie van iemands eigen werkelijkheid, van veranderd bewustzijn die naar alternatief wonen zal voeren. Ieder zal dat op zijn eigen wijze doen. Sommigen zullen enorme sprongen nemen, velen zullen baby stapjes zetten, maar het belangrijke in deze tijd is om je te realiseren dat het niet de werkelijkheid buiten je is die er toe doet. Het is de werkelijkheid die van binnen wordt vastgehouden en dus naar buiten wordt geprojecteerd die van het grootste belang is, en dat is de tijd om alternatieve fases te bereiken van bewust leven. Het is de tijd voor iemand om in veranderd bewustzijn te stappen, niet door vermogen of door werkelijk misbruik, maar door intentie, wil en ontwerp. Dat iemand niet afhankelijk is van werkelijkheden die het grootste gedeelte worden opgelegd. Dat men echt iemands eigen werkelijkheid kan creëren die gebaseerd is op de Waarheid van de Goddelijke Bron, de Waarheid van Spirit en de Waarheid van iemands eigen ware wezen.

Dat dit Bewustzijn in deze tijd compleet is met deze openingsboodschap.

Dank u. Dat was heel, heel interessant Bewustzijn. Dank u hiervoor.

   vertaling winny


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE