Followers

Labels

Saturday, December 3, 2011

Ashtar on the Road

 


Ashtar on the Road

channeler Susan Leland op 22 november 2011

Sekhmet & JFK


 


Sekmeth: “….. we hebben een gast-spreker, iemand die zeer geëerd en geacht wordt en ja, op bepaald gebied verkeerd begrepen, in sommige gebieden sensationeel gezien wordt vanwege gebeurtenissen, of delen, van zijn leven die werkelijk niet de geschenken waren waarvoor hij hier kwam om die te geven. En zo is het dat wij hem uitnodigen om naar voren te komen om ons te zegenen en te groeten met het Licht van de Eeuw die van Goud is, de Eeuw van het Christusbewustzijn, de Eeuw van Ontwaken, nog meer krachtig en bekrachtigd na zijn vorige bezoeken door de energieën die zijn binnengekomen en doorgaan binnen te komen, en door de grote verschuivingen en het ontwaken van het bewustzijn van Planeet Aarde.


“En vergis je niet, zijn woorden zullen door ons allen worden gehoord, die in deze groep luisteren, en ze zullen Wereldwijd naar buiten gaan en nog veel verder, omdat de woorden die uitgesproken worden, gedragen worden op de golven – de golven van Liefde en de golven van Waarheid. en dus, ik Sekmeth kom terug voor de oefening maar ik voel me zeer geëerd om aan de kant te gaan zodat degene die jullie kennen als president John Fitzgerald Kennedy naar voren kan komen en zijn boodschap met ons allen zal delen. Ik kom terug!”


President John Fitzgerald Kennedy: Mijn medeburgers van de Wereld, en ja ook van de Galaxy en verder, omdat het tijd is voor jullie om verder te reiken dan de gezichtskring van Planeet Aarde en om te zien wat ik zie, en dat zijn Burgers van de Galaxy en van verder weg. Ik weet dat het moeilijk is door alles dat momenteel op Planeet Aarde aan het gebeuren is. Als je de voornaamste stroom van de media volgt, dan schijnt het alsof er oorlogsgebieden van een of ander soort, op bijna iedere straathoek zitten.
“De Wereld is zeer gewelddadig geworden, en dit is deel van de opschudding die bezig is. Het is niet zo dat dingen eerder niet plaats vonden – het is gewoon zo dat ze meer gebeuren. Sommige mensen zijn uit evenwicht en als die energieën binnenkomen, antwoorden ze daar op een oorlogsmanier op.


“Sommige mensen, wezens, die niet erg Licht zijn en die geen wezens van Licht wensen te zijn, antwoorden met paniek en ze proberen hun greep te verstevigen, zelfs als hun greep letterlijk wordt los gekrabbeld door de witte hoeden, de Witte Ridders, de diverse toegewijde groepen waar het focus van is: het milieu, of zuivere energie, of healing of gewoon om genoeg voedsel te hebben voor de wereld – en goed voedsel dat niet verontreinigd is, geen giftig voedsel.


“Al dit, al deze dingen zijn absoluut nodig om je op te focussen en nog meer, omdat het reinigingswerk immens is, maar het vordert en dat is het goede nieuws en wij hebben zoveel helpers! Ik zelf heb gewoond, heb verblijf gehad in een hogere dimensie en niet alleen op een maar op meer dan een schip, en ik kwam er omdat er gezien werd wat er ging gebeuren op die dag in 1963, op 22 november.
“Er waren toen reeds heel veel technologieën meegedeeld door de Grays (de Grijzen) en door anderen, voornamelijk met regeringen en zij die heersten, duistere hoeden – de krijgsmacht, geheime regeringen zoals ze genoemd worden – en dit is al jaren aan de gang geweest. En toen president Eisenhower zijn ambt verliet, hadden wij gelegenheid om te converseren, en hij vertelde dingen waar ik rillingen van kreeg.


“Hier was ik, jong, enthousiast – ik had voor mezelf een behoorlijke reputatie gemaakt als denker, een doener, en een brenger van frisse ideeën. ‘Happy Days’, (gelukkige dagen) dat was wat ik bracht. En ik en mijn gezin trokken in het Witte Huis en terwijl ik me voorbereidde om er voor mijn inauguratie naar te verhuizen, had ik gelegenheid om iets uit te vinden over wat er bezig was achter de schermen, en ik formuleerde enkele plannen.


“Maar ik moest langzaam verder gaan, net als president Obama dat heden moet doen – en vergis je niet, hij is van Licht en dat is hij altijd geweest. Er zijn mensen die proberen angst binnen te druppelen over hem, in de harten van de mensen maar ze liegen. Er zijn mensen die veel geld besteden om anderen leugens te laten vertellen. En dit wordt nu in evenwicht gebracht, zelfs terwijl ik spreek, omdat onrechtvaardigheid niet voor altijd kan zegevieren. Dit is tegen de hogere wetten van het Universum en dat moet zeker in balans gebracht worden voordat Ascentie van het Bewustzijn van deze Planeet plaats vindt.


“Dus is er een pandemonium, er is chaos, er is paniek, er is vrees. En er is een groot ontwaken, en grote Liefde die wordt uitgestort, zoveel, zoveel, dat het zelfs de duisterste hoeken van deze Planeet oplicht!


“Dus zoals ik zei, ik kwam in het ambt van president van de Verenigde Staten, meer wetend aan het begin van dat presidentschap dan ik wist in de dagen van mijn campagne. En ondanks dat – ja, ik was jong en wat avontuurlijk, en had enige persoonlijkheid, die laat ik zeggen zeer creatief was en ik was heel erg werkzaam in mijn creatieve centra in alle opzichten van mijn levensstijl - ik had een diepe blijvende Liefde voor dit land, en voor de Wereld. En ik zag, en dat deed ook St. Germain, de gelegenheid voor dit land om leider te worden om dingen om te keren, omdat de dingen al snel uit balans en in een spiraal naar beneden gingen. Er was een oorlog bezig in Vietnam. Er was hebzucht in het deel van bankiers en anderen die controle uitoefenden.


“En zij die zichzelf in zetels van controle plaatsten over regeringen van landen, wilden dingen doen, zoals het beginnen van de drugshandel, en dat deden ze in zuidoost Azië en toen in zuid Amerika en in andere landen over de hele Wereld. Ze gingen in ieder geval door met wat er gebeurde en lieten dit opbloeien in een Wereldwijde, allermeest verwoestende business.


“Ik wist ervan en ik wist dat de oorlog in Vietnam moest stoppen en ik wist dat ik er was om al mijn pogingen te richten op Vrede en om Vrede te bewaren en ik wist dat ik, om dat te doen, al diegenen moest ontkrachten die de dingen stonden te beheersen. En natuurlijk, toen, net als nu, was geld het voornaamste instrument waarmee ze in staat waren om zo’n controle uit te oefenen, en ik zeg jullie dat de beheersing die zij toen hadden nog niets is vergeleken met wat ze genoten hebben sedert die tijd, maar ondanks dat was die machtig.


“Nou, zij dachten dat ze in mij een playboy hadden, geboren in weelde en met privileges, met een politieke gewiekstheid, het vermogen om te schrijven en te publiceren. Ik zou waarschijnlijk een professor in geschiedenis zijn geworden en ik zou overvloedig hebben geschreven over historische figuren, omdat dat was waarin ik het meest geïnteresseerd was, in zoverre waar mijn vroegere tijd, de tijd vol passie over ging, mijn veld van interesse. Maar ik kwam uit een familie die de drive, de ambitie en het geld had om een zoon als president te hebben.


“Dat ging om mijn broer Joe, maar toen die stierf, ging het over naar mij en zo werd ik voorbereid als president van de Verenigde Staten en ik moet zeggen dat dit niet helemaal tegen mijn wil was. In feite had ik er het enthousiasme voor en ik had de ondersteuning van mijn jongere broeders en zusters – mijn zusters en hun echtgenoten. Ik had de ondersteuning van de familie en het scheen allemaal als een sprookje te zijn dat uitkwam, totdat ik het ambt in ging en ik me de enormiteit realiseerde van wat er moest worden gedaan. En ja, ik maakte enkele fouten, bepaalde vergissingen van inzicht. Ik dacht dat ik een passie had voor Vrijheid en ik geloofde werkelijk dat ik Cuba zou gaan helpen om een dictator af te zetten die zelf een dictator had afgezet, maar die zelf nogal wreed bleek te zijn naar zijn eigen volk, in sommige opzichten.


“En ik gaf bevelen die resulteerden in het doden van mensen, maar ik zag snel dat ik een ander spoor moest nemen, een spoor van Vrede, een spoor om Vrede te versterken. En om dat te doen, tekende ik een uitvoerend bevel om de Federale Reserve Bank te beëindigen – en dus daarmee de beheersing van de bank families – en om de dollar van de Verenigde Staten terug te brengen naar de gouden standaard, waarvan ik voelde dat die niet alleen de Verenigde Staten zou helpen maar dat die ook de Wereld naar meer stabiele economieën zou voeren en als je dan een stabiele economie hebt, dan heb je niet alleen maar gelukkige mensen maar je hebt ook Vrijheid – Vrijheid voor mensen om te leven zoals zij willen leven, om educatie te verkrijgen, om van het leven te genieten. Dan heb je vrijheid voor mensen om hun gedachten uit te drukken!


“En zoals jullie je zullen herinneren was er een ‘cold war’ bezig (een koude oorlog) in die tijd, waar het tegenovergestelde van vrijheid werd samengevat in wat het communisme werd genoemd. Nou het draaide erop uit dat er handen zaten achter de schermen, die de kapitalistische landen runden EN de communistische landen. Ik was niet lang genoeg in het presidentschap om dat alles te doen en waar ik en mijn broeders en zusters en hun families aan toegewijd waren. Ja, er zijn vandaag nog steeds Kennedy’s zichtbaar.


Toen mijn zoon John junior – die naar de voorgrond was opgerezen in zijn eigen identiteit toen hij publicist was van een magazine met invloed – meedong naar de Senaat van de Verenigde Staten in de Staat New York, werd zijn vliegtuig neergeschoten door degenen die hem niet wilden zien opklimmen, of een positie van macht verkrijgen in de regering, omdat hij een kandidaat zou zijn geworden voor president.


Toen het er naar uit zag dat mijn broeder Robert – die moest werken met degenen die achter de poging zaten van de aanslag op mij, en hen kende, en met anderen in de regering en verder – die alles wist wat ik wist, dat hij misschien de gelegenheid had om het presidentschap te winnen, nou, jullie weten wat er toen met hem gebeurde.


Maar op die dag op 22 november, wat ik eerder zei, werd de technologie van de, ik zal het wat meer wetenschappelijk zeggen, ontwikkelde beschavingen gedeeld met genoeg op Planeet Aarde, met genoeg bewoners van Planeet Aarde, en bij deze technologie zat de wetenschap, of de kunst van klonen en er werd een kloon op mijn plaats gezet. Maar natuurlijk moest ik verdwijnen.


“Dus ik kom nu door om jullie te vertellen dat ik observaties heb gedaan. Ik ben bij vergaderingen geweest, bij geheime vergaderingen met sommigen, inclusief Obama. Ik heb mezelf opgeleid, heb zelf gestudeerd en ik kijk nu vooruit met een weten – een zekerheid, een geloof, zoals je wilt – dat jullie allemaal zulke stralende lichten gaan worden, dat jullie Lichten zo vergroot zullen worden, dat jullie zullen zijn als die ‘candles in the darkness’ , (de kaarsen in duisternis) en dat jullie uiteindelijk zo schitterend zullen worden dat al deze situaties en gebeurtenissen, en alles dat van hebzucht is die deze mensen, de duisteren, zo’n lange tijd gedreven heeft om zulke gruwelijkheden te bedrijven, zullen gaan eindigen!


“Ik weet, zoals ik dat altijd heb geweten, dat het in de mensen van Planeet Aarde zit – nou, in de menselijke Sterren Zaden – om naar boven te stijgen, om jullie Lichten te ontsteken, en om een rijzen van bewustzijn te laten plaats vinden die jullie letterlijk zal stuwen in je thuiskomen die zo verdiend is, en waar zo lang op gewacht is! Ik eer jullie, Geliefde Mede Burgers en ik neem mijn hoed af voor jullie Moed, jullie Volharding, jullie Doorzetten om door te gaan, en om nog meer voort te brengen dan ik durfde te dromen. Met de Liefde van de Goddelijke Wezens Die We Allemaal Zijn, zullen we nog verder in het Licht gaan, dat Liefde is en we zullen worden verenigd, niet even hier of daar maar voor altijd als Eén – Een Groot Hart, Een Groot Denken, Een Grote Liefde!!!


“Dus ik zeg tegen jullie, dank je, dank je oneindig en verder dan alleen maar woorden, om samen te komen op deze grote dag. Laat jullie Harten de Moed uitdrukken die er is. Laat jullie Harten open zijn om de Eenheid en de Liefde te delen die Wij Allen Zijn. En herinner je dat ik met jullie ben in mijn Hart, in mijn Denken en in alles dat ik Ben, nog in dienst, met jullie langs dit grote pad lopend. En zo is het voor al tijd. Dank jullie!”


Sekmeth: “Nou! Voelden jullie de verbinding? En dat wat niet werd gezegd was dat degenen die samengaan om dit te doen – of ze nog in het lichaam zijn of niet meer – en zij vinden dat het deksel van de ketel is gegaan. Er is meer Waarheid om verteld te worden. En ja, er zullen ook namen genoemd worden, omdat sommigen nog steeds in het lichaam zijn, maar dat geeft niet! Vergeef iedereen!


“Dank deze man van Moed en dank iedereen die op de een of andere manier betrokken was bij zijn leven. En de Waarheid die we moeten delen is de Waarheid van Eenheid. Er zijn soms gebeurtenissen in de Wereld die zo verschrikkelijk zijn dat ook al is er een tragedie, en wreedheid dat er zeer, zeer overtuigend bewijs is dat iemand wil beschadigen, of intimideren, wil beheersen of angst creëren – hier het is bewijs dat eerder genoemd werd voordat die gebeurtenissen plaats vinden, wat er gebeurt met het bewustzijn van Planeet Aarde, is dat dit verhoogd is. Het is verhoogd naar een hoge vibratie van Eenheid. Het zit zogezegd op dezelfde golflengte. Grote wanhoop en droefheid kan dat voor een hele Planeet doen, zoveel dat de overweldigende meerderheid van wezens op de Planeet samen komen in die Eenheid. En van daaruit co-creëren ze een hogere vibratie voor de gehele Planeet en zijn Koninkrijken!


“Gelukkig komen zulke gebeurtenissen van een dergelijke proportie, van zo’n kracht niet vaak voor maar als ze dat doen, is er een resultaat wat werkelijk het tegenover gestelde is van wat zij die deze gebeurtenissen hebben gecreëerd – het tegengestelde is van wat zij wilden scheppen. En jullie kunnen deze gebeurtenissen zoals de 22ste november van 1963 en zoals elf september van 2001 en andere, zoals de rampen van het weer en catastrofen – waar vele, vele levens werden verloren – en je kunt dit oppakken als de zon die door de wolken schijnt, als je dat wilt, als kaarsen die in het duister worden aangestoken.


“Het is niet per ongeluk dat op het graf van hem die gekend werd als president JFK een vlam staat die ontstoken werd en nog vandaag de dag brandt, omdat dit, Lieve Mensen al goddelijk geïnspireerd was als een boodschap aan de Wereld. Je kunt dat soort Liefde niet ‘uitdoen’ – je kunt het soms dempen als er zoveel rampen en wanhoop is in de Wereld – je kunt het niet uitdoen, omdat het Licht van Liefde eeuwig is!!! En zo is het!”

____________________________
Bron: http://www.ashtarontheroad.com/sekhmet__jfk_.html
Transcription by Arnold Neal Troeh
Given through Susan Leland November 22, 2011. www.Ashtarontheroad.com © Ashtar On The Road Publications 2004-2011.
All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE