Followers

Labels

Monday, December 5, 2011

Ashtar via Alexandra - 4 december 2011 
‘Je Overgeven aan Verandering;’
Ashtar via Alexandra
‘Zekerheid en Onzekerheid.’

4 december 2011


Welkom, beste mensen. Zegeningen. Er moet veel beschouwd worden in jullie tijd van transmutatie. Maar boven alles mogen jullie het ‘je overgeven’ zien als een leidend thema door de aanpassingen heen die jullie allen maken. Het is je overgeven om te ontvangen maar ook het je overgeven om los te laten. Het is een overgeven aan verandering zoals het een overgeven is aan voortzetting.

Het is voor jullie niet mogelijk om te weten of te bevatten wat er aan het gebeuren is. Want het is een proces, een proces met een bedoeling en een methodologie, maar niet met een bekend systeem of met een bekend resultaat, in woorden van jullie wereld.

De vorm die uiteindelijk wordt aangenomen door deze veranderingen, is onzeker. Echter, de kwaliteiten die uiteindelijk zullen gaan overheersen in jullie wereld via jullie zelf, die zijn heel zeker. Het principe van harmonie is zeker, van intens, veelomvattend besef en van liefde is zeker Maar als jullie naar je wereld kijken en naar je eigen leven, dan is de vorm die deze kwaliteiten zal aannemen, heel duidelijk onzeker.

De mate van verandering in elk aspect van jullie zelf of van je wereld of je leven, is groot. Het je over geven aan de aard van de verandering in zijn totaliteit, is vitaal. Anders gezegd, elk element van weerstand dat je vasthoudt zal ongemak voor je bezorgen. Als je in staat bent, verkneukel je dan in die onzekerheid. Je kunt denken dat het een ideale benadering is voor wat er plaats vindt.

Zoveel moet worden losgelaten zodat kosmische principes en de kosmische aard de leidende krachten kunnen zijn. Voor velen is zelfs het idee van te doen wat je vervult, wat je boeit, zelfs wat je plezier doet, onvoorstelbaar omdat de structuur van jullie gehele wereld gebouwd is, en opgebouwd werd op het principe van doen wat er gedaan moet worden om te handhaven wat er geweest is en wat begrepen werd om er te zijn.

Maar als jullie frequentie omhoog gaat, zal ieder van jullie uiteindelijk je focus, je energie richten op wat waar is voor jullie individueel. Op die manier zal werk als zodanig niet bestaan omdat ieder element van de mensheid toegewijd zal zijn aan zijn inspanning en tijd aan wat vervullend is. Het concept van werk zal er niet zijn. Dat is juist het element dat onvoorstelbaar is voor velen.

Er zijn mensen die vast willen houden aan de frequenties die geweest zijn. Terwijl ze dat doen, zal er divisie/gedeeldheid, verschillendheid zijn, zodat een wereld die alleen op kosmische principes, op Liefde gebaseerd is, zich in totaliteit kan manifesteren.

Veel van de functies die elementen van de mensheid vervullen zullen gewoon geen plaats meer hebben. De menselijke wet zal geen relevantie/toepasselijkheid hebben. Zij die meten en tellen zullen ontdekken dat wat zij gemeten hebben, niet telt.

Zulke eenvoudige maar grote veranderingen zullen aanpassingen brengen waarbij een nieuw mengsel van de mensheid zal gevonden worden dat gaat overheersen – een mengsel van functies die jullie wereld in staat stelt om in evenwicht te werken en te bestaan.

En de vervormingen/verdraaiingen die het menselijk bewustzijn in het verleden een verkeerde richting hebben gegeven zullen zijn opgelost, niet doordat een dergelijke transformatie jullie wordt opgedrongen maar door jullie zelf die bereid en onderscheidend zijn, en die verschil maken tussen wat wel of niet met je hart resoneert.

Een deel van al jullie bewustzijn, individueel en collectief, denkt dat jullie wereld tot op zekere hoogte zal voortbestaan in zijn huidige vorm. Maar dit is niet het geval.

Nog een voorbeeld kan met/in de tijd zijn vastgezet omdat jullie historisch zijn gekomen om te begrijpen en te geloven dat een sterke tijdslijn tot groei in staat brengt, progressie brengt, leren brengt. Maar terwijl jullie je frequentie omhoog brengen en je meer kosmisch intelligent wordt, zullen jullie ontdekken dat intelligente soorten zo’n tijdslijn niet nodig hebben.

En daar, als jullie dit concept willen bekijken, zullen jullie het moeilijk vinden om de vorm te waarderen die de aard van bestaan voor jullie misschien aanneemt. En daarom vragen we jullie om je over te geven. Laat het zijn. Gebruik het om je verantwoordelijkheden toe te passen voor jullie onderscheiding en voor jullie zelf Liefde. Laat zulke disciplines jullie stappen voorwaarts leiden en jullie zullen je verlustigen in de pracht van wat zich ontvouwt als een waarachtig leven wat je je nooit had kunnen bedenken vanaf je huidig standpunt.

Niet alleen past de aard van jullie wereld zich aan maar de aard van jullie functioneren erin past zich ook aan en collectief wordt dit een wereld van manifeste Goddelijkheid.

Dit vindt nu plaats in jullie NU.

Als er iets is wat weerstand biedt, vragen we jullie dat jullie dat iets toestaan alleen een verleiding te zijn om te analyseren of te meten van wat er plaats vindt. Richt die prachtige minds (geesten, denk werken) opnieuw om leven te creëren dat geheel resoneert met jullie hart. Als jullie alleen doen wat met je hart resoneert, dan wordt dit jullie gehele wereld. Het is eenvoudig. Maar, dit heeft discipline nodig en toewijding.

Jullie zijn er allemaal toe in staat. Het is duidelijk dat niet de hele mensheid hiertoe in staat is. Maar, veel ervan wel.
Welkom lieve mensen. Ik ben Ashtar. We observeren. Wij zijn verbonden met de Voorzitter van de Licht Krachten, de Meester Germain.


Welkom.
_________________________

Bron: SURRENDERING TO CHANGE; CERTAINTY & UNCERTAINTY


Channeler: Alexandra & Paul Walsh- Roberts

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE