Followers

Labels

Tuesday, December 6, 2011

Dringend Verzoek van een Vader – de Schepper 3 dec. 2011 
Dringend Verzoek van een Vader – de Schepper 3 dec. 2011
Via Hazel: http://abundanthope.net/pages/hazel/A-Father-s-Plea--The-Creator.shtml“Ik kom op dit moment om MIJ ZELF te introduceren aan hen die MIJ niet kennen; aan degenen die MIJ wel kennen; aan degenen die mij in een religieuze context zien; en om MIJN aanwezigheid in hen te versterken die MIJ wel kennen.


Tijden van grote verandering voor jullie aardeplan doemen veelbelovend op en jullie van de menselijke beschaving moeten komen tot het kennen van MIJN aanwezigheid; spoedig, kan ik er aan toevoegen.Ik ben de ENE die jullie GOD noemen, Schepper, Bron, Universele Godheid, Voornaamste intelligentie, Uiterste beslisser, Uiteindelijke Rechter met Beslissende uitspraak. De variatie van titel doet er niet toe want IK BEN EEN en dezelfde. Ik wil eenvoudig op MIJZELF wijzen als de Universele Vader van ALLE schepping.Titels en namen scheppen onderscheid/verschillen en veroorzaken afscheiding in iemands begrip als men een God van zijn/haar cultuur zoekt. Weet dat God Een is en Alles is Een en EEN is ALLES. Het is waar jullie toe komen deze eenvoudige waarheid te begrijpen, dat er intens besef zal gloren.Ik kom om jullie status te bevestigen als zonen en dochters van het licht; want het is noodzakelijk dat jullie op dit belangrijke punt jezelf in licht waarnemen. Licht is het wezenlijke jullie. Dat wat jullie wereld duister maakt, bepaalt jullie niet. Je lichaam bepaalt jullie niet. Jullie aardse status bepaalt jullie niet. IK Ben het, de Schepper van Alles die jullie bepaalt.Ik kan niet gezien worden maar dat betekent niet dat ik niet besta. Ik kan innerlijk gekend worden en ervaren worden en dat is geloofwaardiger dan gezien worden. Weten is jullie bewijs; voelen is jullie maatregel. De natuur van MIJ is de natuur van jullie en jullie moeten daarom je begrip van/over MIJ oproepen om jezelf te kennen.


Ik heb heel vaak dezelfde boodschap gebracht op verschillende wijzen via verschillende mensen en ik zal hiermee doorgaan totdat jullie onsterfelijke ziel, die jullie zelf zijn, een ingang wordt toegestaan in je stoffelijke denken om waarheid te verschaffen. Waarom streven jullie bij voortduring en met vastheid om je waarheid te brengen? Gewoon mijn geliefden omdat jullie van MIJ zijn en ik wens dat jullie terugkeren naar huis naar MIJ. De route die je neemt is natuurlijk je eigen keuze maar ik wil jullie op het pad van weten geplaatst zien .


Welke vader zou zijn kinderen verwaarloosd achterlaten, zonder zorg of opperste liefde? Ik kan jullie voortdurende lijden niet zien en om dan niet te proberen jullie uit de verwarring te voeren. Het is liefde die MIJN inspanning opwekt. Ik kan zien wat jullie wereld heden aanschouwt. Ik weet wat er zich voordoet en wat jullie aanvalt. Ik kom om de verwarden bij te staan, om helderheid te brengen zodat zij die twijfelen MIJ eens en voor altijd zullen accepteren; niet blindelings of omdat ik zeg dat jullie dat zouden, maar omdat jullie weten dat je moet.


Ik ben de levende essentie van waarheid in jullie. Jullie kunnen alleen je waarheid daar vinden. Ik vaardig een uitnodiging uit naar jullie op dit twaalfde uur dat op het aardeplan is aangekomen. Keer je tot MIJ, zelfs als je dat nooit eerder gedaan hebt; keer je tot MIJ, roep MIJ aan; niet uitdagend, maar door behoefte en in liefde. Ik zal antwoorden.


Wat hebben jullie voor andere keus, lieve mensen? Dit is mijn laatste aanbod om jullie in de schaapskooi te halen door alleen waarheid te gebruiken met een belofte van een stralender toekomst. Het doel van jullie leven op dit moment zou moeten zijn om MIJ te ontdekken met haast omdat de winden van verandering weer een volgende cyclus brengen ter voltooiing, zodat de nieuwe en opwindende morgen naar jullie aarde kan worden gebracht.


Velen lopen nu op een gespannen koord met nog maar weinig evenwicht dat is overgebleven; dus wat zeggen jullie? Zul je niet bij de optocht van lichtwezens komen en het meest prachtige nieuwe niveau gevuld met kennis en opwinding gaan onderzoeken, voor een grootser leven en een leven vol bedoelingen?


De baldakijn van verandering is nu naar beneden gekomen. Jullie hoeven alleen maar om je heen te kijken in de wereld om getuige te zijn van grote verwarring en ineenstorting van materie. Willen jullie doorgaan met ontkennen wat je voor je ogen ziet of wat dit beduidt voor jullie wereld? Van waar komt jullie vermoedelijke redding nu? Als alles om je heen verkruimelt, wie zul je dan aanroepen? Kunnen jullie jezelf redden? Vanuit mijn gunstige gezichtspunt zal ik een negatief antwoord geven.


Dat wat jullie op Aarde onder ogen zien valt buiten je beheersing en dat wat toevallig kosmisch plaats vindt staat ook buiten jullie controle. Ik wil jullie vertellen wat MIJN plannen zijn voor jullie maar hoeveel zullen dit horen en het geloven? Hoeveel van de MIJNEN hebben jullie gehekeld en mentaal gestoord genoemd? Nou het zijn juist zij welke gezond zijn, mijn geliefde kinderen. De ‘mentalen/geesteszieken’ zijn de wetenden; degenen die MIJN waarheid kennen en haar dienen. Het zou jullie zeer wel dienen om opnieuw te denken wat jullie gehoord hebben door de stemmen van God. Want zij die waarheid brengen zijn MIJN stem.


Ik zal niet meer naar jullie toekomen op deze manier. Ik neem de krachtiger benadering die jullie zonder vrees kunnen horen. Kunnen jullie de smeekbede door deze, MIJN woorden, niet horen . Zeg niet na het gebeuren dat de Vader jullie heeft verlaten of jullie aan de kant heeft geworpen. Want de Vader komt hier en nu om te trachten jullie terug naar huis te halen. Zullen jullie dit horen en beantwoorden?


Generaties lang al heb ik MIJN geliefde zonen gestuurd om zich met jullie van het aardeplan in te spannen, Nu kom IKZELF. Zullen jullie nog steeds de ENE afwijzen waarvan je zegt dat je die lief hebt? Moet ik uit de wolken afdalen om jullie te laten geloven? Ik ben niet in overeenstemming met valse concepties of geloven; want ik dien de Waarheid, welke IK BEN. Ik kan alleen bij jullie aandringen om de waarheid te zoeken door te luisteren naar de stem van binnen. Jullie zullen MIJ niet zien, kleinen, maar jullie zullen MIJ kennen als je de waarheid kent, want ik ben reeds hier.


Ik kom niet om vrees te creëren of jullie twijfels te voeden. Ik kom in waarheid alleen om jullie te vertellen dat jullie tijd op aarde is geëindigd. De nacht is nu over jullie gekomen en sommigen zullen nooit ontwaken op een bloeiende morgen. Neem nu MIJN hand want dit is het laatste aanbod voordat het gordijn valt.


IK BEN DE SCHEPPER VAN ALLES DAT IS – MIJN ZOON DIE JULLIE KENNEN ALS DE CHRISTUS, IS EEN MET MIJ EN ER IS GEEN ONDERSCHEID.
JULLIE ZIJN EEN MET MIJ WANT IK SCHIEP JULLIE.
IK VERKONDIG DE VICTORIE VAN HET LICHT. DE TIJD VOOR AFSCHEIDING IS GEKOMEN.”

Hazel

www.pathtofreedomistruth.com http://abundanthope.net/pages/hazel/A-Father-s-Plea--The-Creator.shtml

This piece is under copyright protection of http://www.abundanthope.net It may be placed anywhere on the web as long as it is not changed in any way and a link placed back to this site. It is preferred you place the entire piece, and if not possible to do so, you must note that the rest of it can be found at the link. Thankyou, Candace.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE