Followers

Labels

Wednesday, May 6, 2015

Nederlands -- Het Sirische Moederschip, 30 april 2015Er wordt een enorme vertoning opgevoerd op jullie wereld om het te doen voorkomen dat alles zijn normale gang gaat op jullie wereld, wat werkelijk erg boeiend is, maar we vragen jullie om goed te luisteren naar de ondertoon die de volledige omvang en uitgestrektheid laat zien van alles dat er werkelijk aan de gang is. We dragen zorg voor jullie welzijn en zijn beschikbaar om de weg te wijzen en te onderwijzen op een vriendelijke toon en houden de agenda’s van de  Duistere Cabal onder controle. De duisteren zijn onoplettend geworden in hun onwil om mee te gaan met de positieve veranderingen. Ze worden in verbijstering gelaten, hun laatste redmiddel is mensen tegen elkaar uit te spelen vanwege hun onderlinge verschillen. Hoe dan ook jullie kunnen jullie opmerkzaamheid laten opbloeien en alle mensen, wat hun ras, religie, seksuele voorkeur, sociale status, politieke opvattingen enz. ook is, gaan bezien met een nieuwe onschuld en zuiverheid. Dit kan een tijdperk van liefde doen opbloeien en het goddelijke vrouwelijke aspect in jullie cultuur.


Jullie werden sinds de val van Atlantis op een ongevoelige en harteloze manier geregeerd en door de elite beschouwd als gewilde eigendommen. In latere tijden werd de olie en koolwaterstof handel ingevoerd en het werd vermengd met alles wat jullie eten, van medicijnen tot plastics. Dit heeft ze grote sommen geld opgeleverd. Dit zal eindigen met een reinigend en diepgaand onderzoek naar hoe geld stroomt en is ingezet, met nadruk op het uitroeien van nutteloos en zinloos gebruik.


Jullie kunnen jullie vele naamloze aarde bontgenoten bedanken, lichtwerkers, sterrenzaden en walkins, voor het doorbreken van het zegel van duisternis en het opnieuw kracht geven aan het licht. Het wordt gezegd dat vele lichtdienaren een onevenwichtige persoonlijkheid hebben maar dit maakt deel uit van hun zielencontract. Desalniettemin waken we over alle zielen


Het pad naar het hoogste licht is soms hobbelig geweest, waarbij velen hun licht overspoeld zagen door de gluiperige valstrikken van de duisteren, onthoudt echter dat het grootste kwaad verborgen ligt. Wees er van verzekerd dat elke reeks van gebeurtenissen je altijd dichter naar verlichting zal leiden. We laten boodschappen achter om je te helpen op je pad in de vorm van tekens en symbolen geschreven in jullie levensstroom, zodat degenen die gevallen zijn hun licht mogen herstellen.

Velen hebben hun huizen en bezittingen verloren toen zij plotseling onrechtmatig in bezit werden genomen door misdadigers en graaiers. Toch zouden jullie het juiste moeten doen en de tirannieke acties van anderen door de vingers moeten zien. Jullie verdienen overvloed en de betere dingen in het leven en het is verzekerd dat jullie ooit weer heel zullen zijn.


We bewegen ons gratievol en met liefde voorwaarts naar het eerste contact met jullie. Dit is al vele keren uitgesteld, hoewel voor deze gebeurtenis kan plaatsvinden moet al het noodzakelijke samenvallen en perfect ondersteund worden. ondertussen zijn we hier misschien nog niet in levende lijve bij jullie maar wel in de geest. We voelen ons verplicht onze best te doen om jullie veilig door deze moeilijke tijd te leiden want jullie zijn immers familie van ons.

Al het gepraat over pandemieën is bedoeld om je te verleiden de vele vaccinaties te accepteren. Pas op hier niet in mee te gaan want het zal je mentale vermogens beïnvloeden Dit alles zal opgenomen worden in de aankondigingen die komen met NESARA, Disclosure (moment van onthulling) enz. Voor velen die deze informatie niet hebben gehad zal het in het begin vreemd zijn en er zal hartstochtelijk over gedebatteerd worden voordat ze er zeker van zijn. Niettemin, neem veiligheidsmaatregelen, wanneer het monetaire systeem en  noodzakelijke diensten misschien voor een korte tijd worden stilgelegd terwijl de overgang plaats vindt, zoals het hebben van twee weken voorraad aan voedsel en water. Er zijn mooie en ondersteunende zaken opgeslagen in enorme voorraden die er op wachten door jullie gebruikt te worden. Met de nieuwe verworven macht en rijkdom komt een onwennige gevoel want jullie zijn niet gewend aan deze manier van leven, maar terwijl jullie hieraan wennen zullen jullie je draai opnieuw vinden. Het is zoals ze zeggen; “beoordeel een boek niet naar zijn kaft.” Jullie zullen in deze nieuwe wereld duiken met jullie beide ogen open en de zegeningen die wachten opeisen. Zelfs degenen die niet in onze hulp geloven en deze afwijzen zullen hun plaats vinden in dit nieuwe tijdperk van licht. 


Jammer genoeg hebben de barbaarse duisteren velen belasterd en zelfs vele uitvinders van vrije energie vermoord. Hoewel, de uitvinding hiervan gaat door. M.T. Keshe en anderen hebben geleerd van de kwetsbaarheden van de in het verleden gevallen uitvinders en hiertegen adequate voorzorgsmaatregelen genomen. Zij brengen een helder nieuw begin voor Nieuwe Energie technologieën terwijl ze de versluiering van tientallen jaren, het  in de doofpot stoppen en de leugens over het feit dat jullie nog steeds olie en gas nodig hebben voor energie, wegrukken

Jullie zijn hier vrijwillig gekomen en hebben jezelf overgegeven aan een beperkt bewustzijn en deze moeilijke aarde-ervaring, terwijl het een tussenstop is voor jullie vooruitgang en evolutie. Het pad voorwaarts is onduidelijk, hoewel we verzekeren dat jullie je volledige bewustzijn zullen herstellen en terugclaimen als Wezens van Licht. Red jullie zelf tot dan zo goed als menselijkerwijs mogelijk is. We zullen ons spoedig in liefde bij jullie voegen.

We zien dat sommigen van jullie weigeren om manieren te vinden je passie voor licht en liefde te delen met anderen die in de put zitten en vastgelopen lijken te zijn op oude stoffige wegen. Wat jullie zien is alleen maar een momentopname tijdens de lange reis van grootse wezens. Op het eind zal alles goed komen. Door je frequentie extreem te verhogen zal je licht op zichzelf oneindig veel meer doen dan woorden alleen. Jullie zijn allemaal volgelingen in het grote spel, uiteindelijk kun je er uit stappen en je ziel vrij  van de valkuilen van afgescheidenheid en dualiteit laten vliegen, je ziel griffen in de wolken van hogere werelden om terug te keren naar je eerste woonplaats van eenheid met allen.
 
We redden jullie door uiteindelijk de lagere astrale wereld vrij te maken van parasitaire entiteiten dit kan helpen een pad vrij te maken zodat zelfs de meeste beginnende zoekers naar licht hun weg naar huis kunnen vinden. Deze Archons  hebben schipbreuk geleden door jullie bekwaamheid om jullie trillingen in harmonie te houden met de Goddelijke blauwprint, zij zullen echter terug gebracht worden naar de voor hun relevante dimensie

Kijk in jullie dagelijks leven uit naar manieren om het buitensporig naar afscheiding zoeken te beperken, aangezien het alleen maar resulteert in wrede en obsessieve connecties met mensen. Afgescheidenheid en verlatenheid creëren in je leven slaat uiteindelijk terug op jou, dus het zou een misbruik van je inspanningen zijn. Zoek liever naar mogelijkheden om iedereen te accepteren zo goed als je kunt.


We zullen overal met jullie leven op aarde, vaste land, eilanden en bergen, onze manieren zullen onbegrijpelijk lijken, maar ze zullen onweerlegbaar doeltreffend zijn en profijt bieden aan zowel mensen als moeder aarde. We zullen jullie in een glorieus wezen van licht veranderen en demonstreren hoe onze technologie dit kan doen. Het zal een blije, gelukkige gebeurtenis zijn. Je zult je ideale zelf zijn en spontaan leven. In staat zijn om door de oceaan van sterren te reizen en andere beschavingen te ontmoeten. We zijn de wezens die leven op het Sirische Moederschip en onze dank gaat uit naar jullie allen, veel is er nog niet gereed en we zijn er zeer intensief mee bezig om dit op te lossen.

Dank jullie Sirisch Moederschip.

Channeller: Phil LightBody.


Vertaling: Lia

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE