Followers

Labels

Wednesday, May 20, 2015

Nederlands -- Tom Kenion: The Fifth Perspective: Transcending Space and Time/ Hathors


Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon

rond 10 mei 2015  The Fifth Perspective: Transcending Space and Time/ Hathors

Het Vijfde Perspectief:  Het Overstijgen van Ruimte en Tijd.

De Hathors: Het in hogere dimensies van bewustzijn gaan heeft een fundamentele verschuiving nodig in de waargenomen tijd en ruimte.

Dit is een cruciale verschuiving in perceptie waar we ons op willen richten en er een theoretisch perspectief en praktische techniek voor gebruiken, welke het gebruik van geluidsmeditatie inhoudt die we voor dit doel hebben geschapen.

De Theorie

Er zijn veel manieren om hogere dimensies te zien. Wat wij willen meedelen is een basisch schema van hoe wij dimensies zien en de uitdagingen die jullie onder ogen zien als je naar een hogere dimensionale werkelijkheid overgaat.


Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (bijv. je stoffelijke lichaam) is verankerd in de derde en vierde dimensies van bewustzijn, zoals wij dat zien.
Jullie zijn goed bekend met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is scherp aangepast aan deze werkelijkheid. Jullie brein/denken/lichaam complex is gesynchroniseerd met de stoffelijke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie biologisch  overleven hangt af van je navigatie van de ruimte om je heen. Verder zijn jullie lichaam, denken en bewustzijn verankerd in jullie waarneming van tijd.
Jullie hogere dimensionale niveaus van bewustzijn, echter, zijn niet verbonden aan deze dwang. Die zijn vrij van ruimtelijke en tijd georiënteerde beperkingen. Dit komt door het feit dat jullie hoger dimensionale lichamen geen massa hebben of stoffelijkheid en dus niet beïnvloed worden door zwaartekrachtvelden.
Tijd wordt enorm beïnvloed door zwaartekracht velden. Verder wordt de waarneming van tijd beïnvloed door conditionering. De combinatie van zwaartekrachtvelden en sociale conditionering heeft geresulteerd in het vinden van de meeste mensen dat ze geïsoleerd zitten in de beperkingen van ruimte en tijd.

Pragmatisch gesproken is jullie ervaring van de “werkelijkheid” een resultaat van het vibratie niveau waar je je mee identificeert. Als je je identificeert met hogere dimensies van bewustzijn ben je bevrijd van de beperkingen van ruimte en tijd en werken jullie meer in een vloeibare werkelijkheid.
Als je je alleen met je biologische werkelijkheid identificeert zit je feitelijk door alle bedoelingen en opzet, gevangen in ruimte en tijd.
In deze boodschap zullen we een methode laten zien voor jullie om je persoonlijke identiteit te veranderen uit de beperkingen van de waargenomen tijd en ruimte naar de vrijheid van hogere dimensies terwijl je toch je dagelijkse leven leidt in een beschaving en dimensionale werkelijkheid die gebonden is aan deze beperkingen (dat is ruimte en tijd).
Maar voordat we deze methode meedelen moeten we wat dieper graven in de theorie.
Zoals wij het zien, is tijd de vierde dimensie. Voor ons zijn ruimte en tijd innig verbonden. Jullie wetenschappers hebben Einstein’s theorie bevestigd dat grote objecten met massa, zwaartekrachtvelden genereren, die ruimte en tijd veranderen.
Voor ons is de vijfde dimensie de eerste dimensie van bewustzijn buiten de beperkingen van ruimte en tijd (wat de derde en vierde dimensies zijn). En wezens in de vijfde dimensie hebben geen massa en zijn daarom niet onderhevig aan effecten van zwaartekrachtvelden.

Daar de vijfde dimensie geen stoffelijkheid per sé heeft, heeft die wel vorm, of voorwerpen. Maar vanuit ons perspectief hebben vormen in de vijfde dimensie een efemerische vorm – die hebben geen substantie of werkelijkheid.
Als jullie de vijfde dimensie ingaan zul je jezelf nog ervaren als jezelf, alsof je een vorm (dat is een lichaam) hebt. En dingen in de vijfde dimensie zullen aan jullie vast/solide verschijnen zoals de vormen die jullie in je huidige werkelijkheid ervaren. Maar jullie ervaring van ruimte zal meer vloeibaar zijn en de tijd als referentiepunt zal niet bestaan.
Er zijn mensen die zeggen dat al jullie problemen magisch zullen zijn en dat ze onmiddellijk zijn opgelost als je hogere dimensies ingaat. Dit is onze ervaring niet. Het is gewoon dat de uitdagingen anders zijn. De gelegenheden zijn ook anders, omdat jullie niet vastzitten aan beperkingen van ruimte en tijd zoals je die beleeft in je huidige belichaamde werkelijkheid. Dit geeft jullie grotere gelegenheden voor creativiteit en wat wij noemen “dimensionale evolutie”.

Dimensionale evolutie is de ontwikkeling van het vermogen om je bewust te zijn van en te werken met, veelvoudige dimensies tegelijkertijd. De reis naar deze staat van meesterschap kan inderdaad een lange en kronkelige zijn omdat dit inhoudt ‘leven in een specifieke dimensionale werkelijkheid via directe ervaring’. Bijvoorbeeld, je huidige belichaamde leven is – vanaf het standpunt van dimensionale evolutie – een gelegenheid om over de derde en vierde dimensies meester te worden. Dat is ook een gelegenheid om hogere dimensies te beleven terwijl je tegelijkertijd in een belichaamd bestaan leeft. Een leven dat op deze manier wordt geleefd versnelt vlug de dimensionale evolutie, en deze boodschap is gecodeerd met veelvoudige niveaus van informatie voor degenen van jullie die deze radicale wijze van zijn, zijn binnengegaan.
Vanuit ons perspectief, bezitten jullie een vorm die mens-achtig is tot aan de negende dimensie. Elke volgende dimensie van bewustzijn is subtieler (minder dicht) dan die ervoor. Voor degenen die de tiende dimensie binnengaat, van vorm, zoals jullie die kennen, verdwijnt deze totaal, en worden jullie meer geometrisch van aard.
Als we de tiende dimensie in gaan worden we sferen/bolvormen. We zijn geen sferen zoals die in foto’s opduiken die sommige mensen orbs noemen. Echte orbs, zoals tegengesteld aan kunstproducten of hoaxes, zijn interdimensionale wezens die bolvorige geometrie hebben. En als je nauwkeuriger kijkt zullen die sferen complexe labyrinten hebben aan de binnenkant. De sferische aard van interdimensionale wezens is een algemeenheid en veel verschillende soorten wezens hebben deze geometrische vorm.
Als we de tiende dimensie ingaan worden sommigen van ons, wat we Aethos noemen wat we in andere boodschappen hebben besproken.

Maar laten we onze aandacht terugbrengen naar jullie. Collectief wordt de mensheid snel getrokken naar de vijfde dimensie. Dit is een onmiskenbare evolutionaire verschuiving, een die met gevaar en gelegenheid is beladen en wij willen nu enkele van die uitdagingen bespreken die voor jullie staan terwijl je deze overgang maakt.
Voor de bedoelingen van dit gesprek willen we die uitdagingen verdelen in drie brede categorieën: 1) natuurlijk gebeurende uitdagingen voor overgangen in het bewustzijn, 2) door de mens gemaakte invloeden en 3) buitenaardse tussenkomst.

Natuurlijk Gebeurende Uitdagingen

Overgangen naar hogere dimensies zijn problematisch vanwege radicale verschillen in waarneming tussen wezens die aan zwaartekracht zijn gebonden en zij die dat niet zijn. Met andere woorden, op de drempel tussen jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid en jullie vijf dimensionale werkelijkheid krijg je een “muur” onder ogen van waarneembare verschillen.
Inderdaad denken sommige mensen die de vijfde dimensionale werkelijkheid beleven, dat ze hun verstand aan het verliezen zijn. Dit komt door de waargenomen ruimte en tijd die tijdelijk zwevend zijn. De waarneming is vloeiender in de hogere dimensies en als je die dimensies binnengaat, sta je buiten je eigen leven. Het is alsof je losgeraakt bent van de werkelijkheden die je aardse bestaan eisen, welke immense opluchting of immense benardheid kan creëren en dat is afhankelijk van jullie persoonlijke psychologie.

Als je bewustzijn verandert in de vijfde dimensie verandert je persoonlijke identiteit. Je kunt je gewoon niet identificeren met je aardse bestaan op de wijze waarop je dat gewend was. Deze uitdaging, vanuit ons perspectief, is eigenlijk de meest moeilijke als je voor het eerst de vijfde dimensie ingaat. Overgaan van de vijfde naar hogere dimensies is inherent gemakkelijker omdat je al gewend bent aan de verdwijning van ruimte en tijd als beperkingen.
Het overgaan naar de vijfde dimensie (en hogere) heeft listigheid nodig voor jullie stuk als je een taak voor je dagelijkse leven hebt terwijl je deze verbrede werkelijkheid huisvest.

Een van de toekomstige vermogens van de mensheid, collectief gesproken, zal het vermogen zijn om te leven in de derde en vierde dimensies – wat betekent ruimte en tijd zoals je dat heden kent – terwijl je tegelijkertijd leeft in de vijfde dimensie waar ruimte en tijd niet als beperkingen worden beleefd.
Deze duale werkelijkheid zal de mensheid immense creatieve inzichten en vermogens geven maar zoals met de meeste progressies is dit een verkeerde voorstelling. En meest waarschijnlijk zijn velen van jullie die deze boodschap lezen al verder dan de overgang van het grootste deel van de mensheid. Dit kan je laten voelen als een vreemdeling in een ander land.

Door de Mens Gemaakte Invloeden
Jullie overgang van de derde/vierde dimensionale werkelijkheid naar de vijfde en hogere wordt nog meer bemoeilijkt door de door de mens gemaakte- of culturele invloeden.
Van het standpunt uit van dimensionale evolutie is het gebouw van jullie gehele beschaving gesticht op een illusie. De illusie is dat jullie wereld solide/vast is en dat ruimte en tijd onbegrensde werkelijkheden zijn die niet kunnen worden beïnvloed door jullie bewustzijn.
Daar jullie biologisch dwingend vast zitten om aan de eisen van de derde en vierde dimensies aandacht te geven in je dagelijks leven, is het aandacht geven aan waargenomen ruimte en tijd anders dan het geloven dat ze de enige werkelijkheid zijn.
Jullie op territoriale filosofie, godsdienst en op politiek gebaseerde stelsels leven met en hangen af van de vereeuwiging van die illusie. Maar in onze opinie zal het kaartenhuis dat jullie de menselijke beschaving noemen, uiteindelijk ineenstorten en radicaal evolueren als meer en meer individuen zichzelf bevrijden uit vastgezette levens die alleen georiënteerd zijn op de lagere dimensionale werkelijkheden.
Laten we nu onze aandacht keren naar andere invloeden die negatief kunnen inslaan en dat ook doen, op jullie overgang naar hogere dimensionale werkelijkheden.

Jullie eco-stelsel zit in een naar beneden gaande spiraal en maakt het meer en meer moeilijk voor biologische organismen om te overleven. Dit creëert immense stress voor alle dieren- en planten-leven inclusief voor mensen. Sommige bedreigingen voor jullie eco-stelsel zijn kosmisch van aard zoals zonne activiteit maar ook van gamma en andere vormen van straling vanuit de diepe ruimte. Sommige bedreigingen komen uit veranderingen in de Aarde zelf, maar het meeste van de degradatie van jullie eco-stelsle wordt door mensen gemaakt, inclusief – maar zeker niet daartoe beperkt – koolstof uitstortingen en de verzuring van jullie oceanen.
We zullen geen tijd of ruimte (privé grapje vd Hathors) nemen om hier verder over te spreken omdat dit zeer complex is. Maar iemand die gelooft dat alles goed zit met de ecologische werkelijkheid van jullie planeet is aan het ontkennen. Dit voert ons naar de kracht-brekers, zij die zichzelf bekrachtigen door anderen te ontkrachten. We hebben het over, in dit voorbeeld, corporatie mensen die verkeerde informatie sturen over het eco-stelsel zodat ze hun inkomen kunnen vereeuwigen ten koste van jullie planeet haar levensvormen.

Dit is een intelligentie test voor de mensheid, en als jullie niet collectief ontwaken en zien dat jullie werden gemanipuleerd waardoor voordeel wordt verkregen voor de kracht-brekers – die gezien en niet gezien worden – zal jullie eco-stelsel verder worden gedegradeerd en zullen jullie geconfronteerd worden met een toekomst die niet waard is om in te leven.

Buitenaardse Tussenkomst.

Deel van wat wij buitenaardse tussenkomst noemen is genetisch van aard en heeft te maken met vroege genetische bemoeienissen door de Anunaki. Deze buitenaardse beschaving schiep wat essentieel een slaven ras was met de bedoeling om goud uit mijnen te halen, die zij wanhopig nodig hadden om de energetics van hun inkrimpende atmosfeer te versterken. Een genetisch experiment werd ondernomen waarbij vroeg primaten op aarde genetisch werden veranderd door de Anunaki om te dienen als werkers, als slaven met de bedoeling om in de mijnen te werken. Dus, gebouwd in de genetische codering van jullie biologie zit een diep gewortelde neiging om ondergeschikt te zijn en om te vereren wat jullie zien als “goddelijke wezens”.
De vroege mensen zagen de Anunaki(en vele andere galactische en intergalactische reizigers) als goden, maar die wezens waren gewoon zo technologisch ontwikkeld dat louter hun aanwezigheid en daden al magisch leken voor het minder ontwikkelde denken.

Het punt van overgang van de beperkingen van het derde en vierde dimensionaal bestaan naar de grotere vrijheid van de vijfde dimensie en verder, kan een emotionele uitdaging opleveren. Dit komt vanwege het feit dat de immense vrijheid in een hogere dimensionale werkelijkheid tijdelijk des-oriënterend kan zijn. Dit soort desoriëntatie wordt door twee factoren veroorzaakt 1) de verdwijning van de waargenomen ruimte en tijd als referentiepunten en 2) de Anunnaki manipulatie.
Als je jezelf niet hebt bevrijd van het genetisch Anunnaki sjabloon van ondergeschiktheid en verering, kan je ervaring van de hogere dimensies worden bezoedeld.
Dit komt omdat de eenvoudige waarheid is dat er een veelvoud aan interdimensionale wezens zijn, alien/buitenaards en andere, die blij zullen zijn om het hiaat op te vullen – die zich zullen voeden met je ondergeschiktheid voor hun willen en hun eer door jouw verering.

Als je dit wilt, dan zal dit jouw werkelijkheid zijn. Wij hebben geen oordeel over of je dit wel of niet wilt, maar we denken dat een dergelijke keuze ongelukkig zou zijn.
De nexus van onze boodschap (het verband) is een van persoonlijke bekrachtiging en vrijheid, dus waarschuwen wij je als je de vijfde en hogere dimensionale werkelijkheden ingaat om geïmplanteerde alien misleidingen te vermijden dat er andere wezens zijn waarvoor je zou moeten buigen. Eer ze, als ze eervol zijn, ja. Buigen voor iemand? Nooit!

Dood en de Vijfde Dimensie

Als je van identiteit verandert naar de vijfde dimensie lijkt je persoonlijke geschiedenis in dit leven een droom. Dit komt omdat jullie de zintuigelijke ankers van je geïncarneerde leven hebben getranscendeerd, en dat je je hele geschiedenis en alle geschiedenissen van dit universum als droom-achtig zult beleven.
In bepaalde staten van intens uitgebreid bewustzijn, kan deze droom-achtige aard van het leven direct worden beleefd. Maar voor de meeste menselijke wezens zal deze ervaring alleen omhoog komen via de doorgang die jullie dood noemen.

Er zijn twee soorten dood waarover we willen praten. Het eerste soort is de psychologische en spirituele metamorfose die gebeurt als je de vijfde dimensionele werkelijkheid ingaat. Dit kan heel vaak voelen als een soort dood. Dit kan vaak voelen als een soort dood omdat je gewoonlijke dimensionale werkelijkheid, voor de op zintuigen gebaseerde werkelijkheden van je leven, verdwijnt. Wie ben je? Wat is de betekenis van je leven. Deze fundamentele existentiële vragen worden intens beïnvloed door transities in de vijfde en hogere werkelijkheden.

En dus voor degenen van jullie die dit lezen en die overgaan naar de vijfde dimensie – of hoger - zeggen we jullie, word niet misleid door de gevoelens van je overlijden. De gevoelens van je aanstaande dood kunnen in je opkomen als resultaat van je overgang naar een hogere dimensionale werkelijkheid en is geen voorbode van je stoffelijke dood.

Het tweede soort dood waar we over willen praten is de dood van je biologische werkelijkheid (dat is je stoffelijke lichaam). Bij de laatste voltooiing van het doodsproces zul je niet langer meer een zintuigelijk input krijgen van je buitenste wereld, en je ervaring van ruimte en tijd (zoals je die heden beleeft) zal uitgewist worden. Dit kan best des-oriënterend zijn als je er niet op bent voorbereid. Het kan ook best opvrolijkend/opbeurend zijn als je de aard begrijpt van wat er aan het gebeuren is.
Als je volledig en totaal jezelf identificeert en je je alleen als een biologisch organisme ziet op het moment van je dood kan die beangstigend zijn. Als, hoe dan ook, je reeds de vrijheid hebt gesmaakt van de vijfde dimensionaliteit of hoger, dan zal de overgang door de dood gemakkelijker zijn.
Bij de voltooiing van je biologische dood, vanuit onze ervaring en perspectief, zul je geconfronteerd worden met drie portalen. De eerste is een tunnel van licht. De tweede is een portaal of tunnel die geopend wordt door de energie van een goeroe of een redder. En de derde is een portaal die voert naar duisternis.
De tunnel van licht wordt gegenereerd vanuit de pranische buis die door het centrum van je lichaam loopt, die loopt van je perineum naar je kruinchakra en dat is een tunnel achtige of buis achtig kanaal. Op het moment van de dood, gaat je bewustzijn door deze tunnel die zich opent naar een andere dimensie van bewustzijn via je kruin chakra.

Aan de andere kant van deze tunnel is een helder licht, en je kunt jezelf vinden voelen op een brug te staan die over een rivier of stroom gaat. Aan de andere kant van de brug zullen mensen staan uit je vorige leven, het leven dat je pas beëindigde. Je kunt hen merken die vóór je zijn gestorven, inclusief huisdieren die je had, want dier spirits wonen ook in dit rijk. Als er onvolledige relaties of zaken zijn die nog moeten worden opgelost met die personen of wezens, kun je een verlangen voelen om dit licht binnen te gaan, en door dat te doen ga je opnieuw het rad van geboorte en dood in, en zul je gaan reïncarneren – meest waarschijnlijk op Aarde.

Het tweede portaal wordt geschapen door de persoonlijke wil van een goeroe of redder. Dit portaal binnen gaan zal je in het trillingsveld laten gaan van de goeroe of de redder waar je een intens persoonlijk verbinding mee hebt. En voor degenen op dit pad, zal het binnengaan van deze dimensie van bewustzijn de voltooiing zijn van een intense wens om met dit wezen samen te zijn. Onze waarschuwing hier is dat je een rijk zult binnengaan dat de ingang van een rijk is dat niet alleen wordt bepaald door de evolutionaire bereiking van je goeroe of redder maar ook door zijn of haar beperkingen.
Het derde portaal opent zich in duisternis. En het binnen gaan van deze poort voert je in de Leegte, de creatrix, van waaruit alle dingen omhoogkomen. Als je dit portaal kiest en als je jezelf hebt voor bereid om òm te gaan met dit niveau van vrijheid, zul je worden bevrijd om andere dimensies te onderzoeken van deze kosmos en verder door, dat betekent: staten van zijn die alle stoffelijke fenomenen transcenderen/overstijgen. In dit rijk van bestaan kun je een onderzoeker worden van andere werkelijkheden als je dat wilt.

Sommige mensen bezwijmen als ze geconfronteerd worden met de grootsheid van de Leegte. Zij rennen eerder weg om een nieuwe werkelijkheid te kiezen dan hun tijd te nemen om te rusten in het potentieel van alle dingen. We hebben dit eerder besproken in een vorige boodschap die genoemd wordt: Transition States.
Wij hebben geen oordeel over in welk portaal je binnengaat via de dimensionale verschuiving die jullie dood noemen. Maar we denken dat het nuttig is voor je om van te voren te weten wat er op je wacht zodat je jezelf kunt voor bereiden op de keuzes waartoe je gedwongen wordt om te maken aan de andere kant van jullie aardse ervaring.
Dood is geen einde. Die is louter de voltooiing van een reis door ruimte en tijd. Dood is een aankondiging van nieuwe mogelijke werkelijkheden en jullie zullen die werkelijkheden scheppen door de keuzes die jullie maken in je leven maar ook door de keuzes die je maakt op het moment van jullie dood.
We zullen nu onze aandacht keren naar een eenvoudige methode om je bewustzijn te trainen om hogere dimensies binnen te gaan en om de vrijheid in te gaan van je transcendente werkelijkheid – niet gevangen door de beperkingen van de waargenomen ruimte en tijd. Deze methode is gebaseerd op het gebruik van een eenvoudige geluidsmeditatie om de vrijheid te onderzoeken van bewustzijn die opkomt als je zelf-identiteit zich verschuift naar hogere dimensies.
Terwijl je experimenteert met deze drempel van bewustzijn, die wij het Vijfde Perspectief noemen, waarschuwen we je om de verleiding te weerstaan van escapisme/ontvluchting. We bieden deze methode aan, niet als een middel om de werkelijkheden van je belichaamd bestaan te ontvluchten, door je toegang te geven naar de vijfde dimensie en verder.

Hogere dimensionale werkelijkheden, niet gevangen door beperkingen van waargenomen ruimte en tijd, samen met werkelijkheden van je biologische bestaan scheppen een krachtige katalysator voor dimensionale evolutie, en in onze opinie is dit iets om te worden gevierd liever dan te worden vermeden.
Voor degenen die dit lezen, en die in feite op de rand staan van de stoffelijke dood, kan deze geluidsmeditatie je helpen om een meer gracieuze overgang binnen te gaan.
Het Vijfde Perspectief
Het Vijfde Perspectief is gewoon eenvoudig de erkenning dat je niet beperkt wordt door ruimte of tijd. Het is een foyer/hal of een ingang naar de vijfde dimensie en vandaar uit ook naar hogere dimensies.
Het is een directe waarneming, niet gewoon een gedachte of een idee. Het is een instinctieve ervaring die gegenereerd wordt door de activering van je rechter hersen hemisfeer’s vermogen voor ruimtelijke beheersing.
Als je een uitgebreide zin van ruimtelijkheid ingaat via directe ervaring, gebeurt er een verschuiving in het bewustzijn. Dan wordt je een getuige voor de droomachtige aard van je leven, je geschiedenis en alle fenomenen om je heen. Deze zin van vrijheid, die transcendentie van waargenomen ruimte en tijd, kan je laten omgaan met de werkelijkheden van je belichaamd bestaan op meer creatieve wijzen en dit is waarom wij deze methode meedelen.

Zoals we je eerder waarschuwden, dit is niet bedoeld om een vorm van escapisme te zijn. Maar er is inderdaad een verleiding in het Vijfde Perspectief waarover we duidelijker moeten praten voordat we verder gaan.
Als je het Vijfde Perspectief ingaat, die de transcendentie van waargenomen ruimte en tijd is, dan schijnt alles over je leven en de wereld om je heen droom-achtig te zijn. Dan ben je los van alles en dan kan het schijnen te zijn alsof je dagelijkse leven een dans is waarin je geen belangstelling hebt.
Als je in het Vijfde Perspectief blijft zonder betrokken te raken in de werkelijkheden van je belichaamd leven zul je een bubbel in gaan, maar in termen van dimensionale evolutie zul je geen voordeel krijgen door een dergelijke ontvluchting.
We kunnen ons voorstellen dat het blijven in de bubbel van het Vijfde Perspectief de beste keus kon zijn voor sommige mensen op zeer zeldzame ogenblikken. Maar voor de meeste mensen wordt het Vijfde Perspectief het best gebruikt als een springplank naar dieper inzicht en creativiteit.

Als je werkt met de geluidsmeditatie, zul je je hersenen/denken trainen om het Vijfde Perspectief in te gaan. De ruimtelijke aard van de geluidspatronen zullen een antwoord creëren in je hersenen/denken die de deur opent naar het Vijfde Perspectief, en uiteindelijk zul je jezelf in een uitgebreide staat vinden van besef. Hoe meer je werkt met de geluidsmeditatie hoe sterker dit vermogen wordt. Uiteindelijk ga je verder naar een plaats waar je midden in je dagelijkse activiteiten het Vijfde Perspectief binnen gaat – en dit is het doel.
Als je geconfronteerd wordt met een moeilijke situatie, in je leven en je in staat bent om tegelijkertijd in het Vijfde Perspectief te wonen, dan neemt de druk van de situatie af. Dit komt vanwege het feit dat je bewustzijn minder gebonden is aan de omstandigheden. Je hebt dan een beetje “wiebel ruimte” zogezegd, en in die innerlijke vrijheid zullen nieuwe creatieve inzichten en probleem oplossende vermogens, spontaan in je opkomen.

De Meditatie

We noemen deze meditatie Een Brug Tussen de Werelden. Deze stimuleert een mentale staat die je de ervaring laat hebben van de vrijheid van het Vijfde Perspectief.
We stellen voor dat je luistert naar die geluidsmeditatie met koptelefoon knoppen zodat de  akoestische informatie direct naar je hersenen wordt geleid zonder de aanwezigheid van andere geluiden in de omgeving.
Terwijl je begint te luisteren kun je gewoon het gevoel oproepen om omgeven te worden door een immense ruimte. Het is het gevoel om door ruimte te worden omgeven die je rechter hersenhelft vermogens activeert. Als je denkt over die omgeving van een grote ruimte dan zal deze niet dit potentieel activeren. Jullie moeten kinetisch voelen of merken dat je omgeven bent door een grote ruimte.

Als je een ontwikkelde onderzoeker bent van het bewustzijn kun je die ervaring verdiepen door te merken dat er geen grens ligt tussen de buitenste ruimte om je heen en de binnenste ruimte van je lichaam. Met andere woorden, de grens van je lichaam verdwijnt tijdelijk, en er is niets dan ruimte. Je houdt die staat van denken vast terwijl je luistert naar de geluidsmeditatie. Als je denken gaat reizen/wandelen breng je het terug naar een bewustzijn van ruimte en geluiden die je hoort. Als de meditatie afgelopen is stellen we voor dat je een paar momenten gebruikt om te voelen/merken wat er in je gebeurt.
Als je meester bent geworden van het betreden van het Vijfde Perspectief terwijl je deze geluidsmeditatie gebruikt, ben je klaar om dit vermogen te gebruiken midden in je levensomstandigheden. De vereniging van de beperkingen van je belichaamd leven in de vrijheid van hogere dimensionale werkelijkheden schept een allermeest interessante paradox, en door deze paradox binnen te gaan zul je enorm je dimensionale evolutie versnellen.

De Hathors   20 april 2015

Tom’s Gedachten en Observaties

Deze  geluidsmeditatie (Een Brug Tussen de Werelden, / A Bridge Between the Worlds) is ongeveer 12 minuten lang. Maar als je met de methode van luisteren naar de geluiden begint te experimenteren, terwijl je het Vijfde Perspectief ingaat (dit is het gevoel van ruimtelijkheid), voel dan niet dat je moet mediteren op dit geluid in zijn hele lengte. Sommige mensen zullen merken dat het maar een paar minuten is waar ze mee kunnen omgaan, en als jij een van die mensen bent zeg ik dat je beter langzaam de tijd kunt verbreden en dat dan volgens je eigen prettig voelen.  
Paradoxaal zullen sommige mensen willen wensen dat de geluidsmeditatie langer kon zijn. Als jij een van die mensen bent, druk dan op de herhaal knop zo vaak als je wilt – tot op bepaalde hoogte. Als je stopt met dingen te doen in je leven die je moet doen, zoals de was en de afwas, dan denk ik dan je overboord bent geslagen en moet je jezelf weer wat terug brengen. Het gaat allemaal om evenwicht.
Een link naar die audio file verschijnt aan het eind van mijn commentaar.

Het is niet aan te raden om naar deze geluidsband met het Vijfde Perspectief te luisteren in situaties waarbij je ook alert moet zijn zoals bij autorijden of om een machine te laten werken, daar de combinatie van die twee nogal hersen-veranderend is.
Degenen van jullie die geluisterd hebben naar The Elevatron zullen sterke gelijkenissen merken en ik stel voor dat je de vorige Hathor boodschap leest Escalation of Chaotic Nodes and Dismantling of 3 D Reality, om een idee te krijgen over waar deze fundamentele harmonische over gaat.
Een technische opmerking: voor degenen van jullie die nieuwsgierig zijn over de technische verschillen tussen de twee geluidsmeditaties A Bridge Between the Worlds die een uitgebreide versie is van The Elevatron met een omgeven EQ (iets wat er op lijkt)
om zijn onafscheidelijke kalmeren effecten te vergroten. Als je hebt gewerkt met de meditatie in veelvoudige setting, voel ik dat dit geluidstuk heel effectief is als een hulp om het Vijfde Perspectief te winnen.

In deze boodschap wijzen de Hathors op twee van hun vorige boodschappen The Aethos en Transition States. Ik denk dat het lezen van die twee gunstig zou zijn, die zullen je meenemen naar de die specifieke Transition States. Ik denk dat het lezen van die twee gunstig zou zijn, specifiek als je klikt op de onderstreepte titels hierboven, dat zal jullie naar de boodschappen voeren of je kunt naar de Hathor sectie gaan van de website (www.tomkenyon.com) en die opzoeken bij hun titels.
Ervaren Onderzoekers van het Denken zullen heel gemakkelijk in staat zijn om het Vijfde Perspectief in te gaan. Als je nieuw bent voor het onderzoek van je innerlijke werelden, kan het Vijfde Perspectief misschien een beetje vreemd schijnen te zijn daar het in zo’n sterk contrast staat voor de meeste mensen hun dagelijkse perceptie van de werkelijkheid. Maar het  Vijfde Perspectief is fundamenteel een hersen vaardigheid, een manier om de ruimtelijke intelligentie van de rechter hersenhelft te activeren.
En het komt door de werking van je rechter hersenen dat je in staat zult zijn om de grootheid van de innerlijke ruimte te onderzoeken. Daar het resultaat van deze hersen-vaardigheid schijnbaar een exotische staat van denken lijkt, kan die, zoals elke hersen-vaardigheid,  worden ontwikkeld. Het kost alleen tijd en ervaring met deze methode.
Telkens als je werkt met de geluidsmeditatie, zoals de Hathors zeiden, zul je nieuwe neurologische circuits opbouwen in je hersenen die je uiteindelijk het Vijfde Perspectief zullen binnen laten gaan en om ruimte en tijd te transcenderen door waar meesterschap(of door ware beheersing) – zelfs als je nooit zoiets eerder hebt geprobeerd.

Het geheim is herhaling. Hoe meer je werkt met het Vijfde Perspectief samen met de geluidsmeditatie, hoe effectiever je hersenen zullen worden om deze ongewone en vindingrijke staat te produceren.
Click here om te luisteren of om te downloaden de geluidsmeditatie: A Bridge Between the Worlds.
Of deze:   https://tomkenyon.app.box.com/s/vvxo2gpr8vasl087q0sodttjwljo1czr

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE