Followers

Labels

Saturday, May 23, 2015

Nederlands -- Sirisch Moederschip op 18 mei 2015Sirisch Moederschip op 18 mei 2015                                            

Wij zien nu een grote wens bij velen om de laatste internet technologie te bezitten, maar om exclusief al jullie leiding te krijgen vanuit de buitenste wereld is onwrikbaar in redenering,(hij bedoelt dat het niet kan/hoeft) omdat de meester codes in jullie zelf zitten. Jullie worden opgeroepen om met het pad te beginnen om binnenin je te kijken naar je informatie. Dit kan je de ideale versie van jullie zelf laten bereiken. En dat zal helpen om je best te doen in een situatie die je tegenkomt en onder ogen ziet met alle bevoegdheid en zorg om er dan getuige van te worden. Dit breekt je routine en wij begrijpen hoe dit moeilijk kan zijn voor jullie, alhoewel kleine stapjes in het grote onbekende deel van je zelf – als je dat herhaaldelijk doet, kan je herstel naar Volledig Bewustzijn veilig stellen. Jullie hoeven niet op de proef gesteld te  worden op de rivier van informatie die altijd stroomt uit de bron van alles-dat-is, die breekt op de kusten en die bericht geven van het eind van de verzwakking van jullie gevallen toestand. Wij zullen jullie hoeden, ‘schaap-herderen’, voorbij de gevaren op het pad, en voorkomen dat je zaken die kostbaar voor jullie zijn, verkeerd behandelt. Als je de aansporingen van je hart serieus neemt, zullen jullie altijd gezuiverd en gracieus zijn.

Veel mensen die sensitief zijn voor kritiek zien zichzelf gekweld door vervreemding als ze het onderwerp zijn van gepassioneerde en zeer publieke toespraak. Maar als mensen worden gepolariseerd is het vaak een schreeuw om hulp. Dit heeft een scherp oog nodig om door te gaan anderen te helpen en onder ogen zien wat soms triviale tegenwerpingen zijn en geen terugval is in oude manieren van denken en voelen die onuitwisbaar worden geëtst in de collectieve psyche. Kijk naar degenen die deze zaken hebben overstegen om de weg naar voren te belichten. Jullie hebben het potentieel om over te steken, om harmonie in jezelf te vinden en om samen te komen in vreugde, en elkaar het beste te laten zien van wat de ander heeft te bieden. Het is hoog tijd om zaken betreffende jullie sociale relaties zeer eenvoudig te versimpelen en om samen in liefde te gaan.
Wij weten dat velen van jullie je hier verlaten voelen, dezen zijn achtergelaten met beperkt bewustzijn en maken cycli van schaarsheid mee, maar als je vrijwillig uit het moeras zou zwemmen en naar de open lucht zou gaan, misschien kun je dan die zaken van manipulatie van anderen, macht-spelletjes en om ‘gelijk te krijgen’ en om terug te keren naar je oorspronkelijke goddelijke blauwdruk, opnieuw inkleden. Het is niet gemakkelijk om open en kwetsbaar te leven, voor velen voelt dit alsof ze juist in de weg staan. In het veld van het leven oordelen of berispen we niet omdat iedereen hier is geboren met een beperkt bewustzijn. Als je een probleem hebt om terug te komen van de zaken in je leven en om leeg te worden, dan zullen wij naar voren stappen en het pad naar voren gaan, naar het licht, om onmerkbaar en niet opdringerig in je hart en denken te schrijven.
Wij brengen langzaamaan jullie militaire industriële complex verder om hun talenten naar ander meer gunstig gebruik om te zetten, door hun leiderschap op te roepen. Die observators van de cycli van de zodiac weten dat dit de tijd is voor vrede. Het is tijd om de oorlogvoerende manieren onder water te zetten en jullie zullen dan een blanke lei hebben om wat je ook wilt, te scheppen. Maar een kleine hoeveelheid achterdocht zal altijd blijven dus hebben jullie de opdracht om manieren te vinden om hier doorheen te werken. Wat dit zal vergemakkelijken zijn vriendelijke en sociale vergaderingen zoals die zijn waar je veel inspiratie door kunt krijgen.
Een wegversperring naar vrede is de Israëli situatie. Deze zaak is verzoenend en werkbaar voor het meeste deel, behalve voor het ver’duivelsen’ en ‘slecht makende’ van de duisteren. Jullie zouden wakker en alert moeten zijn hiervoor, dus om chaos en verwarring van de situatie niet te laten gebeuren, of de beslissende factor te laten zijn maar een stimulans voor blijvende vrede. Wees verzekerd dat samenleven in Liefde, vriendelijkheid en veiligheid, mogelijk is.
Vanaf het begin is er het ‘splijten van haar’ geweest over de Iraanse nucleaire reactor, met degenen die er tegen zijn, welke wilden bombarderen, maar dit zal niet worden toegestaan, eerder wordt dit robuust beschermd en om het anders te doen zou onverstandig zijn, want de resulterende straling zou zich zeker verspreiden. Dit zit vooraan in de zorg en als het nodig is kunnen wij de harten kalmeren van iedereen die er bij is betrokken om te zorgen voor een ademruimte. Te vaak gaan mensen een kudde mentaliteit in en herhalen gewoon geaccepteerde gedragslijnen zonder na te denken over de gevolgen. Op godsdienstvrijheid zou moeten worden aangedrongen omdat dit kan helpen de malaise op te ruimen.

Broeikas situaties zijn, als je praktische vaardigheden hebt, vaak tijden waarom je duidelijk ziet hoe het allemaal samenkomt als je vermoeid bent nadat je alles geprobeerd hebt. Jullie beginnen in je eigen kracht te komen, maar nemen jezelf nog niet te serieus daar je tracht groter te zijn dan je heden bent. Al die tijd toen je nog met beperkingen slapende was hebben jullie je eigen kracht gehanteerd, want als je open en bloot neergezet bent kun je duidelijk een betekenis vinden die anders verloren zou zijn als jullie levens te voorspelbaar waren.
Jullie zijn er goed uitgekomen, en jullie winsten voor spirituele evolutie zijn verzegeld. Zeer klein denken is naar buiten geduwd door de agitatie van zonnevlammen die er nu in geëtst zijn. Jullie zijn een stap aan de kant gegaan terwijl je gemakkelijk bedot of ingenomen kon worden omdat jullie allen Grote Wezens zijn die een belofte naar het licht hebben gedaan. Jullie hebben geleerd om je eigen pad te volgen en aan de kant te zetten wat niet langer meer dient, daarom komt jullie tijd van overvloed dichterbij.
Terwijl jullie zoeken naar de waarheid zijn er grote mysteries in open zicht en in verrassende eenvoudige dingen. Ze kunnen gevonden worden als je je opent voor Onschuld en Wonder. Maar zo vaak is, wat er voor je wordt neergezet als kennis en waarheid, kunstmatig en dat zal je naar je ondergang voeren. Jullie zouden de leider moeten zijn van jezelf en een ritme vinden dat goed voor je is. Als je valse informatie tegenkomt reageer dan niet met agressie of stamp niet op een ander zijn vrije wil. Ontwikkel eerder een tolerantie voor de hele variëteit van zielen en paden. Vijandelijkheid is niet nodig omdat jullie allemaal magische wezens zijn, en daarover zou je niet verrast hoeven zijn.
Jullie worden de hulp gegeven die je nodig hebt om je leven te leven zonder irriterende tussenkomst van de duisteren, en jullie zullen geld hebben die je nodig hebt om in overdaad te leven meer dan waar je ooit op gehoopt hebt. Hun vertragende tactieken worden in het geweer geroepen en worden gezien voor de nu bekende patronen. Die zijn een aspect van je vele zelven, behalve een beetje meer gefocust op afscheiding en vergeetachtigheid voor de Ene Bron in hen.
De onwaarheid dat wij afgescheiden zijn kan veel smart/angst veroorzaken, het zal tijd kosten om verder dan die indoctrinaties en conditionering van de 3de dimensie te zien. Maar dit kan gedaan worden via diepe introspectie en zal grootse veranderingen aankondigen van hoe de cycli van tijd zich uitspreiden. Als je wegrent bij wat in je zit, wordt je gang op Aarde ruw en geïsoleerd. Daarbij wordt wat er van binnen in je gemerkt is, niet gemakkelijk neergezet omdat het jullie poort is naar opheffing. Dat kan je redden van de duistere pijlen als die gestuurd worden om je te ontsporen op het pad naar het licht. Wees ervan verzekerd dat terwijl vibraties op Aarde omhoog gaan, jullie uiteindelijk los gescheurd worden van negatieve energieën, ten goede, en dit voert naar een tijd van her-geboorte. Ogenschijnlijk kan dit aanmatigend schijnen, maar het alleen kijken naar wat gemakkelijk kan worden gezien is maar een klein deel van jullie werkelijkheid.
Veel van jullie Heilige Schrifturen zullen moeten worden ontdaan van wat het hoogste goed niet dient. Een lange tijd hebben ze zich er mee bemoeid. Het Grote Geloof van de Islam zal zeer nauwkeurig worden rond gebracht. Hun intense energie en passie voor God zal nodig worden in de komende Vereniging waar alle geloven samen gebracht worden als EEN. Dit zal healing brengen aan de mensheid en evenwicht in de mannelijke en vrouwelijke energieën die met hulpbronnen zijn voorzien die het vergemakkelijken. Dit is een terugkeer naar de oorspronkelijke orde zodat jullie de hele cirkel rond hebben gemaakt. Laat dit niet door je denken heengaan zonder hier over na te denken, je zou er notitie van moeten maken.
De wijze naar zelf-meesterschap is getoond en zit vol met afleidingen, dus wordt jullie aangeraden om zo’n moeilijke en vaak eenzame tocht naar het licht te maken, maar toch zijn jullie op jezelf vertrouwend geworden en afgeschermd, zoals velen profetische visioenen hebben dus kunnen zij de juiste actie op tijd maken.
Velen zijn verdeeld over de Groene zaak, met sommigen die dit als willekeurig zien en aanmatigend, we willen hen aan de majesteit en de schoonheid van de natuur doen denken en hoe beschermend zij kan leiden naar houdbaar/duurzaam leven, en daarom zou die moeten worden beschermd tegen de ontwikkeling of exploitatie van degenen die schandelijk of berucht zijn.
Alles gaat volgens plan, ondanks dat de dingen niet juist worden begrepen omdat zo veel verloren raakt bij de vertaling, want jullie hebben nog niet de concepten om de volledigheid te begrijpen van alles dat wordt gecommuniceerd, alhoewel die taak door jongere mensen zal worden over genomen. De hebzucht en gierigheid van de duisteren zullen uiteindelijk leiden naar alle mensen die zich als één her-verenigen. Voor hen wordt het een Rainbow/Regenboog Stam, en die voorbij gaat aan de vernederende houdingen van het verleden. Met prettige relaties die de lucht vullen, en een rustige vervanging van afkeuring. Het pad naar beneden is voorbij en jullie kunnen genieten van de vruchten van jullie werken en wij dringen bij jullie weer aan om verder naar het licht te gaan.”
Dank u, Sirisch Moederschip,
Phil LightBody      Geef dit vrijelijk door,
(vertaling winny)

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE