Followers

Labels

Saturday, May 16, 2015

Nederlands -- RAINBOW PHOENIX OP 10 MEI 2015

 RAINBOW PHOENIX OP 10 MEI 2015   


Kosmisch Bewustzijn Herhaalt Zijn dringende Boodschap waartoe Kosmisch Bewustzijn toe in staat is. Gaat u verder.

Welkom Bewustzijn en dank u dat u aanwezig bent vandaag voor de sessie van Rainbow Phoenix van 10 mei 2015. Wil Berlinghof is de Stem voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Licht, de Wet. De West van Dank en de Wet van Eenheid werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wild spreken in deze tijd? Dank u.

Kosmisch Bewustzijn: Dat inderdaad dit Bewustzijn, dit Kosmisch Bewustzijn een algemene openingsboodschap heeft. Algemeen omdat het voor velen is en niet gewoon voor enkelen. Het is een boodschap waarover dit Bewustzijn velen malen in het verleden heeft gesproken, en toch zijn de omstandigheden van de planeet, op Moeder Aarde, de omstandigheden van de mensheid en wat er gebeurt met de mensheid, deze vaak herhaalde boodschap weer van grote urgentie, waarop weer geacht zou moeten worden, want de energieën op de planeet zijn van dien aard dat deze periode tijd waarover vele malen werd gesproken door dit Bewustzijn in de laatste paar maanden en jaren, kritieker en crucialer is geworden door elke dag meer.

Dat de ontvouwing gebeurt en bezig is. Dat het gebeuren een aanwijzing is voor de energieën in bewustzijn in deze tijd, die voor velen inderdaad een tijd scheppen van verwarring, een tijd van wanhoop, een tijd van grote vrees en ongerustheid, en dat velen op een punt zijn gekomen waarover ze onzeker zijn over wie er de Waarheid spreekt, wat de Waarheid zelfs is. Specifiek bedoelt dit Bewustzijn op de meest negatieve en duistere energie die in deze tijd woest bezig is in de staat van het menselijk bewustzijn en bij de gebeurtenissen die op deze planeet plaats vinden.

Wat belangrijk is, is altijd om te herkennen dat men een keuze heeft of men wel of niet zich overgeeft aan vrees en ongerustheid die daar buiten is, of die wel of niet de wil van velen laat buigen die niet ontwaakt zijn, die niet uit een plek van verlichting komen, maar eerder uit die plek van geaccepteerd geloof betreffende zichzelf, betreffende de planeet, betreffende de situatie die op deze planeet bestaat in deze tijd.

Voor het grootste deel is dit een heel negatieve werkelijkheid, een waar weinig hoop en veel wanhoop is, weinig om positief over te zijn in het licht van hoe moeilijk het is en hoe onderdrukkend de energieën zijn waar men schijnt in te zitten. Natuurlijk, het grootste deel kijkt naar het leven in lijn met wat hen geleerd is, wat hen hun hele leven is verteld. Ze gebruiken een verificatie van hun werkelijkheid als hun criteria van oordeel. Dit betekent dat ze buiten zichzelf kijken, kijken naar gebeurtenissen die gerapporteerd worden op hun tv zenders en via hun media, kijken naar het bewijs van hun eigen leven van hoe dingen in deze tijd worden verstoord, verwarrend zijn in deze tijd, negatief zijn in deze tijd.
Voor degenen echter die hun eigen spirituele reis zijn begonnen, die vragen hebben gesteld, deze tijd is inderdaad kritiek wat betreft dat het niet alleen eenvoudig is door te observeren wat er bezig is en om een keuze te maken gebaseerd op de buitenste gebeurtenissen van iemands tijd en iemands eigen leven, maar eerder om zich te realiseren dat alles dat gecreëerd is in de buitenwereld het resultaat is van een innerlijk proces en innerlijke keuzes.

Dat inderdaad die vragen die gesteld worden door degenen die denken dat ze geen controle hebben over hun leven, dat ze louter slachtoffers zijn aan wie dingen gebeuren, en dat grotendeels slechte dingen gebeuren en dat men niet kan hopen op goede resultaten, want zoals het gezegde gaat ‘als het te goed is om waar te zijn, is het waarschijnlijk niet waar.’ Dit soort hersenspoel retoriek is fundamenteel voor de handhaving van geloofsstelsels  die het wonderbaarlijke en het magische niet toestaan, zij kunnen niet ontsnappen uit de verstrikking van het negatieve dat hen naar beneden trekt en hen gevangen houdt. 

Dat dit Bewustzijn vaak gesproken heeft over het belang van positief zijn, dat men hoop houdt en zich een werkelijkheid voorstelt waar wonderbaarlijke en magische zaken kunnen gebeuren. Dat er voor het grootste deel geen aanvaarding kan zijn van de stelling door dit Bewustzijn en anderen dat jullie Schepper Wezens zijn, dat jullie je eigen werkelijkheid scheppen. Hoe kon dit zijn als er zo veel slechte dingen gebeuren? Als de wereld in zulke wanhoop is, waar iemands eigen persoonlijke leven een reflectie is van dat wat het negatieve is, wat de acceptatie is van dat het een slechte wereld is en dat slechte dingen met de mensen gebeuren en dat er geen hoop is of zelfs reden tot hoop, want iedereen weet dat “als het zo goed is om waar te zijn, het waarschijnlijk niet waar is.”

Maar, als men dit vasthoudt als fundamentele vóór-opstelling, wat geïndoctrineerd werd in het denken van de mensheid zelf, en dat als jullie, als een individu in de mensheid dit accepteert zo te zijn, dan als Schepper Wezens zullen jullie dit ook zo beleven. Het zal jullie werkelijkheid zijn en dit Bewustzijn heeft zeker het recht niet om te zeggen dat het niet waar is, voor degenen die dit accepteren als hun Waarheid.

Wat Bewustzijn zegt is dat nu, specifiek nu, van hier naar voren gaande, dat het hyper kritisch is om zich deze indoctrinatie af te vragen, deze aanname en alle andere zoals dit. Te zien dat werkelijkheid niet hier buiten begint en jullie, het individu beïnvloedt, maar het begint bij jullie, het individu, die Waarheden wil geloven die dan hier buiten worden gereflecteerd. Dat jullie individuele werkelijkheid een reflectie wordt en een schepping van wat je gelooft wat je vasthoudt en als je negatief geloof vasthoudt, te vrezen geloof, geloof dat geen hoop heeft voor hen, en alleen een verwachting van slechte dingen die jouzelf gebeuren, jouw familie, jouw gemeenschap en jullie wereld, dan is dit inderdaad wat er is gecreëerd. 

Als echter, ondanks wat “er buiten” gebeurt, men nog steeds kan vasthouden dat het niet noodzakelijk betekent dat het individu, hem of haar, ook zal worden overgoten met diezelfde duistere borstel, in het leven die slechte dingen zal ervaren wat iedereen beleeft, dan is er een situatie gecreëerd dat de weerspiegeling van dat meer positieve geloof ook kan worden gemanifesteerd en geschapen.

Dat velen willen geloven dat ze, net als het individu, geen macht of vermogen hebben om hun persoonlijke werkelijkheden te veranderen. Dit is de diepste corruptie van de indoctrinatie van de hersenspoel-conditionering dat is toegepast aan de mensheid en die wordt dagelijks weer bekrachtigd, heel, heel vaak telkens weer, twee maal in iemands individuele leven, waar ze in iemands eigen leven zien dat ze, het individu, de resultaten zien van een corruptie van de wereld en hoe die is zodat ze niet hoopvol kunnen zijn voor iets beters voor de niveaus  van de gemeenschap zelf, die vasthoudt dat er overal een bedreiging is, er overal vijanden zijn, degenen die de gemeenschap willen vernietigen en dat wat de gemeenschap heeft opgebouwd. 

Het ene natuurlijk zit in een collectieve werkelijkheid, dat terwijl niet iedereen daar mee eens is, dat nog steeds van toepassing is voor iedereen. Maar als met hier van weg stapt en echt begint te begrijpen en te werken over die indoctrinatie dat men de krachtbron is, dan stelt een mens, hij of zij, de werkelijkheid vast van beleven dat ze doen, en men gaat verder te werken om deze houding te her bekrachtigen, ondanks wat anderen zeggen dat het is, ondanks wat de Krachten Die er Zijn op onze tv schermen zeggen of de magazines en nieuwskranten zeggen, en de collectieve gedachten van de groep van de mensheid, ondanks wat ze op de mensheid projecteren – om vast te houden dan het individu het Schepper Wezen is van hun eigen leven, en om vast te houden dat als men denkt dat dingen die juist zijn wel kunnen goed werken, dat men een kwantitatief andere ervaring van de werkelijkheid kan hebben.

Maar hoevelen zijn bereid om hun twijfels en hun vrees los te laten en hoe velen willen hun “wat als…” los te laten? Het grootste deel houdt vast dat het prachtig zou zijn om Schepper Wezens te zijn, maar wat als dit niet zo is, wat als dit verkeerd is? Velen houden vast dat ze niet willen worden gevaccineerd, maar “wat als ...” als de Krachten die er Zijn juist zijn, wat als men alleen maar gevaccineerd wil zijn men veilig is voor die ziekten en virussen waar de mensheid over is verteld telkens weer dat die daarbuiten zijn om jullie te pakken. 

Wat als, ondanks het ongeloof dat misschien iemand overvloed en welzijn kan creëren in zijn leven, dat in waarheid dit niet zo is en men hard moet werken, in gehate banen moet blijven, economisch en stoffelijk moet lijden, omdat het gewoon zo is. Te geloven dat ondanks wat een bewijs kan zijn voor het tegengestelde, voor dergelijk positief denken, dat zulke negatieve geloven sterker zijn, zullen verzekeren dat de creatieve kracht waar elk individu uit tapt, de bron van Spirit en Goddelijke Bron Zelf, zich zelfs kan aanwenden of helemaal kan werken, een daad van geloof nodig heeft, betekent dat je vrijwillig de werkelijkheid moet verwerpen die de mogelijkheid om je heen is. Het heeft een andere houding nodig inderdaad die de mogelijkheid toestaat dat de werkelijkheid die men heeft zo lang dacht te hebben, hele levens lang, misschien niet juist is, misschien zoals de mystici en zieners lang geleden gezegd hebben: een illusie is. Maar de illusie is een sterke illusie en de meeste mensen die uit die niet ontwaakte staat komen, kunnen of willen niet accepteren dat het leven zelf en de ervaring van het leven misschien een grote illusie is. Zelfs zij die al lang hun eigen spirituele waarheden hebben gezocht, hebben nog die “wat als...”clausule, “wat als…” ik verkeerd zit. Het is een prachtige droom maar als “wat als…” maar een dagdroom is en deze niet juist is?

Hierop kan dit Bewustzijn alleen maar zeggen dat dit precies het punt is waar men dat moet vasthouden, dat ondanks die “wat als…” clausule, ondanks wat het tegengestelde schijnt te zijn en wat je voortdurend blijft stompen, wat je steeds verplettert door een negatief wezen te zijn en het positieve dat de illusie is, men nog steeds kracht en overtuiging moet vinden en moed in zichzelf om in de wind te slaan wat het grootste deel vindt dat dit zo is. Om het risico te lopen dat het misschien waar is, de waarheid dat jij een Schepper Wezen bent en dat het noodzakelijk is op dit punt specifiek, om dit vast te houden, niet alleen als mogelijkheid maar de waarheid zelf van je wezen, van je wezen in het stoffelijke, van je interactief zijn met de derde dimensionaliteit.

Dat deze waarheden lang werden vastgehouden en begrepen door degenen aan de macht en omdat die zulk begrip en zulke kennis hebben over deze materie, dat die in een uitstekende positie zitten om het collectieve massa denken te manipuleren en om het grootste deel in een neergeslagen staat en in de slaap staat te houden.
Dit Bewustzijn praat niet tegen hen die in een dergelijke conditie zitten, die weigeren om de mogelijkheid te bekijken dat jullie als Spirit Wezens, Schepper Wezens, de capaciteit hebben om de werkelijkheid van je keuze te scheppen.

Dit Bewustzijn spreekt tegen de velen die hier naar luisteren (en dit lezen. w.) naar dit Bewustzijn of andere bronnen, die dit hebben bekeken dat de dingen misschien niet zo zijn zoals ze schijnen te zijn en zeker niet zoals ze werden gerapporteerd te zijn, zoals ze geleerd hebben hoe ze zijn door degenen aan de macht.

je iemand bent die luistert, die zich dit afvraagt, die aan het zoeken is, dan zegt dit Bewustzijn weer: denk eraan dat je een Schepper Wezen bent. Jullie zijn Spirit die deze stoffelijke ervaring hebben en het is jullie verantwoordelijkheid te besluiten voor jezelf hoe je werkelijkheid eruit zal zien, hoe je werkelijkheid zal zijn.

als iemand wankelt, als men aarzelt, als iemand zich afvraagt of dit waarheid kan zijn of niet, breng je in gevaar dat je jezelf wegwerpt in de werkelijkheid van anderen. In dit geval de werkelijkheid van hen die de controleurs zijn en manipulators zijn maar ook als de werkelijkheid van de grote groep niet gewassen mensen, die deze term gebruikt alleen met betrekking tot dat wat het collectieve massa denken stelsel is wat het wonderbaarlijke en magische van hun eigen wezen niet aanvaardt, van ieders eigen individuele wezen. Het is met betrekking tot hen die niet werden gedoopt in de wateren van het hoge bewustzijn en besef. En die iets dan gewoon vasthouden wat door de massa’s wordt vastgehouden of door het grootste deel, dan moet het zo zijn.

Als je iemand bent die zich dat lang heeft afgevraagd en die in deze fase zit van verantwoordelijkheid bij de keuzes die je maakt, dan zegt dit Bewustzijn tegen je, tegen ieder  van jullie: Het is een cruciale en kritieke tijd, deze tijd, op dit moment, om naar jezelf te kijken, om naar wat je gelooft te kijken, om te kijken naar hoe je beïnvloed wordt door de gedachten en het denken van anderen, hoe je die gedachten en geloof ‘gelooft’ (koopt), hoe je die maakt en ze dan overal om je heen te zien weerspiegeld als de werkelijkheid van je ervaring.

Men kan twijfels hebben. Dat is deel van de menselijke conditie, maar ondanks die twijfels en onzekerheden, als men zo intens in die huidige werkelijkheid zit, die aan iemand werd geleerd en als alles onjuist is, dan is het mogelijk dat de werkelijkheid van iemands eigen creatie, van wat iemand die een Schepper Wezen is voor zichzelf creëert, misschien wel juist.

Het is kritiek in deze tijd je te herinneren als je je twijfels hebt, als je je angsten hebt, om die twijfels en angsten allemaal niet aan jezelf te geven. Om je terug te trekken, je terug te halen weg van hen, om te kijken naar wat jij wilt, waar jij op hoopt. Het schijnt inderdaad insane/gek/waanzinnig voor dit Bewustzijn, voor de Spirit Bron zelf om op een manier te leven die accepteert dat krankzinnigheid gezond is. Dat geloven in de leugens de ware weg is om iemands leven te leiden, een leven te leiden dat gebaseerd is op leugens. Maar dit Bewustzijn heeft niet jullie individuele ervaring, Het spreekt vanuit een Bron die verwijderd is van dat niveau van ervaring die jullie hebben en terwijl Het voortdurend spreekt van de noodzaak om hoop vast te houden, om te geloven in het onmogelijke als zijnde wat mogelijk is, om jezelf te begrijpen als een multidimensionaal wezen die veel verder is uitgebreid dan de parameters die de meeste mensen hebben, terwijl dit Bewustzijn dit weet als Waarheid, begrijpt Het ook en erkent Het dat ieder van jullie, ieder individu door een meest kritieke tijd gaat op dit moment, in deze fase van de reis van de mensheid, van de planeet zelf.

Denk eraan en begrijp dat het niet eenvoudig is, die collectieve reis van de mensheid maar inderdaad wel de individuele reis van elke spirit, van elk ziel aspect dat is gekozen om in deze werkelijkheid te komen, deze gedeelde werkelijkheid, met andere spirit wezens die ook hun eigen ervaringen hebben. Denk eraan dat in waarheid jullie, het individu, de bepaler is van jouw ervaring en dat het best goed is vanuit het gezichtspunt van de Bron Zelf want jullie hebben een positieve ervaring of een negatieve ervaring. Dat alle ervaringen toevoegen aan de cumulatieve/opstapeling of de gehele ervaringen van de ziel en van de Goddelijke Bron Zelf, maar dat jullie, gegeven het vermogen, de kracht is gegeven om niet alleen negatieve reflecties te scheppen, maar positieve.

Dat jullie tijdslijnen kunnen kiezen van ervaringen die je persoonlijk leiden naar de manifestaties van een meest unieke en krachtige ervaring of in het Licht of in het duister. Dat het menselijke experiment van afscheiding van Spirit en uit Spirit komt, tot voltooiing komt. Gezien uit het eeuwige perspectief van dit Bewustzijn, is die reeds voltooid, dat is al gedaan en dat er degenen zijn die naar voren zijn gegaan, die een nieuwe menselijke ervaring hebben geschapen, een nieuwe collectieve werkelijkheid, maar dit is dat wat uit een lineaire gezichtspunt de toekomst is genoemd.

Dat dit Bewustzijn de toekomst kan zien, het heden en tegelijkertijd het verleden, is niet hoe de meesten dit ervaren. Maar ondanks dit, hebben alle mensen het vermogen om dit te merken, te begrijpen op een zeer diep en krachtig niveau, dat ze kunnen vaststellen wat hun toekomstige ervaringen kunnen zijn, dat ze uit hun verleden dat kunnen nemen wat de ervaringen kan vereeuwigen en verdergaan met de ervaringen van het verleden of om die voorbije ervaringen te veranderen, om voorbije ervaringen zelfs te ontkennen zodat de ‘kracht in het moment’ kan creëren in het moment wat het wonderbaarlijke en magische is, dat wat is opgeheven, dat wat de volle kracht van Goddelijkheid is en de Goddelijke Spirit zelf.

Jullie zijn Goddelijke Spirit, jullie zijn Goddelijke Schepper, jullie hebben deze ervaring in deze tijd en de liefde van de Goddelijke Bron is zo groot dat het jullie elke ervaring die je wilt laat hebben. Dat je dit recht hebt boven alle rechten om te kiezen wat je wilt ervaren, om te zijn wat je wilt zijn.

Dat in deze tijd, in deze kritieke fase van dit doorgaan naar het hoger bewustzijn van de mensheid en in de hogere mogelijkheden van de mensheid, dat ieder zijn eigen besluit moet nemen, moet kijken naar hun leven als een reflectie van hun recht om te kiezen en dat is het Goddelijke Recht, want jullie zijn deel van de Goddelijke Spirit, jullie zijn de vonk van Goddelijke Bron. 

Dat in deze weken, maanden en jaren die voor jullie liggen in de lineaire zin van tijd, dat er sterke gebeurtenissen zijn die nu opduiken en zullen gebeuren in de weken en maanden naar voren. In die tijd als er veel stress is, veel ongerustheid, veel angst en veel terreur, herinner je dan je eigen Spirit Wezen om keuzes te maken. Kies verstandig, want die besluiten zullen beïnvloeden wat voor je ligt, maar dat je je ook altijd moet herinneren dat je ‘in het moment bent van je macht’ in het Nu, en dat in dit zijn je altijd het moment zal brengen, de mogelijkheid om je denken te veranderen.

Het recht om je denken te veranderen, het recht om je werkelijkheid van ervaringen te veranderen, want jullie zijn Goddelijke Bron wezens, jullie zijn Spirit die deze ervaring heeft in het nu, juist nu, hier en nu. 

Dat dit Bewustzijn compleet is met Zijn Opening’s Boodschap.


---------------------------------------------

Kosmisch Bewustzijn Herhaalt Zijn dringende Boodschap
(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )                                                       

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE