Followers

Labels

Thursday, May 14, 2015

Nederlands -- Sirisch Moederschip 8 mei 2015
Sirisch Moederschip 8 mei 2015

Jullie levens staan onder een grote druk toch verschijnt er een sprankje hoop. Wanneer omstandigheden op een dieptepunt zijn gekomen kan het alleen maar beter worden. Alles is in overeenstemming met het contract van je ziel. De hobbelige weg is alleen maar wenselijk voor de groei van je ziel, toch heb je vaak het gevoel dat je meer voor je kiezen krijgt dan je aan kunt. Het leven in de dualiteit is indringend dus het voelt natuurlijk om je terug te trekken en je te verzetten tegen het werk. We vragen je echter om je pad van groei voort te zetten en je zult dan uiteindelijk iets bezitten dat meer waard is als goud.

Degenen die uit zijn op vergroting van macht, zullen teleurgesteld worden want het licht is aan de overwinnende hand. De machinaties van het duister worden meteen in de kiem gesmoord. Prijs de Schepper voor het opdrogen van hun plannen. Ze kunnen het niet accepteren dat hun plannen al duizenden jaren gebouwd werden op los zand.
De alternatieve media zijn werkelijk opgetogen over 'Jade Helm' als de allerbeste deal. Eer het  goddelijke vrouwelijke en hou dit vast voordat je zwijgend instemt met het opheffen van een vuist. Voor degenen die zich in een geïnfecteerd gebied bevinden jullie hebben een groots aangeboren macht in jezelf om je te verdedigen. Wanneer je overhaast overgaat tot actie zal Amerika er uit zien alsof er een burgeroorlog heerst, waarbij beide kanten agressie uitwisselen en veel bloedvergieten. Waar jullie verdeeld zijn over zaken zullen beide partijen wegen moeten zoeken waarbij jullie samensmelten, over elke zaak en belang zullen jullie het eens moeten worden. Laat je echter niet makkelijk naar hun kant overhalen of laat anderen je positie niet onderuit halen. Jullie zullen niet geraakt worden door deze militaire oefeningen en ga er gerust van uit dat het allemaal in jullie belang is. Al is de retoriek beangstigend het is  voor het overgrote deel onsamenhangend en afkomstig van degenen die ontevreden zijn met de zegeningen die ze nog steeds bezitten. Deze oefeningen gaan in werkelijkheid over het inperken en afkappen van het bereik en macht van de kerkregels over jullie levens.

  De elite voeren de wereldwijde ongerustheid op, jullie taak is jezelf te bevrijden van het gewoonweg maar aanvaarden van alles wat als waarheid voor je neer wordt gezet en het ontwikkelen van ware liefde, affectie en compassie voor Gaia, Haar wateren geven een geboorteplek aan een ras van wezens van een hoge trilling die gekleed zijn in een nieuw lichtlichaam om te helpen met het opnieuw geboren worden van het tijdperk van licht.

De vrouwelijke kracht van de Godin in jullie wereld wordt weer in hersteld en ze krijgt de vleugels van een adelaar zodat ze op een rustige manier jullie energieën kan aanpassen en repareren. Haar energie van liefde zal de dreiging van  raketten voor massavernietiging verminderen tot geklets over onzin en deze dingen uit jullie leven bannen want het zijn onwaardige manieren om je te verdedigen. We weten dat jullie allemaal moe zijn van deze regelmatige updates, maar denk er aan om voor het grootste deel van liefde te zijn.

Jullie voorvaderen hadden een grote kalmte en zelfbeheersing en waren gecentreerd in het hart, toch zullen jullie in de loop van tijd aangetrokken worden om dingen op een logische manier te bekijken en te zien zoals ze zijn, jullie hebben nog steeds hetzelfde potentieel als zij hadden. Wanneer jullie frequentie stijgt naar een hoog niveau kunnen jullie je weg terug vinden. Instructies zijn liefdevol verspreid in pakketten met gecodeerde informatie die zich bevinden in de lucht en het water om jullie heen en ze zijn ingebrand in jullie werkelijkheid.

Vele levens worden overheerst door het zoeken naar een tweelingziel of partner. Er worden vele afspraakjes gemaakt tijdens deze zoektocht en er wordt buitensporig veel energie besteed aan het zichzelf aantrekkelijk maken en op te sieren, dit is niet nodig. We vragen jullie hiermee te stoppen en je te richten op je spirituele ontwikkeling. We realiseren ons dat dit ervaren kan worden als een opgelegde last omdat velen nog aardse verlangens hebben. Jullie hebben echter een vrije wil want jullie zijn de bewakers van jullie fysieke voertuig dus het laatste woord hierover is aan jullie. Van tijd tot tijd is het pad voorwaarts moeilijk te zien door afleidingen en illusies uit de dualiteit, maar welk pad je ook kiest je zult altijd richting het licht groeien.

In een zeker stadium zul je beseffen dat lijden weggewassen kan worden door in de stroom te gaan staan van de werkelijke onveranderende jij, de innerlijke realisatie van de Ik Ben met zijn innerlijke bewustwording is gelijk aan het bekend worden met innerlijke en uiterlijke werelden, zodat de innerlijke wereld parallel is aan de uiterlijke wereld, dit kan een algehele genezing betekenen voor je hart, geest en lichaam. Jullie zijn allemaal oude wezens en deskundigen in alle dingen.

We treden op als scheidsrechter voor de mensen van jullie planeet, als een plaatsvervanger totdat jullie meesters worden en jullie zelf door middel van discussies en onenigheden kunnen onderhandelen en ze zelf kunnen oplossen. Wanneer in jullie leven aan deze voorwaarden wordt voldaan zullen jullie levens rijk en welvarend worden vergelijkbaar met het leven in een hoge frequentie waar alles sneller gebeurt, maar toch op een comfortabele en productieve manier.

Vele denken van zichzelf dat ze nergens zijn of niet belangrijk en worstelen om hiermee te leven. Lieve mensen jullie reizen door de melkweg op Moeder Aarde en volgen een erg aangenaam pad. We bedoelen dit in het bijzonder wanneer jullie naar je dagelijks leven kijken, jullie zouden niet zwaarmoedig moeten zijn over  de eentonigheid van kleine ergernissen.

Jullie zijn erg ontvankelijk voor nieuwe ideeën, maar soms is het goed om van alles weg te lopen en contact te zoeken met dat wat tastbaar is binnenin je. Je kunt een lange spirituele wandeling maken om je genezing en zuivering te vergemakkelijken, breng tijd door in de natuur communiceer met jullie broeders en zusters uit de planten en dierenwereld. Breng samen wat gescheiden is.

Sommige mensen hebben gevangen gezeten op duistere plaatsen, verborgen voor rechtbanken en rechtsbijstand. Dit is erg verontrustend toch zijn de meeste mensen geheel  onverschillig. Jullie zijn allemaal over het algemeen ruimhartig maar kunnen op sommige momenten niet gefocust zijn en los gemaakt van dingen die gaande zijn achter de schermen en we zijn ons er van bewust dat dit allemaal overweldigend kan zijn. Wees er niettemin van verzekerd dat de bondgenoten van het licht bezig zijn om ze te redden, het zal een tijd duren maar dan zal hun vrijlating toch bewerkstelligd worden.
Neem al deze concepten en verklaringen die hier gemaakt worden op in jullie harten en vereenvoudig ze tot iets wat je begrijpt wanneer jullie terugkeren naar jullie dagelijkse routine. De kennis zal toegankelijk zijn wanneer je hem nodig hebt. Te veel informatie kan je overvoeren, dus als je dit nodig vindt laat dan gaan wat je niet dient. Wij van het Moederschip voorzien jullie graag van het laatste nieuws om jullie geest op te frissen, voor jullie plezier en dus handhaaf een gezonde en ontspannen houding.
In tegenstelling tot jullie gevoel heeft jullie trilling de neiging omhoog te gaan wanneer jullie gegrond worden door het levensproces, niettemin werken wij van de Galactische Federatie nog steeds vakkundig aan het schaden van de duisteren. Jullie hebben allemaal ons diepste respect want jullie aardse wandeling kan van tijd tot tijd zwaar zijn.

 

Jullie aarde plan gaat naar een wereld van licht en jullie worden in de gaten gehouden voor de noodzakelijke hulp om de energieën te ondersteunen en jullie wordt de informatie gegeven die jullie nodig hebben. De sluier wordt verwijderd en er wordt gewerkt aan jullie hart om het helemaal te openen. Dit is een erg uitdagend proces en sommigen zullen het bijltje er bij neergooien. Weeklaag niet over hen want net als een acrobaat zullen ze terug buitelen beter en hoger dan ooit.

Dank jullie Sirisch Moederschip.

Phil LightBody.

Vertaal en deel deze tekst met wie je wil.

http://lightlovegrace.blogspot.com

Vertaald door Lia.

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE