Followers

Labels

Saturday, November 26, 2011

Aartsengel Michaël, een interview met CaseyAartsengel Michaël, een interview met Casey

19.11.11

Aartsengel Michaël: Gegroet. IK BEN Michaël, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Waarheid, Houder van… [onverstaanbaar].
Welkom mijn geliefde vriend.

Casey zegt: Dit is een eer.

AEM: De eer is wederzijds, beste hart. Want wij hebben vaak samen gereisd. In diverse werkelijkheden en tijden. Jij bent van de koninklijke blauwe straal. En ik ben er trots op jou als mijn vriend te noemen. Jij bent een Halyon ingenieur, bouwer van het buitenste bereik van de galaxies, een die met energie kan werken en om die in diverse vormen te brengen. Jij hebt in je hele leven geweten hoe je dit moet doen.

Waar wil je beginnen? Ja, we begrijpen dat dit een tweedelige sessie is. Dus we zullen niet te diep in jouw persoonlijke informatie treden. Dus hoe wil je beginnen, mijn vriend.

Casey: Nou om zo onegoïstisch mogelijk te zijn, denk ik dat dit deel openbaar wordt. Ik wil Steve Beckow de kans geven om vragen te stellen en dus denk ik dat het eerste dat ik vraag een algemene update vragen voor Steve Beckow en zijn lezers waar hij dit mee wil delen.

AEM: Ja, dat doen we. Maar eerst wil ik dat je weet hoe goed jullie het doen. Dit lijkt een alledaagsheid te zijn. Maar laat me jullie vertellen dat als de Moeder of Vader naar me kijkt en naar me glimlacht en me zegt hoe goed ik het doe, dan vult me dit met een licht en een liefde en een vreugde die ik nog niet eens kan beginnen te beschrijven.

En dus als ik jullie als collectief vertel, mijn medevrienden, lichtwerkers, lichthouders, en degenen die niet eens weten hoe goed jullie het doen, neem dit zoals het bedoeld is om jullie te vullen met het blauwe en gouden licht van vreugde, met het zilveren sterrenstof van wonder en met de verankering van de robijn in het hart van Gaia.

Nu ja, de portalen zijn aan het open gaan en gaan door met zich te openen en velen vliegen erdoor heen en anderen houden zich terug en wachten. Het maakt niet uit.

Het punt is dat jullie je bewust zijn. Het punt is dat je hart, je ziel, je reis al een lange tijd daaraan is verbonden. Jullie zijn niet achterwaarts uit een overeenkomst weggegaan. Als je om te beginnen niet bent weggevlogen, neem dan ter harte dat er nog meer werk is om te doen waarvoor jullie vrijwillig hebben gekozen om daaraan mee te helpen.

En ik wil dat jullie ook allemaal weten dat heel weinig mensen die naar deze boodschap luisteren of deze vandaag lezen, volledig zijn verankerd in wat jullie denken dat de Derde Dimensie of 3de werkelijkheid is. Jullie lopen wijdbeens door de werkelijkheden heen, jullie gaan transdimensionaal. Dus is dit een zaak van graad, stapsgewijs.

Dit is geen schot in de ruimte, weet je, dat er een traject is of je er komt of niet komt. Lang geleden spraken we tegen dit kanaal over degenen die de autosnelweg op of de slagboom door gingen en degenen die de landweg namen, beiden kwamen op dezelfde plek aan.

Het is gewoon een zaak van persoonlijke voorkeur. Wat jullie ook verkozen te doen in deze tijd van verandering. Maar wat jullie allemaal gedaan hebben en aan het doen zijn en wat ons hart, van onze wezens en van veel wezens door het hele universum, en de multiversums en de omniversums heen blij maakt is, dàt jullie gekozen hebben om aan verandering deel te nemen.

Jullie hebben gekozen om met alle rijken en met Gaia samen te komen om naar een werkelijkheid te ascenderen die een werkelijkheid van liefde is, die een werkelijkheid is van samen scheppen, een werkelijkheid van eenheid waar we in balans zijn en waar de eenheid wordt uitgedrukt als een gemeenschap, als een co-creatie.

Want jullie kunnen niet de oude dualiteit van Aarde meer hebben. Jullie kunnen die al zien weg glippen. Dit is geen win of verlies situatie, dit is een win/win/win/win/win. Dus wat we zeggen is dat jullie het goed doen. En als je voelt dat je nog steeds kwetsuren loslaat van die overgekookte spaghetti zoals ik het noem, als je voelt dat je oude emoties loslaat die je hebt opgeslagen in je heupen of je voeten, je benen of armen, als je dit zou verbergen in de hoeken van je hart of je psyche, het doet er niet toe.

Het punt is dat jullie het loslaten. Jullie laten het in het nieuwe licht los, de nieuwe lucht van de nieuwe dag.
Nu, in deze tijd van verandering, zijn er incidenten van chaos. De chaos wordt niet veroorzaakt door Gaia of door Aardeveranderingen. Hoe meer jullie je bij haar voegen, hoe meer jullie haar ondersteunen, hoe minder noodzaak ze die heeft voor verschuiving in die richting. Dus begrijp dit ook, mijn vrienden. De chaos komt door menselijke wezens.

En dat komt door de menselijke wezens die de kleine huis schoonmaak doen, dit loslaten, deze reiniging. Want of ze er zich nou bewust van zijn of niet, zij worden ook gepenetreerd. Zij zitten op een punt van besluiten. Zij zitten op het moment van het maken van keuzes.

Daarin zit vaak wat verwarring. Stof waaiert omhoog. We vragen jullie, jullie allemaal, om je schild hoog te houden en je zwaarden getrokken. Dit is een universele boodschap waarvan we willen dat iedereen die op dit moment in acht neemt.

Het is niet het schild van afscheiding. Ja, het is wel het schild van bescherming, zodat de chaos gewoon afspringt als een stofvlok. Jullie hoeven het niet te belichamen in/met je nieuwe en stralende zelf. Jullie hoeven niet door te gaan met de schoonmaak in je huis, de huisschoonmaak, de huisschoonmaak.

Dus, jullie schild, ik herinner je er aan, heeft inscripties met veel symbolen, ga terug en kijk ernaar. Herinner je wat die symbolen, die pictogrammen vertegenwoordigen. Omdat ze allemaal het verhaal zijn van jullie. En als je je schild omhoog houdt naar het universum, maak je het opnieuw bekend, je zendt opnieuw de waarheid uit van wie jullie zijn.

Dus houd dat schild trots op en maak jezelf bekend. Houd je zwaard omhoog, je zwaard van de blauwe vlam die ik jullie eonen geleden gaf.

Het is het zwaard van waarheid. Het is de vernietiger van illusie. Het is de vernietiger van wat geen waarheid, rechtvaardigheid en niet van liefde is. Het is er om afscheiding te verwijderen. Het is om de illusie te verwijderen van verlating, de illusie van het gebrek aan zelfwaarde en zelfliefde. Dus gebruik je machtige zwaard op de wijze dat dit bedoeld is.

Dit is een andere vorm van strijd omdat het een staan in een heldere ruimte is en om daar je vrijheid en je waarheid te verklaren. Het betekent niet en ik wil hier duidelijk over zijn, ik vraag jullie niet om je te verbinden met duistere krachten. Die zijn meest verdwenen.

Het is de chaos. En jullie weten, mijn beste hart, dat de chaos op veel meer manieren manipulatief kan zijn. Die kun je moeilijker kwijt raken. Het is net als een laagje stof over een tafel die je net geveegd hebt. Het is geen groot stof konijn dat onder je bed zit en dat je kunt vastgrijpen.

Dus wees je er gewoon bewust van. Wees wakker. Veranker je in het hart van Gaia, zodat je in eenheid met alles bent en met iedereen op de planeet. Veranker je boven in het hart van Moeder/Vader God, de Ene en laat jezelf gewoon klimmen. Het is tijd.

Dat mijn vriend, is de algemene update.

Casey: Dank je mijn goede Heer. Steve had nog wat meer specifieke vragen die het meest over NESARA gingen. Hij vroeg zich af of het slechts een wereldwijd welvaartsprogramma is of zijn er voor-NESARA uit overbruggingen ontworpen om lichtwerkers te helpen?

Als dat zo is, kan er dan in deze tijd iets over gezegd worden en wanneer komen die dan on-line?(gaan ze dan werken?) Zal dat voor januari of februari zijn?

AEM: Wat jullie begrepen hebben van NESARA is in de grond een reorganisatie van financiële stelsels die zorgen voor schuldverzachting en egalisatie, zullen we zeggen, voor de massa’s. Nu, veel zaken die het Gezelschap van de Hemel, het Gezelschap van Aarde en het Gezelschap van Sterrenwezens gepland hebben zijn zeker langzamer gegaan dan verwacht werd.

Jullie denken dat wij de militairen zijn van de VS in Afghanistan, nietwaar? Maar ondanks dat, ja er zijn wat jullie pré-NESARA overbruggingen zouden noemen, situaties met mensen of organisaties die voldoende geld, fondsen en genereuze harten hebben.

Dus zullen er programma’s zijn die je privé en quasi-openbaar kunt noemen die op hun plek worden gezet en die nog op hun plek worden gezet. Sommige ervan staan al op hun plek, weet je. Die zijn niet altijd goed bekend.

Dus, er zullen programma’s zijn die op hun plek worden gezet om mensen te helpen en specifiek lichtwerkers, lichthouders die waarvan jullie in de Derde Dimensie denken dat ze ernstige financiële moeilijkheden hebben. De bedoeling van deze gelden of die fondsen is om mensen te helpen te kunnen ademhalen en om hun werk te doen, hun heilige reiswerk, het werk waarvoor ze vrijwillig kwamen om doen met mij (AEM) en anderen in deze tijd van overgang.

Het grotere NESARA, waarvan jullie denken dat NESARA is, de officiële NESARA waar zo velen van jullie op hebben gewacht en al jaren op gehoopt hebben, is ook afhankelijk van, zoals jullie weten, de wereldeconomie.

En ja, jullie weten ook dat jullie wereld economie in een periode zit van dramatisch verval. Nou willen wij geen bang makende tactieken gebruiken die nutteloos zijn, dat zou alleen maar meer bijdragen aan de chaos. Dat is niet de bedoeling van mijn spreken. Het is gewoon dat mensen zich bewust moeten zijn dat dit onderdeel is van de verandering. Dit is deel van de verwijdering van de illusie.

Nu, de illusie heeft gezegd dat er niet genoeg is. Wat NESARA doet, het veegt de lei schoon en zegt dat er voldoende is voor iedereen. Er is veel gepraat over hoe dat er uit ziet en omdat er natuurlijk zoveel gevestigde belangen zijn. Dat heeft veel vertraging veroorzaakt politiek en geopolitiek maar de allermeest grote zaak is dat van de financiële instellingen die heel veel geïnvesteerd hebben in dat dit niet gebeurt. (de val van de economie. w.)

Ondanks dat neigen we er toe te denken dat het zal gebeuren rond de tijd van januari, februari. Nu moeten jullie ook weten dat het niet opeenvolgend is, niet samenhangt. Het heeft betrekking op de aankomst of de acceptatie, want de aankomst is al lang geleden gebeurd, de acceptatie van de aanwezigheid van jullie sterrenbroeders en zusters.

Want als zij komen, verandert dat wat van waarde geschat wordt, wat economisch van waarde is, verandert. De waardes van technologie, zelfs van metalen, omdat zij andere metalen brengen, en een ander gebruik van de huidige metalen. Alles verandert.

En zo is het een volmaakt ogenblik om de lei schoon te vegen en om te zeggen: wacht eventjes. We moeten gaan opbouwen. En dit is de uitdaging die ik aan ieder van jullie geef en die ik heel vaak heb uitgesproken namens deze Raad van Liefde. Wàt willen jullie opbouwen.

We hebben gepraat over het afbreken en slopen. Maar wat willen jullie bouwen, mijn vrienden? Dat is waar eenheid en gemeenschap uit voortkomt. Dat is waar ik graag zou willen dat jullie je tijd, je energie en gedachten aan besteden. Niet alleen door er over te spreken via ons, maar ook tegen elkaar. Wat hebben jullie voor visie waar jullie Nova Aarde op zal lijken?

Omdat die niet alleen in de Vijfde of Zevende Dimensie in de vorm komt. Dit is een co-creatie. Deel van deze samenwerking is wat jullie willen? Wat wensen jullie?

Nu is de Occupy Beweging zeer krachtig geweest met de zelf verklaring om een verenigde gelijkheid van bronnen te willen. Maar waar lijkt dat op? Hoe ziet dat er uit?

Begin met construeren. Specifiek jij, beste Casey, jij bent een Halyon ingenieur. Of je nu een merkabah een kubus, een gebouw of een genootschap bouwt, jij bent een bouwer. Je bent een constructeur.

Dus, laat ons weten wat je denkt?

Casey: Ik wil er graag over nadenken. Ik ga verder er over na te denken.

AEM: Dat is alles wat we vragen. En ja, je kunt doorgaan.

Casey: OK. Ik stond Steve’s vragen te overzien. Ik denk dat je de meeste hebt beantwoord.

In het algemeen dit, wat blijft er nog over wat gedaan moet worden voor de Disclosure? En ik denk dat ik wat door elkaar gooide, maar zijn NESARA en onthulling nou gekoppeld? Of lopen die op gescheiden sporen wat betreft de timing?

AEM: Nou, zoals we gezegd hebben, ze zijn niet geheel van elkaar afhankelijk maar een opeenvolging ervan, het is een domino effect waar jij aan denkt. Wat er overblijft vóór disclosure? Heel weinig. Het is al onderweg.

Casey: Dat is goed nieuws.

Een vraag nog. Het woord NESARA, dit is mijn persoonlijke vraag dat het publiek kan horen. Zullen de overvloed programma’s feitelijk ook NESARA genoemd worden? Het lijkt me dat deze naam is verbonden aan een wet van het congres die de Verenigde Staten misschien zal helpen, maar niet noodzakelijkerwijs de wereld.

AEM: Het is zeer onwaarschijnlijk dat die NESARA zal worden genoemd en de reden daarvan is, zoals je zei, is dat deze term zo politiek geladen is geworden op positieve en niet zo positieve manier, en het heeft ook een betekenis gekregen van bureaucratisch gebroddel.

En het punt is, terwijl jullie naar een nieuw gebied gaan, een ander gebied, dat jullie meer in termen gaan denken van een verenigde wereld gemeenschap, dan eerder een gewone nationale gemeenschap. Je hebt meer dan ooit duidelijk gezien door wat er economisch is gebeurd in de laatste paar jaren, hoe alle economieën dooreen zijn gevlochten. Jullie kunnen niet werkelijk met een ervan omgaan zonder dat met de hele wereld te doen.

Er is ook nog een punt : dat jullie niet met overvloed willen omgaan in een gebied zonder consideratie voor jullie broeders en zusters in een ander gebied. Dus weet dat dit anders zal genoemd worden.

En het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat het overvloed zal worden genoemd omdat er nog steeds overblijfselen, opinies zullen zijn, laten we het zo zeggen, opinies dat overvloed iets is dat je verdient of niet verdient, of dat je er voor werkt of niet voor werkt.

En daar zit heel veel emotie aan vast. Dus zal het zeer waarschijnlijk een hele vlakke naam krijgen zoals een programma tegen onbillijkheid. Maar jullie zullen het weten als je het hoort, jullie zullen het weten.

Casey: Goed.

AEM: Wij zullen dit niet een naam geven, de menselijke wezens zullen dat doen.

Casey: OK. Ik denk dat dit alle openbare vragen waren die ik wilde stellen.
*******************


Bron: Archangel Michael’s Interview with Casey: Transcript Het medium is Linda Dillon(Steve Beckow: In deze transcriptie kijkt Aartsengel Michaël naar het voor-NESARA programma, het Brug Programma en Onthulling. Dank aan Jay voor zijn uitschrijven en Ellen die ook aan een versie werkte.)
Linda: Dit is een reading met Linda Dillon en de Raad van Liefde op 19 nov. 2011
19-Nov-11_casey.mp3

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE