Followers

Labels

Wednesday, November 23, 2011

Susanne Lie in haar blog, op 21 november 2011
Susanne Lie in haar blog, op 21 november 2011
Bron:  http://suzanneliephd.blogspot.com/

JouZelf      JullieZelf 

Dear One, ik had het gevoel dat El Morya bij me kwam vanmorgen om 3:00 uur en toen ik wakker werd kreeg ik de woorden Samensmelten met het Arcturische Groepsdenken. Welke boodschap moet ik nu oproepen?

Onze beste,
Wij de Arcturiërs willen graag dat je eerst de boodschap van El Morya ontvangt, want de downloading en samensmelting met het Arcturisch Groepsdenken is een lang proces, die een serie gaat worden.

Dear El Morya, ik hoorde je in mijn bewustzijn vanmorgen. Je zei iets over verantwoordelijkheid. Kun je doorgaan met jouw boodschap? Ik ben klaar om het te dicteren.

Suzille, ik ben een deel van het Groepsdenken waar je hierboven over sprak. In feite gingen alle Opgestegen Meesters in de frequentie van het GroepsDenken over op het moment van hun ascentie. We spraken als individu om het voor onze gegronde mensen comfortabel te maken maar nu keren we terug naar onze meervoudige uitdrukking als we met jou/jullie communiceren.

We willen zeggen dat je reeds je Arcturisch GroepsDenken hebt geïntegreerd. Met andere woorden, jouw multidimensionaal werkend systeem is nu geheel online, en dat is waarom je zo vergeetachtig bent geworden voor concepten die gebaseerd zijn op beperking en afscheiding. Net als jullie ooit in je bewustzijn geen concepten konden vasthouden van eenheid en ongeconditioneerde liefde, nu zitten jullie in het proces van loslaten van concepten van beperking en afscheiding.

Wij willen jullie, onze gegronde mensen, laten weten dat jullie volledig bij ons zijn, toch verlieten  jullie Gaia niet. Jullie zijn ge-bilocated (op twee plaatsen tegelijk) wat een eenvoudig concept is voor multidimensionale kennis, maar een moeilijk concept voor het drie dimensionale denken. Terwijl jullie eerder moesten worstelen om je bewustzijn te laten begrijpen en trouw te laten blijven  aan een multidimensionale werkelijkheid, moeten jullie nu worstelen om verbonden te blijven aan een werkelijkheid die nog resoneert in de drie/vierde dimensie. Velen van onze gegronde mensen hebben dit gevoel maar zij kunnen zich wel of niet bewust zijn van de reden voor hun problemen in het wereldlijke leven.

Deze ochtend hoorde je ons zeggen dat je een groot stuk verantwoordelijkheid moest dragen. Toen wij ‘you’ zeiden, bedoelden wij de meervoudige jou/jullie die al onze gegronde mensen inhouden die in het proces zitten om zich bij hun multidimensionale/groepsbewustzijn te voegen. Wij zeggen “multidimensionale/groeps” bewustzijn omdat groep en multidimensionaal de zelfde betekenis hebben voor ons. Maar, in jullie drie dimensionale denken betekent een groep wezens ‘veel verschillende dimensies van werkelijkheid’

Bijvoorbeeld, zoals we nu spreken, via de visie van jullie driedimensionale denken, schijn je alleen te zijn in jouw kamer. Maar, via jouw multidimensionale denken delen het groepsdenken van Opgestegen Meesters, het groepsdenken van de Arcturiërs en het groepsdenken van Gaia deze kamer met jou. In feite delen ze jouw leven met jou, want jullie bewustzijn is verbreed geworden om het groepsdenken van de vijfde dimensie en verder te omvatten. Natuurlijk zijn jullie je niet bewust van deze verbreding als je raam van waarneming alleen open staat naar de derde dimensie, en dat is iets dat je vaak moet doen omdat je je aardse voertuig moet vasthouden. Daar de derde dimensie afgescheiden is en opeenvolgend, moeten jullie dingen doen op een ordelijke manier. Bijvoorbeeld, je moet je sokken eerst aan doen en daarna je schoenen. In de vijfde dimensie stel je je voor dat je schoenen en sokken aan hebt en… dat doe je dan! (dat is dan zo!)

Maar ook, omdat het leven gebaseerd is op afscheiding, als je plotseling zou samensmelten met iets of iemand, zoals een samensmelten met een boom terwijl je rijdt, dan zullen jij en dat waarmee je samensmelt gewond raken. Omgekeerd, als je in een vijf dimensionaal voertuig zit en samensmelt, zeg maar met een vijf dimensionale boom, dan zullen het voertuig en de boom een samensmelting ervaren van moleculen om een boom/voertuig te worden. En geen object zal beschadigd worden. Ze zullen gewoon een ervaring hebben van een moment van complete eenheid. De boom, die levend is, zal de werkelijkheid van het voertuig ervaren. Maar ook zal het voertuig, dat levend is – want de gehele vijfde dimensie is levend – zal een moment van eenheid beleven met de boom.

De grote verantwoordelijkheid waar wij over spraken is de verantwoordelijkheid om constant de derde/vierde dimensie te onderscheiden van de vijfde dimensie en meer. Deze onderscheiding is een verantwoordelijkheid omdat jullie in twee zeer uiteenlopende werkelijkheden leven die compleet andere mentale constructies en frequenties van uitdrukking hebben. Jullie horen allemaal van bi-locatie, de kunst van leven in meer dan een werkelijkheid binnen hetzelfde NU. Jullie hebben nog de gewoonte om het meest van je aandacht in de derde dimensie te brengen, maar als je dat doet voelen jullie je hol, uitgeput en eenzaam. Deze gevoelens zijn wat je er aan laat denken dat JULLIE een multidimensionaal wezen zijn en NIET je perceptie moet beperken tot die frequentie van de werkelijkheid.

Bijvoorbeeld, zelfs in jullie gegronde leven, kijk je niet altijd naar beneden naar de een-dimensionale stenen, of kijk je altijd naar de twee-dimensionale planten? Kijken jullie altijd naar de grond of omhoog in de lucht? Nee, dat doen jullie niet. Dus, kun je dan zien hoe sommigen mensen zich anders voelen dan anderen? Sommige mensen onttrekken energie aan je, terwijl anderen met je samen lijken te smelten en je kracht geven. De eerste groep is nog in slaap, maar onbewust willen ze iets van het GEVOEL hebben dat ze onbewust in jullie herkennen. Omdat deze mensen nog niet hun kracht beseffen, hebben ze geen herkenning dat ze uit jullie energieveld staan te trekken. Ze willen jullie geen nadeel berokkenen; ze zijn het zich gewoon niet bewust.

Aan de andere kant, de tweede groep mensen is ontwaakt, en zij voeden jullie met hun prachtige energieveld. In feite beleven jullie beide een stroom van hernieuwde energie als je samen bent omdat jullie elkaar tot Eenheid brengen. Dit zijn de mensen die je uitzoekt als je wilt ontspannen en jezelf regenereren. Degenen van jullie die ontwaakt zijn naar jullie multidimensionaal bewustzijn leren te onderscheiden tussen deze twee soorten mensen. In die onderscheiding zullen jullie leren minder “tijd” door te brengen  met degenen die jullie uitputten en meer tijd met hen die waarderen dat jullie je ZELF zijn.

Jullie zijn de schepper van je leven. Jullie hebben de volledige mogelijkheid om dàt los te laten dat aan je trekt en niet in staat is om jullie wederkerig licht en/of liefde te geven op hun beurt. Als je voelt dat je deze mens, plaats, situatie of ding niet kunt verlaten, dan moet je naar binnen gaan en de reden vinden waarom je deze energie trekker in je dagelijkse leven schept. Er zit hierin een grote verleiding om je ZELF te vergeten en in het gewonde-ego te vallen van het slachtoffer zijn. Als dit het geval is, dan hebben jullie een prachtige gelegenheid om je percepties naar een hogere frequentie van jullie ZELF te brengen om beter het doel te begrijpen van deze uitdaging in je leven.

Vanuit dat perspectief zullen jullie in staat zijn om te begrijpen waarom je denkt dat je deze behandeling verdient zodat je naar de bron kunt gaan van die wonde en heb die lief om hem te bevrijden/los te laten. Jullie zijn te belangrijk voor Gaia om verloren te raken in gekibbel en confrontaties die gebaseerd zijn op de lagere frequenties van waarnemingen in het leven. Jullie zijn prachtige, multidimensionale wezens die bezig zijn met het proces van het ascenderen van jullie zelf en je planeet. ELKE mens, plaats, situatie of ding dat tussenbeide komt in die missie daar moeten jullie je op richten, die helen en of loslaten.

Voel de ongeconditoneerde liefde van jullie Multidimensionale ZELF om je heen en de ongeconditioneerde liefde voor het embryo van jullie Nieuwe ZELF in je. Herinner je om er aan te denken wie jullie zijn en waarom jullie momenteel een stoffelijk aardevoertuig vasthouden.

Wij, jullie hogere dimensionale uitdrukkingen van het ZELF, zijn altijd met jullie om je te helpen en je te gidsen.

El MoryaNo comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE