Followers

Labels

Friday, September 19, 2014

Anna Merkaba: Aartsengel Metatron en de 33de dimensie: Aarde gaat de Paarse Fotongordel in – Staat van Overwintering. 18 sept. 2014


18 sept. 2014

fruit_of_life___metatron_s_cube_ii_by_lilyas-d761o0m

Gepost door Brian R op 19 september
 2014.     

 Video for this channeling: Watch Here


Op de 22ste van jullie September gaan jullie allen een fotongordel in van Licht.

Want doordat jullie zonnestelsel inderdaad voet heeft gezet in een nieuwe overeenstemming, zal de planeet waarop jullie je allen bevinden de volgende stap nemen in haar evolutionaire proces, die vrede en harmonie met zich meebrengt van de voorgaande  eeuwen en de eeuwen die komen.

Een fotonische gordel die purpel/paars is van erkenningsprincipes zal uit een nieuwe serie overeenkomsten voor jullie planeet rollen. De portalen uit het verleden zullen her-integreren met de portalen van het NU moment in tijd. Jullie ego zal worden getransformeerd in een nieuwe staat van zijn. Jullie ego zal niet gaan verdwijnen – die zal gewoon een achterste stoel krijgen in je gedachten processen. Jullie zullen de wereld door een andere set ogen bekijken.

Jullie zullen beginnen de veranderingen in degenen om je heen te voelen; jullie zullen merken dat hun frequentie inderdaad is veranderd. Want terwijl hun ego-dominantie ge-égaliseerd en verkwikt wordt door de nieuwe energieën van de komende tijd, zullen zij de macht van hun ego’s laten varen, en hun hogere zelf zal wat ze zijn laten vasthouden.


Jullie voertuigen zullen dan bediend worden vanuit het gezichtspunt van je hogere zelf, eerder dan vanuit het ego. Vanuit dit voordelige punt zullen jullie in staat zijn om de levens die je hebt geschapen te bekijken, om de richting te evalueren waarin jullie gaan, en om je frequentie aan te passen, en daarbij jezelf op een lijn brengen met een nieuw pad van je keuze.

Jullie zullen in staat zijn je leven te bekijken zonder het vastzitten aan het materiaal – zonder attachment aan dat wat jullie zijn. Want jullie zullen tijdelijk vergeten wie je denkt wat je bent, en jullie wordt toegestaan om je leven te bekijken vanuit de hemelse verblijfplaatsen van je hogere zelf – alsof je beleefde wat in jullie wereld bekend staat als ‘een bijna dood ervaring’, zonder in enige pijn of lijden te zijn.

Want de meditatieve staat waarin jullie allen zullen binnengaan – een overwinteringsstaat, zoals je wilt – zal je stoffelijk menselijk denken laten werken met een andere serie overeenstemmingen, en hierbij letterlijk je ziel opheffen uit je lichaam met de bedoeling van herkenning en rectificatie.

Jullie zullen worden begroet door je gidsen, en zij zullen je helpen bij het bekijken van je leven en diverse aanpassingen maken aan het verleden dat je hebt beleefd. Als dit moment gebeurt, zullen jullie worden geholpen om etherisch terug te keren naar de pijnpunten, en de oude patronen van denken loslaten.

Dit zal en moet spontaan gebeuren en willekeurig terwijl jullie je van jullie gidsen bewustworden, als jullie de ruimte om je heen gaan beseffen en als jullie werkelijk die verbinding laten gebeuren.

Als zo’n verbinding gebeurt en je terug reist in de tijd naar de aspecten van jezelf die je echt hebt geschapen, dan zullen die aspecten worden toegestaan los te laten.

Nadat jullie je goodbyes/vaarwel gezegd hebben, zullen jullie ego’s in een staat van overwintering worden gezet, waarbij ze alleen worden geactiveerd door de toestemming van jullie hogere zelf.

De nieuwe tijd waar jullie allen in zijn gegaan zal het ego niet toestaan om in de stoel van de bestuurder te gaan zitten. [Jullie hogere zelf] zal je gedachten en daden zorgvuldig bekijken, je energie aanpassen te stromen als jullie door je dag gaan.

Jullie zullen beginnen om diverse stemmingswisselingen in je psyche te merken, waarbij je wordt aangespoord om de gedachten van het verleden te vervangen met gedachten van het NU. Jullie zullen wat verward zijn door de gevoelens en informatie die je krijgt.

Desondanks is het allemaal een proces van integreren van de nieuwe fundering van pas-gevormde principes. Alles waar wij over spreken is inderdaad door je hogere zelf vóór geschreven.

Als zodanig worden jullie voertuigen gewoon verbonden met dat wat reeds is gebeurd. Want jullie hogere zelven hebben  die veranderingen gevraagd, en  inderdaad beleven jullie die terwijl wij spreken.

Weet dat dit de natuurlijke staat van progressie is, voor je wezen, vanuit een vol materieel en vaste wereld naar een meer vloeibare en vloeiende wereld.

Jullie zullen stoffelijke veranderingen beginnen te merken in je lichaam omdat je structuur meer vloeibaar wordt en etherisch – terwijl jullie verder nog door de corridor gaan van ascentie.

Want ascentie zal doorgaan effect te hebben, en zal jullie tenslotte brengen naar het punt van waaruit je niet meer kunnen terugkeren naar de vastheid van de wereld die jullie eens kenden.

Vandaar, zullen velen van jullie het gevoel van verlies beleven en leegheid als je voor eens en altijd vaarwel zegt tegen de drie dimensionale ervaring.

Dit zal allemaal door jullie voertuigen worden verwelkomd in fasen, omdat het gewoon niet mogelijk is op dit moment om jullie voertuigen in een nacht totaal te transformeren in een nieuwe staat van zijn.

En dus zullen jullie doorgaan om in beide frequenties te werken, constant gaande van het ene end van het spectrum naar het andere. Laat het gezegd/gekend zijn dat jullie allemaal getuige zullen zijn voor interne en buitenste veranderingen.

Laat het gekend worden dat jullie zeer goed zijn voorbereid om de nodige condities en veranderingen te weerstaan die zullen plaats vinden van binnen en van buiten.

Want alles zal gaan overeenkomstig de goddelijke blauwdruk die vooraf is beschikt en ingezet is door allen die deze boodschappen lezen.

Wij vragen dat jullie zorgvuldig aandacht geven aan de drang van jullie voertuig. Geef zorgvuldig aandacht aan de psyche van je wezen. Geef zorgvuldig aandacht aan de leiding die jullie krijgen.

Jullie leven zal nooit meer hetzelfde zijn; jullie pad zal niet meer het zelfde zijn; jullie plichten om te handelen als bakens van licht zullen zoveel toenemen. Want jullie zullen inderdaad getrokken worden naar een nieuwe serie van werkelijkheden, denk patronen en manieren van zijn.

Weet dat wij naast jullie staan, klaar om je bij te staan in alles dat jullie zijn. Weet dat we onvoorwaardelijk van jullie houden. Weet dat wij hand in hand met jullie lopen en voet naast voet. Weet dat jullie ons kunnen oproepen wanneer je maar wilt. Weet dat dit zo is. Want zo is het.

Dat is alles dat we nu voor jullie hebben. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Vaarwel voor nu.Anna Merkaba – Energy Healer – Channeler – Lightworker – Author. For more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit: Sacred Ascension – Key of Life – Discover Your True Self Through the Vibrational Messages From Behind the Veil – http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com

   
(vertaling winny)

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE