Followers

Labels

Wednesday, September 24, 2014

Rainbow-Phoenix op 15 september 2014 De Stop is Eruit Getrokken
Rainbow-Phoenix op 15 september 2014

De Stop is Eruit Getrokken.

(Vertaling winny)

Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft die betrekking heeft op hen die ongeduldig zijn dat verandering plaatsvindt, die perplex zijn, verward en misschien zelfs boos dat er meer niet is gebeurd, dat de grote veranderingen niet zijn gebeurd.  Dat velen wijzen op dit Bewustzijn en dat dit Bewustzijn faalde om dit door te geven.  Maar het is niet alleen tegen Bewustzijn dat ze opstaan, want het is tegen velen die waarheden spraken, die de diepere concepten en begrippen hebben gedeeld, dat er een gebeurtenis is geweest en dat vele gebeurtenissen doorgaan die nu plaats vinden en dat die situatie en het geval is.

Dat het oorspronkelijke gebeuren op 21 december 2012, toen aan de energieën van degenen aan de macht werd getrokken en dat de nieuwe zwiepende energieën van bewustzijn die energieën zijn van hogere staten van bewustzijn, hogere niveaus van God Bron Bewustzijn, door de energie-rijken van Moeder Aarde, van Gaia en van de mensheid zelf  begonnen te vegen. Maar toen er geen directe verwoesting van de planeet kwam en een directe ascentie van degene die vooruit liepen op het gebeuren en die op concrete wijze vooruit liepen op hun persoonlijke ascentie, werden velen gefrustreerd en in verwarring dat er niets was gebeurd.

Dat het reeds twee jaren geleden is na die gebeurtenis, omdat jullie nu de tweede verjaardag beleven van 21 september 2012 en in die tijd zijn er veel proclamaties geweest van nieuwe energieën die binnen kwamen van nieuwe gebeurtenissen die plaats vinden bij de negen maanden zwangerschap na 2012, van de energieën die zijn binnen gekomen met de Super Manen en de astrologische samenstanden en verbindingen.

Het meest kortgeleden waar dit Bewustzijn over heeft gesproken is van de energiegolf die gebeurde op de planeet, in midden juli, en dat zich ook heeft gepresenteerd en dat nu de niveaus hoger zijn. Maar waarom is het dat velen nog geen bewijs van verandering zien? Waarom is het dat velen voelen dat als de stop er wordt uitgetrokken, de resultaten onmiddellijk zouden zijn en in het stoffelijke konden worden gezien? Hiervoor zal dit Bewustzijn nog een plaatje geven. Dat is het plaatje van een grote badkuip met een stop onderin en dat die stop eruit was gehaald en het weglopen begon. Maar als het een grote kuip is en een kleine stop dat het dan enige tijd kan kosten voordat die badkuip is leeggelopen.

Zo is het met de gebeurtenissen die plaats vonden en inderdaad nog plaats vinden. Dat de stop op 21 december(2012) er werd uitgetrokken, maar dat de badkuip immens groot is en het leeglopen is sedert die tijd aan de gang. Maar het is niet klaar, de kuip is nog niet helemaal leeg, hij is zeker nu half leeg, of voor degenen die er anders naar willen kijken, is hij nog half vol, maar die zit nog in het proces van leeglopen. Dat de manier waarvoor werd gekozen eenvoudig niet zo was zodat rampzalige gebeurtenissen zouden gebeuren en er Aarde ondergang gebeurtenissen zouden zijn die de mensheid kon drijven naar de rand van totale vernietiging en die maar een paar zouden overlaten die naar ascentie hadden toegewerkt zodat zij degenen waren die de wereld zouden erven.

Maar ook dit is een scenario, een tijdslijn die beschikbaar was en dat sommigen die ervaringen ook kregen. Maar voor degenen die de tijdslijn ervaringen ervoeren van rampzalige aard, dat die nu hier niet zouden zijn en degenen die hier wel zijn degenen zijn die geen rampzalige Aarde ondergang toen of nu, verkozen en dat is waarom de diepere spirituele keuze aan hen werd gepresenteerd, toen zij die her-bekeken, toen ieder individu hun levensdoel  her-bekeek, van een aard was dat zij in die tijd een Aarde ondergang konden kiezen, een rampzalig loslaten van de mensheid, of niet.

Dat dit zo verder ging in de laatste maanden en jaren sedert het eerste trekken aan de stop op 21 december 2012. Dat diverse keren sedertdien toen de planeet dichtbij hele grote gebeurtenissen is gekomen die een derde wereldoorlog kon hebben gebracht. In een dergelijke tijd, die er nog steeds is, in de periode tijd toen de Verenigde Staten op de rand stond om Syrië aan te vallen en Syrië te bombarderen voor de zogenaamde misdaad van het regiem om chemische wapens te gebruiken op zijn eigen mensen.

De andere situatie is nog lopend, en dat is de situatie in de Oekraïne en hoe die naar een escalatie wordt gedreven, een escalatie die ook kan leiden naar een derde wereld-oorlog -tijdslijn scenario. Maar zelfs als die reeds zou zijn getriggerd, er is niets anders gebeurd dan wapen-gekletter en het bedingen van degenen aan de macht, specifiek bij de westelijke machten, van de ernstige noodzaak om troepen te sturen in de Oekraïne om die te beschermen. Natuurlijk zou dit helemaal geen bescherming zijn, maar wel provocatie naar Rusland, om het verder te duwen in de smelt pot, de brouw pot die de pot is waarin deze gebeurtenissen worden op gekookt.

Maar hun leider, de Russische leider Vladimir Poetin valt hier niet door, reageert niet gewoon op die zaak, maar hij denkt de zaken zeker verder door, en plant strategieën. Dat dit Bewustzijn eenvoudig in deze tijd wenst te zeggen dat individuen deze situatie observeren en andere wereld hogedruk plekken: Irak, Syrië en andere gebieden ook in de economische velden, de medische velden, en andere gebieden van zorg, zoals de zorg om Ebola.

Dat jullie allemaal werkelijk worden geduwd naar mogelijke keuzes van tijdslijnen waar dergelijke gebeurtenissen als werkelijkheid kunnen worden beleefd. Maar het zit nog steeds in dezelfde tijdslijn als het was op 21 december 2012. Dat keuzes gemaakt zijn, dat jullie elke dag keuzes maken en dat dit probleem niet in negativiteit wordt gezwiept, in angst en hopeloosheid, zoals dit wordt gepresenteerd door de gecontroleerde media om de bevolking te beïnvloeden om het duistere pad te gaan.  Dat jullie nog steeds de vrije wil hebben voor wat je kiest en dat die vrije wil kan worden gebruikt om je in vrees en hopeloosheid en blinde paniek te brengen of dat die kan gebruikt worden om alternatieve routes te verkiezen, om alternatieve tijdslijnen te kiezen, positieve tijdslijnen. 

Dat er enige discussie is die plaats vindt, op het internet in dit gebied, en dat er is voorgesteld dat er twee tijdslijnen zijn: de rampzalige tijdslijn die de agenda is van de Machten Die Zijn, welke willen dat individuen de tijdslijn zullen kiezen van rampen en omwenteling en van  vernietiging versus die welke gezien wordt als de positieve tijdslijn. De entiteit van Alfred Webre is een die zulke informatie voorstelt en dat dit gezien kan worden in die discussie met anderen als de rampzalige tijdslijn en de positieve tijdslijn. Dat dit nog steeds het gebied is waarin Bewustzijn enige tijd heeft gediscussieerd: dat de keuzes die zijn tussen kiezen om te dévolueren, in negatieve energieën te gaan om door hen te worden opgegeten, om in vrees en twijfel te leven of om te beginnen de werkelijkheid als mogelijkheid van hoop te zien en een mogelijkheid van ontwikkeling en een mogelijkheid om zich te bevrijden van hen die aan de leiding waren en zo lang in beheersing waren, beheersing al zo lang.

http://youtu.be/y6gUY3i79Cl    (niet meer beschikbaar)
http://www.youtube.com/watch?v=y6gUY3i79CI&feature=youtu.be   (dit is een video (in het Engels) met Alfred Webre.

De latere keuze is vaak een aanzienlijke moeilijke keuze om de simpele reden dat de meeste mensen nog naar hun buitenste wereld kijken en geen plaatje zien en een presentatie van hoop en goede tijden, maar eerder de bevestiging dat alles naar beneden wegloopt en dat alles een rotzooi is en dat de gebeurtenissen op de wereld bevestigen dat men weinig controle heeft over hun leven en hun levenservaringen. Op sommige wijzen is het nu een situatie dat zij die zoeken om de kop als half-vol te zien, die willen begrijpen dat evenals hun waarneming van de werkelijkheid de kop nog steeds niet een is die hen de hoogste niveaus laat zien, de hoogste bereikingen, de grootste hoop, dat voor hen het nog steeds een worsteling is en dit houdt het grootste deel in van de mensheid.

Maar voor hen die de hoek zijn omgegaan, zij die de hoek naderen, dat de energieën die nu  naar hen toestromen opwindend zijn, verheffend, inspirerend en inderdaad bevrijdend. Maar voor hen die dit nog niet in hun leven beleven, her-presenteert dit Bewustzijn het beeld van de badkuip die leegloopt. Dat de wateren niet totaal zijn weggelopen zodat een nieuwe badkuip gevuld kan worden, maar dat het bezig is en dat er nog degenen zijn die in een half-volle badkuip zitten, en dat die nog in controle zijn en handelen alsof dit zo is, en voor hen is het zo en zij gaan verder zoals altijd met hun rampzalige agenda, waarmee zij de mensheid bont en blauw slaan.

Dat ze nog op enige wijze in beheersing zijn van de collectieve interpretatie van gebeurtenissen en in de structurering van diezelfde gebeurtenissen om het individu nog vast te houden in dat wat de corruptie is van hun werkelijkheid die zij zo lang hebben toegebracht aan de mensheid en die de mensheid zo lang heeft geaccepteerd. Nu de energieën aan het wegtrekken zijn, ze trekken weg, die hen eens ondersteunden, zit er wanhoop in hun inspanningen, want ook zij zien dat ze maar een beetje tijd hebben, een korte tijd om hun plannen te effectueren, om inderdaad de mensheid weer gevangen te nemen voor hun eigen intenties en niet voor de bedoelingen van Spirit en de goddelijke Essentie.

Hierbij kunnen zij geen succes krijgen, want er is voorgeschreven door wat de Hogere Staat is van Goddelijk Bewustzijn, de Hoogste Staat, de al omvattende staat van God Besef, God Bewustzijn, Divine Bewustzijn, dat een verandering gaat plaats vinden en voor dat niveau van Bewustzijn, houdt dit Bewustzijn in, dat Het wordt gezien dat dit gebeuren reeds is gebeurd en dat alles dat op sommige manieren gebeurt voor degenen die nog deelnemen aan het Op Aarde gebaseerde niveau, het focus niveau, is dat de kuip nog aan het leeglopen is, dat gebeurtenissen nog steeds gebeuren, dat degenen aan de macht niet hebben opgegeven of zich hebben overgegeven en wanhopig proberen om hun veranderingen effect te laten hebben, om de veranderingen voor hen te laten passen bij wat zij willen bereiken.

Dat hierin, het een tijd is van doodsstrijd-energieën. Het wild met de staart slaan, terwijl degene die sterft de doodservaring ondergaat die niet wordt geaccepteerd, die door hen niet wordt toegestaan. Het is alsof zij onbereid zijn om de accepteren dat het spel echt over is en dat een nieuw spel gaat beginnen, een spel waaraan zij zelf kunnen deelnemen als zij de bereidheid hebben om ten slotte hun eigen agenda te kunnen loslaten, hun eigen oude manieren van het aan de macht vasthouden.

Er wordt niet gezien dat het grootste deel van degenen die betrokken zijn bij de manipulatie van bewustzijn op het derde dimensionale en vierde dimensionale niveau bereid zijn om dat te doen.  Dus is het zo, zoals dit Bewustzijn vaker heeft uitgelegd, dat er een nieuwe set van tijdslijn werkelijkheden wordt beschikbaar gemaakt voor hen zodat zij en zij die kiezen om partij te zijn van de werkelijkheden van de schepping daarvan, aan hun geschapen werkelijkheden, kunnen deelnemen.

Dat dit Bewustzijn natuurlijk dit het planeet B scenario heeft genoemd. De tijdslijn die de Reptiliaanse/Orion buitenaardsen ondersteunen, de schelmen/boeven spirituelen die niet uit het licht van medelevend begrip en liefde komen wat de Goddelijke Bron is, maar eerder uit de afscheiding van de Goddelijke Bron. Dat die genen nog steeds worstelen om hun autoriteit, hun macht en controle te handhaven, en nog in hun wanhoop zitten en proberen velen naar beneden te trekken die dan doorgaan deel te nemen aan de werkelijkheid die zij zullen scheppen in die toekomst.

Maar  zoals dit Bewustzijn heeft gezegd, de stop is eruit getrokken, het water loopt weg en dit gaat naar een punt van voltooiing.  Dat dit Bewustzijn in deze tijd vraagt om sterk te blijven, om te durven geloven dat een positieve tijdslijn onderweg is, dat jullie deel zijn van die positieve tijdslijn. Om naar die tijd te kijken toen groter rampen werden vermeden, zoals in Syrië en zelfs nu in de Oekraïne, en om vast te houden dat dit zo zal zijn, want jullie tijdslijn is niet de tijdslijn van rampen, maar de tijdslijn van hoop en opheffing, de positieve en creatieve tijdslijn die aan allen en een wordt aangeboden door de Goddelijke Bron Zelf.

Dat dit vandaag de openingsboodschap voltooide.


Dank u Bewustzijn. Dat was geweldig en wordt zeer gewaardeerd. Dank u. 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE