Followers

Labels

Monday, September 22, 2014

Steve Beckow met de Goddelijke Moeder: de Tafel is Gedekt; Jullie zijn Klaar voor de Dans 14sept18


(vertaling winny)

https://d1br7wc30ambms.cloudfront.net/wp-content/uploads/2010/06/archangel-michael.jpg

18 september 2014 Een Uur met een Engel en de Goddelijke Moeder    

Graham Dewyea:  Hallo en welkom bij Een Uur met Een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en schrijfster van De Nieuwe Jij; Opduiken in de Schittering van het Hartsbewustzijn van de Mensheid.

Bij haar is Steve Beckow, stichter van de Gouden Eeuw van Gaia en schrijver van De Opbouw van Nova Aarde: Naar een Wereld die Werkt voor Iedereen.

Onze gast vandaag is de Goddelijke Moeder. Dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.

Steve: Dank je Graham. En Graham, jij en Suzy Maresca komen bij ons bij Lake Tahoe.

Graham Dewyea: Wat een onthaal!  We hebben een heel royale luisteraar en lichtwerker die ons benaderde en die dit heeft laten gebeuren. Dus ik weet dat ik ook voor Suzy spreek. We zijn gewoon ontzettend dankbaar en het zal prachtig worden om allemaal samen te komen.

Steve: Ik wens alleen maar dat we de hele groep bijeen krijgen! Maar volgend jaar zullen we dat zeker hebben.

Graham: Yeah

Steve: Ik kijk er echt naar uit, Graham. En Linda voordat we jou vragen om de Goddelijke Moeder te laten spreken door jou, wil ik haar aan degenen van onze luisteraars introduceren die misschien niet bekend zijn met haar en zich misschien afvragen wie zij is.

De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn twee aspecten, twee fases van de Ene. De Vader is rust en stilte. Dat is wat de Vader van de Moeder onderscheidt: leegte van beweging, maar gevuld met liefde en wijsheid.

De goddelijke Moeder is beweging en geluid, en dat is wat haar – nou, onderscheidt, het is moeilijk om dat woord te gebruiken – maar niet wat haar onderscheidt van de Vader. En zij is ook gevuld met liefde en wijsheid. De Goddelijke Moeder schept, bewaart en transformeert werelden, leven, enz. de werelden worden geschapen om ons een school met ervaring te geven die ons onze identiteit laat on-dekken als de Ene. En iedere keer dat iemand dat doet, ontmoet God God. En voor die ontmoeting werd alle leven gecreëerd.
Dus met die introductie wil ik graag de Goddelijke Moeder introduceren.

Goddelijke Moeder: En welkom aan jou, geliefde. Ja, ik ben de Moeder – moeder van een, moeder van allen, moeder van liefde en zoals je zegt, beste Steve, essentie van liefde, essentie van beweging en essentie van geluid.

En zo is het mijn vreugde om deze geluiden te maken, en om me bezig te houden met  de beweging van geluid, en zelfs wat je kunt denken met hart en armen om je te omvamen, te omhelzen, je er aan te herinneren dat je Een bent. Want er is echt heel weinig wat ik heb te zeggen. En ik zeg het in een miljoen universums en op een miljoen manieren, maar geliefden van Gaia, van Arcturus, van Andromeda, van CCC, jullie allen zijn Een, andere uitdrukkingen, heerlijke uitdrukkingen van ons, van Een en van jullie.

Dit is de kern waarvoor jullie zijn gekomen om volledig te begrijpen, te bevatten en te omhelzen in de wijsheid van je heilige zelf, dat jullie een weerspiegeling zijn, een spiegel; uniek; wonderbaarlijk in je schittering, je definitie van de Ene, van liefde.

En terwijl de illusie dat jullie iets anders zijn, snel desintegreert, verankeren de dieptes van begrip en wijsheid zich in jullie, niet louter dat je in dienst bent voor de Ene, niet louter jullie diepe affiniteit en liefde voor mij, maar jullie liefde voor je heilige zelf. Want hoe, hoe houden jullie van mij? Hoe dienen jullie? Hoe scheppen jullie en worden jullie? Want jullie zijn ook een oneindige uitbreiding, lief hart. Dus, hoe doen jullie dat als je niet in liefde bent, en in de liefde van wie jullie zijn.

Ja, dit is een thema, een constante, een veranderbare, een oneindigheid, een eeuwige, waar ik op neig  te hameren als Moeder. Want jullie waren bezig in diverse werkelijkheden, telkens, telkens weer, om deze ongelooflijke ervaring te hebben om jezelf van binnen te ontmoeten en daarom je bij ons te voegen, samen te smelten en met ons te zijn in waar je van kunt denken dat van buiten je is. Maar het zit ook van binnen. Net zoals het universum geheel in jullie rust, zo rusten jullie geheel in ons.

En er is, er kan geen afscheiding zijn in elk universum, op geen elke planeet, geen een dimensie. Het is niet mogelijk, om afgescheiden/apart te zijn. Nu, dat is een illusie die desintegreerde. Jullie oude Derde Dimensie werd grondig verwijderd. Het was een menselijke creatie, de macht waardoor zeker je schitterende vermogen tot schepping zich demonstreerde. – en als ik jullie zou plagen, zou ik zeggen– in misschepping/miscreatie. maar dit heeft jullie terug gevoerd naar dit punt van samenvoegen en dit punt van vereniging en van liefde.

Dus hoe kan dit een misstap worden genoemd? Ja, er zijn veel avonturiers die hun vleugels willen uitslaan en hun ego’s. Op sommige manieren maakt het niet uit, omdat die valse identificatie dat alleen is, vals. Spoedig of later, zullen jullie dat ontdekken. En bij die ontdekking, her-ontdek je jezelf en ons.

Nu, in de voorbije jaren – nou, eigenlijk eonen al, maar we zullen over jullie jaren spreken, want dat is het framewerk van binnen waar jullie in gewerkt hebben – jullie zijn tot het begrip gekomen, dieper en dieper elke dag, misschien moet ik zelfs zeggen elke minuut, niet louter jullie waarde, maar van je macht, van jullie wil, van jullie wens. Dit zijn maar aspecten van jullie heilige wezen. En de beweging waar jullie in zijn zit in de richting van de vervulling van jullie wens, van jullie missie en bedoeling, en daarom van mijn missie en bedoeling – als je daar op die manier over kunt denken.

Want ik sta niet op ’s morgens, of aan het begin van een nieuw leven en zeg gewoon, waarom ben ik hier en wat zal ik gaan doen? Dat is een unieke vorm ondernemen. En waarom ik dit zeg is omdat die ervaring er is die jullie hebben aan het begin en aan het eind, en daarom op veel manieren worden jullie, en zijn jullie geprogrammeerd in bepaalde mate om te zijn, tot een taak gedreven, tot missie en bedoeling gedreven.

Dit is een spirituele drift. Het is een harte-drift, om mij niet in de steek te laten. Het is onmogelijk om me ooit in de steek te laten.  Omdat daarin, inherent aan dat, het gevoel is van mislukken of scheiding. Als jullie twijfelen – ja, en ik heb je gevoeld, natuurlijk – als jullie wankelen, als je je dat afvraagt, ik breng jullie dichterbij. Ik zal je nooit mijden en wegduwen.
  
Zijn jullie vrij om te onderzoeken? Natuurlijk, Maar energetisch, zelfs  bij die exploratie zal ik jullie dichterbij brengen. En terwijl jullie dichterbij je essentie komen, bij je liefde, mijn liefde, onze liefde, is dat wat vaak gebeurt, zoete engelen, dat het je afvragen, het graven – niet de wanhoop, maar het graven naar de meest ware betekenis van je bestaan en van alle bestaan – die wordt dieper, meer intenser.

Het stoffelijke vertoon van het leven, zonder te letten op waar je woont of welke je omstandigheden zijn – die werden bepaald door jullie samen met je gidsen en mijzelf – het  uiterlijke vertoon wordt minder belangrijk, en dat groeit zeer diep en zeer snel.

Nu, hebben wij hierin, wat we de Ascentie fase noemen, hebben wij geschonken of energieën toegevoegd om die drift en dit weten te vergroten? Dat hebben wij zeker. En dat begon met mijn geschenk van duidelijkheid. Te vaak, geliefden, is jullie een geschenk gegeven, tastbaar en ontastbaar, van iets zoals duidelijkheid. En jullie zullen er mee werken, in wat wij zien als een hele korte tijd. En dan leg je het naast je neer alsof het een kinder speeltje is die je hebt uitgeprobeerd en waar je je mee verveelde. En toch wat wij doen is om de zeer goddelijke kwaliteiten weer te ontsteken die jullie niet alleen helpen maar je in het Ascentie proces zullen katapulteren, individueel en collectief.

Ik hoor zo weinigen van jullie tegen me zeggen: “Moeder, ik roep uw geschenk van helderheid aan vandaag.” Nu, dat is al in  jullie vastgelegd, zoals zoveel andere dingen. Dus is het gewoon dat bij je naar binnen te trekken, in je hart – ja, samen met mij, met de Ene, met de rijken die jullie niet eens kennen – om te kiezen daar toegang toe te krijgen.

Ik heb jullie mijn geschenk van genade gegeven, die de kroningsglorie is van alle goddelijke kwaliteiten, dat kun je gewoon oproepen. Jullie – en ik spreek in het algemeen naar de mensen van de wereld – jullie geloven niet totaal en geheel dat je de belichaming bent van genade. En dat spreekt nog deels uit je fragmentatie. Ja, jullie werken aan je integratie. Maar wat doe ik? Wat wij doen om dit weten te vergroten, opnieuw, dit interne en externe omhoog halen van genade?

Nou, ik heb mijn Tsunami van Liefde versterkt omdat terwijl het door jullie heen spoelt, dit niet alleen jullie kleurt met genade. Jullie moeten de zuiverheid oproepen, de helderheid, de genade om het te erdoor heen te halen. En ik wil niet dat je verdrinkt of stikt of dat je boot omslaat. Jullie zijn deze dag begonnen door te zeggen dat we een zijn. Ik roep jullie niet naar huis. Ik roep jullie op om te gaan spelen, om te spelen in deze prachtige tuin van Gaia, die morfeem is geworden, feitelijk, om een plek voor jullie te zijn, voor jullie om te vervullen, een plek voor jullie om te worden, te scheppen, en ja om te verrijzen.
Dit is een waarheid waar wij niet vaak over spreken. We spreken over her- oprichten, opnieuw besturen; en we praten over verrijzenis vandaag in de meest ware betekenis van het woord. Jullie doen de waarheid herrijzen van wie jullie zijn. Individueel en collectief, jullie doen mijn plan herrijzen voor deze planeet.

Jullie laten je wens verrijzen om Nova Aarde te bouwen. Dat is waarom je voor het eerst kwam en dat is waarom jullie in de vorm zijn gekomen, geïncarneerd werden, niet dat je vrij kunt vliegen en naar huis vliegen, maar wat uniek is in al mijn universums is dat jullie je verankeren en de liefde in de vorm zijn.

Of je nu een engel of een sterrenzaad bent, een hybride of een Aarde bewaarder, jullie zijn allemaal begonnen als die oneindige en eeuwige vonk van licht en liefde. Dat verandert niet. Dus wat jullie doen is die wekken, die verankeren, de volheid worden van jullie multidimensionale zelf, en het loslaten van enig geloof, enige zaak die jullie van vreugde afhoudt.

Laten we daar beginnen, beste Steve en ik zal je vragen laten stellen.

Steve Beckow:   Dank u, Moeder. U zei eerder   “in jullie miljoen universums.” En ik denk dat er misschien enkele luisteraars zijn die denken dat u dat metaforisch bedoelt, maar ik denk niet dat u dat doet, wel?

Godd.Moed:  Oh, nee, dat doe ik niet.

Steve: [lacht]  Wow! Het schijnt dat we een heel nieuw milieu scheppen. Wij noemen dit de Vijfde Dimensie. De Vijfde Dimensie bestaat aan de andere kant van het leven als het Mentale Plan. Maar het lijkt dat we een nieuw milieu scheppen in de zin van dat we in onze stoffelijke lichamen zijn en degenen aan de andere kant van het leven, die niet in hun stoffelijke lichamen zijn. Ten eerste, is dat waar? En ten tweede van alles, hoe zullen wij communiceren met het Mentale Plan, als gezegd wordt aan de andere kant van het leven, indien wij in stoffelijke lichamen zijn en zij niet?

Godd.Moed: Je geeft te veel geloof aan wat jullie denken als strikt opgesloten te zijn in beide, het stoffelijke en de niet-fysieke rijken en dimensionale rijken.  Dit zijn een variëteit aan uitleggingen voor dimensies, maar mijn wens – en daarom zal dat zo zijn (1) – is om dit heel eenvoudig te maken. Waar jullie aan hebben gedacht om in staat te zijn toegang te krijgen, zeg maar, tot de andere kant van het leven, waarvan jullie denken dat de Vijfde of Zesde of Zevende Dimensie is, die een deel van de constructie van jullie oude Derde was, nou, dan moet ik eerst sterven. En dat op veel manieren, was de wortel, of de beloning, om je vorm te verlaten, ouderwets of niet.

Maar dat is geen absolute waarheid. Het was een constructie om te begrijpen hoe jullie oude stelsel werkte. En wij weten, en dit deel is van wat sommigen van jullie, mijn zoete mensen, bekijken als verwarring, de kluts kwijt zijn, erover twijfelen, omdat ja, jullie scheppen een nieuwe omgeving, een milieu dat nooit eerder bekend was in het rijk van de menselijke ervaring op Gaia.

Ja, het is de terugkeer naar het oorspronkelijke plan, maar dat plan ging heel snel scheef in het allereerste begin.

Wat is het Mentale Plan? Het is een plek van ideeën, van het management van verandering, constante verandering: verandering van ideeën, verandering van geloof, verandering van een voorbeeld/paradigma, verandering van hoe jullie dingen ervaren. Nou, een van die dingen wat het Mentale Plan gedaan heeft is jullie laten geloven dat je hier niet in de vorm kunt zijn, en dat is gewoon niet waar!

In feite bestaan velen van jullie – en jullie weten tegen wie ik spreek op dit moment –  bijna totaal bestaan op het Mentale Plan. En jullie hebben uitwisselingen of gesprekken met wezens, zichtbare en onzichtbare – en dit is toenemend zo; en ik bedoel niet gewoon wezens die een menselijk vorm hebben gehad en sedertdien verder zijn gegaan; Ik bedoel het engelen rijk, jullie sterrenbroeders en zusters – telepathische  communicatie met andere menselijke wezens in en uit de vorm.

Nu denken jullie om in de stoffelijke werkelijkheid de Vijfde Dimensie te beleven, waar velen van jullie echt van houden is dat jullie degenen zullen willen zien die je al hebben verlaten, die hun stoffelijke vorm in de steek hebben gelaten, met je stoffelijke ogen, niet louter met  je derde en vierde oog – en je vijfde oog, tussen twee haakjes – dat is hoe het grootste deel van jullie dat rijk heden zien.

Ik houd jullie niet tegen om dat te doen, om te zien van wat jullie dachten als het onzichtbare met je stoffelijke ogen. Wat jullie daar van tegen houdt dat is twee-ledig.
Ten eerste geloof je dat niet. Dus dat is zelfs terwijl we vandaag spreken ik graag wil dat jullie dat loslaten. Geef het aan mij, kind.

En het tweede deel van die zaak is dat jullie niet geloven dat zij zonder vorm, zonder vorm gezien kunnen worden. Opnieuw dat is een geloofstelsel/denkstelsel.

We zullen daarover spreken want dat is anders dan zeg maar, jullie sterrenbroeders en zusters zien die in een stoffelijke vorm zijn. Dus wij sluiten hen daarvan uit.

Als jullie uit de vorm zin, kun je verschijnen als een symbool, als een geluid, als een kleur, als een orb, als een schaduw, of als een verschijning van je gewenste vorm. En dat is waarom je zovelen op Aarde die de doden zien, horen zeggen dat zij hen zagen maar ze zagen er uit alsof ze in hun twintiger jaren of dertiger jaren waren, of nog jonger.

Want dat is een keus die de ziel maakt wat betreft de vormen. En zij kunnen heen en weer dansen door een verschijning in de vorm te zijn, die net zo vast kan zijn als jullie, of een lichtpuntje, of louter een uniek geluid of geur. Dus dit is mogelijk. Het is niet alleen mogelijk. Zo is de manier van zijn. 

Nu, begrijp je wat ik zeg?

Steve: Ja, Moeder, dat doe ik.

Godd.Moed: Nu, is dit niet iets om naar uit te kijken?

Steve: Zeker, heel erg. En ik weet zeker dat er nog veel meer is om naar uit te kijken zodat ik er nog niet eens over kan nadenken, of er nog niet over nagedacht heb.
Godd.Moed: Zoveel van wat jullie doen in het werk – en jullie allemaal – en ja, ik spreek ook tegen mijn geliefde legioenen, mijn lichtwerkers; ja ook die van Michael; mijn liefde houders – zo veel van wat jullie doen is verankeren wat jullie gedacht hebben uit de toekomst in jullie ‘nu’.

Jophiël, Uriël, Gabriëlle, zij vertellen jullie allemaal dat de toekomst het nu is. Dus nu vertel ik jullie, dat zoveel van wat jullie aan het doen waren is om dat op te nemen en dat in de stoffelijkheid te brengen. Is dit eenvoudig? Ja en het is ook het meest complexe wat menselijke wezens ooit gedaan hebben. Want jullie zitten niet in de volheid van je verlichting of Ascentie; jullie zitten in het proces en dat zet letterlijk het onbekende op de kaart.

Dat is waarom wij, wij allen, jullie zoveel informatie geven, leiding, wat jullie denken dat ‘esoterische’ wijsheid is om jullie bij deze onderneming te helpen. Jullie zijn onze partners. Jullie neigen te zeggen : “Ik ben in dienst van de Moeder” En ik druk dat uit omdat jullie mijn familie zijn, jullie zijn van mij, jullie zijn mijn kinderen.

Sommigen van jullie vinden het niet prettig als ik jullie kind of kinderen noem, denken – denken! – dat dit jullie kleiner maakt en het maakt jullie amateurs die nog in het proces van leren zitten. Maar als ik dit zeg, dat ik van jullie houd, mijn kinderen, vertel ik jullie van onze band, van onze oneindige en eeuwige band; dat ik van jullie ben zoals jullie van mij zijn; dat wij een familie zijn.

Dus wat jullie ook zien en beginnen te beleven in wat jullie denken als de Vijfde Dimensie – die een heerlijke plaats is, tussen twee haakjes, een staat van zijn – jullie zullen ook zien hoe de verschuiving, niet het proces van hoe het wordt, maar het resultaat.  Dus jullie zien nieuwe relaties, nieuwe manieren van zijn, nieuwe instellingen, nieuwe steden van licht, nieuwe gebouwen, zuivere Aarde, schone lucht.

En terwijl jullie dat zien, als je denkt dat je je het bedenkt, brengt dat naar binnen en veranker het in jullie lichaam. Dus nu veranker ik schone lucht; nu veranker ik een vredige gemeenschap, want door dat te doen, verschuiven jullie het hele collectief.

Jullie hebben dat vele niet nodig om dit proces te voltooien. Denk er op deze manier over na: we spreken over het Mentale Plan. Het kostte heel weinig, zoals jullie begonnen te begrijpen, om de ontwijde/ontheiligde Derde te creëren en te verankeren. Dit was geen collectief besluit of schepping. Het werd een collectieve illusie, maar het was nooit een eenstemmigheid. En daarom, toen er eenstemmigheid kwam, alhoewel spiritueel – en emotioneel, tussen twee haakjes – het collectief in 2012, zei dat: “Wij willen dit corrigeren en het als EEN doen.”

In zichzelf was dit al een wonder. En jullie oogsten de beloningen van dat wonder. Ja, het voelt niet altijd zo, wel? Daarom willen we graag de gelegenheid verwelkomen om dit perspectief te delen met jullie, omdat zelfs de chaos, de vreselijke wanorde die op de oppervlakte is van het reinigen,  gewoon zo is.

Jullie zijn het, niet alleen wij, die jullie heel veel energie sturen. Jullie zijn het als collectief dat zegt: ‘Wij willen dit niet meer.’ Dus laten we het omhoog brengen op dezelfde manier als je je overgeeft, want jullie willen het gif kwijt raken.

En mijn lieve harten, jullie doen het zo. En jullie doen het zo veel sneller dan je dacht, en jullie konden dat niet zo alleen. Het gehele gezelschap van de Hemel helpt jullie en doen wat ze het beste doen, soms is dat ongezien, soms wordt er wat van gezien in termen van een resultaat.

In deze tijd van mijn goddelijke samenwerking, is er het vermogen -  de tijdslijnen in jullie framewerk, en in het eeuwige framewerk – om samen te gaan. Nu kan ik deze verbinding scheppen en veranderen? Natuurlijk. Houd ik die oneindig open? Nee. En waarom is dat? Omdat ik jullie ken. Ik ken jullie, mijn geliefde kinderen.

En als ik tegen jullie zeg, wat ik gedaan heb, dat jullie oneindig de tijd hebben om deze taak te voltooien, dan is dat eigenlijk wat jullie zullen doen. Het is niet, in jullie termen, zoals een zin van dringendheid zoals in een rechtmatige verbinding. En de analogieën in het menselijke rijk waar jullie aan kunnen denken – de maan, de sterren – de tafel staat klaar; jullie zijn klaar voor de dans; het orkest speelt – dit alles is klaar.

Dus wat is er nodig in het kort, mijn eenvoudig doorgaan om tevoorschijn te komen in jullie huiskamer? Wat ik zal doen. Het is jullie overgave, totale overgave, liggend op de vloer als een blanke vermicelli overgave (lying-on-the-floor-like-a-limp-noodle) voor de waarheid van wie jullie zijn, wat schitterend is, dat werkt, ja, in een menselijk framewerk.

Maar verwar je niet om in een menselijk, stoffelijke framewerk te zijn of in een werkelijkheid met beperking. Jullie zeggen,: “Nou mijn lichaam, Moeder, is slechts in staat tot zoveel.” En wat ik voorstel aan jullie is, jullie zijn nog maar pas begonnen met die experimenten, en ik bedoel geen klonen, enz. Jullie lichaam kan in staat zijn tot zoveel, maar jullie spirit is in staat tot zoveel meer!

En jullie kozen – ik zeg dit niet om jullie te kastijden – jullie kozen te geloven dat jullie slechts in staat zijn van zoveel. En jullie zeggen: Nou, ja Moeder, ik geloof dat, omdat ik denk dat ik al steeds op de deur heb geklopt, en die gaat niet open.” Maar de deur waar jullie op hebben geslagen is de deur van het oude paradigma. Keer je er van af. Laat ons de deur voor jullie openen. Laat ons jullie er doorheen escorteren, padvinders, wegwijzers, pilaren en poortbewaarders.

Er is hier een vertaal factor. En soms vragen jullie ons dat niet. Dus dan zeggen jullie tegen me: “All right, Moeder. Laat het me zien. Ik zal met u door die deur gaan, door dat portaal. Ik heb al die tijd al gewacht. Dus laat het gebeuren. En tussen twee haakjes, in de tussentijd kunt u veilig stellen dat mijn familie een dak boven hun hoofd heeft en voedsel op de tafel?”

Denken jullie dat ik dit niet weet? Natuurlijk doe ik dat. Er zijn twee zaken. Als je je overgeeft, en echt, jullie omarmen alles, als liefde, dan zal voor het stoffelijke worden gezorgd. Jullie kunnen dat paradigma breken, en velen van jullie doen dat al.

Maar het tweede stuk daarbij, mijn lieve engelen, is zo vaak dat jullie zeggen: “All right, ik zal het spirituele pad lopen, omdat dat is waar mijn vreugde ligt,” maar je gaat dan door, natuurlijk om je zorgen te maken over het voeden van jullie familie en alle aardse problemen. Vraag me hoe, om dit niet louter voor jullie te doen, want dat is de oude manier, toen wij zeeën scheidden en manna lieten regenen uit de hemel. Maar als jullie vragen op de manier  van partnerschap, van co-creatie van deze nieuwe wereld: “Hoe? Wat? Wanneer?” dan begrijpen wij deze woorden.  

Dus deel van wat jullie creëren in deze nieuwe werkelijkheid, en wat jullie genoemd hebben, beste Steve, het nieuwe milieu, is niet louter het aanvragen van mij of de hemel om er zorg voor te dragen. Dit gaat verder in een partnerschap, in co-creatie.  Want jullie zijn mijn machtige kinderen, en jullie weten hoe je dit moet doen.

Zal ik jullie helpen? Ik heb nog nooit gestopt met helpen. Zal ik het allemaal voor jullie doen? Nee, omdat jullie aan het leren zijn. Jullie leren en herinneren je die macht van schepping.

Zal ik jullie laten vallen, of laten verdrinken? Nee. Maar jullie zeggen: “Maar, Moeder, er zijn veel aan het vallen, in oorlog en misbruik en in honger.” Ja, dat is zo. En dit zijn zielen die heel duidelijk gezegd hebben dat zij dit zullen doen. Dit is hun missie en opoffering om het collectief door de deur te katapulteren.

Dus zij zijn verloren en worden geëerd en gekoesterd net zo diep en volledig boven als beneden. En het maakt niet uit of ze verschijnen als dader of als het slachtoffer, omdat zij allen die vonk van licht dragen. Ze worden allemaal geliefd.

Het zijn de daders, als ze terugkeren naar huis, of naar andere lagen gaan, die de grootste troost nodig hebben, het grootste medeleven – nee, geen toestemming, geen sanctie, maar healing. Dus oordeel niet, veroordeel niet. Maar jullie hebben de nieuwe energie vast, die de oorspronkelijke energie is.

Er was nooit zoiets als een oorspronkelijke zonde. Het was oorspronkelijk goddelijk. En als er ooit iets was dat als zonde moest worden geconstrueerd, was het dat dit was vergeten. Maar nu wordt dit herinnerd. Ik geef jullie een teken, ik houd jullie dichter en dichter vast. Ik kom naar jullie als jullie naar mij komen. We doen dit allemaal. Laten we het samen doen.

Steve: Moeder, kan ik een vraag stellen?

Godd.Moed; Ja.

Steve: Nou, ten eerste is er zo veel waar ik u over wil spreken, en een uur is gewoon niet genoeg tijd. Maar laat me deze ene vraag stellen. U sprak over dat wij lichtwerkers Nova Aarde opbouwen, en dat wij de nieuwe omgeving creëren. We worden spoedig, hopen we, ons wordt spoedig de Her-waardering gegeven met betekenisvolle overvloed, en veel lichtwerkers hebben de gelegenheid genomen om Zimbabwaanse dollars te kopen of Vietnamese dong. En ze zullen dan dat deel gebruiken om Nova Aarde te scheppen.

Kunt u ons zeggen, alstublieft, kunt u ons een charter/handvest geven van wat u graag ons wilt zien doen met dat deel van het geld dat dit gaat doen, in de vijf minuten die ons resteren?

Godd.Moed:  Eerst zorgen jullie voor jezelf en je familie. Je weet dat al door mijn geliefde Michaël.

Steve: Ja.

Godd.Moed: Er is een term die ik vrij vaak gebruik tegen jullie allen, en dat is aardig en het is genade. Dus als ik zeg: “Zorg voor degenen om jullie heen, diegenen in jullie gemeenschap” – en ja, ik bedoel jullie lichtwerker gemeenschap – die in nood zijn, en zorg dan voor wat je hart je dicteert, er zijn sommigen van jullie die onmiddellijk migreren om te zorgen voor mensen, en er zijn sommigen van jullie die onmiddellijk gaan reizen om te zorgen voor land, of voor de oceanen of de zeeën om Gaia te herstellen.

Er zijn sommigen van jullie die bewogen worden om systemen weer in te stellen, instellingen, culturen die ethisch gedrag ondersteunen. Dus doe dat, omdat het altijd op een lijn staat met jullie missie en bedoeling. Er zijn sommigen van jullie die zich bewogen voelen om te zorgen voor blaffende dieren omdat die honger hebben.

Nu, in deze nieuwe wereld zullen veel soorten die waren uitgestorven, weer terugkeren. Jullie steden worden plaatsen van frisse licht met speeltuinen en tuinen. En zo zullen sommigen van jullie daar voor zorgen en deel zijn van die schepping. Dus ga naar waar je hart je naar toe trekt. Velen van jullie zijn gekomen om te werken met jullie sterrenbroeders en zusters, omdat, vergeet dat niet, we weten  dat de aandacht van het moment ligt op de Ascentie en de voltooiing van deze wonderbaarlijke, wonderbaarlijke verankering van liefde.

Maar de volgende fase, lief hart, is het rimpel effect naar buiten in mijn universums. Dus velen van jullie zullen gericht zijn op het werken met jullie sterrenbroeders en zusters en de volgende Ascentie. (2)

Ga met mijn liefde. Vaarwel.

Steve: Dank u Moeder. Ik wenste dat we meer tijd hadden. Vaarwel.

Voetnoten
(1)  Wat de Moeders wens is, zal zijn. Haar wil is onweerstaanbaar.
(2)  Alle werelden zijn aan het opstijgen. Gebaseerd op wat Aartsengel Michaël tegen me heeft gezegd, dit lijkt op schema te liggen voor 200 jaren vanaf nu:
Steve: De volgende opdracht zit in de Zevende Dimensie?
AEM: Jullie zullen een keuze hebben van planetaire stelsels en dit is gewoon de ‘warming-up’ voor de Ascentie. Dit is om een verder omhoog gaan van vibraties te brengen naar het hele Universum. (Persoonlijke Reading met AE Michaël en Steve Beckow op 16 sept. 2011)
Aartsengel Michaël: Zoals ik tegen je zei, als jullie deze missie voltooien, dan kun je 200 jaren vakantie hebben. Maar wat je er mee doet, dat is aan jou, lieve! (Persoonlijke Reading met AE Michaël en Steve Beckow op 18 dec. 2012)No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE