Followers

Labels

Thursday, September 18, 2014

Rainbow Phoenix op 4 sept. 2014 Opstijgen naar Ascentie ! De Dogma van het Witte Licht


Rainbow Phoenix op 4 sept. 2014     Opstijgen naar Ascentie !

De Dogma van het Witte Licht

(vertaling winny)

Dat waar Kosmisch Bewustzijn  nu voor beschikbaar is, voor de bedoeling van deze channeling- sessie van Rainbow-Phoenix.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn voor de Rainbow-Phoenix leden sessie van 4 sept, 2014. Will Berlinghof is de Vertaler van uw boodschappen, Joan Mills is de vraagsteller   en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er in deze tijd een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken? Dank u.

Dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft. Dat Het wil spreken over dogma, dogma van geloof, dat wat het beschreven begrip is en de beschreven serie regels van geloof die veel religies vergezellen; veel houdingen van hoe men zijn leven moet leven, hoe je in de gemeenschap moet zijn en in de context van het leven op deze drie dimensionale planeet. Het is veel makkelijker voor de meeste mensen om gewoon een serie regels te hebben waarmee  men leeft, welke door hen zijn ingesteld en goedgekeurd die gedacht waren autoriteiten te zijn en experts.

Dat natuurlijk, de meeste denken dat dogma voornamelijk hoort bij religieuze dogma’s maar er is ook wat een sociaal dogma is, wetenschappelijk dogma, economisch dogma, politiek dogma. Die lijst kan maar door gaan. Dat mensen zijn getraind, zoals je wilt, om het makkelijker te vinden om gewoon hun leven te leven in overeenstemming met hun dogma dan om originele denkers te zijn, om buiten de doos van een dogma te stappen waar men in leeft, want om dat te doen zou voor de meeste mensen inderdaad allermeest moeilijk en op de eerste plaats niet in de veilige zone zitten maar in de onbehaaglijke zone.

Dat velen niet hun leven zo speculatief willen leven, wat niet zo sterke en heldere funderingen heeft, want dit is wat dogma voor zorgt: een sterke fundering voor het individu om hoe je je leven moet leven. Dogma moedigt geen je afvragen aan, moedigt geen vrije geest aan om over zaken te speculeren die twijfelachtig zijn of zaken die niet makkelijk worden begrepen, of zaken die in strijd zijn met dat wat het dogma is dat wordt geloofd.

Dat dit Bewustzijn deze zaak van dogma naar voren brengt voor specifieke redenen, want pas geleden heeft Het informatie gebracht wat het dogma van veel van de leden betwist, veel van de lezers. Wat speciaal problemen bracht is dat wat dit Bewustzijn globaal “New Age” dogma noemt. Want er is inderdaad dogma dat door hen wordt gevolgd die zeggen dat ze “New Age” mensen zijn. Dit houdt natuurlijk ook degenen in die Lichtwerkers zijn en Spirituele Zoekers. Dat een van de grootste dogma’s dat van het Witte Licht is, specifiek in context met het Witte Licht dat men moet binnengaan als men het stoffelijke verlaat en terugkeert naar zijn spirituele aard, hun grotere spirituele oorsprong.

Dat het in de laatste tientallen jaren gepopulariseerd is dat men naar het Witte Licht moet terugkeren. Films zoals welke bekend is als “Ghost” bijvoorbeeld die hun voornaamste acteur Patrick Swayze terug liet keren in het Witte Licht en dat dit gebeurde op een manier die inderdaad heel attractief was en een indruk heeft achtergelaten in het bewustzijn, speciaal voor degenen die deze fundamentele kennis zoeken  over wat je kunt verwachten na de dood. De popularisatie van dit concept gaat natuurlijk verder terug.  Er zijn andere films, ander beelden, andere presentaties van de media die hierover spraken, die dit lieten zien, maar er is ook dat wat de retoriek is van de “New Age” presentatie met informatie van dit soort zaken die in de laatste vele decades naar buiten werden gebracht.

Het is niet gewoon een populair geloof, want het idee om het Witte Licht in te gaan doet al een tijdje de ronde maar het is zeer populair geworden in dat wat dit Bewustzijn de “New Age” beweging noemt in de laatste tijd. Het dogma is natuurlijk dat als men sterft een ontlichaamde spirit wordt, dat er wat het Witte Licht is, en wat nu geleerd wordt wat moet worden binnengegaan zodat men terug kan keren naar de ziel, terug naar het vijf dimensionale bewustzijn.

Kortgeleden door zulke werken als de presentatie van Simon Parkes, dat dit naar voren werd gebracht als iets dat men niet moest doen, dat men inderdaad moet omkeren en in de andere richting moet lopen van het Witte Licht. Dat het concept om dat te doen allermeest moeilijk is voor hen die het geloof hebben geaccepteerd dat het binnengaan van het Witte Licht iemand terug brengt naar hun spirituele Bron, naar hun zielen Bron, en inderdaad zijn er zelfs zij die problemen hebben met deze lering en met degenen die dit presenteren, inclusief dit Bewustzijn welke dit specifieke dogma ondersteunen.

En zo is de sterkte en kracht van dogma dat men zich inderdaad bedreigd kan voelen als het dogma zelf wordt betwist, en men kan weerstand bieden, niet omdat het dogma correct is maar eerder omdat het dogma zo ingeslepen is in iemands programmering dat om dit geloof te betwijfelen, dit dogmatisch geloof, dat het iemands totale zin van wat is of niet is kan tarten, en als dogma vaak wordt vastgehouden als dat wat verzekering brengt aan iemands geloof, dat waar men in leeft, dat elk betwisten van dogmatisch geloof inderdaad bedreigend is.

Dat dit geloof in het Witte Licht de heilige koe is geworden van het New Age geloof en iets dat niet mag worden aangeraakt, niet moet worden betwist, niet moet worden vervangen, want als je dat doet zou dit inderdaad een situatie scheppen die zeer gevaarlijk is voor de ontwikkeling van de ziel als die wil terugkeren naar haar grotere bron-bewustzijn. MAAR DIT IS NIET ZO.

Dat inderdaad zelfs dat fundamentele dogmatisch geloof betwijfelen nodig is zodat men ten slotte voor zichzelf dat geloof bepaalt dat correspondeert met iemands eigen innerlijke kern voelen/denken van dingen versus dat geloof dat gewoon werd doorgegeven en door iemand wordt geaccepteerd die een zoeker is, in dit geval naar spirituele waarheid en begrip. Dat de menselijke conditie altijd de voorkeur geeft aan wat comfortabel is, dat niet betwist, dat wat de dingen makkelijker maakt voor iemand als ze door het intense moeras heen werken wat het menselijk leven is en de vele, vele soorten geloof die dit vergezellen.

Verder heeft dogma ook bedoelde opzetten om iemand te voorzien van een zin van superioriteit, want als men bepaalde superieure dogmatische geloven vasthoudt die in verbinding zijn met die door anderen worden vastgehouden, als men deel is van een grotere groep die een bepaalde manier van geloven heeft die dogmatisch is van aard, dan is er die superieure houding dat zij die deze dogmatische geloven hebben juist zijn, correct zijn en alle anderen zijn daarom fout. Dat dit makkelijk kan gezien worden in de gedeelten van de mensheid in de vele verschillende gebieden van menselijke deelname en menselijk leven.
Het grootste is natuurlijk godsdienstig dogma, maar zoals dit Bewustzijn reeds zei, zijn er veel soorten dogma. Dat met dit soort superioriteit, velen een bepaalde arrogantie ontwikkelen dat de wijze waarop zij geloven en wat zij vasthouden correct is, juist is, en deze arrogantie stroomt soms over naar een houding die veroordelend is naar anderen die niet hetzelfde dogmatische geloof hebben

In deze tijd is een belangrijk voorbeeld hiervan de Islamitische beweging, de radicale Islamitische beweging die zien dat zij juist zijn en alle anderen die hun extreme kijk niet hebben, verkeerd zijn. Hun dogma suggereert dat het juist is om een vijand te onthoofden, een ontrouwe aan hun geloof, maar dit is slechts doordat het dogmatische geloofsstelsel dat zij volledig hebben geaccepteerd en zich sterk mee voelen, zich arrogant mee voelen, dat zij de juiste manier van de dingen hebben. Iemand anders die hiernaar kijkt zal zien hoe gevaarlijk, hoe wreed, hoe onmenselijk hun dogmatische geloof is—zij die massa executie uitvoeren, terreur en zelfs onthoofding in het openbaar en wat dan op het internet wordt gezet.

Maar diezelfde mensen die de enorme ongeldigheid en onjuistheid van een ander zijn geloof kunnen zien, specifiek hun extreme geloof, zoals die wordt vastgehouden door die radicale, fundamentele Moslim mensen.. Kunnen die hun eigen beperkingen zien in de dogmatische geloven die zij zelf vasthouden? Het is vaak het geval dat iemand een ander zijn geloof kan zien en hen bestempelen als verkeerd of juist, vaker verkeerd voor hun geloof, hun dogma’s maar toch nog niet in zichzelf hun dogmatische geloof kunnen zien die zijzelf vasthouden?

Hier is een situatie met de presentatie van informatie die betwist dat wat dit Bewustzijn noemt ”het New Age Dogma van het Witte Licht’, een geloof bewister die druk en bezorgdheid in een schept, zelfs vijandelijkheid en boosheid bij hen die zichzelf als Lichtwerker van de hoogste orde zien. Ze weten dat deze man Simon Parkes en de informatie die zelfs door Kosmisch Bewustzijn wordt geleverd verkeerd moeten zijn, want zij hebben hun dogmatische geloof dat zegt dat dit zo is, dat zegt dat zij die dit betwijfelen en in diskrediet brengen verkeerd moeten zijn.

Denk eraan dat dit een dualistische manier is om deze zaak begrijpen. De dualistische manier die zegt dat zij gelijk hebben, alle anderen verkeerd moeten zijn. Dat deze zaak op een wijze een dringende noodzaak heeft en van belang is want veel Lichtwerkers hebben totaal genoeg van de derde dimensionaliteit zoals die in hun leven wordt beleefd en zijn te bereid om terug te keren naar het groter bewustzijn, Goddelijke Spirit en dat die manier van zich ontwikkelen door het Witte Licht binnen te gaan, wordt gezien als een soort garantie voor hun terugkeer naar de Godheid en terug naar het hogere vibrationele bewustzijn wat hun grotere ziel is, wat hun spirituele omgeving en thuis.

Maar tegelijkertijd, wat als er gebeurt als men vertrekt uit hun stoffelijke lichaam en de derde dimensionale werkelijkheid juist is, juist is in dat het dogma niet juist is. Om duidelijker te zijn, wat als bij het vertrekken uit de stoffelijke arena en zoekend om terug te keren naar de spirituele werkelijkheid, wat iemands spirituele thuis is, men een instrument tegenkomt dat enige tijd gebruikt is en gebruikt werd om verkeerd te sturen en het ziel aspect te misleiden dat wil terugkeren?  

Maar dit is een houding, een geloof, een dogma dat gebaseerd is niet op de waarheid van deze zaak, maar wat werd geaccepteerd om zo te zijn en vastgehouden werd door hen die wanhopig de stoffelijke werkelijkheid willen verlaten om terug te keren naar huis, om geldig, correct en juist te zijn, zonder betwijfeling. Nu hebben dit Bewustzijn en anderen zoals Simon Parkes een alternatieve kijk gepresenteerd die niet populair is, die iemand betwist tot in de diepste kern van zijn geloofsstelsel. Men hoeft Simon Parkes niet te geloven of zelfs dit Bewustzijn niet over deze zaak en men kan inderdaad door de afwijzing van het stoffelijke terugkeren naar het stoffelijke via de keus die gemaakt wordt bij de overgang naar de vierde dimensionaliteit  terug naar iemands spirituele omgeving, zijn spirituele thuis, door via het Witte Licht naar binnen te gaan.

Dit is de vrijheid van keuze. Dit is de vrije wil die alle voelende wezens hebben, de voelende wezens hier wat betreft degenen die mens zijn, want dieren hebben dit dilemma niet, het dilemma of ze wel of niet het Witte Licht binnengaan. Ze zijn voelend maar niet voelend in die mate dat mensen zijn, en als deel van de voorwaarde van de regels van de afspraak in het stoffelijke leven en de derde dimensionale werkelijkheid is dat allen de vrije wil hebben en keuzes kan maken, dat dit doorgaat als men de stoffelijke arena verlaat en het bewustzijn zelf terugkeert naar de oorsprong van de ziel. Dat dit nog steeds de vrije wil heeft. Dat dit kan kiezen om  het Witte Licht in te gaan dat dit middel op zijn plek is gezet door degene die de manipulators zijn van het bewustzijn in de Vierde dimensionaliteit, zij die de meesters zijn van de Bardos niveaus en de drie dimensionale niveaus die zoeken om het aspect van de ziel terug te laten keren in de stoffelijkheid, telkens weer.

Dit middel en deze bedoeling is waarom naar Aarde vaak gewezen wordt als de “gevangenis planeet”. Het is niet gewoon dat schelmen zielen hier worden gebracht, wezens die niet  van de hoogste orde zijn, zij die gezien worden als criminelen van bewustzijn – maar ook zij die gekozen hebben om een stoffelijke ervaring te hebben en dat die ook terugkeren door het middel van het Witte Licht. Maar het is voornamelijk door onwetendheid en door gebrek aan begrip dat deze methode van het telkens weer recycling van een zielen aspect, zich vereeuwigt.

Dat is de ware zaak hier en een die niet sterk werd betwist in de New Age gemeenschap, maar eerder wordt geaccepteerd en aanbevolen. Dat is de zaak hier.
Dat de ware zoeker van Spirit, de ware krijger van de Goddelijke wil uiteindelijk zal terugkeren naar de ziel, wat dat zit bevat in iedere cel van ieder wezen, die wens om terug te keren naar iemands spirituele bron. Het is niet anders dan de instincten van veel dieren zoals de zalm die terugkeert naar de kuitschiet-gronden van zijn oorsprong zodat die het leven kan vereeuwigen. Hij wordt gedreven naar zijn nood, het hoeft dit niet te analyseren. De zalm zwemt gewoon de stroom op en keert uiteindelijk terug naar de kuitschiet- gronden. Maar natuurlijk maken velen het niet, velen sterven langs het pad omhoog.

Dit staat gelijk voor veel van de ziel aspecten die zoeken om terug te keren naar hun spirituele thuis, hun zielen oorsprong, terug naar hun grote ziel. Dat de drift diep in ieder wezen zit, in iedere cel van elk wezen wat iemand voorwaarts drijft. Maar er is ook dat wat de energie is van de ervaring van het Witte Licht. Dat ook al wordt men gedreven, men kan worden misleid, misschien misleid door dat middel die dit zielen aspect terug wil laten keren naar de stoffelijkheid.

Dat als dit zo is, het een hopeloze situatie zou lijken te zijn maar het is werkelijk niet hopeloos, het is gewoon deel van de regeling naar stoffelijk bestaan, wat altijd zo geweest is, maar dat zelden werd geleerd en begrepen door degenen die een stoffelijk bestaan leven en zij die dogma verbreiden en ontwikkelen.

Daar dit zo is, dat als dogma wordt betwist, specifiek de heilige koeien van iemands eigen geloof, of dit nu een godsdienstig fundamenteel traditioneel geloof is of een New Age religie, dat als die informatie wordt gegeven, als de uitdaging is gemaakt, dat het buitengewoon moeilijk is voor het individu om voorbij die zaak te kijken, want dogma pakt het vast en trekt hen erin en maakt hen boos en maakt hen van hun stuk dat hun dogma, hun waarheid kan worden betwist. Nog erger is, dat hun dogma en hun geloof misschien verkeerd is, waar men niet echt naar wil kijken, want dit zou een te grote uitdaging zijn voor velen en voor de meeste mensen.

Maar als het zo is dat allen spirituele wezens zijn en dat allen uiteindelijk terug zullen keren naar de grotere  context van hun spirituele wezen, terug naar de hogere niveaus van spirituele vibratie en frequentie, dan ook al wordt men misschien diverse keren  gerecycled door het Witte Licht in te gaan, dat betekent niet dat dit permanent en eeuwig van aard is en betekent niet dat men niet naar die zaak kan kijken en zich realiseren dat deze methode kunstmatig werd geïntroduceerd als je een situatie wilt scheppen die de recycling van het ziel aspect telkens weer wil vereeuwigen, voor de bedoeling die niet gewoon de bedoeling is van degenen die dit middel en deze methode hebben geschapen, maar voor de Goddelijke Spirit zelf. Want de Goddelijke Spirit, want de ziel begrijpt dat de drift om terug te keren naar Spirit, terug in de Goddelijke Spirit, zo groot zal worden dat niets dat meer kan stoppen en de ziel ZAL terugkeren. Dit is de garantie die in de ervaring is ingebouwd van het menselijke leven, die in de spirituele behoefte naar evolutie is ingebouwd, naar spirituele evolutie, die er in gebouwd zit.

Deze dogma zaak, alhoewel die moeilijk is, alhoewel die beangstigend is voor sommigen om zulke dogma’s te betwisten, is nodig om zich te ontwikkelen, om zich te bevrijden van de ketenen van onwetendheid die iemand heeft geadopteerd en aangenomen, om terug te keren naar dat wat de vonk van het Goddelijke is dat binnenin ligt, die iemand altijd terug drijft om hun eigen spirituele thuisgrond terug te vinden.

Dat in de betwisting, degenen die de betwisting brengen, verkeerd worden geïdentificeerd als de krachten van het slechte die dergelijke onwaarheden vertellen, maar dit is absoluut onjuist, want zij die dergelijk zaken uitspreken, die zulke dogma’s betwisten, zoeken om te helpen en niet om achteruit te brengen of te verkleinen.

Dus met betrekking tot de betwisting, zit in deze informatie, in het dogma van het Witte Licht ligt de absolute mogelijkheid om zichzelf te bevrijden van de mind control (de geest beheersing) door diepe onderliggende geloof/dogma die werden ingeslepen in een individu tijdens hun leven, en misschien door diverse andere levens ook nog.

Dat dit het individu de gelegenheid geeft om zichzelf te bevrijden als men een ervaring heeft zoals de ervaring van het Witte Licht over het (sterven)overgaan, en daarom zij die bereid zijn om zich dat af te vragen, zij die bereid zijn om hun eigen dogma’s uit te dagen, specifiek zij welke dit Bewustzijn de heilige koe dogma’s noemt, dat zij degenen zijn die het dogma zullen breken en zichzelf zullen bevrijden om in hun hogere niveaus van bewustzijn te kunnen gaan en inderdaad om niet opnieuw te worden gevangen door hen die de bedoeling hebben dat te doen maar eerder om de ware soevereiniteit van iemands wezen weer te vinden als ze terugkeren naar de Bron, vrij en gemakkelijk om degenen te zijn die er doorheen zijn gebroken.

Dogma moet daarom ook worden begrepen als dat wat iemand zal begrenzen of beperken of iemand zal tegenhouden zich tee verbreden en dat zij die werkelijk geïnteresseerd zijn in verbreding, dat die altijd hun dogma’s moet betwijfelen, hun geloof, want zij doen dat zelfs niet  als ze misschien voelen dat ze gelijk hebben en dus ook gerechtvaardigd zijn om het geloof vast te houden dat ze hebben, dat ze inderdaad gevangenen zijn van die dogmatische geloven en omdat het de bedoeling en de wens is van de Goddelijke Vonk om terug te keren naar zijn eigen bron, dit is een niet te tolereren situatie die onder ogen moet worden gezien, waar mee moet worden omgegaan zodat men de vrijheid kan vinden van hun eigen soevereine wezen.

Daarom zou dit Bewustzijn gewoon vragen dat zij die het meest worden uitgedaagd door deze informatie, door dit radicale concept dat het Witte Licht misschien niet is wat het schijnt te zijn – kijk alsjeblieft dieper, stel alsjeblieft de vragen over waarom het is dat je zo’n sterke reactie hebt.

Als na zo’n onderzoek het nog steeds iemands geloof is dat het Witte Licht juist en geschikt is, dan gaan zij die deze noodzaak hebben door met de ervaring van het Witte Licht en het geloof in het Witte Licht. Er is niets verkeerd in dat te doen maar er is wel wat de consequentie zal zijn van een dergelijk geloof en dat dit opnieuw een terugkeren is naar de stoffelijkheid als iemand die heeft verlaten. Voor hen die bereid zijn om te worden betwist,  zelfs als dit oncomfortabel is en bereid zijn om te onderhouden dat dit dogmatisch geloof misschien niet is wat het lijkt te zijn, en voor hen die klaar zijn om dit los te laten dat ze hun verbreding zullen vinden en vrijheid in hun leven en in hun bestemmingen als ze willen terugkeren naar hun thuis Bron van Spirit en ziel.

Dat zelfs voor de reis zelf, dat er nieuwe vrijheid zal zijn door dit dogma los te laten wat hen andere dogma’s ook zal laten betwijfelen, ander dogmatisch geloof, ander manieren van denken die lang vastgehouden werden en die nooit als beperkend van aard werden gezien voor hun eigen leven en hun eigen levenservaring.

En daarom als afsluiting zegt dit Bewustzijn dat als iemands geloof wordt uitgedaagd en men er zich onprettig bij voelt en antagonistisch/vijandig naar hen die zo’n uitdaging  brengt of aan de uitdagingen zelf, dat dit werkt om dieper te kijken in iemands geloof en om het heilig koe -dogmatisch-geloof te vinden dat men vasthoudt, die iemand beperken en gevangen houden tot een dualistisch geloof en verwachtingen.

Dat dit de tijd is om dat te doen, deze kritieke en cruciale tijd, want het is noodzakelijk dat hen de gelegenheid wordt gegeven om zichzelf te bevrijden van het karmische wiel waarin men leefde en wat deel is geweest van iemands werkelijkheid van misschien wel vele levens. Dat het nu de tijd is, want de grotere kracht van bewustzijn die Goddelijk bewustzijn is, is bezig te gaan, die is naar de planeet gerold en deze brengt het spel omhoog om te kijken naar iemands diepere overtuigingen en geloof om het dogma te ontdekken dat erin ligt.

Dat dit zo is. Dat dit deze lange openingsboodschap voltooit.

Dat was geweldig Bewustzijn, mag ik een vraag stellen? Het is een vraag wat een soort zeuren is. Als iemand in een moeilijke  situatie zit… in het verleden waar het dogma om iemand heen zit met het Witte Licht en je bent in orde, hoe past dat in alles? Dat heeft geen betrekking met overgaan/sterven of iets dergelijks. Dit gaat gewoon over het dagelijkse leven. Hebt u daar commentaar over?

Dat dit een uitstekende vraag is, want daar is natuurlijk wat verwarring geeft tussen het Licht dat beschikbaar is voor iemand als iemand dat oproept, zoals je noemde voor bescherming of hulp tegen dat wat het instrument van het Witte Licht is dat wordt gebruikt door degenen die deze bedoeling en ontwerp hebben om de spirit en het zielen aspect te vangen om terug te keren naar huis en die te recyclen.

Dit is een totaal andere materie. Dit Bewustzijn heeft slechts gesproken over dat wat het instrument is van het Witte Licht, niet over wat het trekken is van de energie, de hogere energieën van spirituele verlichting en bewaring, bescherming en informatie welke bevat liggen in de spirituele kracht van het Goddelijke die bekend is als het  Witte Licht of gewoon het Licht van Spirit, het Licht van het Goddelijke. Daarom, begrijp alsjeblieft dat als men actief werkt met deze energie, de energie van Licht, dat dit niet in de zelfde orde zit dan waar dit Bewustzijn over heeft gesproken: dat wat het Instrument is van het Witte Licht dat verstrikt en gevangen maakt. Is dit duidelijk?

Ja, dank u zeer om dit te verduidelijken. Ik kende dit en probeerde het te begrijpen, maar ik blijf denken; Nou, dat is toch niet goed, maar dit is juist en ik waardeer die uitleg. Dank u, Bewustzijn.

Bevat daarin wat de vraag was en dat wat het zeuren is dat je ervoer, de uitdaging die je beleefde, is de ervaring van het je afvragen. Dat het misschien oncomfortabel voelde, het voelt problematisch als men informatie gepresenteerd krijgt die dogmatisch van aard is maar door iemand vastgehouden wordt en ander geloof bedreigt dat men kan hebben, zoals het werken met het Witte Licht. Dit is misschien een reden waarom zovelen niet willen uitdagen/betwisten, want zij willen niet zien dat andere geloven misschien ook onjuist zijn, ook dogmatisch zijn. Want als zij dit betwisten en het wordt bewezen, Wat hebben ze dan in hun leven, wat zou dan de bedoeling van hun leven zijn als dat wat zij geloofd hebben op het diepste niveau, als zodanig, niet waar is? Begrip je waarom dit daarom zo uitdagend is?
Absoluut, ja.

Om door te gaan, wat echter nog steeds belangrijk is, is om te betwisten want als het zo is dat andere geloven ook onjuist zijn, zou het dan niet gunstiger zijn om je dit te realiseren en om die geloven in de steek te laten die men heeft vastgehouden maar die uiteindelijk iemand vasthouden en iemand gevangen nemen in die werkelijkheid wat zo onprettig is voor iemand?

Daarom is het zo belangrijk om je vragen te stellen, om serieus te kijken naar die zaken. Niet in vrees en in schroom, niet in afwijzing of dergelijke uitdagingen, maar eerder met begrip dat als men zich dat afvraagt en bereid is om iets dieper te kijken, men de waarheid van die zaak zal ontdekken. Men zal evolueren, men zal groeien, men zal zichzelf bevrijden uit die dogmatische geloven die levens lang door de strot werden geduwd, al vele levens in het bewustzijn wat het individuele bewustzijn is.

Daarom is het van buitengewoon belang om bereid te zijn om naar dingen te kijken en om tot een besluit te komen of men wel of niet zo’n uitdaging kan accepteren of zo’n uitdaging kan afwijzen. Als men zo’n uitdaging kan afwijzen, betekent dat niet dat men voor een eeuwigheid wordt veroordeeld en dat is ongebroken, dat men voor altijd is gevangen in zulk een geloofsstelsel. Het betekent gewoon dat men nog de ervaring heeft en moet doorgaan totdat men een punt bereikt waar men werkelijk op een plek komt waarop ze bereid zijn om diep en serieus naar die zaak te kijken.

Voor degenen die worden uitgedaagd, maar openlijk groei en ontwikkeling wensen en hun begrip en besef willen verder helpen, dat het kijken naar die uitdagingen zelfs als ze onprettig zijn, nieuw inzicht zullen brengen nieuw besef, nieuwe verlichting van dat wat de waarheid is wat achter de maatstaf van waarheid ligt waarvan zo velen denken dat dit zo is. En omdat het altijd de manier van Spirit is om de uiteindelijke waarheid te zoeken, de Goddelijke Waarheid, dat is de enige manier uiteindelijk die men spiritueel kan bevorderen. Het is de zaak van zielen volwassenheid en zielen wijsheid die het individuele aspect van bewustzijn begeleidt op de lange en uitgebreide reis van het Goddelijke dat zichzelf ervaart in een drie dimensionale stoffelijke werkelijkheid. Maar de Goddelijke Vonk zoekt altijd om terug naar huis te keren en om terug te keren naar zielen bewustzijn, het individuele zielen bewustzijn, terug naar zijn grotere context , terug naar zijn hogere niveau van begrijpen en besef en zijn. Dit is zo en dit is altijd zo geweest en het zal zo voor altijd blijven,

Dat was uitstekend en geeft een fantastisch begrip over het verschil tussen die twee en natuurlijk zitten ze in de drie dimensionale dualiteit maar dit was uitstekend en ik weet zeker dat het veel leden en mensen zal helpen. Dank u, Bewustzijn.

Dat dit Bewustzijn compleet is bij dit onderwerp. Het begrijpt dat er misschien veel vragen zijn vanwege deze informatie en informatie die gegeven werd door iemands als Simon Parkes maar dit Bewustzijn staat klaar om zulke vragen te beantwoorden. Maar nu is het compleet.


Dank u, De Wet van Dankbaarheid is absoluut aangeboden. Dank u, Bewustzijn.  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE