Followers

Labels

Tuesday, September 9, 2014

JULLIE LIEFDE IS NU NODIG !

JULLIE LIEFDE IS NU NODIG !
Door Patricia Cota-Robles  www.eraofpeace.org
7 september 2014

(de video heet: HET BEWUSTIJN DOEN OMHOOG GAAN) 

Sedert het begin van 2014 is de Aarde en alle leven dat op haar evolueert door een geïntensiveerd zuiveringsproces gegaan. Van buitenaf gezien houdt dit danig huis in ieder deel van de wereldbol. Deze reiniging beïnvloedt ieder van ons individueel in onze persoonlijke levens en die beïnvloedt ook collectief de gehele Familie van de Mensheid, omdat wij Een zijn en er geen apartheid/scheiding is. Als we het nieuws aanzetten of bekijken wat er gebeurt via de beschikbare media, lijkt het dat er geen enige logica zit in de dingen die er gebeuren, maar dat is niet waar.

Wij zitten midden in de grootste verschuiving van bewustzijn die ooit is ondernomen in welk  stelsel van werelden ook. Maar om deze verschuiving/verandering te voltooien, die ontworpen is om uiteindelijk elke man, vrouw en kind op Aarde naar een verlichte staat van Christus Bewustzijn terug te brengen, moeten we de verouderde menselijke mis-creaties uit de oude Aarde transmuteren, deze veroorzaken nog steeds ongelooflijk pijn en lijden voor de massa’s van de mensheid. Deze informatie kan misschien onwennig zijn voor jullie, maar iedere aparte mens op Aarde is zich duidelijk bewust van deze intense Waarheid, via de Goddelijkheid van zijn of haar IK BEN Aanwezigheid. In feite hebben wij ons ALLEMAAL al levens-lang voorbereid voor dit moment. Om die Waarheid te bevestigen, neem je die informatie naar de Goddelijkheid van je Hart en vraag aan je God Zelf om jouw deel te onthullen in dit vitaal belangrijk facet van het Goddelijke Plan. De reden waarom deze informatie op dit kritieke moment nu naar je bewustzijn wordt gebracht is omdat JULLIE LIEFDE NU NODIG IS !

De Aarde en al haar leven zijn zegenrijk door de Verschuiving van de Eeuwen heen gegaan. Nu worden dagelijks en per uur duizenden mensen over de hele Planeet wakker. Deze ontwakende zielen beginnen zich te herinneren wie zij zijn en waarom zij het privilege zijn gegeven om in stoffelijke incarnatie te zijn tijdens dit veelbelovende moment op Aarde. Als onze zusters en broeders ontwaken, realiseren zij zich dat zij Zonen en Dochters zijn van God en dat alles dat onze Vader-Moeder God heeft, van hen is. Met die realisatie worden deze kostbare mensen opgetild in hun bewustzijn. In een hoger niveau van bewustzijn zullen ze vrijwillig de Open Deur zijn waar doorheen het Licht van God kan stromen om deze zoete Aarde en al haar leven te transformeren in Aarde’s Goddelijke Bestemming, en dat is Hemel op Aarde.


Dit fenomeen veroorzaakt dat het Licht van God exponentieel toeneemt. Terwijl het Licht van God toeneemt op deze Planeet, wordt alles dat een conflict heeft met dat Licht naar de oppervlakte geduwd om te worden geheeld en terug getransmuteerd naar Licht. Ongelukkig genoeg concentreren onze recalcitrante en op angst gebaseerde zusters en broeders zich op deze aan de oppervlakte komende negatieve patronen en geven daar op betreurenswaardige wijze uiting aan. Die niet-ontwaakte mensen begrijpen niet dat we naar voren gaan het Licht in. Zij denken dat zij zullen worden vernietigd en verliezen hun vermogen om te bestaan als ze niet tot het uiterste vechten om de verschuiving in het Christus Bewustzijn, die bezig is,  te weerstaan. Ook al verergert hun boosaardig gedrag pijn en lijden van de Mensheid, hun inspanningen zijn voor niets. Wij gaan naar voren het Licht in en er is geen terugkeer meer mogelijk.

Het Gezelschap van de Hemel echter, heeft onthuld dat JULLIE en IK en ieder ontwakend persoon op de Planeet het vermogen heeft/hebben om de chaos te verminderen die onze broeders en zusters over de hele wereld ontketenen. Om dit te doen, moeten wij het Licht van God aanroepen namens hen en om de heilige ruimte voor hun terugkeer naar het Christus Bewustzijn vast te houden. De Wezens van Licht uit de Rijken van Verlichte Waarheid hebben ons verzekerd dat door vrijwillig de Open Deur te zijn voor deze niet-egoïstische Activiteit van Licht, we in staat zullen zijn om het zuiveringsproces minder onstuimig  te maken.

Het Gezelschap van de Hemel wil dat wij weten dat deze zuivering niet zou worden toegestaan in dit versnelde tempo als het meer kwaad dan goed zou veroorzaken. De reden dat dit wordt toegestaan is omdat er miljoenen ontwaakte mensen op Aarde zijn die zich tastbaar bewust zijn van de grootsheid van wat er op Aarde gebeurt. Deze bereidwillige Zonen en Dochters van God, die JULLIE en MIJ inhouden, dienen als instrumenten van God en roepen het Licht aan namens onze zusters en broeders die meedogenloos vechten om ons tegen te houden om naar de verlichte staat van het Christus Bewustzijn te verschuiven.

Om de collectieve pogingen van ontwakende mensen over de wereld veel makkelijker te maken, hebben onze Vader-Moeder God en het Gezelschap van de Hemel ons een krachtige visualisatie en Activiteit van Licht gegeven die het bewustzijn van onze zusters en broeders  die zo zeer bang zijn en degenen die weigeren om door te gaan in het Licht, zal omhoog brengen. Dit wonderbaarlijke Geschenk van Uit de Hoogte zal enorm ons ALLEN assisteren in het proces van terugkeer naar het Christus Bewustzijn.

Wij hebben een Youtube video gecreëerd met die verbazende krachtige Activiteit van Licht en daar krijg je makkelijk toegang toe door de link hieronder. De video heet : HET OPHEFFEN VAN HET BEWUSTZIJN.

(If this link does not work please copy and paste it into your browser)

De Wezens van Licht vragen ons allen om deze YouTube dagelijks te bekrachtigen, als dat mogelijk is, volgens je Harte Roep, van nu tot in de Equinox in September.

Door deze Activiteit van Licht zal het pad worden geruimd voor de instroom van Licht die van 13-18 september zal gebeuren bij het 28ste Jaarlijkse Wereld Congres voor Illuminatie. Dit gebeuren is een wereld gebeuren, maar de Lichtwerkers die dit stoffelijk bijwonen zullen bijeenkomen in het Portaal van Neerslag (Precipitation) in de Bergen van Grand Teton, in het  prachtige Jackson Lake Lodge in Moran, Wyoming. USA.

Precipitatie/Neerslaan is de Activiteit van Licht waardoor ongevormd, oorspronkelijk Licht Essentie direct getrokken wordt uit het Universum en in vorm wordt geconverteerd. Dit is de frequentie van Gods Licht dat de Mensheid moet gebruiken om de wonderbaarlijke patronen van de Nieuwe Aarde tastbaar te manifesteren en om iedere man, vrouw en kind te helpen bij het proces van TERUGKEER NAAR HET CHRISTUSBEWUSTZIJN, wat zich moment voor moment ontvouwt in de harten en denken van mensen overal.

Voor degenen van jullie die zich bij ons zullen voegen in bewustzijn en je voortreffelijke Licht toevoegen aan het 28ste Jaarlijkse Wereld Congres van Illuminatie, vanuit je heilige ruimte op de Planeet, weet dat terwijl dit gebeuren zich elke dag verder ontplooit, de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid ons zullen leiden, stap voor stap, door de diverse facetten van het zich ontvouwende Goddelijke Plan. Om deze reden hebben wij van te voren niet veel informatie over de specifieke Goddelijke Ceremonies.

Het belangrijkste voor ons allen is om te begrijpen dat wij ALLEN al levens lang zijn voorbereid om ons unieke facet van dit Goddelijke Plan te vervullen. Ik moedig jullie aan om te luisteren naar je hart en om te WETEN dat ook jullie iedere dag worden geleid door je
IK BEN Aanwezigheid en het Gezelschap van de Hemel.


Wij werken in HET EEUWIGE MOMENT VAN NU in de hele week, dus als je in staat bent om je te voegen in het bewustzijn met ons, zal dat goed en perfect zijn. Het maakt niet uit of je met ons mee doet op precies dezelfde tijd. Als wij gefocust zijn in het Eeuwige Moment van het NU, zijn we EEN in perfecte synchroniciteit.

De stuwkracht van Licht zal zich opbouwen vanaf de openingsceremonies op 13 september tot aan de sluit ceremonies op 18 september. Jullie Goddelijke Intentie is wat er toe doet. Weet dat als je bedoelt om de meest krachtige Lichtkracht te zijn waarin je in staat bent te zijn tijdens dit wonderbaarlijke facet van het Goddelijke Plan, dan zul je dat zijn. Vertrouw op jezelf!

Dank je voor je hartelijke wens om de Mensheid en deze kostbare Planeet bij te staan. Jullie Licht en Liefde zijn nodig en worden dankbaar geaccepteerd door Moeder Aarde en ALLE Leven dat zich op haar ontwikkelt.

Ik waardeer werkelijk jullie en je magnifieke Licht die je aan de wereld geeft.

God zegene jullie.   
Patricia Cota-Robles

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization
FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909
New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel heeft copyrights maar je hebt mijn toestemming om dit via elk medium door te geven zolang als het gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd, en de juiste credit line er aan vastzit. Dank Jullie.

©2014 Patricia Diane Cota-Robles
De informatie in deze maandelijkse doorgeving wordt aan de Mensheid gegeven door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Bedoeling van deze hemelse doorgevingen is om de Mensheid te bemoedigen, te bekrachtigen, op te heffen en te inspireren door het grotere plaatje te laten zien in deze prachtige maar vaak moeilijke tijden.

The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

 (It may be necessary to cut and paste the above URL if the line is broken)


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE