Followers

Labels

Tuesday, December 30, 2014

Een Jaar “ Bovenop” de Aarde Boodschap van Sanat Kumara (Meester)Sanat Kumara spreekt:

Een Jaar “ Bovenop” de Aarde
Boodschap van Sanat Kumara
(Meester)Sanat Kumara spreekt:
(vertaling winny)

Geliefde Mensen, we spreken door maar ook tot jullie. We komen in jullie NU om je te helpen herinneren wat je op Venus leerde voordat jullie je eerste incarnaties op Aarde hadden.

(Uitleg: Na de val van Atlantis, die voorafging aan de val van Lemurië, viel de Aarde bijna van zijn axen weg. Naast het feit dat de planeet twee grote geweldige ‘omkeringen’ (aardbevingen/overstromingen) had gehad was er ook veel meer duisternis op Gaia’s planeet dan dat er licht was. Daarom zond Gaia een oproep uit naar de ENE om haar alsjeblieft lichtwezens te sturen om Haar planeet binnen te gaan om Haar te helpen haar evenwicht met  Haar axen te herwinnen.)

Velen van ons kwamen uit onze hoger dimensionale thuiswereld om een incarnatie op Aarde te nemen om de planeet te helpen. We gingen eerst naar Venus om onze resonantie te verlagen zodat we zelfs een planeet met zo’n lage frequentie konden binnengaan en om ons voor te bereiden op onze missie.
(Voor meer informatie over Venus, lees Visions from Venus, beschikbaar op Amazon.   Reconstructing Reality, Book 2 is nu ook beschikbaar.]
Jullie allemaal die in dit HIER en NU zijn, waren degenen die antwoordden op Gaia’s oproep bij de val van Atlantis. Jullie waren zulke lichtwezens dat jullie naar Venus toe moesten om je frequentie te verlagen zodat je in een vorm kon stappen op Gaia’s ernstig gewonde planeet.
Het is niet belangrijk of jullie je die reis wel of niet herinneren. Wat wij, Sanat Kumara, NU in je herinnering oproepen is de dienst die jullie beloofden te doen. Deze dienst was om je je ZELF te herinneren via myriaden incarnaties in de lange nacht van de Kali Yuga, die jullie allen probeerden uit te voeren. Leven na leven probeerden jullie je deze te herinneren.
Soms kon je je alleen iets herinneren als kind en toen je op Aarde ‘speelde’ hielpen jullie Gaia. Je ziet nu dat Gaia een levend wezen is en in staat is om elke vorm te creëren die Zij zich wenst.
Maar je realiseert je misschien niet hoeveel je Gaia hielp door je jouw liefde voor haar planetaire expressie te herinneren. Het was jullie liefde voor Haar planeet dat Haar hielp Haar planetaire lichaam te helen. Terwijl de mensheid dieper en dieper viel in haar afgescheiden bewustzijn zagen zij Gaia als een massa rots dat alleen maar een ding is.
Ze waren trots dat ze niet langer meer “bijgelovig” waren om aan de planeet te denken als een levend wezen. Bovendien, als Gaia een wezen was, ze was vrouwelijk, en vrouwen werden ook zeer slecht behandeld tijdens de Kali Yuga. In feite werd elk mens, plek en ding zeer armzalig behandeld en veel schade werd gedaan aan de frequentie van Gaia. Maar, jullie grootse licht heelde die duisternis op manieren waar jullie je nooit van bewust waren.
Want jullie hielden van Gaia, van Haar land, Haar Zee, Haar planten, dieren, mensen en atmosfeer, jullie stonden Gaia bij om haar planetaire lichaam levend te houden. Nu zijn mensen en de planeet door veel initiaties gegaan en jullie zijn beiden voorbereid om je bewustzijn in persoonlijke en planetaire Lichtlichamen uit te breiden.  
Ik Sanat Kumara, maar ook de oorspronkelijke 144.000 mensen die lang geleden met mij naar de Aarde kwamen, zijn teruggekeerd. We zijn NU hier om te werken met de huidige Planetaire Logos, Meester Kuthumi, om her-vereniging van onze dierbare Gaia met Haar Multidimensionale Planetaire ZELF, bij te staan.
Jullie zijn je allemaal bewust van Gaia’s vier dimensionale laag, zoals je die vaak bezocht hebt in jullie dromen. Vanwege sporadische flitsen in je Lichtlichaam, zijn velen van jullie ook Gaia’s vijf-dimensionale Nieuwe Aarde gaan beseffen. Deze Aarde is feitelijk niet “nieuw”. De Vijf-dimensionale Aarde heeft altijd bestaan, maar leden van Gaia’s planeet werden in hun lagere frequentie uitdrukkingen getrokken.
Maar de Nieuwe Aarde is in geen geval onbewoond. Veel van de planten en dieren die “uitgestorven” waren zijn feitelijk teruggekeerd naar hun ingeboren hogere frequentie van resonantie. Jullie zullen ook blij zijn te zien dat veel cetaceans(walvisachtigen) en “opgestegen mensen” ook op de Nieuwe aarde wonen.
Desondanks vraag ik jullie om NIET je stoffelijke vorm te verlaten, maar om je bewustzijn te verbreden terug naar de vijfde dimensie om je te verbinden met veel van jullie opgestegen expressies van het ZELF. Ja, dierbare mensen, de meesten van jullie in dit NU hebben minstens diverse ervaringen gehad van ascentie. Het komt door jullie vorige ascentie ervaringen dat jullie uitgekozen werden tussen de myriaden vrijwilligers om Gaia te helpen.
Jullie zullen de herinnering moeten herstellen van de sensatie van het transmuteren verder dan jullie 3D stoffelijke vorm, via jullie 4D astrale vorm en naar jullie 5D Lichtlichaam. Om deze herinnering te herstellen moeten jullie je hechting loslaten aan de drie dimensionale “bescheidenheid”(mindere werking).   
 Volgens jullie drie dimensionale indoctrinatie, is het onbescheiden om je je ware Multidimensionale ZELF te herinneren. En dus, zullen velen van jullie problemen hebben om al de oude beperkende emoties en gedachten los te laten die je binden aan je oude wijze van informatie opslag. Om terug te keren naar wie je altijd geweest bent, moet je oude concepten loslaten van bescheidenheid(of ‘kleinheid’) , die eigenlijk versies zijn van “niet goed genoeg”. 
Jullie hebben lang alle informatie opgeslagen op een achtereenvolgende, gescheiden/aparte wijze. Om samen te smelten met het Multidimensionale ZELF, moeten jullie je herinneren hoe je bewust toegang krijgt tot vijf-dimensionale informatie die is opgeslagen in een stromende, zich onderling vermengende wijze van bewegingen, emoties, gedachten en sensaties. Deze informatie is opgeslagen in jullie multidimensionale denken.
Als je je eenmaal verbindt met je stoffelijke hersenen en je multidimensionale denken, zal je drie dimensionale brein beginnen zich te verbinden met je ware, Multidimensionale ZELF. Dan zul je de hele werkelijkheid zien vanuit je multidimensionale perceptie. Met andere woorden, we vragen jullie om je waarnemingen te veranderen van wat je geleerd werd te verwachten als ascentie.
Om dat te doen, zul je je 3D gewoontes moeten loslaten van zien, horen, lezen en/delen van informatie via je drie dimensionale gedachten en emoties. In plaats hiervan moet je je innig verbinden met alle leven op experimentele wijze en elke inwoner van Gaia met je laten communiceren op zijn eigen wijze.
   


 Velen van Julie hebben geleerd hoe je met dieren en planten kunt communiceren, terwijl ze onderdeel zijn van jullie dagelijkse leven. Nu moeten jullie je herinneren hoe je met insecten, vissen, vogels en alle leven op Gaia communiceert. Dit soort communicatie zal je laten herinneren hoe je met de elementen en met vijf-dimensionale elementalen communiceert van aarde, lucht, vuur, water en ether.
Jullie zullen deze communicatie beginnen niet met de gewoonte van de mensheid om te vertellen, maar in plaats hiervan met de gewoonte van je Lichtlichaam om te luisteren. Terwijl je intens luistert naar de wereld om je heen, zul je je geleidelijk herinneren hoe je met alle leven communiceert.  
Veel “primitieve” volkeren herinnerden zich deze communicatie van hun Lemurische voorouders en hebben hier eeuwen plezier van gehad. Terwijl jullie leren om met alle leden te communiceren van het ecostelsel van Gaia, zullen jullie je bewustzijn herwinnen om te communiceren met het Kristallen Koninkrijk.
Als jullie eenmaal kunnen communiceren met Gaia’s Kristallen Wezens, zullen jullie klaar zijn om je bewustzijn met de Kern en de Kristallen Hoekstenen op te laden zodat jullie samen kunnen werken om Gaia’s basislijn-frequentie van uitdrukking te her-kalibreren.
 Gaia werd gevangen in de illusie van de derde/vierde dimensie sedert de val van Atlantis en zij is enthousiast om terug te keren in het multidimensionale licht en de onvoorwaardelijke liefde van Haar ware Multidimensionale Planeet.
Geliefde Mensen van de Aarde, ik ben zo blij dat jullie allen zo intens van onze bijeenkomst hebben genoten. Als deze viering afsluit stuur ik ieder van jullie Lemuriërs, Atlantiërs en “mensen van deze moderne dag” naar de oppervlakte van Gaia’s geweldige lichaam voor een periode van een Aarde jaar.
Als dat nodig is zal ik een holografische vorm scheppen voor degenen van jullie die niet een menselijk lichaam nodig hebben en wat jullie laat passen in het gebied erop, waar ik jullie naar toe stuur. Ik zal zeker stellen dat jullie allemaal alles hebben dat nodig is om comfortabel een jaar te wonen op Gaia’s oppervlakte.
In dat jaar dat jullie daar op zijn, zul je leren hoe je met alle leven kunt praten. Zoals ik eerder zei, jullie leren om met leven te praten moet beginnen door te leren er naar te luisteren.
Begin met een element per keer, zoals aarde, of lucht, of vuur, of water of ether. Kies zelf welke orde het best voor je is. Als je eenmaal geleerd hebt om met elk element te communiceren, voeg je er per keer een element bij.
Ten slotte zul je je herinneren hoe je luistert, praat en communiceert met alle leven. Op dat moment verzamel je enkele persoonlijke kristallen en leg je er een relatie mee, een per keer.
Aan het eind van het jaar, wat niets betekent in het NU van de ENE, zul je hier terugkeren, en samen zullen we de Kern en de Hoeksteen kristallen van Gaia kalibreren.
Zijn er nog vragen?
  
Creating New Earth

Wat verwacht je voor de Nieuwe Aarde? Join the conversation en zie wat anderen hebben meegedeeld!   

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE