Followers

Labels

Saturday, December 20, 2014

Nederlands -- RAINBOW-PHOENIX op 17 DECEMBER 2014 Huidige ‘Valse vlag’ Gebeurtenissen.

RAINBOW-PHOENIX  
17 DECEMBER 2014
 Huidige ‘Valse vlag’ Gebeurtenissen

                                   
Kosmisch Bewustzijn: Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is. Ga door met de opnamen/recordings.
Dank u. Welkom Bewustzijn, dank u om bij ons aanwezig te zijn voor de Leden van Rainbow-Phoenix op 17 december 2014. Will Berlinghof is het Kanaal en de Stem van Kosmisch Bewustzijn voor de boodschappen voor de leden. Joan Mills is de Vraagstelster en Lloyd Arrd de Energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dank werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u dit keer wilt spreken? Dank u.
Dat dit Bewustzijn een openingsboodschap heeft. Dat het een boodschap is die gaat over wereld gebeurtenissen die in deze tijd plaats vinden. Dat, terwijl jullie de tijd naderen van Kerstmis, de Winter Zonnewende, dat er energieën op deze planeet van jullie zijn die het traditionele zich richten op energieën en gedachten voor wereldvrede, hoop en vreugde, willen verstoren.
Dat er bijvoorbeeld kortgeleden een gebeurtenis plaats vond in Australië die wereldwijde aandacht kreeg. Dit was de gijzelneming die in Sydney gebeurde, Australië, dat als een virus rondtrok (viraal werd) wat snel doorgegeven werd door de internationale media en pers, en dat er een 24 uurs wake was over de hele wereld. Aan de oppervlakte scheen dit gebeuren tragisch van aard te zijn en scheen het ‘t werk te zijn van een jihadist, een jihadistische terrorist, dus zo werd dit gepresenteerd door de internationale en nationale media. Dat de zwarte vlag werd getoond van Isis die men kent als de zwarte vlag van Isis, om de indruk te wekken dat die ook was verbonden met de Isis groep, de jihadisten.
Later bleek dat de mens die er bij was betrokken een eenzame gewapende bandiet was, een eenzame zichzelf uitgeroepen geestelijke van de Islam, alhoewel dit werd tegen gesproken door de Islamitische gemeenschap in het algemeen. 

Dat deze mens feitelijk een ontaard individu was dat zijn eigen persoonlijke godsdienstige Islamitische kijk had en zijn eigen persoonlijke agenda had.

Dat dit Bewustzijn ook wil zeggen dat deze mens gebruikt werd door bepaalde krachten om de indruk te wekken dat dit het werk was van een internationaal kartel, de Isis kartel. Maar dat was niet zo. Maar de wijze waarop dit nieuws werd gepresenteerd, live op de tv en rond gestraald over de wereld was met de bedoeling om weer een valse vlag te scheppen die een reactie kon oproepen tegen het Islamitische volk welke in het algemeen de radicalisering van de Islam of de daden van enkelen die een geval veroorzaken, niet ondersteunen.
Dat dit Bewustzijn dit als een valse vlag aankondigt, maar Het zegt niet dat dit gebeuren niet een was zonder zijn eigen tragedie, want dat was het. Dat het belangrijk is om te zien wanneer er gebeurtenissen zijn of die nu wel of niet konden geclassificeerd worden als valse vlag gebeurtenissen, en in het algemeen dat die bedoeld zijn om vijandschap te scheppen tegen het Islamitische geloof en vrees tegen daden van die terroristen die in hun eigen land zitten, en die meestal georkestreerde gebeurtenissen zijn met een bedoeling erachter om de bevolking op te hitsen tegen de Islam en tegen Moslims in het algemeen.
Dat er bijna anderhalve maand geleden er een valse vlag gebeurtenis in Canada was die het doden was van een soldaat bij hun Nationale Oorlog Herdenking (memorial). Dat hij die de soldaat doodde toen verder ging naar de gebouwen van het Parlement, waarschijnlijk met de bedoeling om meer te doden in Ottawa in de Parlements gebouwen. Maar dat hij zelf werd beschoten en gedood zonder verder meer te doden. Ook dit gebeuren was op tv en over de wereld rond gestraald, net als bij het Australisch gebeuren, de aanwijzing dat dit een Jihadist was, een extreme radicale fanaticus die op een of andere wijze was verbonden aan Isis, want zo werd dit geprojecteerd. Er werd echter getoond dat dit individu ook een crimineel individu was die bekend was bij de politie, die bepaalde Islamitische neigingen had, dit is waar, hij was niet verbonden aan Isis, hij werd niet door hen opgezet om dit namens hen te doen.
Dit Bewustzijn zegt eerder dat dit individu ook onderhevig was aan mind-controle en dat in de tijd in de Canadese gevangenis een tijd was waarin hij werd bewerkt en geprogrammeerd voor zo’n daad die hij later uitvoerde. Dat bij dergelijke valse vlag gebeurtenissen men vaak zal ontdekken dat de bedrijver van die gebeurtenissen ook wordt gedood of neergeschoten, en later hun geval dus niet kan verkondigen, of hun daden niet kan uitleggen. Aldus wordt de bevolking die deze gebeurtenissen beleeft via luchtgolven, door hun pers, achtergelaten met de indruk dat ze werden bedreven door degenen die de gebeurtenissen in de eerste plaats hadden gemanipuleerd.
Dat het altijd verstandig zou zijn als een dergelijke belevenis gebeurt om te vragen: “wie heeft hier het meest voordeel bij, wie wordt hier in de grootste mate mee gediend?” Dat als dit de agenda is van het internationale kartel, de Machten Die er Zijn, om vrees te scheppen en wantrouwen tussen diverse naties voor hun Islamitische burgers, als dit de bedoeling is om te doen, om iemand in dit licht te presenteren tegen de Arabieren in het algemeen, maar specifiek tegen de Moslims over de wereld, die nu geschetst worden als radicalen, als terroristen, als internationale criminelen.
Dat na het gebeuren in Canada er grote ondersteuning hiervan was door de regering in Canada door de Eerste Minister Harper. Dit werd vergroot door het bezoek van John Kerry uit de Verenigde Staten die ook uitsprak dat dit daden waren van Isis door dit individu. Dat er natuurlijk ook naar de vergelijking: probleem-reactie-oplossing moet gekeken worden. Als het de bedoeling was van de Canadese regering en van de Krachten Die er Zijn in Canada om houdingen te veranderen naar Moslims, en dat ze dan van hieruit in wetten zouden stoppen wat de persoonlijke vrijheid verder wegneemt en beperkt, ten gunste van de staatsveiligheid, dat ze de situatie onder ogen moesten zien waarin zij de oplossing hadden en dat ze een probleem moesten scheppen die een reactie zou veroorzaken van de mensen naar het begin van de oplossing die ze al in de boeken hadden staan.
Dit is wat er gebeurde. Het probleem/gebeuren werd ten tonele gevoerd met een tragische consequentie van de dood van een onschuldige, en dat dit een reactie creëerde bij veel Canadezen, en de oplossing werd daarna voorgesteld dat misschien meer persoonlijke vrijheden moesten worden weggenomen zodat een grotere veiligheid zou worden verkregen voor de mensen. 
Maar dit Bewustzijn stelt ook dat de ondersteuning waarop de regering hoopte om in te stellen en te scheppen, dat die niet zo groot was als verwacht of gewenst. Dat dit een reden is dat er weer een valse vlag gebeuren ergens anders op het toneel moest komen en een dag later. Maar, er moet ook worden opgemerkt dat degenen aan de macht in Canada nog verder proberen te gaan met hun plan om een schisma te creëren tussen de Canadese bevolking, tegen hun Joodse broeders en zusters.

Dus is het zo, als een gebeuren ergens anders plaats vindt, dat dit meer energie kon geven aan de oorspronkelijke bedoeling van degenen die al een plan hadden voorbereid, die een agenda hadden ontworpen, en in dit geval is het dit gebeuren in Australië dat maar enkele dagen geleden plaats vond. 
Naar dit gebeuren toewerkend, zal dit Bewustzijn er opnieuw op wijzen: een eenzaam individu, beschuldigd banden te hebben met radicale Moslim/Islamitische groepen. Dat dit individu naar een café ging, een chocoladewinkel, en gijzelaars nam die 16 uur werden vast gehouden voordat er een tragische oplossing kwam voor deze gijzeling die de dood veroorzaakte van twee mensen maar ook van de bandiet/schieter. En opnieuw werd de bandiet gedood zodat hij zijn daden niet kon uitleggen of zijn bedoeling, en de indruk bleef weer achter dat dit weer een geval van internationaal terrorisme was waartegen beschermd moet worden. Andere suggesties zijn geweest dat er misschien grotere veiligheid kan worden bereikt ten koste van persoonlijke vrijheden. Dit lijkt veel op het incident in Canada, maar zoals het antwoord dat uit Canada kwam was helemaal niet zo groot als gewenst werd.

In feite waren er veel Australiërs die openlijk kwamen met steun voor Australische Moslims en de Moslim gemeenschap in Australië. Een beweging die begon en heette: “Ik rijd met je mee,” wat direct gebeurde tijdens het gijzelingsdrama. Dat er in een trein een Moslim dame zat die in een rijtuig kwam en haar traditionele hoofddoek afdeed vanwege haar vrees dat Australiërs woedend werden op haar en haar Moslim geloof. Ze zat achter in het rijtuig, hopend om niet opgemerkt te worden en ze was in grote angst. Een vrouw merkte dit en ze ging achterin naar de Moslim dame en ging naast haar zitten achter in het rijtuig, ze zat naast haar en zei hardop: “Ik rijd met je mee.” (I’ll ride with you!)
Wat er daarna gebeurde was bijzonder want velen zagen die situatie en velen gingen naar achteren om deze dame te omringen, om die vrouw te steunen, om te zeggen dat ze haar of haar volk van het Moslim geloof niet verantwoordelijk hielden voor de daden van een ontaarde eenling met het geweer en dat dit geval in een beweging was gegaan, een vrije achterban beweging, waarin veel Australiërs de Moslim gemeenschap steunen, want ze begrijpen dat de Moslims zelf niet allemaal terroristen zijn en dat het grootste deel net zo ontsteld en in de war zijn door een dergelijk geval als het gewone Australische individu dat is, zoals de Australische mensen dat zijn.
Aldus is het resultaat, al een dag later, eigenlijk tegengesteld aan wat Tony Abbott en zijn regering hoopten te bereiken, dit wat een verzet is tegen de Moslim mensen in Australië en een opening om persoonlijke veiligheden en vrijheden te verminderen. Er wordt gezien dat zij, de regering, met deze tactiek zullen doorgaan maar de feitelijke resultaten zijn niet helemaal wat ze verwachtten. 
Dat dit gunstig is want dit laat zien dat ondanks de pogingen van de regering en van het internationale kartel van echte terroristen om situaties te scheppen, in Canada en in Australië, dat de mensen zich verenigen tegen de Moslims en het Islamitische geloof. Dat dit niet gebeurt in de mate die zij wensten. Dit gebeuren gaat natuurlijk nog door en het is nu afhankelijk van verdere reacties van individuen en een verdere ondersteuning van Moslim mensen in die landen.

Maar dat dit Bewustzijn zegt dat dit een meest positief resultaat is, dat een moment geleden werd beschreven door dit Bewustzijn, dat mensen niet geloven wat er gebeurde een daad van terrorisme te zijn door een toegewijd Isis lid, maar feitelijk de Moslim mensen zelf steunen in een show van solidariteit tegen dergelijk terrorisme en verzet tegen dergelijk terrorisme. Terrorisme dat werd georkestreerd door de ware terroristen, door de ‘puppet’ regiems in Canada en in Australië. Dit Bewustzijn moet hier aanstippen dat Het niet kan zeggen dat de eerste ministers van beide landen noch hun feitelijke regeringen dit inderdaad planden. Er zijn andere agentschappen die gekend zijn door de regering en buiten de regering die dit doen, maar er wordt gezien dat deze twee voornaamste ministers: Eerste Minister Harper in Canada en Eerste Minister Abbott in Australië zich bewust zijn van de reden achter deze daden, zich bewust zijn dat het valse vlag gebeurtenissen zijn, opgezet om de indruk te wekken van gevaar voor het gewone volk in landen die ver weg zijn van de conflict zones, zodat ze beter het volk kunnen manipuleren en beheersen, en hen samendrijven in de schaapskooi dat voor hen is opgesteld, zoals zoveel schapen die worden geknepen in hun hielen, in hun voeten door de schapenhonden van degenen die deze zaken willen manipuleren. 
Dat dit ook belangrijk is voor degenen die observators zijn aan de buitenkant voor zulke gebeurtenissen, die dat zich zien ontvouwen op hun tv scherm of erover lezen na het feit in hun kranten, dat zij zich vragen stellen. Dat dit Bewustzijn altijd heeft gezegd dat men zich vragen moet stellen voordat men simpel accepteert wat er gemeld wordt, dat wat er gegeven is, want vaak heeft dat wat werd gegeven een verborgen doel erachter.

Om valse vlag gebeurtenissen te identificeren moet men beginnen, zoals dit Bewustzijn reeds heeft gezegd, door de vraag te stellen: “Wie dient dit? Welke agenda wordt door een dergelijk gebeuren ondersteund?” Dat men dan verder vragen moet stellen zoals: “is dit wat het schijnt te zijn, of is dit maar een manipulatie van degenen die onderworpen zijn aan mind-controle?” zoals beide bewapende bandieten in dit geval waren, die in deze daden werden gestuurd zodat de algemene indruk tegen Islamitische mensen in het algemeen kon gebeuren, en zoals steun voor de illegale acties van regeringen dan ook worden gesteund en gediend.
Dat als men een observator is van deze gebeurtenissen, zelfs als die tragische resultaten hebben, men weer duidelijker kan zien, dan eerder misschien, hoe deze valse vlag gebeurtenissen worden georkestreerd en uitgedragen voor opzettelijke bedoelingen, bedoelingen met een intentie, die de Machten Die er Zijn en hun agenda steunen.
Inderdaad, deze gebeurtenissen, deze vals vlag toestanden worden helderder en duidelijker voor degenen die zich vragen stellen, voor degenen die naar de situatie kijken, niet gewoon in het licht van de rapporten die binnenkomen, maar in het licht van het rationele denken dat boven bedrog en het boevenspel kan uitstijgen dat onderweg is. Voeg aan het rationele denken een open hart toe, zodat men de emotionele energieën kan voelen. Niet gewoon die welke gemaakt zijn om te voelen, woede, schok, vrees en droefheid voor de slachtoffers, maar ook het ware gevoel dat hier iets verkeerds bij zit, bij dit gevoel binnenin, het innerlijke gevoel dat dit niet goed voelt, ‘er is iets verrot in Denemarken’. (van een gezegde)
Dat als men zijn eigen vermogens aanscherpt om die gebeurtenissen waar te nemen, niet in lijn is met wat de geprojecteerde bedoeling in de eerste plaats is van degenen die deze gebeurtenissen hebben georkestreerd, men dan in staat is om sneller, als het niet direct is, om de valse vlag gebeurtenissen sneller uit te snuffelen terwijl ze plaats vinden.
Het is inderdaad tragisch dat drie mensen hun leven verloren in Australië, twee in Canada kortgeleden, maar dit is allemaal deel van de energieën waar degenen aan de macht mee werken in deze tijd, om situaties te creëren die hen ten voordele strekken. Als men begint deze gebeurtenissen te zien, komen overal valse vlag gebeurtenissen tevoorschijn die ook kunnen worden herkend.
Het neerschieten van het Maleisische vliegtuig 317 is ook zo’n valse vlag gebeuren maar ook het 9/11 gebeuren enkele jaren geleden. Er zijn talloze valse vlag gebeurtenissen geweest in de laatste tien jaren, of meer, zelfs sedert 9/11 en er wordt gezien dat er meer nog komen in het jaar 2015, omdat degenen aan de macht die gebeurtenissen moeten versnellen zodat ze hun agenda naar voren kunnen duwen die zelfs nog een bepaalde tijdslijn inhoudt, tijdslijnen, het gebeuren van een nucleaire oorlog, de Derde Wereld Oorlog. Inderdaad, de opbouw van deze vijandelijkheden tegen de Moslim mensen en de Arabische wereld in het algemeen is deel van die agenda, om een tijdslijn te scheppen waar oorlog kan uitbarsten in dat gebied en wat escaleert naar een wereldwijd gebeuren.
Inderdaad het opzetten van die valse vlag gebeurtenissen in landen zoals Canada, Australië en andere landen is allemaal deel van de wanhoop van degenen aan de macht om de atmosfeer te scheppen die ze willen scheppen, zodat ze hun militaire operaties kunnen lanceren, zodat ze de wereld kunnen stuwen naar de Derde Wereld Oorlog. Maar zoals dit Bewustzijn zo vaak heeft gezegd, dit is maar een tijdslijn en eerder dan het focussen op een dergelijke tijdslijn of op de woorden van zogenaamde experts die voorspellen dat het onvermijdelijk is om een dergelijk resultaat te vermijden en om op een afstand te blijven. Dat men zich eerder vragen stelt over daden en om een alternatief te willen, zoals het alternatief dat in Australië gebeurde, waar veel Australiërs naar voren zijn gekomen om actief hun Moslim broeders en zusters te steunen, hun naaste Australiërs.
Dat die positieve resultaten ook kunnen gebeuren met een weigering om die agenda’s te bevestigen/benadrukken, die goddeloze, afschuwelijke agenda’s en plannen, en dat het belangrijk is in het komende jaar om je dit te herinneren, want zoals dit Bewustzijn heeft gezegd: er zullen andere valse vlaggen komen. Stel je direct vragen, vraag wie dat zal dienen, en wil dan hun plannen geen energie geven, ze niet bevestigen, hen niet ondersteunen, en absoluut ze niet geloven.
Dat dit Bewustzijn Zijn energie stuurt naar de slachtoffers in Australië, in Canada en rond de wereld, om hen te steunen terwijl ze terugkeren naar hun spiritueel wezen. Weet dat er een contract was van hen om hier deel van te zijn en dat zelfs als dit de daden niet rechtvaardigt of ze helemaal niet uitlegt van die bandiet alleen, er moet altijd worden begrepen dat zij die hun leven geven bij dergelijke gebeurtenissen voornamelijk een persoonlijk reden hebben die gebaseerd is op hun eigen zielsplan waarom zij dit hebben gedaan. Weet ook dat degenen die hun leven hebben toegewijd om verandering te laten gebeuren en niet alleen worden gebruikt als slachtoffer voor een zinloze misdaad door misdadigers, maar om velen een vonk te geven om met een ander licht naar de situatie te kijken.

Dit Bewustzijn kan deze zaak op dit moment niet bespreken op een diep niveau, want het betreft ook mensen die hun leven hebben gegeven en dat zou oneerlijk zijn voor dit Bewustzijn om echte proclamaties te doen van waarom ze deden wat ze deden, waarom ze deel namen aan die gebeurtenissen, zelfs door hun eigen leven op te geven. Maar denk er altijd aan dat degenen die hun leven verloren, niet verloren zijn. Dat zij bevrijd werden van het spel, dit drie-dimensionale spel dat volledig onderweg is, in deze tijd volledig bezig is en dat er mensen zijn die deze zullen begroeten en hen dan naar thuis zullen hoeden, terug naar hun eigen Goddelijke Ziel, Goddelijke Spirit.
Dat dit Bewustzijn begrijpt dat het voor velen uitdagend zal zijn om dergelijke gebeurtenissen te observeren en om die niet persoonlijk te nemen, maar het is belangrijk om neutraal te zijn, om een observator te zijn, te begrijpen wie er deelnam aan het gebeuren en dat dit deel was van hun levensplan. Het ging niet per ongeluk, het was geen daad tegen hen. Dat allen deelnamen vanwege hun eigen individuele zielen contracten en zielenbedoeling. Men hoeft noodzakelijk niet de precieze zielenbedoeling te begrijpen van een mens die in die  gebeurtenissen zit gevangen, die zelfs het opperste offer brengen, maar men moet er altijd aan denken dat men een spirit wezen is die een stoffelijke ervaring heeft, met een bedoeling, een plan en met een opzet. Zelfs als die bedoeling, plan en opzet niet direct duidelijk zijn voor anderen.
Om dit te laten gebeuren moet men een stap doen naar die plek van neutraliteit. Men kan zich droevig voelen en verdriet hebben om de zogenaamde slachtoffers, maar men moet er altijd aan denken dat ook dit deel is van een veel hoger plan, een dieper plan, een individueel zielenplan en wat er gebeurde was waar ze een contract voor hadden. Dat dit misschien een moeilijke en uitdagende zaak is maar desalniettemin zal dit Bewustzijn aan mensen zeggen die zulke valse vlag gebeurtenissen observeren in de toekomst om zich te herinneren dat degenen die erbij betrokken waren hun eigen persoonlijke zielen reden hebben om hierbij in de eerste plaats te zijn betrokken, en dat die gebeurtenissen kunnen dienen als toegevoegde educatie belevenissen, als je wilt, om iemand te onderwijzen om door de valse parameters heen te kijken die zijn opgesteld, de valse verhaallijnen die worden voorgesteld, en de valse bedoelingen die worden voorgesteld door die zogenaamde experts die hun commentaar hebben geleverd of die regeringsambtenaren die een oplossing bieden.
Dat het nodig is om een dergelijke plek van evenwicht voor observatie te verkrijgen bij die gebeurtenissen, want er zullen er meer komen in 2015 en misschien later na 2015, inderdaad tot aan 2016 die zulke duidelijkheden nodig zullen hebben, zulk evenwicht en zulke neutraliteit.
Dat dit Bewustzijn nu klaar is met deze openbrekende nieuws openingsboodschap.
Dank u, Bewustzijn, dat was zeer nuttig. Kan ik u alsjeblieft een vraag stellen.
Graag.
Met betrekking tot de plannen van PTB en een mogelijk nucleaire oorlog, zou die niet worden voorkomen door de Galactische Federatie en ook, zou de PTB actie ook door de Galactische Federatie worden belemmerd en door de Bewakers? Uw gedachten alstublieft?
Eerst zou dit Bewustzijn de Energiegever/vraagstelster er aan laten denken dat er veel tijdslijnen zijn, inclusief de tijdslijn die nucleaire oorlogsvoering ziet en een derde wereld oorlog die gebeurt. Daarom is het belangrijk je te herinneren dat er veel tijdslijnen zijn en dat als er een presentatie wordt gegeven op de tv schermen, over radio’s, via kranten, dat de derde wereld dreigt te komen en dat dit wordt gecreëerd door de Islamitische terroristen, bijvoorbeeld, dat men dit moet zien en zeggen: “Nee, niet terwijl ik de wacht heb,” Men moet het zien en zeggen: “Nee, niet in mijn werkelijkheid”.
Dat dit opnemen niet betekent dat men dit accepteert, het betekent gewoon dat men opneemt dat een van de veronderstelde tijdslijnen van de Machten Die er Zijn een nucleaire oorlog is en de massa vernietiging van miljarden mensen. Maar daaruit volgt niet dat het zo moet zijn en dat de buitenaardsen, de Galactische Federatie of de Bewaarders er niet zijn om te redden. Ze zijn er om te leiden en te helpen. Als een vlak van begrijpen en besef wordt bereikt, dat de plannen van die elites, degenen aan de macht, worden gepresenteerd dat ze niet hoeven te worden waargemaakt, ze hoeven niet te worden verwerkelijkt. Dat de bedoeling massa ascentie is van velen naar hogere staten van bewustzijn en besef, waarbij keuze, individuele keuze, collectieve keuzes kunnen gemaakt worden tegen dergelijke gebeurtenissen in.
Dat de vroegere eerste lady, Nancy Reagan wel bekend is om haar commentaar: “zeg gewoon nee”. Dat dit Bewustzijn zou aanbevelen dat deze houding de houding van velen zal zijn, om gewoon “nee” te zeggen tegen plannen, om “nee” te zeggen om projecten te accepteren, met opzet en bedoeling voor degenen aan de macht. Als men dit individueel doet in zijn/haar  eigen leven, in hun eigen ervaring, hun individuele ervaring, zal het zijn dat de tijdslijn zal worden geschapen die geen nucleaire oorlog in zich draagt, want het is het individuele schepper-wezen dat zijn of haar eigen werkelijkheid schept en dat de bedoeling hiervan is om te leren, te groeien door te begrijpen dat dit zo is.
Dat als degenen die de gebeurtenissen op deze planeet observeren en overzien naar binnen kwamen zoals de negende cavalerie te elfder ure dat deed, en de mensheid redde en de nucleaire oorlog voorkwam in de tijdslijnen die er zijn, dat dit niet de groei zou bevorderen voor begrip en bewustzijn van individuen en van de mensheid.
Het is zo dat als bepaalde niveaus van bewustzijn zijn bereikt, dan kunnen deuren worden geopend en hulp geboden. Maar het is niet het recht van de buitenaardsen, de Galactische Federatie en van anderen om gewoon binnen te komen en te redden. Dat als men een alternatieve werkelijkheid kan kiezen naar een tijdslijn die een nucleaire oorlog of een Derde Wereld Oorlog heeft, dan kan men ook een tijdslijn kiezen waar de hulp van buitenaardsen deel van kan zijn. Dat ze zeker tijdslijnen kunnen kiezen waar de Galactische Federatie kunnen worden uitgenodigd en ervaren door degenen die dergelijke tijdslijnen hebben gekozen. Het kan nog steeds tijd kosten om dit te manifesteren maar als men deze meer positieve tijdslijnen kiest en de acceptatie van negatieve tijdslijnen verwerpt, dan is er de mogelijkheid van een directe ervaring met buitenaardse deelname als deel van die tijdslijn. Dit gaat terug naar de zaak van het individu dat zijn eigen individuele keuze van steun heeft van het soort tijdslijnen die positief zijn, hoopvol en een pad is naar een nieuwe gemeenschap en een nieuwe wereld.
Als de wezens van de Galactische Federatie, de Bewaarders of anderen gewoon binnenkwamen en dat voor iedereen deden, zouden ze zich bemoeien met het individuele zielenrecht voor groei en verbreding door persoonlijke belevenis, door het leren van gebeurtenissen in iemands leven en dan besluiten om andere keuzes te maken en om zich niet te focussen op de agenda’s die hen worden aangeboden door degenen die aan de macht zijn, maar eerder om zich op een lijn te stellen met hun eigen bedoelingen en wensen en hun eigen spirituele neiging.
Heeft dit zin, beantwoordt dit je vraag?
Ja, dat doet dat zeker en het is heel nuttige informatie die zeer wordt gewaardeerd. Dank u, Bewustzijn.
Dat dit Bewustzijn nog een laatste punt hier wil maken. Dat als een individu zich bevrijdt van de controle en manipulatie op het onbewuste niveau die op individuen worden gelegd, dat ze meer in staat komen om hun vrije wil te gebruiken om positievere keuzes te maken en om de tijdslijnen te ervaren van de hoogste aard. Dat daarin dan ook de optie is bevat om een toekomst te zien waar buitenaardse wezens die positief zijn naar de mensheid, een deel kunnen spelen.
Dat dit een nieuwe agenda is, een nieuwe richting om binnen te gaan en die een is die door dit Bewustzijn wordt gezien dat die zeer waarschijnlijk is, zelfs als men nog door de laatste overblijfselen gaat van het oude regiem en de oude agenda en de oude bedoeling van degenen die zo lang de macht hebben gehad.
Hun machtsbasis is ineen aan het storten, veel van hun plannen werken niet echt meer zoals gepland. Het geval in Australië, de positieve reactie van veel Australiërs naar hun broeders en zusters, hun Moslim broeders en zusters is een geval met een punt. Dat dit kan voortduren om iemands persoonlijke werkelijkheid te worden als men de negatieve agenda niet wil benadrukken maar om er doorheen te kijken en te zeggen: “nee, niet als ik de wacht heb, niet in mijn werkelijkheid, niet in mijn leven.”.
Dit completeert nu het antwoord.
Dank u Bewustzijn. Opnieuw een zeer positieve raad en dat wordt gewaardeerd. Dank u.

 Vertaling: Winny

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE