Followers

Labels

Monday, December 1, 2014

Nederlands -- Boodschappen van Aartsengel Michaël voor december 2014, doorgegeven door Ronna Herman

Boodschappen van Aartsengel Michaël voor december 2014, doorgegeven door Ronna Herman     
DE TIJD OM TE BESLUITEN  * De TOEKOMST IS NU
       

Geliefde Meesters, nooit eerder hebben jullie zo’n schitterende gelegenheid gehad om de mensheid en de Schepper te dienen. Jullie zitten op het kruispunt van jullie evolutionaire proces, want de wereld die jullie gekend hebben in het verleden is langzaam aan het vervagen. Als Goddelijke Vonken van de Schepper werd jullie een groot geschenk gegeven, een schatkist van de Schepper Essentie om te gebruiken op elke wijze. Jullie begonnen dit leven met een deel van Adamantine Partikels van Licht (de Essentie van de Opperste Schepper) opgeslagen in je Heilige Hart en ook een reserve dat was weggestopt in je Wortel Chakra – het Heilige Vuur Zaad Atoom dat soms Kundalini werd genoemd en geschetst wordt als een opgerolde slang. Jullie hebben altijd toegang gehad tot het Heilige Vuur dat opgeslagen is in je hart; maar je moet je herinneren hoe je je “Sleutels tot het Koninkrijk” moet gebruiken om die te ontsteken en om effectief die krachtbron van het Goddelijke Licht te gebruiken. Het  Kundalini of Slangen Vuur is een andere zaak want jullie moeten 51% van de vervormde energie opruimen die jullie in het verleden hebben geschapen om uit dit krachtige reservoir van Goddelijk Schepper Licht te tappen. Om deze staat te bereiken moet je de vibrationele patronen harmoniseren van jullie stoffelijke, emotionele, mentale en etherische lichamen in de mate dat je Energetische handtekening resoneert met de harmonieën van de midden-vierde dimensies en de hogere.
Het ontwaken van het Hoger bewustzijn begint als het Kundalini Vuur ontsteekt in het wortel centrum en begint omhoog te gaan in de ruggengraat door het etherische chakra stelsel, daarbij activeert dit het proces om de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn te openen. De Medulla Oblongata ( of het verlengde beenmerg) van het Ascentie Chakra, dat soms de Mond van God wordt genoemd, wordt geactiveerd, en de pijnappelklier begint te pulseren en te functioneren zoals het oorspronkelijk was ontworpen om dat te doen. Dit op zijn beurt opent het kruincentrum of de lotus van ver-Lichte mensen bovenop het hoofd, en verbindt zich met de stralende Licht kolom die uiteindelijk leidt naar je God-Zaad-Atoom of Ik Ben Aanwezigheid. Als je eenmaal deze verbinding maakt, ben je voor altijd veranderd. De bekrachtiging van Spirit begint door je heen te stromen als je begint om je meesterschap van het Zelf weer op te eisen samen met de goddelijke geschenken van jullie Goddelijke erfenis.
Het is tijd voor jullie en voor andere Licht werkers om te begrijpen waar je past in dit grote gebeuren van uitbreiding en evolutie. Nu is het de tijd waarvoor je je hebt voorbereid in dit en vele andere vorige levens. Jullie, de getrouwen, die er naar streven om Zelf-meesterschap te verkrijgen zodat je Wereld Dienaren kunt worden van het Licht, zijn nu meer dan ooit nodig. Het is nu de tijd om te verklaren: “Ik wil er naar streven om een STOUTMOEDIGE LICHT DRAGER te worden zodat ik naar mij toe kan magnetiseren en vanuit mij kan stralen de maximum hoeveelheid van Schepper Licht naar buiten de wereld in, naar de mensheid en naar de hele Schepping.”

Nieuwe paden in de hersenen worden geopend terwijl je begint om de Licht pakketten te ontsluiten van wijsheid en je geschiedenis die in de hoger-dimensionale niveaus van je Heilige Denken zijn opgeslagen. De oude paden en pijnlijke herinneringen van je derde- en vierde dimensionale verleden beginnen te vervagen, en je zult merken dat het meer en meer moeilijk wordt om je mislukkingen en lijden uit je vorige levens te herinneren. Hebben wij je niet verteld dat je het verleden heelt terwijl je de toekomst in spiraalt? Je zult je herinneren wie je bent en je geschiedenis, maar alleen de positieve, harmonische gebeurtenissen.
Als een ver-Licht Wezen ben je begonnen om een brug te bouwen van bewustzijn, terug in de hogere rijken van dit Onder(Sub)-universum. Dit werd het Antakarana genoemd in de antieke, esoterische leringen en tegenwoordig de Regenboog Brug. Om terug te keren naar je meesterschap moet je leren om drie aspecten te gebruiken van je mentale aard: de hersen-denken-Ziel. Je moet ook de verdraaiingen opruimen van het onder bewuste denken en je aanpassen aan het bewuste denken van je Ziel Zelf zodat de wijsheid van je Ziel en je Hoger Zelf kan beginnen door je lagere lichaamssystemen te stromen

Denk eraan dat elke atoom en je hele stoffelijke Wezen bewustzijn hebben/heeft, en zij moeten worden ver-Licht en aangepast worden aan de hogere frequentie patronen van ascentie. Jullie zijn gemaakt van Goddelijke Essentie. Jullie zijn een Vonk/Fragment van de Opperste Schepper. Jullie hebben latente gaven die moeten worden ontwikkeld. Er is grote behoefte van de mensheid om haar Spirituele herinnering te verfrissen en om de krachten van een Meester van Licht te ontwikkelen.
De Antakarana is samengesteld uit sub-bijdragende/schatplichtige stromen van Licht, welke uiteindelijk krachtiger zullen worden en de verbindingen vergroten tussen de vele facetten van je Hoger Zelf en jullie God-Zaad Atoom. Deze stromen van licht hebben bewustzijn en ze bevatten de intelligentie van je veelvuldige niveaus van het Zelf die wonen in de hogere rijken. Zoals we jullie hebben verteld, wordt jullie onderbewuste denken bewust en jullie bewuste denken gaat open voor de wijsheid van je Superbewuste denken, dat de mysteriën bevat van dit Sub-universum.
Jullie zitten in de laatste fasen van een meest prachtig experiment: die volmaakt Spirit samen laat gaan met de materie in de hoogste vorm. Het ego wenst dat het lichaam, de wil van de stoffelijke persoonlijkheid, moet samensmelten met de Wil van Spirit in een eenheid van bewustzijn. Om te evolueren/ascenderen in de volgende hogere frequentie niveaus van bewustzijn, moet je het midden pad nemen en stevig gevestigd staan op dit pad van Licht en schaduw terwijl je de rijken van dualiteit oversteekt. Het is vitaal belangrijk dat je toegang neemt tot de Zaad Atomen van hoop, inspiratie en intuïtie, die zijn opgeslagen in je Heilige Denken en Heilige Hart. Terwijl je de mist weghaalt van negativiteit uit je etherisch lichaam, uit je denken en je emotionele lichaam, zullen geleidelijk deze kostbare Zaad Atomen beginnen te pulseren en de potente, kosmische deugden, talenten en wijsheid loslaten die hierin zijn opgeslagen. Jullie moeten streven om jezelf los te maken uit de glamour van de materiele wereld en uit de beperkende krachten van materie.
De Ziel is voor altijd eenheid aan het zoeken. Jullie leren om een praktische mysticus te zijn – om stevig verankerd te zijn in de gezuiverde niveaus te staan van het derde- en de vierde dimensionale milieu terwijl je geleidelijk samengaat met de veelvoudige facetten van je Wezenheid in de ingaande niveaus van de vijfde dimensie. Jullie zijn goed op weg om het menselijke intellectuele denken te temmen om het intuïtieve, hogere denken in te gaan en te gebruiken. Het innerlijke leven van een Zelf-meester wordt geleefd en geregeld uit een mentale staat van bewustzijn. Emoties, gedachten en daden worden allen gefilterd via/door de mentale faculteit van de Ziel. Als resultaat, verleent illusie voorrang aan intuïtie, waarbij de hogere frequentie kennis geleidelijk beschikbaar wordt. De lokstem van de materiële wereld zal langzaam vervagen, terwijl het ego-wenslichaam zijn dominante greep verliest en de persoonlijkheid door de Ziel wordt ingestroomd. Als een Zelf-meester zullen jullie leren om efficiënt te functioneren in de gecombineerde velden van dynamiek, stoffelijke kracht en kosmische energie.
De Aarde en de mensheid staan op de rand van het grootste ontwaken en transformatie sedert de val van het menselijk bewustzijn in de lagere rijken van dichtheid. Terwijl de Aarde en de mensheid zich klaar maken voor de volgende grote sprong in de evolutie en het uitgebreide bewustzijn, wordt alles geschud op het diepste niveau van bestaan. Hoe hoger je uitreikt naar verlichting, hoe dieper je in de kern essentie moet gaan van je verleden. Terwijl je uit de herinneringscellen tapt van je kosmische verleden, en je bewust wordt van je koninklijke erfenis, herinner je je ook hoe het was, iedere keer, in je antieke verleden toen je werkelijkheid en de wereld volkomen schenen omgekeerd te worden. Alles dat je bekend was veranderde snel op een of andere wijze of werd weggevaagd, vaak door oorlogen tussen naties en /of rassen, of door ecologische rampen via de elementen van de natuur: vuur lucht/wind en water/aard verschuivingen.
Zoals we heel vaak hebben gesteld: “Onze Moeder/Vader God straft niet.” Maar, terwijl de universele patronen van verandering nog krachtiger worden, en de ‘Verschuiving van de Eeuwen’ zich versnelt, wordt alles dat niet op waarheid, harmonie en vredig samengaan is gebaseerd tot op hun kern geschud. Veel kostbare Zielen die niet klaar zijn om te slagen om van het wiel van reïncarnatie en karma af te komen transcenderen naar de hogere rijken in voorbereiding voor een upgrade in bewustzijn terwijl ze voorbereiden voor een nieuw en betere cyclus van ervaring in de materiële/stoffelijke rijken van expressie. De lagere, drastisch onevenwichtige derde en lagere vierde dimensies worden langzamerhand omgezet in het oorspronkelijk ontworpen spectrum van dualiteit. 


Dit antieke, vervormde project van het experiment van co-creatie komt aan zijn eind en zal nooit meer worden herhaald. Door wat jullie, de Legioenen van Licht, hebben bewerkstelligd wordt verzekerd dat geen andere groep Zielen ooit het diepe niveau van lijden, angst, negativisme en ontbering zullen beleven die jullie hebben ervaren bij je vele reizen in dit Onder-universum en specifiek op planeet Aarde,

Bij de keer van de eeuw, werden de prachtige, trouwe dienaren van de Schepper en onze Vader/Moeder God, het grote Devische en Elementale Koninkrijken, nog een nieuwe richtlijn gegeven - instructies om de Aarde te doen instromen met een versnelling van de elementen van leven, kosmisch vuur,,de Adamantine Partikels van Schepper Licht, de levenskracht energie van de hele schepping: het lucht element, de Heilige Adem van onze Vader/Moeder God; het reinigend en levens onderhoudend element van water en de fundering van jullie bestaan in de stoffelijke laag; en de elementen van aarde. Alle gebieden van de Aarde ervaren grillige weerspatronen en verschuivende land massa’s omdat jullie Moeder Aarde meer dichtheid afwerpt, en ze laat de doordringende opbouw van ingeslagen negatieve gedachtenvormen los vanuit diep in haar stoffelijke voertuig. De elementen zijn jullie vijanden niet, het zijn Goddelijke geschenken van de Schepper; maar de mensheid heeft de Aarde en elkaar lang genoeg verkeerd gebruikt en misbruikt. Het is tijd voor jullie allemaal, als voelende Wezens om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor jullie creaties. Elke Ziel op Aarde zit in het proces van lijden door de consequenties of oogsten de beloningen/vergeldingen van hun daden.
Het wordt snel duidelijk welke gebieden van de planeet het meest nodig moeten worden gereinigd en in evenwicht gebracht worden; maar, wij willen geen vrees of twijfel in boezemen in het bewustzijn van de massa’s. In feite is dat wat we willen verdrijven als we er naar streven om jullie te verzekeren dat jullie en jullie alleen zullen besluiten of je in de nieuwe omgeving van hogere bewustzijn gaat als Zelf-meester of dat jullie de verstoorde energie patronen van hevige overstromingen en aardverschuivingen/bevingen en chaos in je persoonlijke omgeving magnetiseren/biologeren. Onze voornaamste bedoeling is om jullie te helpen begrijpen wat er ligt opgeslagen voor jullie in de volgende kritieke jaren van transformatie van de Aarde en mensheid. De besluiten die jullie nu maken en de energieën die je vanuit jullie uitstraalt creëren het aura veld waarin jullie bestaan en dat zal jullie werkelijkheid bepalen van de toekomst, en hoe jullie deze belangrijke jaren van overgang zullen beleven. Het is tijd voor jullie om te beslissen of je naar boven zal gaan op de spiraal van ascentie door het geschenk van ver-Licht-ing, dat jullie een gouden gelegenheid zal geven om door de deur van leven te stappen en in de toekomst, volledig bewust en beseffend wie en wat jullie zijn. Of, dat je het stoffelijke doodsproces moet ervaren door de oude Wetten van Leven en dood in de derde en vier-dimensionale rijken.
Sedert jullie afdaalden in de wereld van de stoffelijkheid, is jullie Spirit-Zelf aan het worstelen om in haar stoffelijke bovenlaag/bedekking te functioneren terwijl jullie het spel van dualiteit en afscheiding speelden. Het is nu tijd om al die diverse facetten van jezelf naar harmonie terug te brengen zodat jullie eens te meer in een staat van verenigd bewustzijn kunnen functioneren. Jullie auraveld en je uitstraling zal helderder branden en zal zich ver en wijd uitspreiden terwijl je meer en meer facetten integreert van je God-Zaad Atoom – dat facet van jullie Goddelijke Zelf dat in de hoogste dimensies woont van bestaan, het beginpunt van de gebroken/brekende/gefracteerde, Zelf-bewuste Wezens van Licht in dit Sub-universum. Is het niet prachtig om een constante kameraad/gezelschap te hebben, die stuurt, inspireert, voedt en je zelfs beschermt? Is het niet verbazend hoe zo veel Zielen families samenkomen om hun hogere waarheden te delen, hun talenten en ervaringen – die zich bijeen voegen om een machtige, synergetische gedachtenvorm van liefde, goedwillendheid en bekrachtiging te scheppen? Degenen van jullie die getrouw op koers bleven downloaden verbijsterend nieuwe concepten van kosmische wijsheid en jullie worden geholpen op veel manieren terwijl de sluisdeuren van overvloed zich wijder en wijder openen. Jullie hoogste visioenen beginnen zich te manifesteren als ze in verbinding staan met het grootste goed voor iedereen. Geïnspireerde gedachten en frisse, creatieve ideeën stromen in het denken van degenen die het vermogen hebben om die verfijnde concepten te downloaden, en ze dan tot verwezenlijking laten komen in de stoffelijke vorm ten gunste van de hele mensheid.
Het kan voor velen van jullie niet zo lijken te zijn; maar, een prachtig nieuw visioen, een krachtig waarschijnlijke toekomst voor de mensheid en de Aarde heeft vorm aangenomen, en wordt versterkt en vergroot van moment op moment. Terwijl meer en meer van jullie langzaam je aandacht en je gedachten van de zelf-beperkende gedachtenpatronen terugtrekken van het oude, worden ze geleidelijk opgelost en worden ineffectief. Als je de attributen van jullie God-Zelf laat omhoog komen en de verfijnde energie van Spirit de dominante kracht in je leven wordt, dan wordt het pad schoongemaakt voor jullie om het proces te beginnen en om toegang te krijgen tot de componenten van het volledige spectrum van de Twaalf Stralen en om die te integreren, welke in je Diamanten Kern van de God Cel zijn opgeslagen.
Veel Lichtwerkers en Sterrenzaad Zielen zijn zich bewust dat dit het meest belangrijke leven is dat ze ooit zullen ervaren op Planeet Aarde. En ook, voor veel wijze, ontwikkelde Zielen die naar de Aarde kwamen om het Pad van Ascentie te openen en om voorop het pad te gaan, is dit de laatste incarnatie die ze zullen beleven in de dichtheid van de vier lagere dimensies van de stoffelijke lagen van bewustzijn. Tegen onze dappere en moedige strijders van Licht zeggen wij: “Taak goed uitgevoerd.”
Mijn geliefde kampioenen van Licht, het is geen tijd voor de zwakken van hart, maar het is tijd om te stoppen met ploeteren in spiritualiteit. Velen van jullie zijn halfhartig in je ondernemen om te ontwaken voor de wijsheid van de Ziel en je Hoger Zelf. Het is tijd om je hart in vuur en vlam te zetten met een intense wens om Zelf-meesterschap op te eisen en om een Ziel-Zoeker te worden in plaats van een plezier-zoeker. De geheimen van hoe je de dramatische veranderingen kunt oversteken en de chaotische tijden van transformatie worden constant aan jullie onthuld. Maar, jullie moeten die inspanning leveren en actief streven naar de betrouwbare methodes die voor jullie beschikbaar zijn, als jullie succesvol over de kammen van de golven van verandering zullen rijden tijdens de turbulente jaren die komen. Het is een tijd van LOSLATEN VAN DE OUDE MANIER VOOR HET NIEUWE.  Een upgrading en verfijning van ieder facet/Vonk van God-bewustzijn, maar ook van ieder dimensionaal niveau, nemen in stuwkracht toe terwijl het verheven Licht van de Opperste Schepper naar de rand van de gemanifesteerde Schepping uitstraalt in dit Sub-universum.
Geliefden, wij zien het Licht zich uitbreiden en aan kracht winnen op veel plaatsen op de wereld. We zien ook jullie straling en invloed groeien, en jullie maken een positieve inslag op meer levens dan ooit eerder. Jullie moeten in je hart gecentreerd blijven en op je Ziel gefocust terwijl de chaos en de vrees groeien en zich over de planeet heen verspreiden. We hebben nu samen gevoegde krachten en we zijn en zullen onoverwinnelijk zijn, want wij vervullen een Goddelijk mandaat van onze Vader/Moeder God. Eeuwige liefde, bescherming en zegeningen zijn van jullie, nu en voor altijd meer.
I AM Archangel Michael. 

​Transmitted through Ronna * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE