Followers

Labels

Sunday, December 7, 2014

Nederlands -- De Siriaanse Broeders en Zusters van het Licht: “De Poorten van de Nieuwe Aarde zijn geopend.” (16 november 2014)

De Siriaanse Broeders en Zusters van het Licht: “De Poorten van de Nieuwe Aarde zijn geopend.”    (16 november 2014)

Geliefde ‘Broeders en Zusters’ van de Aarde – we heten jullie welkom in de liefde en het licht van het Al-Een-Wezen. Wij zijn de Broeders en Zuster van Sirius en we zijn hier en nu in de trilling die deze woorden doorstroomt. De zaken hier op Aarde gaan goed vooruit en op dit moment is er veel gaande – op vele niveaus – dat de dimensies en bestaansniveaus verder naar eenheid – die in de waarheid bestaat - leidt. De veranderingen die eraan komen – raken aan en lopen door alles dat bestaat en ze bereiken nu het zichtbare oppervlak.

De golven van waarheid en licht zijn werkelijk zo groot – dat het onmogelijk is ze gemakkelijk opzij te schuiven. Wanneer je je aandacht concentreert op liefde en waarheid – zul je duidelijk de rijkdom kunnen zien – waarin de stroom van de Nieuwe Aarde zich naar voren richt en zich onhoudbaar uitbreidt. We kijken naar jullie en jullie energielichamen gedurende deze ontwikkelingen en we leren heel veel van jullie ervaringen – omdat we met elkaar verbonden zijn en deze verbinding wordt ook belangrijker voor jullie inzicht.


Tezamen hiermee – jullie manier om je leven te manifesteren – je opnieuw uitlijnen en in harmonie brengen met de behoeften van jullie ziel – wordt belangrijker. We houden van het leven en vieren de schoonheid van de schepping op elk moment – en hierdoor worden we met vreugde en genade overweldigd – welke onze levens transformeren in een echte viering.

De weerklank – de echo – die vanuit het universum naar ons wordt teruggezonden is derhalve liefde en liefde creëert vreugde en het resultaat is dat meer liefde en licht naar ons toekomen die ons vervullen met diepe dankbaarheid. Wanneer je nu verder ontwaakt bent in deze momenten en je herinnert – wie je waarlijk en werkelijk bent – dan zul je je bewust zijn van de ware dimensie van je goddelijke aard en je zult erkennen – dat vrede en liefde beginnen binnenin jou. En zo zul je je voelsprieten – je zintuigen uitbreiden naar meer liefde en vreugde – en dit is prachtig – geliefde Aardezusters en Aardebroeders.

Al je ervaringen hebben je naar dit punt geleid – waar je nu bent en waarin je individueel ontwaakt en collectief in het ware wezen van je ziel bent. Alle ervaringen hebben je gediend – om te erkennen – dat jouw weg alleen maar zinvol was in het licht en de liefde. Laten we dus de laatste stappen waardig zetten – in vrede en uit naam van vergeving en loslating. De poorten van de Nieuwe Aarde zijn geopend. Jullie kunnen nu je erfenis als hoeder van de planeet aanvaarden – hoeders van Moeder Gaia – en van het leven houden en dit respecteren. We zenden jullie al onze liefde en steun en reiken jullie de hand. Wij zijn de Siriaanse Broeders en Zusters – jullie broeders en zusters van de sterren.

In Liefde, Vreugde en Eenheid…..Shogun Amona


Vertalin: Rob

 Vertaling: Rob

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE