Followers

Labels

Thursday, December 4, 2014

Nederlands -- RAINBOW PHOENIX 7 NOV. 2014 Opgaan naar AscentieRAINBOW PHOENIX       7 NOV. 2014
Opgaan naar Ascentie

(vertaling winny)   5 vragen

Het “Kweken/of Opvoed Programma”van de Mensheid
Gaat u verder.

Dank u. Vandaag is het 7 november 2014. Een vraag van LKS dat = Lima-Kilo-Sierra. Haar onderwerp is het “Kweek Programma” waarover werd gesproken in een vorige teleconferentie. Ze schrijft: 

“In een vorige teleconferentie werd er gezegd dat er een Goddelijke Wil is om het programma van de mensheid, het zogenaamde ‘kweek-programma’ te beëindigen. Betekent dat, dat er acties of gebeurtenissen zullen komen die dit aangeven, of betekent dit gewoon dat zij die bewust zijn en tegen deze kweek programma’s zijn meer ondersteuning zullen krijgen door de God Bron? Dank u zeer. Uw gedachten graag?

Rainbow: Dat dit uiteindelijk beide zal zijn. In termen van de gewone drie-dimensionale praktijk is dat, wat onderweg is, in deze tijd gezien kan worden als een strijd. Opnieuw, omdat dit Bewustzijn ten slotte spreekt van een strijd die dualistisch is van aard en de keus om te strijden deel van een continuüm van keuze is om te worden betrokken bij een dergelijke manier van denken en zijn dat het belangrijk is te begrijpen dat wat nodig is, geen strijd is maar een omhoog rijzen boven de strijd uit, is. 

Dat dit is wat het best gediend kan worden ten eerste en allereerst op individueel niveau want als men boven de noodzaak uitrijst om met een ander te strijden, om een tegenstander te hebben in de eerste plaats om mee te strijden, dan is men bevrijd van dat wat het kweek programma is, het indoctrinatie programma, het hersenspoelen dat zo lang heeft plaats gehad.

Als men bijvoorbeeld in een situatie zit waar men volwassen is en er kwam een kind naar hen toe en wilde hem/haar raken en met hen vechten, want het kind is boos, het kind is vermoeid en gefrustreerd, het kind wil zijn agressie naar die volwassene uitstampen. Is het antwoord dan om met het kind te vechten, om het kind te slaan, om het kind te laten zien wie er de baas is, wie er sterker is? Dat dit is wat er gebeurt en dat dit voorbeeld zeker zal laten begrijpen dat het de volwassene is die zich moet bedwingen en het kind behandelen met zijn liefde en zijn steun, niet aan een gevecht moet deelnemen. Dit hoger begrip is het equivalent van eenheidsbewustzijn: om naar een situatie te kijken en te begrijpen dat dit een gevecht van kinderen is in een bepaald niveau van rijpheid.


Dat als iemand het kweek proces wil kwijt raken of zich bewust wordt van de indoctrinatie, dat het belangrijk is om zich te realiseren dat er krachten van bewustzijn zijn, van Spirit zelf, dat die bij deze zaak staan te helpen. Maar men moet zich tot zijn eigen zelf keren en men kan niet noodzakelijkerwijs verwachten dat dit voor hen wordt gedaan, als de gemeenschap wakker wordt en op een verblindend moment ontwaakt.

Op recente tijden werd er gesproken van dat wat bekend werd als een keerpunt: de honderdste aap, de X-factor, die voor de mensheid moet bereikt worden om plotseling open te worden voor de nieuwe wijzen van het nieuwe bewustzijn. Maar voordat dat keerpunt wordt bereikt moet men allereerst en voornamelijk zichzelf leren wat er nodig is, wat anders is, wat breder is dan de oude manieren en die een nieuwe weg laten gebeuren.

Als genoeg mensen zich dit hebben gerealiseerd en hun eigen werkelijkheid hebben veranderd, verandert hun eigen spel, dat op een punt zal komen waar een golf door het hele menselijke bewustzijn gaat, door het menselijk collectief en er zal een nieuwe perceptie komen bij degenen die hier klaar voor zijn, en zij die er niet klaar voor zijn zullen naar andere tijdslijnen gaan om door te gaan met het spelen van hun spel van kweken en hersenspoelen en met het controleren en manipuleren door bepaalde mensen.

Maar het grootste deel dat klaar is zal nu in staat zijn om door te gaan vanwege de inspanningen van het individu en om nog meer diegenen te verbreden die een nieuw vermoeden hebben moeten zelf doorgaan hier mee te werken. Het wordt nog door velen vast gehouden die willen dat dit zo is, dat het allemaal ineens zal gebeuren en alles wat slecht is zal verdwenen zijn en slechts het goede is er dat overblijft.


Maar zelfs nadat die golf door het bewustzijn is gegaan, zal er nog steeds behoefte zijn om die menselijke inspanning te doen om een nog groter begrip, deelname en bewustzijn van hogere staten van bewustzijn te promoten.

In de tussentijd, op dit richtpunt in jullie geschiedenis en evolutie is er wat er gebeurt dat de krachten van Spirit er nu meer bij betrokken zijn op een actief deelnemende manier bij de ontvouwing van bewustzijn, in de verbreding van het bewustzijn. Iets daarvan zal worden weerspiegeld gezien in de dagelijkse gebeurtenissen van de planeet, van de mindset van deze werkelijkheid.

Dus het kan zijn, bijvoorbeeld, dat er plotseling een klokkenluider naar voren komt en bij deonthulling van informatie, meer mensen weten van het feit dat er iets aan het gebeuren is, dat er een controle van het denken is geweest, van geloven en percepties van de massa’s en dat ze door deze nieuwe onthulling die is gebeurd, ze misschien vragen stellen en dat er dan misschien een ander gebeuren kan plaats vinden en degenen die leugenaars zijn, die de valse vlaggen dragen … misschien worden bloot gelegd.

Dat er bijvoorbeeld, valse vlaggen zijn die op dit moment vliegen/wapperen op deze planeet: de valse vlag van Ebola, de valse vlag van ISIS, ISOL en de situatie in het Midden Oosten in Irak, in Syrië enz. Er is een valse vlag gebeuren van Oost Oekraïne en het neerschieten van het Maleisische vliegtuig 317. Dat deze nog onder de oppervlakte zitten en er nog promotie zit in die gebeurtenissen aan de massa’s op een dergelijke wijze dat nog niet wordt gezien wat de waarheid is.

Dus, het hersenspoelen van dat wat het kweek programma is om mensen en de gemeenschap in slaap te houden, weggeworpen en onwetend te zijn, zich nog steeds afspelen. Maar als een of velen naar voren komen, zoals dat al begonnen is te gebeuren, en de valse vlag gebeurtenissen blootleggen, en echt bewijs, dat er dan een vragen komt van degenen aan de macht en er een ontwaken komt van hoe het spel gespeeld wordt.

Op een niveau kon men zeggen dat dit Spirit is die handelt naar degenen die de controleurs zijn en de manipulators door die valse vlaggen bloot te leggen voor wat die echt zijn. Maar het zal nog een mens kosten om open te worden voor een dergelijke onthulling en dergelijk bewijs. Het zal nog een mens kosten die hun hun hogere spirituele aard opent en de concepten van hogere werkelijkheden verder dan deze dimensionale dualistische werkelijkheid die nog nodig zijn om het individu uit het kweek programma te halen waarin het is opgegroeid, hij/zij in is opgegroeid.

Dus er kan begrepen worden dat actie na de gebeurtenissen, de spelers, de energieën van dualisme in dit stoffelijke derde-dimensionale werkelijkheid en de effecten van Spirit die de individuele focus persoonlijkheid helpen om door zijn of haar geloof heen te breken, beiden gebeuren in deze tijd.

De ironie is dat als het individu dat afwerpt wat valse concepten en geloof is, wat het kweek programma is waarmee ze werden opgevoed, dat als zij hun ketenen wegdoen, de valse vlag gebeurtenissen duidelijk worden, de bedoeling van de controleurs en manipulators duidelijk worden. En dat er een ander antwoord is versus de oude manieren met de nieuwe wijze van doen en scheppen, versus gewoon handelen en reageren op dat wat wordt voorgesteld, wat deel is van het doorgaande programma.

Dat dit Bewustzijn compleet is met deze vraag. Het vraagt de vraagsteller of zij zelf nog meer vragen heeft voor dit Bewustzijn, betreffende deze zaak.

Eigenlijk hebt u dit heel, heel goed uitgelegd, Bewustzijn en dit wordt zeer gewaardeerd, omdat de vraagsteller LKS ook zeer blij hiermee is. Dank u.
Ze heeft nog een vraag over een ander onderwerp. Kan ik dit zeggen? Er is geen verband. Het is totaal een ander onderwerp


Mensen die in de Astrale wereld gevangen zitten sedert de Tweede Wereldoorlog.

Ga door met die andere vraag.

Dank u. Ze schrijft: “Ik had enkele dromen in de laatste paar maanden waarin ik mensen hielp die schenen gevangen zitten in het astrale sedert de tijd van de 2de WW. Het waren mensen die door groot trauma waren gegaan en ik scheen een van de gidsen te zijn die hen troost bracht of hen bevrijdde van wat winterslaap zones, of welke astrale ‘gevangenissen’ zijn. De mensen schenen in zo’n staat van trauma te zijn dat ze zichzelf niet konden bevrijden en daarom gidsen nodig hadden om hen te laten zien hoe ze beginnen om zich te bevrijden. Kunt u hier commentaar op geven? Dank u. “

Het eerste wat Bewustzijn hier wil zeggen is dat zij precies doet wat dit is, werken in de vierde dimensionale astrale niveaus in een niet-lichamelijke staat, een staat van bewustzijn, en het is deel van het werk dat zij doet als ze slaapt en droomt, als ze de gevangenis verlaat van de stoffelijke werkelijkheid en zich uitbreidt naar hogere staten van bewustzijn. Dat zij correct is in haar beweringen en wat zij aanneemt dat zij degenen hier helpt die vast zitten in het astrale of degenen die vast zitten in dat wat ook bekend is als de Bardos.

Maar het is niet gewoon iets wat nieuw is wat er gedaan wordt om degenen te helpen die vast zitten in het Bardos, want dit is altijd zo en is altijd zo geweest. In antiekere tijden, kwamen zij die het stoffelijke met bepaald geloof en verwachtingen verlieten, en als ze naar de Bardo niveaus kwamen, de astrale niveaus, en omdat ze nu vrij van een stoffelijk lichaam waren en de stoffelijke werkelijkheid die hen eens beperkte en begrensde en hen focuste dat ze ondanks alles het schepper wezen zijn dat ze altijd al waren. Dat in het stoffelijke de manier om te scheppen was, om dit op de drie dimensionale stoffelijke laag te scheppen en dat ze hier onwetend van zijn, om niets hiervan te begrijpen en eerder zichzelf te zien als slachtoffer van hun leven en van hun meesters en van de gebeurtenissen van hun tijd.

Dat dit niet wegvalt gewoon omdat men het stoffelijke lichaam laat vallen, want het is het bewustzijn dat verdergaat uit het lichaam naar de astrale niveaus van de vierde-dimensionaliteit zodat het verder kan gaan en die concepten kan loslaten voordat ze naar een hoger niveau van bewustzijn gaan, een hogere dimensionale staat, vijf dimensionaal en meer, ook de hogere niveaus van de vierde dimensionaliteit.

Daarom kan worden begrepen dat de Bardo niveaus of de astrale niveaus een reinigende grond zijn voor dit soort geloof en begrip welke in de stoffelijke staat worden vast gehouden als men is afgescheiden van spiritueel besef, van het bewustzijn van hun eigen groter wezen.

Dat als men aankomt in die astrale niveaus, de Bardo niveaus, men vrij is om de werkelijkheid te scheppen van verwachting die werd vastgehouden toen men stierf, zelfs vóór men stierf, maar dit was nog in het spel toen men stierf.

Daarom als men het geloof had, bijvoorbeeld, dat omdat ze zondig waren in het stoffelijke leven, dat ze voor hun zonden gestraft zouden worden nadat ze sterven, die verwachting, dat geloof, zal verder gedragen worden en ze zullen een veroordeling beleven. Ze zullen door God op Zijn Troon worden veroordeeld en ze zullen gestraft worden of dat denken zij, want het is dat wat zij geloven wat zal gebeuren. En als hun geloof in hel en verdoemenis en eeuwige straf groot genoeg is, dat ze vast komen te zitten in de astrale Bardo niveaus, zullen ze dit als hun werkelijkheid beleven, een werkelijkheid van eeuwige straf voor hun grote zonde in een oogwenk van menselijk leven, eeuwige verdoemenis en straf voor een moment bij het zich richten op hun persoonlijkheid.

Men kan zeggen dat dit een absurditeit is. Waarom zou men echt eeuwig worden gestraft voor dat wat het equivalent is van een moment focus in bewustzijn? Dat het misschien een verstandelijk maken is van degenen die een groter begrip hebben bereikt hiervan met het verschil voor de ware mildheid, liefde en medeleven van dat wat de Goddelijke Spirit is.

Maar in relatie met die vraag, dat wat verwacht wordt, wat wordt geloofd dat zal gebeuren is dat wat zal volgen, wat zal worden beleefd. Het is altijd zo in de menselijke bewuste ontwikkeling vanaf het punt waarop het experiment een werd met waar de mensheid haar verbinding verloor met Spirit, dat het individu kon worden gemanipuleerd en gecontroleerd te denken dat straf zou gebeuren of dat andere dingen zouden gebeuren na iemands dood.

Dat de vrije wil hier nog steeds bij betrokken is maar het is een vrije wil die werd gemanipuleerd en gericht om te denken op een bepaalde manier in iemands leven: het culturele denken, het godsdienstige geloof, het sociaal economische denken, de gelijkheids geloven enz. enz. Alles zal dat denken vorm geven en het denk bewustzijn van het persoonlijke focus terwijl ze leven in deze drie-dimensionale werkelijkheid. Maar na de dood verdwijnt dit niet gewoon. Het gaat verder en schept het volgende niveau van ervaring, dat wat het vier-dimensionale astrale is, die Bardo niveaus zijn, de voortzetting van wat geloofd werd, maar dat doet het zelfs nog intenser en sneller. Dus als men gelooft dat men na de dood zal worden gestraft door een wraakzuchtige, toornige God voor de zonden van een moment in bewustzijn, zal dit zo zijn. En net zo als men gelooft dat als men zichzelf tot martelaar maakt en velen doodt dat dit hen het recht geeft om de hemel binnen te gaan en 72 maagden krijgt, dat ook dit heel goed het geval zal zijn voor degenen die dit geloven en vasthouden op het moment van hun dood.

Er zijn vele, vele verwachtingen van wat er achter ligt dat kan en zal worden gematerialiseerd voor degenen die de astrale niveaus zullen binnen gaan. Ze komen een tijd vast te zitten om zichzelf te reinigen van die geloven, van dit begrijpen van wat ze verwachten en de realisatie ervan dat dit niet precies zo is. En om bij het proces te helpen van het opruimen van die valse geloven, om mensen te leiden en te gidsen naar een meer ware perceptie en begrip van wat de waarheid van de zaak is, zijn er velen die daar als gidsen en helers en ondersteunende werkers zijn voor die zielen die zijn overgegaan, die door de illusionaire ervaringen gaan van de astrale Bardo niveaus.

Dat degene die deze vraag heeft gesteld iemand is die betrokken is bij dit soort werk en het is om deze reden dat dit Bewustzijn de juistheid kan bevestigen van haar droom ervaring als iets dat waarde heeft, iets dat waarheid bevat. Dat zij en vele anderen in de astrale niveaus gaan en degenen helpen die zijn overgegaan maar gevangen zitten in de illusie van Bardo en het astrale.
Dat hierbij dit Bewustzijn het antwoord heeft voltooid.


Dank u Bewustzijn. U hebt veel details gegeven waar de mensheid misschien niet zo bekend mee is, betreffende het astrale en de Bardo niveaus, en wij danken u hier zeer voor.


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE