Followers

Labels

Wednesday, December 10, 2014

Nederlands -- RAINBOW PHOENIX 08 DECEMBER 2014RAINBOW PHOENIX   08 DECEMBER 2014

Een Kerst Boodschap van Kosmisch Bewustzijn in 2014
Dat waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is. Gaat u verder.
Welkom Bewustzijn. Dank dat u vandaag bij ons bent voor de Rainbow Phoenix sessie van 8 december 2014.  Will Berlinghof is de vertaler van uw boodschappen, Joan Mills de vraagstelster en Lloyd Arrd de energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waar u nu over wilt spreken? Dank u.
Dat wat het Kosmisch Bewustzijn is heeft nu een Openings Boodschap, een algemene openings boodschap. Dat dit Bewustzijn een Kerstmis Zonnewende boodschap heeft voor elk een en allen. Wat spoedig het geval zal zijn dat velen in de Westerse wereld zullen vieren. Velen die zichzelf kennen als Christenen zullen die gelegenheid,  de geboorte van Christus, de geChristende, inderdaad vieren.
Maar het is ook een tijd voor andere religies om hun eigen tijd van verlichting te vieren. Voor de Joodse mensen is het de tijd van Hannukkah(Chanoeka), de tijd van het Licht. Voor de Hindoes is het Dewali, de tijd van Licht en Verlichting. Dat dit de periode is die de meesten in de Westerse wereld en op de noordelijke hemisfeer kennen als de Winter Zonnewende.
Weinigen realiseren zich dat de verbinding van Kerstmis, die de Christelijke versie is van Kerstmis ook te maken heeft met de terugkeer van het Licht, de terugkeer van Verlichting. En dat is zeer zeker zo en dit is verbonden met de Winter Zonnewende in de noordelijke hemisfeer waar de kortste dag van het jaar en de langste nacht van het jaar worden gevierd. 
Dit is antiek van aard, en gaat duizenden jaren terug toen de viering niet ging over de geboorte van een Messias maar eerder over een tijd van het jaar toen het Licht terugkeerde in het duister en wat de ommekeer betekende van de cyclus van de planeet van Moeder Aarde zodat zij terug ging naar langere dagen en kortere nachten.

Wat de sleutel voor deze tijd echter is en voor het feit dat veel grote godsdiensten deze gelegenheid vieren van de terugkeer van het Licht, is dat het heeft te maken met de stoffelijke actie om het deel te bereiken van de jaarlijkse cyclus die de kortste dag/langste nacht is, die het moment brengt waar de cyclus omslaat en verandert en dat Licht opnieuw begint te winnen en om zich uit te breiden naar dat wat de Zomer Zonnewende is, de terugkeer naar de langste dag en de kortste nacht waarna natuurlijk de terugkeer loop naar de Winter Zonnewende weer zal zijn.
Naast deze stoffelijke factoren, is er iets anders dat van groter betekenis is in deze tijd. Dat het inderdaad tijd is waar in die meest duistere tijd het licht terugkeert, de cyclus zich omkeert en dat wat hoop is die de terugkeer van het Licht symboliseert, opnieuw begint. Dat deze periode van tijd waarin het duister het sterkst van alles schijnt te zijn, dat het belangrijk is om je te herinneren, net zoals de Aarde zelf door haar cycli van donker en licht gaat, dat het ook zo is met de gebeurtenissen van de mensheid, met de geschiedenis en de manieren van de mensheid in deze tijd. Dat het een duistere periode is voor de mensheid, en nooit meer duister is het dan het juist nu is.
Dat veel gebeurtenissen onderweg zijn door bepaalde mensen die onvervreemdbare belangen hebben, bepaalde mensen die een plan en een ontwerp hebben voor wat zij wensen te creëren. Dat ze de planeet ondergedompeld hebben, ze hebben de mensheid ondergedompeld in deze meest duistere tijd en net als de terugkeer van de zon, van het Licht in het duister van de dag en nacht, dat het een tijd is om je opnieuw te herinneren dat het Licht niet werd uitgedoofd. Het is gewoon zo dat het een deel is van een universele cyclus, de cyclus van dualiteit waarin er een strijd is tussen het licht en het duister. Symbolisch is het Licht wat Verlichting terug brengt naar het diepste punt van het duister van het jaar en het is ook zo voor de gebeurtenissen van de mensheid.
Velen kunnen de uitgebreide cyclus van gebeurtenissen niet zien die al zo lang heeft geduurd. Dat ook al schijnt het alsof dit het meest duistere van de tijd is, het is nog in deze tijd dat het licht terugkeert, dat de belofte van Spirit begint zichzelf ten toon te stellen, om zich te laten zien. Om je dit in deze donkere tijd te herinneren is dat wat entiteiten zal helpen, om zich dat in hun eigen persoonlijke leven te herinneren, hun eigen persoonlijke omstandigheden. Het is precies nu in deze donkere tijd, deze meest uitdagende van alle tijden, dat het Licht begint met zijn terugkeer.
Het is een boven alles begrijpen van deze situatie, gezien vanuit een hoger perspectief, is het dat wat de vervulling is van de belofte van de Goddelijke Bron dat de mensheid niet wordt opgegeven, dat de mensheid wordt voorbereid om het Licht van Bewustzijn en Begrijpen in te gaan. Dat het niet gewoon de donkerste aller tijden is, nu, maar eerder dat dit de conclusie tijd is van een cyclus die duizenden jaren al in de maak is.
Dat deze cyclus van oude datum. waar de mensheid doorheen is gegaan de ascentie heeft gezien van duistere mensen naar posities van macht en controle. Hun ascentie is geen ascentie naar het Licht, het is het omhoog gaan van hun eigen macht naar een punt waar ze voelen dat ze niets verkeerd meer kunnen doen voor zichzelf. Dat wat hun plan is geweest, dat werd ingesteld in het lijstwerk van het menselijke begrijpen en geloven, zal doorgaan zich te manifesteren als altijd en dat ze opnieuw hun onfatsoenlijke zege zullen krijgen over degenen die zij al zo lang hebben gedomineerd en tot slaaf gemaakt.
Maar met deze houding van superieuriteit van onvermijdelijkheid dat hun plannen zullen worden gedaan en bereikt worden, zit ook hun zwakte. Want zij kunnen geen andere weg naar voren zien dan welke de voorgeschreven weg is, dat wat zo lang door henzelf werd gevolgd, door de duistere krachten die feitelijk gewoon de krachten zijn die Verlichting, Begrip, Licht en Liefde ontberen.
Dat deze ommekeer van de cyclus van gebeurtenissen, het uitgebreide, de lange term van controle en manipulatie twee zonnewendes geleden begon, twee winter zonnewendes geleden. Die begon met dat grote gebeuren van de Winter Zonnewende van 21 december 2012 toen de deur werd geopend voor de terugkeer van deze planeet en van de mensheid zelf van het Goddelijke Licht en Spirit. Velen voelden niets gebeuren in die tijd, maar dit Bewustzijn verzekert allen en iedereen dat er een groot gebeuren was in die tijd: de cyclus die zo oud was, begon zich zelf om te keren.
Met woorden van de analogie van de Winter Zonnewende en de terug keer van de zon, de terugkeer van het Licht, was deze tijd, dit moment van groot belang, want het wees erop dat het Licht opnieuw terugkeerde naar deze planeet, terugkeerde naar het collectief van de mensheid. Maar de beweging en de motie van dergelijke dingen is inderdaad langzaam, en hier, nu twee jaren later komt de Winter Zonnewende van 2014 eraan, opnieuw voelt het dat er in de laatste twee jaren niets is gebeurd van grote betekenis. Dit is het gevoel wat velen hebben, want velen zitten in duisternis op dit moment, hebben inderdaad veel te verduren gehad van de onderdrukking van degenen die de Wil van de Goddelijke Bron niet gezien of begrepen hebben of niet hebben ingewilligd.
De beweging van Spirit is inderdaad langzaam vergeleken bij de bewegingen die gekend worden op deze  drie-dimensionale planeet, op deze stoffelijke dualistische planeet, maar dat betekent niet dat actie niet onderweg is. Het betekent niet dat er niet aan Licht gewonnen is, dat de verlichting, de ware verlichting van Spirit geen progressie gemaakt heeft in de laatste twee jaren.
Dat als men opnieuw het gebeuren nadert dat gekend wordt als de Winter Zonnewende, dat het weer in een scherp focus wordt gebracht dat het licht steeds naar de planeet stroomt en elke dag en niet maar een, twee of drie dagen per jaar toeneemt in kracht in de tijd van de Winter Zonnewende. Inderdaad is dit een tijd waarin met kan nadenken over deze zaak en de gebeurtenissen van hun eigen leven kan onderzoeken.
Bij die weerspiegeling zullen velen zien dat er veel persoonlijke verandering is geweest sedert 21 december 2012 en dat er veel gebeurtenissen zijn geweest die nieuw Licht brachten in deze wereld. Dat veel van de duistere gebeurtenissen die gepland en georkestreerd werden door degenen aan de macht niet zo krachtig waren als ze eens waren. De overheersing van hen is niet wat die eens was.
Dit is misschien moeilijk te zien als iemand slechts het algemene media schetsen observeert van de gebeurtenissen van deze tijd, als men slechts leeft in de donkere onwetendheid van deze tijd waar vrees en hopeloosheid en wanhoop regeren. Maar tegelijkertijd, zoals gezien wordt vanuit het perspectief van dit Bewustzijn, dat dit Bewustzijn zegt in feitelijk veel Licht, dat veel spirituele energie naar de planeet is gestroomd, en terwijl jullie op het gebeuren wachten van de Winter Zonnewende je herinneren zoals het is. Kijk in je eigen leven om dat vast te stellen, om dit te ondersteunen, niet gewoon omdat men hoopt dat dit zo is, maar eerder dat door bespiegeling van dit jaar en van de twee jaren sedert de Westerse wereld het gebeuren vierde van de Winter Zonnewende in de noordelijke hemisfeer, dat veel gebeurtenissen plaats vonden die niet gewoon onmerkbaar zijn gebeurd, door degenen die een verschuiving hebben beleefd in hun eigen bewustzijn en in hun eigen omstandigheden.
Met andere woorden, terwijl men de gebeurtenissen van de laatste twee jaren opnieuw bekijkt, of van dit laatste jaar, dat zelfs dat er diverse grote gebeurtenissen zijn die de duistere mensen bedrijven en promoten, dat er nog velen zijn die zich afvragen, velen die bezwaar maken, velen die licht werpen op de duister gehouden geheimen en de duisteren hielden plannen verborgen voor degenen die al eonen hun weg hadden.
Dat dit Bewustzijn zegt dat in termen van de grote cyclus dat het Licht van de Goddelijke Bron is terug gekeerd om over deze planeet te stromen, en dat als jullie die gelegenheid die gekend wordt als Winter Zonnewende, gekend als Kerstmis, Chanoeka, Dewali, onder ogen zien, welke term of titel ook wordt toegepast, dat het werkelijk de tijd is van de terugkeer van het Licht. Dat zelfs de gebeurtenissen van dit laatste jaar schijnen te wijzen op dat degenen in controle en aan de macht nog steeds in controle zijn, begrijp dat het Licht ook naar hen toe komt en dat er nu velen van de duisteren zijn die zich beginnen af te vragen wat ze nodig hebben om hun einde te bereiken, hun doelen te bereiken.
Er zijn velen van de jongeren die in deze Iluminati families zijn geboren, de elite families, die niet zijn zoals hun ouders, ook al schijnen zij ogenschijnlijk hetzelfde, schijnen zij hun ouder’s agenda’s uit te dragen. Dat het Licht in hen opkomt en er zijn die elites, degenen van de Illuminati families, die weg breken uit wat de traditie is van hun ouders, van hun familie, van hun groep. Dat dit van grote betekenis is, alhoewel dit niet gaarne wordt gezien of begrepen.
Gezien uit het perspectief van dit Bewustzijn, keert het Licht inderdaad terug naar het duister dat zo lang het geval is geweest op deze planeet en in de geschiedenis van de mensheid. Vier daarom, in deze meest duistere tijd, de terugkeer van het Licht. Vier dit in jullie eigen persoonlijke leven, bedank  en geef dankbaarheid hiervoor dat jullie deel zijn van de terugkerende verlichting van de Goddelijke Bron, Goddelijke Spirit. Begrijp dat ook al speelt alles zichzelf uit in een langzame beweging, dat gebeurtenissen en omstandigheden inderdaad aan het veranderen zijn, oplichten en nu zeker anders zijn dan zoals het eens was. Houd dit vast dat het zo is, vooral in jullie persoonlijke leven. Houd dit vast ondanks de duisternis, ondanks de uitdaging die je misschien ervaart in je eigen persoonlijke reis, dat jullie een hoek zijn omgeslagen, dat de cyclus zich omkeert, dat het Licht, dat de Verlichting terug aan het keren is.
Dat deze tijd van duisternis is zoals die moet zijn, maar dat het groter plan, dat wat op dit moment onderweg is, in deze tijd van de Winter Zonnewende, van Kerstmis viering, dat het zo is dat het Licht van het Goddelijke sterker groeit en dat de cyclus van jaren en tientallen jaren en eeuwen en millenia zich om aan het keren is, aan het veranderen is wat er zo lang was, naar wat het zo lang zal zijn.
Dat nu, in deze tijd van de Winter Zonnewende, de Kerst viering, de viering van de terugkeer van Licht bij zo velen, laat dit zo zijn in jullie persoonlijke leven. Weet dat alles zijn tijd en plaats heeft en dat het nu tijd en plaats is voor de Verlichting van de Goddelijke Bron die weer terug komt, terugkeert en om het duister te verlichten dat dat zo lang werd beheerst, zo lang werd gedomineerd op deze planeet.
Dat dit de boodschap is van dit Bewustzijn in deze tijd. Verwelkom de terugkeer van het Licht, de Verlichting van Spirit, van de Goddelijke Bron, want Het is er, Het gebeurt, Het is wat kan niet worden gestopt, niet langer kan worden weggehouden.
Dat dit Bewustzijn daarom ieder en allen een blij en prachtige Winter Zonnewende toewenst, Verlichting van binnen. Dat Het ieder en allen, ondanks hun godsdienstige overtuiging, een prachtige en vreugdige en Verlichte Kerstmis, Chanoeka, Dewali, Winter Zonnewende zal zijn.
Dat dit Bewustzijn compleet is met Zijn Kerstmis-Winter Zonnewende boodschap voor 2014.
Dank u Bewustzijn. Dat was geweldig, zeer, dat wordt zeer gewaardeerd en geeft hoop en geruststelling voor velen bij de leden en anders. Dank u.
(vertaling winny)

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE