Followers

Labels

Sunday, December 7, 2014

NEDERLANDS -- RAINBOW PHOENIX 11 nov. 2014 Deel 2 VragenRAINBOW PHOENIX   11 nov. 2014
Deel 2 Vragen  

ISIS, UHAH, Ebola, Klein Stadje versus de Grote Stad, Rusland.


Gaat u verder.

Dank u. Onze volgende vraag komt van SN ( dat = Sierra-November). Zij heeft zes delen bij haar vraag. Dat heeft verschillende onderwerpen. Ze betreffen ISIS, UHAH, Ebola, Kleine Stad versus de Grote Stad, en Rusland (dit zijn een aantal vragen hier). Kan ik doorgaan met de eerste vraag alstublieft?

Gaat u verder.

Dank u. “Ik wil graag wat achtergrond over ISIS en of deze groep een bedreiging is voor de V.S? “ Uw gedachten graag.

Dit Bewustzijn zegt dat alles afhankelijk is van hoe jullie deze zaak zullen interpreteren. Dat op een niveau, een dualistische vraag is gesteld aan dit Bewustzijn, een dualistische vraag die zegt dat hier een bedreiging is voor de Verenigde Staten. Dat dit zou betekenen dat ISIS of ISOL of een andere naam die wordt gebruikt, een bedreiging zou zijn voor de Verenigde Staten van Amerika. 

Maar dit Bewustzijn zegt dat dit inhoudt dat de bedreiging reëel is, en dat men misschien angstig moet zijn voor deze bedreiging van ISOL en de bedreiging voor de Verenigde Staten en dit Bewustzijn moet er dan bij voegen dat die bedreiging voor alle andere landen op de planeet is. Maar is dit gebeuren van ISOL echt wat vertegenwoordigd wordt in het nieuws of in de papieren?


Er is veel onwetendheid in de Verenigde Staten over wat er werkelijk aan het gebeuren is, en deze onwetendheid waar dit Bewustzijn over spreekt is niet alleen beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika, maar in het algemeen over de hele planeet. De onwetendheid is dat degenen die bekend staan als ISIS of ISOL in korte tijd omhoog zijn gekomen uit een soort onderwereld zodat ze nu een bedreiging zijn voor democratie en vrijheid in naties die zichzelf bestemd hebben als de bewakers van democratie en vrijheid. Deze troep van westerse landen waarvan de Verenigde Staten leidend is en het is zo dat veel aandacht gegeven wordt in de Verenigde Staten wat betreft de bedreiging aan het land zelf en voor de standaarden die vastgehouden worden als de standaarden van Amerika, van een land van vrijheid en democratie. 

Maar de waarheid van deze zaak is dat de presentatie van informatie betreffende ISOL of ISIS gemanipuleerd is geworden en hevig is gecontroleerd. De media zullen bijvoorbeeld noodzakelijk niet rapporteren hoe ze aan de macht kwamen, wie hen heeft getraind, wie hen heeft fondsen geleverd, wie de plannen heeft getrokken voor die mensen. Velen zouden geschokt zijn om de vertegenwoordiging van de CIA in deze zaak te horen, bij actieve deelname in deze zaak. Velen zouden geschokt zijn te horen dat het militair van de VS de deelnemers van ISIS trainen en dat vanaf het begin hebben gedaan en dat deze training in landen zoals Jordanië gebeurde waar Amerikaanse experts en militair personeel de ISIS leden hebben getraind. 

Dat deel van het plan was dat als Amerika Irak verliet, dat veel van hun wapenen zouden worden achtergelaten. Veel van hun ontwikkelde wapens zoals tanks en militaire voertuigen werden achtergelaten.

Dat als deze groep, bekend als ISIS, gewoon een stel radicale Moslims was met een ad hoc training, waarom is het zo dat ze wisten hoe ze dit equipment moesten bedienen, hoe ze tanks moesten rijden, hoe ze ontwikkeld gerei moesten gebruiken dat met opzet was achtergelaten? Niets van dit alles is gerapporteerd, maar wat wel werd gerapporteerd is hoe gevaarlijk deze groep is voor de Verenigde Staten van Amerika.

Dit Bewustzijn moet zelfs zeggen hier dat het niveau van rapporteren dat men in de Verenigde Staten beleeft zeer vervormd heeft om een plaatje te scheppen van grote bedreiging voor de democratische vrijheid waarvoor Amerikanen gestorven zijn in voorbije oorlogen, in voorbije conflicten en nu wordt er hevig benadrukt dat deze groep de enorme bedreiging is dat zo mysterieus en zo snel is omhoog gekomen met zo’n bedrevenheid dat het iedereen bij verrassing heeft genomen, specifiek de inlichting agenten van de Verenigde Staten van Amerika.

Ja, dit is onjuist, dit is bedrog, want die zelfde inlichtingen agentschappen hebben lang deelgenomen om dit agentschap te creëren om de agenda te dienen van bepaalde mensen aan de macht, met een lang uitgetrokken plan dat ze zullen vervullen op dagelijkse basis.

Daarom als de vraag gesteld wordt: “Is ISIS een bedreiging voor de Verenigde Staten van Amerika?” dat dit Bewustzijn kan zeggen dat de grotere bedreiging voor Amerika niet komt door ISIS die werd gecreëerd door de Krachten Die er Zijn, maar door de Krachten Die ze zelf Zijn en degenen die de Krachten Die er Zijn dienen, inclusief de Amerikaanse regering , de President, de militairen die de verborgen agenda dienen van degenen die werkelijk aan de macht zijn.

En verder, als men zich verbindt en gelooft wat gerapporteerd wordt op jullie tv schermen, via jullie kranten, uit gecontroleerde informatie bronnen dan zou men inderdaad bang zijn voor de bedreiging, de geprojecteerde bedreiging, de waargenomen bedreiging die uitgebracht wordt door degenen met die verborgen agenda, en het is echt zo dat de wijze waarop dit in deze tijd in Amerika wordt gepresenteerd en in de meeste westerse landen, is, dat ISIS een bedreiging is, ze zijn barbaars, dat ze onmenselijk zijn, dat ze bereid zijn om veel onschuldige vrouwen en kinderen te doden, journalisten te onthoofden en in het algemeen bewijzen dat ze zo’n extreme bedreiging zijn dat het een weloverwogen antwoord nodig heeft van de Verenigde Staten en van alle verbonden naties van Amerika.

Dat de entiteit David Icke een term heeft die hierover van toepassing is. Het is de term totalitarian tiptoe. (het totalitaire op de tenen lopen). Dat dit wijst op het geduld van degenen aan de macht die het plan al hebben opgetrokken, de agenda al beschikbaar hebben waar ze naar toe werken, waarbij ze kleine stappen kunnen zetten, op de tenen lopen, om het eind resultaat te verkrijgen.

Dat het ISIS gedeelte deel is van het totalitaire op de tenen lopen dat deze planeet leidt en degenen die er mee belast zijn naar een bepaalde conclusie of catastrofale tijdslijn voeren waar ze naar toe willen werken.

Als men de gecontroleerde pers niet vraagt, als men niet de informatie onderzoekt die beschikbaar is, bijvoorbeeld op het internet, over wie ISIS is, waar die vandaan komen, wat het doel is van de Machten Die er Zijn, speciaal de Amerikaanse regering, kan zijn, dan kan men wel zeker de projecties geloven die worden uitgebracht door degenen die de pers controleren, waarin staat dat ISIS zo’n bedreiging vormt en dat de landen tezamen moeten komen om onder leiderschap van de Verenigde Staten om dergelijk kwaad te bevechten, om die te onderdrukken, om die te vernietigen.

Maar indien zij die op dergelijke acties aandringen de zelfden zijn die dit hebben ondersteund, die dit voor hun eigen agenda hebben gecreëerd, dan moet men echt ontwaken en zien voor wat dit is en niet gewoon geloven wat er op het avondnieuws is of wat men in de ochtendkrant leest.

Het is de verantwoordelijkheid van de mensen: om hun leiders vragen te stellen, om zich af te vragen wat er wordt gepresenteerd, om over de waarheid ervan na te denken zodat ze er doorheen kunnen zien. Als men niet bereid is voor die vraag, als men niet bereid is om wat dieper te graven, om verantwoordelijkheid te nemen en om de zaak te onderzoeken, dan kan men goed slaaf worden voor de machten die een verborgen motief hebben en een verborgen agenda.

Dat er veel informatie is, nu die beschikbaar is over ISIS en alle andere gebieden van conflict dat nu gebeurt, alle andere gebieden van bedreiging die nu plaats vinden. Maar als men vragen wil stellen, als men geen verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn begrip, als men geen verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn begrip van wat er plaats vindt en als men gewoon de gecontroleerde pers wil accepteren en de gecontroleerde verslagen van de media, dan zal het ’t meest zeker lijken dat de Verenigde Staten van Amerika en alle westerse wereld landen in deze tijd onder extreme bedreiging zitten door deze organisatie.
Dit Bewustzijn ontkent dat dit werkelijk het geval is, maar Het begrijpt hoe velen zullen voelen dat dit wel zo is, want zij hebben dit geloofd, ze hebben het haakje ingeslikt, het haakje, de lijn en het zinklood en zij worden opgetrokken door degenen met de verborgen agenda’s, degenen met de verborgen bedoeling van wereld overheersing waar ze op de tenen lopend naar toe gaan via ISIS, via Ebola, via de Oekraïne, via economische situaties, via weer en klimaat verander situaties enz. enz.

Dit Bewustzijn wil vragen om nu naar de tweede vraag te gaan.

Dank u. Ik denk dat u wat vertelde over wat de tweede vraag betreft. Ik lees die op: “Waarom horen wij in de media nooit waarom deze groep zich ISIS noemt? Ik weet wat het betekent maar is er een reden waarom de groep eindigde met ISIS te heten? Als dit volgens ISIS de godin is, is er niemand die in staat is om de echte ISIS te elimineren?” Uw gedachten hierover alstublieft?

Ten eerste wil Bewustzijn zeggen dat het belachelijk is te denken dat niemand ISIS kan elimineren als dit op de eerste plaats een foutief gecreëerde entiteit is wat gemakkelijk ongedaan kan worden gemaakt als de waarheid naar buiten komt, maar dit is misschien een andere zaak. Wat betreft de naam, de eerste naam ISIS die hevig werd gebruikt in het begin van de campagne van hen die zichzelf nu de ISOL noemen, die ISOL is een meer algemeen gebruikte naam nu.

Maar in termen van die titel ISIS, die voornamelijk natuurlijk is van de illusie voor de godin ISIS uit de Egyptische tijd. Dat dit Bewustzijn eerder over deze zaak heeft gesproken en dat Het zei dat om deze terroristische zogenaamde groep aan de godin te verbinden, is om bepaalde concepten te verstoren van de godin en het vrouwelijke voor het massa bewustzijn. En om de godin-vrouwelijke kracht met groot geweld gelijk te maken met groot geweld en grote terreur is met opzet op dit symbolische niveau want het is bedoeld om die opening naar de godinnen energieën te verstoren die al vele tientallen jaren onderweg is geweest.

Dat de verwarring rond vrouwelijke energieën door sterke patriarchale mannelijke energieën die nu bij de godin horen, waar velen open voor zijn, waar velen over hebben geleerd en die velen in de laatste tientallen jaren in hun eigen leven toepassen, was inderdaad met opzet.

Maar in termen van nog een andere begrip van deze zaak, dat ISIS sterk was betrokken in dat wat in die Egyptische tijden kon zijn begrepen als energieën van een doodscultuur. Dus het lokt door dat woord “ISIS”, die naam en dat label “ISIS”, de doodscultuur energieën uit.
Dat dit ook deel is van waarom “ISIS” in de eerste plaats werd gebruikt of aan het begin van deze campagne, en dat dit nu gevestigd is in het denken van velen, dat in ISOL is gemorphd (opgegaan), een andere wijze enigszins.

Maar in termen van de term ISIS, is het om de vrouwelijke godinnen energieën in de war te maken, de energieën van medeleven en liefde, en het is ook zo omdat dit een (bij)betekenis heeft van een doodscultuur die toen was, door het gebruik van deze term, stevig ingebed in het bewustzijn in deze tijd. Dus zagen velen het als een doodscultuur, een groep die toegewijd was aan dood en verwoesting, en waarvoor dus de term ISIS in vroegere tijden werd gebruikt, dat heeft voor velen het doel bereikt die bedoeld was: Om die verbinding naar een onbewust niveau te brengen, van dood en verwoesting en ontaarding van een mannelijke orde die het erop aan legt het vrouwelijke te vernietigen, de bewuste compassie van het vrouwelijke, van de godin.

Zeer interessant, echt, zeer interessant.

UHAH-De planeet of het Universum

Haar derde vraag is: “Waar is UHAH”? ( de planeet of het universum) en wie woont daar nu? Is er nog een andere naam van UHAH waar ik meer bekend mee ben?

Dit Bewustzijn moet meer informatie hebben over UHAH. Er is onvoldoende informatie voor dit Bewustzijn om deze vraag in deze tijd te beantwoorden.
Okay, ik zal haar dat laten weten. Dank u.
Er wordt gezien dat er nog een planeet bekend is onder een meer populaire naam dan UHAH, maar meer informatie van de vraagsteller is hier nodig voor dit Bewustzijn om een specifieker antwoord te geven.

Ebola eind Product
Haar volgende vraag is: “Wat is het eind product van Ebola? Zal dit eindigen net als een grote (air-borne)door de lucht geboren plaag zoals in de jaren 1900? Verspreid dit zich in de VS in de nabije toekomst?” Uw gedachten alstublieft?

Dit Bewustzijn heeft eerder over deze zaak gesproken maar Het zal er in deze tijd opnieuw over spreken. Dat dit Bewustzijn eerder heeft gezegd dat dit een valse vlag gebeuren is, zoals de meeste gebeurtenissen die onderweg zijn. Dat ISIS/ISOL, het hele conflict in het Midden Oosten regio een valse vlag is met nog een agenda, nog een ware bedoeling erachter. Dat dit ook met Ebola zo is en het is zo ook met de situatie in de Oekraïne. Dat specifiek Ebola dat gebeuren is dat op het toneel is gebracht en gemaakt is in deze tijd om sterke ongerustheid, vrees en zelfs terreur in de westerse werelden, en specifiek de Verenigde Staten van Amerika te scheppen.

Dat opnieuw, wijzend op de entiteit David Icke, dat er een formule is die hij vele keren heeft gepresenteerd, en dit Bewustzijn heeft ook de formule gepresenteerd van “probleem, reactie, oplossing”. Dat als er een probleem is dat gebeurt dat de mensen er op zullen reageren en een oplossing eisen, en dat dit naar voren wordt gebracht alsof het de oplossing is van het probleem dat door de mensen wordt geëist dat een oplossing naar voren wordt gebracht. Maar in waarheid bestaat de oplossing reeds en de hele charade/schijn om een probleem te creëren door een valse vlag gebeuren dient gewoon het totalitaire op de tenen loperij om de resultaten te verkrijgen die zij reeds gepland hebben, en op papier gezet hebben.

In dit geval van Ebola, de oplossing die zij willen bereiken is dat de mensen van Amerika en inderdaad ook van alle westerse naties die de totalitaire regiems en de elites, de Krachten die Zijn onderschrijven is, dat zij vaccinatie accepteren, want het zal zijn dat de oplossing die zal worden geboden om de angst wel weg te halen van deze vreselijke ziekte, deze verschrikkelijke besmetting, in de vorm zal zijn om een vaccinatie te geven van te voren, die de mensen zal beschermen voor deze vreselijke ziekte, tegen deze vreselijke besmetting zal beschermen.

Maar er wordt gezien door dit Bewustzijn, dat de oplossing, wat de vaccinatie zal zijn, van een buitengewone negatieve aard zal zijn. Met andere woorden, degenen aan de macht met hun agenda willen de mensen niet besmetten met Ebola maar met de vaccinaties die klaar zijn om te distribueren en wat in de vaccinatie zit waardoor velen naar de klinieken zullen rennen om te verkrijgen door hun grote angst wat met opzet werd gemaakt door degenen aan de macht en dat zij deze vaccinatie zullen accepteren, deze oplossing zodat hun angsten zullen worden verminderd.

Dat is inderdaad nu meer en meer, omdat er informatie en inzicht beschikbaar is voor de werkingen van die elite mensen die zo sterk de controle hebben vast gehouden, en zo lang, voor wat hun bedoeling is, wat hun intentie is. Dat men moet zoeken, onderzoeken, open zijn om vragen te stellen van diezelfde mensen en niet gewoon het nieuws accepteren dat wordt geleverd door de pers, door de tv, door de radio.

Dat men moet vragen stellen, men moet zichzelf opheffen boven dat wat op het nieuws van de tv gezien wordt, of in de ochtend krant wordt gelezen. Dat houdt in dat de vragen die hier worden gesteld in deze tijd van negatieve energie, van onwetendheid zijn. Dit Bewustzijn wil hier niet beledigen, maar Het zegt dat een van de benodigdheden van degenen die hogere waarheden zoeken, hoger spiritueel begrip en bewustzijn, het is het vermogen van onderscheiden, het is het vermogen om in staat te zijn om het hogere denken te gebruiken om vragen te stellen en om te zien wat zo duidelijk is als er op gewezen wordt.

Dat de Krachten Die er Zijn inderdaad deze valse vlag gebeurtenissen gebruiken en lang al zulke valse vlaggen gebruikt hebben om een onwettige actie/reactie, om een reactie uit te lokken dus een actie kan worden voorgesteld, zodat een oplossing kan worden gepresenteerd. Dat dit gebeurde bij het uiteenzetten van de WW Oorlog II en bij de betrokkenheid van Amerika in dat conflict, in dat valse vlag gebeuren dat Pearl Harbour was. Dat de Krachten Die Zijn, inclusief president Roosevelt en zijn gehele kabinet wisten dat Japan een actie tegen de Verenigde Staten aan het plannen was en dat zij deze actie lieten gebeuren, zelfs ook als het de dood van vele Amerikanen veroorzaakte op die schandelijke dag van Pearl Harbour, zodat Amerika en Amerikanen zouden opstaan en om actie eisten.

Waarna de oplossing werd gepresenteerd, een Oorlog Verklaring, niet alleen tegen Japan maar ook tegen Duitsland. Dat dit een klassiek valse vlag scenario is dat gebruikt werd om Amerika in de geplande Wereld Oorlog te trekken, want dit was een geplande en op het toneel gezet gebeuren, net zoals nu de valse vlaggen bedoeld zijn om de wereld in oorlog te brengen, in dood en in verwoesting.

Dat als men spiritueel begrip en besef wil hebben, men ook tegelijkertijd bereidwillig moet zijn om naar de wereld om zich heen te kijken om beter deze wereld te kunnen begrijpen, zodat ze door de ketenen heen kunnen breken van onderdrukking en in slavernij brengen waar de mensheid in is gevangen en al zolang vast zit. Dat als men begint te zien hoe het allemaal werkt, dan kan men ook beginnen te zien dat degenen die de manipulators van gebeurtenissen zijn dat die zelf gevangen zitten in een manier van zijn, een energie die hen verstrikt om te handelen op de manier waarop zij handelen. Dat ook zij uiteindelijk de elite, de cabal de Illuminati zijn, de Krachten Die er Zijn, hoe men hen ook zou willen noemen, zich zelf tot slaaf makend door een manier van denken en waarnemen dat hen als eerste deze daden liet doen om hun doelen te bereiken, hun plan van totale en complete wereld overheersing.

Dat als men oprijst naar een dergelijk bewustzijn en begrip is het niet dat zij worden verdoemd maar het is minstens dat ze misschien worden begrepen en er kan misschien ook worden begrepen dat er een nog krachtiger plan is dat nog verder gaat dan de machinaties van degenen aan de macht en die in controle zijn. En dat is het plan van de Bron Zelf, van Goddelijk Bewustzijn, en dat die als men dit plan begrijpt dat hoger van aard is, of minstens dat het dat opent zodat er iets meer dan de planning is van degenen die wereld dominantie willen en het succes van hun eigen plannen, degenen die zo lang aan de leiding zijn gebleven, dan kan met zichzelf bevrijden van de manipulaties en controles die worden geïnitieerd en uitgedragen.

Men kan kijken naar de valse vlag gebeurtenissen die er zijn en ze zo zien zijn, kan lezen hoe de karakters zich uitspelen en de ware absurditeit van dit geheel begrijpen, dit hele onlogische, krankzinnige plan van degenen die zelf gevangenen zijn met een agenda die ze zelf maakten.

Het wordt een heel andere zaak dan gewoon vragen: “Is er hier een bedreiging voor de Verenigde Staten, of voor de wereld? Is deze zaak iets waar ik bang voor moet zijn?” Inderdaad door zulke zaken als Ebola te zien als een valse vlag gebeuren, hun antwoord ziend, hun antwoord: wat betekent het antwoord van degenen die deze zaak beheersen, die aan de touwtjes trekken. Dat door dit te zien, dit te begrijpen, men niet eenvoudig betrokken raakt in een automatische knie-reflex reactie van angst en terreur. Men zal begrijpen dat voor een virus van deze aard om te worden geïntroduceerd er allereerst al een oplossing, een bescherming beschikbaar is voor degenen die ervoor gekwalificeerd zijn. Anders worden dergelijke virussen en besmettingen niet vrijgelaten. Dat deze vaccinatie waar Bewustzijn op wijst niet dezelfde vaccinatie is als die aan de massa’s wordt aangeboden, want dat is een andere zaak. Maar als men dit kan zien en dit begrijpen, dan hoeft men niet noodzakelijk meer deel worden van de kudde die naar de lokale kliniek rent om een vaccinatie te krijgen. Men kan andere middelen gebruiken om het immuun-stelsel te verbeteren, om een grotere gezondheid en welzijn te verkrijgen zodat men nooit meer wordt beïnvloed door het Ebola virus of welk ander virus ook voor die zaak.

Dus is het zeker deel van iemands spirituele evolutionaire proces om naar de gebeurtenissen om zich heen te kijken en om vragen te stellen, om antwoorden te zoeken, om zich meer bewust te worden en het spel gaat begrijpen van hoe dit wordt gespeeld.
Dat dit het antwoord deze keer voltooit.
Dank u Bewustzijn, dat was buitengewoon informatief en wordt gewaardeerd.

Kleine Stad versus Grote Stad
Dit Bewustzijn vraagt voordat de vragen worden gesteld om opnieuw de initialen te herhalen.

We zijn nog bij SN, dat is Sierra-November

Gaat u verder.

Dank u. Zij schrijft: ”Is het nu beter om in een kleine stad ergens te wonen dan in een City (Grote Stad)” Uw gedachten alstublieft, of echt, is hier een verschil?

Ten eerste kan dit Bewustzijn niet tegen iedereen zeggen om in een kleine stad te gaan wonen. Dat dit niet noodzakelijk juist zou zijn voor ieder mens, en dat er velen zijn die aan een town of city de voorkeur geven om in te wonen dan in een landelijke setting. Wat dit Bewustzijn zegt over deze vraag is om zijn eigen instincten en gevoelens te volgen over deze zaak. Als men zich werkelijk naar het land voelt getrokken worden, naar een kleine stad, dan moet men dit volgen. Als men egaal voelt dat het in een stad blijven de beste plaats voor iemand is, omdat ze voelen beter in een grotere stad te leven dan ze in een kleine zouden doen, dan volg dat waartoe men geleid wordt. Velen denken dat vreselijke dingen zullen gebeuren aan de bewoners van grote steden, en dus voelen zij om naar een kleinere stad te moeten verhuizen of naar het land om beter af te zijn. Het is zo dat het wonen in een landelijke omgeving, in een kleinere stad, dat als er bepaalde dingen gebeuren dat het misschien gemakkelijker zal zijn om in een kleine stad te wonen met de beschikking over gewassen en producten die plaatselijk groeien dan om in een grote stad te zitten waar het verkrijgen van voedsel en andere bronnen veel moeilijker kunnen worden. Maar dit is gewoon een denken dat het zo zal zijn, en het is niet noodzakelijk dat het helemaal zo zal zijn.

Het is niet dat het model dat is gepresenteerd dat cities/steden gevaarlijk zijn als er gebeurtenissen plaats vinden, dat dit helemaal juist is, behalve als men vasthoudt aan dat dit zo is. Uiteindelijk zal ieder mens precies daar zijn waar ze moeten zijn als en wanneer er gebeurtenissen plaats vinden in hun tijdslijn, hun tijdslijn van levenservaring.

Wat beter is om je op te richten, is gewoon vasthouden dat het zo zal zijn, zodat iemand zal zijn waar men is en dat zal dan de juiste plek voor hen zijn en waar ze ook maar doorheen moeten, door komen en dat ze ondersteund zullen worden, dat ze in orde zijn, zij en hun families.

Want het is zo dat men naar een andere plek kon rennen vanwege vrees om te worden aangeraakt in een grote stad door bepaalde acties en gebeurtenissen die ze willen vermijden en door weg te rennen zichzelf in een veel meer gevaarlijke situatie brengen dan als ze in hun eigen stad of in hun eigen plek waren gebleven. Een klassiek voorbeeld hiervan is, is van een echtpaar in het gebeuren dat bekend staat als de Falkland oorlogen van Margaret Thatcher in de jaren rond 1980. Dat er een stel was dat zeer bang was dat er een nucleaire oorlog zou gebeuren, en dat de Verenigde Staten in een dergelijk conflict hevig gebombardeerd zou worden met nucleaire apparaten en dat ze wilden wegrennen en verhuizen uit Amerika naar iets ver weg en geïsoleerds waar ze veilig zouden zijn. Dus het was zo dat dat dit Amerikaanse stel bij hun onderzoek de Falkland Eilanden ontdekte en dat ze dus wilden verhuizen naar die verre serie Eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Een maand voor de oorlog met Argentinië over de Malvinas, zoals de Argentijnen die noemden, kwam er oorlog met de Falklands zoals de Engelsen die noemden. En inderdaad waren er gevechten in de achtertuin van deze familie en dus was er dat wegrennen van dat wat zij dachten dat een slechte plek was om te verhuizen naar de mogelijkheid van oorlog die bij hen werd gebracht met een feitelijke ervaring van oorlog in hun eigen achtertuin.

Dus het is zo door met angst te antwoorden en om in angst te zitten dat men in een gevaarlijke plek kan zijn als er dingen gebeuren, kan een ongeschikt antwoord geven, een antwoord vanuit het denken alleen en geen antwoord dat ook het hart erbij betrekt. Als het hart, de emoties, de intuïtie erbij zijn betrokken en men is werkelijk ontevreden om in een stad te wonen, bijvoorbeeld, en ergens anders wil zijn, specifiek in een landelijke omgeving, en dit was echt een diepe emotionele wens en men wilde dat, dan zou een dergelijke verhuizing gepast zijn. Maar als men eigenlijk in een stad wil leven, waar ze zo’n voordeel zouden vinden, zo’n cultuur, zo’n gelegenheid, maar als ze dan alleen hun rationele denken en hun vrees-antwoord hun besluiten laten regeren, dan zullen ze ontdekken dat ze precies in de verkeerde plaats en op de verkeerde tijd terecht komen.

Dat dit het beantwoorden van deze vraag voltooit.

Dank u Bewustzijn, dat was een heel, heel belangrijke boodschap. Dank u zeer.

Haar tweede laatste, ze schrijft: “Ik heb veel gelezen over Rusland die de dollar eruit gooit en die naar de petro dollars overgaat en dus de noodzaak elimineert voor de V.S. valuta. Rusland heeft ook andere landen zo ver gekregen om dit te doen. Dit slaagt voor de economie van de V.S. maar minder ervan zal crashen en het zou jaren kosten om te herstellen. Het zou moeilijk worden om uit te trekken wat Lincoln deed met het uitgeven van de greenbacks(= Amerikaans muntbiljet). Denkt u dat Rusland erin zal slagen om andere naties met hem mee te nemen en wanneer zou de economie dan crashen. Experts zegen aan het eind van dit jaar of in juni van volgend jaar, op zijn laatst.” Uw gedachten alstublieft?
Dit is ook een complexe vraag met veel lagen die erbij zijn betrokken. Dat dit Bewustzijn eerst zou zeggen dat het aannemen dat de Amerikaanse valuta en dat wat genoemd wordt de petro dollar niet kan worden begrepen dat die noodzakelijk de beste valuta zou zijn, internationale currency, werkt voor iedereen, want velen worden negatief aangeraakt door het moeten gebruiken van de Amerikaanse valuta. Veel landen die hun eigen valuta hebben vastgezet aan de Amerikaanse dollar, met de petro dollar, ontdekken dat ze open zijn voor de grillen van het rijzen en dalen van de petro dollar. Dat zij de petro dollar als een manier gebruiken om de vele landen van de wereld te controleren en te manipuleren, van deze planeet, en het aannemen dat dit moet worden vernietigd en vervangen door iets anders, is in alle opzichten een slechte zaak, want er is nog een graad van ongezuiverd denken rond deze zaak dat veel heeft te maken met patriotisme en een zin en gevoel van veel Amerikanen dat de Amerikaanse dollar iets van grote heiligheid is en het hoogste van standaarden, van de kwaliteit van leven, vrijheid en liberty en de grote Amerikaanse manier, terwijl dat er niets mee te maken heeft.

Dat de Amerikaanse dollar gewoon de currency is die het meest vast zit aan de Krachten Die er Zijn en dat die door hen werden gebruikt om situaties te creëren over de wereld waar ze hun macht en autoriteit kunnen laten gelden want de armere landen willen zich schikken, willen meer petro dollars hebben. Dus het is dat de wereld bank de Amerikaanse dollar zal gebruiken als een manier van de controlerende landen en hun omstandigheden om hun eigen bepaalde doelen te bereiken.

Er kan worden begrepen dat de petro dollar zo vast aan de Amerikaanse dollar zit, dat het zeker hetzelfde zal zijn, het is helemaal geen currency van het volk maar van de controleurs van het volk en van de westerse wereld in het algemeen. Dat dit veel te maken heeft met de corporaties die de wereld regelen/runnen, de oligarchieën die de echte macht hebben en dat deze die macht gebruiken om grote rijkdommen voor zichzelf te vergaren, grote privileges voor zichzelf, maar nog meer de wereld aan een meegaandheid binden en tot gehoorzaamheid want ze dansen het deuntje van de petro dollar en hebben dat geloofd.

Dan is daar de situatie waarin Poetin zichzelf deze tijd heeft vastgezet met vier andere landen om BRICS te creëren. Dat dit wijst op de landen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Amerika, BRICS om weer een andere centrale bank te maken anders dan de Wereld Bank die de ware manipulator is en beheerser van de petro dollar en het internationale kartel dat dit heeft omhelst en gebruikt om verder te gaan met hun eigen acties, bedoelingen en wensen.

Dat de BRICS landen door een nieuwe centrale bank te creëren een nieuwe optie creëren voor veel landen die zijn rond geduwd en gepest door de Wereld Bank, door hun eigen verplichtingen en betrokkenheid met de petro dollar en de Amerikaanse dollar. En dat deze nieuwe centrale bank hun transacties zal baseren, niet op olie prijzen, niet op petroleum, maar op de goud standaard en dus zal elke notering een hoeveelheid goud presenteren dat beschikbaar zou zijn voor iemand die deze notering zou verzilveren op een bank voor goud zelf.

Dit is niet precies hoe het werkt maar dit is de theorie dat hun Yuan een currency zou zijn dat gebaseerd is op feitelijk goud dat door de banken van deze vijf landen en dus technisch legaal de optie presenteren van het uitwisselen van een notering voor feitelijke goud currency. Dat dit de werking van geld en currency is. Dat papieren briefje, of nu vaak van plastic, dat in een land de waarde in goud vertegenwoordigt, of eens de waarde in goud dat beschikbaar is, dat men dat briefje naar een bank kon meenemen en het goud claimen.

Maar terwijl de Wereld Bank, zoals de Amerikaanse regering, ermee verbonden raakte, niet met een door goud geruggesteunde currency maar eerder een door petroleum ge’backte’ currency, dat de daden van degenen die dit plan hebben geformuleerd en uitgevoerd, open en beschikbaar zijn geweest voor grote controle en manipulatie door degenen die dat vervangen (gesubstituted) hebben wat vroeger de gouden standaard was met de petroleum standaard.

Dat de Wereld Bank, de Verenigde Staten van Amerika en al diegenen die zichzelf verpand hebben aan de petro dollar bedreigd worden door de acties van die vijf landen, de BRICS landen, door de formulering van een nieuwe centrale bank die kan beginnen zaken te doen met degenen die zaken willen doen, die zich willen afkeren van de petro dollar en de onderschrijving van de macht en controle van hen die in controle zijn van de petro dollar, voor een andere optie, een andere manier, voor degenen die niet dezelfde agenda hebben als de oligarchieën, als de elites, als de Machten Die Zijn hebben.

Dat het probleem, zoals je wilt, voor een gewoon individu bij deze zaak, is dat als een Amerikaan die de Amerikaanse dollar gebruikt en grote trots in zijn natie heeft, en die patriottisch is naar deze natie, dat die de daden ziet van een andere groep die samenkomt dat dit provocatie schijnt te zijn, kwaad in zijn bedoelingen schijnt te zijn, want dit is hoe het wordt geschetst door degenen die de petro dollar hebben gebruikt door hun eigen wil, hun eigen plan, en al zo lang.

Wat betreft de zaak van wat er kan gebeuren als de BRICS naties inderdaad de koers van de internationale handel willen hanteren naar hun kant te perverteren, naar hun centrale bank, dat dit zeker een gebied is waar velen over bezorgd zijn, specifiek degenen die wonen in de Verenigde Staten die verteld worden dat het bankstelsel kan ineenstorten en dat ze alles kunnen verliezen als resultaat. Denk er altijd aan dat degenen die de petro dollar controleren, de VS. currency zoals de internationale standaard, niet noodzakelijkerwijs Amerikanen zijn; of om een andere manier om dit te zeggen, niet degenen zijn die zich zorgen maken over wat er in Amerika gebeurt, voor Amerikanen, zelfs indien ze zelf Amerikaan zijn.

Dat hier een veel hoger spel wordt gespeeld, een spel van manipulatie en controle, een spel van internationale intrige en ingewikkeldheden, en dat de zorg van de bankiers, degenen die betrokken zijn bij deze criminele activiteit van beheersen van de internationale currency, de petro dollar en dus de Amerikaanse currency, geen weerstand hebben tegen het grote schade toebrengen aan zeer veel mensen, inclusief ook Amerikanen evenals alle andere mensen die degenen zijn die de petro dollar steunen zonder zich zelfs maar te realiseren dat ze dat doen.

Zou het echter gebeuren, dat de economie van de V.S. wordt beïnvloed als de petro dollar crasht en de Amerikaanse currency crasht, dat dit zal voorbijgaan. Dat zelfs als de waarde van de Amerikaanse dollar kan crashen, het niet betekent dat het gebruiken van de Amerikaanse dollars in Amerika zelf zal stoppen met beschikbaar zijn, stoppen om een optie te zijn.

Dat als gebeurtenissen plaats vinden die een dergelijk internationaal effect en dergelijke ingewikkelde gevolgen zullen hebben, dat wat gewoonlijk gebeurt dit een her focussen is op iemands persoonlijke leven en het leven van iemands familie en zijn buren en iemands gemeenschap op een meer lokaal gebaseerde economie.

Dat als de centrale macht is gegroeid, als de federatie of de federale krachten gegroeid zijn, de nadruk is weggegaan bij de lokale economieën naar de nationale economie, naar een federale economie en dat dit zich dan naar buiten verspreidt in de internationale kartels en de internationale kringen. En dus kan er worden gerapporteerd dat er een bedreiging is naar de internationale sterkte van de Amerikaanse dollar, van de petro dollar, die de natie zal beïnvloeden.     
 
De waarheid van de zaak zou zijn dat als die internationale macht die komt die de voornaamste internationale currency heeft, en dit is dan de greenback, de Amerikaanse dollar, de petro dollar, is ineengestort, dan zal de nadruk en het focus gericht worden op iemands lokale regio, lokaal gebied. Als de Amerikaanse dollar opeens verdwijnt, zouden de mensen beginnen ruilhandel te drijven, zouden beginnen andere koopwaar uit te wisselen, bezittingen die ze hebben.

Velen zullen veel doen met goud en zilver in het geval van een dergelijke ineenstorting, en daar het goed kan zijn dat het hebben van goud en zilver inderdaad gunstig kan zijn als de currency van iemands land is ineengestort, het niet alleen goud en zilver is dat van waarde zal zijn. Meer algemene bezittingen zullen ook waarde hebben. Dat dit Bewustzijn zegt, bijvoorbeeld, dat zou zeer gewaardeerd worden door iemand die aroma wil toevoegen aan zijn voedsel. Het kon een object worden om mee te ruilen. Iemands eigen werken en wat men kan bieden in termen van iemands vaardigheden en talenten kunnen waardevol zijn als bezitting.

In de tijd van grote depressie, werken dokters vaak niet voor geld maar voor voedsel en hen bieden zij hun diensten aan als ruil voor voedsel van boeren of van kippen en wat dan ook wat kon worden geruild. Met andere woorden is wat dit Bewustzijn ziet dat situaties gaan gebeuren waar mensen direct omgaan met elkaar opnieuw, versus om via banken te gaan, via bankiers, worden bedot en gemanipuleerd om zijn geld te geven in plaats van dat te gebruiken uit de eerste hand, zoals een ruilstelsel zou nodig hebben.

Daarom zegt dit Bewustzijn dat zelfs veel dat wordt gedaan door de bedreiging van de            BRICS, van Rusland en China, India, Brazilië en Zuid Amerika als tegenstanders van de Amerikaanse trots, de nationale currency, de internationale standaard van currency, dat de feitelijkheid van wat er zou gebeuren heel anders zou zijn dan wat er wordt voorspeld door experts en autoriteiten.
                                                                                                         
Ten slotte, als antwoord op wanneer dit kan gebeuren, dat is onmogelijk om te beantwoorden, want in sommige tijdslijnen is dit al gebeurd en in andere tijdslijnen zal het nog gaan gebeuren. Dit Bewustzijn zegt eenvoudig dit: maak je geen zorgen hierover, want als men zich richt op deze zaak dan kan dit zoals altijd bewijzen zo te zijn, maar het kan ook gebeuren in iemands leven. Blijf liever gefocust op dingen die zich uitwerken.

Dat ook als er een verschuiving komt in de internationale currency en dat de BRICS Yuan, dat wat de Chinese currency is de nieuwe standaard wordt, dat het niet betekent dat Amerikanen drastisch zullen worden vernietigd hierdoor of door dit naar beneden worden gebracht.

Weet dat jullie de schepper zijn van je eigen leven en als scheppe-wezen, dat je je aandacht weg kunt focussen van voorspellingen die de experts maken tot een verwerkelijking dat er komen zal wat kan, dat jullie en jullie geliefde mensen zullen overleven, hier doorheen zullen komen omdat het zo is bedoeld en omdat jullie dit hebben vastgehouden zo te zijn.
Dat dit het beantwoorden voltooit van deze vraag.

Dank u Bewustzijn, dit waren uitstekende commentaren op alle zes de vragen. Inderdaad zeer, zeer interessant en nuttig.


 Vertaling: Winny 


Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:

President
Barack Obama
Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.


Any citizen of any country can sign this petition


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE