Followers

Labels

Friday, January 16, 2015

Nederlands -- Rainbow Phoenix 9 januari, 1 dag na de eerste channeling schreef Will Berlinghof:


Rainbow Phoenix 9 januari, 1 dag na de eerste channeling schreef Will Berlinghof:
                                                       
Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, de gebrekkige stroom van de media, zoals van de CNN, heeft 96% van hun tijd gespendeerd aan het zich richten op de terroristische aanval in Parijs. De mensen van diverse landen over de wereld spelen (dat) in handen van de PTB 

(betekenis= Power That Be, vertaald de Machten Die er Zijn) die tot deze gebeurtenissen aanzetten zodat de mensen verdere beperkingen zullen eisen voor hun vrijheden, inclusief een staat van beleg.

Kosmisch Bewustzijn legt precies uit wat er gebeurt, in een nieuwe channeling.

Kosmisch Bewustzijn:  Parijs was een Valse Vlag Gebeuren.

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u. Welkom Kosmisch Bewustzijn dat u vandaag bij ons bent voor de Rainbow-Phoenix leden sessie van 9 januari 2015, Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn die antwoordt op de vragen die worden voorgesteld door de Energie-gever Joan Mills.  De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid werden aangeroepen. Is er een gebeuren waar u in deze tijd over wilt spreken?

Dat er inderdaad een gebeuren is waarover dit Bewustzijn in deze tijd zal spreken. En dit is het gebeuren dat kortgeleden in Parijs, Frankrijk gebeurde: het beschieten en doden van 12 onschuldige mensen.

Dat dit Bewustzijn erop wijst dat dit weer een volgende vals vlag gebeuren is die in verbinding staat met vorige gebeurtenissen zoals het gijzelnemen en doden in Sydney en het gebeuren in Ottawa, Canada, dat een onschuldige soldaat werd gedood bij het gedenkteken, voor het Oorlog Memorial. Dat er een soort gelijkenis is in deze drie gebeurtenissen waar dit Bewustzijn op wil wijzen. Dat in alle drie gevallen er is opgedoken dat de politie eerder kennis had van die zaken wat verder ging dan deze gruwelijkheden te bedrijven. Dat de politie wist van de man in Canada en dat hij diverse keren was opgepakt. Dit was ook het geval in Australië waar die persoon die de gijzeling uitvoerde ook al in politiecellen was geweest, hij had ook de politie ontmoet en nu blijkt het dat dit zo met minstens een van de twee broeders was die zoals beweerd wordt de bedrijver was, welke blijkbaar de bedrijvers van dat schieten zijn, die terroristische activiteit.

Dat dit Bewustzijn zegt dat dit niet per ongeluk is en dat voor degenen die horen van dergelijke gebeurtenissen dat die altijd moeten open blijven om de verbindende factoren te ontdekken die laten zien dat die gebeurtenissen geen gevallen van op goed geluk af zijn, ook al worden ze als zodanig getoond, maar deel van een serie van geplande gebeurtenissen op diverse niveaus in verschillende landen, die laten zien dat zij die deze misdaden pleegden onderhevig waren aan mind-controle en die daarna getriggerd werden om hun afschuwelijke daden te bedrijven.

Dat de broers in Parijs die waarschijnlijk de executie-stijl moorden uitvoerden inderdaad bekend waren aan de politie en een ervan specifiek, maar er wordt gezien door dit Bewustzijn dat in feite deze broers genomen waren door bepaalde mensen die zich bewust waren. Dat zij deze broers aan het gebruiken waren om het gebeuren te creëren waar de mensen uit Frankrijk geschokt door zouden worden en om direct tussen de ogen te worden getroffen. Maar feitelijk ziet dit Bewustzijn dit als een deel van een georkestreerde serie van gebeurtenissen van ontmoetingen met degenen die later konden worden gebruikt om een dergelijk pandemonium te creëren, zo’n shock, zo’n angst in een gehele natie die weer opnieuw rechtvaardiging oproept naar grotere veiligheid en grotere waakzaamheid met een bereidheid om meer persoonlijke rechten op te geven, zodat de staat grotere autoriteit en macht kan nemen om de mensen te beschermen of om waarschijnlijk de mensen te kunnen beschermen, want er wordt gezien dat er een diepere reden is, een dieper motief achter dergelijke gebeurtenissen: ‘de sporen geven’ met hoge ongerustheid met bereidheid tot het opgeven van persoonlijke rechten zodat de staat een beschermen kan lijken te zijn van de mensen, ook al zal dit veel kosten.

Dat dit gebeuren in Parijs, zo tragisch als dit was, weer een georkestreerd gebeuren is door degenen aan de macht met een agenda om dit niveau van angst te creëren in de diverse landen van de wereld, omdat het zo is en dit deel van het plan is. Dit Bewustzijn zegt dat er meer van dergelijke gebeurtenissen zullen zijn in andere landen met dezelfde reden en dezelfde bedoeling om dit niveau van angst, ongerustheid en terreur te creëren tot aan het punt waar de regering dan zegt dat ze hun waakzaamheid moeten opschroeven, hun daden tegen dergelijke terroristen waar de mensen het mee eens zijn om dat wat er gebeurde.

Dat dit toch een volgende valse vlag is en dat dit Bewustzijn zegt: blijf waakzaam op persoonlijk niveau, wees je bewust dat die menen zulke daden doen met die bedoeling om hoge niveaus van ongerustheid, vrees en verwarring te creëren. Dat het spijtig is dat deze daden plaats vinden en dat onschuldigen worden gedood. Maar tegelijkertijd, denk er altijd aan dat er zielen-overeenkomsten waren gemaakt door die deelnemers bij dergelijke schokkende misdaden, en dat als men er aan denkt dat dit zo is en kan begrijpen dat het de bedoeling en intentie is van de Machten Die er Zijn om zulke ongerustheid en angst te creëren, dat men er dan doorheen kan kijken en die zien voor wat ze zijn: valse vlag gebeurtenissen met een bedoeling, met de intentie om algehele ongerustheid, angst en wantrouwen te creëren.

Wantrouwen voor anderen die anders zijn, wantrouwen voor Moslims, die hier worden apart gezet, die hier als zondebok worden neergezet, zodat als er oproepen zijn om zulke mensen gevangen te nemen, zulke mensen van het Moslim geloof, dat velen daar in toestemmen. Maar er wordt ook gezien dat dit niet helemaal dit totale effect produceert dat gewenst is en ook al is er de poging om Moslims apart te zetten. Om Moslims werkelijk tot zondebok te maken, en dat velen zich realiseren dat je niet een heel volk kunt veroordelen en hun godsdienst vanwege daden van enkelen. Dus werkt dit niet zo uit als zij, de Machten Die er Zijn, bedoelden te zijn en dit is een positief resultaat van die gebeurtenissen.

Op individueel niveau, denk eraan dat als je kijkt naar zo’n gebeuren je inderdaad sympathie kunt hebben voor degenen die werden geëxecuteerd, maar ook begrip kunt hebben voor het hogere doel van dergelijke toevallige gebeurtenissen, maar ook sympathie voor degenen die zichzelf gaven om te worden opgeofferd voor doelen die groter zijn dan gewoon de agenda te dienen van de elites en de bedoeling van hen die aan de macht zijn.

Dat dit deze openingsboodschap voltooit over die recente gebeuren.

Dank u Bewustzijn. Kan ik een vraag stellen, alstublieft?

Graag.
Het schijnt of misschien zit ik fout, dat er broeders worden genomen om deze vreselijke dingen te doen. Is dat de norm voor de Machten Die er Zijn dat ze degenen oppikken die broeders zijn?

Dat was recent niet het geval, want je kijkt naar de gebeurtenissen in Canada en in Australië, en beide gevallen was er een enkele dader van die gebeurtenissen, en zij waren geen broeders. Maar in dit geval werden deze twee broeders eruit gepikt, gekozen om dit te veroorzaken. De andere referentie waar je aan denkt, is natuurlijk dat wat het Boston bombing gebeuren was, waar twee broeders zoals beweerd wordt de gruwelijkheid bedreven maar opnieuw, zij werden zondebok gemaakt, zij werden gekozen om het terroristische element te vertegenwoordigen.

Er was en er is veel meer bij die bombing in Boston dat niet in het openbaar zal worden gezet en het is ook daarom een gebeuren dat mensen die dit volgen, dieper moeten kijken, zich moeten realiseren dat deze twee broeders in Boston ook werden uitgezocht als zondebokken. Het is een klassiek geval opnieuw van de linkerhand die gebruikt wordt om af te leiden zodat wat er wordt uitgevoerd met de rechterhand niet kan worden gezien, niet kan worden opgepikt. Dat er veel bewijs is bij de Boston bombing dat de twee broeders, die werden beschuldigd, waarvan een werd neergeschoten en gedood door de politie, waren opgesteld om zondebokken te zijn, om degenen te zijn die werden beschuldigd van die gruwelijkheid en dat het in dit licht zal verdergaan: dat het de overblijvende broer inderdaad is die dit deed met zijn broeder die werd gedood. Maar het is niet de waarheid van de situatie. Daarom kijk verder dan wat er wordt voorgesteld op de openbare schermen in de media en kijk dieper hierin zodat je in staat zult zijn om de waarheid te kennen van die zaak en van andere gebeurtenissen zoals de executie moorden in Parijs.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE