Followers

Labels

Wednesday, January 14, 2015

Rainbow Phoenix op 8 januari 2015 -- Gebeurtenissen uit de voorbije 3 jaren en in 2015Rainbow Phoenix op 8 januari 2015
                                                                                      
Gebeurtenissen uit de voorbije 3 jaren en in 2015


Waar Kosmisch Bewustzijn nu voor beschikbaar is. Gaat u verder.

Dank u. Welkom Kosmisch Bewustzijn. Dank u dat u heden bij ons bent voor sessie van de leden van Raianbow Phoenix van 8 jan. 2015. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn die antwoordt op vragen doorgegeven door de Energiegeefster Joan Mills. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid werden aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeurtenis waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Kosmisch Bewustzijn: Dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft. Dat Het wil spreken over de zaak van verwachtingen die velen hadden ongeveer 3 jaren geleden, en inderdaad juist 3 jaren geleden, toen die gebeurtenis plaats vond waar zo velen waren op vooruit gelopen, zo velen verwachtingen voor hadden. Natuurlijk is het gebeuren waar Bewustzijn over spreekt dat van 21 december 2012, de Gebeurtenis van Ascentie. Voor velen was het een teleurstellend niet-gebeuren, er veranderde niets. De wereld ging niet over in een morph staat, in iets anders, hun leven werd niet opgetild, geen buitenaardse toestellen kwamen naar beneden, niets gebeurde. Maar sedert dat gebeuren van drie jaren geleden, was er wel veel gebeurd, zoals dit Bewustzijn vaak vertelde en uitlegde. Dat de opening die in die tijd werd begonnen, aan het groeien is, menselijk bewustzijn kreeg inderdaad invloed en de mensen zelf die door die ervaring heen gingen, alhoewel ze misschien geen belevenis hadden van radicale verandering om zich heen op de planeet, of in hun leven, dat zij hun leven her-bekeken in de diepe hallen van bewustzijn en verklaarden of ze wilden doorgaan met hun verdere ontwikkeling en groei. Dat jullie allemaal deze her-inkijk gedaan hebben, jullie hebben allemaal een keuze gemaakt om door te gaan met jullie individuele zielenreis zoals jullie dat beleven op deze planeet. Wat dit Bewustzijn jullie vraagt om naar te kijken is hoe jullie leven vooruit is gegaan in de laatste drie jaren, hoe die veranderd is, hoe jullie veranderd zijn. Na dit onderzoek zullen de meesten toegeven dat ze niet langer meer zijn die ze eens waren. Ze zijn niet langer meer die ze waren voor het Ascentie gebeuren van 21 december 2012. De groei is subtiel geweest, de groei is langzaam geweest, of minstens, zo het schijnt op dit drie dimensionale stoffelijke plan voor degenen die een stoffelijke leven beleven, een stoffelijke reis beleven.


Maar vanuit het perspectief van dit Bewustzijn die de progressie kan zien van de laatste drie jaren, is die progressie bijzonder geweest, de progressie is radicaal en verbazend geweest. Dat de mensheid nu op een rand staat waar ze klaar is om nieuwe niveaus van verantwoordelijkheid op zich te nemen, en dit is zo voor beide: op het collectieve niveau en op het individuele niveau van de mensheid ook. 

Dat als men kijkt naar de situatie van nu, hoe veel dat eens was verborgen, is nu aan het beginnen om te worden onthuld, hoe velen van hen geleefd hebben in verborgen levens waar ze gewikkeld zijn in rituele activiteiten en die van duistere aard inderdaad, hoe diegenen beginnen te worden blootgesteld. Dit is specifiek zo in het veld van beroemdheden die voor de dag komen met hun ongepaste seksuele activiteiten. Goed bekende en zelfs kan men zeggen ven veel geliefde beroemdheden, zoals Bill Cosby of Rolf Harris die naar voren worden gebracht in het publieke domein, publiek onderzoek. Maar dit is gewoon het topje van de ijsberg en dat in de laatste paar dagen Prins Andrew werd blootgelegd als iemand die norm overschrijdende uitwisseling heeft met een minderjarige, opnieuw hier het topje van de ijsberg. Maar wat dit Bewustzijn werkelijk wil zeggen is niet dat die mensen worden blootgelegd, maar dat er nu een bereidheid is, zelfs een zin van verantwoordelijkheid in de menselijke psyche, in de collectieve psyche van de mensheid, die klaar is om zulke Aard-schuddende waarheden naar buiten te brengen, om zulke Aard-schuddende onthullingen te doen van het verborgene en dus om die te onderzoeken, om er mee om te gaan, en om er verantwoordelijkheid voor te nemen. Niet voor hen zoals degenen die deze daden hebben begaan, maar voor die activiteiten in het algemeen die gebruikt werden tegen de mensheid en al zo lange tijd, en dat die alleen maar konden progressie maken omdat de mensheid zelf niet bereid was om te kijken naar zulke dingen, om met zulke dingen om te gaan, dat ze nog steeds hun rol accepteerden van een slapend sprakeloos onderdrukt wezen, een bewustzijn van sombulantie, in slaap-lopende mensen, een collectief van mensheid die in slaap is.

Dat dit niet langer het geval meer is. Maar wat belangrijk is om je te herinneren in het licht van het feit dat het drie jaren heeft gekost om op dit punt uit te komen, is dat dit geen plotseling gebeuren is, dit gebeurt niet snel en direct en explosief, tenminste nog niet, maar het versnelt zich wel.

Het menselijk bewustzijn dat dit punt heeft bereikt, is klaar voor meer explosieve onthullingen over degenen aan de macht. Dat wat zo ver vertoond is en is blootgelegd, opnieuw maar het topje van de ijsberg is.

Stel je voor, als je wilt wat het zal zijn voor de burgers van de Verenigde Staten van Amerika om plotseling onthuld te krijgen dat hun president zelf gewikkeld was in een dergelijke activiteit, dat hun politieke leiders meestal corrupt zijn die gewerkt hebben, niet voor de mensen van de Verenigde Staten maar eerder feitelijk tegen hen, en die de Meesters gediend hebben met een verborgen agenda die over tot slaaf maken gaat, over dood, verwoesting en chaos. Dat dit zo is dat de mensheid nu aan de rand staat om in een nog grotere bereidheid te stappen om naar waarheden te kijken die zo lang werden verborgen.

Dat men er aan moet denken dat er een timing is voor gebeurtenissen en dat het wel een langzame timing is maar wel een intense timing. Hiermee bedoelt dit Bewustzijn dat er niet langer meer een aarzeling is om de bal beginnen te laten rollen om hen bloot te stellen, om de werkelijkheid te begrijpen van wat is en niet wat men denkt dat het is. Dat wat men denkt dat is, dat wat het publiek denkt dat het is, is lang beheerst en gemanipuleerd geworden door de cabal, door de verborgen Meesters, en nu beginnen die hun controle te verliezen, ze beginnen de scheuren te zien vormen die gevaarlijk zijn voor hen, want blootstelling zal hen inderdaad in publieke erkenning brengen als bedriegers, als de kwade duisteren met een verborgen agenda, die niet in orde is, wat niet wordt geaccepteerd door de mensheid als die begint te ontwaken. Maar het is een langzaam proces, zoals Bewustzijn zo vaak heeft gezegd. Maak je geen zorgen over de buitenkant zo veel je je richt op je eigen individuele groei en ontwikkeling, en om te zien hoe het is dat jullie chaos creëren en duisternis en verwarring, en jullie verantwoordelijkheid in je eigen leven, voordat je naar buiten kijkt om te zien hoe het naar buiten toe wordt geschapen of naar de buiten kant. Het is een in evenwicht brengende daad, want inderdaad als men het buitenste als een maat van voltooiing gebruikt in iemands eigen pogingen om hun eigen leven te bepalen, om hun eigen leven te creëren. Maar wat er is gebeurd voor de meesten is dat ze op die wijze hiernaar niet kijken. 

In plaats hiervan kijken ze naar de buitenkant als de maatregel die hen dan kick-start(schopt) in groei en daden en om hen verantwoordelijkheid te laten nemen.

Het is bass-akwards (juist omgekeerd)zoals het populaire gezegde is en dat is waarom dit Bewustzijn in al die jaren nu heeft benadrukt telkens weer, om hier naar te kijken om je te realiseren dat als men aan zichzelf werkt, als men zijn eigen doelen stelt voor een interne ondervraging, weerspiegeling en onderzoek, dat men de veranderingen in zichzelf zal maken. Als men dergelijke veranderingen maakt, als men kijkt naar zijn eigen duisternis of zijn zwakten, iemands eigen ondeugden, naar iemands eigen onverantwoordelijke behoeften om niet iets voor zichzelf te doen, en alleen claimt dat dingen aan de buitenkant gebeuren, zodat men wordt beloond voor een gebrek aan inspanning – dat men dan niet vooruit zal gaan, men zal niet groeien, men zal tenslotte totaal niet begrijpen dat je als schepper wezen, je eigen werkelijkheid schept, dat als men schept, als men weerspiegelt, als men het duister heelt binnenin, dat het zich naar buiten zal vertonen, en iemands leven begint op zijn plek te vallen.

Dat de beweging sedert 21 december 2012 langzaam is geweest maar die was wel gelijkmatig. Het is een toename geweest, die is aan het versnellen, specifiek terwijl dit jaar 2015 als het laatste jaar zal worden gemerkt waar de krachten van de cabal vrij zijn om hun eigen agenda nog toe te passen. Maar zijn ze vrij? Er is een perceptie vanwege een lang aanwezig protocol voor hen, een langdurige ervaring aan hun kant, dat ze altijd bereikt hebben wat ze wilden bereiken, omdat zij een groter plaatje hadden, zoals je wilt, zij hebben inzichten gehad vanwege remote viewing (ver weg kijken of van een afstand kunnen kijken), door het vier dimensionaal tijdreizen, om mogelijk tijdlijn agenda’s te zien en hoe die kunnen uitwerken en zij hebben die kennis gebruikt om zich aan te passen, om hun bedoeling en intentie te projecteren. Zij hebben een inzichtelijk spoor gehad en al zo lang, een insider kennis van wat er was en hoe dit kon worden beheerst, en zij hebben dit een lange, lange tijd genadeloos gebruikt tegen de mensheid zelf.

Maar sedert 21 december 2012 veranderde alles, alles zit in het proces van verandering. Dat wat hun geheime wapen was, kennis wat het grootste deel van de mensheid niet had en kennis van hoe je deze kennis kon gebruiken, hoe je dit kunt effectueren, is begonnen te verkruimelen, het zit in het proces om uiteen te vallen. Het heeft dit nog niet geheel gemanifesteerd maar men kan zien dat er zich scheuren beginnen te vormen. Zulke scheuren als de blootstelling van publieke figuren, beroemdheden zelfs nu de royalty en hun norm overschrijdend gedrag, hun onjuiste denken over wat ze kunnen doen, wat hen is toegestaan, versus wat de mensheid is toegestaan, wat de mensheid is gegeven. Dat dit een interessante tijd is, heel zeker, maar het is ook een opwindende tijd. Ondanks dit is geduld en intentie nog van het grootste belang. De bedoeling is om door te gaan met je eigen zelf onderzoek, je eigen bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven eerst en voornamelijk, en het geduld om hier mee door te gaan.

Mensen in het geheel zijn best ongeduldig met dergelijke zaken, specifiek als er een innerlijk weten is dat het zo niet hoeft te zijn. Denk eraan dat degenen van jullie die spiritueel besef, groei en ontwikkeling zoeken, in zich dat interne weten van Spirit hebben, het innerlijke weten dat deze werkelijkheid die nu wordt uitgespeeld, waar jullie deel van zijn, zo niet hoeft te zijn. Dit schept een ongeduld, dit creëert een houding waarin men de verandering te snel wil laten gebeuren, zelfs onmiddellijk, en niet noodzakelijk met een langzame beweging van verandering, zoals het nu gaat. 

Dat is waarom geduld nodig is, verantwoordelijkheid jegens iemands persoonlijke groei en ontwikkeling. Iemands eigen set van bedoelingen voor wat men in zijn eigen leven wil bereiken is van kritiek belang, niet alleen nu, maar in de dagen, weken en maanden verderop ook. Dat dit jaar 2015 veel blootleggingen zal zien op veel niveaus, men kan drastische en dramatische gebeurtenissen zien gebeuren die serieus kunnen inslaan niet alleen op individuele basis, maar ook op planetaire basis, en ook op natie-wijde basis.

Als dergelijke gebeurtenissen plaatsvinden, zijn jullie dan degene die in de energieën gaan die worden geprojecteerd en accepteren die, denkend dat dit opnieuw bewijs is dat er niets gebeurt, of erger dat het omgekeerde van wat er gewenst wordt gebeurt en dat er geen hoop is, dat er geen punt is om door te gaan? Velen zullen zulke problemen onder ogen zien, als ze hun leven opnieuw zien van de buitenkant en oordelen dat er geen hoop in het leven zit of voor zichzelf. Maar het zal een keuze zijn, je eigen individuele keuze, als een dergelijke ontvouwing voor jou het individu er zal zijn. Dat velen zullen vergeten om niet naar de buitenkant te kijken als een aanwijzing van verandering, en opnieuw zal vergeten dat het iemands eigen creatie is die men beleeft, en dus heeft men verantwoordelijkheid voor zichzelf en wat men schept dat is het hoogste, dat is van het uiterste en meest buitengewone belang hier.

Dat in dit jaar, met een versnelling van gebeurtenissen, met de nadering van een soort deadline voor de gebeurtenissen dat de Krachten Die er Zijn wegtrekken, dat het noodzakelijk is dat men neutraal blijft, dan men rustig blijft, dat men positief blijft over iemands leven, en dat het er niet toe doet wat zich ontvouwt. Dat het allemaal nodig is en dat men bereid is om door te gaan met zijn persoonlijke groei en ontwikkeling, dat men niet zijn eigen krachten wil weggeven aan de krachten van de duistere Lords, aan de manipulators en controleurs, die de macht al zo lang hebben gehad.

Dat er inderdaad veel is gebeurd sedert 21 december 2012 en dat er veel meer zal gebeuren in dit jaar, en in de jaren die volgen.  Kijk altijd naar deze tijd als de meest opwindende van tijden, die jullie uitdagen om nog dieper te kijken, om de duistere diepten te willen onderzoeken van je eigen wezen, om te begrijpen dat jullie werkelijk hebben gekozen om hier te zijn om in deze tijd te ontwaken, en om deel te zijn van een meest glorieuze en Goddelijke onderneming: het ondernemen van de verbreding van het bewustzijn, om een nieuwe agenda te promoten die het Licht dient, die het Goddelijke dient. Dat jullie hier zijn om ook hier deel van te zijn, en niet om gewoon slachtoffers te zijn die worden gestraft, worden misbruikt, worden gebruikt door bepaalde mensen die niet beter weten. Die hebben hun eigen ervaringen, net als jij dat als individu hebt. Laat dit zo zijn, laat je daar niet van afbrengen, van je eigen ware bedoeling: de verbreding van je eigen ziel, het ontwakend besef in je van je multidimensionale wezen en de complexheid van de Goddelijke Spirit terwijl Die zich Zelf uitdrukt hierin, op deze drie dimensionale planeet waar op je een levenservaring hebt.

Dat het een zeer kritieke tijd is, een tijd van verbreding, een tijd van versnelling, een tijd om verantwoordelijkheid in te nemen, om in je eigen kracht te stappen, om je persoonlijke werkelijkheid te creëren en om die te co-creëren met jullie andere Schepper broeders en zusters, een nieuwe werkelijkheid die zal bloeien, die grote schoonheid zal brengen en grote verwezenlijking voor de plannen van Spirit Zelf. Dit is er nog niet, dit is nog onderweg, maar in deze tijd, drie jaren na het begin van deze cruciale periode van groei en ontwikkeling, van de afbraak van wat is geweest, zodat wat kan oprijzen, dat het op dit moment in deze tijd kritiek is je te herinneren dat het onderweg is, dat het verder gaat met wat wordt gezien door dit Bewustzijn als verbazend krachtig en vol intentie, als dat wat is versneld verder dan geloof, voor wat eens was. Drie dimensionaliteit is langzaam maar Spirit is dat niet, en omdat jullie Spirit zijn die deze slow-motion ervaren, denk er dan aan dat terwijl je je verbindt aan je spirituele aard, als jullie je verbinden aan de Goddelijke Spirit, dat verandering kan komen voor jullie op individuele basis, snel, als je je focust, als je de intentie naar voren brengt en ijverig bent bij je inspanningen om dieper te kijken, om òm te gaan met de zaken van binnen, en om deel te zijn van wat er zich ontwikkelt.

Dat dit Bewustzijn weet dat velen worden uitgedaagd en Het biedt gewoon nu aan elkeen de belofte dat als jullie diep graven, terwijl je werkt in jezelf, aan jezelf, voor jezelf, terwijl je in balans blijft en positief bent voor de zich ontvouwende gebeurtenissen die er gebeuren om je heen, dat je zult rijden op de golven van verandering, dat je ze hoog zal berijden en dat ze je voorwaarts zullen meenemen en dat je jezelf op een nieuwe plek zult bevinden, in een nieuw leven omdat je dat als je bedoeling hebt en je intentie en dat je wenst dat dit zo is, om dit te bereiken, om dit te leven.

Gaat u verder.

Dank u. Een vraag van David. Hij schrijft: “Ik wil graag Kosmisch Bewustzijn vragen om informatie te delen die Het heeft over energieën die kwamen tussen 12 december 2012 en tot 21 dec. 2014. Ik wil ook Kosmisch Bewustzijn vragen om commentaar over de hogere energieën de Goddelijke Energieën die in 2015 komen, en hoe dit Moeder Aarde-Gaia zal beïnvloeden en het collectieve bewustzijn. Uw gedachten alstublieft?

Dat dit Bewustzijn in Zijn openingsvraag reeds is begonnen om deze vraag van David te beantwoorden. Dat dit Bewustzijn aldus zegt dat het misschien gunstig voor David is en voor anderen die ook dit antwoord willen hebben, om eerst de openingsboodschap terug te kijken die gegeven werd door dit Bewustzijn een paar minuten geleden.

Dat dit Bewustzijn zichZelf niet hoeft te herhalen maar dat Het doorgaat om iets uit te leggen waar Het niet in detail is ingegaan. Dat waar dit Bewustzijn dieper in wilde gaan dat wat het natuurlijke karakter is van de mensheid en van individuen die tegen verandering zijn, die verandering onprettig vinden, die geen veranderingen willen hebben in hun leven. Dit is best een natuurlijke karakteristiek van de mensheid en van het individu, veel individuen, het grootste deel van de mensen die de voorkeur geven aan dat hun leven niet radicaal verandert, dat er voorspelbaarheid is in hun leven, stabiliteit in hun leven, en voorspelbaarheid in hun leven.

Dus hebben menselijke wezens nooit gewild om snel te veranderen en dit is ook een belangrijke zaak om je te realiseren, want zou dit op 21 december 2012 zijn gebeurd, dat de wereld onmiddellijk veranderde, zouden velen niet in staat zijn geweest om met grote veranderingen om te gaan, de rampzalige veranderingen die velen verwachtten. Omdat het in die tijd niet bedoeld was om een wereld ondergang te zijn, omdat het altijd was bedoeld om de vonk te zijn die een beweging in gang zou zetten van bewustzijn naar een laatste doel, een uiteindelijk doel, die jaren later kwam.

De gebeurtenissen van 2012 schenen van weinig betekenis te zijn, want niets dramatisch gebeurde, de wereld veranderde niet in een klap of zelfs in een ogenblik. In plaats hiervan werd er een vonk vrijgegeven die de meesten niet begrepen of zagen. Die vonk begon een vuur. Dit vuur begon klein en groeide en groeide, maar in slow-motion. Want zo is de wijze waar de menselijke psyche het best mee kan omgaan met de extreme conversie in bewustzijn die onderweg is.

De mensheid is niet goed met rampzalige verandering, onmiddellijke verandering. Die kan zeer nadelig zijn niet alleen voor het collectief maar voor individuen in dat collectief, en velen konden, zouden het niet overleven.

Dit is een reden waarom het rimpeleffect onderweg is gegaan, zich afspeelde sedert 21 december 2012 om de schok van extreme verandering te vermijden, om zachtjes te gaan en zeker naar een verandering, in zo’n ontwikkeling die werd ervaren, dat is nu meer de norm. Als men kijkt naar zijn eigen leven, wat jullie gedachten nu zijn, hoe jullie nu naar de dingen kijken, dat velen zich nu zullen realiseren hoe intens en verbazend de verandering is geweest, de wijze van denken is veranderd, en dat jullie nu stap voor stap verder gaan.

Dat de reden waarom de Goddelijke Spirit deze wijze koos is vanwege Zijn liefde en medeleven voor de mensheid, voor Moeder Aarde en op Zijn Goddelijke Wijze wist dat het nodig was om langzaam te zijn in de derde dimensionaliteit, alhoewel dit Bewustzijn reeds heeft gezegd, de verandering heeft gezien vanuit het niveau van Spirit is er inderdaad een van complexiteit die snel is gegaan. Maar voor ongeduldige mensen, kwam de preoccupatie/verstrooidheid door radicale overweldigende verandering. Deze was zo niet ontworpen. Die werd altijd ontworpen om te worden gehuisvest in de menselijke psyche om de mensheid, het collectief te laten vooruitgaan op een comfortabel en natuurlijk tempo, maar die is ingeslagen, die is snel aan het veranderen.

Inderdaad, niet zoals de meesten zien en de meesten denken waar ze nog uiterlijk zien, waar ze nog kijken naar dat wat de projectie op hun tv scherm van werkelijkheid is, en dan beweren dat er niets aan het gebeuren is. Kijk in jezelf, onderzoek hoe je gegroeid bent, hoe jullie je ontwikkelden, hoe jullie floreren en jullie zullen die dingen zien die inderdaad anders zijn en dit relatief gezien met hoe de dingen eerder waren. Hoe de dingen waren voor 21 december 2012. Dat het zo werd opgesteld, als je wilt.

Dat de vraag die is gesteld: “Hoe zal Moeder Aarde reageren, hoe zal de Goddelijke aanwezigheid haar beïnvloeden?” Op dezelfde wijze omdat zij de belichaming is van deze stoffelijkheid van deze drie dimensionaliteit, dat zij evolueert op haar eigen uittrekbare wijze, haar niet te stoppen wijze, en dat er gebeurtenissen zullen gebeuren op haar oppervlakte, de oppervlakte van haar vorm, die dramatisch zullen zijn, die zelfs als rampzalig kunnen worden gezien. Maar voor haar, Moeder Aarde, voor Gaia, is dit alles deel van de langzame verandering waarmee zij onderweg is, en toch kan dit moeilijk zijn om te begrijpen. Zij is niet langzaam, haar begrip van verandering is dat het voor haar zeer snel gebeurt, maar Gaia’s bewustzijn is nogal anders dan het bewustzijn van de mensheid, het collectieve bewustzijn van de mensheid en dus in haar waarneming en in haar weten werkt zij de dingen snel uit, maakt aanpassingen, maakt veranderingen, breidt haar bewustzijn uit, verbindt zich op diepere niveaus op een wijze die best snel is, want ook zij heeft het bewustzijn dat de erkenning heeft van het Eeuwige Nu en zij leeft in het Eeuwige Nu, zelfs op haar oppervlakte, waarin de uiterlijke stoffelijke expressie is van haar wezen, dingen schijnen door haar derde dimensionale aard zeer langzaam te gaan.

Toch wordt er ook geweten dat Moeder Aarde de dingen snel kan veranderen. Dat een gebeuren die maar seconden duurt radicaal levens op haar oppervlakte kan veranderen, radicaal de geschiedenis en de toekomst kan veranderen. Dat deze gebeurtenissen waar Bewustzijn over spreekt natuurlijke gebeurtenissen zijn, rampzalige gebeurtenissen, die in haar leven zijn gebeurd, haar lange leven, dat veel langer is dan het huidige uitspelen van menselijke levens, van de moderne geschiedenis.

Dit Bewustzijn voorspelt niet een grote ramp, maar Het zegt dat terwijl Moeder Aarde verandert, als zij op de Goddelijke Energieën antwoordt die haar evolutie bemoedigen, haar spirituele ascentie, dat op haar oppervlakte gebeurtenissen kunnen plaats vinden die allemaal rampzalig van aard kunnen zijn. Het is niet haar aard om mensen te vernietigen. Velen hebben een houding dat Moeder Aarde de vlooien zal afschudden, dat de mensheid zal worden afgeschud als zo veel vlooien omdat zij niet in verbinding zijn met Moeder Aarde. Maar in waarheid verandert zij gewoon van binnenuit en die veranderingen zullen zichzelf uiterlijk uitdrukken en zij die op haar oppervlakte leven kunnen best beïnvloed worden door die uiterlijke veranderingen, die overstromingen, die omverwerpingen terwijl zij zichzelf vooruit brengt in haar eigen persoonlijk ervaring van Ascentie, in haar eigen persoonlijke zielengroei en evolutie.

Wat dit Bewustzijn heeft gezegd in het verleden en nu weer zegt is, dat het niet de uiterlijke gebeurtenissen zijn die de aanwijzingen van dingen zijn, maar de verwerkelijking dat de uiterlijke gebeurtenissen de uitbreiding en groei van bewustzijn representeren, dat die deel zijn van een hogere orde plan en dat jij het individu, in diverse graden kunt deelnemen aan deze gebeurtenissen. Dat jij kunt kiezen om te worden weggenomen, vernietigd, verwoest door die gebeurtenissen omdat er absoluut geen begrip is van wat er gebeurt, en hoe jij, het individu echt aan deze gebeurtenissen deelneemt. Of je kunt beginnen te begrijpen dat er een verbinding is tussen jouzelf en Moeder Aarde en dat terwijl zij evolueert op haar meest natuurlijke wijze, dat je ook kunt kiezen om met haar te evolueren op je meest natuurlijke wijze. Dat je kunt kiezen om te worden weggevaagd door gebeurtenissen en omstandigheden op haar oppervlakte of je kunt kiezen om niet eens bij dergelijke gebeurtenissen te worden betrokken, of als je dat wel bent, dat ze je niet zo dramatisch beïnvloeden als het bij sommigen doet.

Er zijn verhalen in overvloed van overlevers in natuurlijke rampzalige situaties, zij die leefden terwijl de genen naast hen werden weggevaagd. Dat dit ook moet worden begrepen als deel van de keuze, van dat wat een hogere orde van begrijpen is van wie en wat jullie zijn, hoe je deelneemt aan Moeder Aarde, aan Spirit, hoe, omdat je Spirit bent je inderdaad op de golven van bewustzijn kunt rijden en dat je een ervaring kunt krijgen van grote opwinding, zelfs van vreugde, met de veranderingen die in jullie leven gebeuren, of op Moeder Aarde zelf, of je kunt er voor kiezen om te worden overweldigd.

Je kunt kiezen om in de machtige weg-vaag golven te duiken die er gebeuren, die nog meer komen in de dagen, de weken en maanden die komen. Het is belangrijk om je altijd te herinneren dat ook jij deel bent van de wegvagende veranderingen en op de golven van verandering kunt rijden, kunt deelnemen aan Moeder Aarde in de evolutie van bewustzijn voor haar, voor Gaia, voor de mensheid als collectief en ook voor jou het individu.

Dat dit de beantwoording voltooit van deze vraag en hoop bij de openingsboodschap die een intens antwoord is op David’s vraag.

Ja, ik dank u hiervoor, Kosmisch Bewustzijn. Hij zal er blij mee zijn en hij zal het begrijpen.

Dank u opnieuw. 


(vertaling winny) 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE