Followers

Labels

Tuesday, February 15, 2011

NORSK - Spesialmelding fra SaLuSa


Spesialmelding fra SaLuSa
Kanalisert av :SaräAmma
09/02/2011
05:08 Brasil-tid

Dette er SaLuSa, mitt barn, og slik ER det. Jeg ville gjerne ha kommet til deg tidligere, men din sviktende tillit har åpenbart skapt litt problemer, fordi du trodde det var umulig at Jeg kunne henvende meg til deg. Det gjorde kommunikasjonen med deg vanskelig.

Men jeg vil du skal vite at vi har fulgt med i ditt arbeid og vi er begeistret over det du gjør. Derfor falt det meg riktig å komme til deg og be deg formidle et budskap til Menneskeheten. Og før du går i gang, så må jeg si deg at dette er ikke siste gangen jeg vil gjøre det, fordi jeg ønsker å nå så mange mennesker som overhodet mulig og gjennom alle tilgjengelige kanaler, for nå er tiden for at sannheten skal komme fram. Vi er i en kritisk periode og vi trenger den aller største medvirkning og samarbeid fra alle Lysarbeidere på Jorden. Det er grunnen til at jeg kommer til deg i dag.

For å gi et oppvåkningssignal på alle språk, først og fremst spansk, portugisisk og engelsk, for å unngå at budskapet blir forsinket på grunn av mangel på oversettere eller fordi de få som finns har så mye arbeid at de ikke kan forventes å dekke alle informasjonsbehovene. Og nå: budskapet er ganske enkelt:

Nå er øyeblikket kommet, tiden er riktig, for å starte… å legge ting sekvensielt inn på en horisontal linje og gi ordre om avreise.

ALT ER I RETT POSISJON NÅ OG DET GJENSTÅR BARE Å VENTE PÅ AT SKAPEREN GIR DET ENDELIGE VARSEL om Å BEGYNNE EN MER ÅPEN OG DIREKTE KONTAKT MED MENNESKENE.

Vær ikke redd for vårt nærvær blant dere. Selv om vi allerede er der og dere ikke har lagt merke til det, så vil vi nå vise oss åpent for hele verden slik vi egentlig er. Vi gjorde det på denne måten fordi det var nødvendig, som jeg nevnte tidligere, at denne informasjonen kommer ut samtidig på mange språk.

Kjære dere, mine jordiske Brødre og Søstre, vi står ved et avgjørende øyeblikk, et vendepunkt. Dette er ikke noen lek og vi trenger den ytterste medvirkning og samarbeid fra dere alle.

Dere vil bli kallet på ulike vis når det virkelig gjelder. Det eneste dere trenger å gjøre er å svare og så gjøre det dere har inngått avtale om i denne planen, i samme øyeblikk.

De som ennå ikke er klar over det, men som har arbeidet for å oppnå forståelse vil bli aktivert umiddelbart, i det rette øyeblikk, når oppvåkningssignalet sendes.

Dette er grunnen til at du har arbeidet uopphørlig med oss i de siste dagene.

Ingen ting er skjedd ved tilfeldigheter, alt har skjedd av en særlig grunn, slik at kun de utvalgte, og de som har kjent kallet i hjertet har følt det og reagert. Således kan dere være sikre på at i det rette øyeblikk vil alt bli lagt åpent fram og dere vil vite hva dere kom for å gjøre, på det eksakte øyeblikk det er riktig for dere å vite det og det er behov for å bruke deres medfødte evner. Og dere vil også vite hva dere har kommet til Jorden for å utføre.

Mitt barn, jeg forlater deg nå. Jeg har ikke mer å si på det nåværende tidspunkt annet enn å uttrykke min takknemlighet for at du lot meg komme til deg på den måten du har gjort og at du skal vite at jeg vil besøke deg igjen når som helst. Jeg legger igjen en varm hilsen som en bror for hele Menneskeheten på Jorden.

Så ses vi snart.

Kanal: SaräAmma, under en skype konferanse med "Somos Luz em Ação"- gruppen February, 2011.
Oversatt fra spansk til portugisisk av Dioneia Alves and André Martins.
Oversatt fom Portugisisk til engelsk av Maria Luisa de Vasconcellos
Oversatt fra engelsk til norsk av Leif Klyve.
http://isismikael.blog

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE