Followers

Labels

Tuesday, February 1, 2011

SVENSKA: Ashtar 28 december 2010


Svenska


Ashtar – Visioner inför 2011.
Den 28 december 2010 genom Susan Leland.


God Afton, Älskade Familj! Vi är så glada över att få vara här med er och detta är verkligen ett fantastiskt tillfälle. Orsaken till att det här är en verkligt fantastisk kväll, är att vi säger farväl till det lilla som återstår av 2-0-1-0 och faktiskt till hela året. Vi ska tala om detta mer fullständigt i detalj, men vi skall också säga: ”Hallå 2-0-1-1!”. Bara det faktum att det finns en 1-1 i det här året är verkligen mycket lovande. Och 2-0-1-1 kommer att bli uppfyllelsens år. Det kommer verkligen att bli underbart för oss alla, under, på och ovan Planeten Jorden!


Nu vet vi att 2-0-1-0 var ett år med hög förväntan, - väntan, hopp och en ren önskan att mer fullständigt komma in i den Gyllene Tidsåldern. Men som ni alla vet har envisheten hos dem som bär mörka hattar varit, hummm, någonting som även vi med våra förmågor inte förutsåg, därför tidslinjerna har förändrats snabbt och ofta, förstår ni.


Och naturligtvis, detta är Planeten med fri vilja, men som vi har berättat för er tidigare och vi poängterar detta återigen så att det blir helt klart: den Galaktiska Federationen har gett oss och de Uppståndna Mästare som vi arbetar tillsammans med, och speciellt marktjänsten, ni, min Älskade familj, full tillåtelse. Det finns inga blockeringar, inga hinder, stängda dörrar eller någonting av det slaget för vad vi bemyndigats göra för att åstadkomma allt det som ni har visualiserat: Fred på Jorden – absolut; Överflöd till alla – helt säkert; och Glädje till Världen – Frihet från det slaveri som varit så jobbigt, ska vi säga som hängt runt halsarna på er som ett sådant där tunt rep som ni inte ens vet om att det finns där förrän man verkligen börjar dra år snaran.


Nåja, Glöm det där! Det finns inget rep runt halsen hos någon längre. Hummm, nåja, vi kan säga inte runt halsen på någon i den här gruppen och de som bär de vita hattarna, eller som ännu inte har någon kunskap om vad som pågår, men har sina hjärtan öppna för att ge och ta emot Kärlek. Och det där omfattar nästan hela Världen, därför som ni vet, det har varit en mycket liten grupp som har velat göra saker och ting på ett annat sätt.


Det som pågått under det här året har varit det ni kallar förberedelse, uppbyggnaden av grunden. Vi talar om grundens hörnstenar och vi talar om Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet. Men inte så många människor i Världen har insett vikten av denna grund eller dessa hörnstenar.


Nu ropar Världen högljutt, bokstavligen högljutt, efter att öppet få ta del av att dessa hörnstenar är på plats, att de är erkända och utgör grunden eller ska vi säga de allra viktigaste delarna av grunden för livet i Den Gyllene Tidsåldern. Och vi ska skapa intension, noga övervägd och i höga vibrationer, i vår Övning för Fred det kommande året. Det blir vår gåva under det som återstår av de Heliga Dagarna under 2010, vår gåva till Planeten och till Universum och där bortom.


Nu känner ni alla till WikiLeaks och vi tänker föreslå er att ge ännu mera akt på WikiLeaks. Om du känner någon, som sover för tillfället men kanske skulle vara intresserad, inbjud då den personen till ett litet samtal om WikiLeaks, kanske. Skicka ut några av de YouTube-avsnitt som gjorts om WikiLeaks, eller webb-adresser där man hittar dem.


Ja, vi vet om att där finns en del nyheter av det mer hämmande slaget, och att FCC har ett nytt inflytande över internet och allt det där. (FCC är Federal Communication Commission, en byrå som är direkt ansvarig inför kongressen. Översätt. anm.) Slappna av! Värt att notera från år 2-0-1-0 är att i många fall har de mest hämmande åtgärderna som utarbetades för att återigen dra åt den där snaran fungerat precis tvärtom. Bokstavligen drar de år snaran kring sina egna halsar, de som skapade dessa regler.


Ett tack till de modiga reportrarna som berättar Sanningen, de som har tagit på sig uppdragen och känner till dem! Ni vet vilka de är: Rachel, Keith, Ed, Amy och det finns fler. De har tagit upp saker för att överväga, för att undersöka och låt oss helt enkelt säga - för att Förlåta. Därför att säkerligen har en massa mörka gärningar ägt rum, fler än vad som är uppenbart.


Låt oss nu prata om oljeutsläppet i Golfen. Det är inte hopplöst, som ni vet. Vi kan avhjälpa, vilket betyder läka vattnen i Golfen, nästan med omedelbar verkan med den teknologi som vi har. Emellertid har vi velat ha en del medarbetare och det har vi fått från människor på Planeten Jorden, vilka redan börjat bevisa, att även de har sätt och metoder. De kanske inte är så snabba som våra, men de fungerar. Medan det samtidigt verkar finnas en del mycket stora återverkningar - och detta är nödvändigt för att få människor att förstå allvaret i situationen. Det är faktiskt bra att det kommer ut i nyheterna, även om bara som en jämförelse. Ja, det finns människor som blir sjuka av att vara i de mest förorenade vattnen, av att äta räkor och annat, som förts iland och tycks säkert, osv, osv.


Och det finns ekonomiska efterverkningar som känns av över de mest berörda områdena, de områden som gränsar till Golfen. Och inte bara i USA. Även i Mexiko och i viss utsträckning i länderna söder om Mexiko. Det är enormt! Förövarna till denna avskyvärda händelse står för en av de största versionerna av medveten, vidrig handling. Men den kan helt läkas och upphävas och det ska den verkligen bli. Detta är vad vi ser inför 2011, så vi talar inte om den yttersta dagen.


Ni kan kanske erinra er att under den tidigare eran, under 1960-talet, under hippie- tiden som ni kallar den, det tidiga 1970-talet, vilken var som en generalrepetition för de tider som är idag, därför nej, ingen Uppstigning ägde rum och nej, ingen Fred, Glädje och Kärlek behärskade Planeten precis, men den var gryningen till Vattumannens Tidsålder.


Kanske ni kan erinra er att Richard Nixon var USA:s president och han var uppfostrad inom kväkarnas religion, som är ganska fredlig. Inte desto mindre var han en riktig krigshetsare, och han använde kriget i Vietnam för sina egna syften. Han fick sina röster. Han blev vald på grund av att han skulle föra USA och Världen ut ur kriget i Vietnam.


Ungefär sju år senare var han tvungen att resignera i vanära, därför att han stod inför riksrättsåtal och kriget pågick fortfarande. Så mycket var löftena värda, men det var en generalrepetition inför idag. Idag finns det många runtom på Jorden som kommer ihåg den tiden och har ropat högljutt från allra första början, redan när ”Seniorbusken” gick in i Irak och nu har Junior tagit oss dit igen. Nåja, det var faktiskt mer en komplott av Cheney och Rove och dom där. Inte desto mindre har det hänt. Och nu sjuder Afghanistan av hat, gammalt hat som väcks upp,- gamla religiösa dogmer som används som en ursäkt för att fortsätta krigsföringen.


Och det är inte bara krig som USA är involverade i, olika stammar är involverade, olika människor, de som redan finns i de där länderna. Därför är det viktigt att vi inser att krigets rötter går tillbaka århundraden efter århundraden efter århundraden. Men allt detta håller på att ta slut, därför att grunden håller på att byggas ovanpå hörnstenarna som är på plats, och detta mognade till stor del fram under det här året, 2-0-1-0.


Bara tänk på det, WikiLeaks har visat sig och oljeutsläppet i Golfen har skett, vilket har triggat igång ett uppvaknande runtom i Världen, och orsaken till att människor kommer samman och säger: ”ALDRIG MERA!” Och även om det kan verka som om ingenting sker bakom scenen, så är verkligheten mycket annorlunda. Det finns planer i görningen som fullständigt tar Världen ur den existens som den befinner sig i just nu, - ut ur den tredje dimensionen, vilket betyder ut ur det program där man är beroende av olja. Och naturligtvis vet ”oljemänniskorna” om det. Och gissa vad? Alla deras obehagligheter, all deras slughet visar sig, kommer ut och det är flagrant. Detta har skett under det här året 2-0-1-0 så att hela världen har kunnat se det.


Ni vill tala om Hillary – Hillary och det berättigande i att flytta bort Hillary från scenen för länge sedan– allt som återstår är hennes holografiska inprogrammering. Det håller på att komma ut nu och människor börjar förstå. Visste ni att särskilt i USA finns det många människor, de flesta kvinnor, som tror att Hillary är någon slags champion? Nåja, hon är visst champion, men en champion i att se till sina egna intressen på bekostnad av varenda en och vem som helst som hon väljer ska flyttas bort från scenen. Och detta har alltid varit hennes sätt, därför att hon föddes sådan.


Så hon kommer inte att vara kvar på scenen längre och där finns fler. Ni kan förvänta er en del ganska häpnadsväckande nyheter som kommer ut om avslöjanden. Och de rättegångar som ni hör talas om, de har faktiskt pågått, en massa av dem, och kommer att pågå och presenteras som en lösning. Vi kommer att fortsätta be om att Världen sänder Förlåtelse, - Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet – till alla dem som utsätts för rättslig prövning, därför att de gamla dogmerna, ni vet de som säger öga för öga eller det ni kallar Sharia-Lagen (islamisk), dessa ord kommer från falska lärare – profeter kanske – som möjligtvis profeterar sin egen ”höga ställning”.


Och detta är program som absolut kommer att upphöra. Och detta har varit tvunget att vara en smärtsam, gradvis process. Vi har ännu inte gjort de större tillkännagivandena, men ni hörde ordet, ”Twitter Fågeln” har talat, och så är det.(Översättaren: Syftar på ett twitter-meddelande av Keith Olberman som säger att Tillkännagivandena snart kommer.) Ni förstår, de står redo att komma upp på scenen och det kommer att bli 2-0-1-1:s scen. Det måste det bli. Titta i era kalendrar. Och oavsett om ni anser att slutet på Mayakalendern redan har hänt, eller håller på att hända, eller sker tidigare än 2012, så är vi här för att berätta följande för er: ”Uppstigningen (Ascension) är verklig!” Fråga bara någon som har fått litet grann av det ni kallar ”Ascensionitis” om vad som pågår.


Vi är verkliga! Det vet ni! Bara känn den Kärlek vi känner för er. Var medvetna om att vi utan tvivel är verkliga och vi är väldigt mycket en del av er och era liv, därför att ni har tillåtit oss att komma. Ni, Älskade Familj, har lett vägen och banat väg för oss att komma och engagera oss i det som pågår på Planeten Jorden. Det är tack vare era önskemål och genom att ni ger er tillåtelse som den Galaktiska Federationen har sagt, ”Go for it”, ”Sätt igång!” ”Arbeta tillsammans med Varelserna på Planeten, alla som vill delta, och låt oss få det gjort!”


Kanske var det en nyhet för er, men detta har bara just nyligen uttalats. Det finns alltid saker som vi är tvungna att ta hänsyn till enligt Universums Lagar och Planeten Jorden är den ”fria viljans” Planet. Vi har alltid, fram till helt nyligen varit tvungna att tillåta de mörka hattarna att fortsätta spela ut sina mörka destruktiva scenarier, att tillåta dem att utsätta människorna och alla moder Gaias konungariken för sina experiment, sin tortyr, sin svält, sina katastrofer och sina lögner.


Men tack vare den Galaktiska Federationen, som i sin tur riktar sitt tack till er, Mina Älskade, och mot Ljusarbetarna på Planeten Jorden, är detta inte situationen längre och det är den lyckligaste nyhet vi kan ge er i slutet på det här året, öppningsåret 2-0-1-0, så att säga.


Och som ett stöd till alla dessa förändringar – (ni vet alla att vi fortfarande njuter av mycket speciella dagar) – har vi nu dagar med nästan obegränsat kraftgivande energier som kommer till Planeten. Ni kan ta de här energierna och åstadkomma mer med den här senaste energi-gruppen, som började ungefär den 10 december, och åstadkomma mer för er själva och för Planeten än som varit möjligt under hela året, med kanske några få undantag, - människor som redan har gjort sina Uppstigningar till exempel. Så ni kan förstå hur viktiga dessa dagar har varit.


Så vilken insats du än har gjort – för att framkalla ditt eget överflöd, för att framkalla helande, för att ge Planeten din Kärlek, din Medkänsla, din Förlåtelse, din Tacksamhet, för att hjälpa en enda varelse, för att kanske bjuda in en Mästare att komma klädd som en tiggare – vadsomhelst, allting du har gjort för att utnyttja de här energierna under dessa fåtal gångna dagar har resulterat i att planeten lysts upp på ett sätt som inte förekommit sedan själva början!
Vi vet att vi ofta har berättat för er vilken skillnad ni gör. Vi knäböjer inför er i absolut vördnad och uppskattning. Detta är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på styrka att vi hedrar er, och vi ställer oss upp för att hålla era händer och komma tillsammans som Bröder och Systrar i det här uppdraget. Ni har hedrat oss på ett sätt som inte går att uttrycka med ord genom ert deltagande, och vi uttrycker vår aktning för er på ett sätt som vi vet att ni kan förstå och känna, för det är Planeten Jordens sätt.


Vi finns mycket nära er, därför att ni själva har tagit er upp till den här nivån, och vi har mycket att delge er, när vi nu tillsammans säger farväl till det som återstår av 2-0-1-0 och förflyttar oss in i det heliga året, 2011. Och vi uppmuntrar er att fortsätta era meditationer och med att dela med er av era energier. Hjälp er själva med energier av Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet. De finns där för er, Mina Älskade. När vi talar om hörnstenarna, tänk inte på något statiskt, tänk på något som sträcker sig ut mot dig med kraftfyllande och stärkande energier. Hjälp er själva, fyll upp er med dem och sänd dem sedan vidare.


Det kommer ytterligare en person till oss i afton, en som är en symbol för Kärleken och ändå en levande varelse som andas. Han andas ut Kärleken till oss till och med när han får den från oss. Han kommer att vara med oss när vi gör vår Övning, när vi kommer till den glädjefyllda punkten i vår samvaro här ikväll.
Men låt oss här börja med några visioner. Vi bjuder in er. Ni vet att det finns en bra sed vid årets slut, då ni väljer att ge en del löften inför det nya året, så var så god. Varför inte bara summera på något sätt, så att de omfattar den stora Kärlek som ni är, och om ni sedan vill vara litet mer specifika, varför inte till exempel: ”Jag vet att JAG ÄR Kärlek. Jag erkänner gärna att JAG ÄR ETT med Universum, och mitt NyÅrs-löfte är: ”Att uttrycka Kärlek i allt jag tänker, säger och gör.”


Det där är riktigt bra och det är ganska enkelt Och ni kan vara ändå litet mer specifika med det där om ni vill. Men det vi talar om här är intentionerna inför 2-0-1-1. Vad vill du först och främst ta fram i ditt eget liv? Gör din egen lista över vilka intentioner du har inför det nya året. Hur planerar du att ditt liv ska vara – gropigt, något som liknar en berg-och-dalbana med en massa adrenalin inblandat i det hela? Eller som på en motorväg, jämn och fridfull? Lägg då in det i din intention, i din avsikt. Du kanske vill göra en del små kom-ihåg-lappar, du vet de där små pappersbitarna, dessa små anteckningar som du kan sätta upp överallt. ”Min väg är hög och jämn och fridfull och flödar över av Kärlek.” Du kan till och med låta din väg översvämmas av Kärlek om du vill. Det skulle inte alls skada och du kan till exempel skriva det på kom-ihåg-lappar och sätta upp dem någonstans.


Hur vill du möta dina grannar när du kommer ut från ditt hem där du bor? Vill du utstråla Kärlek till dem? Om det är så, säg då: ”Jag är ett strålande Väsen av Kärlek, och jag delar med mig av den till alla mina grannar, mina vänner, min familj, och till Universum därbortom!”


Vad ska man göra med politikerna? Vad sägs om: ”Jag skapar Fred bland alla dem som har valts för att tjäna och jag sänder dem Excalibur, Det Blå Svärdet, så att allting de säger blir sanningsenligt från och med nu och i all framtid!?” Det där är allt en toppengrej, eller hur? - Med Kärlek. ”Och jag förlåter alla dem som håller på att lämna, eller som redan har flyttats bort från scenen och jag ser fram emot att förenas med dem som är kvar, därför att de är personer av Ljus precis som jag!”


Det där är ett mycket kärleksfullt sätt att uttrycka ett ”farväl” till några av dem som verkligen inte har varit gyllene personer, - personer som inte hör hemma i den Gyllene Tidsåldern, och samtidigt erkänna de personer som nu är och har varit det. Och du kan göra detsamma med varje kategori människor du känner; bankirer, läkare, och alla dem som du känner som kanske är förberedda, eller inte är förberedda att bli den Gyllene Tidsålderns invånare. Bara gör det med Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet så är allt bra.


”Låt oss nu prata om hur det blir 2-0-1-1. Nå, hur blir det med pengarna? Det finns ingen i den här gruppen som inte är redo att ta emot det överflöd som finns. Saint Germains Bank finns. Alla har ett konto i Saint Germains Bank, och pengar kommer att välla fram så fort som en del lösa ändar knutits samman. De är verkligen nära att knytas samman, och vi menar verkligen knytas samman. Det finns inte en massa trassel och bekymmer kvar, inga plötsliga överraskningar osv., för vi sitter nu med vid alla deras planeringsmöten o.s.v. o.s.v., och vi har tagit bort merparten av de program som man har följt.


”Det kommer kanske ett eko eller två. De närmaste veckorna, låt oss säga under de två första veckorna som kongressen är samlad, kan kanske bli något frustrerande. Bry er inte, sänd dem bara Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Tacksamhet, om du känner för det, för de kommer att avslöja sig själva som aldrig förr. Vi talar om den ”Solbrände Mannen”, all right, vi talar om han som kallas Mitch med de stora glasögonen. Han är liksom blind men det är OK. Vi talar om dem som vill dra igång allt bråk, och ta tillbaka allt som uppnåtts, och få allt att se svart ut även om det är motsatsen, o.s.v. o.s.v. Redan trampar de på och snubblar över varandra bakom stängda dörrar. Och kan ni tänka er, vi finns där! Och vi kan skapa Sanningens energier, d.v.s. vi kan använda Sanningens energier för att skapa att Sanningen kommer ut. Vill du skapa lite av detta från de högsta planen, så var så god.


Låt oss nu prata om mat. Oh, du milde! Varje land har skapat sina egna regler när det gäller mat. Men Sanningen är att dessa Monsanto-människor och andra fortfarande håller på att göra allt de kan för att kontaminera jordens livsmedel. Men kan ni tänka er? Precis som med vattnet i Gulfen kan vi återställa maten, och vi kan återställa jorden och skapa de rätta förutsättningarna; skapa verkligen bra förutsättningar World-wide för att odla vad man nu önskar odla.
Nu vet vi att klimatet håller på att förändras och det pågår just nu en del vilket kanske inte helt är så trevligt. Men som en vis man sa: ”Det är en rening”, detta våldsamma väder. Och visst, vi vet att de uppmärksamma av er känner till att det tycks pågå en del skakningar i Moder Jord vilka är ganska ovanliga på så sätt att de är så utdragna. Men det mesta skakandet är godartat ur den synpunkten att det faktiskt inte gör någon skada. Skakningarna gör gott, det är Modern som anpassar sig och kommer att fortsätta anpassa sig mycket försiktigt.


Ingen kommer att ”ramla av” från Jordens yta och det kommer inte att bli något gigantiskt omtumlande polskifte. Vi vill att alla ska veta om detta, det är på tiden.


Kära Ni, vad gäller er inställning, era tankar och känslor när ni gör det ena eller det andra – då är det allra viktigaste att ni har rensat ut allt vad rädsla heter. Rensa ut all rädsla från era tankar och känslor!!


Så om du har någon rädsla i frågor om vädret, eller planeten Jordens skakningar, eller i samband med att skeppen ska komma och du inte vet vilka som är äkta eller inte, eller för soldater som rusar amok på gatorna, eller något i den stilen, då gäller det för dig att höja dig till den nivå där dessa rädslor bokstavligen faller av. Och detta Kära Ni, är det viktigaste ni kan göra. Om vi nu går tillbaka till den där stickiga anmärkningen, kommer du ihåg vårt förslag? Inte för att du måste kopiera det, det är bara ett förslag. När du sätter ord på den där tanken eller när du på annat sätt, mentalt och känslomässigt, låter din varelse fyllas med den, ta den rakt in till hjärtat – du kan ta den stickiga anmärkningen till ditt hjärta om du vill – DÅ HÄNDER MAGI, därför du känner inte någon rädsla, den kan inte existera, du har höjt dig så mycket.


Och detta, Kära Ni, är hemligheten med allt helande, med all rening, med all ”clearing”, med att släppa allt, att låta gå, med all förvandling. Höj dig till de högre vibbarna! Och för all del, kalla på era Guider, kalla på den Violetta Flamman. Saint Germain är en närvaro här. Han får en massa motion genom att gå igenom väggar i dessa dagar. Det är detta jag menar med att vi är närvarande. Vi är närvarande vid dessa pågående möten, dessa möten på hög nivå där de mörka hattarna försöker kläcka fram skändliga program, vi är där för att säga: ”Fy, fy, fy, fy, fy, det där gör ni inte, inte nu längre, förstått!” eller något åt det hållet. (Vi måste lägga in lite högvibrerande humor här och där för vi vill inte att ni ska tro att vi är rakt igenom gravallvarliga.) Vi menar allvar med vad vi säger men det är helt OK att skratta längs vägen. Det är ytterligare ett sätt att skaka av sig rädslan. Och om ni tänker delta och göra ert yttersta för att skapa 2-0-1-1 med så höga vibbar som det är möjligt, då vill vi att ni är fokuserade. Hu och pust, det känns bara så underbart här uppe på de höga planen, dessa höga dimensioner!


Ja, det är viktigt att höja sig över sina rädslor, att rensa ut, klara av, göra vad som behöver göras. Hoóponopono fungerar utmärkt och det är så lätt. Kalla samman dina Guider, sätt dig i meditation, sätt på musik med höga vibbar, gör vad som helst som för upp dig på din allra högsta möjliga ”dimension”. Det är nyckeln till att vara en Universell Medborgare år 2-0-1-1.


Skapa dina visioner, måla och rita dem, gör vad som helst, sätt upp lappar överallt, omge dig med dina visioner: överflöd, kärleksfulla relationer, roliga aktiviteter och hobbies. Uttryck passion så att ditt arbete blir Glädje, så att arbetet blir ett uttryck för Kärlek, en möjlighet till Skoj och Glädje och ett utgivande som berör människors hjärtan. Detta är att relatera på en högre nivå.
Och om det är någon person som bara inte fattar, kom ihåg att sända telepati, kommunicera telepatiskt med dem om de inte vill lyssna till din röst, bara sänd hoóponopono, sänd dem Kärlek, Medkänsla, Förlåtelse och Uppskattning. Och du kan sända dem visioner. Om du känner någon som är en surpuppa, sur för att de känner sig ekonomiskt utblottade, sänd dem högar med guld i din telepatiska kommunikation. Be Lady Nesara sända en hälsning så det går rysningar genom honom, och kom ihåg att han för stunden befinner sig på låg dimensionell höjd. Kanske kommer han till dig och säger: ”Det är dags för mig att flyga, vill du flyga med mig?”


Där har ni visionerna, Kära Ni. De visioner som kommer att göra att allt blir uträttat och spritt Worldwide. Börja tänk på vad du ska göra med ditt överflöd. Vill du ha större hus? Det går bra. Önskar du renovera det du har? Det går bra. Vill du ut och resa? Wow, tål att tänka på! Du kan resa vart som helst i hela Världen. Det som nu är känt som gränser, gränsvakter, säkerhetskontroller o.s.v. o.s.v. , kommer inte att behövas längre. Tacka dem för den service de ger nu. De sitter lika mycket fast i lögnerna som alla ni andra. Med andra ord, bortsett från dem som sitter högst upp på toppen så vet de ingenting. De vet bara vad de hör och de tror att det är Sant. De gör sitt jobb såsom de blir tillsagda av sina chefer och känner inte till den verkliga Sanningen. Men det gör ni, så sänd dem er Kärlek. Om du ska ut och resa och måste passera deras kontrollstationer, bestråla dem bara, sänd ut dina strålar till alla där och njut av den lätthet med vilken du passerar. Sätt upp skydd så att röntgenstrålarna inte penetrerar dina fält. Bara säg nej tack och fortsätt din resa. Påverkan blir kortvarig.


Vad det än är som du önskar – ja, vi vet att många av er bara önskar att få medel till att ytterligare föra utvecklingen framåt. Ni är så välsignade, Kära Ni, för ni välsignar oss och varandra med era kärleksfulla tankar. Så börja tänka på vad det är som för utvecklingen framåt; ”Vad tänker jag göra?” ”Vems ljus kommer jag att tända?” Tiden är kort. Du kan vänta med att bli inspirerad tills du fått medlen.


Men du kan också börja nu med din vision! Ju mer Kärlek och ju mer energi och styrka du lägger i dina visioner nu, desto fortare skapar du dem i ditt liv och desto fortare börjar hela planeten - bortsett från dem naturligtvis som inte väljer att delta – att inse att Planeten Jorden verkligen är en skön plats att leva i, att vara i under den Gyllene Tidsålder som utlovats, ett löfte som kommer att hållas. Tack vare er, Kära Ni, tack vare er!


Så tar jag ett steg åt sidan och ger plats för den underbara, kärleksfulla varelse som nu kommer. Tillsammans ska vi förankra alla visionerna inför Den Gyllene Tidsåldern i år 2-0-1-1.


Och så är det!


Salut!
Ashtar


Engelsk utskrift: Arnold Neal Troeh
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander
© Ashtar On The Road Publications 2010. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Please also check: www.st.germain.se for more Swedish translations


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE