Followers

Labels

Saturday, February 5, 2011

SVENSKA: Sananda through Mark Stearn, 28 januari 2011


Message from SANANDA
through Mark Stearn.

28 januari 2011

Hälsningar resande,


Detta är en tid som ingen annan vilken ni nu finner er i. Aktiveringarna som kommer från de högre dimensionerna just nu är ämnade att helt fullt öppna era ljusfält så att ni kan hålla mer av er gudomliga potential. Så många innevånare ges uppgiften att agera som broar. Detta kräver stor personlig omsorg, som till exempel rätt diet så att energierna för högre kapacitet kan bli jordade utav er till gagn för Jorden och en var här. Då ni preparerar er själva för stora förändringar kom ihåg att det konstant finns stora förändringar som infaller.


Mänskligheten öppnar upp sig mycket sakta mot allt som händer från de upplysta rikena. Utvecklingarna övervakas med öm kärleksomsorg. Året som ni just har påbörjat kommer att införa förändringar till er värld, vilket kommer att ändra denna planets riktning för all framtid. Var aktsamma om er upplyftningsprocess då ni växer allt mer in i er självbemästring. Ni bemästrar också er värld. Själar runt om hela världen vaknar nu upp. Förändringar ligger i luften och det kommer fram så starkt hos er alla. Den stora skaparen av dessa förändringar är inte bara de högre energierna som stadigt flödar in mot er planet utan också inflytandet som den nya jorden har på er värld.


Jorden börjar nu nå de yttre delarna av den femte dimensionen. Ni växer snabbt nu då jorden och så många hjärtan runt om i världen som går den vägen når ut i tyst ceremoni och gör det möjligt för det otroliga att hända. Vägen som ni nu går på handlar helt och hållet om att brygga över mot den nya världen. Ni har alla de redskap som behövs. Vissa är nya på vägen, medan andra finner att mycket av vad de stöter på är gammalt och välkänt. Alla är jämlika i det fulla ljuset av den Stora och alla. Ni utför er del. Er värld brister vid sömmarna och den återskapas av oss och ni, de skinande hjärtan som tar full användning av era gudomligt givna färdigheter.


De stora förändringarna som nu sveper över världen ger alla själar möjligheten att släppa vad som har varit och stiga in i det nya. Den nya jorden har trätt in i er jords gravitationsfält och är inte där ute någonstans flytande omkring utan ändamål. Den stora rikedom som är då den nya jorden träder in i er planets inflytande har varit en noga planerad och stadig process som har möjliggjorts utav det otroliga inflödet av ljus och kärlek som sveper över er planet. Ni alla prepareras för att träda fram och in i era gudomligt givna roller och många uttrycker redan sitt gudomliga väsen. De uttrycker deras ålagda plan.


Första kontakt är ett ämne som det rapporteras om från många själar runt om i världen. Visningar av skepp fortsätter att ske. En del är mycket uppenbara medan andra är subtila. Det är en stadig och vacker mekanism för att göra oss själva välkända hos er. Vi kommer bara med fred och utan det drama som så många hade förutspått. Det som leder utvecklingen är era hjärtan och vi är era mjuka guider. Inflytandet av den nya jorden på er växande jord har mycket att göra med den noga uträknade gudomliga första kontakten. Vi är redan här och ert kommande år och redan nu ger förebud om otroliga kliv framåt i vibrationer. Enhet gör sig nu bekant runt om i er värld.


Så finn vila i era hjärtan. Förbind med tystnaden som finns i er kärna och andas och vet att allt i själva verket är mycket, mycket väl och bra. Vi guidar er att följa ert hjärta i allt ni nu gör, för ni är mästerskaparen som banar vägen framåt. Våra hattar tas av för er och vi bugar oss för er. Vi är helt fullt medvetna om de utmaningar som ni alla står inför. Genom er givna makt och potential så tar ni helt och hållet ned den gamla världen så att morgonljuset av den nya klart kan visa sig. Vi älskar er alla. Vi är era vänner.


Å vägnar av Ashtar Command och med ljusa hjärtan, i skinande kärlek, så är JAG er bror Sananda.


Välsignelser, MarkSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE